agentia de plĂti si interventie pentru agriculturĂ · control in teren ecoconditionalitate (eco)...

8
AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ Centrul Județean Timiș - RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE - 2012 -

Upload: vothuan

Post on 29-Aug-2019

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ · Control in teren Ecoconditionalitate (ECO) si masura 214 (AGRO) 06.08.-12.09.2012 – 117 fermieri Control in teren GAEC 1

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ

Centrul Județean Timiș

- RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE - 2012 -

Page 2: AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ · Control in teren Ecoconditionalitate (ECO) si masura 214 (AGRO) 06.08.-12.09.2012 – 117 fermieri Control in teren GAEC 1

2

Prezentarea generală a A.P.I.A. Centrul judetean TIMIS

Date generale

APIA CJ Timis gestioneaza un judet care are o mare pondere in ceea ce priveste agricultura din Romania, atat prin prisma sectorului vegetal, județul Timiș având și cea mai mare suprafață cu potențial agricol – 701 mii HA, dar și prin prisma sectorului zootehnic cf. tabelului nr. I:

SPECII DE ANIMALE U.M. EFECTIVE 2012 CORECTATE BOVINE OVINE CAPRINE PORCINE PASARI

cap cap cap cap cap

53.198

887.691 18.347

605.308 694.976

Organizarea APIA Timiș

Centrul județean APIA Timiș are în subordine 8 Centre locale (cf. figurii următoare), care asigură o acoperire în cf. cu reglementările europene în vigoare, pentru beneficiarii diverselor forme și scheme de sprijin și

finanțare.

Activitatea celor 8 Centre locale este coordonată și monitorizată de Centrul județean APIA Timiș.

Page 3: AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ · Control in teren Ecoconditionalitate (ECO) si masura 214 (AGRO) 06.08.-12.09.2012 – 117 fermieri Control in teren GAEC 1

3

Resurse umane

Din punct de vedere administrativ, menționăm faptul că in APIA Timiș își derulează

activitatea un număr de 119 funcționari publici, din care 12 sunt funcții publice de

conducere. În plus în perioadele cu activitate majoră în relația cu beneficiarii (martie-mai

2012), s-a lucrat cu 22 de persoane prin servicii de contractare. Atât funcționarii publici, cât și

personalul contractual, au beneficiat de instruri repetate care a asigurat o derulare și o

implementare calendaristică și calitativă corectă.

Infrastructură

In decursul anului 2012 au fost date în folosință 3 construcții noi care deservesc Centrele

locale Făget, Recaș și Jimbolia și este în curs de finalizare clădirea care va deservi

Centrul județean Timiș, Centrul local Timișoara, respectiv Biroul Cotelor de lapte

Regiunea V Vest Timișoara. Începand din octombrie Centrul local Peciu Nou,

beneficiază de un spațiu nou ca amplasament și renovat pus la dispoziție de Primărie, iar la

Centrul local Sannicolau Mare este demarată lucrarea pentru un sediu nou.

Investițiile pentru edificiile respective s-au realizat din fonduri ale MADR și totalizează până la

acest moment valoare de app. 3.8 milioane lei. Aceste investiții au ca scop final, dincolo de

crearea unor condiții la standarde europene pentru beneficiari și proprii angajați, a reducerii

pe termen mediu și lung a cheltuielilor de tipul chiriilor, reducerea în general a cheltuielilor de

funcționare fiind o prioritate absolută pentru managementul APIA Timiș.

Resursele materiale de care dispune A.P.I.A. Centrul Județean Timiș sunt următoarele: 20

laptop-uri, 122 calculatoare, 1 aparate scaner, 17 copiatoare multifuncționale, 16 imprimante,

14 aparate GPS, 1 statie totală, 15 autoturisme și s-a continuat și programul de achiziții de

tehnică de calcul și aparatură specializată de măsurat, APIA Timiș fiind în curs de achiziție a 3

sisteme de calcul, 2 note-book, respectiv un receptor de tip GPS.

Informare și comunicare

In decursul anului 2012, Centrul Judetean Timis a avut o activitate vasta in ceea ce priveste

relatia cu presa si cu fermierii. Astfel, au fost transmise spre presa locala informari de presa,

interviuri la TV, Radio si s-au realizat campanii de informare specifice APIA la fiecare aparitie

de acte normative ce reglmenteaza diferitele scheme de sprijin accesabile de catre fermieri.

Page 4: AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ · Control in teren Ecoconditionalitate (ECO) si masura 214 (AGRO) 06.08.-12.09.2012 – 117 fermieri Control in teren GAEC 1

4

Activitatea de Control pe Teren

A vizat exclusiv cereri cu solicitare la finațare prin cele două fonduri UE la dispoziția statelor

membre (FEGA și FEADR).

Calendar de desfasurare a activitatii de control in teren – campania 2012: Control clasic 27.07.2012-30.09.2012 – 220 fermieri Control prin teledetectie – 590 fermieri Actiunea de FOLLOW-UP 10.09.2012-22.09.2012 – 393 fermieri Control in teren Ecoconditionalitate (ECO) si masura 214 (AGRO) 06.08.-

12.09.2012 – 117 fermieri Control in teren GAEC 1 01-09.11.2012 – 102 fermieri

Suprafața totală supusă controlului în anul 2012 a fost de peste 40.000 HA. In controlul clasic din cele 4883 total parcele esantionate pentru control au fost verificate in teren un numar de 2900 parcele. Supracontrol: Din esantionul de control clasic un numar de 3 ferme au fost supuse

supracontrolului; Din esantionul de teledetectie au fost supuse supracontrolului un numar de 11

ferme.

Activitatea de Inspecții pe teren

A vizat cereri cu solicitare la finațare prin cele două fonduri UE la dispoziția statelor membre

(FEGA și FEADR), cât și cereri cu finanțare de la bugetul național, după cum urmează:

Tipul controalelor Numar inspectii 1. Controale efectuate pentru sumele alocate pe MASURILE DE

PIATA Restructurarea / reconversia plantatiilor viticole 86

Asigurarea recoltei plantatiilor viticole cu soiuri de struguri pentru vin 4 Ajutorul comunitar acordat la furnizarea fructelor in institutiile scolare 8 Ajutorul comunitar acordat la furnizarea laptelui in institutiile scolare 173

Ajutorul comunitar in sector apicol programul PNA 9 Ajutor financiar acordat grupurilor de producatori din sectorul legume-

fructe 5

Ajutoare alimentare acordate persoanelor cele mai mai defavorizate 59 Ajutor specific acordat prod. de lapte de vaca - zone defavorizate 24

Agricultura ecologica 6 2. Controale efectuate pentru sumele alocate de la BUGETUL

NATIONAL Bunastare si protectie porcine - HG 1164/2010 1

Bunastare pasari - HG 838/2010 + HG 1164/2010 4 CNDP ovine / caprine - OMADR 98/2010 20

3. Supracontrol 2 4. Sesizari /Reclamatii/Contestatii 2

TOTAL 2012 402

Page 5: AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ · Control in teren Ecoconditionalitate (ECO) si masura 214 (AGRO) 06.08.-12.09.2012 – 117 fermieri Control in teren GAEC 1

5

Tipuri de finanțări implementate prin APIA CJ Timiș

A) Total plăţi majore efectuate în anul calendaristic 2012 (01.01.2012 – 22.11.2012)

Schema de

plată Sumă plătită LEI Sumă plătită

EURO Procent plati

efectuate Plati de realizat

CNDP vegetal 7,1 milioane 1,65 milioane Neplatit – 35 EURO/HA 68.652 milioane LEI

CNDP zootehnie 31,5 milioane 7,33 milioane Adeverinte creditare 37.4 milioane LEI

SAPS 2011 si 2012 136,4 milioane 31,73 milioane 48% 137.41 milioane LEI

Plăţi pentru LFA si agromediu 6,12 milioane 1,42 milioane In curs de plata 15 Milioane LEI

Alte tipuri de scheme și măsuri 3.38 milioane In curs de plata 47.85 milioane LEI

TOTAL PLĂŢI 184,50 milioane 42,87 milioane - 262 milioane LEI

- app. 74.8 milioane EURO

B) Situația detaliată a schemelor și măsurilor de finanțare: - fonduri UE (FEGA si FEADR) + buget național derulate prin MSIT:

Depunerea cererilor SAPS 2012, in cf. cu REG. CE 73/2009, respectiv OUG 125/2006:

Judet Centru Local/Centrul judetean PRIMITE Total suprafata

agricola inregistrata (ha)

TIMIS Centrul judetean Timis 664 306887,68

TIMIS TIMISOARA 3674 44966,49

TIMIS DETA 2820 36177,65

TIMIS PECIU NOU 825 13642,19

TIMIS LUGOJ 4850 33311,18

TIMIS FAGET 4002 18276,15

TIMIS JIMBOLIA 1295 22439,82

TIMIS SANNICOLAU MARE 2287 37993,98

TIMIS RECAS 1487 20122,76

TOTAL GENERAL 21.904 533817,90

Notă* Cererile au fost depus 100% în format electronic prin aplicația IPA Online

Nota* 19.635 cereri cu o suprafață de 422.848 HA sunt declarate a fi cultivate.

Cuantumurile aferente acestor cereri sunt de app. 106 EURO/HA (plata SAPS),

respectiv 35 EURO/Ha, plata directă națională complementară din buget național.

Page 6: AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ · Control in teren Ecoconditionalitate (ECO) si masura 214 (AGRO) 06.08.-12.09.2012 – 117 fermieri Control in teren GAEC 1

6

AJUTOARE SPECIFICE COMUNITARE SI DE STAT derulate prin SASMP – 2012

Nr. crt.

Schema de sprijin Act normativ Nr.

cereri Sume aprobate

Stadiu

1

Ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate (cereri

depuse in anul 2012)

H.G. nr. 796 /2012 cu modificarile si completarile

ulterioare 105

Se stabilesc prin HG

Verificare administrativa

(Plata pina pe 30 iunie 2013)

2

Ajutor specific pentru îmbunătăţirea calităţii

produselor agricole în sectorul de agricultură ecologica

H.G. nr. 759/2010 cu modificarile si completarile

ulterioare 15

44.400 euro

Verificare administrativa

(Plata pina pe 30 iunie 2013)

3 Plati naţionale directe

complementare ovine (an 2012)

O.M.A.D.R. nr. 98/2010 – cu modificarile si

completarile ulterioare (OMADR nr. 70/2012)

7760 22.790.163,96

lei

Autorizate (Plata pana pe 30 septembrie 2013)

4 Plati naţionale directe

complementare caprine (an 2012)

O.M.A.D.R. nr. 98/2010 – cu modificarile si

completarile ulterioare (OMADR nr. 70/2012)

112 313.248,12 lei Autorizate

(Plata pana pe 30 septembrie 2013)

5 Plati nationale directe

complementare – specia bovina (an 2012)

O.M.A.D.R. nr. 215/2010 – cu modificarile si compl.

ulterioare 2616 14.303.000 lei

Autorizate (Plata pana pe 30 septembrie 2013)

6 Renta viagera agricola Lege nr. 247/ 2005

OMADR 1272/2005 cu modificarile si completarile

6100 1.600.000 euro Efectuarea platilor

pana la 30 noiembrie2012

7 Ajutor de stat pentru motorina

utilizată în agricultură

H.G. nr. 408/2010 O.M.A.D.R. 126/2010 cu modificarile si complet.

1.461 19.780.055,17

lei

Plata cererilor depuse pentru

trimestrul III 2012

8

Ajutoare de stat pentru realizarea angajamentelor

asumate în favoarea bunăstării si protecţiei păsărilor

H.G. 838 / 2010 cu modificarile si completarile

ulterioare 10

962.800,16 lei

Plata cereri 2012

9

Ajutoare de stat pentru realizarea angajamentelor

asumate în favoarea bunăstării si protecţiei porcinelor

H.G. 839 / 2010 cu modificarile si completarile

ulterioare 15

27.056.118,67 lei

Plata cereri 2012

10 Masura 215 – plati privind

bunastarea animalelor Reg. CE 1974/2006 5

8.318.228,65 euro

Verificare administrativa

cereri bunestare porcine

Primire cereri bunastare pasari

11 Ajutor de stat pentru plata

primelor de asigurare

H.G. nr. 756/2010 cu modificarile si completarile

ulterioare 83

48.541 lei

Plata cereri culturi de primavara 2012

TOTAL

18.282 9.962.628 euro 85.253.927 lei

Notă* Majoritatea acestor plăți sunt deja autorizate, o parte fiind în curs deja de realizare.

Page 7: AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ · Control in teren Ecoconditionalitate (ECO) si masura 214 (AGRO) 06.08.-12.09.2012 – 117 fermieri Control in teren GAEC 1

7

Plăți specifice MASURILOR DE PIATA – 2012 – finanțare FEGA și buget național

Nr. crt. Schema de sprijin Act normativ Nr.

cereri Sume solicitate

Stadiu

1 Restructurare/ reconversie

OMADR 247/2008 cu modificarile si completarile ulterioare

9 1.959.878, 17 euro Transmise

spre autorizare

2 PEAD

3 Fructe in scoli

H.G.889/2011 cu modificarile si

completarile ulterioare

2 15.339,19 lei

Plata cerere

semestrul II 2012

4 Masuri adiacente fructe in scoli

H.G.889/2011 cu modificarile si

completarile ulterioare

1 1.422,90 lei

Plata cerere

semestrul II 2012

5 Lapte in scoli

H.G. 1628/2008 cu modificarile si

completarile ulterioare

2 340.716,41 euro

Plata cerere

semestrul II 2012

6 Grupuri de producatori

H.G. 1078/2008 cu modificarile si completarile ulterioare

2 3.177.767.226 lei Achitat

7 Ajutor apicol

H.G. 245/2011 cu modificarile si

completarile ulterioare

3 207.939,55 lei Achitat

TOTAL 19 2.300.594.,58 EURO 3.402.123,90 lei

Colaborarea Instituțională

Atât partea de informare, de instruire și sporadic partea de de implementare a avut la

bază o bună relație de colaborare cu instituții de prestigiu și impact ale județului Timiș, în

speță Instituția Prefectului, Consiliul județean Timiș, Autoritățile comunale – Primăriile,

DADR Timiș, OARZ Timiș, DSV Timiș, ISU, Instituțiile cu profil de activitate pe mediu, dar și

cu Universitatea de profil (USAMVB Timișoara).

Dificultăți întâmpinate în desfășurarea activității

În cursul anului 2012, principalul impediment cu care s-a confruntat A.P.I.A. este

personalul insuficient raportat la volumul de activitate înregistrat în urma resticţionării

Page 8: AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ · Control in teren Ecoconditionalitate (ECO) si masura 214 (AGRO) 06.08.-12.09.2012 – 117 fermieri Control in teren GAEC 1

8

procesului de recrutare şi selecţie a personalului și a procesului de

reorganizare/restructurare a instituției.

Formele de motivare a personalului angajat sunt limitate de legislaţia în vigoare;

dezvoltarea carierei în funcţia publică nu este flexibilă în sensul unei oportunităţi atât

pentru personalul de conducere în a stimula personalul din subordine în vederea obţinerii

de performanţe profesionale, cât şi pentru personalul de execuţie a cărui atitudine se va

reflecta în îndeplinirea sarcinilor şi în dorinţa de stabilizare a locului de muncă.

In ceea ce privește obiectivele anului următor 2012, o mare parte sunt deja clare

și cunoscute și vor fi definitivate cu ocazia Comitetului de management din data

14.12.2012, urmat de ședința cu întreg personalul APIA CJ Timiș, prioritate absolută fiind

însă partea de calitate a implementării, dincolo de elementele de debirocratizare, sporirea

transparentizării și a comunicării.

DIRECTOR EXECUTIV al APIA CJ Timiș

Marius Florin FAUR