amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/amenajare centru...

of 158 /158
PROIECTARE CADASTRU 51 COA5TRUCTII CIYIIE Con/tanta. itr.Docio flr.31; Tel/ fciH. O M 16575^15 Tel.0241619712: Jl 5/2927/1995 CUI RO 4 I 1 0 I 35 [email protected] Amenajare centru transfrontalier de oenologie si viticultura „Terasele Dunării” - DOCUMENTAŢIE TEHNICO-ECONOMICA - - VOLUM FARA VALORI - 1. Denumirea obiectivului de investitii: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si viticultura „Terasele Dunării” 2. Amplasament: Sat Ostrov, Comuna Ostrov, str. Regiei, nr. 1A- LOT 2, jud. Constanţa 3. Titularul investiţiei: Asociaţia Profesionala Viti - Vinicola «Terasele Dunării» 4. Beneficiarul investitiei: Asociaţia Profesionala Viti - Vinicola «Terasele Dunării» REV. 01 / 07.07.2014 5. Elaboratorul documentaţiei: S.C. CREO-MIXT S.R.L., Constanta

Author: tranhanh

Post on 06-Feb-2018

260 views

Category:

Documents


12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

PROIECTARE CADASTRU 51 COA5TRUCTII CIYIIE Con/tanta. itr.Docio flr.31; Tel/ f c iH .OM16575^15Tel.0241619712:

Jl 5/2927/1995CUI RO 4 I 10I 35

[email protected]

Amenajare centru transfrontalier de oenologie si viticultura „Terasele Dunării”

- DOCUMENTAŢIE TEHNICO-ECONOMICA -- VOLUM FARA VALORI -

1. Denumirea obiectivului de investitii:Amenajare centru transfrontalier de oenologie si viticultura „Terasele Dunării”

2. Amplasament:Sat Ostrov, Comuna Ostrov, str. Regiei, nr. 1A- LOT 2, jud. Constanţa

3. Titularul investiţiei:Asociaţia Profesionala Viti - Vinicola «Terasele Dunării»

4. Beneficiarul investitiei:Asociaţia Profesionala Viti - Vinicola «Terasele Dunării»

REV. 01 / 07.07.2014

5. Elaboratorul documentaţiei:S.C. CREO-MIXT S.R.L., Constanta

Page 2: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

BORDEROU - DOCUMENTAŢIE TEHNICA CU VALORI

Borderou:

G. Docum entaţie tehnico - economica - Volum fara valori:1 Deviz general si devize pe obiect + lista dotări + antemasuratori arhitectura + rezistenta - REVIZIA 01/07.07.2014

2 Deviz analitic - lucrări rezistenta3 Liste consum de materiale - lucrări rezistenta4 Liste consum manopera - lucrări rezistenta5 Liste consum ore funcţionare utilaje - lucrări rezistenta6 Liste consum transporturi - lucrări rezistenta

7 Deviz analitic - lucrări arhitectura8 Liste consum de materiale - lucrări arhitectura9 Liste consum manopera - lucrări arhitectura10 Liste consum ore funcţionare utilaje - lucrări arhitectura11 Liste consum transporturi - lucrări arhitectura

12 Deviz analitic - izolaţie terasa13 Liste consum de materiale - izolaţie terasa14 Liste consum manopera - izolaţie terasa15 Liste consum ore funcţionare utilaje - izolaţie terasa16 Liste consum transporturi - izolaţie terasa

17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare18 Liste consum de materiale - lucrări instalatii sanitare19 Liste consum manopera - lucrări instalatii sanitare20 Liste consum ore funcţionare utilaje - lucrări instalatii sanitare

'21 Deviz analitic - lucrări instalatii termice si ventilatie22 Liste consum de materiale - lucrări instalatii termice si ventilatie23 Liste consum manopera - lucrări instalatii termice si ventilatie24 Liste consum ore funcţionare utilaje - lucrări instalatii termice si ventilatie

25 Deviz analitic - lucrări instalatii electrice26 Liste consum de materiale - lucrări instalatii electrice27 Liste consum manopera - lucrări instalatii electrice28 Liste consum ore funcţionare utilaje - lucrări instalatii electrice

29 Deviz analitic - Paratrasnet cu dispozitiv de amortizare30 Lista consum materiale - paratrasnet cu dispozitiv de amortizare31 Lista manopera - paratrasnet cu dispozitiv de amortizare

32 Deviz analitic - Platforma generator33 Lista consum materiale - Platforma generator34 Lista consum manopera - Platforma generator35 Lista consum utilaje - Platforma generator36 Lista consum transporturi - Platforma generator

37 Deviz analitic - Organizare de şantier

38 Lista consum materiale - Organizare de şantier39 Lista consum manopera - Organizare de şantier40 Lista consum utilaje - Organizare de şantier41 Lista consum transporturi - Organizare de şantier

42 Fise tehnice - toate specializările

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 3: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

X

oras Constanta; str. Daciei, nr. 31, jud. Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;

[email protected] J13/2927/20.05.1993 RO 4130135

DEVIZ GENERALprivind cheltuielile "Amenajare CENTRU TRANSFRONTALIER de OENOLOGIE si VITICULTURA «TERASELE D U N Ă R II»"

in mii lei / mii euro la cursul "INFOEURO" 4.5015 lei / euro din data de 01.03.2014

Nr. Cit. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de lucrăriValoare (fera TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7Cap. 1: Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului

1.1. Obţinerea terenului1.2. Amenajarea terenului

1.3. Amenajare pt. protectia mediului si aducerea la forma iniţiala

TOTAL CAPITOL 1

Cap. 2: Cheltuieli pentru asigurarea utiiitatilor necesare obiectivelor

2.1. Branşamente apa, canalizare, telefonie, energie electrica

TOTAL CAPITOL 2Cap. 3: Cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii teren (geotehnic si topografic)3.2. Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri si autorizaţii3.3. Proiectare si inginerie3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie3.5. Consultanta3.6 Asistenta tehnica

TOTAL CAPITOL 3Cap. 4: Cheltuieli pentru investita de baza

4.1. Constructii si instaiatii4.2. Montaj utilaj tehnologic4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionaleA A . Utilaje fara montaj si echipamente de transport4.5. Dotări4.6. Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4Cap. 5: Alte cheltuieli

5.1. Organizare şantier

5.1.1. Lucrări de constructii

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de şantier

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

5.2.1.1.Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de constructii [0.70% x (C+M)]

5.2.1.2.Cota aferenta ISC pt controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pt autor, lucrărilor de constructii [0.10% x (C+M)]

5.2.1.3. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor [0.50% x (C+M)]5.2.2. Comision pentru obţinerea finantarii necesare

5.2.3. Costul creditului

5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute [procent 0.92% x (4.1+4.2+4.3)]

TOTAL CAPITOL 5Cap. 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, tehnice si predarea la beneficiar

6.1. Pregatirea personalului de exploatare

6.2. Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6TOTAL GENERAL

Din care C+M (C+M « 1.2 + 1.3 + 2 ^ 1 * 4 4 + 5.1 .1 )

Inţoghnit,S.C. CREp3vflXT(5J*

Beneficiar,Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola

TERASELE DUNĂRII Ostrov

Page 4: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

oras Constanta, str. Daciei, nr. 31, jud. Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;

[email protected],com J13/2927/20.05.1993 RO 4130135

DETALIERE DEVIZ FINANCIAR - CAPITOLUL 3privind cheltuielile "Amenajare CENTRU TRANSFRONTALIER de OENOLOGIEsI VITICULTURA «TER A S E LE D U N Ă R II»”

in mii lei / mii euro la cursul "INFOEURO" 4.5015 lei / euro din data de 01.03.2014

Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de lucrăriValoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7Cap. 3: Cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii teren (geotehnic si topografic)

3.2. Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri si autorizaţii

3.2.1. Obţinerea / prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism3.2.2. Obţinerea / prelungirea valabilitatii autorizaţiei de construire/desfiintare, obţinere autorizaţii de scoatere din circuitul agricol [1.00% x Lucrări C.M. prevăzute]3.2.3. Obţinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si branşamente la reţelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.3.2.4. Obţinere aviz sanitar, sanitar veterinar si fitosanitar

3.2.5. Obţinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa3.2.6. întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu si înregistrarea terenului in Cartea Funciara3.2.7. Obţinerea avizului PSI3.2.8. Obţinerea acordului de mediu3.2.9. Alte avize - Aviz Direcţia de Patrimoniu

3.3. Proiectare si inginerie

3.3.1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care:3.3.1.a. Studiu de prefezabilitate3.3.1 .b. Studiu de avizare a lucrărilor de interventii3.3.1 .c. Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de execuţie3.3.1.d. Verificarea de specialitate a proiectului

3.3.1.e. Elaborarea certificatului de performanta energetica a clădirii3.3.2. Documentaţii necesare pentru obţinerea acordurilor, avizelor si autorizaţiilor aferente obiectului de investitii3.3.3. Cheltuieli pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii începute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizări, consolidări, etc.)3.3.4. Cheltuieli pentru efectuarea auditului energetic

3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie

3.5. Cheltuieli pentru consultanta - total, din cane

3.5.1. Plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piaţa, de evaluare, la întocmirea cererii de finanţare

3.5.2. Plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de execuţie

3.6. Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care:

3.6.1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu intra în tarifarea proiectării3.6.2. plata dirigintilor de şantier desemnaţi de autoritatea contractanta, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de constructii si instalatii

TOTAL CAPITOL 3

S.C. pREO-MIXT S$LL.nu

Beneficiar,Asociaţia Profesionala Vlti-Vinicola

TERASELE DUNĂRII Ostrov

Page 5: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

oras Constanta, str. Dadei, nr. 31, jud. Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;

[email protected] J13/2927/20.Q5.1993 RO 4130135

DEVIZUL OBIECTULUI D01 - Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura

in mii lei / mii euro la cursul "INFOEURO” 4.5015 lei / euro din data de 01.03.2014

Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieliValoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCTII1 Structura de rezistenta + platforma generator2 Arhitectura3 Izolaţii terasa4 Instalatii electrice + paratrasnet5 Instalatii sanitare (apa + canalizare + conducta refulare)

6 Instalatii de încălzire, ventilatie, climatizare. PSI, radio-TV, intranet7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale8 Instalatii de telecomunicaţii

TOTAL CAPITOL III. MONTAJ1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL CAPITOL IIIII. PROCURARE1 Utilaje si echipamente tehnologice2 Utilaje si echipamente de transport3 Dotări

TOTAL CAPITOL IIITOTAL (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

întocmit,S.C. CREO-MIXT S.R.L.

Beneficiar,Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola

TERASELE DUNĂRII Ostrov

Page 6: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

oras Constanta, str. Daciei, nr. 31, jud. Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;

[email protected] J13/2927/20.05.1993 RO 4130135

LISTA DE UTILAJE, ECHIPAMENTE SI DOTĂRI LU1 - Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie sî Viticultura

M euro la cursul "INFOEURO" 4.5015 lei / euro din data de 01.03.2014

II. MONTAJ:

11.1. Montai utilaie si echipamente tehnologice:

Denumire 1 Tip utilaj / echipament

Pret unitar Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

CrLU.M. Cant

RON EURO RON EURO RON RON EURO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Montaj gospodărie de apa rece complet echipata (rezervoare, grup pompare, pompa submersibila, racorduri la instalatii

ansm 1

TOTAL GENERAL

III. PROCURARE:

111.1. Procurare utilaie sí echipamente tehnologice:

Nr.CrL

Denumire / Tip utilaj / echipament U.M. Cant

Pret unttar Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

RON EURO RON EURO RON RON EURO

0 1 7 8 9 10

1

Grup pompare avand Q=6.50mc/h, H=52mCA, cu tablou electric propriu

ansm 1

2

Pompa submersibila Q=4.80mc/h, H=52.60mCA, N=1.10kw

buc 1

3

Vas hidrofor cu membrana, vertical, capacitate 5001, presiune 10 bar,

buc 1

4

Rezervor tampon, cilindric vertical, capacitate 1000 I, pentru apa potabila

buc 2

5Pompa basa DAB, Q=4.5mc/h, H=8mCA, N=0.22kw

buc 1

6Filtru automatic - gel, debit 4.0mc/h, racord 1 1/4"

buc 1

7

Filtru magnetic anticalcar-MEDIU - GEL, debit 2.5mc/h, racord 3/4"

buc 1

8Statie de epurare complet echipata

ansm 1

Pag. 4

Page 7: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

oras Constanta, str. Daciei, nr. 31, jud. Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;

[email protected] J13/2927/20.05.1993 RO 4130135

9 Grup electrogen complet echipat

buc 1

10

Cazan 100kwin condensatîe, complet echipat cu funcţionare pe gaze naturale si GPL

buc 4

11Boiler bivalent dublu emailat 500 litri - max 95*C

buc 2

12Butelie de egalizare a presiunii D=250mm, H=1250mm

buc 1

13Distribuitor / colectorD=125mm,L<=2400mm

buc 2

14Pompa injecţie cazan DAB A80/180 XM

buc 6

15Pompa circulaţie agent termic DAB BPH 60/280 50M

buc 5 -

16 Pompa circulare ACM A50/180 XM

buc 1

17 Vas de expansiune încălzire si ACM 1501 buc 2

18Kit orizontal evacuare gaze arse DN 100/150, L=1 OOOmm

buc 4

19Supapa de siguranţa 1" (3 bari)

buc 8

20Supapa de siguranţa 1M (6 bari) buc 4

21

Tablou automatizare pentru funcţionare 4 cazane in cascada, pe 4 circuite de incatzire cu vane cu 3 cai, un arcuit de încălzire directa si un circuit ACM

buc 1

22Vane cu 3 cai HRE 3, Pn6, Dn 50

buc 4

23Servomotor AMB 162 230V/70sec

buc 4

TOTAL GENERAL

Pag. 5

Page 8: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

. r © O Ir- t

oras Constanta, str. Daciei, nr. 31, jud. Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;

[email protected] JIB/2927/20.05.1993 RO 4130135

111.2. Utilaie si echipamente de transport:

Nr.C rt

Denumire / Tip utilaj 1 echipament

U.M. Cant.Pret unitar Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

RON EURO RON EURO RON RON EURO0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 - - 0

TOTAL GENERAL

III.3. Dotări:

Nr.C rt

Denumire / Tip utilaj / echipament U.M. Cant

Pret unitar Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)RON EURO RON EURO RON RON EURO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Scaune buc 1602 Mese mari buc 63 Sonorizare artsm 14 Videoproiector fix buc 15 Ecran videoproiect buc 3

6 Videoproiector mobil buc 2

7 Mese joase buc 88 Fotolii buc 49 Birou lemn buc 910 Scaune birou buc 1111 Calculatoare buc 712 Imprimante buc 213 Retelistica ansm 114 Internet ansm 115 Dulapuri buc 916 Standuri mobile buc 417 Extinctor mobil buc 718 Masa laborator buc 119 Pahare buc 20

20Balanţa analitica 200g

buc 1

21 Balanţa tehnica semiautomata 600g buc 1

22Spectrofotometru UV VIS 190-900nM

buc 1

23Etuva cu termostatare

buc 1

24 PH-metru buc 125 Nisa chimica buc 1

26Centrifuga laborator 0 6000 rot/min

buc 1

27 Agitator mecanic buc 1

28Cuptor electric de calcinare buc 1

29Aparat distilare apa TIP DP-R2 (S)

buc 1

TOTAL GENERAL

I ntocrln itv S.C. CRipb-MIXT SJ^L.

Ils

Pag. 6

Beneficiar,Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola

TERASELE DUNĂRII Ostrov

Page 9: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

rc PROIECTARE CflDflJTRU II COÍ1STRUCTII CIYIIE Gon/tanta. Slr.Docici flr.SI; Tel/ fax.0241657545:

Tel.0241619712:[email protected] ^ 77*

J l5/2927/1995» .• * . 1

CUI RO 4150155 IS O 9 0 0 1 M IS O 14001

Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura „Terasele Dunării”

- ANTEMASURATOARE -- ARHITECTURA-

REV. 01 /07.07.2014

Elaboratorul documentaţiei:S.C. CREO-MIXT S.R.L., Constanta

Beneficiarul investiţiei:Asociaţia Profesionala Viti - Vinicola «Terasele Dunării»

Page 10: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

Nr.Crt

DenumireArticol

Descrierearticol Calcul cantitate U.M Cant.

Rev 1Cant.Init. Dif.

0 1 2 3 4 5 6 7

1 CB47A1

Schelametalicatubularapentrulucrări pesuprafeţeverticale

2 fete x (45.20m + 21.00m) x 7.50m = 993.00mp

- se adauga scările exterioare:2 buc x (2 x 3.70m + lO .lOm ) x 7.50m

= 262.50mp = 1255.50mp

mp 1255 993.0 +262

2MDTC5545100

Transport utilaj 100km = 100 buc buc 100.0 100.0 -

3 RPCT03D1

Demolarea zidurilor din cărămidă, in grosime de peste 7cm, executate cu mortar de ciment

Demisol:Depozit:3 x 3.60m x 2.50m = 27.00mp Scara: 3.60m x 2.50m = 9.00mp

= 36.00mp x 0.25m = 9.00mcParter:Gr sanit 1-4: 4 buc x 6.00m x 2.80m x 0.15m

=10.08mcGr sanit 5: 2.00m x 2.80m x 0.15m = 0.84mc Camera 1 -4 :4 buc x 0.50m x 2.50m x 0.30m

= 1.50mcHol: 5.95m x 2.50m x 0.40m = 5.95mc Camera 6: 7.35m x 2.50m x 0.20m = 3.67mc Camera 7 : 10.90m x 2.50m x 0.20m = 5.45mc Camera 8: 7.35m x 2.50m x 0.40m = 7.35mc

2.25m x 2.80m x 0.60m =3.78mc Camera 10: 7.55m x 2.80m x 0.15m = 3.17mc Grup sanit: 9.00m x 2.80m x 0.15m = 3.78mc

= 45.57mcEtaj 1:Salon 5: 3.75m x 2.50m x 0.30m = 2.81mc Salon 6:10.40m x 2.80m x 0.20m = 5.82mc Salon 12: 6.05m x 2.50m x 0.20m = 3.02mc Vestiar f: 3.65m x 2.50m x 0.20m = 1.82mc Spălător: 1.50m x 2.50m x 0.15m = 0.56mc Gr. Sanit: 19.80m x 2.80m x 0.20m = 11.08mc

5.55m x 2.80m x 0.30m = 4.66mc 6 x 5.55m x 2.80m x 0.15m = 13.98mc 20 x 1.20m x 2.30m x 0.15m = 8.28mc 24 x 0.30m x 2.30m x 0.15m = 2.48mc

Vestiar b: 3.80m x 2.50m x 0.20m= 1.90mc Salon 13: 7.40m x 2.50m x 0.30m = 5.55mc Hol: 2.00m x 2.50m x0.40m = 2.00mc

= 63.96mc = 118.53mc

mc 118.5 105.0 +13.5

4 RPCT04B1

Spargerea zidurilor pentru crearea de goluri,pentru usi si ferestre in ziduri existente

Parter:Camera 8: 0.70m x 2.10m x 0.20m = 0.29mc Hol: 1.00m x 2.10m x 0.30m = 0.63mc

= 0.92mc

Eta] 1:Saloane: buc 7 x 0.90m x 2.10m x 0.30m

= 3.97mcSalon 10: 0.90m x 2.10m x 0.20m = 0.37mc

mc 7.50 5.00 +2.50

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 11: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

Salon 11: 0.70m x Salon 12: 0.70m x

1.60m x 2 Salon 13: 0.90m x

2.10m x 0.20m = 0.29mc 2.10m x 0.30m = 0.44mc .10m x 0.30m = l.OOmc 2.10m x 0.25 = 0.47mc

= 6.54mc= 7.46mc

RPCT20A1

Desfacerea pardoselilor din ciment turnate pe loc,sclivisite,turnate,mozaicate

Demisol:Depozit 1: = 715.40mpCasa scării: = 13.30mpDepozit 2: = 100.95mpMagazie: = 176.50mD

= 1006.15mpParter:Camera 1: = 29.25mpGr. Sanit. 1: = 6.70mpHol 1: = 5.85mpCamera 2: = 29.55mpGr. Sanit. 2: = 6.45mpHol 2: = 6.20mpCamera 3: = 28.85mpGr. Sanit. 3: = 6.85mpHol 3: = 5.45mpCamera 4: = 28.65mpGr. Sanit. 4: = 6.50mpHol 4: = 5.85mpCamera 5: = 27.30mpGr. Sanit. 5: = 3.25mpHol 5: = 4.25mpHol: = 14.40mpCasa scării 1: = 13.30mpCamera 6: = 44.15 mpCamera 7: = 43.20mpCamera 8: = 27.35mpCamera 9: = 13.60mpHol: = 3.50mpCamera 10: = 5.05mpGr. Sanit: = 4.75mpDepozit 4: = 4.25mpHol: = 17.10mpHol: = 147.65mpHol: = 13.50mpMagazie 5: = 9.90mpHol: = 3.60mpBirou 3: = 29.00mpBirou 2: = 20.90mpBirou 1: = 21.95mpGr. Sanit: = 6.75mpGr. Sanit: = 4.60mpHol: = 2.25mpDepozit 3: = 5.90mpMagazie 4: = 84.90mpHol: = 12.50mpMagazie 3: = 54.25mpSala adunari: = 63.30mpMagazie 1: = 18.95mp

mp 2784 2748 +36.0

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 12: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

Depozit 2: = 6.40mpMagazie 2: = 15.45mpHol serviciu: = 3.10mpGr. Sanit. Serviciu: = 3.25mpCamera serviciu: = 14.80mpDepozit 1: = 6.45mpCasa scării 2: = 29.45mpCasa scării 3: = 29.45mp

= 999.85mp

Etaj 1:Salon 1: = 30.00mpSalon 2: = 29.20mpSalon 3: = 29.95mpSalon 4: = 28.80mpSalon 5: = 28.65mpCasa scării 1: = 13.30mpSalon 6: = 48.10mpSalon 7: = 29.20mpSalon 8: = 29.20mpSalon 9: = 29.55mpHol coridor: = 20.10mpSalon 10: = 36.20mpSalon 11: = 37.10mpSalon 12: = 36.65mpVestiar fem ei: = 14.05mpHol: = 2.40mpSpălător: = 2.90mpGr. Sanit. F: = 13,75mpGr. Sanit.: = 5.10mpDusuri: = 9.80mpDusuri: = 9.80mpGr. Sanit: = 5.85mpGr. Sanit. B: = 12.40mpSpălător: = 3.20mpVestiar barbati: = 14.60mpHol: = 123.80mpDepozit: = 2.40mpSalon 13: = 36.65mpSalon 14: = 37.05mpSalon 15: = 37.40mpH o l-c o r id o r: = 20.40mp

= 777.55mp= 2783.55mp

RPCT14A1

Desfacerea tencuielilor la faţade executate cu terasit, domolit sau similare

2 x (45.20m + 21.00m) x 6.00m = 794.40mp2 x 5.50m x 2.50m _______ = 27.50mp

= 821.90mp- se adauga scările exterioare:buc 2 x 2 x (lO .lO m +3.70m)x3.00m=165.60mp

= 987.50mp- se scad golurile:Parter: buc 48 x l.OOm x 1.70m = 81.60mp

buc 1 x 1.60m x 2.40m = 3.84mpbuc 3 x 0.90m x 2.10m = 5.67mpbuc 1 x 0.80m x 2.10m = 1.68mp

mp 632.0 567.5 +64.5

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 13: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA- REV. 01 / 07.07.2014

buc 1 x 1.80m x 2.10m = 3.78mp = 96.57mp

Casa scării: buc 2 x 2.45m x 3.15m = 15.43mp

Etaj 1: buc 40 x l.OOm x 1.70m = 68.00mp buc 1 x 2.35m x 1.70m = 4.00mp buc 2 x 1.40m x 2.10m = 5.88mp

= 77.88mp = 189.88mp

= 632.02mp

7 RPCT33A1

Demontarea uşilor si ferestrelor din lemn

Ferestre:Demisohbuc 55 x l.OOm x 0.60m = 33.00mp

= 33.00mp

Parter: buc 53 x l.OOm x 1.70m = 90.10mp bu c7 x0 .8 0 m x 1.70m = 9.52mp buc 5 x 0.60m x 1.70m = 5.10mp

= 104.72mp

Etaj 1: buc 40 x l.OOm x 1.70m = 68.00mp buc 1 x 2.35m x 1.70m = 4.00mp

= 72.00mp = 209.72mp

Usî:Demisol-.buc 1 x 0.90m x 2.10m = 1.89mp

buc 2 x 2.20m x 2.10m = 9.24mp = 11.13mp

Parter: buc 6 x l.OOm x 2.10m = 12.60mp buc 8 x 0.90m x 2.10m = 15.12mp buc 13 x 0.85m x 2.10m = 23.20mp buc 4 x 0.80m x 2.10m = 6.72mp b u c 4 x 0.75m x 2.10m = 6.30mp buc 7 x 0.70m x 2.10m = 10.29mp buc 9 x 0.65m x 2.10m = 12.28mp buc 1 x 1.40m x 2.10m = 2.94mp buc 2 x 1.50m x 2.10m = 6.30mp buc 1 x 1.60m x 2.40m = 3.84mp buc 1 x 1.70m x 2.10m = 3.57mp buc 1 x 1.80m x 2.40m = 4.32mp

= 107.48mp

Etaj 1: buc 11 x 0.95m x 2.10m =21.95m p buc 1 x 0.90m x 2.10m = 1.89mp buc 13 x 0.80m x 2.10m = 21.84mp buc 1 x 0.75m x 2.10m = 1.57mp buc 1 x 0.65m x 2.10m = 1.35mp buc 9 x 0.60m x 2.10m = 11.34mp buc 2 x 1.40m x 2.10m = 5.88mp

= 65.82mp = 184.43mp

= 394.15mp

mp 394.5 374.0 +20.5

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 14: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 /07.07.2014

8 RPCT34A1

Demontarea uşilor si a ferestrelor metalice

închideri perimetrale scări exterioare:2 x (2 x (4.85m + 6.05m) x 2.80m)= 122.08mp 122.08mp x 18.50kg/mp = 2258.48kg

kg 2259 2500 -241.0

9 RPCT36A1

Demontareascărilormetalicedrepte

Demontarea podestelor din tabla si a trepte lor:Podeşte: 2 scări x 4 podeşte x 4.00mp = 32.00mpTrepte: 2 scări x 45 trep te x 0.35mo = 31.50mD

= 63.50mp x 25.50kg/mp = 1619.25kg

kg 1620 1620 -

10 IZA01D

Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive a suprf. de metal existente

Sablare structura existenta (fara trepte si podeşte):= 2 scări x lOOO.OOkg/scara = 2000.OOkg

to 2.00 2.00 -

11 CL12A1

Scări,parapete,pasarele,podeştemetalicemontare cusurubui

Podeşte si trep te : = 1619.25kg to 1.62 1.62 -

12 IZD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a structurilor metalice cu un strat de grund si 2 straturi emailclorcauciuc

Idem IZA01D = 2000.00kg CL12A1 = 1619.25kg

= 3619.25kgto 3.62 3.62 -

13 CD14C1

(ASIM) Pereţi din panouri cortina cu geamtermoizolant , montati pe structura metalica existenta

= 122.08mp mp 122.0 135.0 -13.0

14 RPCT11B1

Desfacerea tencuielilor la tavane de beton cu mortar de var si adaos de ipsos

Idem RPCT20A1 =2747.51mp mp 2784 2748 +36.0

15 RPCT10A1Desfacereatencuielilorinterioare

Demisol:Depozit 1: 2 x (43.85m + 19.80m + 4.00m + 4.40m + 4.40m + 2 x 2.40m + 2 x 2.80m)

mp 4489 3875 +614

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 15: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

obişnuite la pereţi, pe suprafeţe careurmeaza a se tencui

x 2.50m = 434.25mp Depozit 2: 2 x (11.70m + 11.60m + 4.10m)

x 2.50m = 137.00mp Magazie: 2 x (35.50m + 5.00m) x 2.80m

= 226.80mp Casa scării: (2 x 3.80m + 3.60m) x 2.50m

= 28.00mpGrinzi long: 4 buc x 2 fete x 43.85m x 0.30m

= 105.24mp Grinzi transv: 10 buc x 2 fete x 19.80m x 0.30m

= 118.80mpGrinzi perim: 2 x (43.85m + 19.80m) x 0.30m

_______________________= 38.19mp= 1088.28mp

Parter:Perimetral: 2 x (43.85m + 19.80m) x 2.50m

=318.25mpCamera 1-4: 4 x (2 x (7.80m + 3.75m) x 2.50m)

= 231.00mp Hol + gr sanit 1-4: 4 x (2 x (3.75m + 3.50m)

x 2.50m) = 145.00mp Camera 5: (2 x 3.60m + 7.80m + 4.05m)

x 2.50m = 47.62mp Hol + gr sanit 5: 2 x (3.75m + 3.50m) x 2.50m

= 36.25mp Casa scării 1: 2 x (3.60m + 4.05m) x 2.50m

= 38.25mp Camera 6: (2 x 3.80m + 3.55m) x 2.50m

= 27.87mp Camera 7: (2 x 3.80m + 3.55m) x 2.50m

= 27.87mpCamera 8: (3.70m + 7.40m) x 2.50m = 27.75mp Cam 9 + 10: 2 x (3.70m + 7.40m) x 2.50m

= 55.50mpHol: (2 x 3.60m + 6.15m) x 2.80m = 37.38mp Depozit 4: 2 x (2.05m + 2.05m) x 2.80m

= 22.96mp Scara: 2 x (3.60m + 1.40m) x 2.80m

= 28.00mp Hol: 2 x (3.60m + 3.75m) x 2.50m

= 36.75mp Magazie 5: 2 x (3.80m + 2.60m) x 2.50m

= 32.00mp Hol: 2 x (3.80m + 0.95m) x 2.80m

= 26.60mp Birou 3: 2 x (3.70m + 7.85m) x 2.50m

= 57.75mp Birou 2: 2 x (5.62m + 3.72m) x 2.50m

= 46.70mp Birou 1: 2 x (3.92m + 5.62m) x 2.50m

= 47.70mp Gr sanit + dep + hol: 56.00m x 2.80m

= 156.80mp Sala adunari: 2 x (11.75m + 5.80m) x 2.50m

= 87.75mp

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 16: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

Magazie 2: 2 x (3.90m + 4.00m) x 2.80m= 44.24mp

Depozit 2: 2 x (3.80m + 1.70m) x 2.80m= 30.80mp

Depozit 1: 2 x (3.80m + 1.70m) x 2.80m= 30.80mp

Camera serv: 2 x (3.80m + 2.05m) x 2.80m= 32.76mp

Gr sanit serv: 2 x (1.90m + 1.70m) x 2.80m= 20.16mp

Hol serv: 2 x (1.70m + 1.70m) x 2.80m= 19.04mp

Hol princ: 2 x (35.85m + 8.00m) x 2.80m= 245.56mp

Magazie 1: 2 x (3.80m + 4.95m) x 2.80m= 49.00mp

Magazie 3: 2 x (11.55m + 4.95m) x 2.80m= 92.40mp

Hol: 2 x (4.95m x 4.00m) x 2.80m = 50.12mp Magazie 4: 2 x (17.15m + 4.95m) x 2.80m

= 123.76mp Casa scarii 2: 2 x (9.50m + 3.10m) x 4.40m

= 110.88mp Casa scarii 3: 2 x (9.50m + 3.10m) x 4.40m

= 110.88mp Grinzi long: 4 bue x 2 fete x 43.85m x 0.30m

= 105.24mp Grinzi transv: 10 bue x 2 fe te x 19.80m x 0.30m

= 118.80mpGrinzi perim: 2 x (43.85m + 19.80m) x 0.30m

_______________________= 38.19mp= 2575.98mp

Etaj 1:Salon 1-5: 5 x 2 x (7.80m + 3.75m) x 2.50m

= 288.75mp Casa scarii 1: 2 x (3.60m + 3.70m) x 2.50m

= 36.50mp Salon 6: (6.20m + 3.65m + 7.85m) x 2.50m

= 44.25mpSalon 7-9: 3 x 2 x (3.75m + 7.85m) x 2.50m

= 174.00mpSalon 10: 2 x (3.70m + 9.80m) x 2.50m

= 67.50mp Sal. 11+12: 2 x (7.75m + 9.80m) x 2.50m

= 87.75mp Depozit: 2 x (1.40m + 1.72m) x 2.80m

= 17.47mp Salon 13: (2 x 3.72m + 9.85m) x 2.50m

= 43.22mpSalon 14+15: 2 x 2 x (3.80m + 9.85m) x 2.50m

= 136.50mp Hol princ: 2 x (43.60m + 6.00m) x 2.80m

= 277.76mp Grinzi long: 4 bue x 2 fete x 43.85m x 0.30m _______________________ = 105.24mp_________

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 17: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

Grinzi transv: 10 buc x 2 fete x 19.80m x 0.30m = 118.80mp

Grinzi perim: 2 x (43.85m + 19.80m) x 0.30m_______________ = 38.19mp

_______________________= 1435.93mp= 5100.19mp

- se scad golurile de usi si ferestre:Ferestre:Demisokbuc 71 x l.OOm x 0.60m = 42.60mp

= 42.60mp

Parter: buc 58 x l.OOm x 1.70m = 98.60mp buc 14 x 0.80m x 1.70m = 19.04mp buc 10 x 0.60m x 1.70m = 10.20mp

= 127.84mp

Etaj 1:

Usi:

buc 40 x l.OOm x 1.70m = 68.00mp buc 1 x 2.35m x 1.70m = 4.00mp_______________ = 72.00mp

= 242.40mp

Demisol:buc 1 x 0.90m x 2.10m buc 2 x 2.20m x 2.10m

= 1.89mp = 9.24mp

= 11.13mp

Parter: buc 6 x l.OOm x 2.10m = 12.60mpbuc 8 x 0.90m x 2.10m = 15.12mpbuc 13 x0.85m x2.10m = 23.20mp buc 4 x 0.80m x 2.10m = 6.72mpbuc4 x 0.75m x 2.10m = 6.30mpbuc 7 x 0.70m x 2.10m = 10,29mpbuc 9 x 0.65m x 2.10m = 12.28mpbuc 1 x 1.40m x 2.10m = 2.94mpbuc 2 x 1.50m x 2.10m = 6.30mpbuc 1 x 1.60m x 2.40m = 3.84mpbuc 1 x 1.70m x 2.10m = 3.57mpbuc 1 x 1.80m x 2.40m = 4.32mp

= 107.48mp

buc 11 x 0.95m x 2.10m = 21.95mp buc 1 x 0.90m x 2.10m = 1.89mpbuc 13 x 0.80m x 2.10m = 21.84mp buc 1 x 0.75m x 2.10m = 1.57mpbuc 1 x 0.65m x 2.10m = 1.35mpbuc 9 x 0.60m x 2.10m = 11.34mpbuc 2 x 1.40m x 2.10m = 5.88mp_______________ = 65.82mp

Etaj 1:

= 184.43mp x 2 fete = 368.86mp= 4488.93mp

16 RPCG17A1

Refacerea zidăriei spaletilor la goluri nou create cu mortar M10

Parter:Camera 8: 0.70m + 2 x 2.10m =4.90mHol: l.OOm + 2 x 2.10m = 5.20m

= 10.10mml 71.5 50.5 +21.0

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 18: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

Etaj 1:Saloane: buc 7 x (0.90m + 2 x 2.10m)= 35.70m Salon 10: 0.90m + 2 x 2.10m =5.10m Salon 11: 0.70m + 2 x 2.10m = 4.90m Salon 12: 0 .7 0 m +2 x 2.10m =4.90m

1.60m + 2 x 2.10m =5.80m Salon 13: 0.90m + 2 x 2.10m =5.10m

= 61.50m = 71.60m

17 RPCG03B1

Z idărie decărăm idăplinapresata la umpluturi de goluri sau ziduri noi in clădiri existente

Demisol:Vinoteca: (2 x 3.60m + 3.75m) x 2.50m

= 27.37mp Lab organ: (3.77m + 1.27m) x 2.50m

= 12.60mpLab sol: 3.70m x 2.50m = 9.25mp Depozit 2: 5.80m x 2.50m = 14.50mp Salon: 7.80m x 2.50m = 19.50mp

= 83.22mp- se scad goluri:buc 4 x 0.90m x 2.10m = 7.56mp buc 1 x 1.80m x 2.10m = 3.78mp

= 11.34mp = 71.88mp x 0.25m = 17.97mc

Vinoteca: 3.60m x 2.50m x 0.30m = 2.70mc Cam tehn: 4.95m x 2.80m x 0.25m = 3.46mc

- 2.00m x 2.10m x 0.25m = - 1.05mc Magazin: 3.65m x 2.50m x 0.40m = 3.65mc

= 26.73mc

Parter:Gr. San. 1-4: 4 x 3.50m x 2.80m = 39.20mp Gr. San. Rec.: 1.10m x 2.80m =3.08m p Birou rec.: 3.50m x 2.50m =8.75m p Depozit 3: 2 x 3.60m x 2.50m = 18.00mp Bar: 1.60m x 2.50m =4.00m p Depozit 4: 3.60m x 2.50m = 9.00mp Depozit 5: 5.10m x 2.80m = 14.28mp Gr sanit: 15.50m x 2.80m =43.40mp Hol: 5.65m x 2.80m = 15.82mp

= 155.53mp- se scad goluri:buc 4 x 0.80m x 2.10m = 6.72mp buc 8 x 0.70m x 2.10m = 11.76mp buc 1 x 0.90m x 2.10m = 1.89mp buc 2 x l.OOrn x 2.10m = 4.20mo

= 24.57mp = 130.96m x 0.15m = 19.64mc

Etaj 1:Gr. San. 5-9: 5 x (1.90m + 2.35m) x 2.80m

= 59.50mpHol 5-9: 5 x 0.70m x 2.80m =9.80mp Gr. San.: 10-13: 4 x (2.00m + 2.35m) x 2.80m

= 48.72mpHol 10-13: 4 x 0.60m x 2.80m = 6.72mp

m c 97.0 76.5 +20.5

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 19: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA- REV. 01 / 07.07.2014

Gr. San. Of + 14: 2 x (2.05m + 2.10m) x 2.80m= 23.24mp

Depozit bar: 3.75m x 2.80m = 10.50mp Gr. Sanit: 25.00m x 2.80m = 70.00mp Gr. San. 15: (2.10m + 2.00m) x 2.80m

= 11.48mpHol 15: 0.70m x 2.80m = 1.96mp

= 241.92mp- se scad golurile:buc 12 x 0.80m x 2.10m =20.16m p buc 8 x 0.70m x 2.10m = 11.76mp buc 2 x 0.90m x 2.10m = 3.78mp

= 35.70mp = 206.22mp x 0.15m = 30.93mc

Restaurant: 9.40m x 2.50m x 0.20m = 4.70mc Hol: 7.35m x 2.50m x 0.25m =4.59mc Camera 9: 3.75m x 2.50m x 0.30m = 2.81mc Goluri usi: buc 10 x 0.90m x 2.10m x 0.30m

= 5.67mcRestaurant: 2.00m x 2.50m x 0.40m = 2.00mc

= 50.70mc = 97.07mc

18 RPCJ49B1

Tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton de 2.50cm grosime

Idem RPCT14A1 = 632.02 mp mp 632.0 567.5 +64.5

19 RPCJ48B1

Reparaţii de tencuieli exterioare la calcane decorative in panouri

Demisol:= 2 x (45.20m + 21.00m) x 1.50m = 198.60mp

mp 200.0 200.0 -

20 CJ05A1

Profiluri exterioare, trase pe loc cu şablonul, desfas urate

Demisol: 2 x (45.20m + 21.00m) = 132.40m Parter: b u c 3 9 x l.0 0 m =39.00m Etai 1: b u c 3 9 x l.0 0 m = 39.00m

= 210.40m

ml 210.5 210.5 -

21 RPCR54A1

Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe tencuieli existente la exterior

Idem RPG49B1 = 632.02mp RPG48B1 = 198.60mp

= 830.62mpmp 831.0 766.0 +65.0

22 CF17A1

Nuturi in tencuieli int. / ext, pentru separarea câmpurilor

= 265.00ml ml 265.0 265.0 -

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 20: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

23 RPCJ28B1

Reparaţii de tencuieli interioare driscuite, la tavane din beton armat

Demisol:Expoziţie: = 518.75mpCasa scării: = 13.30mpVinoteca: = 59.85mpHol: = 21.80mpLab. Organoleptic: = 20.40mpLab. Anal. Sol.: = 19.90mpDepozit 2: = 20.40mpMagazin: = 26.95mpSalon: = 121.00mpCam. Tehn. + Dep. 1: = 175.60mp

= 997.95mpParter:Camera 1: = 29.25mpGr. Sanit. 1: = 8.05mpHol 1: = 4.55mpCamera 2: = 29.55mpGr. Sanit. 2: = 8.20mpHol 2: = 4.55mpCamera 3: = 28.85mpGr. Sanit. 3: = 7.90mpHol 3: = 4.55mpCamera 4: = 28.65mpGr. Sanit 4: = 7.85mpHol 4: = 4.55mpRecepţie: = 15.30mpBirou recepţie: = 12.95mpGr. Sanit. Recepţie: = 5.15mpHol recepţie: = 2.35mpCasa scării 1: = 13.30mpCafe-bar: = 53.60mpBar: = 31.25mpGr. Sanit: = 19.55mpDepozit 5: = 6.65mpDepozit 6: = 8.50mpDepozit 4: = 7.25mpVestiar: = 4.25mpDepozit 3: = 28.60mpHol: = 13.50mpHol: = 3.60mpMagazie 4: = 9.90mpSala şedinţe: = 29.00mpHol: = 15.40mpBirou 2: = 20.90mpBirou 1: = 21.95mpHol: = 6.75mpHol: = 2.25mpDepozit 2: = 5.90mpGr. Sanitar: = 4.60mpGr. Sanitar: = 6.75mpHol: = 106.20mpHol: = 34.10mpSala adunari: = 63.30mpDepozit bagaje: = 15.45mpDepozit 1: = 6.40mp

mp 2715 2705 +10.0

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 21: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA- REV. 01 / 07.07.2014

Magazie 1: = 6.45mpCamera serviciu: = 7.80mpGr. Sanit. Serviciu: = 3.25mpHol serviciu: = 3.10mpCamera CT: = 18.95mpMagazie 2: = 54.25mpHol: = 12.50mpMagazie 3: = 84.90mp

= 932.35mp

Etaj 1:Camera 5: = 20.35mpGr. Sanit 5: = 4.70mpHol 5: = 4.00mpCamera 6: = 19.80mpGr. Sanit 6: = 4.45mpHol 6: = 4.00mpCamera 7: = 20.35mpGr. Sanit. 7: = 4.70mpHol 7: = 4.00mpCamera 8: = 19.55mpGr. Sanit. 8: = 4.35mpHol 8: = 4.00mpCamera 9: = 19.70mpGr. Sanit. 9: = 4.25mpHol 9: = 4.00mpCasa scării 1: = 13.30mpHol: = 100.90mpCamera 10: = 19.70mpGr. Sanit. 10: = 4.75mpHol 10: = 3.65mpCamera 11: = 19.80mpGr. Sanit. 11: = 4.70mpHol 11: = 3.75mpCamera 12: = 19.80mpGr. Sanit. 12: = 4.70mpHol 12: = 3.75mpCamera 13: = 20.05mpGr. Sanit. 13: = 4.80mpHol 13: = 3.75mpHol-coridor: = 20.10mpCamera 14: = 27.80mpGr. Sanit. 14: = 4.30mpHol 14: = 3.20mpOficiu: = 52.25mpGr. Sanit oficiu = 4.30mpHol oficiu: = 3.35mpDepozit bar: = 13.45mpRestaurant: = 185.20mpDepozit: = 2.40mpHol-coridor: = 20.40mpHol: = 6.80mpHol: = 6.30mpGr. Sanit: = 14.40mpGr. Sanit: = 14.80mp

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 22: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

Camera 15: = 28.85mp Gr. Sanit. 15: = 4.20mp Hol 15: = 3.45mp

= 785.15mp= 2715.45mp

24 RPCJ09B1

Reparaţii la tencuieli interioare de 2cmgrosime, driscuite, executate la pereţi si stâlpi

Demisol:Expoziţie: 2 x (27.90m+19.80m) x 2.50m

=238.50mp3 x4.40m x 2.50m = 33.00mp2 x {2.80m + 2.40m) x 2.80m

= 29.12mp (2 x 2.15m + 2.70m) x 2.80m

- 19.60mp buc 19 x 4 x 0.60m x 2.80m

= 127.68mp Casa scării: (2 x 3.95m + 3.60m) x 2.50m

= 28.75mp Vinoteca: 2 x (7.65m + 7.80m) x 2.50m

= 77.25mp buc 1 x 4 x 0.60m x 2.80m

= 6.72mpLaborator: 2 x (3.75m + 5.40m) x 2.50m

= 45.75mp Laborator: 2 x (3.65m + 5.40m) x 2.50m

= 45.75mp Hol: 2 x (7.70m + 5.90m) x 2.80m

= 76.16mp Magazin: 2 x (7.65m + 3.50m) x 2.50m

= 55.75mp Depozit 2: 2 x (5.80m + 3.50m) x 2.50m

= 46.50mp Salon: 2 x (15.65m + 7.80m) x 2.50m

= 117.25mp3 buc x 4 x 0.60m x 2.80m= 20.16mp

Cam. Tehn.: 2 x (5.45m + 4.95m) x 2.80m= 58.24mp

Depozit 1: 2 x (30.00m +4.95m ) x 2.80m= 195.72mp

Grinzi long: 4 buc x 2 fete x 43.85m x 0.30m= 105.24mp

Grinzi transv: 10 buc x 2 fete x 19.80m x 0.30m= 118.80mp

Grinzi perim: 2 x (43.85m + 19.80m) x 0.30m= 38.19mp = 1484.13mp

Parter:Cam 1 + Hol: 2 x (11.60m + 3.75m) x 2.50m

= 76.75mp Gr sanit 1: 2 x (3.50m+2.30m) x 2.80m

=32.48mpCam 2 + Hol: 2 x (11.60m + 3.75m) x 2.50m

= 76.75mp Gr sanit 2: 2 x (3.50m+2.30m) x 2.80m

=32.48mpCam 3 + Hol: 2 x (11.60m + 3.75m) x 2.50m

mp 6235 4939 +1296

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 23: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA- REV. 01 / 07.07.2014

= 76.75mp Gr sanit 3: 2 x (3.50m+2.30m) x 2.80m

=32.48mpCam 4 + Hol: 2 x (11.60m + 3.60m) x 2.50m

=76.00mpGr. San. Rec.: 2 x (3.50m + 1.50m) x 2.80m

=28.00mp Hol rec.: 2 x (2.10m + l. lO m ) x 2.80m

= 17.92mpBirou recepţie: 2 x (3.50m + 3.70m) x 2.50m

= 36.00mp Hol: 2 x (25.90m + 19.80m) x 2.65m

= 242.21mp 4 fete x 0.60m x 2.80m = 6.72mp

Cafe-bar: (2 x 12.00m + 3.20) x 2.50m= 68.00mp

3 x 4 fete x 0.60m x 2.80m = 20.16mp Recepţie: (3.95 + 3.90m) x 2.50m = 18.50mp Casa scării: (2 x 4.00m + 3.60m) x 2.50m

= 29.00mp Depozit 5: 2 x (2.15m + 3.60m) x 2.80m

= 32.20mp Gr. Sanit: 2 x (3.70m + 1.75m) x 2.80m

= 30.52mpGr. Sanit: 24.50m x 2.80m =68.60mpScara: 2 x (3.60m + 1.40m) x 2.80m = 28.00mp Depozit 4: 2 x (6.15m + 3.60m) x 2.50m

= 48.75mp Vestiar: 2 x (2.05m + 2.05m) x 2.80m

= 22.96mp Depozit 3: 2 x (3.75m + 7.65m) x 2.50m

= 57.00mpHol: 2 x (3.60m + 3.75m) x 2.50m = 36.75mp Magazie 4: 2 x (2.60m + 3.80m) x 2.50m

= 32.00mpHol: 2 x (3.80m + 0.95m) x 2.80m = 26.60mp Sala de sed: 2 x (7.85m + 3.70m) x 2. 50m

= 57.75mpBirou 2: 2 x (3.70m + 5.60m) x 2.50m=46.50mp Birou 1: 2 x (3.90m + 5.60m) x 2.50m=47.50mp Hol: 2 x (7.80m + 2.00m) x 2.80m = 54.88mp Hol: 2 x (1.80m + 3.75m) x 2.80m = 31.08mp Grup sanit: (2 x (3.90m + 3.70m) + 13.37m) x

2.80m = 80.00mp Depozit: 2 x (3.95m + 1.50m) x 2.80m

= 30.52mp Sala adun: 2 x (11.75m + 5.80m) x 2.50m

= 87.75mp4 fete x 0.60m x 2.80m = 6.72mp

Depozit bag: 2 x (4.00m + 3.90m) x 2.80m=44.24mp

Depozit 1: 2 x (3.80m + 1.70m) x 2.80m= 30.80mp

Magazie 1: 2 x (3.80m + 1.70m) x 2.80m _______________________________= 30.80mp

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 24: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

Camera serv: 2 x (3.80m + 2.00m) x 2.80m= 32.48mp

Hol serv: 2 x (1.70m + 1.70m) x 2.80m= 19.04mp

Grup sanit: 2x (1.90m + 1.70m) x 2.80m= 20.16mp

C.T.: 2 x (3.80m + 4.95m) x 2.80m = 49.00mp Magazie 2: 2 x (11.55m +4.95m) x 2.80m

= 92.40mpHol: 2 x (4.95m + 4.00m) x 2.80m = 50.12mp Magazie 3: 2 x (17.15m + 4.95m) x 2.80m

=123.76mp Casa scării 2: 2 x (9.50m + 3.10m) x 4.40m

= 110.88mp Casa scării 3: 2 x (9.50m + 3.10m) x 4.40m

= 110.88mp Grinzi long: 4 buc x 2 fete x 43.85m x 0.30m

= 105.24mp Grinzi transv: 10 buc x 2 fete x 19.80m x 0.30m

= 118.80mpGrinzi perim : 2 x (43.85m + 19.80m) x 0.30m

______________________ = 38.19mp= 2673.07mp

Etaj 1:Camera 5 + Hol: 2 x (3.85m + 7.80m + 0.70m)

x 2.50m = 61.75mp Gr. Sanit 5: 2 x (2.00m + 2.35m) x 2.80m

= 24.36mpCamera 6 + Hol: 2 x (3.85m + 7.80m + 0.70m)

x 2.50m = 61.75mp Gr. Sanit 6: 2 x (2.00m + 2.35m) x 2.80m

= 24.36mpCamera 7 + Hol: 2 x (3.85m + 7.80m + 0.70m)

x 2.50m = 61.75mp Gr. Sanit 7: 2 x (2.00m + 2.35m) x 2.80m

= 24.36mpCamera 8 + Hol: 2 x (3.85m + 7.80m + 0.70m)

x 2.50m = 61.75mp Gr. Sanit 8: 2 x (2.00m + 2.35m) x 2.80m

= 24.36mpCamera 9 + Hol: 2 x (3.85m + 7.80m + 0.70m)

x 2.50m = 61.75mp Gr. Sanit 9: 2 x (2.00m + 2.35m) x 2.80m

= 24.36mp Hol: 2 x (43.85m + 11.60m) x 2.50m

+ 2.20m x 4 x 2.50m = 299.25mpCasa scării 1: (2 x 3.95m + 3.60m) x 2.50m

= 28.75mpCamera 10 + Hol: 2 x (3.85m + 7.80m + 0.70m)

x 2.50m = 61.75mp Gr. Sanit 10: 2 x (2.00m + 2.35m) x 2.80m

= 24.36mpCamera 11 + Hol: 2 x (3.85m + 7.80m + 0.70m) _______________________ x 2.50m = 61.75mp

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 25: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

Gr. Sanit 11: 2 x (2.00m + 2.35m) x 2.80m= 24.36mp

Camera 12 + Hol: 2 x (3.85m + 7.80m + 0.70m) x 2.50m = 61.75mp

Gr. Sanit 12: 2 x (2.00m + 2.35m) x 2.80m= 24.36mp

Camera 13 + Hol: 2 x (3.85m + 7.80m + 0.70m) x 2.50m = 61.75mp

Gr. Sanit 13: 2 x (2.00m + 2.35m) x 2.80m= 24.36mp

Camera 14 + Hol: 2 x (3.70m + 9.80m + 0.50m) x 2.50m = 70.00mp

Gr. Sanit: 2 x (2.05m + 2.10m) x 2.80m= 23.24mp

Oficiu + hol: 2 x (7.85m+9.80m) x 2.50m+ 4 x 0.60m x 2.80m =94.97m p

Depozit bar: 2 x (3.75m + 3.60m) x 2.80m= 41.16mp

Gr. Sanit oficiu: 2 x (2.05m + 2.10m) x 2.80m= 23.24mp

Restaurant: 2 x (23.80m + 7.75m) x 2.50m= 157.75mp

5 buc x 4 x 0.60m x 2.80m = 33.60mp Hol: 2 x (3.70m + 1.80m) x 2.80m = 30.80mp Depozit: 2 x (1.40m + 1.70m) x 2.80m

= 17.36mp Gr. Sanit: 2 x (3.75m + 3.90m) x 2.50m

= 38.25mp(2 x 3.95m + 2 x 3 x 1.60m) x 2.80m

=49.00mpHol: 2 x {5.75m + l. lO m ) x 2.80m = 38.36mp Gr. Sanit: 2 x (2.50m + 5.75m) x 2.50m

= 41.25mp4 x (1.70m + l.OOm) x 2.80m

= 30.24mpCamera 15 + hol: 2 x (3.80m + 9.80m + 0.65m)

x 2.50m = 71.25mp Gr. Sanit: 2 x (2.00m + 2.10m) x 2.80m

= 22.96mpGrinzi long: 4 buc x 2 fe te x 43.85m x 0.30m

= 105.24mpGrinzi transv: 10 buc x 2 fete x 19.80m x 0.30m

= 118.80mpGrinzi perim: 2 x (43.85m + 19.80m) x 0.30m

_______________________= 38.19mp_______________ = 2148.65mp

= 6305.85mp

- se scad golurile:

Demisol:Expozitie:buc 24 x l.OOm x 0.60m= 14.40mp

buc 1 x 1.80m x 2.10m = 3.78mpbuc 1 x 2.20m x 2.10m =4.62mp

________buc 2 x 0.90m x 2.10m = 3.78mp

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 26: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

Vinoteca:buc 4 x l.OOm x 0.60m = 2.40mp buc 1 x 1.80m x 2.10m = 3.78mp

Laboratorrbuc 1 x l.OOm x 0.60m = 0.60mp buc 1 x 0.90m x 2.10m = 1.89mp

Laboratorrbuc 3 x l.OOm x 0.60m = 1.80mp buc 1 x 0.90m x 2.10m = 1.89mp

Hol: buc 3 x 0.90m x 2.10m =5.67m pMagazinrbuc 1 x 0.90m x 2.10m = 1.89mp Depozit 2:buc 1 x 0.90m x 2.10m = 1.89mpSalon: buc 1 x 0.90m x 2.10m = 1.89mp

buc 1 x l.OOm x 2.10m =2.10m pbuc 7 x l.OOm x 0.60m = 4.20mp

Cam. Tehn: buc 5 x l.OOm x 0.60m = 3.00mp buc 1 x 2.00m x 2.10m = 4.20mp

Depozit 1: buc 25 x l.OOm x 0.60m = 15.00mp buc 2 x 2.00m x 2.10m =8.40m pbuc 1 x 1.00m x2 .10m =2.10m p

= 89.28mpParter:Ferestre:

buc 48 x l.OOm x 1.70m = 81.60mp2 fete x buc 7 x 0.80m x 1.70m = 19.04mp2 fete x buc 5 x 0.60m x 1.70m = 10.20mp2 fete x buc 5 x l.OOm x 1.70m = 17.00mp

= 127.84mpUsi exterioare:

buc 1 x 1.60m x 2.40m = 3.84mpbuc 1 x 1.80m x 2.10m = 3.78mpbuc 3 x 0.90m x 2.10m =5.67m pbuc 1 x 0.80m x 2.10m = 1.68mpbuc 2 x 2 .45m x3.15m = 15.43mp

= 30.40mpUsi interioare:

buc 10 x 0.90m x 2.10m = 18.90mp buc 6 x 0.80m x 2.10m = 10.08mpbuc 16 x 0.70m x 2.10m = 23.52mp buc 3 x 0.75m x 2.10m = 4.72mpbuc 1 x 0.85m x 2.10m = 1.78mpbuc 9 x l.OOm x 2.10m = 18.90mpbuc 1 x l.5 0 m x2 .1 0 m = 3.15mp= 2 fe te x 81.05mp = 162.10mp

= 320.34mp

Etaj 1:Ferestre:

buc 38 x l.OOm x 1.70m =64.60mp buc 1 x 2.35m x 1.70m = 4.00mp

= 68.60mpUsi exterioare:

buc 2 x 1.40m x 2.10m =5.88m pbuc 2 x l.OOm x 2.10m =4.20m p

= 10.08mpUsi interioare:

buc 15 x0.90m x 2.10m =28.35mp _______ buc 11 x 0.80m x 2.10m = 18.48mp

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 27: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REY. 01 / 07.07.2014

buc 12 x 0.70m x 2.10m =17.64m p buc 1 x 2.00m x 2.10m = 4.20mp buc 1 x 1.80m x 2.10m = 3.78mp = 2 fete x 72.45mp = 144.90mp

= 223.58mp = 633.20mp

- se adauga reparaţiile din ju ru l uşilor si a ferestrelor:Demisol:Ferestre:39 buc x 2 x (l.OOm + 0.60m)x0.60m=74.88mp 15 buc x 2 x (l.OOm + 0.60m)x0.30m=14.40mp

= 89.28mpUsi 1 canat - estimativ:

buc 6 x (0.90m + 2 x 2.10m) = 30.60m Usi 2 canate - estimativ:

buc 4 x (2.00m + 2 x 2.10m) = 24.80m = 55.40m x 0.30m = 16.32mp

= 105.60mpParter:Ferestre:buc 26 x 2 x (1.00m+1.70m)x0.60m=84.24mp buc 22 x 2 x (1.00m+1.70m)x0.30m=35.64mp buc 7 x 2 x (0.80m+1.70m)x0.60m= 21.00mp buc 5 x 2 x (0.60m+1.70m)x0.60m= 13.80mp buc 5 x 2 x (1.00m+1.70m)x0.60m= 16.20mp

= 170.88mpUsi 1 canat - estimativ:buc 50 x (0.90m + 2 x 2.10m)x0.30m=76.50mp

Usi 2 canate - estimativ:Buc 5 x (2.00m + 2 x 2.10m)x0.30m=9.30mp

= 256.68mpEtaj 1:Ferestre:buc 38 x 2 x (1.00m+1.70m)x0.60m=123.12mp buc 1 x 2 x (2.35m+1.70m)x0.60m=4.86mp

= 127.98mpUsi 1 canat - estimativ:buc 40 x (0.90m + 2 x 2.10m)x0.30m=61.20mp

Usi 2 canate - estimativ: buc 6 x (1.80m + 2 x 2.10m)x0.30m=10.80mp

= 199.98mp = 562.26mp

= 6234.91mp

25 RPCJ36B1

Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3mmgrosime la tavane

Idem RPG28B1 = 2715.OOmp mp 2715 2705 +10.0

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 28: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA- REV. 01 / 07.07.2014

26 2101120

Mortar pentru glet de perete atlas fiii

= 2715.OOmp x 2.30kg/mp = 6244.50kg kg 6245 6221 +24.0

27 RPCJ36A1

Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3mmgorsime la pereţi

Idem RPCJ09B1 = 6235.00mp - se scad zonele cu faianţa:Idem RPCM15C1 = 708.00mo

= 5527.OOmp

mp 5527 4230 +1297

28 2101120

Mortar pentru glet de perete atlas fiii

= 5527.OOmp x 2.30kg/mp = 12712.10kg kg 12712 9729 +2983

29 CK01B1

Ferestre cu tamplarie din lemn cu geam simplu

Parter:F02: buc 7 x 0.80m x 1.70m = 9.52mp F03: buc 5 x 0.60m x 1.70m =5.10m p FOI: buc 5 x l.OOm x 1.70m = 8.50mp

= 23.12mp

mp 23.5 0.00 +23.5

30 CK23B#

Ferestre din materiale plastice PVC cu geamtermoizolant

Demisol:F04: buc 52 x l.OOm x 0.60m = 31.20mp

= 31.20mpParter:FOI: buc 48 x l.OOm x 1.70m = 81.60mp

= 81.60mpEtaj 1:FOI: buc 38 x l.OOm x 1.70m = 64.60mp F05: buc 1 x 2.35m x 1.70m = 4.00mp

= 68.60mp = 181.40mp

mp 181.5 195.0 -13.5

31 CK03B1Usi din lemnsimpleinterioare

Demisol: tablou tampl. = 15.33mp

Parter:Usi interioare:

buc 10 x 0.90m x 2.10m = 18.90mp buc 6 x 0.80m x 2.10m = 10.08mp buc 16 x 0.70m x 2.10m =23.52mp buc 3 x 0.75m x 2.10m = 4.72mp buc 1 x 0.85m x 2.10m = 1.78mp buc 9 x l.OOm x 2.10m =18.90mp buc 1 x 1.50m x 2.10m = 3.15mo

= 81.05mp

Usi interioare:buc 15 x 0.90m x2.10m = 28.35mp b u c llx 0 .8 0 m x 2 ,1 0 m = 18.48mp buc 12x0 .70m x2.10m = 17.64mp buc 1 x 2.00m x 2.10m = 4.20mp buc 1 x 1.80m x 2.10m = 3.78mp

= 72.45mp

mp 169.0 229.0 -60.0

= 168.83mp

32 CK25D#Usi din materiale plastice in 2

Parter:Usi exterioare:

mp 23.5 0.00 +23.5

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 29: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA- REV. 01 / 07.07.2014

canate, cu geamtermoizolant

buc l x 1.60m x 2.40m =3.84mp buc l x 1.80m x 2.10m =3.78mp buc 2 x 0.90m x 2.10m =3.78mp buc 1 x 0.80m x 2.10m = 1.68mp

= 13.08mpEtaj 1:Usi exterioare:

buc 2 x 1.40m x 2.10m = 5.88mp buc 2 x l.OOm x 2.10m =4.20m p

= 10.08mo = 23.16mp

33 CK15A1

Usi si porţi metalice glisante sau pliante

Demisol: tablou tam pl. = 9.03mp Parter: buc 2 x 2.45m x 3.15m = 15.43mp

buc 1 x 0.90m x 2.10m = 1.89mp = 26.35mp

mp 26.5 9.00 +17.5

34 CK27B1

Usametalica rezistenta la foc, in doua canate

Demisol: buc 1 x 2.00m x 2.10m =4.20mp mp 4.20 0.00 +4.20

35 RPCR24A1

Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe tencuieli existente la interior

Idem RPCJ36B1 = 2715.00mp RPG36A1 = 5527.00mp

= 8242. OOmpm p 8242 6935 +1307

36 RPCM15C1

Repararea placajelor in suprafeţe plane, din placiceramice, la pereţi si stâlpi

Demisol:Laborator organ.: 2 x (3.75m + 5.40m )xl.60m

= 29.28mpLaborator anal. sol: 2 x (3.75m + 5.40m )xl.60m

= 29.28mp = 58.56mp

- se scad golurile:Laborator organ:buc lx0 .90m xl.60m = 1.44mp Laborator sol: buc 1 x 0.90m x 1.60m = 1.44mo

= 2.88mp = 55.68mp

Parter:Gr. Sanit: 4 x 2 x (2.30m+3.50m) x 2.10m

= 97.44mp Gr. Sanit: 2 x (1.45m + 3.50m) x 2.10m

= 20.79mpGr. Sanit: 53.80m x 2.10m = 112.98mp Gr. Sanit: 30.00m x 2.10m = 63.OOmp Gr. Sanit: 2 x (1.90m + 1.70m) x 2.10m

= 15.12mp = 309.33mp

- se scad golurile:Gr. Sanit: buc 4 x 0.80m x 2.10m = 6.72mp Gr. Sanit: buc 1 x 0.70m x 2.10m = 1.47mp Gr. Sanit: buc 5 x2x0.70mx2.10m = 14.70mp

buc 1 x 0.70m x 2.10m = 1.47mp Gr. Sanit: buc 2 x 2 x0.70mx2.10m=5.88mp

mp 708.0 708.0 -

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 30: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

buc 1 x 0.70m x 2.10m = 1.47mp buc 2 x 2x0.60mx2.10m= 5.04mp buc 1 x 0.75m x 2.10m = 1.57mp

Gr. Sanit: buc 1 x 0.80m x 2.10m = 1.68mo= 40.00mp

= 269.33mpEtaj 1:Gr. Sanit: 12 x 2 x (2.00m + 2.30m) x 2.10m

=216.72mp Gr. Sanit: 66.84m x 2.10m = 140.36mp Oficiu: 2 x (7.80m + 9.80m) x 1.60m = 56.32mp Oficiu: 2 x (3.75m + 3.60m) x 1.60m = 23.68mp

= 437.08mp- se scad golurile:Gr. Sanit: buc 1 x 12 x 0.80m x 2.10m

= 20.16mpGr Sanit: buc 8 x 2 x 0.70m x 2.10m

= 23.52mp buc 2 x 0.90m x 2.10m = 3.78mp

Oficiu: buc 1 x 1.60m x 1.60m = 2.56mp buc 2 x 0.70m x 1.60m = 2.24mp

Oficiu: buc 2 x 0.70m x 1.60m = 2.24mp = 54.50mp

= 382.58mp = 707.59mp

37 2101151

Mortar adeziv pentru gresie si faianţa

= 707.59mp x 5kg/mp =3537.95kg kg 3538 3538 -

38 6102828 Chitetan sa re 707.59m px0.25kg/m p = 176.89kg kg 177.0 75.0 +102

39 RPCK01B1

Strat suport pentru pardoseli, executate din mortar de ciment, cu 3cm grosime

Idem RPCJ28B1 = 2715.00mp

- se adauga:Casa scării 2: = 29.45mp Casa scării 3: = 29.45mp

= 2773.90

mp 2774 2705 +69.0

40 TRA06A20

Transportul rutier al betonului- mortar cu autobetonier a pe 20km

= 2773.90mp x 0.05m x 2.20to/m c = 305.13to to 305.0 300.0 +5.00

41 RPCK09E1

(ASIM) Pardoseli din parchet laminat pe suport existent

Parchet:Camera + hol 1: =33.88m p Camera + hol 2: =34.10m p Camera + hol 3: =33.40m p Camera + hol 4: =33.20m p Hol recepţie: = 2.35mp Birou recepţie: = 12.95mp Hol: = 3.60mp Hol: = 13.50mp Birou 2: =20.90m p

mp 518.5 460.0 +58.5

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA EX+D.D.E.

Page 31: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

Birou 1: = 21.95mpHol: = 6.75mpHol: = 15.40mpHol serviciu: = 3.10mpCamera serviciu: = 7.80mp

= 242.88mp

Etaj 1:Camera + hol 5: = 24.35mpCamera + hol 6: = 23.80mpCamera + hol 7: = 24.35mpCamera + hol 8: = 23.55mpCamera + hol 9: = 23.70mpCamera + hol 10: = 23.35mpCamera + hol 11: = 23.55mpCamera +hol 12: - 23.55mpCamera + hol 13: = 23.80mpCamera + hol 14: = 31.OOmpCamera + hol 15: = 32.30mpHol oficiu: = 3.35mp

= 275.65mp= 518.53mp

42 RPCK13A1

(ASIM) Plinte la pardoseli din parchet laminat

Parter:Camera + hol 1: 2 x (11.60m + 3.75m)

= 30.70ml Camera + hol 2: 2 x (11.60m + 3.80m)

= 30.80ml Camera + hol 3: 2 x (11.60m + 3.75m)

= 30.70ml Camera + hol 4: 2 x (11.60m + 3.70m)

= 30.60mlHol recepţie: 2 x 2.20m =4.40m lBirou recepţie: 2 x (3.50m + 3.70m) = 14.40mlHol: 2 x 3.80m =7.60m lHol: 2 x (3.60m + 3.75m) = 14.70mlBirou 2: 2 x (3.70m + 5.60m) = 18.60mlB iro u l: 2 x (3.90m + 5.60m) = 19.00mlHol serv: 2 x (1.70m + 1.70m) = 6.80mlCamera serv: 2 x (3.80m + 2.05m= 11.70ml

= 220.00mlEtaj 1:Camera + hol 5: 2 x (7.80m + 3.85m) = 23.30ml Camera + hol 6: 2 x (7.80m + 3.75m) = 23.10ml Camera + hol 7: 2 x (7.80m + 3.85m) = 23.30ml Camera + hol 8: 2 x (7.80m + 3.70m) = 23.00ml Camera + hol 9: 2 x (7.80m + 3.75m) = 23.10ml Camera + hol 10:2 x (7.80m + 3.70m) =23.00ml Camera + hol 11:2 x (7.80m + 3.75m) =23.10ml Camera + hol 12:2 x (7.80m + 3.75m) =23.10ml Camera + hol 13:2 x (7.80m + 3.80m) =23.20ml Camera + hol 14:2 x (9.80m + 3.70m) =27.00ml Camera + hol 15:2 x (9.80m + 3.80m) =27.20ml Hol oficiu: 2 x 2.30m + 1.60m =6.20m l

= 268.60ml

ml 489.0 486.0 +3.00

= 488.60ml

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 32: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA- REV. 01 / 07.07.2014

43 RPCM25A1

Reparare placaje din placimarmurasautravertin, pana la 5cm grosime, in suprafeţe plane (piatra naturala)

Demisol:Expoziţie:Casa scării:Vinoteca:Hol:Magazin:Depozit:Salon:Depozit 1 + Cam. Tehn.

= 518.75mp = 13.30mp = 59.85mp = 21.80mp = 26.95mp = 20.40mp = 121.00mp = 175.60mp

= 957.65mpParter:Recepţie:Casa scării 1: Cafe-bar:Bar:Sala şedinţe: Hol:Hol:Hol:Hol:Sala adunari: Casa scării 2: Casa scării 3:_

Etaj 1:Casa scării 1: Hol:Hol-coridor:Hol-coridor:Hol:Hol:Depozit:Restaurant:Terasa:Hol oficiu: Casa scării 2: Casa scării 3:

= 15.30mp = 13.30mp = 53.60mp = 31.25mp = 29.OOmp = 2.25mp = 12.50m - 106.20mp = 34.10mp = 63.30mp = 29.45mp = 29.45mp

= 419.70mp

= 13.30mp = 100.90mp = 20.40mp = 20.10mp = 6.30mp= 6.80mp= 2.40mp= 185.20mp = 182.45mp = 3.35mp= 24.35mp = 24.35mp

= 589.90mp= 1967.25mp

mp 1967 1955 +12.0

44

Ceruirea si lustruirea pard din placi travertin

Idem RPCK66A1 = 1967.25mp mp 1967 1955 +12.0

45 CI03E1

Montatplinteprefabricate prin lipire cu mortar de ciment din marmura / travertin

Demisol:Expoziţie: 2 x (28.00m + 19.80m) + 10.55m + 6.95m + 14.00m + 19 x 4 x 0.60m = 172.70m Casa scării: 2 x 3.95m + 3.60m = 11.50mVinoteca: 2 x (7.70m + 7.80m)

+ 4 x 0.60m= 33.40m Hol: 2 x (7.70m + 5.90m) = 27.20mMagazin: 2 x (7.65m + 3.50m) = 22.30mDepozit 2: 2 x (5.80m + 3.45m) = 18.50mSalon: 2 x (15.60m + 7.80m)

+ 3 x 4 x 0 .6 0 m =54.00m

m 1034 938.0 +96.0

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 33: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA- REV. 01 / 07.07.2014

Depozit 1 + cam tehn.: 2x35 .45m+ 4 x4 .9 5 m = 90.70m

= 430.30mParter:Holuri + Recepţie + bar + scara = 162.00m Sala şedinţe: 2 x (3.70m + 7.85m) = 23.10m Sala adunari: 2 x (11.75m + 5.80m)=35.10m Casa scării 2: 2 x (3.10m + 9.45m) = 25.10m Casa scării 3: 2 x (3.10m + 9.45m) = 25.10m

= 270.40m

Etaj 1:Holuri + scara: =135.50m Hol: 2 x (5.75m + l. lO m ) = 13.70m Hol: 2 x (1.80m + 3.70m) = ll.O O m Depozit: 2 x (1.40m + 1.70m) = 6.20m Restaurant: 2 x (23.80m + 7.75m)=63.10m Hol: 2 x (5.85m + 5.00m) =21.70m Terasa: 2 x (35.75m + 5.10m)=81.70m

=332.90m = 1033.60m

46 RPCK41B1

R epararea pa rdose lilo r din placi sau p isco turi de gresie ce ram ica

Demisol:Laborator: =20.40m p Laborator: = 19.90mp

= 40.30mp

Parter:G rs a n it l-4 : 4 x 8.00m = 32.00mp Gr. Sanit recepţie: = 5.15mp Gr. Sanit: =19.55m p Depozit 5: = 6.65mp Depozit 6: = 17.25mp Vestiar: = 4.25mp Depozit 3: =28.60m p Depozit 4: = 17.25mp Magazie 4: = 9.90mp Gr. Sanit: = 4.60mp Gr. Sanit: = 6.75mp Depozit 2: = 5.90mp Depozit bagaje = 15.45mp Gr. Sanit: = 3.25mp Magazie 1: = 6.45mp Depozit 1: = 6.40mp Centrala term ica: = 18.95mp Magazie 2: =54.25m p Magazie 3: =84.90m p

= 347.50mp

Etaj 1:Gr. Sanit 5-13: = 9 x 4.70mp = 42.30mp Gr. Sanit 14: =4.30m p Gr. Sanit Oficiu: =4.30m p Depozit Bar: = 13.45mp Oficiu: = 52.25mp Gr. Sanit: = 14.40mp

mp 538.0 297.0 +241

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 34: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

Gr. Sanit: = 14.80mp Gr. Sanit: = 4.20mp

= 150.00mo= 537.80mp

47 2101151

Mortar adeziv pentru gresie si faianţa

537.80mp x 5kg/mp = 2689.OOkg kg 2689 1483 +1206

48 6102828 Chitetansare 537.80mp x 0.25kg/mp = 134.45kg kg 135.0 75.0 +60.0

49 RPCK42A1

Plinte si socluri cu scafa din gresie ceramica, montata cu mortar de ciment

Demisol:Laborator: 2 x (3.70m + 5.40m) = 18.20m Laborator: 2 x (3.70m + 5.40m) = 18.20m

= 36.40mlParter:Gr. Sanit 1-4: 4 x 2 x (2.30m + 3.50m)

=46.40mp Gr. Sanit rec.: 2 x (1.45m + 3.50m)

= 9.90mGr. Sanit: =41.00m Depozit 5: 2 x (3.60m + 2.15m) = 11.50m Depozit 6: 2 x (3.70m + 2.30m) = 12.00m Depozit 4: 2 x (3.85m + 3.60m) = 14.90m Vestiar: 2 x (2.05m + 2.05m) = 8.20m Depozit 3: 2 x (7.70m + 3.75m) = 22.90m Magazie 4: 2 x (3.80m + 2.60m) = 12.80m Gr. Sanit: =35.00m Depozit 2: 2 x (4.00m + 1.50m) = ll.OOm Depozit bagaje: 2 x (4.00m + 3.80m) = 15.60m Depozit 1: 2 x (3.80m + 1.70m) = ll.OOm Magazie 1: 2 x (3.80m + 1.70m) = ll.OOm Gr. Sanit: 2 x (1.90m + 1.70m) = 7.20m CT: 2 x (3.80m + 4.95m) = 17.50m Magazie 2: 2 x (11.55m + 4.95m)=33.00m Magazie 3: 2 x (17.15m + 4.95m)=44.20m

= 365.10mlEtaj 1:Gr. Sanit 5-13: 9x2x(2.00m + 2.35m)=78.30m Gr. Sanit 14-15: 2x2x(2.05m+2.10m)=16.60m Gr. San oficiu: 2 x (2.05m + 2.10m) = 8.30m Oficiu: 2 x (7.80m + 7.50m) = 30.60m Depozit bar: 2 x (3.75m + 3.60m) = 14.70m Gr. Sanit: = 70.00m

= 218.50mp= 620.00ml

ml 620.0 368.0 +252

50 RPCL08A1

Reparatmanacurentametalicasimpla,fixata pebalustradametalica,parapet dinbeton / zid

Scara interioara: = 20.00ml Balustrada terasa: =47.00ml

= 67.00mlml 67.0 67.0 -

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 35: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

51 RPCL08A1

Reparat balustrada metalica, parapet din beton sau in zid

Scara interioara: = 20.00ml Balustrada terasa: =47.00m l

= 67.00mlml 67.0 67.0 -

52 RPCP03E1

Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de Ia ferestre

= 1080.00kg kg 1080 1080 -

53 6306286Grilaj pentruscări,balcoane

Idem RPCP03E1 = 1080.OOkg x 1.05= 1134.00 kg 1135 1135 -

54 RPCI04Aînlocuireburlaneexistente

= 8 b u c x l6 .5 0 m = 132.00m m 132.0 132.0 -

55 TRA02A50

Transportul rutier ai materialelor, semifabricat elor cu autocamion ul pe 50km

= 500.00to to 500.0 500.0 -

56 RPCL15B1

Repararea tereptelor din beton sclivisit sau rolat

3 niv x 18 trep te x 1.30m = 70.20ml ml 70.5 0.00 +70.5

57 $CD24A2%

Placare ghena de instalatii cu gips carton pe schelet metalic

Ventilatie:Parter: b u c3 x9 .0 0 m = 27.00ml Etai 1: buc 6 x 9.00m = 54.00ml

= 81.00mlInstalatii sanitare:buc 21 x 3 niv x 3.00m = 189.00ml

= 189.00ml = 270.00ml

ml 270.0 0.00 +270

întocmit,Ing.

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 36: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

cI* PROIECTARE CADASTRU 51 COAÍTRUCTII CIYIIE Con/tanta, ^r.Dacici flr.51: Tel/ fciH.0241657545: Tel.0241619712:[email protected] ^ ir» â T \I I 5/2927/1995 CUI RO 4150155 IS O 9 0 0 1

m IQ N e t

Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura „Terasele Dunării”

-ANTEMASURATOARE -- STRUCTURA DE REZISTENTA-

R E V . 0 1 / 0 7 . 0 7 . 2 0 1 4

Elaboratorul documentaţiei:S.C. CREO-MIXT S.R.L., Constanta

Beneficiarul investiţiei:Asociaţia Profesionala Viti - Vinicola «Terasele Dunării»

Page 37: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - STRUCTURA DE REZISTENTA - REV. 01 / 07.07.2014

Nr.Crt

DenumireArticol

Descrierearticol Calcul cantitate UM Cant

Rev 1Cant.Init. Dif.

0 1 2 3 4 5 6 7

1 RPCB23A1

Spituire suprafeţelor de beton in vederea aderarii unui beton nou

Stâlpi:Demisol: buc 40 x 4 fete x 0.40m x 2.60m

= 166.40mp Parter: buc 40 x 4 fe te x 0.40m x 2.60m

= 166.40mp Etaj 1: buc 40 x 4 fe te x 0.40m x 2.60m

= 166.40mp = 499.20mp

- se adauga suprafaţa stâlpilor pe inatimea grinzilor:3 niv x 40 buc x 4 fe te x 0.15m x 0.25m = 18.00mp

- suprafaţa intersectie grinda-stalp:3 niv x 40 buc x 4 fe te x 0.75m x O.lOm

= 36.00mp = 553.20mp

mp 554.0 500.0 +54

2 RPCD03A1

Armatura pentru beton armat din otel beton, la elemente de constructii obişnuite

Din extras armare: = 16787.18kg kg 16787 16287 +500

2.1 2000121

Otel beton profil periodic OB37 D=8- 10mm

Din extras armare: = 3082.84 kg kg 3082 2582 +500

2.2 2000614

Otel beton profil periodic PC52 D=16- 20mm

Din extras armare: = 13704.35 kg kg 13705 13705 -

3 RPCT49A1

Forarea mecanica a găurilor de 5cm in elemente BA

In fundaţii:12 buc / stâlp x 40 stâlpi = 480.00buc

In plansee:12 buc / stâlp x 40 stâlpi x 3 plansee

= 1440.00buc = 1920.00buc

bc 1920 1920 -

4 DC03A1

(ASIM) Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1m, pentru consolidare stâlpi (fara armatura)

Stâlpi:Demisol: buc 40 x 4 buc/m x 2.60m

= 416.00buc Parter: buc 40 x 4 buc/m x 2.60m

= 416.00buc Etaj 1: buc 40 x 4 buc/m x 2.60m

= 416.00buc = 1248.00buc

bc 1248 1248 -

5 CP21A1

Innadirea prin suprapunere a armaturilor din otel beton, prin sudura

Idem DC03A1 = 1248.00buc bc 1248 1248 -

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 38: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - STRUCTURA DE REZISTENTA - REV. 01 / 07.07.2014

6 RPCC06A1

Cofraje din scânduri rasinoase penru returnari stâlpi

Stâlpi:3 niv x 40 buc x 4 fete x 0.60m x 2.60m

= 748.80mp 3 niv x 40 buc x 4 fe te x 0.35m x 0.25m

= 42.00mp = 790.80mp

mp 791.0 500.0 +291

7 RPCB09B1

Beton armat marca B250 in elemente puternic consolidate si turnat la structura clădiri existente

Stâlpi:3 niv x 40buc x (2 x (0.60m+0.40m)

x 2.60m x O.lOm) = 62.40mc 3 niv x 40 buc x 2 x 0.50m x 0.25m x O.lOm

= 3.00mc = 65.40mc

mc 65.5 50.0 +15.0

8 RPCT49C1

Forarea mecanica a găurilor de 5cm in elemente de zidărie (pentru trecerea ancorelor)

Idem RPCG22A1 - goluri in zidărie:= 2550.00 buc

Goluri in centuri de BA:= 132.lOm x 3 niveluri x 2.50 buc/m

= 990.75 buc= 990.75 buc x 2 laturi = 1981.50buc

= 4531.50 buc

bc 4532 2868 +1664

9 CZ0302G1

Confecţionarea armaturilor din otel beton pentru armare suplimentara camasuire OB37

Din extras armare: = 33.30kg kg 34.0 34.0 -

10 CZ0302K1

Confecţionarea armaturilor din otel beton pentru armare suplimentara camasuire PC52

Din extras armare: = 2138.82kg kg 2139 2139 -

11 CC02A1

Montareaarmaturilorsuplimentarepentrucamasuire

Din extras armare: = 2172.12kg kg 2173 2173 -

12 RPCG22A1

Consolidarea zidăriei portante prin camasuire cu plase sudate si mortar

Parter:Ax 1: 45.05m x 3.00m = 135.15mp Ax 6: 45.05m x 3.00m = 135.15mp Ax A: 21.00m x 3.00m = 63.00mp Ax L: 21.00m x 3.00m = 63.00mp

= 396.30mp- se scad golurile:Ax 1: buc 13 x l.OOm x 1.70m= 22.10mp

buc 1 x 1.60m x 2.40m= 3.84mp buc 1 x 1.55m x 1.70m= 2.63mp

Ax 6: buc 7 x 0.60m x 1.70m= 7.14mp buc 5 x 0.60m x 1.70m= 5.10mp buc 5 x l.OOm x 1.70m= 8.50mp buc 1 x 0.90m x 2.10m= 1.89mp buc 1 x 1.80m x 2.10m= 3.78mp buc 1 x 0.80m x 2.10m= 1.68mp

mp 1470 1275 +195

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 39: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - STRUCTURA DE REZISTENTA - REV. 01 / 07.07.2014

AxA: buc 5 x l.OOm x 1.70m= 8.50mpbuc 1 x 1.40m x 2.10m= 2.94mp

Ax L: buc 4 x l.OOm x 1.70m= 6.80mpbuc 1 x 0.90m x2.10m = 1.89mp_______________ =76.79m p

= 319.51mpEtaj 1:A x l: 45.05m x 3.00m = 135.15mpAx 6: 45.05m x 3.00m = 135.15mpA xA : 21.00m x 3.00m = 63.00mpAx L: 21.00m x 3.00m = 63.00mp

= 396.30mp-se scad golurile:A x l : buc 14 x l.OOm x 1.70m= 23.80mp

buc 1 x 2.35m x 1.70m= 3.99mp Ax 6: buc 16 x l.OOm x 1.70m= 27.20mp

buc 2 x 0.90m x 2.10m= 3.78mpAxA: buc 4 x l.OOm x 1.70m= 6.80mp

buc 1 x 1.40m x 2.10m= 2.94mpAx L: buc 4 x l.OOm x 1.70m= 6.80mp

buc 1 x 1.40m x 2.10m= 2.94mp_______________ = 78.25mp

_______________ = 318.05mp= 637.56mp x 2 fete = 1275.12mp

- se adauga glafurile golurilor:Parter:Ax 1:buc 13 x 2 x (l.OOm + 1.70m) = 70.20mbuc 1 x 2 x (1.60m + 2.40m = 8.00mbuc 1 x 2 x (1.55m + 1.70m = 6.50mAx 6:buc 7 x 2 x (0.60m + 1.70m = 32.20mbuc 5 x 2 x (0.60m + 1.70m = 23.00mbuc 5 x 2 x (l.OOm + 1.70m = 27.00mbuc 1 x 2 x (0.90m + 2.10m = 6.00mbuc 1 x 2 x (1.80m + 2.10m = 7.80mbuc 1 x 2 x (0.80m + 2.10m = 5.80mAxA:buc 5 x 2 x (l.OOm + 1.70m = 27.00mbuc 1 x 2 x (1.40m + 2.10m = 7.00mAx L:buc 4 x 2 x (l.OOm + 1.70m = 21.60mbuc 1 x 2 z (0.90m + 2.10m = 6.00m

= 248.10m= 248.10m x 0.40m = 99.24mp

Etaj 1:A xl:buc 14 x 2 x (l.OOm + 1.70m) = 75.60m buc 1 x 2 x (2.35m + 1.70m) = 8.10mAx 6:buc 16 x 2 x (l.OOm + 1.70m) = 86.40m buc 2 x 2 x (0.90m + 2.10m) = 12.00m Ax A:buc 4 x 2 x (l.OOm + 1.70m) = 21.60m

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 40: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ANTEMASURATOARE - STRUCTURA DE REZISTENTA - REV. 01 / 07.07.2014

buc 1 x 2 x (1.40m + 2.10m) = 7.00m Ax L:buc 4 x 2 x (1.00m + 1.70m) = 21.60m buc 1 x 2 x (1.40m + 2.10m) = 7.00m

= 239.30m = 239.30m x 0.40m = 95.72mp

= 1470.08mp

13 TRA06A20

Transportul rutier al betonului cu autobet pe dist. 20km

= 65.50mc x 2 .40to/m c = 157.20to = 1470.OOmp x 0.05m x 2.40to/m c

= 176.40to = 333.60to

to 333.6 273.0 +60.6

14 AUT3343A1Pompapneumatica de beton

= 100.00ore ore 100.0 100.0 -

15 TRA0250

Transportul rutier almaterialelor pe dist. 50km

Armatura:Idem RPCD03A1 = 16787.18kg

CC02A1 = 2172.12kg RPCG22A1 = 5880.00ke

= 24839.30kg = 24.85to

to 24.85 23.5 +1.35

16 TRIAA01C1

Incarcara materialelor grele si mărunte prin aruncare rampa

= 100.00to to 100.0 100.0 -

17 TRA01A10P

Transportul rutier alpamantului sau molozului pe dist. 10km

= 50.00to to 50.0 50.0 -

18 TRB01C14

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri, inclusiv descarcare

= 50.00to to 50.0 50.0 -

întocmit,

AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTURĂ „TERASELEDUNĂRII” - FAZA P.T.+D.D.E.

Page 41: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

OBIECTIV: i Beneficiar: Proiectant: Executant:

Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014 Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "Terasale Dunării" Ostrov S.C. CREO-MIXT S.R.L.

Proiect:Planşa:Faza:

nr:nr:

C1 - GRAFIC FIZIC SI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII- lei

Page 42: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

Nr.crt.

Stadiul Fizic

[0080] Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării” - Rev. 01/07.07.2014

1 euro = lei, curs la data de

Valoarea totala - lei -

Valoarea (executata)

-le i -

Anu l 2 de execuţie

Luna

1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12

Proiectant,S C. CREO-MIXT S.R.L.

Inginer devize,ing. SCANTEE ALEXANDRU

•^1F.ACp^ .

& X Ţ

! Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007----------------------------- -------------

l Pa^-2 - 2

Page 43: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

rOBIECTIV:

Beneficiar:

Proiectant:Executant:

Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014Asociaţia Profesionala Viti-Vinicoia "TerasaieDunării" OstrovS.C. CREO-MIXT S.R.L.

r ö o

Proiect:Planşa:Faza:

nr:nr:

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrări

Nr.crt.

Nr. cap./ subcap.

deviz pe ob iect

C heltu ie li pe categoria de lucrăriValoare, exc lus iv TVA

lei euro

0 1 2 3 41 I. Lucrări de con s tru c tii s i ins ta la tii2 4.1.1 [0080.1] Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si

Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.20143 4.1.1.1 [0080.1.1] Structura de rezistenta

4 4.1.1.2 [0080.1.2] Arhitectura

5 4.1.1.3 [0080.1.3] Izolare terasa

6 4.1.1.4 [0080.1.4] Instalatii sanitare interioare

7 4.1.1.5 [0080.1.5] Instalatii termice interioare si ventilatie

8 4 .1.1.6 [0080.1.6] Instalatii electrice interioare

9 4.1.1.7 [0080.1.7] Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare

10 4.1.1.8 [0080.1.8] Platforma generator

11 4.1.2 [0080.2] Organizare de şantier

12 4.1.2.1 [0080.2.1] Organizare de şantier

TOTAL 1

13 II. M ontaj

TOTAL II14 III. P rocurare15 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale cu montaj

16 4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport

17 4.5 Dotări

TOTAL UI

TOTAL VALOARE (exc lus iv TVA):

TVA 24%:TOTAL VALOARE:

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant, /

S.C. C R E O -M IX T S R L. / â '

| ( ° r r E C -N 1 W p * )|Inginer devize, u * s . p * r ‘ /Q Î5 r~ ing. SC A N TE E A LE XAN D R U

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007

Pag 1 -1

Page 44: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

I. . . . .

IOBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie

si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev.

<I OBIECTUL:

Proiect: nr:i 01/07.07.2014 Planşa: nr:i STADIUL FIZIC: Structura de rezistenta Faza:I Beneficiar:

Proiectant: ! Executant:

Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "TerasaleDunării" OstrovS.C. CREO-MIXT S.R.L.

(ei

C5 - LISTA cuprinzând cantitatile de lucrări

I

SECŢIUNEA TEHNICA SECŢIUNEA FINANCIARA

Nr.

jCapito lu l de lucrări U.M. Cantitatea

o 1 2 3 4 5 = 3 x 41 RPCB23A1 Spiluirea suprafeţelor de beton...in vederea mp 554.0C

aderarii unui beton nou material:manopera:utilaj:transport:

2 RPCD03A1 Armatura pentru beton armat, din kg 16,787.00otel...beton OB37 la elemente de material:constructii obişnuite cu dislantieri din manopera:mortar ae ciment utilaj:

transport:2.L 2000121 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D =

10mmkg 3,082.09

2.L 2000614 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 20mm

kg 13,705.75

3 RPCT49A1 Forarea mecanica a găurilor de 5 cm in buc 1,920.00zidărie de cărămidă si elemente de beton material:armate cu grosimea de...20cm manopera:

utilaj:transport:

4 DC03A1 (ASIM - Fara armatura) Ancore din otel buc 1,248.00beton cu lungimea barelor de 1 material:m,prevăzute cu ciocuri la capete, ...pentru manopera:ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de conlact longitudinale

utilaj:transport:

5 CP21A1 Innadirea prin suprapunere a armaturilor buc 1,248.00din otel beton, prin sudura electrica In material:poziţia de montaj a manopera:pretaoncateior.. .stpb,d=ö-i Umm utilaj:

transport:6 RPCC06A1 Cofraje din scânduri rasinoase...pentru mp 791.00

retumari buiandrugi, grinzi, stâlpi si material:diafragme manopera:

utilaj:transport:

7 RPCB09B1 Beton armat marca B250 în elemente mc 65.50puternic consolidate si turnat la...clădiri material:existente cu structura de rezistenta din manopera:oeton armai utilaj:

iransport:

Pag 1 - 3

Page 45: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

'STADIUL FIZIC: Structura de rezistenta

0 1 2 3 4 5 = 3 x 47.L 2100971 Beton de cimenl B 300 stas 3622 mc 66.028 1RPCT49C1 Forarea mecanica a găurilor de 5 cm in buc 4,532.00

zidărie de cărămidă si elemente de beton material:armate cu grosimea de...30cm manopera:

utilaj:transport:

9 CZ0302G1 Confecţionarea armaturilor din otel beton kg 34.00pentru beton armat în elemente de material:constructii turnate în cofraje, exclusiv cele manopera:executate în cofraje glisante...fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obişnuite, în ateliere de şantier, OB 37 D = 6 - 8 mm

utilaj:transport:

10 CZ0302K1 Confecţionarea armaturilor din otel beton kg 2,139.00pentru beton armat în elemente de material:constructii turnate în cofraje, exclusiv cele manopera:executate în cofraje glisante...fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obişnuite, în ateliere de şantier, PC 52 D = 10 -16 m

utilaj:transport:

11 CC02A1 Montarea armaturilor din otel-beton în kg 2,173.00elemente de constructii, exclusiv cele din material:construcţiile executate în cofraje manopera:glisante...la constructii executate la o înălţime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 8 mm inclusiv, în pereţi si diafragme cu distantier din plastic

utilaj:transport:

12 fcPCG22A1 Consolidarea zidăriei portante prin mp 1,470.00camasuire...cu plase STM d=4mm si material:mortar M 50-T manopera:

utilaj:transport:

13 TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 333.60autobetoniera de...5,5mc disl. =20km material:

manopera:utilaj:transport:

14 AUT3343A1 Pompa pneumatica...de beton pb250 ora 100.004-6mc/ora material:

manopera:utilaj:transport:

15 TRA02A50 Transportul rutier al tona 24.85materialelor,semifabricatelor cu material:autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:

utilaj:transport:

1G TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 100.00si...mărunte,prin aruncare rampa sau material:teren-auto categ.1 manopera:

utilaj:transport:

17 TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau tona 50.00molozului cu autobasculanta dist.=10 km material:

manopera:utilaj:transport:

Pag 2 - 3

Page 46: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare
Page 47: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

I __________. . . . . . .

OBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie —. _ si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. - : Ç t f 01/07.07.2014 ( jT ^ Ü l i s >

STAIBene

ProieExec

si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. p roje 01/07.07.2014 piani

JIUL FIZIC: Structura de rezistenta paza ficiar: Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "Terasaie

Dunării" Ostrov ctant: S.C. CREO-MIXT S.R.L. utant:

ct: nr:sa: nr:

urse materialeC6 - LISTA cuprinzând consumurile de res

Nr.crt. Denumirea resursei m ateriale U.M.

Consum ul cuprins in

oferta

Pret un itar (exc lus iv TVA)

-le i-

Valoarea (exclusiv TVA)

-lei-Furnizoru l

Greu­tatea-tone-

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 71 6202818 Apa industriala pentru

mortare si betoane de la reţeamc 454.32 Prel de referinţa 454.32

2 3700156 Banda din otel lam.cald s908 2 x120 OL 37-1 n

kg 26.10 Pret de referinţa 0.03

3 2100971 Beton de ciment B 300 stas 3622

mc 66.02 Pret de referinţa 172.98

4 7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63

kg 588.00 Prel de referinţa 0.65

5 2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci

kg 58,432.50 Pret de referinţa 59.02

6 5886954 Cuie cu cap conic tip a1 3 x 80 OL 34 s 2111

kg 110.74 Pret de referinţa 0.13

7 6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi

buc 651.90 Pret de referinţa 0.01

8 2806616 Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment

buc 5,036.1C Pret de referinţa 0.20

9 2904418 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm Iun G = 4,00m s 942

mc 0.47 Pret de referinţa 0.24

10 5900803 Electrod sud.oi.nealiat s 1125/2 e48t superextra 2

kg 44.9c Prel de referinţa 0.05

11 5901235 Electrod sud.otel s 1125/2 e51.2r 2x350 inv.

kg 588.0C Pret de referinţa 0.71

12 6202727 Energie electrica la contor pentru consumatori forţa

kwh 143.52 Pret de referinţa 0.00

13 6202741 Energie electrica la contor pentru lucrări de constructie-montaj

kwh 7,350.00 Prel de referinţa 0.07

14 7324962 Hirtie rezistenta de ambalaj kraft lip i 160g/mp-suluri

kg 24.96 Prel de referinţa 0.02

15 2200575 Nisip sortai spalal de riu si lacuri 0,0-3,0 mm

mc 32.42 Pret de referinţa 43.77

16 2200642 Nisip sortai spalal de riu si lacuri 3,0-7,0 mm

mc 15.72 Pret de referinţa 21.22

17 2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm

mc 294.00 Pret de referinţa 396.90

18 2000107 Otel beton profil neted OB 30 slas 438 D = 10mm

kg 1,470.00 Pret de referinţa 1.47

19 2000121 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 10mm _________

kg 3,082.09 Pret de referinţa 3.08

Pag 1 - 2

Page 48: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

LISTA cuprinzând consum urile de resurse m aterialei 0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 7

20 2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm

kg 34.51 Pret de referinţa 0.03

21 2000573 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 16mm

kg 2,171.09 Pret de referinţa 2.17

22 2000614 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 20mm

kg 13.705.7i Pret de referinţa 13.71

23 5904512 Oxigen tehnic gazos îmbuteliat stas 2031 clasa A

mc 735.00 Pret de referinţa 8.93

24 2928359 Panou de cofraj tip p fag g 15mm rezist umezeala

mp 37.97 Pret de referinţa 0.87

25 2200109 Pietriş ciuruit nespalat de riu 15-30 mm

mc 22.79 Pret de referinţa 36.47

26 2200068 Pietriş ciuruit nespalat de riu 7-15 mm

mc 18.08 Pret de referinţa 28.92

27 2004220 Plasa sudate lat: 2,4-3 M D sirma 3-4 mm OL 37-n s 438/3

kg 7,056.00 Pret de referinţa 7.06

28 3803142 Sarma moale obişnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889

kg 167.87 Pret de referinţa 0.17

29 3803207 Sarma moale obişnuita D = 2 mm, OL 32, s 889

kg 88.59 Pret de referinţa 0.09

30 2903830 Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942

mc 11.07 Pret de referinţa 5.54

31 3803128 Sirma moale obişnuita D = 1,12 OL 32 s 889

kg 21.73 Pret de referinţa 0.02

32 3803166 Sirma moale obişnuita D = 1,5 OL 32 s 889

kg 12.48 Pret de referinţa 0.01

33 2005731 Sirma trasa net bet arm slnb D = 5 OL 42 s 438/2

kg 214.66 Pret de referinţa 0.21

34 6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382

kg 33.22 Pret de referinţa 0.04

35 2100713 Var pasta pentru constructii lip 2

mc 19.11 Pret de referinţa 26.75

Valoare directa leiRecapitula tie lei

TOTALlei 1,285.87

euro

1euro= lei, curs la data de /.<£■7/SS

Proiectant, ( $ rS C . CREO-MIXT S.R.L. * ^ ' V l X j

\ \0 & o , / A\ % Y / 1

Inginer devize, I J t â ng. SCANTEE ALEXANDRU

ţ A y \\

y

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], te l; 0236 477.007

Pag 2 - 2

Page 49: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

- - .................... - - - - - ...................................................... - - 1OBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie

si Viticultura "Terasele Dunării” - Rev.01/07.07.2014

OBIECTUL: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării” - Rev.01/07.07.2014

STADIUL FIZIC: Structura de rezistenta Beneficiar: Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "Terasale

Dunării" Ostrov Proiectant: S.C. CREO-MIXT S.R.L.Executant:

C7 - LISTA cuprinzând consumu

r “ ^ o &Proiect: nr: Planşa: nr: Faza:

rile cu mana de lucru

Nr.crt. Denumirea meseriei

Consumul cu manopera - (om/ore) -

Tariful mediu - lei/ora -

Valoarea (exclusiv TVA)

- lei -Procentul

0 1 2 3 4 = 2 x 3 51 10221 Betonist categoria a ll-a 84.602 10241 Betonist categoria a IV-a 27.293 10211 Betonist categoria I 199.234 10721 Dulgher constructii categoria a ll-a 779.135 10731 Dulgher constructii categoria a lll-a 779.136 10711 Dulgher constructii categoria I 79.097 11121 Fierar beton categoria a ll-a 1,140.928 11131 Fierar beton categoria a lll-a 369.459 11141 Fierar beton categoria a IV-a 716.61

10 11111 Fierar beton categoria I 2,141.5611 29931 Muncitor deservire constructii maşini

categoria I0.00

12 19931 Muncitor deservire constructii montaj categoria a lll-a

1,319.45

13 19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a ll-a

38.70

14 319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I

35.00

15 22751 Sudor electric categoria a V-a 62.4016 13421 Zidar categoria a ll-a 1,406.8917 13441 Zidar categoria a IV-a 918.7518 13411 Zidar categoria I 488.14

Total ore manopera: 10,586.34

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTALlei

euro

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant, ^ ° c S.C. CREO-MIXT S.R.L. f f * Ct>

i /o

Inginer devize, \Wing. SCANTEE ALEXANDRU ’ / A

. . L Æ

> r

'g U ÎRaport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007

Pag 1 _ 1 J

Page 50: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

OBIECTIV:

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC: Beneficiar:

i

Proiectant:Executant:

Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014 Structura de rezistentaAsociaţia Profesionala Viti-Vinicola "TerasaleDunării" OstrovS.C. CREO-MIXT S.R.L.

Proiect:Planşa:Faza:

nr:nr:

C8 - LISTA cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de constructii

Nr.c rt

t

Denumirea utilajului de constructiiOre de

funcţionareTariful unitar

(exclusiv TVA) - lei / ora -

Valoarea (exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 = 2 x 3

1 2508 Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 mc/min

523.08

2 3343 Pompa pneumat de beton pb250 4-6mc/ora 100.00

Valoare d irecta lei

R ecap itu la re lei

TOTALlei

euro

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,S.C. CREO-MIXT S.R.L

Inginer devize,ng. SCANTEE ALEXANDRU

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected]îz.ro, tel.: 0236 477.007

Pag 1 -1

Page 51: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

OBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev.01/07.07.2014

OBIECTUL: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev.01/07.07.2014

STADIUL FIZIC: Structura de rezistenta Beneficiar: Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "Terasale

Dunării" Ostrov Proiectant: S.C. CREO-MIXT S.R.L.Executant:

C9 - LISTA cuprinzând consumurile pri

'Crôos®Proiect: nr: Planşa: nr: Faza:

vind transporturile

Nr.crt. T ipu l de transport

Tonetran­

sportate

Kmpar­

curşi

Ore de funcţio­

nare

Tarifu l un itar (exclusiv TVA) - le i/tona/km -

Valoarea (exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 6 = 2 x 3 x 5T ransport ru tie r

1 TRA06A20 Transportul rutier al belonului-mortarului cu aulobetoniera de...5,5mc dist. =20km

333.60 20.00 0.40

2 TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.

24.85 50.00 1.00

3 TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km

50.00 10.00 0.20

Total fara spo r lei

S poruri deviz leiValoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTALlei

euro

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant, / / ° ^ \ S.C. CREO-MIXT S.R.L. ( f â r *

Inginer devize,ing. SCANTEE ALEXANDRU

Raport generat cu ISDP . www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007

Pag 1 -1

Page 52: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

OBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologiesi Viticultura "Terasele Dunării” - Rev.01/07.07.2014

OBIECTUL: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologiesi Viticultura "Terasele Dunării" - Rev.01/07.07.2014

STADIUL FIZIC: ArhitecturaBeneficiar: Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "Terasale

Dunării" Ostrov Proiectant: S.C. CREO-MIXT S.R.L.Executant: _______________________________________

C5 - LISTA cuprinzând cantitatile de lucrări

SECŢIUNEA TEHNICA SECŢIUNEA FINANCIARA

Nr. Capito lu l de lucrări U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 41 CB47A1 Schela metalica lubulara...lucrări pe

suprafeţe verticale pîna la 30 m înălţime inclusiv;

mp 1,255.00

material:

manopera:utilaj:transport:

2 MDTC5545100 Transport utilaj...100 km-90100072 cofraj tip f-42d g=71,5 t

buc 100.00

¡material:Imanopera:utilaj:transport:

3 )RPCT03D1 Demolarea zidurilor din cărămidă, îngrosime peste 6-7 cm executate cu...mortar de ciment, pentru volume peste 0,5 mc

mc 118.50

material:manopera:utilaj:transport:

4 RPCT04B1 Spargerea zidurilor pentru crearea de goluri, pentru usi si ferestre, arcade, în ziduri executate cu mortar de...ciment-var sau ciment

mc 7.50

material:manopera:utilaj:transport:

5 RPCT20A1 Desfacerea pardoselilor dinciment...turnate pe loc sclivisite rolate mozaicate

mp 2,784.00

material:hnanopera:utilaj:transport:

6 RPCT14A1 Desfacerea tencuielilor la faţadeexecutate...cu terasit dolomit sau similare

mp 632.00

material:manopera:utilaj:

transport:7 RPCT33A1 Demontarea uşilor si ferestrelor din

lemn....mp 394.50

material:

manopera:utilaj:transport:

Pag 1 - 7

Creoi®Proiect: _________________ nr: ___Planşa: __________________ nr: ___Faza: __________________

Page 53: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 48 RPCT34A1 (ASIM) Demontarea uşilor si a ferestrelor kg 2,259.00

metalice.... material:manopera:utilaj:transport:

9 )RPCT36A1 Desfacerea scărilor metalice...drepte kg 1,620.00

material:i manopera:i utilaj:

transport:10 IZA01D Curatirea prin sablare în vederea aplicarii tona 2.00

protectiei anticorozive...suprafeţe de metal - material:confecţii si constructii metalice execulate din profile cu grosimi între 8 si 12 mm inclusiv, cu nisip cuartos de râu granulatie 2-3 mm;

manopera:utilaj:transport:

11 CL12A1 Scaii, parapete, pasarele, podeşte, tona 1.62contravinturi, pane cu zăbrele, bare si material:constructii metalice de susţinere a manopera:utilajelor tehnologice sau platforme de deservire a agregatelor mari, pâna la 0,150 t masa proprie...cu şuruburi,cu inaltimea de pana la 35m inclusiv

utilaj:transport:

11.L 6305646 Scara metal.dreapla otel prot.tabla striata,lat.1000mm

kg 1,620.00

12 2D10A Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana tona 3.62a, confecţiilor si construcţiilor metalice cu material:...un strat de grund anticoroziv pe baza de manopera:miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confecţiilor si construcţiilor metalice, executate din profile cu grosimi între metalice, 8 mm si 12 mm inclusiv

utilaj:transport:

12.L 6108866 Email gri clorcauciuc 17-65

e.829-1 ntr kg 28.24

13 CD14C1 Pereţi din panouri din tabla zincata cutata mp 122.00sau ondulata...cu panouri de tabla material:cutata...1) prinse cu şuruburi autofiletante, manopera:montate la o înălţime pâna la 6 m inclusiv ; utilaj:

transport:13.L 2700013 Perete cortina din geamuri termoizolanle

pe structura metalica / aluminiump 135.42

14 RPCT11B1 Desfacerea tencuielilor la tavane...de beton mp 2,784.00cu mortar de var si adaos de ipsos material:

manopera:utilaj:transport:

15 RPCT10A1 Desfacerea tencuielilor interioare sau mp 4,489.00exterioare...obişnuite la pereţi, pe suprafeţe material:care urmeaza a se tencui manopera:

utilaj:transport:

16 RPCG17A1 Refacerea zidăriei spaletilor Ia goluri nou m 71.50create cu mortar M 10-Z în ziduri de...1/4 material:cărămizi de 240x115x63 mm manopera:

utilaj:transport:

Pag 2 - 7

Page 54: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

1STADIUL FIZIC: Arhitectura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 417 RPCG03B1 Zidărie de cărămidă plina presala de mc 97.00

240x115x63 mm ia umpleri de goluri sau material:ziduri noi în clădiri exislente cu grosimea egala sau mai mare de 12,5 cm cu

manopera:utilaj:

UIUIlcH.t.JVJ ¿o-z.transport:

18 RPCJ49B1 Tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de mp 632.00cărămidă sau beton de 2,5 cm grosime, material:executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de var-cimenl marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, în...fâşii, pâna la 70 cm latime

manopera;utilaj:transport:

19 RPCJ48B1 Reparaţii de tencuieli exterioare la calcane mp 200.00decorative în panouri, cu fâşii driscuite si malerial:câmp stropit de 2 cm grosime, executate manopera:cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si...mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil

utilaj:

Itransport:

20 CJ05A1 Profiluri exterioare, trase pe Ioc cu şablonul m 210.50si ancadramente cu desfasurare de pana material:la 50cm...cu mortar de ciment-var M 50-T, manopera:cu stratul vizibil din mortar cu praf de piatra utilaj:

iuitransport:

20.L 2101200 Mortar tencuiala M 100 (var pasta) s 1030 kg 2.5321 RPCR54A1 Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de mp 831.00

polivinil pentru exterior pe tencuieli material:existente pentru exterior pe tencuieli manopera:existente, executate în trei straturi...manual utilaj:

transport;¡21.L 6104385 Vopsea micca paint exterior perlat M

280-00 pastelI 373.95

22 CF17A1 Nuturi in tencuieli interioare sau m 265.00exterioare...secţiunea 2x1-3x2cm pentru material:separarea cimpurilor manopera:

utilaj:transport:

I23 RPCJ28B1 Reparaţii de tencuieli interioare driscuite, la mp 2,715.00tavane din beton armat, monolit sau material:prefabricat, executate cu mortar de hianopera:ciment-var marca 100-T, pentm spril si mortar de var-ciment marca 25-T pentru...grund si mortar de ipsos-var, marca 10-T pentru stratul vizibil

utilaj:transport:

24 RPCJ09B1 Reparaţii Ia tencuieli interioare de 2 cm mp 6,235.00grosime, driscuite, executate la pereţi sau material:stâlpi pe...zidărie de cărămidă sau blocuri manopera:mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100-T, pentru grund si stratul vizibil,

utilaj:

transport:25 RPCJ3GB1 (ASIM - Fara material) Glet de ipsos pe mp 2,715.00

tencuieli interioare driscuite de 3 mm material:grosime executai cu pasta de ipsos manopera:ia...iavane . utilaj:

transport:26 2101120 Mortar pentru glet de perele atlas fiH kg 6,245.00

material:manopera:utilaj:transport:

Pag 3 - 7

Page 55: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

1 .......................................... ■STADIUL FIZIC: Arhitectura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 41271

RPCJ36A1 (ASIM - Fara material) Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la...pereţi si stâlpi

mp 5,527.00

material:manopera:utilaj:

transport:¡28

1

2101120 Mortar pentru glet de perele atlas fiii kg 12,712.00

material:manopera:utilaj:

transport:29 CK01B1 Ferestre din lemn la constructii

cu...constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv, pentru ferestre cu suprafaţa tocului intre 1,00 si 2,50 mp inclusiv;

mp 23.50

material:manopera:utilaj:transport:

29.L 2939009 Fereastra stej simp ext 2c >1,50mp

mp 23.50

30 CK23B# Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafaţa toc...intre 1,00 - 2,50 mp,la constructii cu H <= 35 m

mp 181.50

material:manopera:utilaj:transport:

30.L 6720346 Fereastra din profile PVC tip schnicks in 2 canate

mp 181.50

31 CK03B1 Usi din lemn simple interioare, montate pe ghermele existente...interioare sau exterioare din chereslea într-un canat, pe toc

mp 169.00

material:manopera:utilaj:transport:

31.L 2933316 Usa rasin ext 1c f slum foaia cu tăblii 2140x 984 S5333

mp 169.00

32 CK25D# Usi profiluri mase...plastice,2canaturi,supraf toc <= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m

mp 23.50

^material:manopera:utilaj:transport:

32.L 6720288 Usa din profile PVC tip schnicks in 2 canate

mp 23.50

33 CK15A1 Usi si porţi metalice glisante sau pliante cu suprafaţa de ...pana la 7mp inclusiv

mp 26.50

material:manopera:utilaj:transport:

33.L 2928441 Usa metalica elansa - ume 2 buc 6.6234 CK27B1 Usi metalice inter, rezistenta...foc.

Constructii nuclearoelectr. 2canate. Supr. Toc>3mp. In pereli din blocuri beton

mp 4.2Q

material:manopera:utilaj:transport:

34.L 6306638 Usa met prof laminate cat.ipc 1250/ix rez.foc 236 kg

kg 4.20

34. L 2100945 Beton de ciment B150 stas 3622 mc 0.7835 RPCR24A1 Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de

polivinil pe tencuieli existente,...pentru interior

mp 8,242.00

material:manopera:utilaj:

transport:

Pag 4 -7

Page 56: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 435.L 6104348 Vopsea lavabila casaţi orchidea pentru

interiorI 3,708.90

36\i

RPCM15C1 Repararea placajelor în suprafeţe plane,din placi ceramice glazurate CESAROM, la pereţi si stâlpi, executate cu placi format...peste 40x40 mm, într-una sau mai multe culori livrate în vrac, aplicate pe stâlpi sau pereţi cu suprafeţe plane

mp 708.00

material:

manopera:utilaj:transport:

36.L 2419406 Placa gresie mapisa 41.3x41.3 turia-b mp 736.3237

1

2101151 Mortar adeziv pentru gresie si faianţa griggio cerkol f 17

kg 3,538.00

material:manopera:utilaj:transport:

38 6102828 Chit de etansare rost mapesil Im kg 177.00

material:

manopera:utilaj:transport:

39 RPCK01B1 Strat suport pentru pardoseli, executate din...mortar ciment m 100-T, de 3cm grosime, cu fata driscuita fin

mp 2,774.00

material:manopera:utilaj:transport:

40 TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobeloniera de...5,5mc dist. =20km

tona 305.00

material:manopera:utilaj:transport:

41 RPCK09E1 Pardoseli parchet stejar, fag pe suportexistent, curatit, montat în benzi simple sau intercalate,...sah sau la 45 grade - prin lipire cu aracet

mp 518.50

material:manopera:utilaj:transport:

41.L 20012528 Panouri parchet laminat mp 528.8741.L 6716650 Folie polietilena 0,2 mm mp 528.8742 RPCK13A1 Plinte din lemn de stejar, fag, de 15 cm

grosime si maximum 15 cm latime, curatite si montate pe dibluri cu şuruburi de alama...orizontal, la pereţi

m 489.00

material:

manopera:utilaj:transport:

42.L 6718362 Profil PVC plastifiat bagheta pentru plinta md 1 80x 2mm

m 498.78

43 RPCM25A1 Reparare placaje din placi marmura sau travertin, pâna la 5 cm grosime, în suprafeţe plane la pereţi si stâlpi, ...fixate cu crampoane din otel si mortar de ciment-var marca 100-T, de 3 cm grosime

mp 1,967.00

material:

manopera:utilaj:transport:

43.L 2202353 Placa travertin carpinis calitatea I G = 2cm s 5808

mp 2,006.32

44 CI11B1 Ceruirea si lustruirea...placajelor din placi de piatra,marmora travertin

mp 1,967.00

material:manopera:utilaj:

transport:

Pag 5 - 7

Page 57: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 445 CI03E1 Elemente liniare din materiale speciale

(marmura, travertin sau piatra)...baghete drepte sau curbe de 5...20 cm latime si 2...5 cm grosime, fixate cu mortar de ciment marca M 100—T cu adaos de var pasta, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin, respectiv piatra.

m 1,034.00

material:manopera:utilaj:transport:

45.L 2204222 Glaf travert.carpinis lustr.cl gros.2cm m 1,054.6746i

RPCK41B1 Repararea prdoselilor din placi saupiscoturi de gresie ceramica, aşezate pe un strat de mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime...una culoare si forma în suprafaţa peste 60 cmp/buc

mp 538.00

material:manopera:utilaj:transport:

46.L 2419406 Placa gresie mapisa 41.3x41.3 turia-b mp 554.1447 2101151 Mortar adeziv pentru gresie si faianţa

griggio cerkol f17kg 2,689.00

material:manopera:utilaj.transport:

48 B102828 Chit de etansare rost mapesil Im kg 135.00

material:manopera:utilaj:transport:

49 RPCK42A1 Plinte si socluri cu scafa din gresieceramica, montate cu mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime...plinte de maximum 15 cm înălţime, orizontale la pereţi

m 620.00

material:manopera:utilaj:transport:

49.L 2435962 Element rac.gresie neglz.net.albe f 150x100x 8 C1 S5939

m 632.39

50 RPCL08A1 Reparat mâna curent metalica, simpla,fixata pe balustrada metalica, parapet din beton sau în zid de cărămidă, Ia scări...drepte

m 67.00

material:manopera:utilaj:transport:

50.L 6306286 Grilaj pentru scări,balcoane ornam.simpl. otel forjat

kg 201.00

51 RPCL08A1 Reparat mâna curent metalica, simpla,fixata pe balustrada metalica, parapet din beton sau în zid de cărămidă, la scări...drepte

m 67.00

material:manopera:utilaj:transport:

51.L 3100020 Ţeava aluminiu 20x2x6000 m 67.0C52 RPCP03E1 Repararea grilajelor metalice si a gratiilor

de la ferestre, balustrade, scări sau balcoane...artistice,executate dupa model cu elemente forjate si cu înlocuire de material metalic

kg 1,080.00

material:manopera:utilaj:transport:

53 5306286 Grilaj pentru scări,balcoane ornam.simpl. otel forjat

kg 1,135.00

material:manopera:utilaj:transport:

Pag 6 -7

Page 58: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 454 RPCI04A înlocuirea elementelor de tinichigerie m 132.00

jgheaburi si burlane din tabla zn material:0,5mm, rotunde, semirot.semi manopera:

utilaj:transport:

55 TRA02A50 Transportul rutier al tona 500.00materialelor,semifabricatelor cu material:

i autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:utilaj:

1 transport:56 RPCL15B1 Repararea treptelor din beton...sclivisit sau m 70.50

1 rolal material:manopera:

utilaj:transport:

57 ŞCD24A2% Placare ghena de instalalii cu gipscarton m 270.00distanta intre montanii 1 m si rf 90 grd [1] material:

manopera:utilaj:transport:

p rocent material manopera utila j transport to ta lCheltu ie li directe:

Recapitulatia: Recapitulatie 1 ianuarie 2011CASFond de risc

Concedii si indemnizaţiiŞomajFond de garantareSanatate

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:Profit

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,S.C. CREO-MIXT S.R.L.

Inginer devize,mg. SCANTEE ALEXANDRU

S ' t , T pr' C n x """/ rU Ct>r G *

t e

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007

Pag 7 - 7

Page 59: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

r ir ---------------------------------------------------------------------------------I OBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie

si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014

OBIECTUL: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologiesi Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014

STADIUL FIZIC: ArhitecturaBeneficiar: Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "Terasale

Dunării" Ostrov Proiectant: S.C. CREO-MIXT S.R.L.Executant: _______________________________________

C6 - LISTA cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.crt. Denumirea resursei materiale U.M.

C onsum ul cup rins in

oferta

Pret un itar (exclusiv TVA)

-lei-

Valoarea (exclusiv TVA)

-lei-Furnizoru l

Greu­tatea-tone-

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 71 7300198 Acid oxalic tehnic

calitatea 1 continut minim 99%kg 39.34 Pret de referinţa 0.04

2 5904770 Aliaj de lipit staniu-plumb Ip30

kg 10.56 Pret de referinţa 0.01

3 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de Ia reţea

mc 204.93 Pret de referinţa 204.93

4 6109925 Aracet DP 50 mich ni 1345-64

kg 1,492.12 Pret de referinţa 1.55

5 3700390 Banda din olel lam.cald s908 3 x 30 OL 37-1 n

kg 32.34 Pret de referinţa 0.03

6 8521060 Banda fibra de sticla pt.rosturi latime=50mm-25m/rola

m 270.00 Pret de referinţa 0.00

7 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622

mc 0.78 Pret de referinţa 1.91

8 5893294 Boit cu cap forma B 28x 95 OL 50 s 5754/1

buc 37.80 Pret de referinţa 0.03

9 7306661 Bumbac de sters kg 3.53 Pret de referinţa 0.0010 2300741 Cărămidă pline M 50

cal.1 C1 240x115x63 vrac s457

buc 42,389.00 Pret de referinţa 127.17

11 2300947 Cărămidă pline m100 cal.1 c2 240x115x63 s457

buc 514.80 Pret de referinţa 1.54

12 7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63

kg 1.62 Pret de referinţa 0.00

13 6311231 Cârlig din otel zincate pentru jgheaburi

buc 200.64 Pret de referinţa 0.14

14 2601626 Carton bîtumal fara strat de acoperire (blanc) CI 400 100cmx20m, s138

mp 42.25 Pret de referinţa 0.03

15 2600933 Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20m s 138

mp 13.63 Pret de referinţa 0.03

16 7308499 Cartuş pistol implinlat bolturi calibru 6,3 mm umc

buc 42.00 Pret de referinţa 0.00

17 7308669 Ceara de parchet forma vara, solida tip A, bidon 10 kg

kg 78.68 Pret de referinţa 0.08

18 6102828 Chit de elansare rost mapesil Im

kg 312.0C Pret de referinţa 0.31

19 6102815 Chit siliconic kg 34.48j Pret de referinţa 0.0320 2100385 Ciment de furnal cu

adaosuri f 25 saci s 1500kg 168.40 Pret de referinţa 0.17

Proiect: __________________ nr: __Planşa: __________________ nr: ___Faza: __________________

Pag 1 - 5

Page 60: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

LISTA cuprinzând consum urile de resurse m ateriale0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 721 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30)

sacikg 145,655.28 Pret de referinţa 147.11

22 2100206 Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055

kg 1,519.58 Pret de referinţa 1.53

23 5891571 Crampoane otel pentru placaje piatra marmura zincate

kg 747.46 Pret de referinţa 0.87

24 2205757 Creta macinata cal 3 mimc ni 119

kg 141.60 Pret de referinţa 0.14

25:5886928 Cuie cu cap conic tip A 3,0x60 s 2111

kg 22.73 Pret de referinţa 0.03

26 5886772 Cuie cu cap conic tip a1 1,8x40 OL 34 s 2111

kg 1.06 Pret de referinţa 0.00

27 5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111

kg 3.77 Pret de referinţa 0.00

28 5893749 Cuie tabla kg 10.56 Pret de referinţa 0.0129 2950716 Diblu din lemn buc 978.00 Pret de referinţa 0.0530 6109420 Diluanl pentru lacuri

anticorozive d006-1 ni 1708-61 a1kg 1.99 Pret de referinţa 0.00

31 2918639 Dulap fag impregnaţi balotati Iun G = 1,8- 5m cl a

mc 1.00 Pret de referinţa 0.80

32 5901194 Electrod sud.otel s 1125/2 e43.2 D = 3,25mm inv. r1.2

kg 6.48 Pret de referinţa 0.01

33 2435962 Element rac.gresie neglz.net.albe f 150x100x 8 C1 S5939

m 632.39 Pret de referinţa 1.92

34 6108866 Email gri clorcauciuc e.829-1 ntr 17-65

kg 28.24 Pret de referinţa 0.03

35 6202727 Energie electrica la contor pentru consumatori forţa

kwh 84.00 Pret de referinţa 0.00

36 6202741 Energie electrica la contor pentru lucrări de constructie-montaj

kwh 168.70 Pret de referinţa 0.00

37 6720346 Fereastra din profile PVC tip schnicks in 2 canate

mp 181.50 Pret de referinţa 4.48

38 2939009 Fereastra stej simp ext 2c >1,50mp

mp 23.50 Pret de referinţa 0.28

39 6716650 Folie polietilena 0,2 mm

mp 528.87 Pret de referinţa 0.03

40 2204222 Glaftravert.carpinis lustr.cl gros.2cm

m 1,054.67 Pret de referinţa 6.20

41 6306286 Grilaj pentru scari.balcoane ornam.simpl. otel forjat

kg 1.336.0C Pret de referinţa 1.34

42 6100814 Grund miniu anticoroziv g.355-6 ni 1703-80

kg 14.12 Pret de referinţa 0.02

43 6001472 Hârtie şlefuita uscata cuenfoi 23x30 gr 6s1581

buc 86.70 Pret de referinţa 0.00

44 7324699 Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri

kg 15.55 Pret de referinţa 0.02

45 2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1

kg 10,251.95 Pret de referinţa 10.35

46 2901053 Lemn de foc de rasinoase stas 2340

kg 348.00 Pret de referinţa 0.35

47 2901052 Lemn foc rasinoase deşeuri

tona 0.17 Pret de referinţa 0.17

48 8521010 Liant îmbinare placi gipscarton (5 kg/sac)

kg 54.00 Pret de referinţa 0.05

Pag 2 - 5

Page 61: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

LISTA cuprinzând consum urile de resurse materiale0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 749 2101151 Mortar adeziv pentru

gresie si faianţa griggio cerkoi f17kg 6,227.00 Pret de referinţa 6.23

50 2101120 Mortar pentru glet de perete atlas fiii

kg 18,957.00 Pret de referinţa 18.96

51 2101200 Mortar tencuiala M 100 (var pasta) s 1030

kg 2.53 Pret de referinţa 0.00

52 2204375 Mozaic din marmura alba, saci G = 0,5 x 1,0 mm

kg 82.72 Pret de referinţa 0.08

53

54

|

2204818 Mozaic din piatra alba, saci G = 0,5x1,0mm

kg 484.15 Pret de referinţa 0.48

2205056 Mozaic din travertin granulat saci

kg 806.47 Pret de referinţa 0.79

55 2200575 Nisip sortat spalal de riu si lacuri 0,0-3,0 mm

mc 0.62 Pret de referinţa 0.84

56 2200496 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm

mc 0.14 Pret de referinţa 0.19

57 2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm

mc 387.83 Pret de referinţa 523.57

58 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm

mc 26.70 Pret de referinţa 36.04

59 5884803 Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL 34 s 797

kg 3.24 Pret de referinţa 0.00

60 5886746 Nit POP panouri tabla buc 427.00 Pret de referinţa 0.0061 2000030 Otel beton profil neted

OB 37, stas 438 D = 6 mmkg 29.04 Pret de referinţa 0.03

62 5904512 Oxigen tehnic gazos îmbuteliat stas 2031 clasa A

mc 2.43 Pret de referinţa 0.03

63 2928347 Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereţi

mp 0.59 Pret de referinţa 0.01

64 20012528 Panouri parchet laminat

mp 528.87 Pret de referinţa 0.53

65 6200729 Parchetin, s 44 I 78.68 Pret de referinţa 0.0866 2700013 Perete cortina din

geamuri termoizolante pe structura metalica / aluminiu

mp 135.42 Pret de referinţa 0.01

67 6001317 Piatra de şlefuit forma rinichi H = 73 mm

kg 236.04 Pret de referinţa 0.27

68 2200056 Pietriş ciuruit nespalat de riu 3- 7 mm

mc 110.96 Pret de referinţa 177.54

69 2200147 Pietriş ciuruit spalat de rau 7-15 mm

mc 0.63 Pret de referinţa 1.02

70 5840601 Piuliţa hexagonala grosolana A M 20 gr. 5, s 922

buc 19.44 Pret de referinţa 0.00

71 2419406 Placa gresie mapisa 41.3x41.3 turia-b

mp 1,290.46 Pret de referinţa 19.79

72 2925412 Placa PFL dure standard călii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986

mc 0.15 Pret de referinţa 0.15

73 2202353 Placa travertin carpinis calitatea I G = 2cm s 5808

mp 2,006.32 Pret de referinţa 95.02

74 8527049 Placi gips-carton rez.la umiditate gkbi 12.5mm 1200/300

mp 108.00 Pret de referinţa 0.98

75 8535105 Profil (sina)pt.prot.colturi p.gc 25/25/2500 (aluminiu)

m 810.00 Pret de referinţa 0.04

76 8535041 Profil de contur uw 75/0.6/4000 din otel galvanizat

m 810.00 Pret de referinţa 0.56

77 8535020 Profil de structura cw 75/0.6/2600 din otel galvanizat

m 270.0C Pret de referinţa 0.22

78 3519624 Profil normal I 8 OL 37-1N s 565

kg 64,80 Pret de referinţa 0.06

Pag 3 - 5

Page 62: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

LISTA cuprinzând consum urile de resurse m ateriale0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 779 6718362 Profil PVC plastifiai

bagheta pentru plinta md 1 80x 2mm

m 498.7E Prel de referinţa 0.14

80 7343982 Rumeguş din lemn kg 26.9C Pret de referinţa 0.0381 5881227 Şaiba gros. plata

pentru met M 8 OL 34 s 1388buc 341.6C Pret de referinţa 0.00

82 5882295 Şaiba prec.plata pentru met A M 22 OL 34 s 5200

kg 0.32 Pret de referinţa 0.00

83 6305646 Scara metal.dreapta otel prot.tabla striatajat. 1000mm

kg 1.620.0C Pret de referinţa 1.62

84 2915091 Scindura fag scurta tivita cls C gR = 25mm Iun G = 1,50m s 8689

mc 0.05 Pret de referinţa 0.04

85 2903921 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 4,00m s 942

mc 0.03 Pret de referinţa 0.02

86 6101572 Spuma din poliuretan kg 98.23 Prel de referinţa 0.1087 5822283 Şurub cap hexagonal

grosolan M 20x 60 gr. 4.8 s 920buc 19.44 Pret de referinţa 0.00

88 5833878 Şurub cap hexagonal forma A 6,3x 22 S9344/5

buc 341.60 Pret de referinţa 0.00

89 5829126 Şurub cap inecat crestat sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571

buc 820.00 Pret de referinţa 0.01

90 5836911 Şurub cu cap inecat crestat am I 4 x 20 f2s 1452

buc 978.00 Pret de referinţa 0.01

91 8558011 Şurub montaj autofiletant 35mm/1000 superrapid

buc 1,350.00 Pret de referinţa 0.00

92 8558014 Şurub monta] autofiletant 70mm/1000 superrapid

buc 1,350.00 Pret de referinţa 0.01

93 3602316 Tabla constr.mecanice s901 1 x 750x1500 OL 34-1 n

kg 73.50 Pret de referinţa 0.07

94 3600370 Tabla neagra cal.1 cl.u S1946 0,80x750x1500 OL 34

kg 7.37 Prel de referinţa 0.01

95 3642419 Tabla zincata s2028 0,50x750x1500 OL32-1Ncal.1

kg 264.00 Pret de referinţa 0.26

96 3100020 Ţeava aluminiu 20x2x6000

m 67.00 Pret de referinţa 0.01

97 6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382

kg 0.67 Pret de referinţa 0.00

98 6720288 Usa din profile PVC tip schnicks in 2 canate

mp 23.50 Pret de referinţa 0.58

99 6306638 Usa met prof laminate cat.ipc 1250/ix rez.foc 236 kg

kg 4.20 Pret de referinţa 0.00

100 2928441 Usa metalica etanşa - ume 2

buc 6.63 Pret de referinţa 0.00

101 2933316 Usa rasin ext 1c fslum foaia cu tăblii 2140x 984 s5333

mp 169.00 Pret de referinţa 2.37

102 2100713 Var pasta pentru constructii tip 2

mc 25.26 Pret de referinţa 35.37

103 6104348 Vopsea lavabila casaţi orchidea pentru interior

I 3,708.90 Pret de referinţa 6.19

104 6104385 Vopsea micca paint exterior perlat M 280-00 pastel

I 373.95 Pret de referinţa 0.52

105 6200676 White spirit rafinai lip A stas 44

kg 7.06 Pret de referinţa 0.01

106 3064291 Material mărunt % 3rel de referinţa

Pag 4 - 5

Page 63: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare
Page 64: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

OBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării” - Rev.01/07.07.2014

OBIECTUL: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării” - Rev.01/07.07.2014

| STADIUL FIZIC: ArhitecturaBeneficiar: Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "Terasale

Dunării" Ostrov j Proiectant: S.C. CREO-MIXT S.R.L.Executant:

C7 - LISTA cuprinzând consumu

' C ! r - ^ o b @

Proiect: nr: Planşa: nr: Faza:

rile cu mana de lucru

Nr.crt. Denumirea meseriei

Consumul cu manopera - (om/ore) -

Tariful mediu - lei/ora -

Valoarea (exclusiv TVA)

- le i -Procentul

0 1 2 3 4 = 2 x 3 51 10231 Betonisl categoria a lll-a 28.202 10251 Betonisl categoria a V-a 3.70

3 10211 Betonist categoria I 31.904 10331 Cioplitor piatra categoria a lll-a 5,159.785 10351 Cioplitor piatra categoria a V-a 4,195.956 10721 Dulgher conslructii categoria a li-a 191.867 10731 Dulgher conslructii categoria a lll-a 62.758 10741 Dulgher construdii categoria a IV- a 81.419 10711 Dulgher construdii categoria 1 307.45

10 10911 Faiantar categoria I 2,883.5211 11241 Finisor mase plaslice categoria a

IV-a138.83

12 12141 Ipsosar categoria a IV-a 4,980.9813 221421 Lacatus constr. melal-b categoria a

ll-a75.25

14 21461 Lacatus constructii metalice categoria a Vl-a

16.80

15 21411 Lacalus construdii metalice categoria I

3.91

16 21421 Lacatus constructii metalice categoria a ll-a

25.33

17 21431 Lacatus construdii metalice categoria a lll-a

6.05

18 21441 Lacatus construdii metalice categoria a IV-a

16.84

19 221441 Lacatus constructii metalice categoria a IV-a

12.28

20 221411 Lacatus constructii metalice-b categoria I

183.85

21

22

221431 Lacatus constructii metalice-b calegoria a lll-a

66.72

221451 Lacatus construdii metalice-b calegoria a V-a

56.68

23 26821 Montator c-tii metalice categoria a ll-a 90.2024 26861 Montator c-tii metalice categoria a

Vl-a0.15

25 26831 Montator construdii metalice categoria a lll-a

16.71

26 26841 Montator construdii metalice categoria a IV-a

27.28

27 26851 Montator constructii metalice categoria a V-a

13.55

Pag 1 - 3

Page 65: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

j " • ILISTA cuprinzând consum urile cu mana de lucru

0 1 2 3 4 = 2 x 3 528 26811 Montalor constructii metalice

categoria l-a14.35

29 12500 Montator pref.beton 40.5030 12531 Montator prefabricate beton categoria

a lll-a14.64

31 12541 Montator prefabricate beton categoria a IV-a

14.64

32|

12551 Montator prefabricate beton categoria a V-a

14.64

33 12511 Montator prefabricate belon categoria I

29.28

34 12621 Mozaicar categoria a li-a 229.4935 12631 Mozaicar categoria a lll-a 538.0036 12641 Mozaicar categoria a IV-a 155.0037 12611 Mozaicar categoria I 2,401.2638 100 Muncitor calificat 225.7239 29921 Muncitor deservire c-tii maşini

categoria I21.68

40 19911 Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I

4,174.89

41 19931 Muncitor deservire constructiî montaj categoria a lll-a

57.53

42 19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a ll-a

1,657.52

43 49 Muncitor necalificat 13.2044 12721 Parchetar categoria a ll-a 181.4745 12731 Parchetar categoria a lll-a 73.3446 12741 Parchetar categoria a IV-a 383.6847 23341 Sablator categoria a IV-a 13.5248 23311 Sablator categoria l 13.5249 222721 Sudor electric-b categoria a ll-a 3.7450 60121 Tamplar categoria a ll-a 69.8851 60131 Tamplar categoria a lll-a 2.8252 60141 Tamplar categoria a IV-a 130.8053 60111 Tamplar categoria I 112.8254 223021 Vopsitor industrial categoria a ll-a 7.8955 223031 Vopsitor industrial-b categoria a lll-a 15.4256 13421 Zidar categoria a ll-a 7,134.8657 13431 Zidar categoria a lll-a 7,893.24j58 13441 Zidar categoria a IV-a 232.1559 13451 Zidar categoria a V-a 2,032.2460 13411 Zidar categoria I 4,193.7961 13321 Zugrav vopsitor categoria a ll-a 109.6262 13331 Zugrav vopsitor categoria a lll-a 3,134.54

63 13311 Zugrav vopsitor categoria I 646.45

Pag 2 - 3

Page 66: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare
Page 67: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

OBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologiesi Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014

OBIECTUL: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologiesi Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014

; STADIUL FIZIC: ArhitecturaBeneficiar: Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "Terasale

Dunării" Ostrov Proiectant: S.C. CREO-MIXT S.R.L.Executant: _______________________________________

C8 - LISTA cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de constructii

Nr.crt. Denumirea utilajului de constructii

Ore de funcţionare

Tariful unitar (exclusiv TVA)

- lei / ora -

Valoarea (exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 = 2 x 31 7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw 12.482 1003 Cheltuieli pentru transportul utilajelor 15,966.003 3013 Instalatie mobila de sablare uscata

incl.compr.3,7mc/min 7kgf/cmp13.52

4 6702 Macara de fereastra 0,15tf 0.94

55704 Platforma ridicatoare cu brale tip prb-15 pe auto 51 73.92Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTALlei

euro

. 1 euro = lei, curs la dala de

Proiectant,S.C. CREO-MIXT S.R.L.

Inginer devize,ing. SCANTEE ALEXANDRU

Raport general cu ISDP , www.devize.ro, e-mail; [email protected], tel.: 0236 477.007

CreoiProiect: __________________ nr:Planşa: _________________ nr:Faza: __________________

Pag 1 -1

Page 68: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

OBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev.01/07.07.2014

OBIECTUL: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev.01/07.07.2014

STADIUL FIZIC: ArhitecturaBeneficiar: Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "Terasale

Dunării" Ostrov Proiectant: S.C. CREO-MIXT S.R.L.Executant:

C9 - LISTA cuprinzând consumurile pri

' CZr-^ofi-®Proiect: nr: Planşa: nr: Faza:

vind transporturile

Nr.crt.1 T ipu l de transport

Tonetran­

sportate

Kmpar­curşi

Ore de funcţio­

nare

Tarifu l un itar (exclusiv TVA) - le i/tona/km -

Valoarea (exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 6 = 2 x 3 x 5Transport ru tie r

1 TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km

305.00 20.00 0.40

2 TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.

500.00 50.00 1.00

Total fara spo r lei

Sporuri deviz leiValoare d irecta lei

Recapitulatie lei

TOTALlei

euro

1 euro = lei, curs la data de ^ ^

Proiectant, /(Ş ^ v ; .

!S.C. CREO-MIXT S.R.L. [ / * C^0 -y » / /r

Inginer devize,ing. SCANTEE ALEXANDRU

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007

Pag 1 - 1 |

Page 69: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

IOBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie

si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev.01/07.07.2014

OBIECTUL: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev.01/07.07.2014

STADIUL FIZIC: Izolare terasa! Beneficiar: Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "Terasale

Dunării" Ostrov Proiectant: S.C. CREO-MIXT S.R.L.Executant:

C5 - LISTA cuprinzând cantil- lei -

C r - ^ o s

Proiect: nr: Planşa: nr: Faza:

tatile de lucrări

SECŢIUNEA TEHNICA SECŢIUNEA FINANCIARA

Nr. Capito lu l de lucrări U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4RPCT40B1 Desfacerea sapei de protectie la izolaţii

hidrofuge i termice, executate din mortar de ciment...4-5 cm grosime inclusiv armatura din plasa de sârma

mp 890.00

material:manopera:utilaj:transport:

2 RPCT41A1 Desfacerea izolaţiei hidrofuge vechi...in vederea refacerii

mp 890.00

riiaterial:manopera:utilaj:transport:

3 RPCXE04A Strat de protectie hidroizolatii cu...mortar ciment m-100 de 4cm. cu plasa sarma de 2 mm.

mp 890.00

material:

manopera:utilaj:transport:

4 2101001 Mortar m 100 t - { m.f.c.) mc 44.50

material:manopera:utilaj^transport:

I51 RPCE01A1 Amorsarea suprafeţelor pentru aplicarea

izolaţiei hidrofuge executate cu...doua straturi din soluţie bituminoasa la reparaţii de terase sau balcoane orizontale sau înclinate pîna la 20 grade

mp 1,060.00

material:manopera:utilaj:transport:

6 RPCE05A1 Bariera de vapori...la plansee executata cu bitum taiat, aplicat în doua straturi (60% bitum si 40% benzina)

mp 890.00

material:manopera:utilaj:

transport:7 RPCE05B1 Bariera de vapori...la pereţi, executata cu

bitum taiat, aplicat în doua straturi (60% bitum si 40% benzina)

mp 170.00

material:manopera:utilaj:transport:

Pag 1 - 3

Page 70: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Izolare terasa

1 o 1 2 3 4 5 = 3 x 48 IZF04B Strat hidroizolant executat la cald la terase,

acoperişuri sau la fundaţii si radiere, în terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta...pe suprafeţe orizontale sau înclinate pâna la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum tip ...* aplicat cu carton bitumat tip ...* lipit pe toata suprafaţa cu mastic de bitum tip

mp 1,060.00

material:manopera:utilaj:transport:

8.L 2601535 Carton bitumat fara strat acop (blanc) CÎ300 100cmx20m s 138

mp 1,187.20

9

1''

IZF04B Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperişuri sau la fundaţii si radiere, în terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta...pe suprafeţe orizontale sau înclinate pâna la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum tip ...* aplicat cu carton bitumat tip ...* lipit pe toata suprafaţa cu mastic de bitum tip

mp 1,060.00

material:manopera:utilaj:transport:

9.L 2600749 Carton bitumat strat acop nisip ca300 100cmx10m s 138

mp 1,187.20

10 RPCI31C1 Glafuri si copertine din tabla zincata, pe elemente de beton, pe un strat de carton bitumat sau împâslitura din fibre de sticla bitumata, la clădiri existente din tabla de...0,4 mm grosime cu latimea desfasurata între 50-100 cm

m 132.00

material:manopera:utilaj:transport:

¡11 TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...mărunte,prin aruncare rampa sau teren-auto caleg.1

tona 125.00

material:manopera:utilaj:transport:

12 TRB04A1 Transportul materialelor cu lopata(max.3m oriz sau 2m vert) materiale cu aderenta... 1 lopatare

tona 125.00

material:manopera:utilaj:transport:

13 TRA01A10P Transportul rutier aL.pamantului saumolozului cu autobasculanta dist.=10 km

tona 100.00

material:manopera:

utilaj:transport:

14 TRA02A50 Transportul rutier almaterialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 10.00

material:manopera:utilaj:transport:

15 TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km

tona 105.00

material:manopera:utilaj:transport:

procen t m aterial manopera utila j transport total

C heltu ie li directe:

Pag 2 - 3

Page 71: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare
Page 72: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

OBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenolo si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014

OBIECTUL: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenolo si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014

STADIUL FIZIC: Izolare terasaBeneficiar: Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "Terasah

Dunării" Ostrov Proiectant: S.C. CREO-MIXT S.R.L.Executant:

C6 - LISTA cuprinzând cons

gie ^ ^ ^ _

' C I r “ Ô O B @Proiect: nr: Planşa: nr: Faza:

y

turnurile de resurse materiale

| Nr. crt. Denumirea resursei m ateriale U.M.

Consum ul cuprins in

oferta

Pret un itar (exclus iv TVA)

-lei-

Valoarea (exclusiv TVA)

-lei-Furnizoru l

Greu­tatea-tone-

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 71 5904809 Aliaj de lipit

staniu-plumb marca Ip 30gkg 10.56 Pret de referinţa 0.01

2 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la reţea

mc 8.9C Pret de referinţa 8.90

3 3700041 Banda din otel lam.cald s908 1,5x20 OL 37-1 n

kg 26.40 Pret de referinţa 0.03

4 6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176

I 651.90 Pret de referinţa 0.60

5 2600036 Bitum pentru materiale si lucrări pentru hidroizolatii lip h 68/75 s 7064

kg 588.30 Pret de referinţa 0.65

6 5893464 Boit de impuscat buc 1,077.12 Pret de referinţa 0.027 2601535 Carton bitumat fara

strat acop (blanc) ci300 100cmx20m s 138

mp 1,187.20 Pret de referinţa 0.68

8 2600749 Carton bitumat strat acop nisip ca300 100cmx10m s 138

mp 1,187.20 Pret de referinţa 2.07

9 2600983 Carton bitumat strat acop nisip ca400 130cmx10m s 138

mp 112.20 Pret de referinţa 0.22

10 7308499 Cartuş pistol implintat bolturi calibru 6,3 mm umc

buc 1,077.12 Pret de referinţa 0.03

11 2100013 Ciment portland in saci pret mediu

kg 14,240.00 Pret de referinţa 14.24

12 6200975 Combustibil lichid uşor tip 1, stas 54

kg 148.40 Pret de referinţa 0.16

13 2100880 Filer de calcar tip 1 ,saci, s 539

kg 636.0C Pret de referinţa 0.64

14 2958990 Lemn de foc foioase tari 11m livrabil din depozit

kg 2,120.00 Pret de referinţa 2.12

15 2901052 Lemn foc rasinoase deşeuri

tona 1.06 Pret de referinţa 1.06

16 2101001 Mortar m 100 t - ( m.f.c.) mc 44.5C Pret de referinţa 19.5817 2200575 Nisip sortat spalat de

riu si lacuri 0,0-3,0 mmmc 37.38 Pret de referinţa 50.46

18 2005339 Plasa sirma zincata ochi hexag. 25,0 x1,0 x1500 s 2542

kg 1.958.0C Pret de referinţa 1.96

19 3641867 Tabla zincata s2028 0,40x750x1500 OL 32-1N cal. 1

kg 343.2C Pret de referinţa 0.34

Pag 1 - 2

Page 73: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

LISTA cuprinzând consum urile de resurse m ateriale0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 7

Valoare directa leiRecapitulatie lei

TOTALlei 103.76

euro

I

Pag 2 - 2

Page 74: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

_________ _________ 1OBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie

si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev.01/07.07.2014

OBIECTUL: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev.01/07.07.2014

STADIUL FIZIC: Izolare terasaBeneficiar: Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "Terasale

Dunării" Ostrov Proiectant: S.C. CREO-MIXT S.R.L.Executant:

j

C7 - LISTA cuprinzând consumu

d r - ^ o s ®Proiect: nr: Planşa: nr: Faza:

rile cu mana de lucru

Nr.crt. Denumirea meseriei

Consumul cu manopera - (om/ore) -

Tariful mediu - lei/ora -

Valoarea (exclusiv TVA)

- lei -Procentul

0 1 2 3 4 = 2 x 3 51 12221 Izolator hidrofug categoria a ll-a 145.682 12231 Izolator hidrofug categoria a IIl-a 21.203 12211 Izolator hidrofug categoria I 454.404 19911 Muncilor deservire c-tii.montaj

categoria I303.47

5 29931 Muncitor deservire constructii maşini categoria I

0.00

6 19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a ll-a

162.90

7 319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I

43.75

8 13111 Tinichigiu sant. categoria I 51.619 13131 Tinichigiu şantier categoria a lll-a 51.61

10 13441 Zidar categoria a IV-a 1,566.40

Total ore manopera: 2,801.02

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTALlei

euro

1 euro = lei, curs la data de / ^ ţ>̂

Proiectant, j/o S.C. CREO-MIXT S.R.L. j( *

Inginer devize, 'NyK ing. SCANTEE ALEXANDRU

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007

Pag 1 -1

Page 75: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

OBIECTIV:

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC: Beneficiar:

Proiectant:Executant:

Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014 Izolare terasaAsociaţia Profesionala Viti-Vinicola "TerasaleDunării" OstrovS.C. CREO-MIXT S.R.L.

©Proiect:Planşa:Faza:

nr:nr:

C8 - LISTA cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de constructii

Nr.crt. Denumirea utilajului de constructii

Ore de funcţionare

Tariful unitar (exclusiv TVA)

- lei / ora -

Valoarea (exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 = 2 x 31 6702 Macara de fereastra 0,15tf 3.60

24029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 I 23.32Valoare directa lei

R ecap itu la re lei

TOTALlei

euro

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,S.C. CREO-MIXT S.R.L.

Inginer devize,mg. SCANTEE ALEXANDRU

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007

Pag 1 -1

Page 76: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

OBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologiesi Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014

OBIECTUL: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologiesi Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014

STADIUL FIZIC: Izolare terasaBeneficiar: Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "Terasale

Dunării" Ostrov ! Proiectant: S.C. CREO-MIXT S.R.L.Executant: _______________________________________

C9 - LISTA cuprinzând consumurile privind transporturile

Nr.crt. T ipu l de transport

Tonetran­

sportate

Kmpar­

curşi

Ore de funcţio­

nare

T arifu l un ita r (exc lus iv TVA) - le i/tona/km -

Valoarea (exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 6 = 2 x 3 x 5T ransport ru tie r

1 TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km

105.00 20.00 0.40

2 TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.

10.00 50.00 1.00

3 TRA01A10P Transportul rutier aL.pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km

100.00 10.00 0.20

Total fara spo r lei

Sporuri deviz lei

Valoare directa lei

R ecap itu la re lei

lei1 U 1 A L

euro

1 euro = lei, curs la dala de

Proiectant,S.C. CREO-MIXT S.R.L.

Inginer devize,ing. SCANTEE ALEXANDRU

/ ' ^ E A Cr~ ' ' \/ > \ \

? c r ' f o

% a -a - - ( w r

Raport generat cu ÎSDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.; 0236 477.007

C r e e o sProiect: __________________ nr: __Planşa: __________________ nr: __Faza: __________________

Pag 1 -1

Page 77: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

OBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologiesi Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014

OBIECTUL: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologiesi Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare interioareBeneficiar: Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "Terasale

Dunării" Ostrov Proiectant: S.C. CREO-MIXT S.R.L.

! Executant: _______________________________________

C5 - LISTA cuprinzând cantitatile de lucrări- lei -

SECŢIUNEA TEHNICA SECŢIUNEA FINANCIARA

Nr. Capito lu l de lucrări U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4¡1 RPSA47C1 Demontare lub si piese fonta

cu...mufa125-175mmm 250.00

material:manopera:utilaj:transport:

2 RPSA14C1 Demontare tevi otel zinc obiec sanit...21/2 toii

m 100.00

material:manopera:utilaj:transport:

3 1RPSA14B1 Demontare tevi otel zinc obiec sanit...11/4-2 toii

m 250.00

material:manopera:utilaj:transport:

4 RI3311AA demontarea consolei,suportului etc, cu masa < 5 kg,ce se face pe capre metalice,folosind şuruburi sau sudura...cu 3 piese demontate

buc 300.00

material:manopera:utilaj:transport:

5 RPCU12B4 Străpungeri în plansee de beton armatpentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor în plansee de...12-13 cm grosime cu secţiunea străpungerii sub 150 cm

buc 63.00

material:manopera:utilaj:transport:

6

V

RPCU05G-02% Exec.slrapungerilor pt.cond.-tirantijaconsoIidari:in pereţi,zidărie cărămidă,26-50 cm gros - pentru executarea străpungerilor mecanizat

buc 50.00

material:manopera:utilaj:transport:

RPCU20A1 Astuparea cu mortar de ciment-var... a găurilor din zidărie

buc 113.00

material:manopera:utilaj:transport:

Pag 1 -14 |

Proiect:Planşa:Faza:

nr:nr:

Page 78: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Inslalatii sanitare interioare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 48

!9~|

i

RPCE28A1 Parafrunzar cu diametru mediu de 120 mm confecţionat dinlr-o carcasa sudata zincata d=4 mm...prevăzuta cu plasa din sârma zincata, la acoperişuri si terase necirculabile

buc 7.00

material:manopera:utilaj:

transport:SB08E# Ţeava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu

garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard,dn=110 mm

m 683.00

material:manopera:utilaj:transport:

9.L 6720182 Tub fara mufa poliprop ignif,diam 110 mm si L = 5000 mm

buc 136.60

10 SB09E# Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilal)pe,pp,pp-r canal imb grn...caucdn=110mm

buc 58.00

material:manopera:utilaj:transport:

10.L 6721023 Piesa curăţire poliprop ignif,canal,diam d3 = 110 mm

buc 58.0C

11 SB09E# Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn...caucdn=110mm

buc 346.00

material:manopera:utilaj:transport:

11.L 6704144 Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal.imbin garn caucD = 110 mm

buc 346.00

12 SA32I# Compensator dilatatie formateriale u, din ţeava material plastic(pe,pp,pp-r si...similar),d=110mm

buc 27.00

material:manopera:utilaj:transport:

12.L 2303554 Tub din polipropilena, diametrul de 110 mm

m 108.0C

12.L 6704144 Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal.imbin garn cauc D = 110 mm

buc 108.00

12.L 6704165 Mufa dubla mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal.imbin garn cauc D= 110 mm

buc 27.0C

12.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w

ora 2.16

13 SA46G1 Conectarea, montarea si cimentarea ţevii de proiecţie la trecerea cond. prin zid,ţeava avand...d=4 toii

m 15.00

material:manopera:utilaj:transport:

14 SB28A# Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul ieşirii de...50 mm

buc 24.00

material:manopera:utilaj:transport:

14.L 6721100 Sifon pard 1ies d50, 4int d40,etanş gm con.lub pp-pehd

buc 24.00

15 SB16G1 Ţeava pvc-u neplastifiata....pentrucanalizare,Montare aparent in nisa,ingrop pamant,suspend planseu.cu d=160mm

m 160.00

material:manopera:utilaj:transport:

Pag 2 -1 4

Page 79: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare interioare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 416 5B19E1 Ramificaţii simple pvc-u pentru canaliz. cu buc 5.00

îmbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 material:grade si...d=160 mm manopera;

utilaj:transport:

¡16.L 6712910 Ramificaţie PVC-u simpla 45gr dn160x160 cod kgeal 60/160x45

buc 5.00

17 $B19E1 Ramificaţii simple pvc-u pentru canaliz. cu buc 5.00

| îmbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 material:grade si...d=160 mm manopera:

utilaj:transport:

17.L 6715931 Ramificaţie PVC-u simpla 87grdn160x160 cod kgeal 60/160x87

buc 5.00

18 SB19E1 Ramificaţii simple pvc-u pentru canaliz. cu buc 10.00îmbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 material:grade sî...d=160 mm manopera:

utilaj:transport:

18.L 6715926 Ramificaţie PVC-u simpla 87gr dn160x110 cod kgeal60/110x87

buc 10.00

19 5B22I1 Reducţie excentrica pvc-u, pentru buc 10.00canalizare,cu îmbinare prin...lipire avand material:d=160-110 mm manopera:

utilaj:transport:

20 SB17G1 Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare buc 30.00prin lîpirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand material:d=160 mm manopera:

utilaj:transport:

20.L 6712289 Cot PVC tip U la 45 grade DN 160 nii 2167

buc 30.00

21 5B17G1 Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare buc 4.00prin lipîrela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand material:d=160 mm manopera:

utilaj:transport:

21.L 6712423 Col PVC tip U la 87 gr.30m DN 160 nii 2167

buc 4.00

22 SB08C# Ţeava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu m 103.00gam cauciuc,Montare apar sau ingrop material:sub...pard,dn=50 mm manopera:

utilaj:

transport:22.L 6720197 Tub 2 mufe polipropilena ignif.diam 50 mm

si L = 1000 mmbuc 106.09

23 SB08B# Ţeava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu m 114.00gam cauciuc,Montare apar sau ingrop material:sub...pard,dn=40 mm manopera:

utilaj:transport:

23.L 6720191 Tub 2 mufe polipropilena ignif.diam 40 mm si L = 1000 mm

buc 117.99

Pag 3 -1 4

Page 80: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

r ~ ' ' ............ _STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare Interioare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 424 5B08A# Ţeava pe,pp,pp-r pentru canal.imbin cu

garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard,dn=32 mm

m 137.00

material:

manopera:utilaj:transport:

24.L

V5~

i6720185 Tub 2 mufe polipropilena ignif,diam 32 mm

si L = 1000 mmbuc 141.80

SB10E# Piesa legatura(ramificatiesimpla)pe,pp,pp-r,canal,imbin garn cauciuc,...dn=110 mm

buc 114.00

material:

manopera:utilaj:transport:

25.L 6704179 Ramificaţie simpla mat plast(pe,pp,pp-r,elc) canal.imbin garn cauc D= 110 mm

buc 114.00

26 5B10E# Piesa legatura(ramificatiesimpla)pe,pp,pp-r,canal,imbin garn cauciuc,...dn=110 mm

buc 80.00

material:manopera:utilaj:transport:

26.L 6712848 Ramificaţie simpla redusa poliprop htea 45grdn110/50 cod 62510031

buc 80.00

27 SB10C# Piesa legatura(ramificatiesimpla)pe,pp,pp-r,canal,imbin garn cauciuc,...dn=50 mm

buc 80.00

material:manopera:utilaj:transport:

27.L 6704177 Ramificaţie simpla mat plast(pe,pp,pp-r,etc) canal.imbin garn cauc D = 50mm

buc 80.00

28 SB10C# Piesa legatura(ramificatiesimpla)pe,pp,pp-r,canal,imbin garn cauciuc,...dn=50 mm

buc 60.00

material:manopera:utilaj:

transport:28.L 6713047 Ramificaţie simpla red poliprop htea

87gr30min DN 50/40 cod 62510011buc 60.0C

29 SB10B# Piesa legatura(ramificatiesimpla)pe,pp,pp-r,canal,imbin garn cauciuc,...dn=40 mm

buc 31.00

material:manopera:

utilaj:transport:

29.L 6712809 Ramificaţie simpla redusa poliprop htea 45grdn40/32 cod 62510001

buc 31.00

30 SB09E# Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn...caucdn=110mm

buc 40.00

material:

manopera:utilaj:transport:

30.L 6713975 Reducţie excentrica poliprhtr DN 110/50 cod 62514009

buc 40.00

31 SB09C# Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn...caucdn=50mm

buc 50.00

material:

manopera:utilaj:

transport:31.L 6713957 Reducţie excentrica poliprop htr DN 50/40

cod 62514003buc 50.00

Pag 4 -14

Page 81: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

_ _ ISTADIUL FIZIC: Instalatii sanitare interioare

i o 1 2 3 4 5 = 3 x 432 SB09B# Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa

dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn...caucdn=40mm

buc 61.00

material:manopera:utilaj:transport:

32.L

33

6713933 Reducţie excentrica poliprop htr DN 40/32 cod 62514001

buc 61.00

SB09C# Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn...caucdn=50mm

buc 62.00

material:manopera:utilaj:transport:

33.L 6704142 Cot mal plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc D = 50 mm

buc 62.00

34 SB09B# Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilal)pe,pp,pp-r canal imb gm...caucdn=40mm

buc 80.00

material:manopera:utilaj:transport:

34.L 6704141 Col mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc D = 40 mm

buc 80.00

35 SB09A# Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn...caucdn=32mm

buc 105.00

material:manopera:utilaj:transport:

35.L 6704140 Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc D = 32 mm

buc 105.00

36 5D12B# Supapa siguranţa cu pârghiesi...contragreutate,pentru racordarea cu mufe filetate,d=1 1/4-1 1/2

buc 13.00

material:manopera:utilaj:transport:

36.L 4202623 Supapa siguranţa cu pârghie,contragr pentru racord cu mufe D= 1 1/4"

buc 13.00

37 SA20A# Tevi pe,pp,pp-r imb sud prin electrofuz in cond legătură la ob san la cl loc si...soc-cult,d=20mm

m 540.00

material:

manopera:utilaj:transport:

37.L 6717087 Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm m 550.8C37.L 6719485 Cot din polipropilena, avind diametrul 20

mmbuc 901.80

37.L 6719493 Teu din polipropilena avind diametrul 20 mm

buc 118.80

37.L 6719477 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 mm

buc 151.20

37.L 6719901 Ţeu redus din polipropilena cu D = 25 - 20 - 25 mm

buc 108.0C

37.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w

ora 9.72

38 SA20B# Tevi pe,pp,pp-r imb sud prin electrofuz in cond legătură la ob san la cl loc si...soc-cult,d=25mm

m 260.00

material:manopera:utilaj:transport:

38.L 6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm m 265.20

Pag 5 - 1 4

Page 82: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare interioare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 438.L 6719486 Cot din polîpropilena, avind diametrul 25

mmbuc 299.0C

38.L 6719494 Teu din polipropilena avind diamelrui 25 mm

buc 39.0C

38.L 6719515 Reducţie din polipropilena avind diametrul 25 x 20 mm

buc 31.2C

38.Li

6719478 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm

buc 59.8C

38.L 6719545 Racord drept polipropilena D = 32 mm x 3/8

buc 39.0C

38.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w

ora 5.20

39 5A21C# Ţeava pe,pp,pp-r imb sud prin electrofuz in m 180.00coloane,la cl loc si soc-cult,...d=32 mm material:

manopera:utilaj:

transport:39.L 6717089 Tub din polipropilena, diametrul de 32 mm m 183.6039.L 6719487 Cot din polipropilena, avind diametrul 32

mmbuc 99.00

39.L 6719495 Teu din polipropilena avind diametrul 32 mm

buc 39.60

39.L 6719518 Reducţie din polipropilena avind diametrul 32 x 25 mm

buc 30.60

39.L 6719479 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 mm

buc 39.60

39.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w

ora 2.65

40 SA21D# Ţeava pe,pp,pp-r imb sud prin electrofuz in m 40.00coloane,la cl loc si soc-cult,...d=40 mm material:

manopera:Sutilaj:transport:

40.L 6717090 Tub din polipropilena, diamelrui de 40 mm m 40.8040.L 6719488 Col din polipropilena, avind diametrul 40

mmbuc 40.00

40.L 6719496 Teu din polipropilena avind diametrul 40 mm

buc 10.00

40.L 6719902 Teu redus din polipropilena cu D = 32 - 20 - 32 mm

buc 42.0C

40.L 6719480 Mufa polipropilena avind diamelrui exterior 40 mm

buc 10.00

40.L 3000 Aparal de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w

ora 0.67

41 SA22D# Ţeava pe,pp,pp-r imb sud prin electrofuz in m 52.00cond distrib, la cl loc si soc -,..cult,d=50 material:mm manopera:

utilaj:transport:

41.L 6717090 Tub din polipropilena, diametrul de 40 mm m 53.0441 .L 6719489 Cot din polipropilena, avind diametrul 50

mmbuc 39.00

41.L 6719497 Teu din polipropilena avind diametrul 50 mm

buc 10.40

41.L 6719525 Reducţie din polipropilena avind diametrul 50 x 40 mm

buc 31.20

41.L 6719481 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 50 mm

buc 20.80

Pag 6 - 14 |

Page 83: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

¡STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare interioare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 441-L 3000 Aparat de sudura lip "coprax"

2204/50hz/700 wora 0.62

42 SA27C# Tevi pp,pe,pp-r imb sud cap la cap in canal m 120.00distja constructii industriale,la cl loc material:si...soc-cult,d=63mm manopera:

utilaj:transport:

42.L 6717092 Tub din polipropilena, diametrul de 63 mm m 122.4042.Ll

6719490 Col din polipropilena, avind diametrul 63 mm

buc 80.40

42.L 6719498 Teu din polipropilena avind diametrul 63 mm

buc 30.00

42.L

i

6719529 Reduclie din polipropilena avind diametrul 63 x 50 mm

buc 19.80

42.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w

ora 1.93

43 1SD13F1 Robinet...trecere cu ventil si mufe pentru buc 5.00tevi otel cu d= 2 simbol 83- 2 material:

manopera:utilaj:transport:

43.L 3811279 Robinet golire recipienti dn2 cod 40820480 buc 5.0044 SD13F1 Robinet...trecere cu ventil si mufe pentru buc 8.00

tevi otel cu d= 2 simbol 83- 2 material:manopera:utilaj:transport:

44.L 4204424 Robinet de trecere cu sfera pentru apa, tip fi - fi cu D = 2"

buc 8.00

45 SD13E1 Robinet...trecere cu ventil si mufe pentru buc 8.00tevi otel cu d= 1 1/2 simbol 83-1 1/2 material:

manopera:utilaj:transport:

45.L 4204431 Robinet de trecere cu sfera pentru apa, tip fi- fi cu D = 1 1/2"

buc 8.00

46 SD13D1 Robinet...trecere cu ventil si mufe pentru buc 8.00tevi otel cu d= 1 1/4 simbol 83-1 1/4 material:

manopera:utilaj:transport:

46.L 4204430 Robinet de trecere cu sfera pentru apa, tip fi- f ic u D = 1 1/4"

buc 8.00

47 SD31D1 Racord olandez cu etansare plana cu filet buc 15.00interiorsi exterior tip u2,avand...d=1 toii material:

manopera:utilaj:transport:

48 SD31C1 Racord olandez cu etansare plana cu filet buc 14.00interiorsi exterior tip u2,avand...d= 3/4 toii material:

manopera:utilaj:transport:

Pag 7 -1 4

Page 84: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare interioare

o 1 2 3 4 5 = 3 x 449 IZH03A Izolarea conductelor de saltele din vata de

sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confecţionate pe şantier, avînd grosimea de 20 ; 30 ; 40 si 50 mm la ...conducte cu circumferinţa peste termoizolatie sub 35 cm inclusiv

mp 128.00

material:manopera:utilaj:transport:

49.L 2303556 Tub izolaţie flexibila polietilena expandata - tip Armacell

m 131.84

50 SE21B1 Spălător de vase inoxidabil cu...1 compartiment si platforma de 1000x700x800mm

buc 4.00

material:manopera:utilaj:transport:

51 SC11A1 Spălător...pentru vase dublu din fontaemailata montat cu dibluri de lemn pe zid de cărămidă

buc 1.00 .material;manopera:

utilaj:transport:

52 SE21D1 Spălător de vase inoxidabil cu...2 compartimente si 1 baterie de 1500x700x800mm

buc 2.00

material:

manopera:utilaj:transport:

53 SD04XB Baterie amestecatoare pt lavoar sauspaltor avand diam. de 1/2" tip de perete

buc 7.00

material:manopera:utilaj:transport:

53.L 4201315 Baterie amest. lavoar alama 1/2 f.perl. s 322

buc 7.00

54 SC07E1 Lavoar din porţelan sanitar, montat pe...piedestal

buc 30.00

material:manopera:utilaj:transport:

54.L 2442288 Lavoar porţelan f spatar I 2-600mm alb C1 s 1540

buc 30.3C

54.L 2453823 Piedestal lavoar p1 porţelan alb c. 1 ni 806

buc 30.30

55 SD06A1 Baterieamestecatoare,stativa,pentru...lavoar avand d=1/2 toii

buc 30.00

material:

manopera:utilaj:transport:

55.L 4201322 Baterie stat monocom lav leader mix alamie cod 42I57470

buc 30.00

56 SC25A1 Etajera din...porţelan sanitar tip buc 30.00

material:manopera:utilaj:

transport:56.L 2451758 Etajera porţelan tip e2.55 alb c.2 ni

567buc 30.30

57 SC19A1 Sifon din...bachelita pentru lavoar de porţelan sanitar

buc 30.00

material:manopera:utilaj:transport:

Pag 8 -14

Page 85: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Instalaţii sanitare interioare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 457.L 4202761 Sifon alama pentru lavoar 1 s

9611buc 30.00

58

i

SC16B1 Rezervor...pentru spalare vas wc,dinporţelan tip rx1,Montare la inaltime,cu dibl. de lemn pe zid de beton

buc 31.00

material:

manopera:utilaj:transport:

59|

SC13A1 Vas pentru closet din porţelan sanitar cu sifon interior...s lip . .

buc 31.00

material:

manopera:utilaj:transport:

59.L 2442757 Vas closet col2-a porţelan alb c. 1 s 2066

buc 31.31

60 SC18A5 Rama pentru vas declosel,din...polipropilena cu capac

buc 31.00

material:manopera:utilaj:transport:

61 SC22A1 Pisoar din...porţelan sanitar tip u1 montai cu dibluri de lemn pe zid de cărămidă

buc 4.00

material:manopera:utilaj:transport;

62 SC19A1 Sifon din...bachelita pentru lavoar de porţelan sanilar

buc 4.00

material:manopera:utilaj:

transport:62.L 4203143 Sifon uz general racord reglabil din alama

411 D = 1 1/2buc 4.00

63 SD29A1 Robinet de reţinere cu ventil,drept,cumufe,pentru instalatii,avand...d=1/2 sau 3/4 toii

buc 4.00

material:

manopera:utilaj:transport:

63.L 4202230 Robinet simplu serv. cromal 1/2 gam.det. S4124

buc 4.00

64 SB09A# Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn...caucdn=32mm

buc 280.00

material:manopera:utilaj:transport:

64.L 6701451 Cot + sup mxfi pp-r rac OB san DN 20x3/8 cod 63830003

buc 280.00

65 SD05A1 Robinet pentru lavoar t ip . ...... avanddiametrul de 1/2 toii

buc 110.00

material:manopera:

utilaj:transport:

65.L 4202230 Robinet simplu serv. cromat 1/2 gam.det. S4124

buc 110.00

66 SB09A# Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn...caucdn=32mm

buc 50.00

material:manopera:utilaj:transport:

Pag 9 -14

Page 86: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: instalatii sanitare interioare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 466.L 6713672 Racord fi polipropilena DN 20 x 1/2 cod

64100402buc 50.00

67 SB09A# Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa buc 30.00dubla,comp diiat)pe,pp,pp-r canal imb material:grn...caucdn=32mm manopera:

utilaj:transport:

67.L 6713696 Racord fi polipropilena DN 32 x 1 cod 64100408

buc 30.00

68 SB09A# Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa buc 30.00dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb material:

i grn...caucdn=32mm manopera:1 Utilaj:

transport:68.L 6713695 Racord fe polipropilena DN 32 x 1 cod

64100310buc 30.00

69 SB09B# Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa buc 10.00dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb material:

1 grn...caucdn=40mm manopera:utilaj:transport:

69 L 6713704 Racord fi polipropilena DN 40 x 11/4 cod 64100411

buc 10.00

70 5B09B# Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa buc 10.00dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb material:grn...caucdn=40mm manopera:

utilaj:transport:

70.L 6713703 Racord fe polipropilena DN 40 x 11/4 cod 64100313

buc 10.00

71 SB09C# Piese legătură (cot.red,piesa curat mufa buc 6.00dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb material:grn...caucdn=50mm manopera:

utilaj:transport:

71.L 6713716 Racord fi polipropilena DN 50 x 11/2 cod 64100414

buc 6.00

72 SB09C# Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa buc 6.00dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb material:grn...caucdn=50mm tnanopera:

utilaj:transport:

72.L 6713715 Racord fe polipropilena DN 50 x 11/2 cod 64100317

buc 6.00

73 SB09D# Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa buc 4.00dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb material:grn...caucdn=75mm manopera:

utilaj:transport:

73.L 6713727 Racord fe polipropilena DN 63 x 2 cod 64100321

buc 4.00

74 RPSB14E# Montarea pieselor de legătură (cot, buc 30.00reducţie, piesa de curăţire, mufa dubla, material:compensator de dilalalie ) din material manopera:plastic (PE, PP, PP-R si similare) pentru canalizare prin îmbinare cu garnitura, piesa avand diametrul de:...110 mm

utilaj:transport:

Pag 10-14

Page 87: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Instalaţii sanitare interioare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 474.L 6704151 Piesa curăţire mat plast (pe,pp,pp-r,etc)

canal,imbin garn cauc D= 110 mmbuc 30.00

175 FE22D1 Niplu dublu cu piuliţa...al. pentru tevi cupru,de 22 mm

buc 40.00

material:

manopera:utilaj:transport:

76

!ii

FE22D2 Niplu dublu cu piuliţa...al pentru tevi cupru de 30 mm

buc 40.00

material:

manopera:utilaj:transport:

77 FE22E1 Niplu dublu cu piuliţa...al pentru tevi cupru de 40 mm

buc 40.00

material:manopera:utilaj:transport:

78 FE22E2 Niplu dublu cu piuliţa...al pentru tevi cupru de 50 mm

buc 40.00

material:manopera:utilaj:transport:

79 SB13A# Piese ...legătură (cot,curba,red, piesa curat)pe,pp pp-r canal,imbin sud cap la cap,dn=40-75 mm

buc 102.00

material:manopera:utilaj:transport:

79.L 6704217 Curba mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin sudura D = 32 mm

buc 102.00

79.L 6704934 Capac capat mat plast (pe,pp,pp-r,etc)pl canal,imbin sud, D= 32 mm

buc 102.00

79.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w

ora 3.00

80 SC01C2 Cada baie,fund plan,călit, i,Montare pepicioare de...fonta,ţeava preaplin pb. scurg, cada cu l=1500mm

buc 4.00

material:manopera:

utilaj:transport:

81 RPSC11E1 înlocuire la cada pentru picioare de fonta emailata a...baterie amestecatoare perete

buc 4.00

material:manopera:utilaj:transport:

81.L 4201413 Baterie mon+fil cada+dus leader mix alamie cod 42157100

buc 4.0C

82 SA43K1 Bratara ...pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare prin încastrare,cond. avand d=4 toii

buc 310.00

material:manopera:utilaj:transport:

83 SA43H1 Bratara ...pentru f&xa-ea cond. otel+pvc de al&m. cu apafgaze,Montare prin încastrare,cond. avand d=2 toii

buc 100.00

material:manopera:utilaj:transport:

Pag 11-14

Page 88: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare interioare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 484 SA43G1 Bratara ...pentru fixarea cond. otel+pvc de

alim. cu apa+gaze,Montare prin încastrare,cond. avand d=1 1/2 toii

buc 50.00

material:

manopera:utilaj:

transport:85

1

SA43F1 Bratara ...pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare prin încastrare,cond. avand d=1 1/4 toii

buc 30.00

material:manopera:utilaj:

transport:86

!

SA43E1 Bratara ...pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare prin încastrare,cond. avand d=1 toii

buc 60.00

material:manopera:utilaj:

transport:87 IZH03A Izolarea conductelor de saltele din vata de

sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confecţionate pe şantier, avînd grosimea de 20 ; 30 ; 40 si 50 mm la ...conducte cu circumferinţa peste termoizolatie sub 35 cm inclusiv

mp 390.00

material:manopera:utilaj:transport:

87.L 2303556 Tub izolaţie flexibila polietilena expandata - tip Armacell

m 401.70

88 SC23A1 Bideu din porţelan sanitar, calitatea 1, cu 2 robinete am...1/2 ,stea am,simbol 421,tip bx

buc 20.00

material:manopera:utilaj:transport:

89 SD06A1 Baterieamestecatoare,stativa, pentru. ..lavoar avand d=1/2 toii

buc 20.00

material:manopera:utilaj:transport:

89.L 4201579 Baterie mono bideu+ventl 1/4leader mixalba cod 42I07570

buc 20.00

90 SB09E# Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb gm...caucdn=110mm

buc 45.00

material:manopera:utilaj:transport;

90.L 6704144 Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin gam cauc D = 110 mm

buc 45.00

91 SB11C# Piesa legatura(ramificatie dubla)pe,pp,pp-r canaliz, imbin cu garnitura cauciuc,.,.dn=110 mm

buc 12.00

material:manopera:utilaj:

transport:91.L 6704186 Ramificaţie dubla mal plast (pe,pp,pp-r,etc)

canal,imbin garn cauc D= 110 mmbuc 12.00

92 5F01A1 Efectuare proba de etas. la pres. aInstalatie inter....de apaja cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi

m 2,250.00

material:manopera:utilaj:transport:

Pag 12-14

Page 89: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare interioare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 493 ACE07A1 Spalarea si desinfectarea conductelor de 100 22.50

alimentare cu apa avand dn...50 m material:

manopera;

i utilaj;transport:

94 RPCU12B4 Străpungeri în plansee de beton armat buc 6.0Q;pentru realizarea găurilor necesare trecerii material:conductelor în plansee de...12-13 cm manopera:grosime cu secţiunea străpungerii sub 150 utilaj:

11

cmtransport:

95 RPCU05G-02% Exec.strapungerilor pt.cond.-tirantija buc 100.00consolidari:in pereţi,zidărie cărămidă,26-50 material:cm gros - pentru executarea străpungerilor mecanizat

manopera:utilaj:transport:

96 )RPCU20A1 Astuparea cu mortar de ciment-var... a buc 106.00găurilor din zidărie material:

manopera:utilaj:transport:

97 RPSE23A# Montarea grupului compact de ridicare a buc 1.00presiunii si pompare cuprinzând material;electropompa, ...recipient hidropneumatic manopera:cu membrana si presostat, cu debitul maxim de 2 l/sec

utilaj:transport:

98 ŸC01 PROCURARE - Grup pompare instalatii lei 8,000.00sanitare, avand H=63m, Qmin=3.60mc/h, material:Qmax=14.40mc/h, alimentare electrica manopera:400/50, tablou electric inclus utilaj:

transport;99 SB09E# Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa buc 5.00

dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb material:gm...caucdn=110mm manopera:

utilaj:transport:

99.L 20020709 AeratorPP cu membrana - Dn 110mm buc 5.00100 SB28A# Sifon de pardoseala din polipropilena, buc 2.00

avand diametrul ieşirii de...50 mm - pentru material:basa manopera:

utilaj:transport:

100.L 6721103 Sifon pard,1 ieşire d50,1 intrare d40 si capac prot

buc 2.00

101 SA07B1 Ţeava otel sud. long. pentru Instalatie m 200.00zn+fil+mufa Montare constr. ind. +loc+soc. material:c. in coloane hidranti...d=2 1/2 toii manopera:

utilaj:transport:

101.L 3306742 Ţeava pentru instalatii.zinc fl+mfM -65(2 1/2) OL 32 1 s 7656

m 202.00

102 SD17B# Hidrant interior, pentru clădiri, cu diametrul buc 6.00de 2 , montat...pe perete (cu cutie si rama) material:

manopera:utilaj:transport:

102.L 6619011 Furtun cauciucat pentru incendiu tip C 21/2 s 2164

m 120.00

Pag 13-14

Page 90: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Instalaţii sanitare interioare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4103

SD30C3 (ASIM) Cot cu racord olandez ua2,zincal,cu etansare planaavand filet interior si exterior cu...d=2 1/2 toii

buc 36.00

material:

“manopera:utilaj:transport:

104 SB10B1 Ramificaţie dubla din fonta, pentrucanalizare,etansatacu fringhie gudronata si plumb,avand...d= 75 mm

buc 8.00

material:

manopera:utilaj:transport:

104.L 4115565 Teu egal zincat DN 2 1/2 secpral cod 130 buc 8.00105

I ,

5B51C1 Suporţi si bratari pentru susţinerea conductelor din fonta sau pvc pentru canalizare,avand...11-30 kg

kg 50.00

material:

manopera:utilaj;

transport:106 ZJ09B Vopsirea învelitorii de tabla la conducte si

aparate cu...vopsea de ulei în doua straturi, inclusiv grunduirea

mp 250.00

material:manopera:utilaj:transport:

106.L 6103270 Vopsea roşie v.231-2 ntr 90-80

kg 50.50

procent m aterial manopera utila j transp ort tota lC heltu ie li d irecte:Recapitulatia: Recapitulatie 1 ianuarie 2011

CASFond de risc

Concedii si indemnizaţiiŞomajFond de garantareSanatate

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:Profit

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de _ T

Proiectant,S.C. CREO-MIXTS.R.L. / [ £

Inginer devize, \ \ o 'l / J / V r mg. SCANTEE ALEXANDRU \& > v '

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007

Pag 14 - 14

Page 91: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

_________________________________________________________________________________________ 1OBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenoloqie —

si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014

OBIECTUL: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenolo si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014

; STADIUL FIZIC: Inslalatii sanitare interioare Beneficiar: Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "Terasale

Dunării" Ostrov Proiectant: S.C. CREO-MIXT S.R.L.

! Executant:|

C6 - LISTA cuprinzând cons

C - r - ® o s i s >

Proiect: nr: Planşa: nr: Faza:

umurile de resurse materiale

Nr.crt. Denumirea resursei materiale U.M.

Consum ul cuprins in

oferta

Pret un itar (exclus iv TVA)

-lei-

Valoarea (exclusiv TVA)

-lei-Furn izoru l

G reu­tatea-tone-

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 71 20020709 Aerator PP cu

membrana - Dn 110mmbuc 5.00 Pret de referinţa 0.00

; 2 5904809 Aliaj de lipit staniu-plumb marca Ip 30g

kg 0.35 Pret de referinţa 0.00

3 5904770 Aliaj de lipit staniu-plumb Ip30

kg 11.86 Pret de referinţa 0.01

4 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de Ia reţea

mc 20.48 Pret de referinţa 20.48

5 6202820 Apa potabila mc 0.83 Pret de referinla 0.836 3700170 Banda din otel lam.cald

s908 2 x225 OL 37-1 nkg 1.40 Pret de referinla 0.00

7 4201315 Baterie amest. lavoar alama 1/2 f.perl. s 322

buc 7.00 Prel de referinţa 0.01

8 4201413 Baterie mon+fil cada+dus leader mix alamie cod 42157100

buc 4.00 Pret de referinţa 0.01

9 4201579 Baterie mono bideu+vent11/4leader mixalba cod 42I07570

buc 20.00 Pret de referinţa 0.04

10 4201322 Baterie stat monocom lav leader mix alamie cod 42I57470

buc 30.00 Pret de referinla 0.05

11

!

6200585 Benzina auto neetilata lip co/r 75 normala s 176

kg 39.76 Pret de referinţa 0.05

12 2449535 Bideu f. dus bx porţelan alb c.1 s2422

buc 20.20 Prel de referinţa 0.32

13 2600294 Bitum pentru prot conductelor metal îngropate spp 70 s 2484

kg 1.4C Pret de referinţa 0.00

14 4204070 Bratara tevi instalatii apa si gaze 1

buc 60.00 Pret de referinla 0.01

15 4204094 Bralara levi instalatii apa si gaze 1 1/2

buc 50.0C Pret de referinţa 0.01

16 4204082 Bratara levi instalatii apa si gaze 11/4

buc 30.00 Pret de referinţa 0.00

17 4204109 Bratara tevi instalatii apa si gaze 2

buc 100.00 Pret de referinţa 0.03

18 4204135 Bratara tevi instalatii apa si gaze 4

buc 310.00 Pret de referinla 0.17

19 7306661 Bumbac de sters kg 12.50 Pret de referinţa 0.0120 4200567 Cada baie adulţi fonta

1500x720x450 color cal.1 s2757buc 4.00 Pret de referinţa 0.41

Pag 1 - 8

Page 92: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

LISTA cuprinzând consum urile de resurse materiale0 1 2 3 | 4 5 = 3 x 4 6 7

21 7307067 Calafat din cilti de cinepa, gudronat miu-nii 16463-65

kg 2.24 Pret de referinţa 0.00

22

|

6704934 Capac capat mat plasl (pe,pp,pp-r,etc)pt canal,imbin sud, D= 32 mm

buc 102.00 Pret de referinţa 0.01

23 7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63

kg 76.36 Pret de referinţa 0.08

24 7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare

kg 6.35 Prel de referinţa 0.01

25 7308308 Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m

mp 533.54 Prel de referinţa 0.17

26 7308310 Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m

kg 3.55 Pret de referinţa 0.00

27 6101349 Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62

kg 3.25 Prel de referinţa 0.00

28 2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci

kg 22.55 Pret de referinţa 0.02

29 2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci

kg 178.72 Pret de referinţa 0.18

30 7309637 Cloramina b kg 0.56 Pret de referinţa 0.0031 6110467 Codez 100 adeziv nii

4721-76kg 18.67 Pret de referinţa 0.02

32 6701451 Cot + sup mxfi pp-r rac OB san DN 20x3/8 cod 63830003

buc 280.00 Pret de referinţa 0.01

33 6719485 Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm

buc 901.80 Pret de referinţa 0.01

34 6719486 Cot din polipropilena, avind diametrul 25 mm

buc 299.00 Pret de referinţa 0.00

35 6719487 Cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm

buc 99.00 Pret de referinţa 0.00

36 6719488 Cot din polipropilena, avind diametrul 40 mm

buc 40.00 Pret de referinţa 0.00

37 6719489 Cot din polipropilena, avind diametrul 50 mm

buc 39.00 Pret de referinţa 0.00

38 6719490 Cot din polipropilena, avind diametrul 63 mm

buc 80.40 Pret de referinţa 0.01

39 6704142 Cot mat plasl (pe,pp,pp-r,etc) canal.imbin gam cauc D = 50 mm

buc 62.00 Pret de referinţa 0.00

40 6704144 Col mat plasl (pe,pp,pp-r,ele) canal,imbin gam cauc D = 110 mm

buc 499.00 Prel de referinţa 0.12

41 6704140 Col mal plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin gam cauc D = 32 mm

buc 105.00 Pret de referinţa 0.00

42 6704141 Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin gam cauc D = 40 mm

buc 80.00 Pret de referinţa 0.00

43 6712289 Cot PVC tip U la 45 grade DN160 nii 2167

buc 30.00 Prel de referinţa 0.03

44 6712423 Cot PVC tip U la 87 gr.30m DN 160 nii 2167

buc 4.00 Pret de referinţa 0.01

45 4119380 Col rac OL et plana fii int ext ua2 s483 DN 50 2 zn

buc 36.00 Pret de referinţa 0.07

46 6704217 Curba mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin sudura D = 32 mm

buc 102.00 Pret de referinţa 0.01

47 7312505 Cutie metalica,inclusiv tamburul pentru furtunul de hidrant

buc 6.00 Pret de referinţa 0.15

Pag 2 - 8

Page 93: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

1LISTA cuprinzând consum urile de resurse m ateriale

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 748 7315778 Decapant kg 9.13 Pret de referinţa 0.0149 2950716 Diblu din lemn buc 344.00 Pret de referinţa 0.0250 7317232 Dicloretan cs. 17/73 kg 9.60 Pret de referinţa 0.01

51 YC01 Diferenţa pret material lei 8,000.00 Pret de referinla 0.0152 4203894 Dispozitiv descarcare

vas wc (miner am +iant+ghid+tijabuc 31.00 Prel de referinla 0.01

53 2451758 Etajera porţelan tip e2.55 alb c.2 ni 567

buc 30.30 Prel de referinla 0.09

54 7322940 Fuior cinepa kg 1.97 Pret de referinţa 0.0055 6619011 Furtun cauciucal pentru

incendiu tip C 21/2 s2164m 120.00 Prel de referinţa 0.08

56 6607551 Garnitura de etansare ans plan pn6/2,5 D = 50 M 100-500 g2x4 s1733

buc 6.00 Prel de referinţa 0.00

57 2501667 Geam tras mat pentru hidranti de incendiu

buc 6.00 Pret de referinţa 0.02

58 7323543 Grafit concentrat kg 0.01 Pret de referinţa 0.0059

I

6200468 Grafit concentrat (flotat) tipg praf

kg 0.59 Pret de referinţa 0.00

60 6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80

kg 41.73 Pret de referinţa 0.05

61 7325046 Hârtie absorbanta kg 67.07 Pret de referinţa 0.0762 7325046 Hârtie absorbanta kg 0.4£ Pret de referinţa 0.0063 7324302 Hidrant de incendiu,

interior, avand diametrul de 2buc 6.00 Pret de referinţa 0.05

64 7324699 Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri

kg 6.20 Pret de referinţa 0.01

65 6001616 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 6 s1581

buc 283.00 Pret de referinla 0.01

66 2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1

kg 56.43 Pret de referinţa 0.06

67 2442288 Lavoar porţelan f spatar I 2-600mm alb C1 s1540

buc 30.30 Pret de referinla 0.42

68 2958990 Lemn de foc foioase Lari 11 m livrabil din depozit

kg 80.00 Pret de referinţa 0.08

69 2900541 Lemn rot cons rur nec anin I min 1m D sub min 9cm S4342

mc 0.00 Pret de referinţa 0.00

70 6100022 Minium de plumb tip ns stas 429-67

kg 0.47 Pret de referinţa 0.00

71 6719477 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 mm

buc 151.20 Pret de referinţa 0.00

72 6719478 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm

buc 59.80 Prel de referinţa 0.00

73 6719479 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 mm

buc 39.60 Pret de referinţa 0.00

74 6719480 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 40 mm

buc 10.00 Pret de referinţa 0.00

75 6719481 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 50 mm

buc 20.80 Pret de referinţa 0.00

76 6704165 Mufa dubla mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin gam cauc D= 110 mm

buc 27.0C Pret de referinţa 0.01

77 2200525 Nisip sortat nespalal de rau si lacuri 0,0-7,0 mm

mc 0.92 Pret de referinţa 1.24

78 5904512 Oxigen tehnic gazos îmbuteliat stas 2031 clasa A

mc 23.08 Prel de referinla 0.28

79 7332752 Pasta etansare pentru filele metalice

kg 1.60 Pret de referinţa 0.00

Pag 3 - 8

Page 94: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

LISTA cuprinzând consum urile de resurse m ateriale0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 780 4203404 Picior jumatate rotund

pentru spălător vase dublubuc 2.0C Pret de referinţa 0.00

81 4203399 Picior scoaba pentru cada baie

buc 16.0C Pret de referinţa 0.03

82 2453823 Piedestal lavoar p1 porţelan alb c. 1 ni 806

buc 30.3C Pret de referinţa 0.26

83i 6704151 Piesa curăţire mal

plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin gam cauc D= 110 mm

buc 30.00 Pret de referinţa 0.02

84 6721023 Piesa curăţire poliprop ignif,canal,diam d3 = 110mm

buc 58.00 Pret de referinţa 0.05

85 7333925 Pinza de sac din fire de cinepa de 0,70 M latime

mp 0.26 Pret de referinţa 0.00

86 2451241 Pisoar porţelan tip u1 alb c.1 s 2383

buc 4.04 Prel de referinţa 0.03

87 5840766 Piuliţa hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922

buc 70.00 Prel de referinţa 0.00

88 6622020 Placa marsit M 25-450x3,0 mm s 3498

kg 2.75 Pret de referinţa 0.00

89 6621844 Placa marsit M 5-250x1,5 mm s 3498

kg 1.55 Pret de referinţa 0.00

90 6621870 Placa marsit M 5-250x3,0 mm s 3498

kg 0.04 Pret de referinţa 0.00

91 6621650 Placa teh.cauciuc gar.f ins.tex.rez.pet tip. na 5 mm

kg 0.16 Pret de referinţa 0.00

92 6621686 Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pel tip.pa 2 mm

kg 0.02 Pret de referinţa 0.00

93 6621703 Placa teh.cauciuc gar.f ins.texl.rez.pet tip.pa 4 mm

kg 0.24 Pret de referinţa 0.00

94 2005341 Plasa sirma zincata ochi hexag. 40,0 x1,8 x1500 s 2542

kg 1.40 Pret de referinţa 0.00

95 7334840 Plumb rafinat marca pb4 (pb tc2) 99,96

kg 9.2C Pret de referinţa 0.01

96 6109834 Produs ajut agent spal suprafeţe feroase

kg 7.50 Pret de referinţa 0.01

97 7335870 Racord alama (niplu dublu) pentru levi cupru cu DN 24

buc 40.00 Pret de referinţa 0.03

98 4501129 Racord alama turnata filet ex t.d 1/2 toii (arm.nefer.)

buc 250.00 Pret de referinla 0.01

99 6719545 Racord drept polipropilena D = 32 mm x 3/8

buc 39.00 Pret de referinţa 0.00

100 6713695 Racord fe polipropilena DN 32 x 1 cod 64100310

buc 30.00 Prel de referinţa 0.00

101 6713703 Racord fe polipropilena DN 40x11/4 cod 64100313

buc 10.00 Pret de referinţa 0.00

102 6713715 Racord fe polipropilena DN 50x11/2 cod 64100317

buc 6.00 Prel de referinla 0.00

103 6713727 Racord fe polipropilena DN 6 3 x 2 cod 64100321

buc 4.0C Prel de referinţa 0.00

104 6713672 Racord fi polipropilena DN 20x1/2 cod 64100402

buc 50.00 Pret de referinţa 0.00

105 6713696 Racord fi polipropilena DN 32 x 1 cod 64100408

buc 30.00 Pret de referinla 0.00

106 6713704 Racord fi polipropilena DN 40x11/4 cod 64100411

buc 10.0C Prel de referinla 0.00

107 6713716 Racord fi polipropilena DN 50x11/2 cod 64100414

buc 6.00 Pret de referinţa 0.00

108 4122179 Racord olan.et.pla fii int ext u2 s482 DN 20 3/4 zn

buc 14.00 Pret de referinţa 0.01

Pag A - 8

Page 95: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

LISTA cuprinzând consum urile de resurse m ateriale0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 7109 4122208 Racord olan.et.pla fii irit

ext u2 s482 DN 25 1 znbuc 15.0C Pret de referinţa 0.01

i 110 7336446 Rama metalica pentru hidr.de inc. (interior) tip b

buc 6.0C Preţ de referinţa 0.10

111 6719598 Rama vas closet poliprop cu capac si şurub fluture

buc 31.00 Pret de referinţa 0.05

112 6704186 Ramificaţie dubla mat plast (pe,pp,pp-r,elc) canal.imbin gam cauc D= 110 mm

buc 12.00 Pret de referinţa 0.01

l 113I

6712910 Ramificaţie PVC-u simpla 45gr dn160x160 cod kgea 160/160x45

buc 5.00 Pret de referinţa 0.01

114 6715926 Ramificaţie PVC-u simpla 87grdn160x110 cod kgeal 60/110x87

buc 10.00 Pret de referinţa 0.01

115 6715931 Ramificaţie PVC-u simpla 87gr dn160x160 cod kgeal 60/160x87

buc 5.00 Pret de referinţa 0.01

116 6704177 Ramificaţie simpla mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin gam cauc D = 50mm

buc 80.00 Pret de referinţa 0.01

117 6704179 Ramificaţie simpla mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin gam cauc D= 110 mm

buc 114.00 Pret de referinţa 0.08

118 6713047 Ramificaţie simpla red poliprop htea 87gr30min DN 50/40 cod 62510011

buc 60.00 Pret de referinţa 0.00

119 6712848 Ramificaţie simpla redusa poliprop htea 45gr dn110/50 cod 62510031

buc 80.00 Pret de referinţa 0.03

120 6712809 Ramificaţie simpla redusa poliprop htea 45gr dn40/32 cod 62510001

buc 31.00 Pret de referinţa 0.00

121 6719515 Reducţie din polipropilena avind diametrul 25 x 20 mm

buc 31.20 Pret de referinţa 0.00

122 6719518 Reducţie din polipropilena avind diametrul 32 x 25 mm

buc 30.60 Pret de referinţa 0.00

123 6719525 Reducţie din polipropilena avind diametrul 50 x 40 mm

buc 31.20 Pret de referinţa 0.00

124 6719529 Reducţie din polipropilena avind diametrul 63 x 50 mm

buc 19.8C Pret de referinţa 0.00

125 6713975 Reducţie excentrica polipr htr DN 110/50 cod 62514009

buc 40.00 Pret de referinţa 0.01

126 6713933 Reducţie excentrica poliprop htr DN 40/32 cod 62514001

buc 61.00 Pret de referinţa 0.00

127 6713957 Reducţie excentrica poliprop htr DN 50/40 cod 62514003

buc 50.0C Pret de referinţa 0.00

128 6714017 Reducţie excentrica PVC tip U 160-110 mm nii 2167

buc 10.00 Pret de referinţa 0.01

129 2453146 Rezervor wc r23 melania mono c.1cs2978

buc 31.31 Pret de referinţa 0.36

130 4201999 Robinet bideu alama cromat 1/2 stea alama s2581

buc 40.00 Pret de referinţa 0.02

131 4201743 Robinet pisoar alama cromat 3/8 clopot mase. s 261

buc 4.00 Pret de referinţa 0.00

Pag 5 -8

Page 96: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

LISTA cuprinzând consum urile de resurse materiale0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 7132 4204424 Robinet de trecere cu

sfera pentru apa, tip fi - fi cu D = 2"buc 8.0C Pret de referinţa 0.01

133

L .

4204431 Robinet de trecere cu sfera pentru apa, tip fi- fi cu D = 1 1/2"

buc 8.0C Pret de referinţa 0.01

. 134 4204430 Robinet de trecere cu sfera pentru apa, tip fi- fi cu D = 1 1/4"

buc 8.0C Pret de referinţa 0.01

1351

3811279 Robinet golire recipienti dn2 cod 40820480

buc 5.00 Pret de referinţa 0.00

136 4201949 Robinet rezerv, wc alama 3/8 inaltime s2377

buc 31.00 Pret de referinţa 0.01

137 4201937 Robinet rezerv, wc am colt 3/8 semiinaltime 3 s2377

buc 31.00 Pret de referinţa 0.01

138 4202230 Robinet simplu serv. cromat 1/2 garn.det. s4124

buc 114.00 Pret de referinţa 0.04

139 4203947 Rozeta metalica pentru tevi simb.492 D 1 1/2 toii

buc 8.00 Pret de referinţa 0.00

140 6621337 Şaiba de cauciuc m3r mm nf 202-70

buc 62.00 Pret de referinţa 0.00

141

|

5881227 Şaiba gros. plata pentru met M 8 OL 34 s 1388

buc 8.00 Pret de referinţa 0.00

142 3803142 Sarma moale obişnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889

kg 3.26 Pret de referinţa 0.00

143 7344766 Sfoara de cinepa DN 2 mm pentru matisaj (ceruita)

kg 19.17 Pret de referinţa 0.02

144 6721103 Sifon pard,1 ieşire d50,1 intrare d40 si capac prol

buc 2.00 Pret de referinţa 0.00

145 4202761 Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611

buc 30.00 Pret de referinţa 0.01

146 4202826 Sifon fonta pentru lavoare,spalat. tip 1 DN 32 r s 2582

buc 8.00 Pret de referinţa 0.01

147 6721100 Sifon pard 1 ies d50, 4int d40,etanş grn con,tub pp-pehd

buc 24.00 Pret de referinţa 0.01

148 4202797 Sifon pentru lavoar tip butelie alama 11/4 s9611

buc 20.00 Pret de referinţa 0.02

149 4203155 Sifon pentru pisoar tip butelie, alama ni.cr.1 tol.simb.448

buc 4.00 Pret de referinţa 0.00

150 4203143 Sifon uz general racord reglabil din alama 411 D = 1 1/2

buc 4.00 Pret de referinţa 0.01

151 3805293 Sirma moale zincata D = 1 OL 32 s 889

kg 0.25 Pret de referinţa 0.00

152 3805322 Sirma moale zincata D= 1,25 OL 32 s 889

kg 23.31 Pret de referinţa 0.02

153 3805449 Sirma moale zincata D = 4 OL 32 s 889

kg 5.9E Pret de referinţa 0.01

154 7345967 Soluţie unguenta kg 54.05 Pret de referinţa 0.05155 4200335 Spălător vase fonta

dublu 1100mm cal. 1 s 2759buc 1.00 Pret de referinţa 0.04

156 7346207 Stearina kg 3.02 Pret de referinţa 0.00157 4202623 Supapa siguranţa cu

pârghie,contragr pentru racord cu mufe D= 1 1/4"

buc 13.00 Pret de referinţa 0.02

158 5820259 Şurub cap hexagonal grosolan M 8x 50 gr. 4.8 s 920

buc 70.00 Pret de referinţa 0.00

159 5837161 Şurub cu cap inecat crestat pentru lemn 5x 50 mm, f1 s 1452

buc 344.00 Pret de referinţa 0.00

Pag 6 - 8

Page 97: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

-------------------------------- _ _ ................................. ..................... . . . . . . . 1LISTA cuprinzând consum urile de resurse m ateriale

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 7160 4201092 Şurub fixare (portlant

pentru baie simb.485buc 20.0C Pret de referinţa 0.00

i 161 3662366 Tabla din alama s 289 hb 0,50x 500x2000 cuzn 36

kg 2.16 Pret de referinţa 0.00

162 3666879 Tabla din plumb s 490 pb 99,96 3 x 500

kg 3.61 Pret de referinţa 0.00

163 6700248 Ţeava din p.v.c.rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2

m 72.2C Pret de referinţa 0.02

164 6700341 Ţeava din p.v.c.rigid tip U 160x3,2 stas 6675/2

m 164.8C Pret de referinţa 0.39

165 3304782 Ţeava pentru instalatii.neagra nefil.uii-100(4 ) OL 32 1 s 7656

m 4.5C Pret de referinţa 0.05

166 3306742 Ţeava pentru instalatii.zinc fl+mfM -65(2 1/2) OL 32 1 s 7656

m 202.0C Pret de referinţa 1.34

167 3336606 Ţeava plumb marca pb3 scurgere 35x2,5 s 671

kg 6.44 Prel de referinţa 0.01

168 3336383 Ţeava plumb marca pb99,96 presiune 18x4 s 671

kg 15.50 Pret de referinţa 0.02

169 3336395 Ţeava plumb marca pb99,96 presiune 21x4 s 671

kg 158.64 Pret de referinţa 0.16

170 3336618 Ţeava plumb marca pb99,96 scurgere 44x 2 s 671

kg 14.40 Pret de referinţa 0.01

171 6719493 Teu din polipropilena avind diametrul 20 mm

buc 118.80 Pret de referinţa 0.00

172 6719494 Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm

buc 39.00 Pret de referinţa 0.00

173 6719495 Teu din polipropilena avind diametrul 32 mm

buc 39.60 Pret de referinţa 0.00

174 6719496 Teu din polipropilena avind diametrul 40 mm

buc 10.00 Pret de referinţa 0.00

175 6719497 Teu din polipropilena avind diametrul 50 mm

buc 10.40 Pret de referinţa 0.00

176 6719498 Teu din polipropilena avind diametrul 63 mm

buc 30.00 Prel de referinţa 0.01

177 4115565 Teu egal zincat DN 2 1/2 secpral cod 130

buc 8.00 Prel de referinţa 0.01

178 6719901 Teu redus din polipropilena cu D = 25 - 20 - 25 mm

buc 108.00 Pret de referinla 0.01

179 6719902 Teu redus din polipropilena cu D = 32 - 20 - 32 mm

buc 42.00 Prel de referinţa 0.00

180 6720185 Tub 2 mufe polipropilena ignif.diam 32 mm si L = 1000 mm

buc 141.80 Pret de referinla 0.04

181 6720191 Tub 2 mufe polipropilena ignif.diam 40 mm si L = 1000 mm

buc 117.99 Pret de referinţa 0.05

182 6720197 Tub 2 mufe polipropilena ignif.diam 50 mm si L = 1000 mm

buc 106.09 Pret de referinţa 0.08

183 2303554 Tub din polipropilena, diametrul de 110 mm

m 108.00 Pret de referinţa 0.01

184 6717087 Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm

m 550.80 Pret de referinţa 0.07

Pag 7 - 8

Page 98: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

LISTA cuprinzând consum urile de resurse materiale0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 7185 6717088 Tub din polipropilena,

diametrul de 25 mmm 265.2C Pret de referinţa 0.04

186 6717089 Tub din polipropilena, diametrul de 32 mm

m 183.6C Pret de referinţa 0.05

j 187 6717090 Tub din polipropilena, diametrul de 40 mm

m 93.84 Pret de referinţa 0.03

188 6717092 Tub din polipropilena, diametrul de 63 mm

m 122.40 Pret de referinţa 0.07

189

j-------------

6720182 Tub fara mufa poliprop ignif,diam 110 mm si L = 5000 mm

buc 136.6C Pret de referinţa 2.14

190 2303556 Tub izolaţie flexibila polietilena expandata - tip Armacell

m 533.54 Pret de referinţa 0.05

191 6108945 Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80

kg 1.52 Pret de referinţa 0 . 0 0

192 2100713 Var pasta pentru constructii tip 2

mc 0.02 Pret de referinţa 0.03

193 2442757 Vas closet col2-a porţelan alb c. 1 s 2066

buc 31.31 Pret de referinţa 0.38

194 4203363 Ventil scurgere cada baie 11/4 rac.cotit s9610

buc 4.00 Pret de referinţa 0 . 0 0

195 4203179 Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. s 411

buc 20.00 Pret de referinţa 0.01

196 4203296 Ventil scurgere rezervor wc 11/4 alama rac s9610

buc 31.00 Pret de referinţa 0.01

197 6103270 Vopsea roşie v.231-2 ntr 90-80

kg 50.50 Pret de referinţa 0.05

198 6200676 White spirit rafinat tip A stas 44

kg 10.00 Pret de referinţa 0.01

199 8000277 Material mărunt % Pret de referinţa200 7801049 Material mărunt (

Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)

% Pret de referinţa

201 7801034 Material mărunt (ciment, nisip)

% Pret de referinţa

Valoare directa leiRecapitulatie lei

TOTALlei 32.59

euro

1 euro = lei, curs la data de ^ ^/ c r \ ^

Proiectant, $S.C. CREO-MIXT S.R.L. j| *

Inginer devize, j/ \ £ v / ing. SCANTEE ALEXANDRU

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel,: 0236 477.007

Pag 8 -8

Page 99: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

.. . _ . : _ . ...... .. _ ■ 'OBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie

si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev.01/07.07.2014

OBIECTUL: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev.01/07.07.2014

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare interioare Beneficiar: Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "Terasale

Dunării" Ostrov Proiectant: S.C. CREO-MIXT S.R.L.Executant:

C7 - LISTA cuprinzând consumu

C r ^ o s ®Proiect: nr: Planşa: nr: Faza:

rile cu mana de lucru

Nr.crt. Denumirea meseriei

Consumul cu manopera - (om/ore) -

Tariful mediu - lei/ora -

Valoarea (exclusiv TVA)

- lei -Procentul

0 1 2 3 4 = 2 x 3 51 12021 Instalator alimentare cu apa

categoria a ll-a23.62

2 12041 Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a

11.70

3 11531 Instalator electrician categoria a lll-a 83.224 11831 Instalator frigotehnist categoria a lll-a 73.205 11811 Instalator frigotehnist categoria I 73.206 11600 Instalator sanitar 5.607 11621 Instalator sanitar categoria a ll-a 505.598 11631 Instalator sanitar categoria a lll-a 722.849 11641 Instalator sanitar categoria a IV-a 842.88

10 11611 Instalator sanitar categoria I 586.8111 320515 Izolator categoria a lll-a 120.0012 12221 Izolator hidrofug categoria a ll-a 186.48

13 12231 Izolator hidrofug categoria a lll-a 169.9014 12211 Izolator hidrofug categoria I 169.9015 320536 Lacatus categoria a IV-a 120.0016 221421 Lacatus constr. metal-b categoria a

ll-a0.24

17 221411 Lacatus construclii metalice-b categoria I

0.72

18 21841 Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria a IV-a

2.94

19 21811 Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria I

2.94

20 21821 Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria a ll-a

2.94

21 21831 Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria a lll-a

6.50

22 19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22 79.50

23 19911 Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I

24.17

24 19931 Muncitor deservire constructii montaj categoria a lll-a

1.15

25 320523 Sudor categoria a lll-a 120.00

26 22731 Sudor electric categoria a lll-a 2.50

27 13131 Tinichigiu şantier categoria a lll-a 1.19

28 223021 Vopsitor industrial categoria a ll-a 17.50

29 223031 Vopsitor industrial-b categoria a lll-a 77.50

30 223011 Vopsitor industrial-b categoria I 22.5031 13442 Zidar 42 7.50

Pag 1 - 2

Page 100: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare
Page 101: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

r! OBIECTIV:

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC: Beneficiar:

Proiectant:Executant:

Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014Instalatii sanitare interioareAsociaţia Profesionala Viti-Vinicola "TerasaleDunării" OstrovS.C. CREO-MIXT S.R.L.

CProiect:Planşa:Faza:

nr:nr:

C8 - LISTA cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de constructii

Nr.c rt Denumirea utilajului de constructii

Ore de funcţionare

Tariful unitar (exclusiv TVA)

- lei / ora -

Valoarea (exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 = 2 x 31 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w 25.94

27602 Aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf 0.78Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTALlei

euro

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,S.C. CREO-MIXT S.R.L.

Inginer devize,ing. SCANTEE ALEXANDRU

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007

Pag 1 -1

Page 102: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

OBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev.01/07.07.2014

OBIECTUL: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev.01/07.07.2014

STADIUL FIZIC: Instalatii termice interioare si ventilatie Beneficiar: Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "Terasale

Dunării" Ostrov Proiectant: S.C. CREO-MIXT S.R.L.Executant:

C5 - LISTA cuprinzând cantil- lei -

C r “ ^ o s ■ ©

Proiect: nr: Planşa: nr: Faza:

tatile de lucrări

SECŢIUNEA TEHNICA SECŢIUNEA FINANCIARA

Nr. C ap ito lu l de lucrări U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4|1 IA02A1 (ASIM) Montaj cazan incalzire centrala,

Q=100kW, in condensatie, complet echipai cu funcţionare pe GPL

buc 4.00

material:manopera:utilaj:transport:

2 IA22F1 (ASIM) Montaj boiler orizontal cu serpentina,capacitate de:...10001

buc 1.00

material:manopera:utilaj:transport:

3 A39E1 (ASIM) Montaj butelie de egallizare a presiunii D=250mm, H=1250mm

buc 1.00

material:manopera:utilaj:transport:

4 IC42B1 (ASIM) Montaj distribuilor-colector montat pe sustinator gata confecţionai avand...d=125 m m -150 mm L=2400mm

buc 2.00

material:manopera:utilaj:transport:

5 ID06B1 (ASIM) Montaj pompa injecţie cazan DAB A80/180 XM

buc 6.00

material:manopera:utilaj:transport:

6 D06B1 (ASIM) Montaj pompa circulaţie agenl termic DAB BPH 60/280 50m

buc 5.00

material:manopera:t'.

utilaj:transport:

7 D06B1 (ASIM) Montaj pompa circulaţie ACM A50/180 XM

buc 1.00

material:manopera:utilaj:transport:

Pag 1 - 9

Page 103: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Instalalii termice interioare si ventilatie

0 1 2 3 4 5 = 3 x 48 SE01C1 (ASIM) Montaj vas de expansiune încălzire

si ACM 1501buc 2.00

material:manopera:utilaj:transport:

9 IC12XC1 (ASIM) Montaj kit orizontal evacuare gaze arse DN 100/150 L=1000mm

m 4.00

material:manopera:utilaj:transport:

'10

;

IA24C1 (ASIM) Montaj supapa de siguranţa din.„alama cu d:1 (3 bari)

buc 8.00

material:manopera:utilaj:

transport:11 IA24C1 (ASIM) Montaj supapa de siguranţa

din...alama cu d:1 (3 bari)buc 4.00

material:manopera:utilaj:transport:

12 W2E06C01 (ASIM) Montaj tablou automatizare pentru funcţionare 4 cazane in cascada

buc 1.00

material:manopera:utilaj:transport:

¡13 ACE09A1 (ASIM) Montaj vane cu 3 cai HRE 3, PN 6, DN 50mm

buc 4.00

material:manopera:utilaj:transport:

14 M1H10A1 (ASIM) Montaj servomotor AMB 162 230V / 70 sec

buc 4.00

material:manopera:utilaj:transport:

15 B01A01 Montare radiatoare din...fonta,apa calda cu coloane libere sau coloane unite

mp 650.00

material:manopera:utilaj:transport:

16 5709085 Radiator din otel lip panou 22- H = 600 sî L = 2000

buc 1.00

material:manopera:utilaj:transport:

17 5709080 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200

buc 20.00

material:manopera:utilaj:

transport:18 5709072 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L

= 400buc 22.00

material:manopera:utilaj:transport:

Pag 2 - 9

Page 104: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Instalaţii termice interioare si ventilatie

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4¡19I 5709076 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L buc 3.00

= 800 material:manopera;utilaj:

transport:20 5709078 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L buc 34.00

= 1000 material:manopera:utilaj:

transport:21 ¡5709074 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L buc 6.00

= 600 material:

manopera:utilaj:transport:

22 5709082 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L buc 12.00= 1400 material:

manopera:utilaj:transport:

23 5709081 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L buc 1.00= 1300 material:

manopera:utilaj:transport:

24 IC10A1 (ASIM) Ţeava...ol Instalatie sud. long. m 3,000.00ng+filet+mufa incalz. c. locuinte+soc. ins. in material:distributie d= 1/2 toii manopera:

utilaj:transport:

24.L 6701253 Tub pp-r+al tip coprax DN 16 cod 63al0002 m 3,045.0025 IC34B1# Piese de legătură (fitinguri) cu...2 suduri buc 500.00

din cupru montate prin sudura cu ţeava de material:cupru cu diametrul exterior de 18 mm manopera:

utilaj:transport:

25.L 2304324 Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin sudura D = 16 mm

buc 501.00

26 C34B1# Piese de legătură (fitinguri) cu...2 suduri buc 200.00din cupru montate prin sudura cu ţeava de material:cupru cu diametrul exterior de 18 mm manopera:

utilaj:

transport:26.L 6714812 Teu polipropilena DN 16 cod 64100500 buc 200.4C27 C54A2 Racord olandez u2 ng. filet inter-exterior din buc 380.00

fonta maleabila d...=1/2 toii material:manopera:utilaj:transport:

28 D01A2 Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru buc 200.00Instalatie încălzire centrala cu d:...1/2 material:

manopera:utilaj:transport:

28. L 4202721 Robinet termostatic drept DN 1/2 pentru ţeava OL cod 4o290403

buc 200.00

Pag 3 - 9

Page 105: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Instalat» termice interioare si ventilatie

o 1 2 3 4 5 = 3 x 4¡29 ID06A1 (ASIM) Robinet cu sertar pana , cu mufe ,

pentru instalatie încălzire centrala , cud:...1/2

buc 18.00

material:manopera:utilaj:transport.

29.L 7344088 Robinet sfera fi x fe+fluture DN 1 cod 40630434

buc 18.0C

30 ID06A1 (ASIM) Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie încălzire centrala , cud:...1/2

buc 18.00

material:manopera:utilaj:transport:

30.L 4500017 Dezaerator automat de coloana DN 1/2 cod 40232419

buc 18.00

31 (A36XA (ASIM) Caseta metalica pentru colectori 800x450x110

buc 9.00

material:manopera:utilaj:transport:

32 IC39B1# Distribuitor, colector din cupru pentru racord, corpurilor aparatelor sau sist....incalz. la Instalatie inc cu tevi din mal. plast. mont perele sau casele cu diametrul 1" pe zid caram

buc 9.00

material:manopera:utilaj:transport:

32.L 4124458 Colector distribuitor cu 9 racorduri, tip f i, avind diametrul 16mm

buc 9.00

32.L 4204068 Bratara tevi instalatii apa si gaze 1/2 buc 18.0033 IC34F1 Fitinguri din fonta maleabila pentru îmbin.

insurub. tevi. otel piesele fiind cu...2 insurub. pentru d=1 1/2 toii

buc 10.00

material:manopera:utilaj:transport:

33.L 6704141 Cot mal plast (pe,pp,pp-r,etc) canaljmbin garn cauc D = 40 mm

buc 10.00

34 C54C1 (ASIM) Racord olandez u2 ng. filet inter-exterior din PP-R d...=1 1/4 toii

buc 10.00

material:manopera:utilaj:

transport:35 C34F1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin.

insurub. tevi. otel piesele fiind cu...2 insurub. pentru d=1 1/2 toii

buc 36.00

material:manopera:utilaj:

transport:35.L 6714860 Teu polipropilena DN 40 cod 64100504 buc 36.0036 C34F1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin.

insurub. tevi. otel piesele fiind cu...2 insurub. pentru d=1 1/2 toii

buc 110.00

material:manopera:utilaj:transport:

36.L 6714860 Teu polipropilena DN 40 cod 64100504 buc 110.0037 C34F1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin.

insurub. tevi. otel piesele fiind cu...2 insurub. pentru d=1 1/2 loli

buc 100.00

material:manopera:utilaj:transport:

Pag 4 -9

Page 106: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

¡STADIUL FIZIC: Instalatii termice interioare si ventilatie

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4¡37.L 6712238 Cot polipropilena htb la 45 grade DN 40

cod 62504017buc 100.0C

38 1C34F1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. buc 52.00insurub. tevi. otel piesele fiind cu...2 material:insurub. pentru d=1 1/2 toii manopera:

utilaj:transport:

38.L 6713440 Mufa polipropilena htu DN 40 cod 62526001

buc 52.00

39 ic10E1 (ASIM) Ţeava...ol. Instalatie sud. long. m 480.00ng+filet+mufa incalz. c. locuinte+soc. ins. in ‘material:distributie d= 1 1/2 toii manopera:

utilaj:transport:

39.L 6701247 Tub pp-r tip coprax DN 40 cod 63t0040 m 487.2040 IZH22A Izolarea conductelor cu cochilii din mp 480.00

vata...minerala gata confectionata avand material:grosime de 20-80 mm. manopera:

utilaj:transport:

40.L 2303559 Tub izolaţie flexibila polietilena expandata tip Armaflex - d=54mm

m 494.40

41 IC34F1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. buc 20.00insurub. tevi. otel piesele fiind cu...2 material:insurub. pentru d=1 1/2 toii manopera:

utilaj:transport:

41.L 6719521 Reducţie din polipropilena avind diametrul 40 x 32 mm

buc 20.00

42 C10D1 (ASIM) Ţeava...ol. Instalatie sud. long. m 30.00ng+filet+mufa incalz. c. locuinte+soc. ins. in material:distributie d= 1 1/4 toii manopera:

utilaj:transport:

42.L 6701246 Tub pp-r tip coprax DN 32 cod 63t0032 m 30.4543 IZH22A Izolarea conductelor cu cochilii din mp 30.00

vata...minerala gata confectionata avand material:grosime de 20-80 mm. manopera:

utilaj:transport:

43.L 2303558 Tub izolaţie flexibila polietilena expandata tip Armaflex - d=42mm

m 30.90

44 C10B1 (ASIM) Ţeava...ol Instalatie sud. long. m 32.00ng+filet+mufa incalz. c. locuinte+soc. ins. in material:distributie d= 3/4 toii manopera:

utilaj:transport:

44.L 6701244 Tub pp-r tip coprax DN 20 cod 6310020 m 32.48j45 ZH22A Izolarea conductelor cu cochilii din mp 32.00

vata...minerala gata confectionata avand material:grosime de 20-80 mm. manopera:

utilaj:transport:

45.L 2303557 Tub izolaţie flexibila polietilena expandata tip Armaflex - d=28mm

m 32.96

Pag 5 - 9

Page 107: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

iSTADIUL FIZIC: Instalaţii termice interioare si ventilatie

0 1 2 3 4 5 = 3 x 446 IC35E1 Bratari...penlru fixarea tevi. otel la Instalatie

incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 toii

buc 100.00

material:manopera:utilaj:transport:

!47 IC35G1 Bratari...pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 1/2 toii

buc 100.00

material:manopera:utilaj:transport:

48 IC54A2 (ASIM) Racord olandez u2 ng. filet inter-exterior din PP-R d...=1/2 toii

buc 22.00

material:manopera:utilaj:transport:

49

ii

1

IE01B1 Efectuare proba etanş, la pres. Instalatie incalz. centrala,supr totala incalz. a corpurilor...este:101 mp. la 200 mp

mp 650.00

material:manopera:utilaj:transport:

50 IE02B1 Efectuare proba dilat, -contract, si funct. a Instalatie incalz centr,supr. totala, incalz. este:...101mp la 200mp

mp 650.00

material:manopera:utilaj:transport:

51

i

IE05A1 Demontarea de pe poziţie a corpurilor...de radiator pentru vopsire sau reparaţie si remontare

mp 650.00

material:manopera:utilaj:transport:

52 E07B1 Spalarea cu apa potabila...a instalatieiinterioare de incalzire centrala cu sup. corp 101-200 mp

mp 650.00

material:manopera:utilaj:transport:

53 VC01B1 Montarea ventilatorului...centrif. gr. totala 50-200kg Montare stelaj metalic

buc 23.00

material:manopera:utilaj:transport:

54 20020707 Ventilator de baie D=100mc/h,H=2.8mmCA, cu grila de închidere automata

buc 23.00

material:manopera:utilaj:transport:

55 VB28A1 Gura absorbţie cu plasa sarma deasa det. tip 61/267..,tip1 200-160 mm

buc 23.00

material:manopera:utilaj:transport:

55.L 5770208 Gura abs prel regi pl sirma tip 2 200x 250 lip 61/268

buc 23.00

Pag 6 -9

Page 108: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Instalat» termice interioare si ventilatie

0 1 2 3 4 5 = 3 x 456 VA02A10 Canale drepte...confectionala pe sant. cu

perim. sect. de 250- 400 mm. sect. circ. din tabla zinc. de 0. 8 mm

mp 100.00

material:

manopera:utilaj:

transport:

57 VB27A1 Gura refulare 2,3 dir det tip 61/291 dim.. „315x400

buc 23.00

material:

manopera:utilaj:

transport:57.L 5769792 Gura reful.prel.uniform, jet tip 6 320x480

tip 61/261buc 23.00

58

1

RPCU12B4 Străpungeri în plansee de beton armatpentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor în plansee de...12-13 cm grosime cu secţiunea străpungerii sub 150 cm

buc 6.00

material:manopera:utilaj:transport:

¡59 ¡RPCU05G-02% Exec.strapungerilor pt.cond.-tiranti.laconsolidari:in pereţi,zidărie cărămidă,26-50 cm gros - pentru executarea străpungerilor mecanizat

buc 200.00

malerial:manopera:utilaj:transport:

60 RPCU20A1 Astuparea cu mortar de ciment-var... a găurilor din zidărie

buc 206.00

material:manopera:utilaj:transport:

61 C11F1 Ţeava otel Instalatie sud long ng neteda incalz centr locuinte+soc sudata in coloane...d=2 toii

m 50.00

material:manopera:utilaj:transport:

61 .L 3304873 Ţeava pentru instalatii.neagra nefil.m - 50(2 ) OL 32 1 s 7656

m 50.75

62 C34Q1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin.insurub. tevi. otel piesele fiind cu. .3 insurub. pentru d=2 toii

buc 21.00

material:manopera:utilaj:transport:

62.L 4119378 Cot rac OL et plana fii int ext ua2 s483 DN 50 2

buc 21.00

63 C34Q1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin.insurub. tevi. otel piesele fiind cu.,.3 insurub. pentru d=2 toii

buc 10.00

material:

manopera:utilaj:transport:

63.L 4115568 Teu negru egal DN 2 secpral cod 130 buc 10.0064 ATB02C Slut cu filet pentru racord amc si

tradudoare pentru medii corozive cu pn<100 si...dn:2 1/2 -4

buc 8.00

material:manopera:utilaj:transport:

64.L 3113896 Ţeava pentru constructii fara sudura LC 54 x 5 / OLT 45 s 404/2

m 1.60

Pag 7 -9

Page 109: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Instalaţii termice interioare si ventilatie

0 1 2 3 4 5 = 3 x 465 ID14C1 Robinet de reţinere cu ventil, drept, cu mufe buc 2.00

pentru Instalatie incalz. centrala cu d ...1 material:1/4 manopera:

utilaj:

transport:65.L 4202577 Robinet trec. fonta 1 1/4 B descarcare pn10

S6480buc 2.00

166 D14D1 Robinet de reţinere cu ventil, drept, cu mufe buc 4.00pentru Instalatie incalz. centrala cu d ...2 material:

manopera:

utilaj:transport:

66.L 4201705 Robinet reţinere ventil 2 pn 6 mufa ni522

buc 4.00

67 IC34G1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. buc 6.00insurub. tevi. otel piesele fiind cu...2 material:insurub. pentru d=2 toii manopera:

utilaj:transport:

67.L 4114163 Reducţie neagra fe-fi DN 2x1 1/2 secpral cod 241/i

buc 6.00

68 ZH22A Izolarea conductelor cu cochilii din mp 60.00vata...minerala gata confectionata având material:grosime de 20-80 mm. manopera:

utilaj:transport:

68.L 2303560 Tub izolaţie flexibila polietilena expandata lip Armafiex - d=60mm

m 61.80

69 ZJ09B Vopsirea învelitorii de tabla la conducte si mp 55.00aparate cu...vopsea de ulei în doua slraluri. material:inclusiv grunduirea manopera:

utilaj:transport:

69.L 6103270 Vopsea rosie 90-80

v.231-2 ntr kg 11.11

procent m aterial manopera utila j transport totalC heltu ie li directe:

Recapitulatia: Recapitulatie 1 ianuarie 2011CASFond de risc

Concedii si indemnizaţiiŞomajFond de garantareSanatate

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:Profit

Total Inclusiv Profit:

Pag 8 - 9

Page 110: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Instalaţii termice interioare si ventilatie

TOTAL GENERA L (fara TVA):

TVA:_______________________

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,S.C. CREO-MIXT S.R.L.

Inginer devize,mg. SCANTEE ALEXANDRU \

/ & / ° A s '

[ oRaport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007 A\v \S N ___ / t

Pag 9 - 9

Page 111: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

. . . . ...................................................................................................................................... . 1 .. . . . . . . . . _ . 1: OBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenoloqie l-

si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014

OBIECTUL: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenolo si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014

STADIUL FIZIC: Instalatii termice interioare si ventilatie Beneficiar: Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "TerasaUi

Dunării" Ostrov Proiectant: S.C. CREO-MIXT S.R.L.Executant:

C6 - LISTA cuprinzând consi

I

C L _ s -5y ?Proiect: nr: Planşa: nr: Faza:

umurile de resurse materiale

Nr.crt.

|

Denumirea resursei m ateriale U.M.Consum ul cuprins in

oferta

Pret un itar (exclusiv TVA)

-lei-

Valoarea (exclusiv TVA)

-le i-Furnizorul

G reu­tatea-tone-

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 71 6202818 Apa industriala pentru

mortare si betoane de la reţeamc 0.01 Pret de referinţa 0.01

2 6202820 Apa potabila mc 0.20 Pret de referinţa 0.203 3702611 Bada Ir ol.carbon 13

x 30 ml OL 32-1N s1945kg 80.00 Prel de referinţa 0.08

4 4204068 Bratara tevi instalatii apa si gaze 1/2

buc 18.00 Pret de referinţa 0.00

5 4204070 Bratara tevi instalatii apa si gaze 1

buc 100.00 Prel de referinţa 0.01

6 4204094 Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 1/2

buc 100.00 Pret de referinţa 0.02

7 7306661 Bumbac de sters kg 2.75 Pret de referinţa 0.008 6832352 Burghiu cu cap widia D

= 8 mmbuc 0.45 Pret de referinţa 0.00

9 7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63

kg 15.18 Pret de referinţa 0.02

10 7308310 Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m

kg 1.10 Pret de referinţa 0.00

11 7308475 Carton triplex 70x100/355

kg 0.20 Pret de referinţa 0.00

12 2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci

kg 18.29 Pret de referinţa 0.02

13 2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci

kg 62.0C Pret de referinţa 0.06

14 4124458 Colector distribuitor cu 9 racorduri, tip f i, avind diametrul 16mm

buc 9.00 Prel de referinţa 0.00

15 3500130 Cornier aripi eg.Iam cald s 424 25x 25x 3 OL 37-1 n

kg 23.0C Pret de referinţa 0.02

16 6704141 Cotmatplast (pe,pp,pp-r,elc) canal,imbin gam cauc D = 40 mm

buc 10.00 Pret de referinţa 0.00

17 2304324 Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin sudura D = 16 mm

buc 501.00 Prel de referinţa 0.05

18 6712238 Cot polipropilena htb la 45 grade DN 40 cod 62504017

buc 100.00 Pret de referinţa 0.00

19 4119378 Cot rac OL et plana fii ini ext ua2 s483 DN 50 2

buc 21.00 Prel de referinla 0.04

20 6314219 Cutie de tabla neagra 800 x 600 x 350 mm

buc 9.00 Pret de referinţa 0.68

21 4500017 Dezaerator automat de coloana DN 1/2 cod 40232419

buc 18.00 Pret de referinţa 0.01

IPag 1 - 4

Page 112: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

! LISTA cuprinzând consum urile de resurse m ateriale0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 722 2950716 Diblu din lemn buc 4.0C Pret de referinţa 0.0023 6720949 Diblu din PVC cu D = 8

mmbuc 18.00 Pret de referinţa 0.00

24 5903105 Electrod pentru lipit cupru l-cu p6 de 2x2x500 mm

kg 42.00 Pret de referinţa 0.04

25 5900712 Eledrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2,5

kg 4.80 Pret de referinţa 0.01

26 7322940 Fuior cinepa kg 44.32 Pret de referinţa 0.0427 6200468 Grafit concentrat (flotat)

tipg prafkg 0.11 Pret de referinţa 0.00

28 6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80

kg 8.36 Pret de referinţa 0.01

29 6100814 Grund miniu anticoroziv g.355-6 ni 1703-80

kg 3.45 Pret de referinţa 0.00

30 5770208 Gura abs prel regi pl sirma tip 2 200x 250 tip 61/268

buc 23.00 Pret de referinţa 0.06

31 5769792 Gura reful.prel.uniform, jet tip 6 320x480 tip 61/261

buc 23.00 Pret de referinţa 0.17

32 6001472 Hârtie şlefuita uscata cuenfoi 23x30 gr 6s1581

buc 10.00 Pret de referinţa 0.00

33 2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1

kg 0.03 Pret de referinţa 0.00

34 7330002 Minium de plumb kg 0.90 Prel de referinţa 0.0035 6100022 Minium de plumb tip ns

stas 429-67kg 0.48 Prel de referinţa 0.00

36 7330399 Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400g/mp, satinata, coli

kg 12.03 Pret de referinţa 0.01

37 6713440 Mufa polipropilena htu DN 40 cod 62526001

buc 52.00 Pret de referinţa 0.00

38 6701406 Mufa racord pp-metal dn40-1 1/4/30-32 cod 62559003

buc 10.00 Pret de referinţa 0.00

39 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm

mc 0.45 Prel de referinţa 0.60

40 5884724 Nit cu cap semirotund 3 x 8 OL 34 s 797

kg 0.62 Pret de referinţa 0.00

41 5904512 Oxigen tehnic gazos îmbuteliat stas 2031 clasa A

mc 13.27 Pret de referinţa 0.16

42 6109482 Pasta de lustruit 253 d.002-30 ntr 4900-72

kg 4.20 Pret de referinţa 0.01

43 6200767 Petrol distilat tip 18/200 np-nid 767

I 0.20 Pret de referinţa 0.00

44 5840405 Piuliţa hexagonala grosolana AM 6 gr. 5 s 922

buc 1,206.00 Pret de referinţa 0.01

45 5840766 Piuliţa hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922

buc 506.0C Pret de referinţa 0.01

46 5840558 Piuliţa hexagonala grosolana AM 16 gr. 5, s 922

buc 48.00 Pret de referinţa 0.00

47 5840479 Piuliţa hexagonala grosolana A M 12 gr. 5, s 922

buc 207.00 Pret de referinţa 0.00

48 6621959 Placa marsitM 10-300x2,0 mm s 3498

kg 2.96 Pret de referinţa 0.00

49 6622020 Placa marsit M 25-450x3,0 mm s 3498

kg 0.24 Prel de referinţa 0.00

50 6109834 Produs ajut agent spal suprafeţe feroase

kg 1.65 Pret de referinţa 0.00

51 6713671 Racord fe polipropilena DN 20x1/2 cod 64100303

buc 22.00 Pret de referinţa 0.00

52 4122155 Racord olan.et.pla fii int ext u2 S482 DN 15 1/2

buc 380.00 Prel de referinţa 0.10

Pag 2 - 4

Page 113: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

LISTA cuprinzând consum urile de resurse materiale0 1 2 3 < 5 = 3 x 4 6 753 5709078 Radiator din otel tip

panou 22- H = 600 si L = 1000buc 34.0C Pret de referinţa 0.51

54 5709080 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200

buc 20.0C Pret de referinţa 0.30

55 5709081 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1300

buc 1.0C Pret de referinţa 0.02

56 5709082 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1400

buc 12.0C Pret de referinţa 0.18

57 5709085 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 2000

buc 1.0C Pret de referinţa 0.02

58 5709072 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 400

buc 22.0C Pret de referinţa 0.33

59

I .

5709074 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 600

buc 6.0C Pret de referinţa 0.09

60 5709076 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 800

buc 3.0C Pret de referinţa 0.05

61 6719521 Reducţie din polipropilena avind diametrul 40 x 32 mm

buc 20.00 Pret de referinţa 0.00

62 4114163 Reducţie neagra fe-fi DN 2x1 1/2 secpral cod 241/i

buc 6.00 Pret de referinţa 0.00

63 4201705 Robinet reţinere ventil 2 pn 6 mufa ni522

buc 4.00 Pret de referinţa 0.02

64 7344088 Robinet sfera fi x fe+fluture DN 1 cod 40630434

buc 18.00 Pret de referinţa 0.01

65 4202721 Robinet termostatic drept DN 1/2 pentru ţeava OL cod 4o290403

buc 200.00 Pret de referinţa 0.06

66

I

4202577 Robinet trec. fonta 1 1/4 B descarcare pn10 s6480

buc 2.00 Pret de referinţa 0.00

67 5881198 Şaiba gros.plata pentru met M 6 OL 34 s 1388

buc 322.00 Pret de referinla 0.00

68 5881241 Şaiba gros.plata pentru metale M 10, OL 34, s1388

buc 18.00 Pret de referinţa 0.00

69 5882257 Şaiba prec.plata pentru met A M 18 OL 34 s 5200

kg 0.52 Pret de referinţa 0.00

70 3803142 Sarma moale obişnuita D= 1,25 mm, OL 32 s 889

kg 10.78 Pret de referinţa 0.01

71 3805322 Sirma moale zincata D = 1,25 OL 32 s 889

kg 27.09 Pret de referinţa 0.03

72 5903130 Sirma plina pentru sud.si inc.sub flux s10 2,5

kg 2.15 Pret de referinţa 0.00

73 5900499 Sirma sudura obişnuit s1126 s10 colaci D = 3,25

kg 10.13 Pret de referinţa 0.01

74 5819963 Şurub cap hexagonal grosolan M 6x 25 gr. 4.8 s 920

buc 1,206.00 Pret de referinţa 0.01

75 5820170 Şurub cap hexagonal grosolan M 8x 30 gr. 4.8 s 920

buc 506.00 Pret de referinţa 0.01

76 5821667 Şurub cap hexagonal grosolan M 16x 50 gr. 4.8 s 920

buc 48.00 Pret de referinţa 0.01

77 5837355 Şurub cu cap inecat crestat I 8 x 40 f1 s 1452

buc 4.00 Pret de referinţa 0.00

78 5827556 Şurub pentru fund. s.2350 f M 1 2 x1 6 0 OL 37

buc 207.00 Pret de referinla 0.03

79 3643580 Tabla zincata s2028 0,80x1000x2000 OL32-1Ncal.1

kg 770.00 Pret de referinţa 0.77

80 3113896 Ţeava pentru constructii fara sudura LC 54 x 5 /OLT 45 s 404/2

m 1.60 Pret de referinţa 0.01

Pag 3 - 4

Page 114: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

! LISTA cuprinzând consum urile de resurse materiale! 0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 7

8, 3304873 Ţeava pentru instalatii.neagra nefil.m - 50(2 ) OL 32 1 s 7656

m 50.75 Pret de referinţa 0.26

82 4115568 Teu negru egal DN 2 secpral cod 130

buc 10.00 Pret de referinţa 0.01

83 6714812 Teu polipropilena DN 16 cod 64100500

buc 200.40 Pret de referinţa 0.00

84 6714860 Teu polipropilena DN 40 cod 64100504

buc 146.00 Pret de referinţa 0.03

85 2303557 Tub izolaţie flexibila polietilena expandata tip Armaflex -d=28mm

m 32.96 Pret de referinţa 0.00

86 2303558 Tub izolaţie flexibila polietilena expandata tip Armaflex - d=42mm

m 30.9C Pret de referinţa 0.00

87 2303559 Tub izolaţie flexibila polietilena expandata lip Armaflex - d=54mm

m 494.40 Prel de referinţa 0.05

88 2303560 Tub izolaţie flexibila polietilena expandata lip Armaflex - d=60mm

m 61.8C Pret de referinţa 0.01

89 6701244 Tub pp-r tip coprax DN 20 cod 63t0020

m 32.48 Pret de referinţa 0.00

90 6701246 Tub pp-r tip coprax DN 32 cod 6310032

m 30.4£ Pret de referinţa 0.01

91 6701247 Tub pp-r tip coprax DN 40 cod 63t0040

m 487.2C Pret de referinţa 0.26

92 6701253 Tub pp-r+al tip coprax DN 16 cod 63al0002

m 3,045.00 Pret de referinţa 0.40

93 6108945 Ulei de in sicatival u.001-13 stas 16-80

kg 0.16 Pret de referinţa 0.00

94 2100713 Var pasta pentru construdii tip 2

mc 0.02 Pret de referinţa 0.03

95 6202480 Vaselina naturala tehnica slas 916

kg 4.60 Prel de referinţa 0.01

96 20020707 Ventilator de baie D=100mc/h, H=2.8mmCA, cu grila de închidere automata

buc 23.00 Pret de referinţa 0.00

97 6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80

kg 72.31 Prel de referinţa 0.08

98 6103270 Vopsea roşie v.231-2 ntr 90-80

kg 11.11 Pret de referinţa 0.01

99 6200676 White spirit rafinat tip A stas 44

kg 2.20 Pret de referinţa 0.00

100 8000277 Material marunl % Pret de referinţa

Valoare directa leiR ecap itu la re lei

TOTALlei 6.11

euro

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,S.C. CREO-M iXTS.R.L. j

Inginer devize, \ ng. SCANTEE ALEXANDRU

i/O -c,I o T- * c w - f n y ù r

lo s . r t . L , / / a

i mRaport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel : 0236 477.007

Pag 4 - 4

Page 115: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

OBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie

!OBIECTUL-

si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev.

' v . B w

Proiect: nr:1 01/07.07.2014 Planşa: nr:STADIUL FIZIC Instalatii termice interioare si ventilatie Faza:Beneficiar:

11 Proiectant: Executant:

Asociaţia Profesionala Viti-VinicolaDunării" OstrovS.C. CREO-MIXT S.R.L.

"Terasale

i

C7 - LISTA cuprinzând consumurile cu mana de lucru

Nr.crt. Denumirea meseriei

Consumul cu manopera - (om/ore) -

Tariful mediu - lei/ora -

Valoarea (exclusiv TVA)

- lei -Procentul

0 1 2 3 4 = 2 x 3 51 223521 Ajustor-b categoria a ll-a 2.48

2 20121 Electrician linii electrice aeriene categoria a ll-a

0.21

3 20131 Electrician linii electrice aeriene categoria a lll-a

0.07

4 20111 Electrician linii electrice aeriene categoria l-a

0.21

5 12011 Instalator alimentare cu apa categoria l-a

1.10

6 12041 Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a

1.10

7 11531 Instalator electrician categoria a lll-a 78.28

8 11721 Instalator încălzire categoria a ll-a 1,520.14

9 11731 Instalator încălzire categoria a lll-a 315.60

10 11741 Instalator încălzire categoria a IV-a 675.1511 11751 Instalator încălzire categoria a V-a 98.26

12 11711 Instalator încălzire categoria I 993.58

13 31 Instalator încălzire centrala 24.3014 11749 Instalator încălzire si gaze 284.05

15 11621 Instalator sanitar categoria a ll-a 2.90

16 11631 Instalator sanitar categoria a lll-a 1.24

17 11651 Instalator sanitar categoria a V-a 9.14

18 11611 Instalator sanitar categoria I 10.32

19 11921 Instalator ventilatorist categoria a ll-a 63.64

20 11931 Instalator ventilatorist categoria a lll-a 94.59

21 11941 Instalator ventilatorist categoria a IV-a 67.55

22 11951 Instalator ventilatorist categoria a V-a 68.04

23 11911 Instalator ventilatorist categoria I 220.3324 12321 Izolator termic categoria a ll-a 142.67

25 12331 Izolator termic categoria a lll-a 142.67

26 21841 Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria a IV-a

0.08

27 21811 Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria I

0.32

28 21821 Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria a ll-a

6.16

29 21521 Lacatus montaj utilaj industrial categoria a ll-a

2.28

30 221531 Lacatus utilaj CM categoria a lll-a 2.64

31 19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22 106.00

32 22741 Sudor electric categoria a IV-a 6.16

33 223021 Vopsitor industrial categoria a ll-a 3.85_Pag 1 - 2

Page 116: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare
Page 117: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

I 1OBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie

si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014

OBIECTUL: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologiesi Viticultura "Terasele Dunării” - Rev. 01/07.07.2014

STADIUL FIZIC: Instalatii termice interioare si ventilatieBeneficiar: Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "Terasale

Dunării" Ostrov Proiectant: S.C. CREO-MIXT S.R.L.Executant: _______________________________________

C8 - LISTA cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de constructii

Nr.c r i Denumirea utilajului de constructii

Ore de funcţionare

Tariful unitar (exclusiv TVA)

- lei / ora -

Valoarea (exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 = 2 x 31 7609 Maşina de găurit electrica rolopercutanla d=35mm 1.35

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTALlei

euro

11 euro = lei, curs la data de

Proiectant,S.C. CREO-MIXT S.R.L.

Inginer devize,ing. SCANTEE ALEXANDRU

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007

r o o m

Proiect:Planşa:Faza:

nr:nr:

Pag 1 -1

Page 118: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

~ IOBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie

si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev.01/07.07.2014

OBIECTUL: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev.01/07.07.2014

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice interioare Beneficiar: Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "Terasale

Dunării" Ostrov Proiectant: S.C. CREO-MIXT S.R.L.Executant:

C5 - LISTA cuprinzând canti- lei -

' <g reoa®Proiect: nr: Planşa: nr: Faza:

tatile de lucrări

SECŢIUNEA TEHNICA SECŢIUNEA FINANCIARA

Nr. Capito lu l de lucrări U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 41 RpED18C% Demontarea cablurilor instalate aparent

(pe dibluri sau console), având secţiunea conductorilor de:...16 mmp pe console, pentru circuite de forţa si lumina

m 500.00

material:

manopera:utilaj:transport:

2 RPEF20F1 Demontare...corp iluminat fluorescent buc 30.00

material:manopera:utilaj:transport:

3 RPEE17G1 Demontare...intrerup pirghie tripol 25-100a buc 5.00

material:manopera:utilaj:Iransport:

4 RPEA15A1 Demontare tub prol...ip-pvc lnstalatie ingrop 9-18 mm

m 500.00

material:manopera:utilaj:

transport:5 RPCU12B4 Străpungeri în plansee de beton armat

pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor în plansee de...12-13 cm grosime cu secţiunea străpungerii sub 150 cm

buc 6.00

material:manopera:utilaj:transport:

6 RPCU05G-02% Exec.strapungerilor pt.cond.-tiranti.laconsolidarkin pereţi,zidărie cărămidă,26-50 cm gros - pentru executarea străpungerilor mecanizat

buc 50.00

material:manopera:utilaj:transport:

7 RPCU20A1 Astuparea cu mortar de cimenl-var... a găurilor din zidărie

buc 56.00

material:manopera:utilaj:transport:

Pag 1 -13

Page 119: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice interioare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 48 EA02A1 Tub izolant, de protectie, elans, IPE, din m 1,665.00

policlorura de vinii neplastifiata, IPEY, material:montat îngropat sau aparent, având manopera:diametrul exterior de...16 mm, montat îngropat

utilaj:transport:

9 EA02A2 Tub izolant, de protectie, elans, IPE, din m 800.00policlorura de vinii neplastifiata, IPEY, material:montat îngropat sau aparent, având manopera:diametrul exterior de...20 mm, montat îngropat

utilaj:

transport:10 EA02A3 Tub izolant, de protectie, elans, IPE, din m 300.00

policlorura de vinii neplastifiata, IPEY, material:montat îngropat sau aparent, având manopera:diamelrul exterior de...25,8 mm, montat îngropat

utilaj:transport:

11 EA02B2 Tub izolant, de protectie, etanş, IPE, din m 180.00policlorura de vinii neplastifiata, IPEY, material:montat îngropat sau aparent, având manopera:diamelrul exterior de...40 mm, monlat îngropat

utilaj:transport:

12 EA02B3 Tub izolant, de protectie, etanş, IPE, din m 60.00policlorura de vinii neplastifiata, IPEY, material:montai îngropat sau aparent, având manopera:diametrul exterior de...50 mm, montat îngropat

utilaj:transport:

13 EA03B3 (ASIM) Tub izolant, de protectie, etanş, IPE, m 120.00din policlorura de vinii neplastifiata, IPEY, material:montai pe console, având diamelrul manopera:exterior de...63 mm, monlat pe console fixate direct în perete

utilaj:transport:

14 EA04A3 Tub de protectie, etanş si lăcuit, PEL, m 150.00monlal îngropat sau aparent, având material:diametrul nominal (filet IPE) de...16 mm, manopera:monlal îngropat utilaj:

transport:15 EB07A1 Conducta penlru curenţi slabi, introdusa în m 800.00

tuburi izolante sau de protectie...de orce fel material:manopera:utilaj:transport:

15.L 4831067 Conductor tcy 1x 0,5 s. 4037 m 824.00

16 EA04A4 Tub de protectie, elans si lăcuit, PEL, m 110.00montat îngropat sau aparent, având material:diametrul nominal (filet IPE) de...21 mm, manopera:montat îngropat utilaj:

transport:17 EA04B1 Tub de proiecţie, elans si lăcuit, PEL, m 100.00

montat îngropat sau aparenl, având material:diametrul nominal (filei IPE) de...29 mm, manopera:montat îngropat utilaj:

transport:18 EC05A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub m 1,900.00

de proiecţie, pentru racordare la inotoare, malerial:tablouri, aparate ele, cablul având conducte manopera:cu secţiunea...pîna la 16 mmp utilaj:

transport:

Pag 2 -1 3

Page 120: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice interioare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 418.L 4700014 Cablu energie cyyf 0,6/1 KV 3x 2,5 m 1,937.9819 EC05A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub

de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu secţiunea...pîna la 16 mmp

m 150.00

material:

manopera:utilaj:transport:

19.L 4700015 Cablu energie cyyf 0,6/1 KV 5x 4 U s.8778

m 153.00

20 EC05B1 Cablu penlru energie electrica, tras prin tub de proiecţie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparale etc, cablul având conducte cu secţiunea...de 25 sau 35 mmp

m 100.00

material:

manopera:utilaj:transport:

20.L 4700016 Cablu energie cyyf 0,6/1 KV 5x 25 m 102.0021 EC05B1 Cablu pentru energie electrica, tras prin lub

de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu secţiunea...de 25 sau 35 mmp

m 50.00

material:manopera:utilaj:transport:

21.L 4700017 Cablu energie cyyf 0,6/1 KV 5x 35 m 51.0022 EC05D1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub

de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu secţiunea...de 70 sau 95 mmp

m 80.00

material:manopera:utilaj:transport:

22.L 4700018 CABLU ARMAT IGNIFUG CYABY-F 3X120+70

m 81.60

23 EC05B1 Cablu pentru energie electrica, tras prin lub de protectie, penlru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu secţiunea...de 25 sau 35 mmp

m 80.00

material:manopera:utilaj:transport:

23.L 3809735 Conductor litat MYF 1x35mmp m 81.6C24 EA06B1 Ţeava din otel, neagra, pentru instalatii,

sudata longitudinal, montata îngropat sau aparent, în mediul normal, având diametrul interior de...1 1/4 toii montata îngropat în pardoseala

m 100.00

Imaterial:manopera:utilaj:transport:

25 EA06C1 Ţeava din otel, neagra, pentru instalatii, sudata longitudinal, montata îngropat sau aparent, în mediul normal, având diametrul interior de...2 toii montata îngropat în pardoseala

m 80.00

material:manopera:utilaj:transport:

26 EC05A1 Cablu pentru energie electrica, Iras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate ele, cablul având conducte cu secţiunea...pîna la 16 mmp

m 50.00

material:manopera:utilaj:transport:

26.L 4700019 Cablu energie cyyf 0,6/1 KV 5x 10 m 51.0027 EA04B1 Tub de proiecţie, elans si lăcuit, PEL,

montat îngropat sau aparent, având diametrul nominal (filet IPE) de...29 mm, montai îngropat

m 100.00

material:manopera:utilaj:transport:

Pag 3 -13

Page 121: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Instalat» electrice Interioare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 428 FSA16A1 Săpătură manuala de pamant,in spatii

limitate,in tranşee de pana la 4 m adancime,pentru cabluri electrice de ¡nalta tensiune...in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime <1.5m,teren uşor

mc 32.00

material:manopera:utilaj:

transport:

29 TSD18C1 Umlutura compactata in şanţuri,pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de ¡nalta tensiune,executata cu pamant provenit din :...teren tare

mc 22.00

material:manopera:utilaj:transport:

30 ATD16A Formare cap. de cablu, lung. sub 1 m,izolaţie si manta pvc, avand...:sub 10 fire conductoare,nearmate

buc 10.00

material:manopera:utilaj:transport:

31 W2J03B1 Scoatere de sub tensiune a reţelei in vedea reparare si rac brans a reţelei...subterane

buc 2.00

material:manopera:utilaj:transport:

32 W2J02A1 Verificarari si încerc ret ele subl. cu cablu...nou

buc 2.00

material:manopera:utilaj:transport:

33 A/2H04A1 Strat nisip aşezat in sant pentru...protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat

mc 10.00

material:manopera:utilaj:transport:

34 EC09A1 Cablu coaxial, introdus în tuburi sau teviexistente...inclusiv identificarea traseului de tuburi existente si desfasurarea porţiunilor de tub infundat cu ipsos sau ciment

m 250.00

material:manopera:utilaj:transport:

35 ED08D1 Priza...de antena pentru radio si televiziune, normala sau terminala, inclusiv doza respectiva, montata îngropat

buc 25.00

material:manopera:utilaj:transport:

35.L 5500331 Priza TV îngropata in perele buc 25.25

36 ED08A1 Priza...bipolara, simpla sau dubla, constaictie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montala îngropat

buc 25.00

material:

manopera:ulilaj:transport:

36.L 5500332 Priza telefon ingropala buc 25.25

37 EF14A1 Rama cu usa metalica (galaconfectionata), pentru firida telefonica...de 750x750 mm

buc 1.00

material:manopera:utilaj:

transport:37.L 7322304 Firida telefonica prefabricata750x750x140

tip cpmbbuc 1.00

Pag 4 -1 3

Page 122: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

¡STADIUL FIZIC: Instalaţii electrice interioare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 438 EF15A1 (ASIM) Firida TV, de palier...de

600x600x200 mm, monlala îngropal, avînd pereţii laterali din tabla si la exterior rama cu usa metalica

buc 1.00

material:manopera:utilaj:

transport:39 EF15A1 Firida electrica, de palier...de 600x600x200

mm, montata îngropat, avînd pereţii laterali din tabla si la exterior rama cu usa metalica

buc 1.00

material:manopera:utilaj:transport:

40 EB02A1 Conducta de cupru, cu izolaţie, introdusa în tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având secţiunea...pîna la 4 mmp

m 2,000.00

material:

manopera:utilaj:transport:

40.L 4826880 Conductor fy 1x 1,5 s6865 m 2,060.0041 EB02A1 Conducta de cupru, cu izolaţie, introdusa în

tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având secţiunea...pîna la 4 mmp

m 2,880.00

material:manopera:utilaj:transport:

41 .L 4826892 Conductor fy 1x2 ,5 s 6865 m 2,966.4042 EB02A1 Conducta de cupru, cu izolaţie, introdusa în

tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având secţiunea...pîna la 4 mmp

m 100.00

material:manopera:utilaj:transport:

¡42.L 4826907 Conductor fy 1x 4 s 6865 m 103.0043 EB02B1 Conducta de cupru, cu izolaţie, introdusa în

tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având secţiunea...6 sau 10 mmp

m 600.00

material:manopera:utilaj:

transport:43.L 4826919 Conductor fy 1x 6 s 6865 m 618.0044 EB02B1 Conducta de cupru, cu izolaţie, introdusa în

tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având secţiunea...6 sau 10 mmp

m 150.00

material:manopera:utilaj:transport:

44.L 3668097 Platbanda 25x4 mm kg 154.5045 EF03B1 Tablou electric, format panou, dulap, celula

sau pupitru, având greutatea...151-300 kgbuc 15.00

material:

manopera:utilaj:transport:

45.L 7349003 Tablou distributie tip inchis c2s stas 5358-56

buc 15.00

46 EA17B1 Doza de ramificaţie si tragere, de tip rotund sau patrat, pentru instalaţiile de antena colectiva R + TV si ramificaţia circuitelor instalaţiilor electrice, înglobate in beton...tip patrat, RIPS, marimea 29

buc 100.00

material:manopera:utilaj:transport:

Pag 5 -1 3

Page 123: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare
Page 124: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

]¡STADIUL FIZIC: Instalatii electrice interioare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 458 VC01 Procurare becuri 1x40W - exterior lei 160.00

material:manopera:utilaj:

transport:59 EE12J1 Corp de iluminai, pentru lămpi fluorescente buc 90.00

tubulare...etanş, montat pe constructii material:(console) metalice manopera:

utilaj:transport:

59.L 2806385 Corp il.fl.fipad -01 220 220 V2x 36w cs buc 90.2760 EE12H1 Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente buc 7.00

tubulare...etanş, montat pe dibluri (bolluri) material:metalice manopera:

| utilaj:transport:

60.L 2806386 Corp il.fl.fipad -01 220 220 V 2x 36w cs - echipat cu iluminat de siguranţa

buc 7.02

61 EE14B1 Lampa (bec sau tub), monlala în interiorul buc 14.00construcţiilor sau pe elementele exterioare malerial:ale acestora...fluorescenta tubulara, la corp manopera:de iluminai neelans sau etanş utilaj:

transport:61.L 5102346 Lampa fl.tub.D = 38mm,40w/220 V, L =

1200mm,micm-ni 908-60buc 14.98

62 EE12H1 Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente buc 27.00tubulare...etanş, montat pe dibluri (bolturi) material:metalice manopera:

utilaj:transport:

62.L 2806380 Corp il.fl.fipad -01 220 220 V2x 18w cs buc 27.0863 EE12H1 Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente buc 2.00

tubulare...etanş, montat pe dibluri (bolturi) malerial:metalice manopera:

utilaj:transport:

63.L 2806391 Corp il.fl.fipad -01 220 220 V 1x 18w cs buc 2.0164 EE12H1 Corp de iluminat, penlru lămpi fluorescente buc 2.00

tubulare...etanş, montat pe dibluri (bolturi) material:metalice manopera:

utilaj:transport:

64.L 2806394 Corp il.fl.fipad -01 220 220 V 2x 18w es­eu iluminat de siguranţa

buc 2.01

65 EE14B1 Lampa (bec sau tub), montata în interiorul buc 4.00construcţiilor sau pe elementele exterioare material:ale acestora...fluorescenta tubulara, la corp de iluminat neetans sau etanş

manopera:utilaj:transport:

65.L 5102334 Lampa fl.tub.D = 38mm,20w/220 V, L = 600mm,micm-ni 908-60

buc 4.28

66 EE12H1 Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente buc 1.00tubulare...etanş, montat pe dibluri (bolturi) material:metalice manopera:

utilaj:

transport:66.L 2806392 Corp il.fl.fipad -01 220 220 V 1x 36w cs buc 1.0C

Pag 7 -1 3

Page 125: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice interioare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 467

|___¡67.L

feE12H1 Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare...etanş, montat pe dibluri (bolturi) metalice

buc 9.0C

material:manopera:utilaj:

transport:2806382 Corp il.fl.fida -01 220 220V 2 x18 w cs buc 9.02

68 EE14B1 Lampa (bec sau tub), montata în interiorul construcţiilor sau pe elementele exterioare ale acestora...fluorescenta tubulara, la corp de iluminat neetans sau etanş

buc 18.00

material:manopera:utilaj:transport:

68.L 5102334 Lampa fl.tub.D = 38mm,20w/220 V, L = 600mm,mlcm-ni 908-60

buc 19.26

69 EE12H1 Corp de iluminai, penlru lămpi fluorescente lubulare...elans, montat pe dibluri (bolturi) metalice

buc 10.00

material:manopera:utilaj:transport:

69.L 5102578 Corp il.fl.fia -01 220 220 V 2x 20w cs buc 10.0370 EE12H1 Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente

tubulare...etanş, montat pe dibluri (bolturi) metalice

buc 1.00

material:manopera:utilaj:transport:

70.L 5102554 Corp il.fl.fia -01 140 220 V 1x 40w cs buc 1.0071 EE12H1 Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente

tubulare...elans, montat pe dibluri (bolturi) metalice

buc 10.00

material:manopera:utilaj:transport:

71.L 2806384 Corp il.fl.fida -01 220 220 V 2x 36w cs - cu iluminat de siguranţa

buc 10.03

72 EE12H1 Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare...etanş, monlal pe dibluri (bolluri) metalice

buc 5.00

material:manopera:utilaj:transport:

72.L 2806395 Corp il.fl.fida -01 220 2 2 0V 1 x18 w cs buc 5.0273 EE14B1 Lampa (bec sau tub), montata în interiorul

construcţiilor sau pe elementele exterioare ale acestora...fluorescenta tubulara, la corp de iluminat neetans sau elans

buc 5,odmaterial:manopera:utilaj:transport:

73.L 5102334 Lampa fl.tub.D = 38mm,20w/220 V, L = 600mm,micm-ni 908-60

buc 5.35

74 EE12H1 Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare...etanş, montat pe dibluri (bolturi) melalice

buc 3.00

material:manopera:utilaj:transport:

74.L 5102580 Corp il.fl.fia -01 240 2 2 0V 2 x40 w cs buc 3.0175 EE05A1 Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob

de sticla opala, montata pe tavan sau pe perete, pe dibluri de lemn

buc 1.00

material:manopera:utilaj:transport:

Pag 8 -1 3

Page 126: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Instalaţii electrice interioare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 475.L 5104083 Aplica aminopl.dul.e27,dr,60w, tip

aa-dsimb.b11324buc 1.01

76 EE05A1 Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob de sticla opala, montata pe lavan sau pe perete, pe dibluri de lemn

buc 9.00

material:

manopera:utilaj:transport:

76.L 5104095 Aplica per.dulie E 27 portelan60wbrat neprof.dr 40w

buc 9.11

77 EE05A1 Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob de sticla opala, montata pe lavan sau pe perete, pe dibluri de lemn

buc 8.00

material:manopera:utilaj:transport:

77.L 20020708 Aplica cu bec pentru exterior si senzori 100 w

buc 8.10

78 EE10J1 Corpuri de iluminat speciale...monobloc pentru iluminatul de siguranţa la întreruperea curentului din reţea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri de lemn

buc 51.00

material:manopera:utilaj:transport:

78.L 2806384 Corp il.fl.fida -01 220 220 V 2x 36w cs - cu iluminat de siguranţa

buc 51.15

79 EF09A1 Racordarea conductelor din cupru, la bome (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secţiunea de...pîna la 10 mmp (exclusiv)

buc 100.00

material:manopera:utilaj:transport:

80 EF09B1 Racordarea conductelor din cupru, la bome (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secţiunea de... 10 sau 16 mmp

buc 100.00

material:manopera:utilaj:transport:

80.L 5204089 Papuc alum150mmp presat buc 100.00

81 ED03E1 Comutator unipolar...pentru scara (cruce sau de capat) constructie normala sau constructie impermeabila (flans), montat îngropat, exclusiv doza de aparat

buc 36.00

material:manopera:utilaj:transport:

81.L 5520354 Comutator cumpănă st.simbol 005 10a 250 V scara s 3185

buc 36.36

82 ED03A1 Comutator unipolar...serie, constructie normala, sau constructie impermeabila (flans) montat îngropat

buc 46.00

material:

manopera:utilaj:transport:

82.L 5520366 Comutator cumpănă st.simbol 0176 10 A ;250 v

buc 46.46

83 ED01A1 Intreruptor manual...unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat

buc 42.00

material:manopera:utilaj:transport:

83.L 5500720 întrerupător cumpănă st.simbol 0170 250 V 10a

buc 42.42

Pag 9 -1 3

Page 127: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Instalat» electrice interioare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 484

!

|84X

ED08H1 Priza...Iripolara, de 10 sau 25 A, cu fisa, în carcasa de bachelita, montata aparent pe dibluri de lemn

buc 2.00

material:

manopera:utilaj:

transport:5535945 Priza + fisa tripol.protejata,infonta,380

V/25abuc 2.02

85 ED08A1 Priza...bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat

buc 188.00

material:manopera:utilaj:transport:

85.L 5536157 Priza bipolara bachel.cu conl.prot.mărit apar 250/10a

buc 189.88

86 EE14B1 Lampa (bec sau tub), montata în interiorul construcţiilor sau pe elementele exterioare ale acestora...fluorescenta tubulara, la corp de iluminat neelans sau etanş

buc 200.00

material:manopera:utilaj:transport:

86.L 5102334 Lampa fl.tub.D = 38mm,20w/220 V, L = 600mm,micm-ni 908-60

buc 214.00

87 EE14B1 Lampa (bec sau tub), montata în interiorul construcţiilor sau pe elementele exterioare ale acestora...fluorescenta tubulara, la corp de iluminai neetans sau etanş

buc 250.00

material:manopera:utilaj:transport:

87.L 5102346 Lampa fl.tub.D = 38mm,40w/220 V, L = 1200mm,micm-ni 908-60

buc 267.50

88 EE08XB Accesorii pentru corpuri de iluminat fluorescente starter

buc 200.00

material:manopera:utilaj:transport:

88.L 5106597 Starter pt. lub fluorescent 250v 20w buc 230.0089 EE08XB Accesorii pentru corpuri de iluminat

fluorescente starterbuc 250.00

material:

manopera:utilaj:transport:

89.L 5106598 Starter pentru tub fluorescent 250 V 40w cs

buc 287.50

90 EG0101 Tija de captare, pentru inslalatii deparalrasnele, tija fiind de tlp...PV - 7, de 17 m

buc 4.00

material:manopera:utilaj:transport:

91 W1R06A2 Electrod din ţeava de otel de doi toii si jumatatepentru legarea la pamant in teren... tare

m 110.00

material:manopera:utilaj:

transport:92 ED03F1 Comutator unipolar...serie, constructie

normala sau constructie etanşa in carcasa de bachelita (antigron ele), montat aparent pe dibluri de lemn

buc 1.00

material:manopera:utilaj:transport:

Pag 10-13

Page 128: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Instalaţii electrice interioare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 492.L 5500689 Comutator cumpănă capsulat simbol 076

10a 250 Vbuc 1.01

93 W1P08A Verificarea prizelor de pamant pentrulucrări de instalatii electrice la...constructii

buc 4.00j

material:manopera:utilaj:transport:

94 EB09A1 Piesa flexibila, pentru racordareasuplimentara a receptoarelor electrice la instalatia de legare la pământ...din conducta de cupru, avand secţiunea de 16-95 mmp

buc 4.00

material:manopera:utilaj:transport:

94.L 4826464 Conductor fctiff-750 1x 16 s 526 m 1.20

94.L 5203396 Papuc stantat din cupru pentru cond.cupru 6x 4,3 mmp

buc 8.0C

95 EF03B1 Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea...151-300 kg - TSD - analiza 1

buc 1.00

material:manopera:utilaj:transport:

95.L 5538014 Tablou electric conform analiza miilei

1.50

96 EF03B1 Tablou electric, formal panou, dulap, celula sau pupilru, având greutatea...151-300 kg - TDE1 - analiza 2

buc 1.00

material:manopera:utilaj:transport:

96.L 5538014 Tablou electric conform analiza miilei

1.50

97 EF03B1 Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea...151-300 kg - TDE2 - analiza 3

buc 1.00

material:manopera:utilaj:transport:

97.L 5538014 Tablou electric conform analiza miilei

1.50

98 EF03B1 Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea... 151-300 kg - TDR - analiza 4

buc 1.00

material:manopera:

utilaj:transport:

98.L 5538014 Tablou electric conform analiza miilei

1.00

99 EF03B1 Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greulalea...151-300 kg - TDCT - analiza 5

buc 1.00

material:manopera:

utilaj:transport:

99.L 5538014 Tablou electric conform analiza miilei

1.00

100 EB15B1 Numere si etichete, pentru bransamenle, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice...elichete pentru circuite telefonice sau cable electrice

buc 150.00

material:manopera:utilaj:transport:

100.L 6718478 Eticheta cablu cabet -1 PVC buc 150.00

Pag 11-13

Page 129: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice interioare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4101 EH01A1 încercarea cablurilor de energie

electrica,...de maximum 1 kVbuc 100.00

material:manopera:utilaj:transport:

1102

i

2955896 Energie electrica la contor pentru lucrări de constr-montaj

kwh 500.00

material:

manopera:utilaj:transport:

,103

i

EH05C1 încercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme...panouri metalice sau dulapuri metalice

buc 23.00

material:manopera:utilaj:transport:

104 EF06A# Racordarea conductoarelor cusecţiunea...pana la 50 mmp din al sau cu la borne (aparate, motoare, tablouri)

buc 250.00

material:manopera:utilaj:transport:

104.L 5201465 Papuc stantat din cupru pentru cond cupru 10x 6,8 mmp

buc 250.00

105 EI01A1 Diblu metalic cu diametrul nominal de...6-8 mm

buc 100.00

material:

manopera:utilaj:transport:

105.L 6313291 Diblu metalic cu autofrezare pentru şurub M 6

buc 100.00

106 EF03B1 Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea...151-300 kg - TEG - analiza 6

buc 1.00

material:manopera:utilaj:transport:

106.L 5538014 Tablou electric conform analiza miilei

3.50

107 ED03E1 Comutator unipolar...pentru scara (cruce sau de capal) constructie normala sau constructie impermeabila (flans), montat îngropat, exclusiv doza de aparat

buc 47.00

material:manopera:utilaj:transport:

107.L 5520354 Comutator cumpănă st.simbol 005 10a 250 V scara s 3185

buc 47.47

108 ED01G1 Intreruptor manual...unipolar, constructie normala sau constructie etanşa în carcasa de bachelita (antigron, etc), montat aparent pe dibluri de material plastic

buc 4.00

material:manopera:utilaj:

transport:108.L 5518832 întrerupător pachet bipolar 10a capac

ea-04 ea-0497buc 4.04

procen t m aterial manopera utila j transport total

C he ltu ie li d irecte:

Pag 1 2 -1 3

Page 130: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare
Page 131: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

_ __________ ______ ________ IOBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie _

si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. . : JT ; ■ 01/07.07.2014 (^ r3 1 O O B 1

STAIBene

ProieExec

si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. Proj£ 01/07.07.2014 Plan

DIUL FIZIC: Instalatii electrice interioare paza ficiar: Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "Terasale

Dunării" Ostrov ctant: S.C. CREO-MIXT S.R.L. utant:

ct: nr: sa: nr:

.urse materialeC6 - LISTA cuprinzând consumurile de res

Nr.crt. Denumirea resursei m ateriale U.M.

Consum ul cuprins in

oferta

Pret un ita r (exclusiv TVA)

-le i-

Valoarea (exclusiv TVA)

-le i-Furnizoru l

Greu­tatea-tone-

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 71 6110510 Adeziv ptr lipit p.v.c. kg 11.18 Pret de referinţa 0.012 5904782 Aliaj de lipit

staniu-plumb marca Ip 60kg 1.98 Pret de referinţa 0.00

3 6202806 Apa industriala pentru lucr.dnjmuri-terasamenle in cisterne

mc 2.2C Pret de referinţa 2.20

4 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la reţea

mc 0.06 Pret de referinţa 0.06

5 5104083 Aplica aminopl.dul.e27,dr,60w, tip aa-dsimb.b11324

buc 1.01 Pret de referinţa 0.00

6 20020708 Aplica cu bec pentru exterior si senzori 100 w

buc 8.10 Pret de referinţa 0.00

7 5104095 Aplica per.dulie E 27 portelan60wbral neprofdr 40w

buc 9.11 Pret de referinţa 0.01

8 3704865 Banda aluminiu 1 x 25 S5681

kg 0.30 Pret de referinţa 0.00

9 6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658

m 136.24 Pret de referinţa 0.01

10 7304962 Baterie lelec.in vase sticla stas 443-78 3 le 2

buc 51.15 Pret de referinţa 0.63

11 6200535 Benzina de extractie tip 80/120 s 45

I 1.10 Pret de referinţa 0.00

12 6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176

I 20.19 Pret de referinţa 0.02

13 5893438 Boit constr.genofix inel vent.b OLC45 D = 20 * 50

buc 570.00 Pret de referinţa 0.01

14 7306661 Bumbac de slers kg 4.48 Pret de referinţa 0.00

15 4700018 CABLU ARMAT IGNIFUG CYABY-F 3X120+70

m 81.60 Pret de referinţa 0.01

16 4700014 Cablu energie cyyf 0,6/1 KV 3x 2,5

m 1,937.98 Pret de referinţa 0.19

17 4700019 Cablu energie cyyf 0,6/1 KV 5x 10

m 51.00 Pret de referinţa 0.01

18 4700016 Cablu energie cyyf 0,6/1 KV 5x 25

m 102.00 Pret de referinţa 0.01

19 4700017 Cablu energie cyyf 0,6/1 KV 5x 35

m 51.00 Pret de referinţa 0.01

20 4700015 Cablu energie cyyf 0,6/1 KV 5x 4 U s.8778

m 153.00 Pret de referinţa 0.02

21 4826347 Cablu telecom TCC2YY-I 1x0,6 s. 7757

m 257.50 Pret de referinţa 0.02

IPag 1 - 7 [

Page 132: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

_________________________________________________ 1LISTA cuprinzând consum urile de resurse materiale

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 722 7309326 Carpe de sters, din

bumbac de orice culoarekg 2.85 Pret de referinţa 0.00

23 7308308 Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m

mp 0.24 Pret de referinţa 0.00

24 7308499 Cartuş pistol implintat bolturi calibru 6,3 mm urne

buc 570.00 Pret de referinţa 0.02

25 2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci

kg 4.97 Pret de referinţa 0.01

26 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci

kg 63.00 Pret de referinţa 0.06

27 5500689 Comutator cumpănă capsulat simbol 076 10a 250 V

buc 1.01 Pret de referinţa 0.00

28 5520366 Comutator cumpănă st.simbol 0176 10 A ;250 v

buc 46.46 Pret de referinţa 0.00

29 5520354 Comutator cumpănă st.simbol 005 10a 250 V scara s 3185

buc 83.83 Pret de referinţa 0.01

30 4831067 Conductor tcy 1x 0,5 s. 4037

m 824.00 Pret de referinţa 0.01

31 4828450 Conductor afy 1x 6 s 6865

m 1.60 Pret de referinţa 0.00

32 4826464 Conductor fetiff -750 1x 16 s 526

m 1.20 Pret de referinţa 0.00

33 4826880 Conductor fy 1x 1,5 s 6865

m 2,060.00 Pret de referinţa 0.06

34 4826892 Conductor fy 1x 2,5 s 6865

m 2,966.40 Pret de referinţa 0.12

35 4826907 Conductor fy 1x 4 s 6865

m 103.00 Pret de referinţa 0.01

36 4826919 Conductor fy 1x 6 s 6865

m 618.00 Pret de referinţa 0.03

37 3809735 Conductor litat MYF 1x35mmp

m 81.60 Pret de referinţa 0.01

38 6309848 Confecţie metalice pentru lucrări de linii,statii electrice

kg 2.88 Pret de referinţa 0.00

39 6305098 Consola din otel lat 50x5 mm

kg 24.00 Pret de referinţa 0.02

40 3500831 Cornier aripi eg.lam cald s 424 60x 60x 6 OL 37-1 n

kg 5.64 Pret de referinţa 0.01

41 3501055 Cornier aripi eg.lam cald s 424 70x 70x 7 OL 37-1 n

kg 60.00 Pret de referinţa 0.06

42 5102554 Corp il.fl.fia -01 140 220 V 1x 40w cs

buc 1.00 Pret de referinţa 0.00

43 5102578 Corp il.fl.fia -01 220 220 V 2x 20w cs

buc 10.03 Pret de referinţa 0.03

44 5102580 Corp il.fl.fia -01 240 220 V2x 40w cs

buc 3.01 Pret de referinţa 0.01

45 2806395 Corp il.fl.fida -01 220 220 V1x 18w cs

buc 5.02 Pret de referinţa 0.00

46 2806382 Corp il.fl.fida -01 220 220 V2x 18w cs

buc 9.03 Pret de referinţa 0.00

47 2806384 Corp il.fl.fida -01 220 220 V 2x 36w cs - cu iluminat de siguranţa

buc 61.18 Pret de referinţa 0.01

48 2806391 Corp il.fl.fipad -01 220 220 V 1x 18w cs

buc 2.01 Pret de referinţa 0.00

49 2806392 Corp il.fl.fipad -01 220 220 V1x 36w cs

buc 1.00 Pret de referinţa 0.00

50 2806380 Corp il.fl.fipad -01 220 220 V2x 18w cs

buc 27.08 Pret de referinţa 0.00

Pag 2 - 7

Page 133: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

LISTA cuprinzând consum urile de resurse m ateriale0 1 2 3 4 5 - 3 x 4 6 751 2806394 Corp il.fl.fipad -01 220

220 V 2x 18w cs - cu iluminat de siguranţa

buc 2.01 Pret de referinţa 0.00

52 2806385 Corp il.fl.fipad -01 220 220 V2x 36w cs

buc 90.27 Pret de referinţa 0.01

53 2806386 Corp il.fl.fipad -01 220 220 V 2x 36w cs - echipat cu iluminat de siguranţa

buc 7.02 Pret de referinţa 0.00

54 4117813 Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe dn. 16 mm

buc 453.75 Pret de referinţa 0.05

55 4117801 Cot pantzer fonta filei pentru tub ipe dn. 21 mm

buc 227.50 Pret de referinţa 0.07

56 4117796 Cot panlzer fonta filet pentru tub ipe dn. 29 mm

buc 125.00 Pret de referinţa 0.07

57 4117784 Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe dn. 36 mm

buc 78.00 Pret de referinţa 0.04

58 5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru conslruclii 3x70 OL 34 s 2111

kg 10.40 Pret de referinţa 0.01

59 4117057 Curba fonta maleabila g1 s472 DN 32 11/4

buc 35.00 Pret de referinţa 0.03

60 4117095 Curba fonta maleabila g1 s472 DN 50 2

buc 28.00 Pret de referinţa 0.05

61 6313291 Diblu metalic cu autofrezare pentru şurub M 6

buc 100.00 Pret de referinţa 0.00

62 6719251 Diblu PVC marimea 1 nii-1030-75

buc 8.0C Pret de referinţa 0.00

63 7317232 Dicloretan cs. 17/73 kg 10.82 Pret de referinţa 0.0164 YC01 Diferenţa pret material lei 3,660.0C Pret de referinţa 0.0065 7319230 Doza pantzer din fonta

filet special tub.ipe d.16mmbuc 272.2E Pret de referinţa 0.19

66 7319242 Doza pantzer din fonta filet special tub.ipe d.21 mm

buc 136.5C Pret de referinţa 0.10

67 7319254 Doza pantzer din fonta filet special tub.ipe d.29mm

buc 65.0C Pret de referinţa 0.11

68 7319266 Doza pantzer din fonta filet special tub.ipe d.36mm

buc 36.00 Pret de referinţa 0.10

69 7319280 Doza pentru aparate pentru tuburi izolante uşor protejate -aip

buc 301.0C Pret de referinţa 0.03

70 7319307 Doza ramif.pt.tub.protej.tip. patrat simb.ripp mar.29

buc 100.0C Pret de referinţa 0.02

71 5106500 Dulie cu filet.dr.portelan e27-s2 250 V 4a cs

buc 132.57 Pret de referinţa 0.02

72 5900358 Electrod sud.ol s.7240-69 e42.26.13/bg.22fe D = 2,50mm

kg 5.5C Pret de referinţa 0.01

73 5900712 Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2,5

kg 3.60 Pret de referinţa 0.00

74 2955896 Energie electrica la contor pentru lucrări de constr-montaj

kwh 500.00 Pret de referinţa 0.01

75 6718478 Eticheta cablu cabet -1 PVC

buc 150.0C Pret de referinţa 0.15

76 7322304 Firida telefonica prefabricata750x750x140 tip cpmb

buc 1.00 Pret de referinţa 0.02

77 5904299 Flux (pasta decapanta)pt.lipirea cositorului nid 270-61*

kg 0.36 Pret de referinţa 0.00

Pag 3 - 7

Page 134: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

1LISTA cuprinzând consum urile de resurse materiale

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 778 7322940 Fuior cinepa kg 3.10 Pret de referinţa 0.0079 5106263 Glob opac cu filet 160

wbuc 18.22 Pret de referinţa 0.01

80 5106196 Glob sferic din sticla opala d160 mm cu git D 80 mm

buc 12.14 Pret de referinţa 0.01

81 5106201 Glob sferic din sticla opala d180 mm cu git D 100 mm

buc 120.43 Pret de referinţa 0.09

82 6001678 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 40 s1581

buc 12.50 Pret de referinţa 0.00

83 5500720 întrerupător cumpănă st.simbol 0170 250 V 10a

buc 42.42 Pret de referinţa 0.00

84 5518832 întrerupător pachet bipolar 10a capac ea-04 ea-0497

buc 4.04 Pret de referinţa 0.00

85 2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1

kg 178.28 Pret de referinţa 0.18

86 5102334 Lampa fl.tub.D = 38mm,20w/220 V, L = 600mm,micm-ni 908-60

buc 242.89 Pret de referinţa 0.06

87 5102346 Lampa fl.tub.D = 38mm,40w/220 V, L = 1200mm,micm-ni 908-60

buc 282.48 Pret de referinţa 0.08

88 4035883 Mufa filetate pentru luburi otel sud.longit.diam.ext.41

buc 20.00 Pret de referinţa 0.00

89 4035912 Mufa otel pentru tevi filetate S5560 DN 25 1

buc 15.00 Pret de referinţa 0.00

90 4035924 Mufa otel pentru tevi filetate S5560 DN 31 11/4

buc 11.00 Pret de referinţa 0.00

91 5107255 Niplu cu prespan buc 131.39 Pret de referinţa 0.01

92 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm

mc 11.12 Pret de referinţa 15.01

93 2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm

kg 0.40 Pret de referinţa 0.00

94 3434290 Otel lat lam.cald s 395 OL 32-1N IT = 20 x 5

kg 4.00 Pret de referinţa 0.00

95 3434927 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 30 x 6

kg 6.40 Pret de referinţa 0.01

96 3435828 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 40 x 6

kg 22.00 Pret de referinţa 0.02

97 3435402 Otel lat laminare la cald, s395 OL 37-1N IT = 30x12 mm grosime

kg 20.92 Pret de referinţa 0.02

98 3401114 Otel rotund laminat la cald s 333 OL 37-1N D =16

kg 2.56 Pret de referinţa 0.00

99 3407900 Otel rotund laminat la cald s 333 OL 37-1N D = 60

kg 5.60 Pret de referinţa 0.01

100 6719407 Pafta buc 12.50 Pret de referinţa 0.00

101 6002150 Panza dubla pentru fierăstrău manual

buc 25.00 Pret de referinţa 0.03

102 5204089 Papuc alum150mmp presat

buc 100.00 Pret de referinţa 0.01

103 5203396 Papuc stantat din cupru pentru cond.cupru 6x4,3mmp

buc 8.00 Pret de referinţa 0.00

104 5201465 Papuc stantat din cupru pentru cond cupru 10x 6,8 mmp

buc 250.00 Pret de referinţa 0.00

105 6001965 Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 40 foi s1582

buc 156.25 Pret de referinţa 0.00

106 5840405 Piuliţa hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922

buc 540.00 Pret de referinţa 0.01

Pag 4 -7

Page 135: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

LISTA cuprinzând consum urile de resurse materiaie0 1 | 2 3 4 5 = 3 x 4 6 7107 5842972 Piuliţa hexagonala

speciala s 6218 OL 37 M 6buc 570.00 Pret de referinţa 0.01

j 108 5840601 Piuliţa hexagonala grosolana A M 20 gr. 5, s 922

buc 84.00 Pret de referinţa 0.01

109 5104150 Plafoniera metalica vopsita nid 3378-73 pa- 80

buc 12.04 Pret de referinţa 0.00

110 5104162 Plafoniera metalica vopsita nid 3378-73 pa-100

buc 119.36 Pret de referinţa 0.02

111 3668097 Platbanda 25x4 mm kg 154.50 Pret de referinţa 0.15112 5536157 Priza bipolara

bachel.cu cont.prot.mărit apar 250/10a

buc 189.88 Pret de referinţa 0.02

113i 5535945 Priza + fisatripol, protejata, infonta,380 V/25a

buc 2.02 Prel de referinţa 0.01

114 5500332 Priza telefon îngropata buc 25.25 Pret de referinţa 0.00115 5500331 Priza TV îngropata in

perelebuc 25.25 Pret de referinţa 0.00

116 3518541 Profil U ar eg lam cald u14 OL 37-1 N s 564

kg 388.00 Pret de referinţa 0.39

117 7336238 Rama din tabla neagra cu grosimea de 1,5 mm pentru cofraje glisante

kg 10.20 Pret de referinţa 0.01

118 5882025 Şaiba prec.plata pentru met A M 3 OL 34 s 5200

kg 0.01 Prel de referinţa 0.00

119 5882104 Şaiba prec.plata pentru met A M 6 OL 34 s 5200

kg 0.36 Pret de referinţa 0.00

120 5882295 Şaiba prec.plata pentru met A M 22 OL 34 s 5200

kg 1.39 Pret de referinţa 0.00

121 3803116 Sarma moale obişnuita D = 1mm, OL 32 s 889

kg 2.40 Pret de referinţa 0.00

122 3805279 Sarma moale zincata D = 0,8 mm, OL 32 s 889

kg 17.19 Prel de referinţa 0.02

123 2905955 Sipca rasinoase clasa I / II gros 1 8 /2 4 -2 4 /4 8 mm L = 1,50-2,75 m

mc 0.03 Pret de referinţa 0.01

124 3808116 Sirma din otel cositorită DN = 1 mm s 6795

kg 1.00 Pret de referinţa 0.00

125 3805372 Sirma moale zincala D = 2 OL 32 s 889

kg 8.53 Pret de referinţa 0.01

126 5106598 Starter pentru tub fluorescent 250 V 40w cs

buc 287.50 Prel de referinţa 0.01

127 5106597 Starter pt. tub fluorescent 250v 20w

buc 230.00 Pret de referinţa 0.01

128 5819963 Şurub cap hexagonal grosolan M 6x 25 gr. 4.8 s 920

buc 360.00 Pret de referinţa 0.00

129 5819987 Şurub cap hexagonal grosolan M 6x 30 gr. 4.8 s 920

buc 180.00 Pret de referinţa 0.00

130 5836492 Şurub cu cap bombat crestat l 5 x 60f1s1451

buc 244.00 Prel de referinţa 0.00

131 5836777 Şurub cu cap înecat crestat I 3 x 40f1s1452

buc 14.00 Pret de referinţa 0.00

132 5827776 Şurub pentru fundaţii grosolan C M 20x 250 gr. 4.8 s 2350

buc 84.00 Pret de referinţa 0.06

133 3617622 Tabla groasa 10x 2000 OL 37-1N s437

kg 84.00 Pret de referinţa 0.08

134 7349003 Tablou distributie tip închis c2s stas 5358-56

buc 15.00 Prel de referinţa 0.16

135 5538014 Tablou electric conform analiza

mii lei 10.00 Pret de referinţa 0.21

Pag 5 - 7

Page 136: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

LISTA cuprinzând consum urile de resurse m ateriale0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 7136 2205719 Talc macinat

s 11124kg 13.06 Pret de referinţa 0.01

137 3253517 Ţeava otel fara sudura 57 x 3,6 1.0309 din 2448

m 13.20 Pret de referinţa 0.06

138 3254224 Ţeava otel fara sudura 159 x 6,3 1.0309 din 2448

m 20.00 Pret de referinţa 0.47

139 3108475 Ţeava pentru construclii fara sudura LC 60 x 5 / OLT 35 s 404/2

m 110.00 Pret de referinţa 0.75

140 3109077 Ţeava pentru constructii fara sudura LC 76 x 4 / OLT 35 s 404/2

m 13.20 Pret de referinţa 0.09

141 3109493 Ţeava pentru constructii fara sudura LC 89 x 5 / OLT 35 s 404/2

m 13.20 Pret de referinţa 0.14

142 3110820 Ţeava pentru constructii fara sudura LC 133 x 5 / OLT 35 s 404/2

m 13.20 Pret de referinţa 0.21

143 3305700 Ţeava pentru instalatii.neagra fl+mf M - 32(1 1/4) OL 32 1 s 7656

m 101.00 Pret de referinţa 0.32

144 3305724 Ţeava pentru instalatii.neagra fl+mf M - 50(2 ) OL 321 s 7656

m 80.80 Pret de referinţa 0.42

145 5601160 Tila de porţelan pentru tuburi izol.si de prot.116 s5764

buc 22.5C Pret de referinţa 0.00

146 5601172 Tila de porţelan pentru tuburi izol.si de prot.121 s5764

buc 16.50 Pret de referinţa 0.00

147 5601196 Tila de porţelan pentru tuburi izol.si de prot.129 s5764

buc 60.0C Pret de referinţa 0.00

148 6719392 Tila PVC (cabloprot) tip 33

buc 120.50 Pret de referinţa 0.00

149 6704488 Tub izolat tip i.p.e. (pantzer) 16 stas 6990

m 1,706.63 Pret de referinţa 0.14

150 6704490 Tub izolat tip i.p.e. (pantzer) 20 stas 6990

m 820.00 Pret de referinţa 0.11

151 6704505 Tub izolat lip i.p.e. (pantzer) 25 slas 6990

m 307.50 Pret de referinţa 0.05

152 6704517 Tub izolat tip i.p.e. (pantzer) 32 slas 6990

m 184.20 Pret de referinţa 0.09

153 6704531 T ub izolante tip i.p.e(pantzer) 40 77 mm stas-6990

m 183.60 Pret de referinţa 0.06

154 5210234 Tub prot filet cu manşon pel 22,5x1,25 mm OL 32 s 7933

m 151.50 Pret de referinţa 0.10

155 5210246 Tub prot filet cu manşon pel 28,3x1,4 mm OL 32 s 7933

m 111.10 Pret de referinţa 0.10

156 5210258 Tub prol filei cu manşon pel 37 x1,4 mm OL 32 s 7933

m 200.00 Pret de referinţa 0.25

157 6306779 Usa met firida regul-contor gaze un canat 600x 600mm

buc 2.00 Pret de referinţa 0.02

158 2100713 Var pasta pentru construclii tip 2

mc 0.01 Pret de referinţa 0.01

159 6104171 Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat ii v.813-66

kg 1.10 Pret de referinţa 0.00

160 6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80

kg 6.2C Pret de referinţa 0.01

Pag 6 -7

Page 137: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare
Page 138: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC Beneficiar:

Proiectant:Executant:

OBIECTIV:

Nr. Consumul cu Tariful mediu Valoareacrt. Denumirea meseriei manopera - lei/ora * (exclusiv TVA) Procentul

- (om/ore) - - lei -

0 1 2 3 4 = 2 x 3 5

1 20521 Electrician automatizare calegoria a ll-a

2.45

2 20551 Electrician automatizare categoria a V-a

2.60

3 20231 Electrician cabluri subterane categoria a lll-a

2.56

4 20251 Electrician cabluri subterane categoria a V-a

3.26

5 20211 Electrician cabluri subterane categoria I

4.56

6 320555 Electrician categoria a IV-a 110.00

7 20121 Electrician linii electrice aeriene categoria a ll-a

4.66

8 20141 Electrician linii electrice aeriene categoria a IV-a

5.58

9 20161 Electrician linii electrice aeriene categoria a Vl-a

4.66

10 20321 Electrician post trafo calegoria a ll-a 2.43

11 20351 Electrician post trafo calegoria a V-a 2.40

12 20331 Electrician post trafo calegoria a lll-a 27.04

13 20341 Electrician post trafo calegoria a IV-a 7.23

14 20311 Electrician post Irafo categoria I 86.94

15 21031 Electronist categoria a lll-a 20.00

16 30 Instalator electrician 67.50

17 11521 Instalator electrician categoria a ll-a 429.20

18 11531 Instalator electrician categoria a lll-a 619.13

19 11541 Instalator electrician categoria a IV-a 544.51

20 11551 Inslalalor electrician categoria a V-a 237.55

21 11511 Instalator electrician categoria I 1,791.25

22 11611 Instalator sanitar categoria I 2.70

23 19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22 26.50

24 29921 Muncitor deservire c-tii maşini categoria l

25.28

25 19911 Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I

7.20

26 19931 Muncitor deservire constructii montaj calegoria a lll-a

3.74

27 19621 Săpător categoria a ll-a 23.54

28 22731 Sudor electric categoria a lll-a 6.12

29 13442 Zidar 42 2.50

Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014Instalatii electrice interioareAsociaţia Profesionala Viti-Vinicola "TerasaleDunării" OstrovS.C. CREO-MIXT S.R.L.

C7 - LISTA cuprinzând consumurile cu mana de lucru

Pag 1 - 2

Page 139: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare
Page 140: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

OBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologiesi Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014

OBIECTUL: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologiesi Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice interioareI| Beneficiar: Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "Terasale

Dunării” Ostrov Proiectant: S.C. CREO-MIXT S.R.L.Executant: _______________________________________

C8 - LISTA cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de constructii

Nr.c rt Denumirea utilajului de constructii

Ore de funcţionare

Tariful unitar (exclusiv TVA)

- lei / ora -

Valoarea (exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 = 2 x 3

1 4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t 40.282 3006 Grup termic de sudura 28-35kw 4.40

33106 Presa pentru papuci 32.50

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTALlei

euro

1 euro = lei, curs la data de ______________

Proiectant,S.C. CREO-MIXT S.R.L.

Inginer devize,ing. SCANTEE ALEXANDRU

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007

Page 141: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

lOBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie

si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev.01/07.07.2014

OBIECTUL: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev.01/07.07.2014

STADIUL FIZIC: Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare Beneficiar: Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "Terasale

Dunării" Ostrov Proiectant: S.C. CREO-NIIXT S.R.L.Executant:

iC5 - LISTA cuprinzând cantil

- lei -

Creoi®Proiect: nr: Planşa: nr: Faza:

tatile de lucrări

SECŢIUNEA TEHNICA SECŢIUNEA FINANCIARA

Nr. Capito lu l de lucrări U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 41 EG01K1 Tija de captare, pentru instalatii de

paratrasnete, tija fiind de tip...PV - 3, de 9 mbuc 2.00

material:manopera:utilaj:transport:

2 VC01 Procurare paratrasnet conform specificaţii tehnice

lei 9,000.00

material:manopera:utilaj:transport:

3 EG07E1 Conducta de coborîre, montata pe ziduri si coşuri de beton sau cărămidă, conducta fiind din...banda de otel nezincata, de 25x4 mm, montata îngropat în zidărie

m 100.00

material:manopera:utilaj:transport:

4 EG08A1 Conducta de legare la pamînt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pământ, montata în pământ, inclusiv saparea si umplerea sântului, conducta fiind din...banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren uşor sau mijlociu

m 60.00

material:manopera:utilaj:transport:

5 EG09B1 Protectie pentru conducta de coborîre, pe lungime de 1,80 m, executata din otel comier cu aripi egale, având dimensiunile...30 X 30 X 4 mm

buc 180.00

material:manopera:

utilaj:transport:

6 EG10A1 Cutie cu eclisa de legătură, ...pentru centura de împamîntare

buc 4.00

material:manopera:utilaj:transport:

7 EG11E1 Piesa pentru racordarea conducteiinstalaţiilor de paratrasnet la diversele parti metalice ale construcţiei:...la acoperiş de tabla existent (tip TB)

buc 4.00

material:manopera:utilaj:transport:

Pag 1 - 2

Page 142: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare
Page 143: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

OBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologiesi Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. W i_ I Û Ë L t01/07.07.2014 u “ ÿ

i!

STAIBene

IProieExec

i

si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. proje 01/07.07.2014 Plani

)IUL FIZIC: Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare paza ficiar: Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "Terasale

Dunării" Ostrov ctant: S.C. CREO-MIXT S.R.L. utant:

ct: nr: 5a: nr:

urse materialeC6 - LISTA cuprinzând consumurile de res

Nr.crt.

il

Denumirea resursei m ateriale U.M.Consum ul cuprins in

oferta

Pret un itar (exc lus iv TVA)

-lei-

Valoarea (exclusiv TVA)

-le i-Furn izoru l

Greu­tatea-tone-

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 71 6202818 Apa industriala pentru

mortare si betoane de la reţeamc 0.16 Pret de referinţa 0.16

2 3700508 Banda din otel lam.cald s908 3 x 40 OL 37-1 k

kg 1.92 Pret de referinţa 0.00

3 3701265 Banda din otel lam.cald s908 4 x 25 OL 37-1 n

kg 81.0C Pret de referinţa 0.08

4 3701411 Banda din otel lam.cald s908 4 x 40 OL 37-1 n

kg 78.48 Pret de referinţa 0.08

5 3701631 Banda din otel lam.cald s908 4 x 70 OL 37-1 k

kg 0.8Q Pret de referinţa 0.00

6 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci

kg 170.88 Pret de referinţa 0.17

7 3500831 Cornier aripi eg.lam cald s 424 60x 60x 6 OL 37-1 n

kg 2.82 Pret de referinţa 0.00

8 3501055 Cornier aripi eg.lam cald s 424 70x 70x 7 OL 37-1 n

kg 30.0C Pret de referinţa 0.03

9 3500166 Cornier cu aripi egale laminat la ciad, stas 424 30x30x4 mm, OL 37-1 n

kg 608.4C Pret de referinţa 0.61

10 5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111

kg 0.3C Pret de referinţa 0.00

11 7312440 Cutie cu eclisa de separaţie simbol ces.

buc 4.00 Pret de referinţa 0.02

12 6313306 Diblu metalic cu autofrezare pentru şurub M 8

buc 8.00 Pret de referinţa 0.00

13 YC01 Diferenţa pret material lei 9,000.00 Pret de referinţa 0.01

14 5900712 Electrod sud.ol.nealial s 1 125/2 e44c 2,5

kg 6.40 Pret de referinţa 0.01

15 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm

mc 0.70 Pret de referinţa 0.95

16 3434290 Otel lat lam.cald s 395 OL 32-1N IT = 20 x 5

kg 2.00 Pret de referinţa 0.00

17 3435402 Otel lat laminare la cald, s395 OL 37-1N IT = 30x12 mm grosime

kg 3.50 Pret de referinţa 0.00

18 3407900 Otel rotund laminai la cald s 333 OL 37-1N D = 60

kg 2.80 Pret de referinţa 0.00

19 5840405 Piuliţa hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922

buc 16.00 Pret de referinţa 0.00

20 3518541 Profil U ar eg lam cald u14 OL 37-1N s 564

kg 194.00 Pret de referinţa 0.19

Pag 1 - 2

Page 144: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare
Page 145: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

_____ _ _________JOBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie

si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014 <

.. — 35si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. Proiect: nr:01/07.07.2014 Planşa: nr:

STADIUL FIZIC: Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare Faza:Beneficiar: Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola

Dunării" Ostrov Proiectant: S.C. CREO-MIXT S.R.L.Executant:

"Terasale

C7 - LISTA cuprinzând consumurile cu mana de lucru

Nr.crt. Denumirea meseriei

Consumul cu manopera - (om/ore) -

Tariful mediu - lei/ora -

Valoarea (exclusiv TVA)

- lei -Procentul

0 1 2 3 4 = 2 x 3 5

1 11521 Instalator electrician categoria a ll-a 41.40

2 11531 Instalator electrician categoria a lll-a 26.12

3 11541 Instalator electrician categoria a IV-a 31.50

4 11551 Instalator electrician categoria a V-a 2.00j

5 11511 Instalator electrician categoria l 134.38

6 221431 Lacatus constructii metalice-b categoria a lll-a

0.40

7 19621 Săpător categoria a ll-a 36.00

8 22731 Sudor electric categoria a lll-a 2.38

Total ore manopera: 274.18

Valoare directa lei

Recapitulatie iei

TOTALlei

f* euro

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,S.C. CREO-MIXT S.R.L.

nginer devize,ng. SCANTEE ALEXANDRU

¡ f i % \ u

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected],ro, tel.: 0236 477.007

n ~Pag “

Page 146: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

OBIECTIV:

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC: Beneficiar:

Proiectant:Executant:

- lei

Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014 Platforma generatorAsociaţia Profesionala Viti-Vinicola "TerasaleDunării" OstrovS.C. CREO-MIXT S.R.L.

Proiect:Planşa:Faza:

nr:nr:

C5 - LISTA cuprinzând cantitatile de lucrări

SECŢIUNEA TEHNICA SECŢIUNEA FINANCIARA

-------

Nr. C ap ito lu l de lucrări U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 41 TSA01A3 Săpătură manuala de pamant in spatii mc 12.00

inchise la deblee.in canale deschise,in material:gropi de împrumut la indepartarea stratului manopera:vegetal de 10-30 cm grosime etc....sub nivelul apei arunc, in depoz. sau vehicul a cărei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul săpăturii

utilaj:transport:

2 CG32C1 Umpluturi în straturi compactate...cu piatra mc 9.00sparta si nisip, compactate cu mijloace material:manuale manopera:

utilaj:transport:

3 CB01A1 Cofraje pentru beton in cuzineţi, fundaţii mp 5.00pahar si fundaţii de utilaje simple cu forme material:regulate din panouri refolosibile cu manopera:astereala din scinduri de rasinoase,...cu utilaj:astereala din scânduri de rasinoase

transport:4 CC01A1 Montarea armaturilor din otel-beton in kg 200.00

fundaţii...izolate (inclusiv fundaţii pahar), cu material:diametrul armaturilor pana la 18 mm manopera:inclusiv, distantier din mase plastice utilaj:

transport:5 CZ0301A1 Confecţionarea armaturilor din otel beton kg 50.00

pentru beton armat în fundaţii...fasonarea material:barelor pentru fundaţii izolate (inclusiv manopera:fundaţii pahar) continui si radiere, în utilaj:ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm

transport:6 CZ0301E1 Confecţionarea armaturilor din otel beton kg 150.00

pentru beton armat în fundaţii...fasonarea material:barelor pentru fundaţii izolate (inclusiv manopera:fundaţii pahar) continui si radiere, în utilaj:ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;

transport:7 ICA02C1 Turnarea betonului armat in elementele mc 6.00

construcţiilor, exclusiv cele executate in material:cofraje glisante...marca ...1) în fundaţii manopera:continue, radiere si pereţi cu grosime utilaj:pâna la 30 cm inclusiv;

transport:

7.L 2100971 Beton de ciment B 300 stas 3622 mc 6.05

Pag 1 - 2

Page 147: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare
Page 148: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

OBIECTIV:

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC: Beneficiar:

Proiectant:Executant:

Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014 Platforma generatorAsociaţia Profesionala Viti-Vinicola "TerasaleDunării" OstrovS.C. CREO-MIXT S.R.L.

Proiect:Planşa:Faza:

nr:nr:

C6 - LISTA cuprinzând consumurile de resurse materiale

j Nr.crt. Denumirea resursei m ateriale U.M.

Consum ul cuprins in

oferta

Pret un itar (exclus iv TVA)

-lei-

Valoarea (exclusiv TVA)

-le i-Furnizorul

Greu­tatea-tone-

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 71

!6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la relea

mc 1.50 Pret de referinţa 1.50

2 2100971 Beton de ciment B 300 stas 3622

mc 6.05 Pret de referinţa 15.85

3 5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constmclii 3x70 OL 34 s 2111

kg 0.40 Pret de referinţa 0.00

4 6719093 Distanlier din m.plasli.pt poz.arm.in beton pentru grinzi

buc 30.00 Pret de referinţa 0.00

5 2901167 Manele D = 7-11 cm L = 2-6m rasinoase s.1040

mc 0.00 Pret de referinţa 0.00

6 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm

mc 2.2î Pret de referinţa 3.04

7 2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm

kg 50.50 Pret de referinţa 0.05

82000573 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 16mm

kg 151.50 Pret de referinţa 0.15

9 2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte

mp 0.17 Pret de referinţa 0.00

10 2201701 Piatra sparta pentru drumuri r.sediment 8-15 mm.

mc 9.90 Pret de referinţa 14.85

11 3803233 Sarma moale obişnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889

kg 0.2£ Pret de referinţa 0.00

12 2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942

mc 0.02 Pret de referinţa 0.01

13 3803128 Sirma moale obişnuita D= 1,12 OL 32 s 889

kg 2.00 Pret de referinţa 0.00

14 6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382

kg 0.60 Pret de referinţa 0.00

Pag 1 - 2

Page 149: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

j LISTA cuprinzând consum urile de resurse materiale

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 7

Valoare directa leiR ecap itu la te lei

TOTALlei 35.45

euro

I

Pag 2 - 2

Page 150: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

OBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev.01/07.07.2014

OBIECTUL: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev.01/07.07.2014

STADIUL FIZIC: Platforma generatorBeneficiar: Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "Terasale

Dunării" Ostrov Proiectant: S.C. CREO-MIXT S.R.L.Executant:

C7 - LISTA cuprinzând consumul

Proiect: nr: Planşa: nr: Faza:

rile cu mana de lucru

Nr.crt. Denumirea meseriei

Consumul cu manopera - (om/ore) -

Tariful mediu - lei/ora -

Valoarea (exclusiv TVA)

- lei -Procentul

0 1 2 3 4 = 2 x 3 5

1 10221 Betonist categoria a ll-a 2.28

2 10231 Betonist categoria a lll-a 2.40

3 10241 Betonist categoria a IV-a 0.72

4 10251 Betonist categoria a V-a 0.30

5 10211 Betonist categoria I 1.14

6 10721 Dulgher constructii categoria a ll-a 4.21

7 10731 Dulgher constructii categoria a lll-a 0.60

8 10711 Dulgher constructii categoria I 1.30

9 11121 Fierar beton categoria a ll-a 2.75

10 11131 Fierar beton categoria a lll-a 4.02

11 11111 Fierar beton categoria l 5.65

12 19931 Muncitor deservire constructii montaj categoria a lll-a

1.30

13 19921 Muncitor deservire conslructii-monlaj categoria a ll-a

13.50

14 19621 Săpător categoria a ll-a 23.52

Total ore manopera: 63.69

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTALlei

euro

1 euro = lei, curs la data deCq '

Proiectant, //¿ > < S.C. CREO-MIXT S .R .L [ ÎŞ

i o M l\ nInginer devize, u o s - * . c Ţ i ing. SCANTEE ALEXANDRU \ 5 \ 'J y t

4 7 /

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007

Pag 1 - 1 |

Page 151: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

OBIECTIV:

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC: Beneficiar:

Proiectant:Executant:

Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014 Platforma generatorAsociaţia Profesionala Viti-Vinicola "TerasaleDunării" OstrovS.C. CREO-MIXT S.R.L.

1 -

Proiect:Planşa:Faza:

nr:nr:

C8 - LISTA cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de constructii

Nr.crt Denumirea utilajului de constructii

Ore de funcţionare

Tariful unitar (exclusiv TVA)

- lei / ora -

Valoarea (exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 = 2 x 3

1 4201 Maşina automata de taiat si ¡ndret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10

0.26

2 4205 Maşina de fasonai otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw 1.66

3 4203 Stanla electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 mm 0.40

4 6609 Troliu electric 3,1-5tf 0.12

5 3716 Vibralor de interior pentru beton acţionai, electric 0,9-1,5 kw

4.50

Valoare directa lei

R ecap itu la re lei

TOTALlei

euro

1 euro = lei, curs la dala de

proiectant,S.C. CREO-MIXT S.R.L.

Inginer devize,tng. SCANTEE ALEXANDRU

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007

Pag 1 -1

Page 152: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

OBIECTIV:

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC: Beneficiar:

Proiectant:Executant:

Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014 Platforma generatorAsociaţia Profesionala Viti-Vinicola "TerasaleDunării" OstrovS.C. CREO-MIXT S.R.L.

C9 - LISTA cuprinzând consumurile privind transporturile

Proiect:Planşa:Faza:

nr:nr:

Nr.crt. T ipu l de transport

Tonetran­

sportate

Kmpar­

curşi

Ore de funcţio­

nare

T arifu l un itar (exclus iv TVA) - le i/tona/km -

Valoarea (exclusiv TVA)

« lei -

0 1 2 3 4 5 6 = 2 x 3 x 5Transport rutier

1 TRA06A05 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =5 km

14.50 5.00 0.10

2 TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.

13.50 5.00 0.10

Total fara spor lei

S poruri deviz lei

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTALlei

euro

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,S.C. CREO-MIXT S.R.L.

Inginer devize,ing. SCANTEE ALEXANDRU

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007

Pag 1 -1

Page 153: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

OBIECTIV:

OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar:

Proiectant:Executant:

Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologiesi Viticultura "Terasele Dunării" - Rev.01/07.07.2014Organizare de şantierOrganizare de şantierAsociaţia Profesionala Viti-Vinicola "TerasaleDunării" OstrovS.C. CREO-MIXT S.R.L.

Proiect:Planşa:Faza:

nr:nr:

C5 - LISTA cuprinzând cantitatile de lucrări- le i -

SECŢIUNEA TEHNICA SECŢIUNEA FINANCIARA

Nr. Capito lu l de lucrări U.M. Cantitatea

5 = 3 x 4W1SA20E# Transportul si manipularea utilajului

tehnologic ...de la depozitul statiei la locul de montaj pe bucata aparat cu greutate de 1,5-2,0 T pe dispanta de 100 m

buc 6.00

material:

manopera:utilaj:transport:

ÎRA04A25 Transport rutier materiale semifabricate cuautoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dls.25 km.

tona 12.00

material:manopera:utilaj:transport:

3 AUT6752A1 Automacara 6- 9,9tf...cu brat cu zăbrele 12.00

material:manopera:utilaj:transport:

XC01 Cheltuieli cu închiriere container şantier - 3 bucx 5 luni

lei 5,000.00

material:manopera:utilaj:transport:

5 XC01 Cheltuieli cu închiriere si vidanjare toaleta ecologica - 2 buc x 5 luni

lei 1,500.00

material:manopera:utilaj:transport:

6 RCSP16C% Montat panou împrejmuire cu împletitura sau tesatura simpla, gata confecţionai, plasa zn

mp 300.00

material:

manopera:utilaj:

transport:6.L 2000781 Plasa sudale tip 55 LC 71(18,62 kg/buc)

OL 37-1 nkg 4.5Q

procent material m anopera utila j transport total

Cheltu ie li d irecte:

Pag 1 - 2

Page 154: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

ISTADIUL FIZIC: Organizare de şantier

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Recapitulaba: Recapitulare 1 ianuarie 2011CASFond de risc

Concedii si indemnizaţiiŞomajFond de garantareSanatate

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:Profit

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de ___ ________________

Proiectant,SC. CREO-MIXT S.R.L.

Inginer devize,ing. SCANTEE ALEXANDRU

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail; [email protected], tel.: 0236 477.007

Pag 2 - 2

Page 155: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

OBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologiesi Viticultura "Terasele Dunării" - Rev. 01/07.07.2014

OBIECTUL: Organizare de şantierSTADIUL FIZIC: Organizare de şantierBeneficiar: Asociaţia Profesionala Viti-Vinicola "Terasale

Dunării" Ostrov Proiectant: S.C. CREO-MIXT S.R.L.Executant: _______________________________________

Proiect: _________________ n r :___Planşa: __________________ nr: ___Faza: __________________

Page 156: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

OBIECTIV:

OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar:

Proiectant:Executant:

Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologiesi Viticultura "Terasele Dunării” - Rev.01/07.07.2014Organizare de şantierOrganizare de şantierAsociaţia Profesionala Viti-Vinicola "TerasaleDunării" OstrovS.C. CREO-MIXT S.R.L.

Proiect:Planşa:Faza:

nr:nr:

C7 - LISTA cuprinzând consumurile cu mana de lucru

Nr.crt. Denumirea meseriei

Consumul cu manopera - (om/ore) -

Tariful mediu - lei/ora -

Valoarea (exclusiv TVA)

- lei -Procentul

0 1 2 3 4 = 2 x 3 51 20331 Electrician post trafo categoria a lll-a 12.001

2 21842 Lacatus mecanic intr.rep. 42 63.00

3 19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22 42.00

Total ore manopera: 117.00

Valoare directa lei

R ecap itu la re lei

TOTALlei

euro

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,S.C. CREO-MIXT S.R.L.

inginer devize,ing.SCANTEE ALEXANDRU

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007

Pag 1 - 1

Page 157: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

OBIECTIV:

OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar:

Proiectant:Executant:

Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologiesi Viticultura "Terasele Dunării" - Rev.01/07.07.2014Organizare de şantierOrganizare de şantierAsociaţia Profesionala Viti-Vinicola "TerasaleDunării" OstrovS.C. CREO-MIXT S.R.L.

Proiect:Planşa:Faza:

nr:nr:

C8 - LISTA cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de constructii

Nr.c rt Denumirea utilajului de constructii

Ore de funcţionare

Tariful unitar (exclusiv TVA)

- lei / ora -

Valoarea (exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 = 2 x 3

1 6752 Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zăbrele 16.80

2 3005 Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica )15-28kw

9.00

3 6702 Macara de fereastra 0,15tf 3.004 7609 Maşina de găurit electrica rotopercutanta d=35mm 4.50

5 382H Polizor cu disc abraziv 4.50

65605 Tractor pe pneuri cu remorca de 31 65cp 12.00

Valoare d irecta lei

R ecap itu la te lei

TOTALlei

euro

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,S.C. CREO-MIXT S.R.L.

Inginer devize,ng. SCANTEE ALEXANDRU

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007

Pag 1 - 1

Page 158: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/Amenajare Centru Oenologie - REV 1.pdf · 17 Deviz analitic - lucrări instalatii sanitare

OBIECTIV:

OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar:

Proiectant:Executant:

Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologiesi Viticultura "Terasele Dunării" - Rev.01/07.07.2014Organizare de şantierOrganizare de şantierAsociaţia Profesionala Viti-Vinicola "TerasaleDunării" OstrovS.C. CREO-MIXT S.R.L.

Proiect:Planşa:Faza:

nr:nr:

C9 - LISTA cuprinzând consumurile privind transporturile

Nr.crt. Tipul de transport

Tonetran­

sportate

Kmpar-

Ore de funcţio­

nare

Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -

Valoarea (exclusiv TVA)

- lei -6 = 2 X 3 X 5

Transport rutier1 TRA04A25 Transport rutier materiale

semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.25 km.

12.00 25.00 0.50

Total fara spor leiSporuri deviz leiValoare directa leiRecapitulatie lei

TOTALlei

euro

1 euro: lei, curs la data de

Proiectant,S.C. CREO-MIXT S.R.L

Inginer devize,ing. SCANTEE ALEXANDRU

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007

Pag 1 -1