actiunea civila

of 12 /12
ACTIUNEA CIVILA Sediul materiei art. 29-40 NCPC NCC – Noul Cod civil

Author: pop-diana-simona

Post on 26-Jan-2016

97 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

drept

TRANSCRIPT

Page 1: ACTIUNEA CIVILA

ACTIUNEA CIVILA

Sediul materiei art. 29-40 NCPC NCC – Noul Cod civil

Page 2: ACTIUNEA CIVILA

Noțiunea (art. 29 NCPC) - ansamblul mijloacelor procesuale prevăzute

de lege (cereri, administrare de probe, excepții, masuri asiguratorii, căi de atac, executare silită etc.)

- pentru protecția dreptului subiectiv pretins de către una dintre părți sau a unei situații juridice ( materie posesorie, filiație, divorț etc.), precum si pentru asigurarea apărării părților in proces

Obs: dublă perspectivă – atac vs. apărare, vezi

art. 9 alin. 2 NCPC

Page 3: ACTIUNEA CIVILA

Distinctii (art. 29-31 NCPC)- dreptul subiectiv

- dreptul (material) la actiune (art. 2500 si

urm. NCC, prescriptia extinctiva)

- acțiunea civilă (uniforma, dar influentata de

dreptul subiectiv)

- cererea de chemare în judecată (art. 194

NCPC)

- apărările (art. 31 NCPC – apărări de fond și

excepții)

Page 4: ACTIUNEA CIVILA

ElementePărți – reclamant /pârât (intervenient principal,

intervenient accesoriu, chemat in garanție etc.), apelant/ intimat, recurent/ intimat etc.

Obiect – în funcție de mijlocul procesual folosit (cerere de chemare in judecată: pretenția concretă a reclamantului, excepțiile procesuale: incălcarea normelor de procedură, căile de atac: hotărarea atacată etc.)

Cauza - scopul urmărit, distincția față de cauza și motivul cererii de chemare in judecată (autoritatea de lucru judecat)

Page 5: ACTIUNEA CIVILA

Conditiile (generale) de exercitare (art. 32 NCPC)- capacitatea procesuală

- calitatea procesuală

- formularea unei pretenții (a unei

apărări de fond sau a unei excepții

procesuale)

- interesul

Page 6: ACTIUNEA CIVILA

Capacitate procesuală (ART. 56 - 58 NCPC) I. Persoana fizică

1. Capacitatea procesuală de folosintă (art. 28, art. 29, art. 34-36 NCC, art. 56 alin. 1 NCPC)

Obs: – incapacitățile speciale de folosință nu țin de această condiție (ex. nedemnitatea

succesorală, decăderea din drepturile părintești etc.)

2. Capacitatea procesuală de exercițiu (art. 28, 29, art. 37-48 NCC, obs: capacitatea de exercițiu

anticipată a persoanei fizice art. 40 NCC, art. 57 alin. 1 și 2 , art. 58 NCPC, art. 80 alin. 1 și 2, art.

81 NCPC )

- reprezentare

- asistare

- autorizare

- curatela specială – art. 58 NCPC

- 3. Sancțiunea lipsei capacității procesuale

- – de folosință - art. 40 alin. 1 NCPC – nulitate absolută – art. 176 pct. 1 NCPC – invocare – art.

56 alin. 3 NCPC

- - de exercițiu – art. 40 alin. 1 NCPC – nulitate relativă – art. 176 pct. 1 NCPC, - invocare – art. 57

alin. 3 -6 NCPC

- - despăgubiri – art. 40 alin. 2 NCPC

- II. Persoana juridică – art. 205, 206 , art. 209, 210 NCC, art. 56 alin. 2 NCPC

Page 7: ACTIUNEA CIVILA

Formularea unei pretenții- condițiile de exercitare a dreptului

- să fie recunoscut de lege - exercitat potrivit scopului economic și social

recunoscut de lege și cu bună credință - să fie actual - acțiunile preventive – art. 34 NCPC

- sanctiunea pentru lipsa dreptului- respingerea acțiunii ca nefondată (neîntemeiată) - respingerea acțiunii ca prematură - despăgubiri sau/și amenzi – art. 40 NCPC, art.

187 NCPC

Page 8: ACTIUNEA CIVILA

Interesul (art. 33 NCPC)Definiție – folosul practic urmărit Condiții:

- determinat - legitim - născut și actual pe tot parcursul procesului, excepție

acțiunile preventive (art. 34 NCPC) - personal și direct (art. 37 și art. 92 NCPC)

Sancțiunea lipsei interesului (art. 40 alin. 1)– excepție de : - fond (este în legatura cu condițiile de exercitare a

acțiunii) - peremtorie (tinde la respingerea acțiunii) - absolută (normele care o reglementează au caracter

imperativ)

Page 9: ACTIUNEA CIVILA

Calitatea procesuală (art. 36-39, art. 92 NCPC)- noțiune – legitimare procesuală activă și

pasivă, distincție față de existența sau inexistența dreptului - art. 36 teza finală NCPC

- legitimarea procesuală legală – art. 37, art. 92 NCPC

- justificarea calității procesuale- transmiterea calității procesuale :

- legală și convențională - universală, cu titlu universal, cu titlu particular

- Obs. situația procesuală a înstrăinătorului și succesorilor săi - art. 39 NCPC

- sancțiunea lipsei calității procesuale – art. 40 NCPC excepție de:

- fond - peremptorie (dirimantă) - absolută

Page 10: ACTIUNEA CIVILA

Clasificarea actiunilor civileIn functie de scopul urmarit de

reclamant - actiuni in realizare

- actiuni in constatare (art. 35 NCPC)- pozitive/negative- declaratorii, interogatorii si provocatorii

- actiuni in constituirea dreptului

Page 11: ACTIUNEA CIVILA

In functie de natura dreptului -1. patrimoniale

1.1.-reale (clasificarea in mobiliare si imobiliare – art. 536-540 NCC):

1.1.1.mobiliare 1.1.2. imobiliare –

- 1.1.2.1. petitorii (art. 551 –drepturile reale, 563 - 566 apararea dreptului de proprietate, 669- 686 partajul, art. 696 –actiunea confesorie de superficie etc. NCC)

- 1.1.2.2. posesorii (art. 949 – 952 NCC, art. 1003-1005 NCPC)

1.2.- personale : mobiliare si imobiliare ( 1164 – continutul raportului obligational etc. NCC)

-1.3. mixte (obs. actiunea in rezolutiunea vanzarii pentru neplata pretului exercitata de vanzator 1727-1729)?

- 2. nepatrimoniale – ex. art. 252 – 257 NCC

Page 12: ACTIUNEA CIVILA

In funcție de calea procedurală aleasă de parte pentru valorificarea dreptului (art. 30 NCPC)

- principale- aditionale - art. 204 NCPC- accesorii- incidentale