76507091 analiza cash flow urilor intreprinderii

Download 76507091 Analiza Cash Flow Urilor Intreprinderii

Post on 07-Jul-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 76507091 Analiza Cash Flow Urilor Intreprinderii

  1/40

   ANALIZAANALIZA

  CASH-FLOW-URILORCASH-FLOW-URILOR

  INTREPRINDERIIINTREPRINDERII

 • 8/19/2019 76507091 Analiza Cash Flow Urilor Intreprinderii

  2/40

  ANALIZA CASH-FLOW-URILOR INTREPRINDERII

  Scopul unei situatii a fuu!ilo! "e nu#e!a! este "e a $u!ni%a in$o!#atii "esp!e incasa!ile si platile "in eploata!e ale unei entitati in cu!sul unei pe!ioa"e& "a! si "e a "a o i"ee "esp!e acti'itatile sale "e (nanta!e si "e in'estitii)

  Situatia fuu!ilo! "e nu#e!a! a*uta in'estito!ii si c!e"ito!ii saesti#e%e+

  , Capacitatea "e a .ene!a in 'iito! fuu!i "e nu#e!a!/

  0 Capaciatea "e a-si plati o1li.atiile si "i'i"en"ele/

  2 Cau%ele "i$e!entei "e p!o(t si incasa!i3plati nete/

  4 Atat aspecte #oneta!e& cat si ne#oneta!e ale t!an%actiilo! "e (nanta!e si "e in'estitii)

 • 8/19/2019 76507091 Analiza Cash Flow Urilor Intreprinderii

  3/40

  5ENEFICIILE PREZENTARII UNEI SITUATII A FLU6URILOR DE NU7ERAR I7PREUNA CU O SITUATIE A POZITIE FINANCIARE SI A UNEI

  SITUATII A 8ENITULUI

  , Fu!ni%ea%a o i#a.ine p!i'in" st!uctu!a (nancia!a a societatii si a1ilitatea "e a infuenta 'aloa!ea si #o#entul apa!itiei fuu!ilo! "e nu#e!a! pent!u a se a"apta la ci!cu#stantele si opo!tunitatile

  in continua sc9i#1a!e/

  0 Fu!ni%ea%a in$o!#atii a"itionale utili%ato!ilo! situatiilo! (nancia!e pent!u e'alua!ea #o"i(ca!ilo! "e acti'e& "ato!ii si capitalu!i p!op!ii ale unei situatii/

  2 C!este .!a"ul "e co#pa!a1ilitate al !apo!ta!ii !e%ultatelo! "in eploata!e int!e "i$e!ite int!ep!in"e!i& "eoa!ece eli#ina e$ectele utili%a!ii uno! t!ata#ente conta1ile "i$e!ite pent!u aceleasi t!an%actii si e'eni#ente/

  4 Se!'este ca in"icato! al 'alo!ii& #o#entului apa!itiei si si.u!antei'iito!ului fuu!ilo! "e nu#e!a!)

 • 8/19/2019 76507091 Analiza Cash Flow Urilor Intreprinderii

  4/40

  FLU6URILE DE TREZORERIE

   Toate ope!atiunile pe ca!e int!ep!in"e!ea le !eali%ea%a cu #e"iul sau se t!a"uc p!in fuu!i "e t!e%o!e!ie)

  Pent!u un ee!citiu "at& "i$e!enta+ Incasari-Plati !ep!e%inta fuxul net global de trezorerie :;T o1tinut in cu!sul acestui ee!citiu si se "ete!#ina p!in !elatia $un"a#entala+

   ;T < ;FR - ;NFR

   ;T p!o'ine "in t!ei o!i.ini "istincte+

  • Ope!atiuni le.ate "e acti'itate/

  • Ope!atiuni le.ate "e in'estitii/ • Ope!atiuni le.ate "e (nanta!e)

  A'e# "eci+ Flu net "e t!e%o!e!ie le.at "e acti'itate = Flu net "e t!e%o!e!ie le.at "e in'estitie = Flu net "e t!e%o!e!ie le.at "e (nanta!e < ;DFR =3-

   ;NFR < ;T

 • 8/19/2019 76507091 Analiza Cash Flow Urilor Intreprinderii

  5/40

  FLU6UL NET DE TREZORERIE LE>AT DE ACTI8ITATE :FNTLA

  Fluul net "e t!e%o!e!ie le.at "e acti'itate& !elati' la un ee!citiu "at& este "i$e!enta "int!e veniturile de gestiune incasate  in cu!sul acestui ee!citiu si cheltuielile de gestiune platite in cu!sul acestui ee!citiu)

  FNTLA < 8enitu!i "e .estiune incasate - C9eltuieli "e .estiune platite

  Cu a*uto!ul FNTLA pute# stii "aca ope!atiile "e .estiune a#elio!ea%a sau "ete!io!ea%a t!e%o!e!ia) O int!ep!in"e!e ale ca!ei ope!atiuni "e .estiune a! !e"uce t!e%o!e!ia :FNTLA?@ s-a! .asi int!-o situatie c!itica si a! !isca sa (e con$!untata int!-un inte!'al scu!t& cu p!o1le#e "e non- lic9i"itate) Daca& "i#pot!i'a& FNTLA este la!. po%iti'a& el ep!i#a eistenta unui potential "e auto(nanta!e si este se#nul unei 1une

  !enta1ilitati) Pe "e alta pa!te& !elatia FNTLA < CAF - ;NFR le.ata "e acti'itate& pune in e'i"enta o co#ponenta $un"a#entala& stiin" ca+ CAF nu poate  asimilata cu un excedent de trezorerie, adica o resursa disponibila 100%.

  In !ealitate& fuul net "e t!e%o!e!ie le.at "e acti'itate "epin"e "e i#po!tanta CAF si "e 'a!iatia NFR le.ata "e acti'itate)

 • 8/19/2019 76507091 Analiza Cash Flow Urilor Intreprinderii

  6/40

  E6CEDENTUL DE TREZORERIE AL E6PLOATARII :ETE

  ETE !ep!e%inta t!e%o!e!ia .ene!ata& in cu!sul ee!citiului& nu#ai p!in ope!atiuni "e eploata!e) P!in "e(nitie si pent!u un ee!citiu "at& a'e#+

  ETE < = Incasa!i "in 'an%a!i

    - Plati a$e!ente ap!o'i%iona!ilo!

    - Plati a$e!ente alto! c9eltuieli "e eploata!e   - Re.le#enta!ea T8A "e plata

  Anali%a ele#entelo! constituti'e ale ETE con"uce la $o!#ula!ea clasica si $oa!te cunoscuta)

  ETE < = 8an%a!i :$a!a T8A

    = P!o"uctia i#o1ili%ata

    - Cu#pa!atu!i :$a!a T8A

    - Alte c9eltuieli "e eploata!e

    - ;C!eante "e eploata!e

    = ;Dato!ii "e eploata!e

 • 8/19/2019 76507091 Analiza Cash Flow Urilor Intreprinderii

  7/40

  INTERESUL ETE

  ETE !ep!e%inta t!e%o!e!ia casti.ata "e int!ep!in"e!e in cu!sul

  ee!citiului& nu#ai ca u!#a!e a ope!atiilo! sale "e eploata!e)

  Daca ETE este ne.ati'& aceasta se#ni(ca $aptul ca eploata!e consuma  t!e%o!e!ia in loc "e a "e.a*a+ incasa!ile sunt in$e!ioa!e platilo!) Este 'o!1a atunci "e o situatie .!a'a ca!e t!a"uce o !enta1ilitate insu(cienta)

  O ase#enea situatie nu se poate p!elun.i "ecat in #asu!a in ca!e int!ep!in"e!ea .aseste& in alte ope!atiuni ale sale& co#ple#entul t!e%o!e!iei necesa! pent!u a $ace $ata sca"entelo! sale) Este "eci necesa! "e a cont!ola in #o" !e.ulat e'olutia ETE) Aceasta poate (i $acut t!i#est!ial sau luna!& utili%an" !elatia+

  ETE < ESO - ;Stoc co#e!cial 

  ca!e se "ispensea%a "e e'alua!ea stocu!ilo!)

  Cu cat ETE este #ai i#po!tanta& cu atat !enta1ilitatea "e eploata!e si potentialul "e auto(nanta!e sunt #ai #a!i)

 • 8/19/2019 76507091 Analiza Cash Flow Urilor Intreprinderii

  8/40

  Fluxul net de trezorerie din operatii de investitii 

  = Cesiuni si !e"uce!i "e acti'e i#o1ili%ate

   - Ac9i%itii "e acti'e i#o1ili%ate

   - C9eltuieli "e !epa!ti%at

  Fluxul net de trezorerie din operatii de nantare 

  = C!este!ea "e capitalu!i p!op!ii

  = C!este!ea "e "ato!ii (nancia!e

   - Di'i"ente

   - Re"uce!ea "e capitalu!i p!op!ii

   - Ra#1u!sa!ea "ato!iilo! (nancia!e

 • 8/19/2019 76507091 Analiza Cash Flow Urilor Intreprinderii

  9/40

  • Di'i"en"e • Ac9i%itii "e acti'e

  i#o1ili%ate • C9eltuieli "e

  !epa!ti%at • Re"uce!ea "e

  capitalu!i p!op!ii • Ra#1u!sa!ea "e

  "ato!ii (nancia!e

  • CAF • Cesiuni sau

  !e"uce!i "e acti'e i#o1ili%ate

  • C!este!ea capitalu!ilo! p!op!ii

  • C!este!ea "ato!iilo! (nancia!e

  Fluu!i "e t!e%o!e!ie "in ope!atii "e in'estitie si

  "e (nante

  Plati Incasa!i

  Alocari stabile Resurse urabile

  FLU6URILE DE TREZORERIE NETE DIN OPERATII DE IN8ESTITII SI DIN OPERATII DE FINANTARE

 • 8/19/2019 76507091 Analiza Cash Flow Urilor Intreprinderii

  10/40

  CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE

  Capacitatea "e auto(nanta!e :CAF poate ( "e(nita ca "i$e!enta "int!e+

    !eniturile incasabile& .ene!atoa!e "e incasa!i

  si

    Cheltuielile platibile& ca!e ant!enea%a plati

  CAF < 8enitu!i incasa1ile  C9eltuieli plati1ile

   T!e1uie o1se!'at& po!nin" "e la aceasta "e(nitie& ca+

    Nu toate 'enitu!ile sunt incasa1ile/

    Nu toate c9eltuielile sunt plati1ile/

    8enitu!ile "in cesiuni "e ele#ente "e acti' !i"ica o p!o1le#a pa!ticula!a)

 • 8/19/2019 76507091 Analiza Cash Flow Urilor Intreprinderii

  11/40

  CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE

    Cheltuielile neplatibile cup!in"+

    "otatiile in contul amortismentelor#

    "otatiile in contul

   provizioanelor#

    !aloarea contabila a elementelor de activ cedate.

    !eniturile incasabile  cup!in"+

    $eluarile asupra amortismentelor si  provizioanelor#

    Cotaparte a subventiilor de investitii virate rezultatului exercitiului.

 • 8/19/2019 76507091 Analiza Cash Flow Urilor Intreprinderii

  12/40

  CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE  TA5LOUL 8ENITURILOR SI CHELTUIELILOR

  CheltuieliCheltuieli  platibile platibile

  cont!i1uie lacont!i1uie la capacitatea "ecapacitatea "e auto(nanta!eauto(nanta!e

  !enituri!enituri incasabileincasabile cont!i1uie lacont!i1uie la capacitatea "ecapacitatea "e auto(nanta!eauto(nanta!e

  CheltuieliCheltuieli calculatecalculate nu cont!i1uie lanu cont!i1uie la capacitatea "ecapacitatea "e auto(nanta!eauto(nanta!e

  !enituri!enituri calculatecalculate &asimilate'&asimilate' nu cont!i1uie lanu cont!i1uie la capacitatea "ecapacitatea "e auto(nanta!eauto(nanta!e

  Cheltuieli deCheltuieli de exploatareexploatare Cu#pa!atu!iCu#pa!atu!i Alte c9eltuieliAlte c9eltuieli ete!neete!ne

  I#po%ite si taeI#po%ite si tae C9eltuieli "eC9eltuieli "e pe!sonalpe!sonal

  !enituri din!enituri din exploatareexploatare 8an%a!i P!o"uctia stocata P!o"uctia

  i#o1ili%ata 8enitu!i nete pa!tiale asup!a ope!atiunilo! pe te!#en lun. Su1'entii "e eploata!e

  Cheltuieli deCheltuieli de exploatareexploatare

  !enituri de!enituri de exploatareexploatare

 • 8/19/2019 76507091 Analiza Cash Flow Urilor Intreprinderii

  13/40

  CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE