amplificator diferential

of 22 /22
 Universitatea Politehnica din Bucure sti Facultatea de Electronic a Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei CIRCUITE ELECTRONICE  ÎNDRUMAR DE LABORAT OR Bucuresti, 2010

Author: alexandrumoaca

Post on 05-Feb-2018

218 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 amplificator diferential

  1/22

  Universitatea Politehnica din BucurestiFacultatea de ElectronicaTelecomunicatii si Tehnologia Informatiei

  CIRCUITE ELECTRONICE

  NDRUMAR DE LABORATOR

  Bucuresti, 2010

 • 7/21/2019 amplificator diferential

  2/22

  Circuite Electronice - ndrumar de laborator2

  LUCRAREA I-Modulu l MCM5/EV

  CUPRINS

  CAP. I01: INTRODUCERE

  CAP. I02: PARAMETRII AMPLIFICATORULUI DIFERENTIAL

  CAP. I03:ANALIZA TEORETICA A AMPLIFICATORULUI DIFERENTIAL

  CAP. I04: DETERMINARI EXPERIMENTALE

  CAP. I05:INTREBARI SI EXERCITII REFERITOARE LA

  FUNCTIONAREA AMPLIFICATORULUI DIFERENTIAL

 • 7/21/2019 amplificator diferential

  3/22

  Lucrarea I-Modulul MCM5/EV 3

  INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

  q Pentru utilizarea modulului MCM5-EV cititi si mentineti la ndemnaacest manual.

  q La dezambalarea modulului sau la nceperea lucrarii puneti toate accesoriile n ordinepentru a nu le pierde si verificati integritatea acestuia. Faceti un control vizual pentru avaasigura ca nu sunt stricaciuni vizibile.

  q nainte de conectarea modulului la tensiunea de alimentare de +/-12V, verificati caputerea estimatacorespunde cu puterea sursei de alimentare.

  q nainte de alimentarea modulului verificati daca, cablurile de alimentare sunt corect

  conectate la sursa de alimentare.

  q Acest modul trebuie utilizat numai conform scopului pentru care a fost conceputrespectiv pentru educatie si trebuie utilizat numai sub directa supervizare apersonalului specializat.

  q Orice alta utilizare nu este corecta si poate fi periculoasa. Utilizarea improprie,defectuasa sau nerationalaa modulului poate conduce la defecte iremediabile.

 • 7/21/2019 amplificator diferential

  4/22

  Circuite Electronice - ndrumar de laborator4

  AMPLIFICATORUL DIFERENTIAL

  CAPITOLUL I01

  INTRODUCERE

  Amplificatorul diferential (AD) este blocul de intrare n multe circuite integrate

  analogice: amplificatoare operationale, comparatoare, convertoare, multiplicatoare analogice,

  etc.

  AD are 2 intrari si amplifica diferenta semnalelor de pe intrari. Cu alte cuvinte semnalul

  de iesire al AD este proportional cu diferenta dintre cele doua intrari constanta de

  proportionalitate fiind chiar amplificarea diferentiala. Se explica astfel denumirea de

  amplificator diferential.

  Simbolul utilizat pentru AD este acelasi ca si pentru amplificatorul operational si este

  prezentat n fig. 1.

  Fig. 1 Amplificatorul diferential simbol.

  Cele doua intrari ale AD sunt astfel individualizate:

  IN1 intrarea neinversoare, simbolizata cu +; IN2 intrarea inversoare, simbolizata cu -.

  AD poate avea o iesire (vezi fig. 1) sau doua iesiri. Poate fi utilizat att ca amplificator

  de curent continuu ct si ca amplificator de curent alternativ.

  CAPITOLUL I02

  PARAMETRII AD

  n fig. 2. este reprezentat circuitul de intrare pentru un AD. +iv Si iv sunt semnalele

  aplicate pe cele doua intrari, iar +ii siii curentii de intrare. Att tensiunile ct si curentii au

  cte o parte comuna ( civ , , respectiv cii , ) si alta care i diferentiaza ( div , , respectiv dii , )

  evidentiate n figura. Prin aplicarea teoremelor Kirchkoff rezulta:

  2

  vvv d,ic,ii +=

  +

 • 7/21/2019 amplificator diferential

  5/22

  Lucrarea I-Modulul MCM5/EV 5

  2

  vvv d,ic,ii =

  d,ic,ii iii +=+

  d,ic,ii iii =

  Fig. 2 Circuitul echivalent de intrare pentru un AD.

  Din relatiile de mai sus se obtin dupa calcule elementare expresiile pentru:

  tensiunea diferentiala de intrare;

  curentul diferential de intrare;

  tensiunea de mod comun la intrare;

  curentul de mod comun la intrare.

  + = iid,i vvv (1)

  2

  vvv iic,i

  + += (2)

  2

  iii iid,i

  + = (3)

  2

  iii iic,i

  + += (4)

  O excitatie pura de mod diferential nseamna c,iv =0 Si c,ii =0. n acest caz, circuitul de

  intrare se simplifica, ca n fig. 3.

  Fig. 3 Circuitul echivalent de intrare pentru un AD cu excitatie pura de mod diferential.

  Pe circuit se deduce:

 • 7/21/2019 amplificator diferential

  6/22

  Circuite Electronice - ndrumar de laborator6

  d,iii vvv == +

  d,iii iii == +

  si rezistenta de intrare pe mod diferential:

  d,i

  d,i

  d,i i

  v

  R = (5)

  Circuitul de intrare la o functionare pura pe mod comun (cnd d,iv =0, d,ii =0) este dat n

  fig. 4. n aceasta situatie:

  c,iii vvv == +

  c,iii iii == +

  si c,iR este rezistenta de intrare pe mod comun:

  c,i

  c,ic,i i

  vR = (6)

  Fig. 4 Circuitul echivalent de intrare pentru un AD cu excitatie pura de mod comun.

  Similar, pentru un AD cu 2 iesiri, se definesc:

  Tensiunea de iesire diferentiala

  + = ood,o vvv

  Tensiunea de iesire de mod comun

  ( )_ooc,o vv21v += +

  Cstigul n tensiune al AD nseamna:

  amp lif icarea diferenti ala

  d,i

  d,od,v v

  vA = (7)

  ampl i f icarea de mod comu n

 • 7/21/2019 amplificator diferential

  7/22

  Lucrarea I-Modulul MCM5/EV 7

  c,i

  c,oc,v v

  vA = (8)

  AD este sensibil la diferenta semnalelor aplicate pe intrari ( d,iv ) si rejecteaza partea

  comuna a semnalelor ( c,iv ). De aceea, n general, d,vA are valori ridicate, iar 1A c,v < .

  Performantele amplificatorului sunt date de factorul de rejectie al modului comun,

  definit prin relatia:

  c,v

  d,v

  A

  ACMRR= (9)

  Amplificatorul diferential poate avea o singuraieSire (ieSire nesimetrica). n acest caz,

  n relatiile de mai sus, tensiunea de iesire ( ov ) substituie dov , si cov , . n situatia n careAD are

  doua iesiri, acesta se mai numeste si cu iesire simetrica.

  CAPITOLUL I03

  ANALIZA TEORETICA A AD

  Pentru analiza teoretica a AD se utilizeaza schema din fig. 5. Analiza are ca scop

  evaluarea caracteristicii de transfer n curent continuu, amplificarea de tensiune si rezistenta

  de intrare pe mod diferential si respectiv mod comun pentru AD cu doua iesiri (fig. 5). Se

  neglijeazaefectul rezistentelor de bazasi iesire ( 0rb = , =or ) ale tranzistoarelor, presupuseidentice si functionnd n RAN.

  Fig. 5 Amplificatorul diferential cu iesire simetrica.

  Pe ochiul ce contine sursele de tensiune +iv Siiv Si jonctiunile BE ale celor doua

  tranzistoare se poate scrie:

  + == iiD,I2BE1BE vvvvv

  Iii 2C1C =+

 • 7/21/2019 amplificator diferential

  8/22

  Circuite Electronice - ndrumar de laborator8

  Ecuatiile ce dau dependenta curentului de colector de tensiunea BEv (daca se

  neglijeaza efectul Early) sunt:

  )V

  vexp(Ii

  th

  1BES1C =

  )Vvexp(Ii

  th

  2BES2C =

  Din ecuatiile de mai sus se deduce:

  )V

  vexp(1

  Ii

  th

  D,I1C

  += (10)

  )V

  vexp(1

  Ii

  th

  D,I2C

  += (11)

  n fig. 6 se prezinta dependenta curentilor de colector de tensiunea diferentiala de

  intrare. Etajul AD amplifica n domeniul n care 1Ci si 2Ci variaza cu DIv , . Din ecuatiile (10) Si

  (11) se deduce ca acest domeniu este restrns la mV100V4v thD,I < , domeniu n care

  ambii curenti nu au valori neglijabile.

  Fig. 6 Dependenta curentilor de colector de tensiunea diferentiala de intrare.

  Pentru thD,I V4v > , Ii 1C = iar Q2este blocat ( 0i 2C = ). Daca thD,I V4v < , rezulta 0i 1C =

  si Ii 2C = = constant.

  Tensiunea diferentiala de ieSire are expresia (vezi fig. 5):

 • 7/21/2019 amplificator diferential

  9/22

  Lucrarea I-Modulul MCM5/EV 9

  )ii(R)iRV(iRVvvv 2C1CC2CCCC1CCCCOOD,O === +

  Folosind ecuatiile (10) Si (11) rezulta:

  )V2

  v(thIRv

  th

  D,ICD,O = (12)

  Extinderea acestui domeniu se realizeaza prin adaugarea unor rezistente suplimentare

  n emitoare. Schema din fig. 5 se modifica ca n fig. 7.

  Fig. 7 Amplificatorul diferential cu iesire simetrica si extindere a domeniului de tensiuni de

  intrare.

  n fig. 8 este reprezentata dependenta tensiunii D,Ov de D,Iv . Tensiunea diferentiala de

  ieSire variaza numai daca thD,I V4v .

  Fig. 8 Dependenta tensiunii D,Ov de D,Iv .

  Cnd unul din tranzistoare (Q1sau Q2) este blocat (ce corespunde la thD,I V4v > ) D,Ov

  este limitat la valoarea ( IRC ) sau, respectiv ( IRC ). Ecuatia (12) evidentiaza neliniaritatea

  caracteristicii de transfer.

 • 7/21/2019 amplificator diferential

  10/22

  Circuite Electronice - ndrumar de laborator10

  Daca2

  Vv thD,I

 • 7/21/2019 amplificator diferential

  11/22

  Lucrarea I-Modulul MCM5/EV 11

  Pe circuitul din fig. 9 pentru tensiunea de iesire se obtine:

  ( )( ) ( ) d,iCLmCL1c2cd,o vR2RgR2Riiv ==

  n consecinta, amplificarea de mod diferential va fi:

  ( )CLmd,i

  d,o

  d,v

  R2Rgv

  vA ==

  Pentru determinarea rezistentei de intrare pe mod diferential se apeleaza la circuitul

  din fig. 10 pe care se obtine:

  2b1bd,i iii ==

  r2r2

  r

  vv

  i

  v

  i

  vR 1

  1

  1be

  d,i

  1b

  d,i

  d,i

  d,id,i =====

  Fig. 10 Circuitul pentru calculul rezistentei de intrare de mod diferential.

  Schema de regim dinamic la functionarea pe mod comun este reprezentatan fig. 11.

  Identitatea tranzistoarelor conduce la egalitatile:

  2bec,i1bec,i vvvv = c,i2be1be vvv == 2c1c ii = + = oo vv

  si la curenti nuli prin sarcina ( 0i1= ) si ntre emitoarele tranzistoarelor ( 0i= ).

  Ca urmare, pentru o excitatie purade mod comun AD se compune din doua etaje cu sarcina

  distribuita, identice. Pe circuitul din fig. 11 se scrie:

  1cE1cE1m

  1cE1bec,i iR2iR2g

  1iR2vv

  +=+=

  1ccoo iRvv == +

  Rezultapentru amplificarea de tensiune pe mod comun:

  E

  C

  i

  o

  ii

  oo

  c,i

  c,oc,v R2

  R

  v2

  v2

  vv

  vv

  v

  vA =

  ++

  == ++

  +

  +

 • 7/21/2019 amplificator diferential

  12/22

  Circuite Electronice - ndrumar de laborator12

  Fig. 11 Schema de regim dinamic la functionarea pe mod comun.

  Rezistenta de intrare este:

  ( ) E0E011b

  c,i

  i

  i

  ii

  ii

  c,i

  c,ic,i R2R21ri

  v

  i

  v

  ii

  vv

  i

  vR ++===

  ++

  == ++

  +

  +

  Factorul de rejectie al modului comun are expresia:

  ( )

  C

  LCEm

  c,v

  d,v

  R

  RR2Rg2

  A

  ACMMR ==

 • 7/21/2019 amplificator diferential

  13/22

  Lucrarea I-Modulul MCM5/EV 13

  CAPITOLUL I04DETERMINARI EXPERIMENTALE

  I04.1 OBIECTIVE

  Masurarea si reglarea punctelor statice de functionare ale tranzistoarelor bipolare

  care compun etajul diferential; Determinarea amplificarii diferentiale, A d;

  Determinarea amplificarii de mod comun, A c;

  Determinarea CMMR;

  Determinarea rezistentei de intrare diferentiale, Rid;

  Determinarea rezistentei de intrare de mod comun, Ric;

  Determinarea caracterist ic i i d e transfer.

  I04.2 APARATE NECESARE Sursa de alimentare PS1-PSU/EV sau PSLC/EV, unitate de control individual

  SIS1/SIS2/SIS3 (optional);

  Modulul MCM5/EV. Modulul poate lucra n mod independent. La utilizarea unitatii de

  management extern cele 4 comutatoarele trebuie safie pe pozitia nchis iar cele 8

  comutatoare trebuie safie pe pozitia deschis;

  Multimetru;

  Osciloscop;

  Generator de semnal.

  104.3 DESFASURAREA LUCRARII

  MCM-5 Deconectati toate sunturileMontati SIS1 Setati toate comutatoarele pe

  deschisSIS2 Introduceti cod lectie: B05

  Se porneste de la modulul aflat pe placa MCM-5 cu schema electricaprezentatan fig.

  12.

 • 7/21/2019 amplificator diferential

  14/22

  Circuite Electronice - ndrumar de laborator14

  Fig. 12 Schema electricade lucru a modulului MCM-5.

 • 7/21/2019 amplificator diferential

  15/22

  Lucrarea I-Modulul MCM5/EV 15

  MODUL DE LUCRU

  Polarizarea de curent continuu

  Schema electricaa amplificatorului diferential rezulta n urma efectuarii scurtcircuitelor pe

  modulul MCM-5 realizate cu sunturile: J4, J15, J18, J23, J26, J38, J34, J45, J43. Se

  obtine schema din fig. 13.Se regleaza semireglabilul RV4 cu cursorul la jumatate.Se alimenteazamodulul MCM-5 cu schema electricadin fig. 12 cu tensiunea Vcc =12V.

  Fig. 13 Schema electricade a AD pentru reglarea polarizarii.

  Pe circuitul din fig. 13 se fac urmatoarele masuratori si reglaje:

  Se masoara tensiunea ntre colectorii celor doua tranzistoare. n cazul ideal aceasta

  tensiune ar trebui sa fie zero. Datorita dispersiei parametrilor componentelor este

  foarte probabil ca aceasta tensiune sa fie diferita de zero. Prima varianta demasurare este cu osciloscopul. Se conecteaza cele doua canale ntre punctele 3, 9

  si masa. Canalele vor fi fixate pe aceeasi scala (V/div), cu acelasi tip de sonda si cu

  acelasi zero ales. Existenta offset-ului va duce la devierea spoturilor diferit. Se

  ajusteaza RV4 pna cnd cele doua spoturi se suprapun. A doua modalitate de

  regalj a offset-ului este prin conectarea voltmetrului ntre punctele 3 si 9 si reglnd

  RV4astfel nct voltmetrul sa indice zero (diferenta ntre curentii de colector ai celor

  doua tranzistoare sa se anuleze).

  Se masoara tensiunea n punctele 3 si 9, se calculeaza curentii prin cele doua

  tranzistoare si se trec n tabelul 1.

  10

  3CC1C R

  VVI

  =

  17

  9CC2C R

  VVI

  =

  Tabelul 1

  V3(V) IC1(mA)

  V9(V) IC2(mA)

 • 7/21/2019 amplificator diferential

  16/22

  Circuite Electronice - ndrumar de laborator16

  Masurarea amplificarii diferentiale (A d)

  Fata de fig.13 se adauga sunturile J27siJ30pentru a realiza circuitul din fig. 14.

  Fig. 14 Schema electricade a AD pentru masurarea amplificarii diferentiale.

  Se regleaza semireglabilul RV5pentru a masura 0Vntre baza tranzistorului T2(punctul

  8) si masa. Se regleaza cu finete semireglabilul RV4 astfel nct tensiunea masurata ntre

  colectorii celor doua tranzistoare sa fie zero.

  Cu ajutorul semireglabilului RV5 se regleaza tensiunea ntre baza tranzistorului T2 si

  masa la valorile din tabelul 2.

  Tabelul 2

  V8(mV) V3 V9 (mV) Ad

  150

  200

  400

  Se masoara tensiunile corespunzatoare ntre colectorii tranzistoarelor T1si T2si se trec

  n tabelul 1.

  Masurarea amplificarii de mod comun (AC)

  La fig.14 se adauga suntulJ32pentru a realiza circuitul din fig. 15.

 • 7/21/2019 amplificator diferential

  17/22

  Lucrarea I-Modulul MCM5/EV 17

  Fig. 15 Schema electricaa AD pentru masurarea amplificarii de mod comun.

  Se regleaza semireglabilul RV5 astfel nct tensiunea ntre bazele celor doua

  tranzistoare (punctul 8) si masa sa fie zero. Se regleaza cu finete semireglabilul RV4 astfel

  nct tensiunea masurata ntre colectorii celor doua tranzistoare sa fie zero.

  Cu ajutorul semireglabilului RV5 se regleaza tensiunea ntre bazele celor doua

  tranzistoare (punctul 8) si masa la valorile din tabelul 3.

  Se masoara tensiunile corespunzatoare ntre colectorii tranzistoarelor T1si T2si se trec

  n tabelul 3.

  Tabelul 3

  V8(mV) V3 V9 (mV) Ac

  150

  200

  400

  Calculul factorului de rejectie al modului comun (CMRR)

  Factorul de rejectie al modului comun (Common-mode rejection ratio CMRR) este

  un parametru prin care se poate aprecia calitatea amplificatorului diferential. Pentru un

  amplificator diferential ideal CMRR este infinit.Utiliznd tabelele 2 si 3 se calculeaza CMRR cuajutorul relatiei (5) si se completeaza tabelul 4.

  c,v

  d,v

  A

  ACMRR= (5)

  Tabelul 4

  V8(mV) CMRR

  150

  200

  400

 • 7/21/2019 amplificator diferential

  18/22

  Circuite Electronice - ndrumar de laborator18

  MASURARI PE AD N CURENT ALTERNATIV

  Masurarea amplificarii

  In schema din fig 15 se scot sunturile J27, J30siJ32.sise adauga sunturile J1si

  J2. rezultnd circuitul din fig. 16. Pe circuitul din fig. 16 se fac urmatoarele reglaje si

  masuratori:

  Se regleaza cu finete semireglabilul RV4 astfel nct tensiunea masurata ntre

  colectorii celor doua tranzistoare sa fie zero (V3 V9= 0);

  Se conecteaza generatorul de semnal ntre pinul 1 si masa si se regleaza o

  amplitudine de 100mVRMSpentru o frecventa de 1kHz;

  Se conecteaza canalul 1 al osciloscopului la terminalul 1al montajului (semnalul de

  intrare) si canalul 2 la terminalul 3 (semnalul de iesire din colectorul tranzistoruluiT1);

  Se masoara amplitudinea semnalului din colectorul tranzistorului T1si defazajul fata

  de semnalul de intrare. Valorile rezultate se trec n tabelul 5;

  Se repeta masuratoarea pentru tranzistorul T2, conectnd canalul 2 la terminalul 9

  (semnalul de iesire din colectorul tranzistorului T2). Valorile rezultate se trec n

  tabelul 5;

  Fig. 16 Amplificator de semnal mic realizat cu AD pentru masurari pe mod diferential.

  Tabelul 5

 • 7/21/2019 amplificator diferential

  19/22

  Lucrarea I-Modulul MCM5/EV 19

  V1(mVRMS) 100 A

  V3(mVRMS)

  V9(mVRMS)

  Masurarea Rid

  In schema din fig.16 se decupleaza generatorul de semnal din punctul 1 (se scoate

  jumper-ul J1) si se nlocuiesc J4siJ34 cu doua rezistoare de 100k? (RJ4 si RJ34). si se

  obtine circuitul din fig. 17. Se ajusteaza RV4astfel nct diferenta de tensiune dintre colectorii

  celor doua tranzistoare sa fie zero (V3 V9= 0).

  Se pozitioneaza cursorul potentiometrului Rv1 la jumatate (23,5k? ). Se fixeaza

  tensiunea n pinul 1 la 100mVRMScu o frecventa de 1kHzsi se masoara tensiunea n baza

  tranzistorului T1, (V2) si se trece n tabelul 6.

  Fig. 17 Circuitul pentru masurarea rezistentei diferentiale.

  Tabelul 6

  Vg

  (mVRMS)

  V2

  (mVRMS)

  Rid(k? )

  100

  Masurarea Ric

  Pe circuitul din fig.17 se adauga suntulJ32pentru a realiza circuitul din fig. 18 (bazele

  tranzistoarelor T1si T2cuplate).

  Se fixeaza tensiunea n pinul 1 la 100mVRMS la o frecventa de 1kHz si se masoara

  tensiunea pe baza tranzistoarelor T1sau T2 (V2sau V8) si se trece n tabelul 7.

 • 7/21/2019 amplificator diferential

  20/22

  Circuite Electronice - ndrumar de laborator20

  Fig. 18 Circuitul pentru masurarea rezistentei mod comun.

  Tabelul 7

  Vg

  (mVRMS)

  V2

  (mVRMS)

  Ric(k? )

  100

  Caracteristica de trasfer

  Pe circuitul din fig. 16 se fac urmatoarele masuratori:

  Se conecteaza generatorul de semnal ntre pinul 1 si masa si se regleaza o

  amplitudine de 100mVRMSsi o frecventa de 1 KHz;

  Se conecteaza canalul 1 al osciloscopului la terminalul 1al montajului (semnalul de

  intrare) si canalul 2 la terminalul 3(semnalul de iesire din colectorul tranzistorului

  T1);

  Se comuta baza de timp n modulX-Y;

  Pe ecranul osciloscopului va apare o dreapta n cadranul I (defazaj 0) din a carei

  panta se poate deduce amplificarea;

  Prin variatia semnalului de intrare furnizat de generator se observa si noteaza

  domeniul de valori pentru care amplificarea ramne constanta;

  Se repeta masuratoarea pentru tranzistorul T2, conectnd canalul 2 la terminalul 9

  (semnalul de iesire din colectorul tranzistorului T2). De acesta data va apare o

  dreapta n cadranul II (defazaj 180o) ce va avea aceeasi panta cu prima (amplificari

  egale).

  n ambele cazuri se variaza semnalul de intrare si se noteaza valorile acestuia de la

  care amplificarea si schimba valoarea.

 • 7/21/2019 amplificator diferential

  21/22

  Lucrarea I-Modulul MCM5/EV 21

  Care sunt valorile semnalului de intrare pentru care iesirea intra n limitare?

  PRELUCRAREA DATELOR EXPERIMENTALE

  1. Cu valorile din tabelul 2 se determinapentru AD amplificarea diferentiala,Ad:

  8

  93d

  V

  VVA

  =

  Valorile obtinute se trec n tabelul 2 pe pozitiile corespunzatoare.

  2. Cu valorile din tabelul 3 se determinapentru AD amplificarea de mod comun,Ac:

  8

  93c

  V

  VVA

  =

  Valorile obtinute se trec n tabelul 3 pe pozitiile corespunzatoare.

  3. Se calculeaza CMRR cu ajutorul relatiei (5) si se completeaza tabelul 4.

  4. Cu valorile pentru V3 si V9 din tabelul 5 se determina pentru AD amplificarea

  masurata n punctele 3 si 9 si se completeaza tabelul 5:

  1

  33 V

  VA =

  1

  99 V

  VA =

  5. Se calculeaza rezistenta de intrare n amplificator cu relatia:

  2

  R

  vv

  v

  i

  vR 1v

  ig

  i

  i

  iid

  '

  ==

  Dar Rid=Rid// R1. Rezulta:

  id1

  'id1

  id RR

  RRR

  =

  Valoarea rezultata se trece n tabelul 6.

  6. Se calculeaza rezistenta de intrare n amplificator cu relatia:

  2

  R

  vv

  v

  i

  vR 1v

  ig

  i

  i

  iic

  '

  ==

  Dar Ric=Ric// R1//R14. Rezulta:

  'ic141

  'ic141

  ic R)R//R(

  R)R//R(R

  =

  Valoarea rezultata se trece n tabelul 7.

 • 7/21/2019 amplificator diferential

  22/22

  Circuite Electronice - ndrumar de laborator22

  7. Se reprezinta grafic caracteristica de transfer masurata cu osciloscopul.

  8. Se compara valoarea amplificarii obtinuta din panta caracteristicii de transfer cu cea

  masurata n curent continuu.

  CAPITOLUL I05

  INTREBARI SI EXERCTII REFERITOARE LA FUNCTIONAREA

  AMPLIFICATOARELOR DIFERENTIALE

  MCM-4 Deconectati toate sunturile

  Montati SIS1 Setati toate comutatoarele pe

  deschisSIS2 Introduceti cod lectie: B04

  Cum este iesirea amplificatorului diferential din fig. 13? Simetrica sau asimetrica?

  Sa se calculeze amplificarea diferentiala teoreticaa amplificatorului diferential din fig. 13.

  Se va considera RV4pozitionat cu cursorul la jumatate.

  Sa se calculeze amplificarea de mod comunteoretica a amplificatorului diferential din fig.

  13. Se va considera RV4pozitionat cu cursorul la jumatate.

  Care este rolul semireglabilului RV4?

  Ct este CMRR pentru AD ideal?

  Care este rolul condensatorului C1din fig. 16?

  Care ar fi efectul nlocuirii acestui condesator cu un scurtcircuit?

  De ce valoarea amplificarii masurate n curent continuu este diferita de cea determinata

  din caracteristica de transfer obtinuta pe osciloscop?