alegerea tipului de filet

of 4 /4
2.3. Alegerea tipului de filet şi dimensionarea acestuia Alegerea tipului de filet utilizat se face în funcţie de următoarele criterii: - caracterul sarcinii transmise (variabilă, constantă, etc.); - intensitatea, direcţia şi sensul sarcinii de transmis; - destinaţia mecanismului şi condiţiile de lucru; - randamentul impus mecanismului. În tabelul 21A , conform [8], se fac recomandări pentru stabilirea tipului de filet. Pentru şuruburile de mişcare (forţă) se pot utiliza următoarele filete [4; 6; 7]: a) Filetul pătrat , simbol Pt Filetul pătrat este recomandat pentru transmiterea sarcinilor relativ mici care lucrează într-un singur sens, fără şocuri şi vibraţii. Fig. 3 Acest tip de filet nu este standardizat deşi se utilizează frecvent la şuruburile de forţă. După ISO se recomandă dimensiunile din tabelul 1A . Elementele geometrice ale profilului filetului sunt redate în figura 3. Realizează randamente ridicate (50%) comparativ cu celelalte profile, dar nu asigură o centrare suficientă a piuliţei în raport cu şurubul datorită jocului radial existent la exteriorul profilului. În urma uzării flancurilor, apare jocul axial, ceea ce reduce precizia cinematică şi duce la apariţia jocurilor la schimbarea sensului de rotaţie. Eliminarea acestui joc impune schimbarea piuliţei sau utilizarea piuliţelor "jumelate" (cu joc axial nul). b) Filetul trapezoidal , simbol Tr - STAS 2114/1-75 Se recomandă pentru mecanismele care transmit sarcini mari, în ambele sensuri, direcţia forţei fiind variabilă (sau cu şoc). Are profilul de forma unui trapez isoscel. Dimensiunile nominale se dau în tabelul 2A , iar elementele geometrice ale profilului filetului în figura 4. Are o rezistenţă şi rigiditate mai mare comparativ cu filetul pătrat. Folosirea piuliţei reglabile radial (secţionată) permite eliminarea jocului axial creat în urma uzării flancurilor. Alegerea Tipului De Filet Si Dimensionarea Acestuia http://stud-mctr.mec.upt.ro/documentatie/data/omm/Reddy/23alegereati... 1 of 4 29.03.2011 08:44

Author: tracam500

Post on 01-Jul-2015

1.033 views

Category:

Documents


10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Alegerea Tipului De Filet Si Dimensionarea Acestuia

http://stud-mctr.mec.upt.ro/documentatie/data/omm/Reddy/23alegereati...

2.3. Alegerea tipului de filet i dimensionarea acestuia Alegerea tipului de filet utilizat se face n func ie de urmtoarele criterii: - caracterul sarcinii transmise (variabil, constant, etc.); - intensitatea, direc ia i sensul sarcinii de transmis; - destina ia mecanismului i condi iile de lucru; - randamentul impus mecanismului. n tabelul 21A, conform [8], se fac recomandri pentru stabilirea tipului de filet. Pentru uruburile de micare (for ) se pot utiliza urmtoarele filete [4; 6; 7]: a) Filetul ptrat , simbol Pt Filetul ptrat este recomandat pentru transmiterea sarcinilor relativ mici care lucreaz ntr-un singur sens, fr ocuri i vibra ii.

Fig. 3 Acest tip de filet nu este standardizat dei se utilizeaz frecvent la uruburile de for . Dup ISO se recomand dimensiunile din tabelul 1A. Elementele geometrice ale profilului filetului sunt redate n figura 3. Realizeaz randamente ridicate (50%) comparativ cu celelalte profile, dar nu asigur o centrare suficient a piuli ei n raport cu urubul datorit jocului radial existent la exteriorul profilului. n urma uzrii flancurilor, apare jocul axial, ceea ce reduce precizia cinematic i duce la apari ia jocurilor la schimbarea sensului de rota ie. Eliminarea acestui joc impune schimbarea piuli ei sau utilizarea piuli elor "jumelate" (cu joc axial nul). b) Filetul trapezoidal , simbol Tr - STAS 2114/1-75 Se recomand pentru mecanismele care transmit sarcini mari, n ambele sensuri, direc ia for ei fiind variabil (sau cu oc). Are profilul de forma unui trapez isoscel. Dimensiunile nominale se dau n tabelul 2A, iar elementele geometrice ale profilului filetului n figura 4. Are o rezisten i rigiditate mai mare comparativ cu filetul ptrat. Folosirea piuli ei reglabile radial (sec ionat) permite eliminarea jocului axial creat n urma uzrii flancurilor.

1 of 4

29.03.2011 08:44

Alegerea Tipului De Filet Si Dimensionarea Acestuia

http://stud-mctr.mec.upt.ro/documentatie/data/omm/Reddy/23alegereati...

Fig. 4 c) Filetul fierstru , simbol S -STAS 2234/1-75 Este utilizat la uruburi ce preiau sarcini mari, variabile i cu oc, ntr-un singur sens.

Fig. 5 Are profilul trapezoidal dreptunghic, flancul activ fiind nclinat cu 3o fa de planul normal pe axa de rota ie. Dimensiunile nominale se dau n tabelul 3A, iar elementele geometrice ale profilului filetului n figura 5. Filetul fierstru are rigiditate i rezisten mare, centrare bun, randament apropiat de al filetului ptrat. d) Filetul rotund , simbol Rd - STAS 668-80 Se recomand la mecanisme supuse la sarcini dinamice mari cu nurubri i deurubri repetate, n prezen a impurit ilor. Este un caz particular al filetului trapezoidal, la care fundul i vrful filetului se execut cu raz mare de racordare. Dimensiunile nominale se dau n tabelul 4A, iar elementele geometrice ale profilului filetului n figura 6. Are rezisten sporit la oboseal, durabilitate crescut.

Fig. 6 e) Filetul metric , simbol M - STAS 6371-73; STAS 510-74; STAS 981-74; Se recomand acolo unde sunt necesare filete robuste la curse mici. Are profilul de forma unui triunghi echilateral, are autofrnare bun i execu ie simpl. Elementele geometrice ale filetului sunt date n figura 7, iar dimensiunile nominale n tabelul 5A.

2 of 4

29.03.2011 08:44

Alegerea Tipului De Filet Si Dimensionarea Acestuia

http://stud-mctr.mec.upt.ro/documentatie/data/omm/Reddy/23alegereati...

Fig. 7 Solicitrile principale din cupla cinematic elicoidal sunt (Fig.10): a) n tija urubului - solicitare compus: - trac iune i torsiune, sau - compresiune i torsiune, situa ie n care poate s apar i flambajul. b) n spira filetului: - de strivire a spirelor n interac iune, cu luarea n considerare i a evitrii griprii; - de ncovoiere a spirei filetate, asociat cu forfecarea n sec iunea de ncastrare. Stabilirea solicitrii critice la care se dimensioneaz filetul se face n func ie de destina ia cuplei cinematice elicoidale: - de micare - calculul se face la strivire (ps*); - de for - calculul se face la trac iune sau compresiune ( t, c); - for i micare una din alternativele anterioare

Fig.10

a) Dimensionarea filetului din condi ia de strivire [ 5 ] [mm] (2)

unde: d1nec [mm] - diametrul interior necesar al filetului; la filetul trapezoidal i fierstru, d1 devine d3; Kr [-] - coeficient care ine cont de repartizarea neuniform a for ei axiale pe cele z spire aflate n contact, Kr [2;3]; F [N] - for a axial; z [ - ] - numrul de spire aflate n contact, z [6,10 (max.12)]; pas* [MPa] - presiunea admisibil de strivire dintre suprafe ele spirei urubului i piuli ei, aflate n micare relativ (valorile pas* sunt date n tabelul 14A); [-] - raport ce caracterizeaz dimensiunile filetelor i rezult din condi iile de echiportan , avnd valorile dependente de tipul filetului i anume (valori medii):3 of 4 29.03.2011 08:44

Alegerea Tipului De Filet Si Dimensionarea Acestuia

http://stud-mctr.mec.upt.ro/documentatie/data/omm/Reddy/23alegereati...

= 1,14 pentru filetul metric; = 1,25 pentru filetul trapezoidal; = 1,23 pentru filetul ptrat; = 1,56 pentru filetul fierstru; d [mm] - diametrul nominal al filetului; d1 [mm]- diametrul interior al filetului. b) Dimensionarea filetului din condi ia de trac iune sau compresiune [mm] (3)

unde: K [-] - coeficient care ine seama de solicitarea la torsiune a tijei urubului [3]: K = 1,25.....1,3 pentru cric; K = 1,03.....1,1 pentru urubul sprijinit pe lagr axial de alunecare; K = 1 pentru urubul sprijinit pe lagr de rostogolire; at,c [MPa] - tensiunea admisibil la trac iune, respectiv compresiune, a materialului din care se confec ioneaz tija urubului, vezi tabelul 16A.

CUPRINS URMTORUL ANTERIORUL

4 of 4

29.03.2011 08:44