amenajare centru transfrontalier de oenologie si ...cbcromaniabulgaria.eu/user/file/amenajare centru...

of 158 /158
PROIECTARE CADASTRU 51 COA5TRUCTII CIYIIE Con/tanta. itr.Docio flr.31; Tel/ fciH. O M 16575^15 Tel.0241619712: Jl 5/2927/1995 CUI RO 4 I 1 0 I 35 [email protected] Amenajare centru transfrontalier de oenologie si viticultura „Terasele Dunării” - DOCUMENTAŢIE TEHNICO-ECONOMICA - - VOLUM FARA VALORI - 1. Denumirea obiectivului de investitii: Amenajare centru transfrontalier de oenologie si viticultura „Terasele Dunării” 2. Amplasament: Sat Ostrov, Comuna Ostrov, str. Regiei, nr. 1A- LOT 2, jud. Constanţa 3. Titularul investiţiei: Asociaţia Profesionala Viti - Vinicola «Terasele Dunării» 4. Beneficiarul investitiei: Asociaţia Profesionala Viti - Vinicola «Terasele Dunării» REV. 01 / 07.07.2014 5. Elaboratorul documentaţiei: S.C. CREO-MIXT S.R.L., Constanta

Author: tranhanh

Post on 06-Feb-2018

260 views

Category:

Documents


12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PROIECTARE CADASTRU 51 COA5TRUCTII CIYIIE Con/tanta. itr.Docio flr.31; Tel/ f c iH .OM16575^15Tel.0241619712:

  Jl 5/2927/1995CUI RO 4 I 10I 35

  [email protected]

  Amenajare centru transfrontalier de oenologie si viticultura Terasele Dunrii

  - DOCUMENTAIE TEHNICO-ECONOMICA -- VOLUM FARA VALORI -

  1. Denumirea obiectivului de investitii:Amenajare centru transfrontalier de oenologie si viticultura Terasele Dunrii

  2. Amplasament:Sat Ostrov, Comuna Ostrov, str. Regiei, nr. 1A- LOT 2, jud. Constana

  3. Titularul investiiei:Asociaia Profesionala Viti - Vinicola Terasele Dunrii

  4. Beneficiarul investitiei:Asociaia Profesionala Viti - Vinicola Terasele Dunrii

  REV. 01 / 07.07.2014

  5. Elaboratorul documentaiei:S.C. CREO-MIXT S.R.L., Constanta

 • BORDEROU - DOCUMENTAIE TEHNICA CU VALORI

  Borderou:

  G. Docum entaie tehnico - economica - Volum fara valori:1 Deviz general si devize pe obiect + lista dotri + antemasuratori arhitectura + rezistenta - REVIZIA 01/07.07.2014

  2 Deviz analitic - lucrri rezistenta3 Liste consum de materiale - lucrri rezistenta4 Liste consum manopera - lucrri rezistenta5 Liste consum ore funcionare utilaje - lucrri rezistenta6 Liste consum transporturi - lucrri rezistenta

  7 Deviz analitic - lucrri arhitectura8 Liste consum de materiale - lucrri arhitectura9 Liste consum manopera - lucrri arhitectura10 Liste consum ore funcionare utilaje - lucrri arhitectura11 Liste consum transporturi - lucrri arhitectura

  12 Deviz analitic - izolaie terasa13 Liste consum de materiale - izolaie terasa14 Liste consum manopera - izolaie terasa15 Liste consum ore funcionare utilaje - izolaie terasa16 Liste consum transporturi - izolaie terasa

  17 Deviz analitic - lucrri instalatii sanitare18 Liste consum de materiale - lucrri instalatii sanitare19 Liste consum manopera - lucrri instalatii sanitare20 Liste consum ore funcionare utilaje - lucrri instalatii sanitare

  '21 Deviz analitic - lucrri instalatii termice si ventilatie22 Liste consum de materiale - lucrri instalatii termice si ventilatie23 Liste consum manopera - lucrri instalatii termice si ventilatie24 Liste consum ore funcionare utilaje - lucrri instalatii termice si ventilatie

  25 Deviz analitic - lucrri instalatii electrice26 Liste consum de materiale - lucrri instalatii electrice27 Liste consum manopera - lucrri instalatii electrice28 Liste consum ore funcionare utilaje - lucrri instalatii electrice

  29 Deviz analitic - Paratrasnet cu dispozitiv de amortizare30 Lista consum materiale - paratrasnet cu dispozitiv de amortizare31 Lista manopera - paratrasnet cu dispozitiv de amortizare

  32 Deviz analitic - Platforma generator33 Lista consum materiale - Platforma generator34 Lista consum manopera - Platforma generator35 Lista consum utilaje - Platforma generator36 Lista consum transporturi - Platforma generator

  37 Deviz analitic - Organizare de antier

  38 Lista consum materiale - Organizare de antier39 Lista consum manopera - Organizare de antier40 Lista consum utilaje - Organizare de antier41 Lista consum transporturi - Organizare de antier

  42 Fise tehnice - toate specializrile

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • X

  oras Constanta; str. Daciei, nr. 31, jud. Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;

  [email protected] J13/2927/20.05.1993 RO 4130135

  DEVIZ GENERALprivind cheltuielile "Amenajare CENTRU TRANSFRONTALIER de OENOLOGIE si VITICULTURA TERASELE D U N R II"

  in mii lei / mii euro la cursul "INFOEURO" 4.5015 lei / euro din data de 01.03.2014

  Nr. Cit. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de lucrriValoare (fera TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

  Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

  1 2 3 4 5 6 7Cap. 1: Cheltuieli pentru obinerea si amenajarea terenului

  1.1. Obinerea terenului1.2. Amenajarea terenului

  1.3. Amenajare pt. protectia mediului si aducerea la forma iniiala

  TOTAL CAPITOL 1

  Cap. 2: Cheltuieli pentru asigurarea utiiitatilor necesare obiectivelor

  2.1. Branamente apa, canalizare, telefonie, energie electrica

  TOTAL CAPITOL 2Cap. 3: Cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica

  3.1. Studii teren (geotehnic si topografic)3.2. Taxe pentru obinerea de avize, acorduri si autorizaii3.3. Proiectare si inginerie3.4. Organizarea procedurilor de achiziie3.5. Consultanta3.6 Asistenta tehnica

  TOTAL CAPITOL 3Cap. 4: Cheltuieli pentru investita de baza

  4.1. Constructii si instaiatii4.2. Montaj utilaj tehnologic4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si funcionaleA A . Utilaje fara montaj si echipamente de transport4.5. Dotri4.6. Active necorporale

  TOTAL CAPITOL 4Cap. 5: Alte cheltuieli

  5.1. Organizare antier

  5.1.1. Lucrri de constructii

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de antier

  5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

  5.2.1.1.Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrrilor de constructii [0.70% x (C+M)]

  5.2.1.2.Cota aferenta ISC pt controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pt autor, lucrrilor de constructii [0.10% x (C+M)]

  5.2.1.3. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor [0.50% x (C+M)]5.2.2. Comision pentru obinerea finantarii necesare

  5.2.3. Costul creditului

  5.3. Cheltuieli diverse si neprevzute [procent 0.92% x (4.1+4.2+4.3)]

  TOTAL CAPITOL 5Cap. 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, tehnice si predarea la beneficiar

  6.1. Pregatirea personalului de exploatare

  6.2. Probe tehnologice si teste

  TOTAL CAPITOL 6TOTAL GENERAL

  Din care C+M (C+M 1.2 + 1.3 + 2 ^ 1 * 4 4 + 5.1 .1 )

  Inoghnit,S.C. CREp3vflXT(5J*

  Beneficiar,Asociaia Profesionala Viti-Vinicola

  TERASELE DUNRII Ostrov

  mailto:[email protected]

 • oras Constanta, str. Daciei, nr. 31, jud. Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;

  [email protected],com J13/2927/20.05.1993 RO 4130135

  DETALIERE DEVIZ FINANCIAR - CAPITOLUL 3privind cheltuielile "Amenajare CENTRU TRANSFRONTALIER de OENOLOGIEsI VITICULTURA TER A S E LE D U N R II

  in mii lei / mii euro la cursul "INFOEURO" 4.5015 lei / euro din data de 01.03.2014

  Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de lucrriValoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

  Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

  1 2 3 4 5 6 7Cap. 3: Cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica

  3.1. Studii teren (geotehnic si topografic)

  3.2. Taxe pentru obinerea de avize, acorduri si autorizaii

  3.2.1. Obinerea / prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism3.2.2. Obinerea / prelungirea valabilitatii autorizaiei de construire/desfiintare, obinere autorizaii de scoatere din circuitul agricol [1.00% x Lucrri C.M. prevzute]3.2.3. Obinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si branamente la reelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.3.2.4. Obinere aviz sanitar, sanitar veterinar si fitosanitar

  3.2.5. Obinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa3.2.6. ntocmirea documentaiei, obinerea numrului cadastral provizoriu si nregistrarea terenului in Cartea Funciara3.2.7. Obinerea avizului PSI3.2.8. Obinerea acordului de mediu3.2.9. Alte avize - Aviz Direcia de Patrimoniu

  3.3. Proiectare si inginerie

  3.3.1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care:3.3.1.a. Studiu de prefezabilitate3.3.1 .b. Studiu de avizare a lucrrilor de interventii3.3.1 .c. Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de execuie3.3.1.d. Verificarea de specialitate a proiectului

  3.3.1.e. Elaborarea certificatului de performanta energetica a cldirii3.3.2. Documentaii necesare pentru obinerea acordurilor, avizelor si autorizaiilor aferente obiectului de investitii3.3.3. Cheltuieli pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii ncepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizri, consolidri, etc.)3.3.4. Cheltuieli pentru efectuarea auditului energetic

  3.4. Organizarea procedurilor de achiziie

  3.5. Cheltuieli pentru consultanta - total, din cane

  3.5.1. Plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piaa, de evaluare, la ntocmirea cererii de finanare

  3.5.2. Plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de execuie

  3.6. Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care:

  3.6.1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu intra n tarifarea proiectrii3.6.2. plata dirigintilor de antier desemnai de autoritatea contractanta, autorizai conform prevederilor legale pentru verificarea execuiei lucrrilor de constructii si instalatii

  TOTAL CAPITOL 3

  S.C. pREO-MIXT S$LL.nu

  Beneficiar,Asociaia Profesionala Vlti-Vinicola

  TERASELE DUNRII Ostrov

 • oras Constanta, str. Dadei, nr. 31, jud. Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;

  [email protected] J13/2927/20.Q5.1993 RO 4130135

  DEVIZUL OBIECTULUI D01 - Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura

  in mii lei / mii euro la cursul "INFOEURO 4.5015 lei / euro din data de 01.03.2014

  Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieliValoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

  Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

  1 2 3 4 5 6 7

  I. LUCRRI DE CONSTRUCTII1 Structura de rezistenta + platforma generator2 Arhitectura3 Izolaii terasa4 Instalatii electrice + paratrasnet5 Instalatii sanitare (apa + canalizare + conducta refulare)

  6 Instalatii de nclzire, ventilatie, climatizare. PSI, radio-TV, intranet7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale8 Instalatii de telecomunicaii

  TOTAL CAPITOL III. MONTAJ1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice

  TOTAL CAPITOL IIIII. PROCURARE1 Utilaje si echipamente tehnologice2 Utilaje si echipamente de transport3 Dotri

  TOTAL CAPITOL IIITOTAL (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

  ntocmit,S.C. CREO-MIXT S.R.L.

  Beneficiar,Asociaia Profesionala Viti-Vinicola

  TERASELE DUNRII Ostrov

  mailto:[email protected]

 • oras Constanta, str. Daciei, nr. 31, jud. Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;

  [email protected] J13/2927/20.05.1993 RO 4130135

  LISTA DE UTILAJE, ECHIPAMENTE SI DOTRI LU1 - Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie s Viticultura

  M euro la cursul "INFOEURO" 4.5015 lei / euro din data de 01.03.2014

  II. MONTAJ:

  11.1. Montai utilaie si echipamente tehnologice:

  Denumire 1 Tip utilaj / echipament

  Pret unitar Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

  CrLU.M. Cant

  RON EURO RON EURO RON RON EURO

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1

  Montaj gospodrie de apa rece complet echipata (rezervoare, grup pompare, pompa submersibila, racorduri la instalatii

  ansm 1

  TOTAL GENERAL

  III. PROCURARE:

  111.1. Procurare utilaie s echipamente tehnologice:

  Nr.CrL

  Denumire / Tip utilaj / echipament U.M.

  CantPret unttar Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

  RON EURO RON EURO RON RON EURO

  0 1 7 8 9 10

  1

  Grup pompare avand Q=6.50mc/h, H=52mCA, cu tablou electric propriu

  ansm 1

  2

  Pompa submersibila Q=4.80mc/h, H=52.60mCA, N=1.10kw

  buc 1

  3

  Vas hidrofor cu membrana, vertical, capacitate 5001, presiune 10 bar,

  buc 1

  4

  Rezervor tampon, cilindric vertical, capacitate 1000 I, pentru apa potabila

  buc 2

  5Pompa basa DAB, Q=4.5mc/h, H=8mCA, N=0.22kw

  buc 1

  6Filtru automatic - gel, debit 4.0mc/h, racord 1 1/4"

  buc 1

  7

  Filtru magnetic anticalcar-MEDIU - GEL, debit 2.5mc/h, racord 3/4"

  buc 1

  8Statie de epurare complet echipata

  ansm 1

  Pag. 4

  mailto:[email protected]

 • oras Constanta, str. Daciei, nr. 31, jud. Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;

  [email protected] J13/2927/20.05.1993 RO 4130135

  9 Grup electrogen complet echipat

  buc 1

  10

  Cazan 100kwin condensate, complet echipat cu funcionare pe gaze naturale si GPL

  buc 4

  11Boiler bivalent dublu emailat 500 litri - max 95*C

  buc 2

  12Butelie de egalizare a presiunii D=250mm, H=1250mm

  buc 1

  13Distribuitor / colectorD=125mm,L

 • . r O Ir- t

  oras Constanta, str. Daciei, nr. 31, jud. Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;

  [email protected] JIB/2927/20.05.1993 RO 4130135

  111.2. Utilaie si echipamente de transport:

  Nr.C rt

  Denumire / Tip utilaj 1 echipament

  U.M. Cant.Pret unitar Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

  RON EURO RON EURO RON RON EURO0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 - - 0

  TOTAL GENERAL

  III.3. Dotri:

  Nr.C rt

  Denumire / Tip utilaj / echipament U.M. Cant

  Pret unitar Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)RON EURO RON EURO RON RON EURO

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Scaune buc 1602 Mese mari buc 63 Sonorizare artsm 14 Videoproiector fix buc 15 Ecran videoproiect buc 3

  6 Videoproiector mobil buc 2

  7 Mese joase buc 88 Fotolii buc 49 Birou lemn buc 910 Scaune birou buc 1111 Calculatoare buc 712 Imprimante buc 213 Retelistica ansm 114 Internet ansm 115 Dulapuri buc 916 Standuri mobile buc 417 Extinctor mobil buc 718 Masa laborator buc 119 Pahare buc 20

  20Balana analitica 200g

  buc 1

  21 Balana tehnica semiautomata 600g buc 1

  22Spectrofotometru UV VIS 190-900nM

  buc 1

  23Etuva cu termostatare

  buc 1

  24 PH-metru buc 125 Nisa chimica buc 1

  26Centrifuga laborator 0 6000 rot/min

  buc 1

  27 Agitator mecanic buc 1

  28Cuptor electric de calcinare buc 1

  29Aparat distilare apa TIP DP-R2 (S)

  buc 1

  TOTAL GENERAL

  I ntocrln itv S.C. CRipb-MIXT SJ^L.

  Ils

  Pag. 6

  Beneficiar,Asociaia Profesionala Viti-Vinicola

  TERASELE DUNRII Ostrov

  mailto:[email protected]

 • rc PROIECTARE CflDflJTRU II CO1STRUCTII CIYIIE Gon/tanta. Slr.Docici flr.SI; Tel/ fax.0241657545:Tel.0241619712:[email protected] ^ 77*J l5/2927/1995

  . * . 1CUI RO 4150155 IS O 9 0 0 1 M IS O 14001

  Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura Terasele Dunrii

  - ANTEMASURATOARE -- ARHITECTURA-

  REV. 01 /07.07.2014

  Elaboratorul documentaiei:S.C. CREO-MIXT S.R.L., Constanta

  Beneficiarul investiiei:Asociaia Profesionala Viti - Vinicola Terasele Dunrii

  mailto:[email protected]

 • ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

  Nr.Crt

  DenumireArticol

  Descrierearticol Calcul cantitate U.M

  Cant. Rev 1

  Cant.Init. Dif.

  0 1 2 3 4 5 6 7

  1 CB47A1

  Schelametalicatubularapentrulucrri pesuprafeeverticale

  2 fete x (45.20m + 21.00m) x 7.50m = 993.00mp

  - se adauga scrile exterioare:2 buc x (2 x 3.70m + lO .lOm ) x 7.50m

  = 262.50mp = 1255.50mp

  mp 1255 993.0 +262

  2MDTC5545100

  Transport utilaj 100km = 100 buc buc 100.0 100.0 -

  3 RPCT03D1

  Demolarea zidurilor din crmid, in grosime de peste 7cm, executate cu mortar de ciment

  Demisol:Depozit:3 x 3.60m x 2.50m = 27.00mp Scara: 3.60m x 2.50m = 9.00mp

  = 36.00mp x 0.25m = 9.00mcParter:Gr sanit 1-4: 4 buc x 6.00m x 2.80m x 0.15m

  =10.08mcGr sanit 5: 2.00m x 2.80m x 0.15m = 0.84mc Camera 1 -4 :4 buc x 0.50m x 2.50m x 0.30m

  = 1.50mcHol: 5.95m x 2.50m x 0.40m = 5.95mc Camera 6: 7.35m x 2.50m x 0.20m = 3.67mc Camera 7 : 10.90m x 2.50m x 0.20m = 5.45mc Camera 8: 7.35m x 2.50m x 0.40m = 7.35mc

  2.25m x 2.80m x 0.60m =3.78mc Camera 10: 7.55m x 2.80m x 0.15m = 3.17mc Grup sanit: 9.00m x 2.80m x 0.15m = 3.78mc

  = 45.57mcEtaj 1:Salon 5: 3.75m x 2.50m x 0.30m = 2.81mc Salon 6:10.40m x 2.80m x 0.20m = 5.82mc Salon 12: 6.05m x 2.50m x 0.20m = 3.02mc Vestiar f: 3.65m x 2.50m x 0.20m = 1.82mc Spltor: 1.50m x 2.50m x 0.15m = 0.56mc Gr. Sanit: 19.80m x 2.80m x 0.20m = 11.08mc

  5.55m x 2.80m x 0.30m = 4.66mc 6 x 5.55m x 2.80m x 0.15m = 13.98mc 20 x 1.20m x 2.30m x 0.15m = 8.28mc 24 x 0.30m x 2.30m x 0.15m = 2.48mc

  Vestiar b: 3.80m x 2.50m x 0.20m= 1.90mc Salon 13: 7.40m x 2.50m x 0.30m = 5.55mc Hol: 2.00m x 2.50m x0.40m = 2.00mc

  = 63.96mc = 118.53mc

  mc 118.5 105.0 +13.5

  4 RPCT04B1

  Spargerea zidurilor pentru crearea de goluri,pentru usi si ferestre in ziduri existente

  Parter:Camera 8: 0.70m x 2.10m x 0.20m = 0.29mc Hol: 1.00m x 2.10m x 0.30m = 0.63mc

  = 0.92mc

  Eta] 1:Saloane: buc 7 x 0.90m x 2.10m x 0.30m

  = 3.97mcSalon 10: 0.90m x 2.10m x 0.20m = 0.37mc

  mc 7.50 5.00 +2.50

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

  Salon 11: 0.70m x Salon 12: 0.70m x

  1.60m x 2 Salon 13: 0.90m x

  2.10m x 0.20m = 0.29mc 2.10m x 0.30m = 0.44mc .10m x 0.30m = l.OOmc 2.10m x 0.25 = 0.47mc

  = 6.54mc= 7.46mc

  RPCT20A1

  Desfacerea pardoselilor din ciment turnate pe loc,sclivisite,turnate,mozaicate

  Demisol:Depozit 1: = 715.40mpCasa scrii: = 13.30mpDepozit 2: = 100.95mpMagazie: = 176.50mD

  = 1006.15mpParter:Camera 1: = 29.25mpGr. Sanit. 1: = 6.70mpHol 1: = 5.85mpCamera 2: = 29.55mpGr. Sanit. 2: = 6.45mpHol 2: = 6.20mpCamera 3: = 28.85mpGr. Sanit. 3: = 6.85mpHol 3: = 5.45mpCamera 4: = 28.65mpGr. Sanit. 4: = 6.50mpHol 4: = 5.85mpCamera 5: = 27.30mpGr. Sanit. 5: = 3.25mpHol 5: = 4.25mpHol: = 14.40mpCasa scrii 1: = 13.30mpCamera 6: = 44.15 mpCamera 7: = 43.20mpCamera 8: = 27.35mpCamera 9: = 13.60mpHol: = 3.50mpCamera 10: = 5.05mpGr. Sanit: = 4.75mpDepozit 4: = 4.25mpHol: = 17.10mpHol: = 147.65mpHol: = 13.50mpMagazie 5: = 9.90mpHol: = 3.60mpBirou 3: = 29.00mpBirou 2: = 20.90mpBirou 1: = 21.95mpGr. Sanit: = 6.75mpGr. Sanit: = 4.60mpHol: = 2.25mpDepozit 3: = 5.90mpMagazie 4: = 84.90mpHol: = 12.50mpMagazie 3: = 54.25mpSala adunari: = 63.30mpMagazie 1: = 18.95mp

  mp 2784 2748 +36.0

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

  Depozit 2: = 6.40mpMagazie 2: = 15.45mpHol serviciu: = 3.10mpGr. Sanit. Serviciu: = 3.25mpCamera serviciu: = 14.80mpDepozit 1: = 6.45mpCasa scrii 2: = 29.45mpCasa scrii 3: = 29.45mp

  = 999.85mp

  Etaj 1:Salon 1: = 30.00mpSalon 2: = 29.20mpSalon 3: = 29.95mpSalon 4: = 28.80mpSalon 5: = 28.65mpCasa scrii 1: = 13.30mpSalon 6: = 48.10mpSalon 7: = 29.20mpSalon 8: = 29.20mpSalon 9: = 29.55mpHol coridor: = 20.10mpSalon 10: = 36.20mpSalon 11: = 37.10mpSalon 12: = 36.65mpVestiar fem ei: = 14.05mpHol: = 2.40mpSpltor: = 2.90mpGr. Sanit. F: = 13,75mpGr. Sanit.: = 5.10mpDusuri: = 9.80mpDusuri: = 9.80mpGr. Sanit: = 5.85mpGr. Sanit. B: = 12.40mpSpltor: = 3.20mpVestiar barbati: = 14.60mpHol: = 123.80mpDepozit: = 2.40mpSalon 13: = 36.65mpSalon 14: = 37.05mpSalon 15: = 37.40mpH o l-c o r id o r: = 20.40mp

  = 777.55mp= 2783.55mp

  RPCT14A1

  Desfacerea tencuielilor la faade executate cu terasit, domolit sau similare

  2 x (45.20m + 21.00m) x 6.00m = 794.40mp2 x 5.50m x 2.50m _______ = 27.50mp

  = 821.90mp- se adauga scrile exterioare:buc 2 x 2 x (lO .lO m +3.70m)x3.00m=165.60mp

  = 987.50mp- se scad golurile:Parter: buc 48 x l.OOm x 1.70m = 81.60mp

  buc 1 x 1.60m x 2.40m = 3.84mpbuc 3 x 0.90m x 2.10m = 5.67mpbuc 1 x 0.80m x 2.10m = 1.68mp

  mp 632.0 567.5 +64.5

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA- REV. 01 / 07.07.2014

  buc 1 x 1.80m x 2.10m = 3.78mp = 96.57mp

  Casa scrii: buc 2 x 2.45m x 3.15m = 15.43mp

  Etaj 1: buc 40 x l.OOm x 1.70m = 68.00mp buc 1 x 2.35m x 1.70m = 4.00mp buc 2 x 1.40m x 2.10m = 5.88mp

  = 77.88mp = 189.88mp

  = 632.02mp

  7 RPCT33A1

  Demontarea uilor si ferestrelor din lemn

  Ferestre:Demisohbuc 55 x l.OOm x 0.60m = 33.00mp

  = 33.00mp

  Parter: buc 53 x l.OOm x 1.70m = 90.10mp bu c7 x0 .8 0 m x 1.70m = 9.52mp buc 5 x 0.60m x 1.70m = 5.10mp

  = 104.72mp

  Etaj 1: buc 40 x l.OOm x 1.70m = 68.00mp buc 1 x 2.35m x 1.70m = 4.00mp

  = 72.00mp = 209.72mp

  Us:Demisol-.buc 1 x 0.90m x 2.10m = 1.89mp

  buc 2 x 2.20m x 2.10m = 9.24mp = 11.13mp

  Parter: buc 6 x l.OOm x 2.10m = 12.60mp buc 8 x 0.90m x 2.10m = 15.12mp buc 13 x 0.85m x 2.10m = 23.20mp buc 4 x 0.80m x 2.10m = 6.72mp b u c 4 x 0.75m x 2.10m = 6.30mp buc 7 x 0.70m x 2.10m = 10.29mp buc 9 x 0.65m x 2.10m = 12.28mp buc 1 x 1.40m x 2.10m = 2.94mp buc 2 x 1.50m x 2.10m = 6.30mp buc 1 x 1.60m x 2.40m = 3.84mp buc 1 x 1.70m x 2.10m = 3.57mp buc 1 x 1.80m x 2.40m = 4.32mp

  = 107.48mp

  Etaj 1: buc 11 x 0.95m x 2.10m =21.95m p buc 1 x 0.90m x 2.10m = 1.89mp buc 13 x 0.80m x 2.10m = 21.84mp buc 1 x 0.75m x 2.10m = 1.57mp buc 1 x 0.65m x 2.10m = 1.35mp buc 9 x 0.60m x 2.10m = 11.34mp buc 2 x 1.40m x 2.10m = 5.88mp

  = 65.82mp = 184.43mp

  = 394.15mp

  mp 394.5 374.0 +20.5

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 /07.07.2014

  8 RPCT34A1

  Demontarea uilor si a ferestrelor metalice

  nchideri perimetrale scri exterioare:2 x (2 x (4.85m + 6.05m) x 2.80m)= 122.08mp 122.08mp x 18.50kg/mp = 2258.48kg

  kg 2259 2500 -241.0

  9 RPCT36A1

  Demontareascrilormetalicedrepte

  Demontarea podestelor din tabla si a trepte lor:Podete: 2 scri x 4 podete x 4.00mp = 32.00mpTrepte: 2 scri x 45 trep te x 0.35mo = 31.50mD

  = 63.50mp x 25.50kg/mp = 1619.25kg

  kg 1620 1620 -

  10 IZA01D

  Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive a suprf. de metal existente

  Sablare structura existenta (fara trepte si podete):= 2 scri x lOOO.OOkg/scara = 2000.OOkg

  to 2.00 2.00 -

  11 CL12A1

  Scri,parapete,pasarele,podetemetalicemontare cusurubui

  Podete si trep te : = 1619.25kg to 1.62 1.62 -

  12 IZD10A

  Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a structurilor metalice cu un strat de grund si 2 straturi emailclorcauciuc

  Idem IZA01D = 2000.00kg CL12A1 = 1619.25kg

  = 3619.25kgto 3.62 3.62 -

  13 CD14C1

  (ASIM) Perei din panouri cortina cu geamtermoizolant , montati pe structura metalica existenta

  = 122.08mp mp 122.0 135.0 -13.0

  14 RPCT11B1

  Desfacerea tencuielilor la tavane de beton cu mortar de var si adaos de ipsos

  Idem RPCT20A1 =2747.51mp mp 2784 2748 +36.0

  15 RPCT10A1Desfacereatencuielilorinterioare

  Demisol:Depozit 1: 2 x (43.85m + 19.80m + 4.00m + 4.40m + 4.40m + 2 x 2.40m + 2 x 2.80m)

  mp 4489 3875 +614

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

  obinuite la perei, pe suprafee careurmeaza a se tencui

  x 2.50m = 434.25mp Depozit 2: 2 x (11.70m + 11.60m + 4.10m)

  x 2.50m = 137.00mp Magazie: 2 x (35.50m + 5.00m) x 2.80m

  = 226.80mp Casa scrii: (2 x 3.80m + 3.60m) x 2.50m

  = 28.00mpGrinzi long: 4 buc x 2 fete x 43.85m x 0.30m

  = 105.24mp Grinzi transv: 10 buc x 2 fete x 19.80m x 0.30m

  = 118.80mpGrinzi perim: 2 x (43.85m + 19.80m) x 0.30m

  _______________________= 38.19mp= 1088.28mp

  Parter:Perimetral: 2 x (43.85m + 19.80m) x 2.50m

  =318.25mpCamera 1-4: 4 x (2 x (7.80m + 3.75m) x 2.50m)

  = 231.00mp Hol + gr sanit 1-4: 4 x (2 x (3.75m + 3.50m)

  x 2.50m) = 145.00mp Camera 5: (2 x 3.60m + 7.80m + 4.05m)

  x 2.50m = 47.62mp Hol + gr sanit 5: 2 x (3.75m + 3.50m) x 2.50m

  = 36.25mp Casa scrii 1: 2 x (3.60m + 4.05m) x 2.50m

  = 38.25mp Camera 6: (2 x 3.80m + 3.55m) x 2.50m

  = 27.87mp Camera 7: (2 x 3.80m + 3.55m) x 2.50m

  = 27.87mpCamera 8: (3.70m + 7.40m) x 2.50m = 27.75mp Cam 9 + 10: 2 x (3.70m + 7.40m) x 2.50m

  = 55.50mpHol: (2 x 3.60m + 6.15m) x 2.80m = 37.38mp Depozit 4: 2 x (2.05m + 2.05m) x 2.80m

  = 22.96mp Scara: 2 x (3.60m + 1.40m) x 2.80m

  = 28.00mp Hol: 2 x (3.60m + 3.75m) x 2.50m

  = 36.75mp Magazie 5: 2 x (3.80m + 2.60m) x 2.50m

  = 32.00mp Hol: 2 x (3.80m + 0.95m) x 2.80m

  = 26.60mp Birou 3: 2 x (3.70m + 7.85m) x 2.50m

  = 57.75mp Birou 2: 2 x (5.62m + 3.72m) x 2.50m

  = 46.70mp Birou 1: 2 x (3.92m + 5.62m) x 2.50m

  = 47.70mp Gr sanit + dep + hol: 56.00m x 2.80m

  = 156.80mp Sala adunari: 2 x (11.75m + 5.80m) x 2.50m

  = 87.75mp

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

  Magazie 2: 2 x (3.90m + 4.00m) x 2.80m= 44.24mp

  Depozit 2: 2 x (3.80m + 1.70m) x 2.80m= 30.80mp

  Depozit 1: 2 x (3.80m + 1.70m) x 2.80m= 30.80mp

  Camera serv: 2 x (3.80m + 2.05m) x 2.80m= 32.76mp

  Gr sanit serv: 2 x (1.90m + 1.70m) x 2.80m= 20.16mp

  Hol serv: 2 x (1.70m + 1.70m) x 2.80m= 19.04mp

  Hol princ: 2 x (35.85m + 8.00m) x 2.80m= 245.56mp

  Magazie 1: 2 x (3.80m + 4.95m) x 2.80m= 49.00mp

  Magazie 3: 2 x (11.55m + 4.95m) x 2.80m= 92.40mp

  Hol: 2 x (4.95m x 4.00m) x 2.80m = 50.12mp Magazie 4: 2 x (17.15m + 4.95m) x 2.80m

  = 123.76mp Casa scarii 2: 2 x (9.50m + 3.10m) x 4.40m

  = 110.88mp Casa scarii 3: 2 x (9.50m + 3.10m) x 4.40m

  = 110.88mp Grinzi long: 4 bue x 2 fete x 43.85m x 0.30m

  = 105.24mp Grinzi transv: 10 bue x 2 fe te x 19.80m x 0.30m

  = 118.80mpGrinzi perim: 2 x (43.85m + 19.80m) x 0.30m

  _______________________= 38.19mp= 2575.98mp

  Etaj 1:Salon 1-5: 5 x 2 x (7.80m + 3.75m) x 2.50m

  = 288.75mp Casa scarii 1: 2 x (3.60m + 3.70m) x 2.50m

  = 36.50mp Salon 6: (6.20m + 3.65m + 7.85m) x 2.50m

  = 44.25mpSalon 7-9: 3 x 2 x (3.75m + 7.85m) x 2.50m

  = 174.00mpSalon 10: 2 x (3.70m + 9.80m) x 2.50m

  = 67.50mp Sal. 11+12: 2 x (7.75m + 9.80m) x 2.50m

  = 87.75mp Depozit: 2 x (1.40m + 1.72m) x 2.80m

  = 17.47mp Salon 13: (2 x 3.72m + 9.85m) x 2.50m

  = 43.22mpSalon 14+15: 2 x 2 x (3.80m + 9.85m) x 2.50m

  = 136.50mp Hol princ: 2 x (43.60m + 6.00m) x 2.80m

  = 277.76mp Grinzi long: 4 bue x 2 fete x 43.85m x 0.30m _______________________ = 105.24mp_________

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

  Grinzi transv: 10 buc x 2 fete x 19.80m x 0.30m = 118.80mp

  Grinzi perim: 2 x (43.85m + 19.80m) x 0.30m_______________ = 38.19mp

  _______________________= 1435.93mp= 5100.19mp

  - se scad golurile de usi si ferestre:Ferestre:Demisokbuc 71 x l.OOm x 0.60m = 42.60mp

  = 42.60mp

  Parter: buc 58 x l.OOm x 1.70m = 98.60mp buc 14 x 0.80m x 1.70m = 19.04mp buc 10 x 0.60m x 1.70m = 10.20mp

  = 127.84mp

  Etaj 1:

  Usi:

  buc 40 x l.OOm x 1.70m = 68.00mp buc 1 x 2.35m x 1.70m = 4.00mp_______________ = 72.00mp

  = 242.40mp

  Demisol:buc 1 x 0.90m x 2.10m buc 2 x 2.20m x 2.10m

  = 1.89mp = 9.24mp

  = 11.13mp

  Parter: buc 6 x l.OOm x 2.10m = 12.60mpbuc 8 x 0.90m x 2.10m = 15.12mpbuc 13 x0.85m x2.10m = 23.20mp buc 4 x 0.80m x 2.10m = 6.72mpbuc4 x 0.75m x 2.10m = 6.30mpbuc 7 x 0.70m x 2.10m = 10,29mpbuc 9 x 0.65m x 2.10m = 12.28mpbuc 1 x 1.40m x 2.10m = 2.94mpbuc 2 x 1.50m x 2.10m = 6.30mpbuc 1 x 1.60m x 2.40m = 3.84mpbuc 1 x 1.70m x 2.10m = 3.57mpbuc 1 x 1.80m x 2.40m = 4.32mp

  = 107.48mp

  buc 11 x 0.95m x 2.10m = 21.95mp buc 1 x 0.90m x 2.10m = 1.89mpbuc 13 x 0.80m x 2.10m = 21.84mp buc 1 x 0.75m x 2.10m = 1.57mpbuc 1 x 0.65m x 2.10m = 1.35mpbuc 9 x 0.60m x 2.10m = 11.34mpbuc 2 x 1.40m x 2.10m = 5.88mp_______________ = 65.82mp

  Etaj 1:

  = 184.43mp x 2 fete = 368.86mp= 4488.93mp

  16 RPCG17A1

  Refacerea zidriei spaletilor la goluri nou create cu mortar M10

  Parter:Camera 8: 0.70m + 2 x 2.10m =4.90mHol: l.OOm + 2 x 2.10m = 5.20m

  = 10.10mml 71.5 50.5 +21.0

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

  Etaj 1:Saloane: buc 7 x (0.90m + 2 x 2.10m)= 35.70m Salon 10: 0.90m + 2 x 2.10m =5.10m Salon 11: 0.70m + 2 x 2.10m = 4.90m Salon 12: 0 .7 0 m +2 x 2.10m =4.90m

  1.60m + 2 x 2.10m =5.80m Salon 13: 0.90m + 2 x 2.10m =5.10m

  = 61.50m = 71.60m

  17 RPCG03B1

  Z idrie decrm idplinapresata la umpluturi de goluri sau ziduri noi in cldiri existente

  Demisol:Vinoteca: (2 x 3.60m + 3.75m) x 2.50m

  = 27.37mp Lab organ: (3.77m + 1.27m) x 2.50m

  = 12.60mpLab sol: 3.70m x 2.50m = 9.25mp Depozit 2: 5.80m x 2.50m = 14.50mp Salon: 7.80m x 2.50m = 19.50mp

  = 83.22mp- se scad goluri:buc 4 x 0.90m x 2.10m = 7.56mp buc 1 x 1.80m x 2.10m = 3.78mp

  = 11.34mp = 71.88mp x 0.25m = 17.97mc

  Vinoteca: 3.60m x 2.50m x 0.30m = 2.70mc Cam tehn: 4.95m x 2.80m x 0.25m = 3.46mc

  - 2.00m x 2.10m x 0.25m = - 1.05mc Magazin: 3.65m x 2.50m x 0.40m = 3.65mc

  = 26.73mc

  Parter:Gr. San. 1-4: 4 x 3.50m x 2.80m = 39.20mp Gr. San. Rec.: 1.10m x 2.80m =3.08m p Birou rec.: 3.50m x 2.50m =8.75m p Depozit 3: 2 x 3.60m x 2.50m = 18.00mp Bar: 1.60m x 2.50m =4.00m p Depozit 4: 3.60m x 2.50m = 9.00mp Depozit 5: 5.10m x 2.80m = 14.28mp Gr sanit: 15.50m x 2.80m =43.40mp Hol: 5.65m x 2.80m = 15.82mp

  = 155.53mp- se scad goluri:buc 4 x 0.80m x 2.10m = 6.72mp buc 8 x 0.70m x 2.10m = 11.76mp buc 1 x 0.90m x 2.10m = 1.89mp buc 2 x l.OOrn x 2.10m = 4.20mo

  = 24.57mp = 130.96m x 0.15m = 19.64mc

  Etaj 1:Gr. San. 5-9: 5 x (1.90m + 2.35m) x 2.80m

  = 59.50mpHol 5-9: 5 x 0.70m x 2.80m =9.80mp Gr. San.: 10-13: 4 x (2.00m + 2.35m) x 2.80m

  = 48.72mpHol 10-13: 4 x 0.60m x 2.80m = 6.72mp

  m c 97.0 76.5 +20.5

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA- REV. 01 / 07.07.2014

  Gr. San. Of + 14: 2 x (2.05m + 2.10m) x 2.80m= 23.24mp

  Depozit bar: 3.75m x 2.80m = 10.50mp Gr. Sanit: 25.00m x 2.80m = 70.00mp Gr. San. 15: (2.10m + 2.00m) x 2.80m

  = 11.48mpHol 15: 0.70m x 2.80m = 1.96mp

  = 241.92mp- se scad golurile:buc 12 x 0.80m x 2.10m =20.16m p buc 8 x 0.70m x 2.10m = 11.76mp buc 2 x 0.90m x 2.10m = 3.78mp

  = 35.70mp = 206.22mp x 0.15m = 30.93mc

  Restaurant: 9.40m x 2.50m x 0.20m = 4.70mc Hol: 7.35m x 2.50m x 0.25m =4.59mc Camera 9: 3.75m x 2.50m x 0.30m = 2.81mc Goluri usi: buc 10 x 0.90m x 2.10m x 0.30m

  = 5.67mcRestaurant: 2.00m x 2.50m x 0.40m = 2.00mc

  = 50.70mc = 97.07mc

  18 RPCJ49B1

  Tencuieli exterioare driscuite, pe zidrie de crmid sau beton de 2.50cm grosime

  Idem RPCT14A1 = 632.02 mp mp 632.0 567.5 +64.5

  19 RPCJ48B1

  Reparaii de tencuieli exterioare la calcane decorative in panouri

  Demisol:= 2 x (45.20m + 21.00m) x 1.50m = 198.60mp

  mp 200.0 200.0 -

  20 CJ05A1

  Profiluri exterioare, trase pe loc cu ablonul, desfas urate

  Demisol: 2 x (45.20m + 21.00m) = 132.40m Parter: b u c 3 9 x l.0 0 m =39.00m Etai 1: b u c 3 9 x l.0 0 m = 39.00m

  = 210.40m

  ml 210.5 210.5 -

  21 RPCR54A1

  Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe tencuieli existente la exterior

  Idem RPG49B1 = 632.02mp RPG48B1 = 198.60mp

  = 830.62mpmp 831.0 766.0 +65.0

  22 CF17A1

  Nuturi in tencuieli int. / ext, pentru separarea cmpurilor

  = 265.00ml ml 265.0 265.0 -

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

  23 RPCJ28B1

  Reparaii de tencuieli interioare driscuite, la tavane din beton armat

  Demisol:Expoziie: = 518.75mpCasa scrii: = 13.30mpVinoteca: = 59.85mpHol: = 21.80mpLab. Organoleptic: = 20.40mpLab. Anal. Sol.: = 19.90mpDepozit 2: = 20.40mpMagazin: = 26.95mpSalon: = 121.00mpCam. Tehn. + Dep. 1: = 175.60mp

  = 997.95mpParter:Camera 1: = 29.25mpGr. Sanit. 1: = 8.05mpHol 1: = 4.55mpCamera 2: = 29.55mpGr. Sanit. 2: = 8.20mpHol 2: = 4.55mpCamera 3: = 28.85mpGr. Sanit. 3: = 7.90mpHol 3: = 4.55mpCamera 4: = 28.65mpGr. Sanit 4: = 7.85mpHol 4: = 4.55mpRecepie: = 15.30mpBirou recepie: = 12.95mpGr. Sanit. Recepie: = 5.15mpHol recepie: = 2.35mpCasa scrii 1: = 13.30mpCafe-bar: = 53.60mpBar: = 31.25mpGr. Sanit: = 19.55mpDepozit 5: = 6.65mpDepozit 6: = 8.50mpDepozit 4: = 7.25mpVestiar: = 4.25mpDepozit 3: = 28.60mpHol: = 13.50mpHol: = 3.60mpMagazie 4: = 9.90mpSala edine: = 29.00mpHol: = 15.40mpBirou 2: = 20.90mpBirou 1: = 21.95mpHol: = 6.75mpHol: = 2.25mpDepozit 2: = 5.90mpGr. Sanitar: = 4.60mpGr. Sanitar: = 6.75mpHol: = 106.20mpHol: = 34.10mpSala adunari: = 63.30mpDepozit bagaje: = 15.45mpDepozit 1: = 6.40mp

  mp 2715 2705 +10.0

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA- REV. 01 / 07.07.2014

  Magazie 1: = 6.45mpCamera serviciu: = 7.80mpGr. Sanit. Serviciu: = 3.25mpHol serviciu: = 3.10mpCamera CT: = 18.95mpMagazie 2: = 54.25mpHol: = 12.50mpMagazie 3: = 84.90mp

  = 932.35mp

  Etaj 1:Camera 5: = 20.35mpGr. Sanit 5: = 4.70mpHol 5: = 4.00mpCamera 6: = 19.80mpGr. Sanit 6: = 4.45mpHol 6: = 4.00mpCamera 7: = 20.35mpGr. Sanit. 7: = 4.70mpHol 7: = 4.00mpCamera 8: = 19.55mpGr. Sanit. 8: = 4.35mpHol 8: = 4.00mpCamera 9: = 19.70mpGr. Sanit. 9: = 4.25mpHol 9: = 4.00mpCasa scrii 1: = 13.30mpHol: = 100.90mpCamera 10: = 19.70mpGr. Sanit. 10: = 4.75mpHol 10: = 3.65mpCamera 11: = 19.80mpGr. Sanit. 11: = 4.70mpHol 11: = 3.75mpCamera 12: = 19.80mpGr. Sanit. 12: = 4.70mpHol 12: = 3.75mpCamera 13: = 20.05mpGr. Sanit. 13: = 4.80mpHol 13: = 3.75mpHol-coridor: = 20.10mpCamera 14: = 27.80mpGr. Sanit. 14: = 4.30mpHol 14: = 3.20mpOficiu: = 52.25mpGr. Sanit oficiu = 4.30mpHol oficiu: = 3.35mpDepozit bar: = 13.45mpRestaurant: = 185.20mpDepozit: = 2.40mpHol-coridor: = 20.40mpHol: = 6.80mpHol: = 6.30mpGr. Sanit: = 14.40mpGr. Sanit: = 14.80mp

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

  Camera 15: = 28.85mp Gr. Sanit. 15: = 4.20mp Hol 15: = 3.45mp

  = 785.15mp= 2715.45mp

  24 RPCJ09B1

  Reparaii la tencuieli interioare de 2cmgrosime, driscuite, executate la perei si stlpi

  Demisol:Expoziie: 2 x (27.90m+19.80m) x 2.50m

  =238.50mp3 x4.40m x 2.50m = 33.00mp2 x {2.80m + 2.40m) x 2.80m

  = 29.12mp (2 x 2.15m + 2.70m) x 2.80m

  - 19.60mp buc 19 x 4 x 0.60m x 2.80m

  = 127.68mp Casa scrii: (2 x 3.95m + 3.60m) x 2.50m

  = 28.75mp Vinoteca: 2 x (7.65m + 7.80m) x 2.50m

  = 77.25mp buc 1 x 4 x 0.60m x 2.80m

  = 6.72mpLaborator: 2 x (3.75m + 5.40m) x 2.50m

  = 45.75mp Laborator: 2 x (3.65m + 5.40m) x 2.50m

  = 45.75mp Hol: 2 x (7.70m + 5.90m) x 2.80m

  = 76.16mp Magazin: 2 x (7.65m + 3.50m) x 2.50m

  = 55.75mp Depozit 2: 2 x (5.80m + 3.50m) x 2.50m

  = 46.50mp Salon: 2 x (15.65m + 7.80m) x 2.50m

  = 117.25mp3 buc x 4 x 0.60m x 2.80m= 20.16mp

  Cam. Tehn.: 2 x (5.45m + 4.95m) x 2.80m= 58.24mp

  Depozit 1: 2 x (30.00m +4.95m ) x 2.80m= 195.72mp

  Grinzi long: 4 buc x 2 fete x 43.85m x 0.30m= 105.24mp

  Grinzi transv: 10 buc x 2 fete x 19.80m x 0.30m= 118.80mp

  Grinzi perim: 2 x (43.85m + 19.80m) x 0.30m= 38.19mp = 1484.13mp

  Parter:Cam 1 + Hol: 2 x (11.60m + 3.75m) x 2.50m

  = 76.75mp Gr sanit 1: 2 x (3.50m+2.30m) x 2.80m

  =32.48mpCam 2 + Hol: 2 x (11.60m + 3.75m) x 2.50m

  = 76.75mp Gr sanit 2: 2 x (3.50m+2.30m) x 2.80m

  =32.48mpCam 3 + Hol: 2 x (11.60m + 3.75m) x 2.50m

  mp 6235 4939 +1296

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA- REV. 01 / 07.07.2014

  = 76.75mp Gr sanit 3: 2 x (3.50m+2.30m) x 2.80m

  =32.48mpCam 4 + Hol: 2 x (11.60m + 3.60m) x 2.50m

  =76.00mpGr. San. Rec.: 2 x (3.50m + 1.50m) x 2.80m

  =28.00mp Hol rec.: 2 x (2.10m + l. lO m ) x 2.80m

  = 17.92mpBirou recepie: 2 x (3.50m + 3.70m) x 2.50m

  = 36.00mp Hol: 2 x (25.90m + 19.80m) x 2.65m

  = 242.21mp 4 fete x 0.60m x 2.80m = 6.72mp

  Cafe-bar: (2 x 12.00m + 3.20) x 2.50m= 68.00mp

  3 x 4 fete x 0.60m x 2.80m = 20.16mp Recepie: (3.95 + 3.90m) x 2.50m = 18.50mp Casa scrii: (2 x 4.00m + 3.60m) x 2.50m

  = 29.00mp Depozit 5: 2 x (2.15m + 3.60m) x 2.80m

  = 32.20mp Gr. Sanit: 2 x (3.70m + 1.75m) x 2.80m

  = 30.52mpGr. Sanit: 24.50m x 2.80m =68.60mpScara: 2 x (3.60m + 1.40m) x 2.80m = 28.00mp Depozit 4: 2 x (6.15m + 3.60m) x 2.50m

  = 48.75mp Vestiar: 2 x (2.05m + 2.05m) x 2.80m

  = 22.96mp Depozit 3: 2 x (3.75m + 7.65m) x 2.50m

  = 57.00mpHol: 2 x (3.60m + 3.75m) x 2.50m = 36.75mp Magazie 4: 2 x (2.60m + 3.80m) x 2.50m

  = 32.00mpHol: 2 x (3.80m + 0.95m) x 2.80m = 26.60mp Sala de sed: 2 x (7.85m + 3.70m) x 2. 50m

  = 57.75mpBirou 2: 2 x (3.70m + 5.60m) x 2.50m=46.50mp Birou 1: 2 x (3.90m + 5.60m) x 2.50m=47.50mp Hol: 2 x (7.80m + 2.00m) x 2.80m = 54.88mp Hol: 2 x (1.80m + 3.75m) x 2.80m = 31.08mp Grup sanit: (2 x (3.90m + 3.70m) + 13.37m) x

  2.80m = 80.00mp Depozit: 2 x (3.95m + 1.50m) x 2.80m

  = 30.52mp Sala adun: 2 x (11.75m + 5.80m) x 2.50m

  = 87.75mp4 fete x 0.60m x 2.80m = 6.72mp

  Depozit bag: 2 x (4.00m + 3.90m) x 2.80m=44.24mp

  Depozit 1: 2 x (3.80m + 1.70m) x 2.80m= 30.80mp

  Magazie 1: 2 x (3.80m + 1.70m) x 2.80m _______________________________= 30.80mp

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

  Camera serv: 2 x (3.80m + 2.00m) x 2.80m= 32.48mp

  Hol serv: 2 x (1.70m + 1.70m) x 2.80m= 19.04mp

  Grup sanit: 2x (1.90m + 1.70m) x 2.80m= 20.16mp

  C.T.: 2 x (3.80m + 4.95m) x 2.80m = 49.00mp Magazie 2: 2 x (11.55m +4.95m) x 2.80m

  = 92.40mpHol: 2 x (4.95m + 4.00m) x 2.80m = 50.12mp Magazie 3: 2 x (17.15m + 4.95m) x 2.80m

  =123.76mp Casa scrii 2: 2 x (9.50m + 3.10m) x 4.40m

  = 110.88mp Casa scrii 3: 2 x (9.50m + 3.10m) x 4.40m

  = 110.88mp Grinzi long: 4 buc x 2 fete x 43.85m x 0.30m

  = 105.24mp Grinzi transv: 10 buc x 2 fete x 19.80m x 0.30m

  = 118.80mpGrinzi perim : 2 x (43.85m + 19.80m) x 0.30m

  ______________________ = 38.19mp= 2673.07mp

  Etaj 1:Camera 5 + Hol: 2 x (3.85m + 7.80m + 0.70m)

  x 2.50m = 61.75mp Gr. Sanit 5: 2 x (2.00m + 2.35m) x 2.80m

  = 24.36mpCamera 6 + Hol: 2 x (3.85m + 7.80m + 0.70m)

  x 2.50m = 61.75mp Gr. Sanit 6: 2 x (2.00m + 2.35m) x 2.80m

  = 24.36mpCamera 7 + Hol: 2 x (3.85m + 7.80m + 0.70m)

  x 2.50m = 61.75mp Gr. Sanit 7: 2 x (2.00m + 2.35m) x 2.80m

  = 24.36mpCamera 8 + Hol: 2 x (3.85m + 7.80m + 0.70m)

  x 2.50m = 61.75mp Gr. Sanit 8: 2 x (2.00m + 2.35m) x 2.80m

  = 24.36mpCamera 9 + Hol: 2 x (3.85m + 7.80m + 0.70m)

  x 2.50m = 61.75mp Gr. Sanit 9: 2 x (2.00m + 2.35m) x 2.80m

  = 24.36mp Hol: 2 x (43.85m + 11.60m) x 2.50m

  + 2.20m x 4 x 2.50m = 299.25mpCasa scrii 1: (2 x 3.95m + 3.60m) x 2.50m

  = 28.75mpCamera 10 + Hol: 2 x (3.85m + 7.80m + 0.70m)

  x 2.50m = 61.75mp Gr. Sanit 10: 2 x (2.00m + 2.35m) x 2.80m

  = 24.36mpCamera 11 + Hol: 2 x (3.85m + 7.80m + 0.70m) _______________________ x 2.50m = 61.75mp

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

  Gr. Sanit 11: 2 x (2.00m + 2.35m) x 2.80m= 24.36mp

  Camera 12 + Hol: 2 x (3.85m + 7.80m + 0.70m) x 2.50m = 61.75mp

  Gr. Sanit 12: 2 x (2.00m + 2.35m) x 2.80m= 24.36mp

  Camera 13 + Hol: 2 x (3.85m + 7.80m + 0.70m) x 2.50m = 61.75mp

  Gr. Sanit 13: 2 x (2.00m + 2.35m) x 2.80m= 24.36mp

  Camera 14 + Hol: 2 x (3.70m + 9.80m + 0.50m) x 2.50m = 70.00mp

  Gr. Sanit: 2 x (2.05m + 2.10m) x 2.80m= 23.24mp

  Oficiu + hol: 2 x (7.85m+9.80m) x 2.50m+ 4 x 0.60m x 2.80m =94.97m p

  Depozit bar: 2 x (3.75m + 3.60m) x 2.80m= 41.16mp

  Gr. Sanit oficiu: 2 x (2.05m + 2.10m) x 2.80m= 23.24mp

  Restaurant: 2 x (23.80m + 7.75m) x 2.50m= 157.75mp

  5 buc x 4 x 0.60m x 2.80m = 33.60mp Hol: 2 x (3.70m + 1.80m) x 2.80m = 30.80mp Depozit: 2 x (1.40m + 1.70m) x 2.80m

  = 17.36mp Gr. Sanit: 2 x (3.75m + 3.90m) x 2.50m

  = 38.25mp(2 x 3.95m + 2 x 3 x 1.60m) x 2.80m

  =49.00mpHol: 2 x {5.75m + l. lO m ) x 2.80m = 38.36mp Gr. Sanit: 2 x (2.50m + 5.75m) x 2.50m

  = 41.25mp4 x (1.70m + l.OOm) x 2.80m

  = 30.24mpCamera 15 + hol: 2 x (3.80m + 9.80m + 0.65m)

  x 2.50m = 71.25mp Gr. Sanit: 2 x (2.00m + 2.10m) x 2.80m

  = 22.96mpGrinzi long: 4 buc x 2 fe te x 43.85m x 0.30m

  = 105.24mpGrinzi transv: 10 buc x 2 fete x 19.80m x 0.30m

  = 118.80mpGrinzi perim: 2 x (43.85m + 19.80m) x 0.30m

  _______________________= 38.19mp_______________ = 2148.65mp

  = 6305.85mp

  - se scad golurile:

  Demisol:Expozitie:buc 24 x l.OOm x 0.60m= 14.40mp

  buc 1 x 1.80m x 2.10m = 3.78mpbuc 1 x 2.20m x 2.10m =4.62mp

  ________buc 2 x 0.90m x 2.10m = 3.78mp

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

  Vinoteca:buc 4 x l.OOm x 0.60m = 2.40mp buc 1 x 1.80m x 2.10m = 3.78mp

  Laboratorrbuc 1 x l.OOm x 0.60m = 0.60mp buc 1 x 0.90m x 2.10m = 1.89mp

  Laboratorrbuc 3 x l.OOm x 0.60m = 1.80mp buc 1 x 0.90m x 2.10m = 1.89mp

  Hol: buc 3 x 0.90m x 2.10m =5.67m pMagazinrbuc 1 x 0.90m x 2.10m = 1.89mp Depozit 2:buc 1 x 0.90m x 2.10m = 1.89mpSalon: buc 1 x 0.90m x 2.10m = 1.89mp

  buc 1 x l.OOm x 2.10m =2.10m pbuc 7 x l.OOm x 0.60m = 4.20mp

  Cam. Tehn: buc 5 x l.OOm x 0.60m = 3.00mp buc 1 x 2.00m x 2.10m = 4.20mp

  Depozit 1: buc 25 x l.OOm x 0.60m = 15.00mp buc 2 x 2.00m x 2.10m =8.40m pbuc 1 x 1.00m x2 .10m =2.10m p

  = 89.28mpParter:Ferestre:

  buc 48 x l.OOm x 1.70m = 81.60mp2 fete x buc 7 x 0.80m x 1.70m = 19.04mp2 fete x buc 5 x 0.60m x 1.70m = 10.20mp2 fete x buc 5 x l.OOm x 1.70m = 17.00mp

  = 127.84mpUsi exterioare:

  buc 1 x 1.60m x 2.40m = 3.84mpbuc 1 x 1.80m x 2.10m = 3.78mpbuc 3 x 0.90m x 2.10m =5.67m pbuc 1 x 0.80m x 2.10m = 1.68mpbuc 2 x 2 .45m x3.15m = 15.43mp

  = 30.40mpUsi interioare:

  buc 10 x 0.90m x 2.10m = 18.90mp buc 6 x 0.80m x 2.10m = 10.08mpbuc 16 x 0.70m x 2.10m = 23.52mp buc 3 x 0.75m x 2.10m = 4.72mpbuc 1 x 0.85m x 2.10m = 1.78mpbuc 9 x l.OOm x 2.10m = 18.90mpbuc 1 x l.5 0 m x2 .1 0 m = 3.15mp= 2 fe te x 81.05mp = 162.10mp

  = 320.34mp

  Etaj 1:Ferestre:

  buc 38 x l.OOm x 1.70m =64.60mp buc 1 x 2.35m x 1.70m = 4.00mp

  = 68.60mpUsi exterioare:

  buc 2 x 1.40m x 2.10m =5.88m pbuc 2 x l.OOm x 2.10m =4.20m p

  = 10.08mpUsi interioare:

  buc 15 x0.90m x 2.10m =28.35mp _______ buc 11 x 0.80m x 2.10m = 18.48mp

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REY. 01 / 07.07.2014

  buc 12 x 0.70m x 2.10m =17.64m p buc 1 x 2.00m x 2.10m = 4.20mp buc 1 x 1.80m x 2.10m = 3.78mp = 2 fete x 72.45mp = 144.90mp

  = 223.58mp = 633.20mp

  - se adauga reparaiile din ju ru l uilor si a ferestrelor:Demisol:Ferestre:39 buc x 2 x (l.OOm + 0.60m)x0.60m=74.88mp 15 buc x 2 x (l.OOm + 0.60m)x0.30m=14.40mp

  = 89.28mpUsi 1 canat - estimativ:

  buc 6 x (0.90m + 2 x 2.10m) = 30.60m Usi 2 canate - estimativ:

  buc 4 x (2.00m + 2 x 2.10m) = 24.80m = 55.40m x 0.30m = 16.32mp

  = 105.60mpParter:Ferestre:buc 26 x 2 x (1.00m+1.70m)x0.60m=84.24mp buc 22 x 2 x (1.00m+1.70m)x0.30m=35.64mp buc 7 x 2 x (0.80m+1.70m)x0.60m= 21.00mp buc 5 x 2 x (0.60m+1.70m)x0.60m= 13.80mp buc 5 x 2 x (1.00m+1.70m)x0.60m= 16.20mp

  = 170.88mpUsi 1 canat - estimativ:buc 50 x (0.90m + 2 x 2.10m)x0.30m=76.50mp

  Usi 2 canate - estimativ:Buc 5 x (2.00m + 2 x 2.10m)x0.30m=9.30mp

  = 256.68mpEtaj 1:Ferestre:buc 38 x 2 x (1.00m+1.70m)x0.60m=123.12mp buc 1 x 2 x (2.35m+1.70m)x0.60m=4.86mp

  = 127.98mpUsi 1 canat - estimativ:buc 40 x (0.90m + 2 x 2.10m)x0.30m=61.20mp

  Usi 2 canate - estimativ: buc 6 x (1.80m + 2 x 2.10m)x0.30m=10.80mp

  = 199.98mp = 562.26mp

  = 6234.91mp

  25 RPCJ36B1

  Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3mmgrosime la tavane

  Idem RPG28B1 = 2715.OOmp mp 2715 2705 +10.0

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA- REV. 01 / 07.07.2014

  26 2101120

  Mortar pentru glet de perete atlas fiii

  = 2715.OOmp x 2.30kg/mp = 6244.50kg kg 6245 6221 +24.0

  27 RPCJ36A1

  Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3mmgorsime la perei

  Idem RPCJ09B1 = 6235.00mp - se scad zonele cu faiana:Idem RPCM15C1 = 708.00mo

  = 5527.OOmp

  mp 5527 4230 +1297

  28 2101120

  Mortar pentru glet de perete atlas fiii

  = 5527.OOmp x 2.30kg/mp = 12712.10kg kg 12712 9729 +2983

  29 CK01B1

  Ferestre cu tamplarie din lemn cu geam simplu

  Parter:F02: buc 7 x 0.80m x 1.70m = 9.52mp F03: buc 5 x 0.60m x 1.70m =5.10m p FOI: buc 5 x l.OOm x 1.70m = 8.50mp

  = 23.12mp

  mp 23.5 0.00 +23.5

  30 CK23B#

  Ferestre din materiale plastice PVC cu geamtermoizolant

  Demisol:F04: buc 52 x l.OOm x 0.60m = 31.20mp

  = 31.20mpParter:FOI: buc 48 x l.OOm x 1.70m = 81.60mp

  = 81.60mpEtaj 1:FOI: buc 38 x l.OOm x 1.70m = 64.60mp F05: buc 1 x 2.35m x 1.70m = 4.00mp

  = 68.60mp = 181.40mp

  mp 181.5 195.0 -13.5

  31 CK03B1Usi din lemnsimpleinterioare

  Demisol: tablou tampl. = 15.33mp

  Parter:Usi interioare:

  buc 10 x 0.90m x 2.10m = 18.90mp buc 6 x 0.80m x 2.10m = 10.08mp buc 16 x 0.70m x 2.10m =23.52mp buc 3 x 0.75m x 2.10m = 4.72mp buc 1 x 0.85m x 2.10m = 1.78mp buc 9 x l.OOm x 2.10m =18.90mp buc 1 x 1.50m x 2.10m = 3.15mo

  = 81.05mp

  Usi interioare:buc 15 x 0.90m x2.10m = 28.35mp b u c llx 0 .8 0 m x 2 ,1 0 m = 18.48mp buc 12x0 .70m x2.10m = 17.64mp buc 1 x 2.00m x 2.10m = 4.20mp buc 1 x 1.80m x 2.10m = 3.78mp

  = 72.45mp

  mp 169.0 229.0 -60.0

  = 168.83mp

  32 CK25D#Usi din materiale plastice in 2

  Parter:Usi exterioare:

  mp 23.5 0.00 +23.5

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA- REV. 01 / 07.07.2014

  canate, cu geamtermoizolant

  buc l x 1.60m x 2.40m =3.84mp buc l x 1.80m x 2.10m =3.78mp buc 2 x 0.90m x 2.10m =3.78mp buc 1 x 0.80m x 2.10m = 1.68mp

  = 13.08mpEtaj 1:Usi exterioare:

  buc 2 x 1.40m x 2.10m = 5.88mp buc 2 x l.OOm x 2.10m =4.20m p

  = 10.08mo = 23.16mp

  33 CK15A1

  Usi si pori metalice glisante sau pliante

  Demisol: tablou tam pl. = 9.03mp Parter: buc 2 x 2.45m x 3.15m = 15.43mp

  buc 1 x 0.90m x 2.10m = 1.89mp = 26.35mp

  mp 26.5 9.00 +17.5

  34 CK27B1

  Usametalica rezistenta la foc, in doua canate

  Demisol: buc 1 x 2.00m x 2.10m =4.20mp mp 4.20 0.00 +4.20

  35 RPCR24A1

  Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe tencuieli existente la interior

  Idem RPCJ36B1 = 2715.00mp RPG36A1 = 5527.00mp

  = 8242. OOmpm p 8242 6935 +1307

  36 RPCM15C1

  Repararea placajelor in suprafee plane, din placiceramice, la perei si stlpi

  Demisol:Laborator organ.: 2 x (3.75m + 5.40m )xl.60m

  = 29.28mpLaborator anal. sol: 2 x (3.75m + 5.40m )xl.60m

  = 29.28mp = 58.56mp

  - se scad golurile:Laborator organ:buc lx0 .90m xl.60m = 1.44mp Laborator sol: buc 1 x 0.90m x 1.60m = 1.44mo

  = 2.88mp = 55.68mp

  Parter:Gr. Sanit: 4 x 2 x (2.30m+3.50m) x 2.10m

  = 97.44mp Gr. Sanit: 2 x (1.45m + 3.50m) x 2.10m

  = 20.79mpGr. Sanit: 53.80m x 2.10m = 112.98mp Gr. Sanit: 30.00m x 2.10m = 63.OOmp Gr. Sanit: 2 x (1.90m + 1.70m) x 2.10m

  = 15.12mp = 309.33mp

  - se scad golurile:Gr. Sanit: buc 4 x 0.80m x 2.10m = 6.72mp Gr. Sanit: buc 1 x 0.70m x 2.10m = 1.47mp Gr. Sanit: buc 5 x2x0.70mx2.10m = 14.70mp

  buc 1 x 0.70m x 2.10m = 1.47mp Gr. Sanit: buc 2 x 2 x0.70mx2.10m=5.88mp

  mp 708.0 708.0 -

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

  buc 1 x 0.70m x 2.10m = 1.47mp buc 2 x 2x0.60mx2.10m= 5.04mp buc 1 x 0.75m x 2.10m = 1.57mp

  Gr. Sanit: buc 1 x 0.80m x 2.10m = 1.68mo= 40.00mp

  = 269.33mpEtaj 1:Gr. Sanit: 12 x 2 x (2.00m + 2.30m) x 2.10m

  =216.72mp Gr. Sanit: 66.84m x 2.10m = 140.36mp Oficiu: 2 x (7.80m + 9.80m) x 1.60m = 56.32mp Oficiu: 2 x (3.75m + 3.60m) x 1.60m = 23.68mp

  = 437.08mp- se scad golurile:Gr. Sanit: buc 1 x 12 x 0.80m x 2.10m

  = 20.16mpGr Sanit: buc 8 x 2 x 0.70m x 2.10m

  = 23.52mp buc 2 x 0.90m x 2.10m = 3.78mp

  Oficiu: buc 1 x 1.60m x 1.60m = 2.56mp buc 2 x 0.70m x 1.60m = 2.24mp

  Oficiu: buc 2 x 0.70m x 1.60m = 2.24mp = 54.50mp

  = 382.58mp = 707.59mp

  37 2101151

  Mortar adeziv pentru gresie si faiana

  = 707.59mp x 5kg/mp =3537.95kg kg 3538 3538 -

  38 6102828 Chitetan sa re 707.59m px0.25kg/m p = 176.89kg kg 177.0 75.0 +102

  39 RPCK01B1

  Strat suport pentru pardoseli, executate din mortar de ciment, cu 3cm grosime

  Idem RPCJ28B1 = 2715.00mp

  - se adauga:Casa scrii 2: = 29.45mp Casa scrii 3: = 29.45mp

  = 2773.90

  mp 2774 2705 +69.0

  40 TRA06A20

  Transportul rutier al betonului- mortar cu autobetonier a pe 20km

  = 2773.90mp x 0.05m x 2.20to/m c = 305.13to to 305.0 300.0 +5.00

  41 RPCK09E1

  (ASIM) Pardoseli din parchet laminat pe suport existent

  Parchet:Camera + hol 1: =33.88m p Camera + hol 2: =34.10m p Camera + hol 3: =33.40m p Camera + hol 4: =33.20m p Hol recepie: = 2.35mp Birou recepie: = 12.95mp Hol: = 3.60mp Hol: = 13.50mp Birou 2: =20.90m p

  mp 518.5 460.0 +58.5

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA EX+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

  Birou 1: = 21.95mpHol: = 6.75mpHol: = 15.40mpHol serviciu: = 3.10mpCamera serviciu: = 7.80mp

  = 242.88mp

  Etaj 1:Camera + hol 5: = 24.35mpCamera + hol 6: = 23.80mpCamera + hol 7: = 24.35mpCamera + hol 8: = 23.55mpCamera + hol 9: = 23.70mpCamera + hol 10: = 23.35mpCamera + hol 11: = 23.55mpCamera +hol 12: - 23.55mpCamera + hol 13: = 23.80mpCamera + hol 14: = 31.OOmpCamera + hol 15: = 32.30mpHol oficiu: = 3.35mp

  = 275.65mp= 518.53mp

  42 RPCK13A1

  (ASIM) Plinte la pardoseli din parchet laminat

  Parter:Camera + hol 1: 2 x (11.60m + 3.75m)

  = 30.70ml Camera + hol 2: 2 x (11.60m + 3.80m)

  = 30.80ml Camera + hol 3: 2 x (11.60m + 3.75m)

  = 30.70ml Camera + hol 4: 2 x (11.60m + 3.70m)

  = 30.60mlHol recepie: 2 x 2.20m =4.40m lBirou recepie: 2 x (3.50m + 3.70m) = 14.40mlHol: 2 x 3.80m =7.60m lHol: 2 x (3.60m + 3.75m) = 14.70mlBirou 2: 2 x (3.70m + 5.60m) = 18.60mlB iro u l: 2 x (3.90m + 5.60m) = 19.00mlHol serv: 2 x (1.70m + 1.70m) = 6.80mlCamera serv: 2 x (3.80m + 2.05m= 11.70ml

  = 220.00mlEtaj 1:Camera + hol 5: 2 x (7.80m + 3.85m) = 23.30ml Camera + hol 6: 2 x (7.80m + 3.75m) = 23.10ml Camera + hol 7: 2 x (7.80m + 3.85m) = 23.30ml Camera + hol 8: 2 x (7.80m + 3.70m) = 23.00ml Camera + hol 9: 2 x (7.80m + 3.75m) = 23.10ml Camera + hol 10:2 x (7.80m + 3.70m) =23.00ml Camera + hol 11:2 x (7.80m + 3.75m) =23.10ml Camera + hol 12:2 x (7.80m + 3.75m) =23.10ml Camera + hol 13:2 x (7.80m + 3.80m) =23.20ml Camera + hol 14:2 x (9.80m + 3.70m) =27.00ml Camera + hol 15:2 x (9.80m + 3.80m) =27.20ml Hol oficiu: 2 x 2.30m + 1.60m =6.20m l

  = 268.60ml

  ml 489.0 486.0 +3.00

  = 488.60ml

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA- REV. 01 / 07.07.2014

  43 RPCM25A1

  Reparare placaje din placimarmurasautravertin, pana la 5cm grosime, in suprafee plane (piatra naturala)

  Demisol:Expoziie:Casa scrii:Vinoteca:Hol:Magazin:Depozit:Salon:Depozit 1 + Cam. Tehn.

  = 518.75mp = 13.30mp = 59.85mp = 21.80mp = 26.95mp = 20.40mp = 121.00mp = 175.60mp

  = 957.65mpParter:Recepie:Casa scrii 1: Cafe-bar:Bar:Sala edine: Hol:Hol:Hol:Hol:Sala adunari: Casa scrii 2: Casa scrii 3:_

  Etaj 1:Casa scrii 1: Hol:Hol-coridor:Hol-coridor:Hol:Hol:Depozit:Restaurant:Terasa:Hol oficiu: Casa scrii 2: Casa scrii 3:

  = 15.30mp = 13.30mp = 53.60mp = 31.25mp = 29.OOmp = 2.25mp = 12.50m - 106.20mp = 34.10mp = 63.30mp = 29.45mp = 29.45mp

  = 419.70mp

  = 13.30mp = 100.90mp = 20.40mp = 20.10mp = 6.30mp= 6.80mp= 2.40mp= 185.20mp = 182.45mp = 3.35mp= 24.35mp = 24.35mp

  = 589.90mp= 1967.25mp

  mp 1967 1955 +12.0

  44

  Ceruirea si lustruirea pard din placi travertin

  Idem RPCK66A1 = 1967.25mp mp 1967 1955 +12.0

  45 CI03E1

  Montatplinteprefabricate prin lipire cu mortar de ciment din marmura / travertin

  Demisol:Expoziie: 2 x (28.00m + 19.80m) + 10.55m + 6.95m + 14.00m + 19 x 4 x 0.60m = 172.70m Casa scrii: 2 x 3.95m + 3.60m = 11.50mVinoteca: 2 x (7.70m + 7.80m)

  + 4 x 0.60m= 33.40m Hol: 2 x (7.70m + 5.90m) = 27.20mMagazin: 2 x (7.65m + 3.50m) = 22.30mDepozit 2: 2 x (5.80m + 3.45m) = 18.50mSalon: 2 x (15.60m + 7.80m)

  + 3 x 4 x 0 .6 0 m =54.00m

  m 1034 938.0 +96.0

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA- REV. 01 / 07.07.2014

  Depozit 1 + cam tehn.: 2x35 .45m+ 4 x4 .9 5 m = 90.70m

  = 430.30mParter:Holuri + Recepie + bar + scara = 162.00m Sala edine: 2 x (3.70m + 7.85m) = 23.10m Sala adunari: 2 x (11.75m + 5.80m)=35.10m Casa scrii 2: 2 x (3.10m + 9.45m) = 25.10m Casa scrii 3: 2 x (3.10m + 9.45m) = 25.10m

  = 270.40m

  Etaj 1:Holuri + scara: =135.50m Hol: 2 x (5.75m + l. lO m ) = 13.70m Hol: 2 x (1.80m + 3.70m) = ll.O O m Depozit: 2 x (1.40m + 1.70m) = 6.20m Restaurant: 2 x (23.80m + 7.75m)=63.10m Hol: 2 x (5.85m + 5.00m) =21.70m Terasa: 2 x (35.75m + 5.10m)=81.70m

  =332.90m = 1033.60m

  46 RPCK41B1

  R epararea pa rdose lilo r din placi sau p isco turi de gresie ce ram ica

  Demisol:Laborator: =20.40m p Laborator: = 19.90mp

  = 40.30mp

  Parter:G rs a n it l-4 : 4 x 8.00m = 32.00mp Gr. Sanit recepie: = 5.15mp Gr. Sanit: =19.55m p Depozit 5: = 6.65mp Depozit 6: = 17.25mp Vestiar: = 4.25mp Depozit 3: =28.60m p Depozit 4: = 17.25mp Magazie 4: = 9.90mp Gr. Sanit: = 4.60mp Gr. Sanit: = 6.75mp Depozit 2: = 5.90mp Depozit bagaje = 15.45mp Gr. Sanit: = 3.25mp Magazie 1: = 6.45mp Depozit 1: = 6.40mp Centrala term ica: = 18.95mp Magazie 2: =54.25m p Magazie 3: =84.90m p

  = 347.50mp

  Etaj 1:Gr. Sanit 5-13: = 9 x 4.70mp = 42.30mp Gr. Sanit 14: =4.30m p Gr. Sanit Oficiu: =4.30m p Depozit Bar: = 13.45mp Oficiu: = 52.25mp Gr. Sanit: = 14.40mp

  mp 538.0 297.0 +241

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

  Gr. Sanit: = 14.80mp Gr. Sanit: = 4.20mp

  = 150.00mo= 537.80mp

  47 2101151

  Mortar adeziv pentru gresie si faiana

  537.80mp x 5kg/mp = 2689.OOkg kg 2689 1483 +1206

  48 6102828 Chitetansare 537.80mp x 0.25kg/mp = 134.45kg kg 135.0 75.0 +60.0

  49 RPCK42A1

  Plinte si socluri cu scafa din gresie ceramica, montata cu mortar de ciment

  Demisol:Laborator: 2 x (3.70m + 5.40m) = 18.20m Laborator: 2 x (3.70m + 5.40m) = 18.20m

  = 36.40mlParter:Gr. Sanit 1-4: 4 x 2 x (2.30m + 3.50m)

  =46.40mp Gr. Sanit rec.: 2 x (1.45m + 3.50m)

  = 9.90mGr. Sanit: =41.00m Depozit 5: 2 x (3.60m + 2.15m) = 11.50m Depozit 6: 2 x (3.70m + 2.30m) = 12.00m Depozit 4: 2 x (3.85m + 3.60m) = 14.90m Vestiar: 2 x (2.05m + 2.05m) = 8.20m Depozit 3: 2 x (7.70m + 3.75m) = 22.90m Magazie 4: 2 x (3.80m + 2.60m) = 12.80m Gr. Sanit: =35.00m Depozit 2: 2 x (4.00m + 1.50m) = ll.OOm Depozit bagaje: 2 x (4.00m + 3.80m) = 15.60m Depozit 1: 2 x (3.80m + 1.70m) = ll.OOm Magazie 1: 2 x (3.80m + 1.70m) = ll.OOm Gr. Sanit: 2 x (1.90m + 1.70m) = 7.20m CT: 2 x (3.80m + 4.95m) = 17.50m Magazie 2: 2 x (11.55m + 4.95m)=33.00m Magazie 3: 2 x (17.15m + 4.95m)=44.20m

  = 365.10mlEtaj 1:Gr. Sanit 5-13: 9x2x(2.00m + 2.35m)=78.30m Gr. Sanit 14-15: 2x2x(2.05m+2.10m)=16.60m Gr. San oficiu: 2 x (2.05m + 2.10m) = 8.30m Oficiu: 2 x (7.80m + 7.50m) = 30.60m Depozit bar: 2 x (3.75m + 3.60m) = 14.70m Gr. Sanit: = 70.00m

  = 218.50mp= 620.00ml

  ml 620.0 368.0 +252

  50 RPCL08A1

  Reparatmanacurentametalicasimpla,fixata pebalustradametalica,parapet dinbeton / zid

  Scara interioara: = 20.00ml Balustrada terasa: =47.00ml

  = 67.00mlml 67.0 67.0 -

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - ARHITECTURA - REV. 01 / 07.07.2014

  51 RPCL08A1

  Reparat balustrada metalica, parapet din beton sau in zid

  Scara interioara: = 20.00ml Balustrada terasa: =47.00m l

  = 67.00mlml 67.0 67.0 -

  52 RPCP03E1

  Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de Ia ferestre

  = 1080.00kg kg 1080 1080 -

  53 6306286Grilaj pentruscri,balcoane

  Idem RPCP03E1 = 1080.OOkg x 1.05= 1134.00 kg 1135 1135 -

  54 RPCI04Anlocuireburlaneexistente

  = 8 b u c x l6 .5 0 m = 132.00m m 132.0 132.0 -

  55 TRA02A50

  Transportul rutier ai materialelor, semifabricat elor cu autocamion ul pe 50km

  = 500.00to to 500.0 500.0 -

  56 RPCL15B1

  Repararea tereptelor din beton sclivisit sau rolat

  3 niv x 18 trep te x 1.30m = 70.20ml ml 70.5 0.00 +70.5

  57 $CD24A2%

  Placare ghena de instalatii cu gips carton pe schelet metalic

  Ventilatie:Parter: b u c3 x9 .0 0 m = 27.00ml Etai 1: buc 6 x 9.00m = 54.00ml

  = 81.00mlInstalatii sanitare:buc 21 x 3 niv x 3.00m = 189.00ml

  = 189.00ml = 270.00ml

  ml 270.0 0.00 +270

  ntocmit,Ing.

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • cI* PROIECTARE CADASTRU 51 COATRUCTII CIYIIE Con/tanta, ^r.Dacici flr.51: Tel/ fciH.0241657545: Tel.0241619712:[email protected] ^ ir T \I I 5/2927/1995 CUI RO 4150155 IS O 9 0 0 1

  m IQ N e t

  Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura Terasele Dunrii

  -ANTEMASURATOARE -- STRUCTURA DE REZISTENTA-

  R E V . 0 1 / 0 7 . 0 7 . 2 0 1 4

  Elaboratorul documentaiei:S.C. CREO-MIXT S.R.L., Constanta

  Beneficiarul investiiei:Asociaia Profesionala Viti - Vinicola Terasele Dunrii

  mailto:[email protected]

 • ANTEMASURATOARE - STRUCTURA DE REZISTENTA - REV. 01 / 07.07.2014

  Nr.Crt

  DenumireArticol

  Descrierearticol Calcul cantitate UM

  Cant Rev 1

  Cant.Init. Dif.

  0 1 2 3 4 5 6 7

  1 RPCB23A1

  Spituire suprafeelor de beton in vederea aderarii unui beton nou

  Stlpi:Demisol: buc 40 x 4 fete x 0.40m x 2.60m

  = 166.40mp Parter: buc 40 x 4 fe te x 0.40m x 2.60m

  = 166.40mp Etaj 1: buc 40 x 4 fe te x 0.40m x 2.60m

  = 166.40mp = 499.20mp

  - se adauga suprafaa stlpilor pe inatimea grinzilor:3 niv x 40 buc x 4 fe te x 0.15m x 0.25m = 18.00mp

  - suprafaa intersectie grinda-stalp:3 niv x 40 buc x 4 fe te x 0.75m x O.lOm

  = 36.00mp = 553.20mp

  mp 554.0 500.0 +54

  2 RPCD03A1

  Armatura pentru beton armat din otel beton, la elemente de constructii obinuite

  Din extras armare: = 16787.18kg kg 16787 16287 +500

  2.1 2000121

  Otel beton profil periodic OB37 D=8- 10mm

  Din extras armare: = 3082.84 kg kg 3082 2582 +500

  2.2 2000614

  Otel beton profil periodic PC52 D=16- 20mm

  Din extras armare: = 13704.35 kg kg 13705 13705 -

  3 RPCT49A1

  Forarea mecanica a gurilor de 5cm in elemente BA

  In fundaii:12 buc / stlp x 40 stlpi = 480.00buc

  In plansee:12 buc / stlp x 40 stlpi x 3 plansee

  = 1440.00buc = 1920.00buc

  bc 1920 1920 -

  4 DC03A1

  (ASIM) Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1m, pentru consolidare stlpi (fara armatura)

  Stlpi:Demisol: buc 40 x 4 buc/m x 2.60m

  = 416.00buc Parter: buc 40 x 4 buc/m x 2.60m

  = 416.00buc Etaj 1: buc 40 x 4 buc/m x 2.60m

  = 416.00buc = 1248.00buc

  bc 1248 1248 -

  5 CP21A1

  Innadirea prin suprapunere a armaturilor din otel beton, prin sudura

  Idem DC03A1 = 1248.00buc bc 1248 1248 -

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - STRUCTURA DE REZISTENTA - REV. 01 / 07.07.2014

  6 RPCC06A1

  Cofraje din scnduri rasinoase penru returnari stlpi

  Stlpi:3 niv x 40 buc x 4 fete x 0.60m x 2.60m

  = 748.80mp 3 niv x 40 buc x 4 fe te x 0.35m x 0.25m

  = 42.00mp = 790.80mp

  mp 791.0 500.0 +291

  7 RPCB09B1

  Beton armat marca B250 in elemente puternic consolidate si turnat la structura cldiri existente

  Stlpi:3 niv x 40buc x (2 x (0.60m+0.40m)

  x 2.60m x O.lOm) = 62.40mc 3 niv x 40 buc x 2 x 0.50m x 0.25m x O.lOm

  = 3.00mc = 65.40mc

  mc 65.5 50.0 +15.0

  8 RPCT49C1

  Forarea mecanica a gurilor de 5cm in elemente de zidrie (pentru trecerea ancorelor)

  Idem RPCG22A1 - goluri in zidrie:= 2550.00 buc

  Goluri in centuri de BA:= 132.lOm x 3 niveluri x 2.50 buc/m

  = 990.75 buc= 990.75 buc x 2 laturi = 1981.50buc

  = 4531.50 buc

  bc 4532 2868 +1664

  9 CZ0302G1

  Confecionarea armaturilor din otel beton pentru armare suplimentara camasuire OB37

  Din extras armare: = 33.30kg kg 34.0 34.0 -

  10 CZ0302K1

  Confecionarea armaturilor din otel beton pentru armare suplimentara camasuire PC52

  Din extras armare: = 2138.82kg kg 2139 2139 -

  11 CC02A1

  Montareaarmaturilorsuplimentarepentrucamasuire

  Din extras armare: = 2172.12kg kg 2173 2173 -

  12 RPCG22A1

  Consolidarea zidriei portante prin camasuire cu plase sudate si mortar

  Parter:Ax 1: 45.05m x 3.00m = 135.15mp Ax 6: 45.05m x 3.00m = 135.15mp Ax A: 21.00m x 3.00m = 63.00mp Ax L: 21.00m x 3.00m = 63.00mp

  = 396.30mp- se scad golurile:Ax 1: buc 13 x l.OOm x 1.70m= 22.10mp

  buc 1 x 1.60m x 2.40m= 3.84mp buc 1 x 1.55m x 1.70m= 2.63mp

  Ax 6: buc 7 x 0.60m x 1.70m= 7.14mp buc 5 x 0.60m x 1.70m= 5.10mp buc 5 x l.OOm x 1.70m= 8.50mp buc 1 x 0.90m x 2.10m= 1.89mp buc 1 x 1.80m x 2.10m= 3.78mp buc 1 x 0.80m x 2.10m= 1.68mp

  mp 1470 1275 +195

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - STRUCTURA DE REZISTENTA - REV. 01 / 07.07.2014

  AxA: buc 5 x l.OOm x 1.70m= 8.50mpbuc 1 x 1.40m x 2.10m= 2.94mp

  Ax L: buc 4 x l.OOm x 1.70m= 6.80mpbuc 1 x 0.90m x2.10m = 1.89mp_______________ =76.79m p

  = 319.51mpEtaj 1:A x l: 45.05m x 3.00m = 135.15mpAx 6: 45.05m x 3.00m = 135.15mpA xA : 21.00m x 3.00m = 63.00mpAx L: 21.00m x 3.00m = 63.00mp

  = 396.30mp-se scad golurile:A x l : buc 14 x l.OOm x 1.70m= 23.80mp

  buc 1 x 2.35m x 1.70m= 3.99mp Ax 6: buc 16 x l.OOm x 1.70m= 27.20mp

  buc 2 x 0.90m x 2.10m= 3.78mpAxA: buc 4 x l.OOm x 1.70m= 6.80mp

  buc 1 x 1.40m x 2.10m= 2.94mpAx L: buc 4 x l.OOm x 1.70m= 6.80mp

  buc 1 x 1.40m x 2.10m= 2.94mp_______________ = 78.25mp

  _______________ = 318.05mp= 637.56mp x 2 fete = 1275.12mp

  - se adauga glafurile golurilor:Parter:Ax 1:buc 13 x 2 x (l.OOm + 1.70m) = 70.20mbuc 1 x 2 x (1.60m + 2.40m = 8.00mbuc 1 x 2 x (1.55m + 1.70m = 6.50mAx 6:buc 7 x 2 x (0.60m + 1.70m = 32.20mbuc 5 x 2 x (0.60m + 1.70m = 23.00mbuc 5 x 2 x (l.OOm + 1.70m = 27.00mbuc 1 x 2 x (0.90m + 2.10m = 6.00mbuc 1 x 2 x (1.80m + 2.10m = 7.80mbuc 1 x 2 x (0.80m + 2.10m = 5.80mAxA:buc 5 x 2 x (l.OOm + 1.70m = 27.00mbuc 1 x 2 x (1.40m + 2.10m = 7.00mAx L:buc 4 x 2 x (l.OOm + 1.70m = 21.60mbuc 1 x 2 z (0.90m + 2.10m = 6.00m

  = 248.10m= 248.10m x 0.40m = 99.24mp

  Etaj 1:A xl:buc 14 x 2 x (l.OOm + 1.70m) = 75.60m buc 1 x 2 x (2.35m + 1.70m) = 8.10mAx 6:buc 16 x 2 x (l.OOm + 1.70m) = 86.40m buc 2 x 2 x (0.90m + 2.10m) = 12.00m Ax A:buc 4 x 2 x (l.OOm + 1.70m) = 21.60m

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • ANTEMASURATOARE - STRUCTURA DE REZISTENTA - REV. 01 / 07.07.2014

  buc 1 x 2 x (1.40m + 2.10m) = 7.00m Ax L:buc 4 x 2 x (1.00m + 1.70m) = 21.60m buc 1 x 2 x (1.40m + 2.10m) = 7.00m

  = 239.30m = 239.30m x 0.40m = 95.72mp

  = 1470.08mp

  13 TRA06A20

  Transportul rutier al betonului cu autobet pe dist. 20km

  = 65.50mc x 2 .40to/m c = 157.20to = 1470.OOmp x 0.05m x 2.40to/m c

  = 176.40to = 333.60to

  to 333.6 273.0 +60.6

  14 AUT3343A1Pompapneumatica de beton

  = 100.00ore ore 100.0 100.0 -

  15 TRA0250

  Transportul rutier almaterialelor pe dist. 50km

  Armatura:Idem RPCD03A1 = 16787.18kg

  CC02A1 = 2172.12kg RPCG22A1 = 5880.00ke

  = 24839.30kg = 24.85to

  to 24.85 23.5 +1.35

  16 TRIAA01C1

  Incarcara materialelor grele si mrunte prin aruncare rampa

  = 100.00to to 100.0 100.0 -

  17 TRA01A10P

  Transportul rutier alpamantului sau molozului pe dist. 10km

  = 50.00to to 50.0 50.0 -

  18 TRB01C14

  Transportul materialelor cu roaba pe pneuri, inclusiv descarcare

  = 50.00to to 50.0 50.0 -

  ntocmit,

  AMENAJARE CENTRU TRANSFRONTALIER DE OENOLOGIE SI VITICULTUR TERASELEDUNRII - FAZA P.T.+D.D.E.

 • OBIECTIV: i Beneficiar: Proiectant: Executant:

  Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunrii" - Rev. 01/07.07.2014 Asociaia Profesionala Viti-Vinicola "Terasale Dunrii" Ostrov S.C. CREO-MIXT S.R.L.

  Proiect:Plana:Faza:

  nr:nr:

  C1 - GRAFIC FIZIC SI VALORIC DE EXECUIE A LUCRRII- lei

 • Nr.crt.

  Stadiul Fizic

  [0080] Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunrii - Rev. 01/07.07.2014

  1 euro = lei, curs la data de

  Valoarea totala - lei -

  Valoarea (executata)

  -le i -

  Anu l 2 de execuie

  Luna

  1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12

  Proiectant,S C. CREO-MIXT S.R.L.

  Inginer devize,ing. SCANTEE ALEXANDRU

  ^1F.ACp^ .

  & X

  ! Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007----------------------------- -------------

  l Pa^-2 - 2

  http://www.devize.romailto:[email protected]

 • rOBIECTIV:

  Beneficiar:

  Proiectant:Executant:

  Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunrii" - Rev. 01/07.07.2014Asociaia Profesionala Viti-Vinicoia "TerasaieDunrii" OstrovS.C. CREO-MIXT S.R.L.

  r o

  Proiect:Plana:Faza:

  nr:nr:

  FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrri

  Nr.crt.

  Nr. cap./ subcap.

  deviz pe ob iect

  C heltu ie li pe categoria de lucrriValoare, exc lus iv TVA

  lei euro

  0 1 2 3 41 I. Lucrri de con s tru c tii s i ins ta la tii2 4.1.1 [0080.1] Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si

  Viticultura "Terasele Dunrii" - Rev. 01/07.07.20143 4.1.1.1 [0080.1.1] Structura de rezistenta

  4 4.1.1.2 [0080.1.2] Arhitectura

  5 4.1.1.3 [0080.1.3] Izolare terasa

  6 4.1.1.4 [0080.1.4] Instalatii sanitare interioare

  7 4.1.1.5 [0080.1.5] Instalatii termice interioare si ventilatie

  8 4 .1.1.6 [0080.1.6] Instalatii electrice interioare

  9 4.1.1.7 [0080.1.7] Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare

  10 4.1.1.8 [0080.1.8] Platforma generator

  11 4.1.2 [0080.2] Organizare de antier

  12 4.1.2.1 [0080.2.1] Organizare de antier

  TOTAL 1

  13 II. M ontaj

  TOTAL II14 III. P rocurare15 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcionale cu montaj

  16 4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport

  17 4.5 Dotri

  TOTAL UI

  TOTAL VALOARE (exc lus iv TVA):

  TVA 24%:TOTAL VALOARE:

  1 euro = lei, curs la data de

  Proiectant, /S.C. C R E O -M IX T S R L. / '

  | ( r r E C -N 1 W p * )|Inginer devize, u * s . p * r /Q 5 r~ ing. SC A N TE E A LE XAN D R U

  Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007

  Pag 1 -1

  http://www.devize.romailto:[email protected]

 • I. . . . .

  IOBIECTIV: Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie

  si Viticultura "Terasele Dunrii" - Rev. 01/07.07.2014Amenajare Centru Transfrontalier de Oenologie si Viticultura "Terasele Dunrii" - Rev.

  Proiect: nr: Plana: nr: Faza:

  umurile de resurse materiale

  Nr.crt. Denumirea resursei materiale U.M.

  Consum ul cuprins in

  oferta

  Pret un itar (exclus iv TVA)

  -lei-

  Valoarea (exclusiv TVA)

  -lei-Furn izoru l

  G reutatea-tone-

  0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 71 20020709 Aerator PP cu

  membrana - Dn 110mmbuc 5.00 Pret de referina 0.00

  ; 2 5904809 Aliaj de lipit staniu-plumb marca Ip 30g

  kg 0.35 Pret de referina 0.00

  3 5904770 Aliaj de lipit staniu-plumb Ip30

  kg 11.86 Pret de referina 0.01

  4 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de Ia reea

  mc 20.48 Pret de referina 20.48

  5 6202820 Apa potabila mc 0.83 Pret de referinla 0.836 3700170 Banda din otel lam.cald

  s908 2 x225 OL 37-1 nkg 1.40 Pret de referinla 0.00

  7 4201315 Baterie amest. lavoar alama 1/2 f.perl. s 322

  buc 7.00 Prel de referina 0.01

  8 4201413 Baterie mon+fil cada+dus leader mix alamie cod 42157100

  buc 4.00 Pret de referina 0.01

  9 4201579 Baterie mono bideu+vent11/4leader mixalba cod 42I07570

  buc 20.00 Pret de referina 0.04

  10 4201322 Baterie stat monocom lav leader mix alamie cod 42I57470

  buc 30.00 Pret de referinla 0.05

  11

  !

  6200585 Benzina auto neetilata lip co/r 75 normala s 176

  kg 39.76 Pret de referina 0.05

  12 2449535 Bideu f. dus bx porelan alb c.1 s2422

  buc 20.20 Prel de referina 0.32

  13 2600294 Bitum pentru prot conductelor metal ngropate spp 70 s 2484

  kg 1.4C Pret de referina 0.00

  14 4204070 Bratara tevi instalatii apa si gaze 1

  buc 60.00 Pret de referinla 0.01

  15 4204094 Bralara levi instalatii apa si gaze 1 1/2

  buc 50.0C Pret de referina 0.01

  16 4204082 Bratara levi instalatii apa si gaze 11/4

  buc 30.00 Pret de referina 0.00

  17 4204109 Bratara tevi instalatii apa si gaze 2

  buc 100.00 Pret de referina 0.03

  18 4204135 Bratara tevi instalatii apa si gaze 4

  buc 310.00 Pret de referinla 0.17

  19 7306661 Bumbac de sters kg 12.50 Pret de referina 0.0120 4200567 Cada baie aduli fonta

  1500x720x450 color cal.1 s2757buc 4.00 Pret de referina 0.41

  Pag 1 - 8

 • LISTA cuprinznd consum urile de resurse materiale0 1 2 3 | 4 5 = 3 x 4 6 7

  21 7307067 Calafat din cilti de cinepa, gudronat miu-nii 16463-65

  kg 2.24 Pret de referina 0.00

  22

  |

  6704934 Capac capat mat plasl (pe,pp,pp-r,etc)pt canal,imbin sud, D= 32 mm

  buc 102.00 Pret de referina 0.01

  23 7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63

  kg 76.36 Pret de referina 0.08

  24 7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare

  kg 6.35 Prel de referina 0.01

  25 7308308 Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m

  mp 533.54 Prel de referina 0.17

  26 7308310 Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m

  kg 3.55 Pret de referina 0.00

  27 6101349 Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62

  kg 3.25 Prel de referina 0.00

  28 2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci

  kg 22.55 Pret de referina 0.02

  29 2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci

  kg 178.72 Pret de referina 0.18

  30 7309637 Cloramina b kg 0.56 Pret de referina 0.0031 6110467 Codez 100 adeziv nii

  4721-76kg 18.67 Pret de referina 0.02

  32 6701451 Cot + sup mxfi pp-r rac OB san DN 20x3/8 cod 63830003

  buc 280.00 Pret de referina 0.01

  33 6719485 Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm

  buc 901.80 Pret de referina 0.01

  34 6719486 Cot din polipropilena, avind diametrul 25 mm

  buc 299.00 Pret de referina 0.00

  35 6719487 Cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm

  buc 99.00 Pret de referina 0.00

  36 6719488 Cot din polipropilena, avind diametrul 40 mm

  buc 40.00 Pret de referina 0.00

  37 6719489 Cot din polipropilena, avind diametrul 50 mm

  buc 39.00 Pret de referina 0.00

  38 6719490 Cot din polipropilena, avind diametrul 63 mm

  buc 80.40 Pret de referina 0.01

  39 6704142 Cot mat plasl (pe,pp,pp-r,etc) canal.imbin gam cauc D = 50 mm

  buc 62.00 Pret de referina 0.00

  40 6704144 Col mat plasl (pe,pp,pp-r,ele) canal,imbin gam cauc D = 110 mm

  buc 499.00 Prel de referina 0.12

  41 6704140 Col mal plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin gam cauc D = 32 mm

  buc 105.00 Pret de referina 0.00

  42 6704141 Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin gam cauc D = 40 mm

  buc 80.00 Pret de referina 0.00

  43 6712289 Cot PVC tip U la 45 grade DN160 nii 2167

  buc 30.00 Prel de referina 0.03

  44 6712423 Cot PVC tip U la 87 gr.30m DN 160 nii 2167

  buc 4.00 Pret de referina 0.01

  45 4119380 Col rac OL et plana fii int ext ua2 s483 DN 50 2 zn

  buc 36.00 Pret de referina 0.07

  46 6704217 Curba mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin sudura D = 32 mm

  buc 102.00 Pret de referina 0.01

  47 7312505 Cutie metalica,inclusiv tamburul pentru furtunul de hidrant

  buc 6.00 Pret de referina 0.15

  Pag 2 - 8

 • 1LISTA cuprinznd consum urile de resurse m ateriale

  0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 748 7315778 Decapant kg 9.13 Pret de referina 0.0149 2950716 Diblu din lemn buc 344.00 Pret de referina 0.0250 7317232 Dicloretan cs. 17/73 kg 9.60 Pret de referina 0.01

  51 YC01 Diferena pret material lei 8,000.00 Pret de referinla 0.0152 4203894 Dispozitiv descarcare

  vas wc (miner am +iant+ghid+tijabuc 31.00 Prel de referinla 0.01

  53 2451758 Etajera porelan tip e2.55 alb c.2 ni 567

  buc 30.30 Prel de referinla 0.09

  54 7322940 Fuior cinepa kg 1.97 Pret de referina 0.0055 6619011 Furtun cauciucal pentru

  incendiu tip C 21/2 s2164m 120.00 Prel de referina 0.08

  56 6607551 Garnitura de etansare ans plan pn6/2,5 D = 50 M 100-500 g2x4 s1733

  buc 6.00 Prel de referina 0.00

  57 2501667 Geam tras mat pentru hidranti de incendiu

  buc 6.00 Pret de referina 0.02

  58 7323543 Grafit concentrat kg 0.01 Pret de referina 0.0059

  I

  6200468 Grafit concentrat (flotat) tipg praf

  kg 0.59 Pret de referina 0.00

  60 6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80

  kg 41.73 Pret de referina 0.05

  61 7325046 Hrtie absorbanta kg 67.07 Pret de referina 0.0762 7325046 Hrtie absorbanta kg 0.4 Pret de referina 0.0063 7324302 Hidrant de incendiu,

  interior, avand diametrul de 2buc 6.00 Pret de referina 0.05

  64 7324699 Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri

  kg 6.20 Pret de referina 0.01

  65 6001616 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 6 s1581

  buc 283.00 Pret de referinla 0.01

  66 2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1

  kg 56.43 Pret de referina 0.06

  67 2442288 Lavoar porelan f spatar I 2-600mm alb C1 s1540

  buc 30.30 Pret de referinla 0.42

  68 2958990 Lemn de foc foioase Lari 11 m livrabil din depozit

  kg 80.00 Pret de referina 0.08

  69 2900541 Lemn rot cons rur nec anin I min 1m D sub min 9cm S4342

  mc 0.00 Pret de referina 0.00

  70 6100022 Minium de plumb tip ns stas 429-67

  kg 0.47 Pret de referina 0.00

  71 6719477 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 mm

  buc 151.20 Pret de referina 0.00

  72 6719478 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm

  buc 59.80 Prel de referina 0.00

  73 6719479 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 mm

  buc 39.60 Pret de referina 0.00

  74 6719480 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 40 mm

  buc 10.00 Pret de referina 0.00

  75 6719481 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 50 mm

  buc 20.80 Pret de referina 0.00

  76 6704165 Mufa dubla mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin gam cauc D= 110 mm

  buc 27.0C Pret de referina 0.01

  77 2200525 Nisip sortat nespalal de rau si lacuri 0,0-7,0 mm

  mc 0.92 Pret de referina 1.24

  78 5904512 Oxigen tehnic gazos mbuteliat stas 2031 clasa A

  mc 23.08 Prel de referinla 0.28

  79 7332752 Pasta etansare pentru filele metalice

  kg 1.60 Pret de referina 0.00

  Pag 3 - 8

 • LISTA cuprinznd consum urile de resurse m ateriale0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 780 4203404 Picior jumatate rotund

  pentru spltor vase dublubuc 2.0C Pret de referina 0.00

  81 4203399 Picior scoaba pentru cada baie

  buc 16.0C Pret de referina 0.03

  82 2453823 Piedestal lavoar p1 porelan alb c. 1 ni 806

  buc 30.3C Pret de referina 0.26

  83i 6704151 Piesa curire mal

  plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin gam cauc D= 110 mm

  buc 30.00 Pret de referina 0.02

  84 6721023 Piesa curire poliprop ignif,canal,diam d3 = 110mm

  buc 58.00 Pret de referina 0.05

  85 7333925 Pinza de sac din fire de cinepa de 0,70 M latime

  mp 0.26 Pret de referina 0.00

  86 2451241 Pisoar porelan tip u1 alb c.1 s 2383

  buc 4.04 Prel de referina 0.03

  87 5840766 Piulia hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922

  buc 70.00 Prel de referina 0.00

  88 6622020 Placa marsit M 25-450x3,0 mm s 3498

  kg 2.75 Pret de referina 0.00

  89 6621844 Placa marsit M 5-250x1,5 mm s 3498

  kg 1.55 Pret de referina 0.00

  90 6621870 Placa marsit M 5-250x3,0 mm s 3498

  kg 0.04 Pret de referina 0.00

  91 6621650 Placa teh.cauciuc gar.f ins.tex.rez.pet tip. na 5 mm

  kg 0.16 Pret de referina 0.00

  92 6621686 Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pel tip.pa 2 mm

  kg 0.02 Pret de referina 0.00

  93 6621703 Placa teh.cauciuc gar.f ins.texl.rez.pet tip.pa 4 mm

  kg 0.24 Pret de referina 0.00

  94 2005341 Plasa sirma zincata ochi hexag. 40,0 x1,8 x1500 s 2542

  kg 1.40 Pret de referina 0.00

  95 7334840 Plumb rafinat marca pb4 (pb tc2) 99,96

  kg 9.2C Pret de referina 0.01

  96 6109834 Produs ajut agent spal suprafee feroase

  kg 7.50 Pret de referina 0.01

  97 7335870 Racord alama (niplu dublu) pentru levi cupru cu DN 24

  buc 40.00 Pret de referina 0.03

  98 4501129 Racord alama turnata filet ex t.d 1/2 toii (arm.nefer.)

  buc 250.00 Pret de referinla 0.01

  99 6719545 Racord drept polipropilena D = 32 mm x 3/8

  buc 39.00 Pret de referina 0.00

  100 6713695 Racord fe polipropilena DN 32 x 1 cod 64100310

  buc 30.00 Prel de referina 0.00

  101 6713703 Racord fe polipropilena DN 40x11/4 cod 64100313

  buc 10.00 Pret de referina 0.00

  102 6713715 Racord fe polipropilena DN 50x11/2 cod 64100317

  buc 6.00 Prel de referinla 0.00

  103 6713727 Racord fe polipropilena DN 6 3 x 2 cod 64100321

  buc 4.0C Prel de referina 0.00

  104 6713672 Racord fi polipropilena DN 20x1/2 cod 64100402

  buc 50.00 Pret de referina 0.00

  105 6713696 Racord fi polipropilena DN 32 x 1 cod 64100408

  buc 30.00 Pret de referinla 0.00

  106 6713704 Racord fi polipropilena DN 40x11/4 cod 64100411

  buc 10.0C Prel de referinla 0.00

  107 6713716 Racord fi polipropilena DN 50x11/2 cod 64100414

  buc 6.00 Pret de referina 0.00

  108 4122179 Racord olan.et.pla fii int ext u2 s482 DN 20 3/4 zn

  buc 14.00 Pret de referina 0.01

  Pag A - 8

 • LISTA cuprinznd consum urile de resurse m ateriale0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 7109 4122208 Racord olan.et.pla fii irit

  ext u2 s482 DN 25 1 znbuc 15.0C Pret de referina 0.01

  i 110 7336446 Rama metalica pentru hidr.de inc. (interior) tip b

  buc 6.0C Pre de referina 0.10

  111 6719598 Rama vas closet poliprop cu capac si urub fluture

  buc 31.00 Pret de referina 0.05

  112 6704186 Ramificaie dubla mat plast (pe,pp,pp-r,elc) canal.imbin gam cauc D= 110 mm

  buc 12.00 Pret de referina 0.01

  l 113I

  6712910 Ramificaie PVC-u simpla 45gr dn160x160 cod kgea 160/160x45

  buc 5.00 Pret de referina 0.01

  114 6715926 Ramificaie PVC-u simpla 87grdn160x110 cod kgeal 60/110x87

  buc 10.00 Pret de referina 0.01

  115 6715931 Ramificaie PVC-u simpla 87gr dn160x160 cod kgeal 60/160x87

  buc 5.00 Pret de referina 0.01

  116 6704177 Ramificaie simpla mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin gam cauc D = 50mm

  buc 80.00 Pret de referina 0.01

  117 6704179 Ramificaie simpla mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin gam cauc D= 110 mm

  buc 114.00 Pret de referina 0.08

  118 6713047 Ramificaie simpla red poliprop htea 87gr30min DN 50/40 cod 62510011

  buc 60.00 Pret de referina 0.00

  119 6712848 Ramificaie simpla redusa poliprop htea 45gr dn110/50 cod 62510031

  buc 80.00 Pret de referina 0.03

  120 6712809 Ramificaie simpla redusa poliprop htea 45gr dn40/32 cod 62510001

  buc 31.00 Pret de referina 0.00

  121 6719515 Reducie din polipropilena avind diametrul 25 x 20 mm

  buc 31.20 Pret de referina 0.00

  122 6719518 Reducie din polipropilena avind diametrul 32 x 25 mm

  buc 30.60 Pret de referina 0.00

  123 6719525 Reducie din polipropilena avind diametrul 50 x 40 mm

  buc 31.20 Pret de referina 0.00

  124 6719529 Reducie din polipropilena avind diametrul 63 x 50 mm

  buc 19.8C Pret de referina 0.00

  125 6713975 Reducie excentrica polipr htr DN 110/50 cod 62514009

  buc 40.00 Pret de referina 0.01

  126 6713933 Reducie excentrica poliprop htr DN 40/32 cod 62514001

  buc 61.00 Pret de referina 0.00

  127 6713957 Reducie excentrica poliprop htr DN 50/40 cod 62514003

  buc 50.0C Pret de referina 0.00

  128 6714017 Reducie excentrica PVC tip U 160-110 mm nii 2167

  buc 10.00 Pret de referina 0.01

  129 2453146 Rezervor wc r23 melania mono c.1cs2978

  buc 31.31 Pret de referina 0.36

  130 4201999 Robinet bideu alama cromat 1/2 stea alama s2581

  buc 40.00 Pret de referina 0.02

  131 4201743 Robinet pisoar alama cromat 3/8 clopot mase. s 261

  buc 4.00 Pret de referina 0.00

  Pag 5 -8

 • LISTA cuprinznd consum urile de resurse materiale0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 7132 4204424 Robinet de trecere cu

  sfera pentru apa, tip fi - fi cu D = 2"buc 8.0C Pret de referina 0.01

  133

  L .

  4204431 Robinet de trecere cu sfera pentru apa, tip fi- fi cu D = 1 1/2"

  buc 8.0C Pret de referina 0.01

  . 134 4204430 Robinet de trecere cu sfera pentru apa, tip fi- fi cu D = 1 1/4"

  buc 8.0C Pret de referina 0.01

  1351

  3811279 Robinet golire recipienti dn2 cod 40820480

  buc 5.00 Pret de referina 0.00

  136 4201949 Robinet rezerv, wc alama 3/8 inaltime s2377

  buc 31.00 Pret de referina 0.01

  137 4201937 Robinet rezerv, wc am colt 3/8 semiinaltime 3 s2377

  buc 31.00 Pret de referina 0.01

  138 4202230 Robinet simplu serv. cromat 1/2 garn.det. s4124

  buc 114.00 Pret de referina 0.04

  139 4203947 Rozeta metalica pentru tevi simb.492 D 1 1/2 toii

  buc 8.00 Pret de referina 0.00

  140 6621337 aiba de cauciuc m3r mm nf 202-70

  buc 62.00 Pret de referina 0.00

  141

  |

  5881227 aiba gros. plata pentru met M 8 OL 34 s 1388

  buc 8.00 Pret de referina 0.00

  142 3803142 Sarma moale obinuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889

  kg 3.26 Pret de referina 0.00

  143 7344766 Sfoara de cinepa DN 2 mm pentru matisaj (ceruita)

  kg 19.17 Pret de referina 0.02

  144 6721103 Sifon pard,1 ieire d50,1 intrare d40 si capac prol

  buc 2.00 Pret de referina 0.00

  145 4202761 Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611

  buc 30.00 Pret de referina 0.01

  146 4202826 Sifon fonta pentru lavoare,spalat. tip 1 DN 32 r s 2582

  buc 8.00 Pret de referina 0.01

  147 6721100 Sifon pard 1 ies d50, 4int d40,etan grn con,tub pp-pehd

  buc 24.00 Pret de referina 0.01

  148 4202797 Sifon pentru lavoar tip butelie alama 11/4 s9611

  buc 20.00 Pret de referina 0.02

  149 4203155 Sifon pentru pisoar tip butelie, alama ni.cr.1 tol.simb.448

  buc 4.00 Pret de referina 0.00

  150 4203143 Sifon uz general racord reglabil din alama 411 D = 1 1/2

  buc 4.00 Pret de referina 0.01

  151 3805293 Sirma moale zincata D = 1 OL 32 s 889

  kg 0.25 Pret de referina 0.00

  152 3805322 Sirma moale zincata D= 1,25 OL 32 s 889

  kg 23.31 Pret de referina 0.02

  153 3805449 Sirma moale zincata D = 4 OL 32 s 889

  kg 5.9E Pret de referina 0.01

  154 7345967 Soluie unguenta kg 54.05 Pret de referina 0.05155 4200335 Spltor vase fonta

  dublu 1100mm cal. 1 s 2759buc 1.00 Pret de referina 0.04

  156 7346207 Stearina kg 3.02 Pret de referina 0.00157 4202623 Supapa sigurana cu

  prghie,contragr pentru racord cu mufe D= 1 1/4"

  buc 13.00 Pret de referina 0.02

  158 5820259 urub cap hexagonal grosolan M 8x 50 gr. 4.8 s 920

  buc 70.00 Pret de referina 0.00

  159 5837161 urub cu cap inecat crestat pentru lemn 5x 50 mm, f1 s 1452

  buc 344.00 Pret de referina 0.00

  Pag 6 - 8

 • -------------------------------- _ _ ................................. ..................... . . . . . . . 1LISTA cuprinznd consum urile de resurse m ateriale

  0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 7160 4201092 urub fixare (portlant

  pentru baie simb.485buc 20.0C Pret de referina 0.00

  i 161 3662366 Tabla din alama s 289 hb 0,50x 500x2000 cuzn 36

  kg 2.16 Pret de referina 0.00

  162 3666879 Tabla din plumb s 490 pb 99,96 3 x 500

  kg 3.61 Pret de referina 0.00

  163 6700248 eava din p.v.c.rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2

  m 72.2C Pret de referina 0.02

  164 6700341 eava din p.v.c.rigid tip U 160x3,2 stas 6675/2

  m 164.8C Pret de referina 0.39

  165 3304782 eava pentru instalatii.neagra nefil.uii-100(4 ) OL 32 1 s 7656

  m 4.5C Pret de referina 0.05

  166 3306742 eava pentru instalatii.zinc fl+mfM -65(2 1/2) OL 32 1 s 7656

  m 202.0C Pret de referina 1.34

  167 3336606 eava plumb marca pb3 scurgere 35x2,5 s 671

  kg 6.44 Prel de referina 0.01

  168 3336383 eava plumb marca pb99,96 presiune 18x4 s 671

  kg 15.50 Pret de referina 0.02

  169 3336395 eava plumb marca pb99,96 presiune 21x4 s 671

  kg 158.64 Pret de referina 0.16

  170 3336618 eava plumb marca pb99,96 scurgere 44x 2 s 671

  kg 14.40 Pret de referina 0.01

  171 6719493 Teu din polipropilena avind diametrul 20 mm

  buc 118.80 Pret de referina 0.00

  172 6719494 Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm

  buc 39.00 Pret de referina 0.00

  173 6719495 Teu din polipropilena avind diametrul 32 mm

  buc 39.60 Pret de referina 0.00

  174 6719496 Teu din polipropilena avind diametrul 40 mm

  buc 10.00 Pret de referina 0.00

  175 6719497 Teu din polipropilena avind diametrul 50 mm

  buc 10.40 Pret de referina 0.00

  176 6719498 Teu din polipropilena avind diametrul 63 mm

  buc 30.00 Prel de referina 0.01

  177 4115565 Teu egal zincat DN 2 1/2 secpral cod 130

  buc 8.00 Prel de referina 0.01

  178 6719901 Teu redus din polipropilena cu D = 25 - 20 - 25 mm

  buc 108.00 Pret de referinla 0.01

  179 6719902 Teu redus din polipropilena cu D = 32 - 20 - 32 mm

  buc 42.00 Prel de referina 0.00

  180 6720185 Tub 2 mufe polipropilena ignif.diam 32 mm si L = 1000 mm

  buc 141.80 Pret de referinla 0.04

  181 6720191 Tub 2 mufe polipropilena ignif.diam 40 mm si L = 1000 mm

  buc 117.99 Pret de referina 0.05

  182 6720197 Tub 2 mufe polipropilena ignif.diam 50 mm si L = 1000 mm

  buc 106.09 Pret de referina 0.08

  183 2303554 Tub din polipropilena, diametrul de 110 mm

  m 108.00 Pret de referina 0.01

  184 6717087 Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm

  m 550.80 Pret de referina 0.07

  Pag 7 - 8

 • LISTA cuprinznd consum urile de resurse materiale0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 7185 6717088 Tub din polipropilena,

  diametrul de 25 mmm 265.2C Pret de referina 0.04

  186 6717089 Tub din polipropilena, diame