7. fundamentarea necesarului de . fundamentarea necesarului de finantare.pdf · pdf...

Click here to load reader

Post on 10-Sep-2019

8 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Analiza necesarului de finantare

  pentru S.C. TESATORIILE REUNITE S.A. Bucuresti

  I. Fundamentarea necesarului de finantare al societatii a avut in vedere:

  A. Analiza rezultatelor financiare inregistrate la 31.12.2011 B. Estimarea BVC-ului pe perioada 2012 – 2014 C. Estimarea fluxului de trezorerie pe perioada 2012-2014 D. Estimarea necesarului de finantare

  A. Analiza rezultatelor financiare inregistrate la 31.12.2011

  Analiza rezultatelor inregistrate la 31.12.2011, arata o deteriorare a indicatorilor economico- financiari, motivat de o serie de factori interni si externi:

  � Factori interni :

  Strategia hotarata de catre actionarii societatii in Adunarile generale a actionarilor din 16.12.2008 ; 15.12.2009 ; 18.02.2010 ; 28.04.2011 a fost in principal de relocare a productiei intr-o singura unitate (Unitatea 1), degrevarea bunurilor imobile de orice alte impedimente legate de o eventuala disponibilizare rapida a activelor (vanzare,demolare, etc.) precum si de valorificare a potentialului imobiliar detinut de societate prin cele doua locatii detinute in Bucuresti, cu prioritate a locatiei din str. Eufrosina Popescu (Unitatea 2).

  Teren:

  Nr crt

  Amplasare Suprafata

  ( mp )

  Valoare contabila

  ( lei)

  Tipul *

  Proprietate **

  Certificat ce atesta dreptul de proprietate

  1. Unitatea I –str.Spataru Preda,nr.5, sector 5

  11.480,30 11.229.100 N T Seria MO3 nr.1708

  2. Unitatea II- str.Eufrosina Popescu,nr.61, sector 3

  13.972,20 19.777.000 N T Seria MO3 nr.1709

  TOTAL 25.452,00 31.006.100

  Aceasta strategie a condus la diminuarea numarului de contracte de inchiriere existente, neincheierea de noi contracte de inchiriere pe aceasta locatie (str. Eufrosina Popescu), avand in vedere implementarea strategiei de vanzare a terenului, pe cat posibil fara sarcini (a fost mutata ipoteca catre BCR de la aceasta unitate, la unitatea 1). In acest context societatea nu a mai incheiat noi contracte de inchiriere, iar tot mai multi dintre chiriasii existenti au reziliat contractele (in special datorita clauzei impuse de reziliere a contractelor de inchiriere in termen de 30 zile de la comunicare, fara drept de opozitie din partea locatarului). Strategia de vanzare a activelor societatii (in special de la Unitatea 2 ) a avut ca efect secundar neatractivitatea si diminuarea numarului de contracte de inchiriere datorita informatiei din piata cu privire la vanzarea activului. Acest lucru a condus la diminuarea importanta a veniturilor societatii (venituri din chirii), venituri care asigurau echilibrul financiar, echilibru financiar oricum fragil datorita nivelului redus al productiei.

  Evolutia cifrei de afaceri pe cele doua componente ale activitatii societatii :

 • 2

  Activitatea, produsul,serviciul Venitul total (lei)

  2008 2009 2010 2011 Productia de tesaturi – cod CAEN 1320

  2.625.402

  1.903.937

  1.691.775

  1.752.816

  Inchirieri spatii proprii – cod CAEN 6820

  1.301.692

  908.295

  594.758

  479.570

  ⇒ Acţiunea întreprinsa de catre Consiliul de administratie, în baza Hotărârii AGEA nr. 4 din

  28.04.2011 pentru vânzarea prin licitatie a activului din Bucuresti, str. Eufrosina Popescu, nr. 61, sector 3, nu s-a soldat cu un rezultat favorabil. Piata nu a oferit pretul stabilit in baza raportului de evaluare. Trebuie mentionat ca dupa organizarea acestei licitatii fara finalizare cu vanzare, s-a purtat corespondenta in continuare cu principalii operatori din piata (agentii imobiliare, dezvoltatori imobilari), dar nu s-a putut determina/constata pana in prezent niciun interes concret din partea pietei.

  ⇒ Diminuarea veniturilor din chirii, coroborat cu rezultatul nefavorabil de vanzare a activului din str. Efrosina Popescu, a dezechilibrat puternic cash-flow-ul soietatii.

  ⇒ In aceste conditii Consiliul de administratie a impus spre aplicare programul de restructurare a activitatii societatii, ce a fost implementat incepand cu semestrul al II-lea al anului 2010 si 2011, restructurare care a presupus :

  o finalizarea relocarii activitatii intr-o singura locatie la sfarsitul anului 2010, o reducerea personalului de la 54 la 26 de salariati, in acord cu proiectarea nivelului

  de productie in 2011/2012, o restructurarea stocurilor, o restructurarea programului de lucru.

  Avand in vedere diminuarea tot mai mare a volumului de productie si a nivelului mare a cheltuielilor indirecte, s-a implementat strategia stabilita in AGA de ajustare a productiei pana la oprirea totala a acesteia si optinerea de venituri doar din inchiriere.

  Cu toate ca s-a pus in aplicare o strategie de oprire a productiei treptat, piata a reactionat cu ingrijorare si nervozitate. Acest lucru s-a manifestat in special din partea creditorilor societatii. In acest sens banca creditoare a societatii – « BCR » , la prelungirea liniei de credit a societatii in anul 2012, (contract de credit nr. 659 din 2002 in valoare de 550.000 lei), a impus o serie de clauze de neacceptat din punctul nostru de vedere. S-au renegociat mai multe articole din actul aditional propus de catre BCR, dar ultima discutie cu banca, confera clauze care din punctul nostru de vedere sunt de neacceptat. Redam din ultima corespondenta cu banca: Urmare discutiei purtate cu dvs. astazi, BCR nu poate renunta, din pacate, la urmatoatele conditii contractuale, respectiv: 1. art. 10.3 (usor reformulat): “Imprumutatul se obliga sa nu distribuie si sa nu plateasca dividende si sa nu acorde sau sa ramburseze credite asociatilor/actionarilor sau altor persoane (cu exceptia altor institutii de credit), fara acordul prealabil, in scris, al Bancii, pana la rambursarea integrala a Overdraftului.” 2. art. 10.7: “Imprumutatul nu va incheia nicio tranzactie, fara acordul prealabil, in scris, al Bancii, care ar consta in, sau ar avea ca rezultat, vanzarea, inchirierea, transferarea sau

 • 3

  realizarea oricarui alt act de dispozitie asupra oricaruia dintre bunurile sale, cu exceptia operatiunilor care au fost efectuate in cursul normal si obisnuit al activitatii comerciale de zi cu zi.” 3. art. 10.13: “Imprumutatul se obliga sa nu efectueze nicio schimbare majora in actul sau constitutiv, forma de organizare si functionare (inclusiv, dar fara a se limita la fuziuni/achizitii de companii noi, divizare sau transformare), fara acordul scris prealabil al Bancii. Imprumutatul va depune la Banca dovada inregistrarii acestor mentiuni la Oficiul Registrului Comertului, imediat dupa inregistrare.” Aceste conditii au stat la baza deciziei bancii de finantare a companiei Tesatoriile Reunite SA pe o noua perioada (pana la data de 20.04.2013). Intrucat, ne-ati precizat ca, semnarea actului aditional de prelungire cu conditiile contractuale mai sus mentionate este conditionata de hotararea AGA, va propunem o prelungire tehnica de 30 zile in conditiile actuale de finantare, timp in care sa agreati de comun acord cu actionarii asupra actului aditional din atasament. Mentionez ca, in cazul in care nu reusim sa ajungem la un acord comun, linia de credit va ramane in continuare la restanta, cumulandu-se penalitati, pana cand banca va face demersurile de recupere a sumelor restante prin executarea creditului. La fel se va intampla si dupa perioada tehnica, daca nici atunci nu reusim sa semnam actele aditionale de prelungire cu conditiile de mai sus. Prelungirea tehnica se va comisiona cu 0.5% flat. Astept acceptul dvs. pentru a obtine aprobarea pentru prelungirea tehnica si pentru agreerea de catre Risc a reformularii art. 10.8 cu care sunteti de acord. Datorii catre BCR : - 550.000 lei linie de credit,

  - 226.000 lei credit de investitii (din credit initial de 350.000 lei). In vederea garantarii liniei de credit si a creditului de investitii, societatea a garantat prin ipotecarea lotului 2 de la unitatea 1, cu numar cadastral 17243/2 in suprafata de 3314 mp si suprafata construita de 3057 mp compusa din C2 – corp nou tesatorie (2915 mp), C18 – centrala termica (124 mp) si C19 - anexa magazie (18 mp). Societatea a facut demersuri pentru mutarea creditelor la alta banca, purtand discutii cu Raiffeisen Bank, Carpatica, Alfa Bank, dar ajustarea cifrei de afaceri la un nivel foarte mic si persectiva incerta a continuarii productiei fac ca acest lucru sa fie foarte putin probabil. Acest lucru practic forteaza societatea sa :

  o Accepte conditiile impuse de catre banca si convocarea unei AGA pentru aprobarea clauzelor impuse de catre banca,

  o Refuzul societatii de a accepta clauzele impuse de catre BCR, care atrage dupa sine impunerea de catre banca a platii creditelor, cu consecinte imediate a platii unor penalitati si a inceperii executarii silite,

  o Avand in vedere ca societatea nu dispune in momentul de fata de aceste sume, exista riscul major de executare care sa afecteze masiv patrimoniul imobiliar a societatii.

  Avand in vedere situatia aratata mai sus considerăm că alternativa cea mai viabila de asigurare a lichidităţilor necesare acoperirii deficitului de trezorerie si continuarea restructurarii activitatii

 • 4

  societatii(inchiderea activitatii de productie), o constituie majorarea capitalului social prin aport de numerar.

  � Factori externi : - caderea pietei specifice in stransa legatura cu lipsa finantarii clientilor

  traditionali (in special legati de bugetul de stat).

  B. Estimarea BVC-ului pe perio