· pdf fileactivitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara alte...

Click here to load reader

Post on 05-Sep-2019

20 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Denumire indicator

  Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si pe titluri pe anii 2016-2021

  Anexa nr. 1 / 03 Pag. - mii lei -1

  Capi- tol

  Sub- capi-

  tol

  Pa- ra- graf

  Gru- pa/

  Titlu

  Ar- ti- col

  Ali- ne- at

  0001

  0002

  2000

  2003

  2103

  2900

  3000

  3003

  3103

  3300

  3303

  03

  03

  03

  01

  04

  09

  01

  04

  06

  07

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  50

  03

  03

  07

  05

  06

  03

  VENITURI - TOTAL

  I.VENITURI CURENTE

  B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI

  CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR

  Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru accidente de munca si boli profesionale CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR

  Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurarea Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade) Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioadele in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE

  C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

  VENITURI DIN PROPRIETATE

  Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale VENITURI DIN DOBANZI

  Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

  VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

  52.468.749

  37.464.351

  37.316.930

  26.305.211

  25.948.364

  356.847

  11.011.719

  16.398.890

  213.944

  12

  -5.882.755

  1

  5.963

  24.394

  196.861

  35.097

  19.232

  13

  67

  147.421

  11.387

  10

  10

  11.377

  30

  11.347

  136.034

  83.766

  58.029.360

  44.430.267

  44.330.786

  31.210.818

  30.798.861

  411.957

  13.119.968

  19.634.143

  249.550

  11

  -7.192.163

  7.836

  188.846

  176.931

  42.196

  12.618

  99.481

  12.050

  12.050

  12.050

  87.431

  73.858

  62.907.854

  55.498.031

  55.395.466

  3.053.612

  2.745.464

  38.233

  269.915

  52.341.854

  59.113.659

  294.700

  -7.315.105

  8.134

  183.654

  43.757

  13.055

  102.565

  7.931

  7.931

  7.931

  94.634

  76.138

  8,41

  24,91

  24,96

  -90,22

  -91,09

  -90,72

  298,95

  201,08

  18,09

  1,71

  3,80

  3,80

  3,70

  3,46

  3,10

  -34,18

  -34,18

  -34,18

  8,24

  3,09

  71.735.846

  63.378.422

  63.273.498

  597.246

  262.526

  2.488

  332.232

  62.676.252

  70.371.592

  299.623

  -8.243.563

  8.134

  183.654

  43.757

  13.055

  104.924

  8.383

  8.383

  8.383

  96.541

  77.886

  77.312.425

  70.410.285

  70.303.053

  633.400

  259.442

  2.488

  371.470

  69.669.653

  78.300.783

  301.441

  -9.181.171

  8.134

  183.654

  43.757

  13.055

  107.232

  8.861

  8.861

  8.861

  98.371

  79.598

  A B 81.681.267

  77.995.475

  77.886.098

  676.189

  259.442

  2.488

  414.259

  77.209.909

  86.846.561

  301.441

  -10.186.693

  8.134

  183.654

  43.757

  13.055

  109.377

  9.304

  9.304

  9.304

  100.073

  81.189

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere 2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  20

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 1 / 03 Pag. - mii lei -2

  Capi- tol

  Sub- capi-

  tol

  Pa- ra- graf

  Gru- pa/

  Titlu

  Ar- ti- col

  Ali- ne- at

  3503

  3603

  4100

  4200

  4203

  4703

  4803

  4903

  4903

  4208

  4508

  4808

  5000

  08

  11

  50

  01

  01

  24

  32

  50

  03

  03

  24

  02

  01

  01

  02

  08

  61

  18

  15

  01

  10

  20

  Venituri din prestari de servicii

  Contributia pentru bilete de tratament si odihna

  Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI

  Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale DIVERSE VENITURI

  Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

  Venituri din compensarea creantelor din despagubiri Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti Alte venituri

  IV.SUBVENTII

  SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

  Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE

  Contributii catre bugetul de asigurari sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuire SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Venituri sistem public de pensii

  Venituri sistem accidente de munca si boli profesionale FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURI SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

  Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Mecanismul financiar norvegian

  SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) TOTAL GENERAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  128

  83.130

  508

  7

  7

  52.261

  34

  40.435

  11.791

  15.096.960

  15.096.960

  15.096.960

  15.096.960

  -92.562

  -92.562

  52.100.532

  368.216

  136

  20

  20

  116

  116

  52.196.572

  52.189.412

  177.184

  383.994

  145

  73.206

  507

  13.573

  9.444

  4.129

  13.599.093

  13.599.093

  13.599.093

  13.599.093

  57.605.342

  424.018

  57.717.771

  57.710.421

  209.526

  412.717

  156

  75.475

  507

  18.496

  12.592

  5.904

  7.408.802

  7.408.802

  7.408.802

  7.408.802

  1.021

  1.021

  62.591.775

  316.079

  1.021

  1.021

  1.021

  62.717.804

  62.717.804

  62.706.209

  62.706.209

  238.508

  238.508

  439.380

  439.380

  7,59

  3,10

  0,00

  36,27

  33,33

  42,99

  -45,52

  -45,52

  -45,52

  -45,52

  8,66

  -25,46

  8,66

  8,66

  13,83

  6,46

  168

  77.211

  507

  18.655

  12.631

  6.024

  8.357.424

  8.357.424

  8.357.424

  8.357.424

  71.392.743

  343.103

  71.543.052

  71.543.052

  71.530.452

  71.530.

View more