65421241 indicator de norme de deviz tersamente vol i

Upload: haralamb-constantin

Post on 09-Feb-2018

280 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  1/135

  ' '-- -'J: '\i:) ',laA'-- '-K}Net-'e'kfImlIIO

  P E N T R U L l J C R R I D ET E R S M E N T E r rS

  Edia 98Volumul

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  2/135

  1 5 1 4 . 1 < J 1 ; e f }CONSULTAN ORGANIZARE I CIBERNKfIC N CONSTRUC II

  cO CC SA

  INDICATOR DENORME DE DEVIZENTRU LUCRARI DETERASAMENTETs 98

  VERIFI Tiolumul J

  Cuprinde codificarea un itar pe 13caractere a resurselor n conformitatecu adresa M.L.P.T.L. nr. I143/DGT/24.fJ3. 1999 i cu prescriptiile U.E.,f iind ncadrate n noua clasificare C.A.E.N. i C.P .S.A.

  I l l i I i j 2 J IC/\ (1' 1 . 1 1 fi.r 5 1 6.9 J l J g o fT. .. . M._,, OR , .

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  3/135

  r""-'" ''_...'''''''",'',',\''''.,,',''. m.v wy , , ',* ,,,, h _ H""",= -....., ..............."""",_ . . ............, _ ._ _ __

  Indicatorul este elaborat n conformitate cu prevederile Ordonanei deurgen a Guvernului Romniei 111: 6012001 privind achiziiile publice i ale Documentaiei standard pentru elaborarea i prezentarea ofertei

  pentru achizi ia public de lucrri, art. C.7. J .c. din secuneaInformai generale , care st ipuleaz: INDJCATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981,POT FI FOLOSlTE, MOD ORJENTATIV, ATT DE CTREPROIECTANT, CT I DE CTRE OFERTANT,N DESCRIEREA LUCR RILOR, A CONDIIlLORDE MSURARE A LUCR R1LOR, A EVALURIIRESURSELOR NECESARE, A CONSUMURILOR SPECIFICEDE MATERIALE, MANOPER I UTILAJE.

  ' ' ,, . , , . 'W . ' .A /N . . . . . . . . , . . . .m ,' _ '_ . h . v . . . . . . . , . . . . ' _ _ N ' . . . . ' ,o W . 'HM . , ' . . . . , . , . . . , ' . . . ..,.w . . .........,.w;-., .'W I ... . , , "' __ .M " .

  EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAUFOLOSIREA INFORMA IILOR N BAZE DE DATESAU APLICA II SOFT N SCOPURI COMERCIALE SEFACE NUMAI CU APROBAREA SCRIS A c.O.C.C.-S.A.,SINGURA SOCIETATE ABILITAT OFICIALDE C TRE M.L.P.T.L. S EDITEZE I SDISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE

  Toate drepturile asupra acestei edii sunt rezervateCOCC-SA:.EiIiIl Consultan, Organizare i Cibernetic n Construcin conformitate cu Legea nr. 8/1996 pr ivind dreptul de autori drepturile conexe, art. 7 i 8.

  Calea Griviei 8-10, sector 1, 781041 BucuretiTel.: 0040-021-2129841, Fax: 0040-021-312 56 41www.cocc.ro e-mail: [email protected]

  . . .. . . . . . ... .. . . . - . . . . . . . . . . . . .1

  R O AS OC IAT IA ROM N A ANTREPR NO Il.OROE CONSTRucnl Splalullnd .p""d" "" "r .20 2A , tot i 77208 : . $d or 6. Bueur tI Te . 01 .21 2,S1Q 1 ; 01 .2 12.63.92 . F;u:Ql .11 .l6 . :l 6: 8 i1 : . rl lCo@fx .ro it;.? 31 . /0 I 0 6 l

  I

  M IN IS TE RU L F IN AN E LO R PUBL.ICEDlrec;laReglementarea Achiziillor Publice i PrioriUzatea Inv6:.ii?ilor PubliceDomnului DIrector Ing.VENIAMIN PARASCHIV

  Stimate Domnule DII (f(;IOIn Documentaia Standard pentru elaborarea i prezentarea ofertei penlr\J

  ochiziiepublldl de lucr ri, aprobat cu Ordinul comun al ministrului f inan\elOr publice i ministrului luCr rilor pUblice. transporturilor llaculnei nr. 1014/874/2001 ICI pct. e7aliniatul "c" a fost redac ta t un text incomplet n sensul c 'Indlcatoarele de 10nnede devIz, seria 1981 . pot f i fQlos ite n mod orientativ.,: n lo c da 'IndlcatoBrelede nonne d. davil serie 1981, precum i /101 norme orientative reViZUita ticompletat. . aprobate de M in isterul LUGriiriior pU blice, T ranspo rturilor ,1Locuinai pot fi foloGlte orientativ, atAt de ctre proiectant cai ,1 deontreprenor".Aceast precizare este necasar Vn M d seama c din anul 1981 pli n I' 2001IUUap rut, ca urmare fireasc , tehnologii de execuie mai pertorman te p re;um imateriale no i cu al ta consumun specifice de r esurse.V rug m in consecin da e ne confirma printr-o scrisoare p rop 'Jncre anoastr i care va trebui s fie pr&luat Cu ocazia primei re vlzu iri a Documllntalie lStandard.

  Custlm. IiiII

  _ . . . . _ _ . . . . _ . . 1

  ,s> In g . L Iv Iu oasC/)evlI&DirectOI': h/ i

  , .. _ _ , _"' w__ ' ..WHN__. _."""" 'y.- ... . " .."".w""", ,, ,,,,_ ._M " " w y . 1" ,

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  4/135

  MINISTERUL FINANTELOR PUBLrCF,Directia rcglcnwntarea nchizitJilor publicesi . priorI 'l.aI'e < . \ i l lve > t i t ii l oT publiceNr.l

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  5/135

  1i; 16gS;j44. ;

  IIDi .P iCillC =I,aC I1 . SM, Pandllr llQr nr, 94 , lC.furS, BII II ti Tel. 4H 1'J7:tu':

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  6/135

  TABLA DE MATERIIImbol Denumirea lucr rii Pagina

  INSTRUCTIUNI PRIVIND FOLOSIREAINDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ COMASATEPENTRU LUCRRI DE TERASAMENTE

  SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRRI CAPITOLUL TsASPTURI MANUALE

  VOLUMUL I Generalit i .S p tur manual de p mnt in spai i int inse ladeblee,in canale deschise, in gropi de imprumut, landeprtarea stratului vegetal de 1d-30cm grosime etc.Sp tur rnanual de p mnt n spai i l im itate, avndsub 1,00 m sau peste 1,00 m I t ime, executat f r sprijiniri, cu taluz vertical S p tur manual de pmnt n spaii limitate, avndsub m l ime, executat f r sprij in iri, cu taluz nclinatS p tur manual de p mnt n spaii limitate, avndsub m I t ime i maximum 4,50 m adncime, executatcu sprijiniri, cu evacuare rnanual . - , .Sp tur manual de pmnt n spai i l imitate,avndpeste m l ime, executat cu taluz inclinat, f r sprijiniri, pn la 6 m adncime, cu evacuare manualS p tur manual de pmnt, de la m la 6 madncime, n spaii limitate, peste m l ime, executatcu taluz nc linat , f r spr ijiniri, p mntul fiind evacuat cumacara Pionier.lnA07 Sp tur manual de pmnt n spaii l imitate, avndpeste 1m l ime i maximum 6 m ad ncime, executarecu sprijiniri, cu evacuare manualroAOa Sptur manua l de p mnt, n spa ii l im itate, avndpeste m l ime i max imum 10 m adnc ime, executatcu sprijlntri, cu evacuarea pmntului, cu macara Pionier

  cA09 Sp t ur manual de pmnt, nd renur i cu l ime demaximum 1 m, cu evacuare manual , n terenuri cumpingeri mari i sprijiniri puternicereA 10 S p tur manual de pmnt, n drenur i cu I t ime depeste m, cu evacuare manual , i n t erenuri cumpingeri mari i sprijiniri puterniceA11 Sp tur manual de p mnt, drenuri cu lime de peste1 m, cu evacuarea p mntului, cu macara Pionier, nterenuri cu mpingeri mari i sprijiniri putemice9

  37A01Pagina37

  roA0294237 oA03262

  loA04

  A05

  roM6

  Simbolcae.itol Denumire capitol 4S pturi manualeS p t uri n stncS p tur i mecaniceUmpluturiNivel ri, finis ri i preg t irea platformei

  TsATsBTsCTsDTsE4344

  45

  48

  50

  51

  54

  55

  58

  638

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  7/135

  1 TsA12 S p tur manual de pm nt, de pn la 6,00 m TsA26 Montarea i demontarea instalaiei de filtre aciculare tipadncime, n gropi cu seciune poligonal sau circular , Huding sau L.I.U. 91avnd l imea sau diametrul cercului de pn la 1,80 m, TsA27 Funcionarea instalaiei de aer comprimat, pentru lucrulexecutat cu sprijiniri, cu evacuare manual 65 n cheson de aer comprimat sub presiune 92TsA13 S p t ur manual de pm nt, de pn la 14 madncime, n gropi cu seciune pol igonal sau circular , CAPITOLUL TsBavnd l imea sau diametrul cercului de 1 - 1,80 m, 1 S P TURI N ST NCxecutat cu spr iji ni ri, cu evacuarea p mntu lu i cumacara de fereastr 67TsA14 S p tur manual de p mnt, de pn la 6,00 m Generalit i 94adncime, n gropi cu seciune po ligonal sau circular , I TsB01 Disloc ri de stnc alterat , f r ajutorul explozivilor, navnd l imea sau diametrul cercului de1,50 - 6 rn, volum total de 2-3 mc la un punct de lucru, executate cuexecutat cu spr iji ni ri, cu evacuare manual 69 unelte de mn , n spaii l imitate, n puncte dispersateTsA15 Sp tur manual de p mnt, de pn la 6,00 m pe versani accidentali i greu accesibili, f r spargereaadncime, n gropi cu sec iune po ligonal sau circular ,

  blocuri lor mai mari de 25 kg 97avnd l imea sau diametrul cercului de1,50 - 6 m, 10902 S p t ur n stnc n spaii largi, executat n straturi cuexecutat cu sprijiniri, cu evacuare pmntului cu grosime de pn la 1m, cu ajutorul explozivilor, prinmacara Pionier 72 metoda g u rilor de min forate manual, f r spargereaTsA16 S p tur manual de pmnt, n spaii limitate, n blocuri lo r mai mari de 25 kg 98tran ee de pn la 4 m adncime, pentru cabluri 1 1 1 3 S p t ur n stnc n spaii largi, executat n straturi cu

  electrice de nalt tensiune 74 grosime de pn la 1 m, cu ajutorul explozivilor, prinTsA17 Sp tur manual n gropi de fundatii poligonale sau metoda g u rilor de min forate mecanic, f r spargereacirculare monobloc, de pn la 4 m dncime, pentru blocurilor mai mari de 25 kg 99linii electrice aeriene de nalt tensiune 80 Inll04 Sp tur n stnc n spa ii largi, executat n straturi cuTsA18 S p tur manual de p mnt, n urma excavrii mecanice, grosime de 1-2 m, cu ajutorul explozivi lor, prin metodapentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc j g ur il or de min fora te mecanic, f r spargereade fundaii, de pn la 4 m, adncime pent ru linii electrice blocurilor mai mari de 25 kg 101aeriene de nalt tensiune 83 I II O / l S p t ur n stnc n spaii largi, executat n straturi cuTsA19 S p t uir manual a a nurilor i rigolelor trapezoidale, grosime de 2-3 m, cu ajutorul explozivilor , prin metodapentru scurgerea apei 84 g uriior de min forate mecanic, f r spargereaTsA20 S p t ur manual de pmnt, la deblee s pate cu blocurilor mai mari de 25 kg 102excavator sau screpere pentru comple tarea s p turii la Spargerea manual a b locuri lo r mai mari de 25 kgprofilul taluzului , 85 provenite d in s p tur ile executate conform articolelorTsA21 S p t ur manual de pmnt, executat n cheson TsB01, TsB02, TsB03, TsB04 i TsB05, n cazuldeschis, de pn la 16 m adncime, cu evacuarea Tnc rc rii manuale a materialului de derocare sau ap mntulu i cu macaraua Pionier 86 loloslrlliui n umpluturi compactate 104TsA22 S p lur manu_al de pmnt n cheson nchis, de 56- IM }U ? SlIplltur de finisaj n stnc n spaii la rgi, cu restricie75 m suprafa medie dtl oxploziv, prin metoda g uri lor de min forate mecanicTsA23 Epuizarea cu pompa de mn a apelor din s p turi, n ,Ittxplodare electric 105teren cu infiltraii moderate de ap 90 tH\pl ltur n stnc n spa ii la rg i, de pn la 7 mTsA24 Epuizarea mecanic a apelor din s p turi, n teren cu IHlflnolme de abata], cu ajutorul explozivului, prin metodainfiltra ii puternice de ap , 90 mlnlmelor forate, cu exploda re electric 106TsA25 Epuizarea mecanic a apelor din sp t uri, n terenuri 1 . t . tO g 1 p f l t u r O in stnc n spai i largi, de pn la 10 mmsipoase \lI I\(Jln o da abata], cu ajutorul explozivului, prin metodaI IIhuHlolor forate, cu explodare electric 10710 11

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  8/135

  o 1 810 Sptu r n stnc n spaii largi, de pn la 15 m 1121 Sp tur n stnc , n spaii limitate de peste 1 m l ime,adncime de abataj, cu ajutorul explozivului, prin metoda de pn la 1,50 m adncime, executat cu ciocanul deTsBll coloanelor forate, cu explodare electric 108 abataj pneumatic i unelte de min (f r exploziv), cuSp t r n stnc n spaii largi, de peste 15 m evacuare manual , n gropi de fundaie i lucr ri similare 123ad ncime de abataj, p rin metoda exploziilor m sive cu j 1 J 2 2 Sp tur n stnc n spaii de speste 1 m l ime, de 2-TsB12 puuri i galerrii i forare mecanic ' 109 18 m adncime, executat cu ciocanul de abatajS ? t ra n stnc n spaii limitate, de pn la 2 m pneumatic i unelte de min (f r exploziv) i evacuareaadanl e , cu ajutorul explozivilor, prin metoda g u rilor cu macaraua Pionier 125

  de mina forate manual cu exploatare pirotehnic , n 1 1 1 1 1 2 3 S p tur n stnd cu ciocanul de abataj pneumatic, laTsB13 gropi de fundaie 110 rigole cu seciunea triunghiular , avnd adncimea deS p tur n stnc n spaii limitate, de peste 1 m I time pn la 0,35 m 127d 2 6 m adncime, cu a ju torul explozivilor, prin met da' I 1 1 1 1 1 2 4 Politura suprafeei stncoase cu mijloace manualegaUrilor de min forate manual, cu exploata re (numai cnd este prescris ) 128pirotehnic i evacuarea manual 111 1 iii 1 2 5 Rnguirea sup limentar a taluzuril or de stnc de laTsB14 Sp t r n stnc n spaii limitate, de pn la 2 m fundatii le lucr r ilo r h idrotehnice, pentru ndep r tareaadanl e, cu ajutorul explozivilor, pr in metoda gurilor blocuii/o r despr inse d in masiv, executat nainte dede mina forate ecanic, cu exploatare pirotehnic , n turnarea betonului de fundaie 128TsB15 gropI de fundaie' i lucr ri similare 113 1 1 1 I 3 e S p t ura n stnc sub nivelul apei, n cheson nchis, de, S p tur n stnc n spai i l imitate, de peste 1 m I time sub 45 m suprafa 129d 2 8 m ad,ncime, cu ajutorul explozivilor, prin metoda 1 1 1 1 2 7 S p tura n stnc sub nive lu l apei , n cheson nchis, degaUrilor de min forate mecanic, cu explodare sub 46-55 m suprafa 132piro tehnic i evacuarea manual , n gropi de fundati i i 1 1 1 1 3 Sp tura n stnc sub nivelul ape i, n cheson nchis. delucr ri similare .

  114 sub 56-75 msuprafa ' 135Ts816 S p tur n stnc n spaiilimitate, de peste 1 m It ime illl\e S ptura n stnc sub nivelul ape i. n cheson nchis, dede 2-14 m adncime, cu ajutorul explozivilor, prin ' , 1 sub 75 m2 suprafa 138 etoda gur lor de min for ate mecanic, cu explodareplrotehntca I evacuarea manual , n gropi de fundat ii i CAPITOLUL TsClucr ri similare . 117TsB17 S ptu ,r de finisaj n stnc n spaii limitate, cu S P TURI MECANICErestricia de exploziv, prin metoda g urilor de min forate 141ecanic i explodare electric 119 Generalit t iTsB18 S p tur n stnc n spa ii l argi, executat cu ciocanul j 11 1 , 0 1 Scari ficarea mecanic a terenului 147

  TsB19 d: a at pne matic i cu unelte de min (f r exploziv) 120 IO O? S p tura mecanic cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39Sapatura In stanc n spatii l imi tate n talazurile cu m3 cu comand hidraulic 148nclinare mai mare de 1,1.' executat cu ciocanul de

  I , O U S ptur mecanic cu excavatorul de 0,40-0,70 m3 cuabataj pneumatic i unelte de min (f r exploziv), motor cu ardere in tern i comand h idraulic 150pentru curarea i ndeprtarea peret ilor n fundatiile I ; O S p tur mecanic cu excavator pe enile de 0,71 1 ,25barajelor precum i ale talazurilor prev zute a se ' m3 cu motor ardere in tern i comand hidraulic 153

  Ts820 consol ida cu lucr ri speciale 121 ij l 100 S p tur mecanic cu excavator pe e nile de 2,5-2,9S p tur n stnc , n spati i l imitate de sub 1 m It ime de m3 acionat electric 157pn la 1:50 m adncime,' executat cu ciocanul deabataj o u S p tur mecanic cu ex v tor pe enile de 0,5-08 m3pneumtl I une,ltede min (f r exploziv), cu evacuare cu motor de ardere intern i comand prin cabluri, cumanuala, In qrop: de fundaie i lucr ri similare 122 echipament de drag l in 16012 13

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  9/135

  o 2 - - O 2TsC07 S p t ur mecanic cu excavator pe e nile de 0,81-1,2 ' r I l C l 3 S p t ur mecanic n spaii largi, cu motoscreperm3 cu .motor de ardere intern i comand prin cabluri, motocompresor (autoscreper) de 160 CP (118 kW),cu echipament de dragl in -, 163 avnd lada de 8-10 rn, inclusiv transportul iTsC08 S p tur mecanic sub n ive lu l apei, cu excavator pe mpr t ierea pmntu lui de la 250 m ' 194 enile de 0,5-0,8 m3 cu motor de ardere in tern i I I I O : . 4 - Sp tur mecanic cu screper de 2,75-3 m3 cu tractorcomand prin cabluri, cu echipament de dragl in 166 pe enile de 65 CP, inclusiv transportul pmntului pnTsC09 Sp tur mecanic sub nivelul apei, cu excavator pe la 100 m 195 enile de 0,81-1,2 m3 cu motor de ardere intern i IlImS Spor la consumur ile de ore-utilaj la art. TsC24 i TsC25,TsC10A comand prin cabluri, cu echipament de draglin 170 pentru, transportul p mntului, pentru f iecare 100 m n 196anour i de plate la j cu suport , pentru deplasarea plus peste d istana prev zut in art ico le le respectiveexcavatorului pe enile n teren mocirlos 173 Ilim Dislocarea mecanic a p mntului din depozit nou,TsC11 S p t ur mecanic la a nur i pentru conducte i cabluri, necompartat i impingerea lui pn la 5 m 197executate cu excavator cu mai multe cupe, cu s pare T 02 7 Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentrulongitudinal i cu rotor de 101-150 CP 174 mpingerea p mntului, pent ru f iecare 5 m n p lus pesteTsC12 S p tur mecanic la a nuri pentru conducte i cabluri, distana prev zut n art icolul respectiv 198executate cu excavator cu mai multe cupe, cu s pare 2 8 Excavarea mecanic a traneei pentru pere i mula i pentrulongitudinal cu elind 174 ecrane de etanare sau fundaii adnci, sub proteciaTsC13 Sp tur mecanic n pro fil ul taluzu lui pe o grosime de noroiului bentonitic, executat cu instalaiile ELSE i KELLY 1990,5-0,8 m, de la faa taluzului, n deb lee i canale IlIn 9 Excavarea baretelor pentru fundai i izolate i consolid ri,deschise 176 executate sub protecia noroiului bentonitic, cu ajutorulTsC14 S p t ur mecanic cu excavator pe enile de 60-80 CP, instalaiei tip KELL Y . 208cu echipament greifer de 0,5-0,6 m3 , 178 I uno Sp t ur n fundaii, executa t cu instalai ile CALWELD,TsC15 S p tur mecanic cu excavator pe enile de 100-120 cu diametrul de 1300 mm 210CP, cu echipament gre ifer de 0,7-1 ,0,m3 182 I l i O U 1 Excavarea cu instalat ie cu rotor, cu productivitateTsC16 S p tur mecanic n taluzuril e deblee lor, inclusiv mexim de 800 m3/h: n teren cu umiditate de sub 28% 211ndeprtarea pmntului rezultat din s p t ur , precum i IO 2 Excavarea cu instalatie cu rotor, cu productivitate maximpolitura mecanic a taluzuri lo r executate cu autogreder 186 de 1600 m%, n teren cu umnid ita te de sub 26% 213TsC17 S p tur mecanic la rigole (cu seciunea triunghiular ) 11I 1 33 Excavarea cu instalatie cu rotor, cu productivitate maximcu adncimea de 0,40 m, executat cu ajutorul de 1800 m3/h, n teren cu umniditate de sub 26% 216autogrederului de pn la 175 CP 188 1 1 I 1 ,l l4 Excavarea cu instalatie cu rotor, cu productivitate maximTsC18 S p tur mecanic cu buldozer pe tractor pe enile de de 1900 m3/h, n teren cu umniditate de sub 26% 21965-80 CP, inclusiv mpingerea pmntului pn la 10 m 189 l :3 6 Excavat, transport cu nc rc tor frontal, la distane deTsC19 S p tur mecanic cu buldozer pe tractor pe enile de pn la 30 m 22281-180 CP, inclusiv mpingerea p mntului pn la 10 m 190 n e S p tur mecanic cu screperul de 6,1-9 m3 cu tractorTsC20 S p tur mecanic n profile mixte, executat cu, ,'\ pe enile de 150 CP .tn gropi de mprumut, inc lusivbuldozer cu t ractor pe enile de 81-180 CP, inclusiv transportul p mntului pn la distana de 100 m, cumpingerea pm ntului pn la 10 m 191 desc rcare n straturi uniforme 229TsC21 S p tur mecanic cu autogreder de pn la 175 CP, h t)i7 S p tur mecanic cu motoscre er (autoscreper) tipinclus iv mpr t ierea p mntului la 10 rn 191 TEREX , c u lada de 10,7-15,3 m , inclusiv transpor tul iTsC22 Spor la consumur ile de ore-u ti la j din ar t. TsC18, TsC19, mpre tie rea pmntului l ad istana de 250 m 230TsC20, TsC21 , pentru transportul pmntului pe f iecare :1 limla Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC23 i TsC37,1 m n plus, peste distanta prev zut la art ico lele pentru transportul p mntului, pentru fiecare 250 m nrespective ' 192 plus peste 250 m 2311 1 1 0 S 9 S parea mecanic 'a qropilor, cuinstalaia de forat petren de lucru 232

  14 15

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  10/135

  o 1 - ;.1I 1 TsC40 S p tur mecanic cu excavatorul pe enile de 3,0-3,9 .rll Udarea mecanic a straturi lo r de p mnt cum acionat electric 233 autorcisterna de 5-8 t, prev zut cu d ispoz itiv de stropire 253TsC41 S p tura mecanic cu excavator pe enile de 4,0-.4,9 I W Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm,m3 acionat electric 235 prevzut cu prisma de balastare c.f. 253. U lI I Strat de repartitie din balast cu granulatia de O7 mm,,-, CAPITOLUL TsD , prev z t cu prisma de balastare c.f. " , . - 254 U Umplutur i compactate la pro fil ul taluzului, pe o grosimeUMPLUTURI j. medie de 0,50, executate manual, simultan cu execuiamecanizat a corpului rarnbleului 255Generalitti 237 1 1 1 1 1 1 1 1 Umplutur compactat n anuri, pentru cablurileTs001 mpr t ierea cu lopata a pmntu lu i a fnat, n straturi ngropate ale l inii lor electrice de nalt tensiune 256uniforme, de 10-30 cm grosime 240 I/IIIIU Umplutur de p mnt compactat , la fundaiile de la-Ts002 mpr t ierea pm ntului afnat provenit din teren stlpii liniilor electrice aeriene de nalt tensiune 257categoria I sau II, executa t cu buldozer pe t ractor cu t"IJ:IOA Compactarea mecanic a terenurilor naturala slabe deenile de 65-80 CP 240 fundaii, prin compactare dinamic cu mai de pn la 10Ts003 mpr t ierea pmntului afnat proveni t din teren t, cu macara de pneuri de 34 tf 257categoria I sau II i categoria III sau IV, executat cu liilWI Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pebu ldozer pe t ractor cu eni le de 81-180 CP 241 pneuri, de 20 t 258Ts004 Compactarea cu maiul de mn a umpluturilor executate I " I I I Umpluturi la fundaii poligonale n stnc , la linii electricen s p turi orizontale sau nclinate la 1/4, inclusiv udarea aeriene 259fiec rui strat de p mnt 242 Ifin:W Compactarea umpluturil or la fundaiile de tip gr tar,- Ts005 Compactarea cu maiul mecanic de 15 2do kg_a pentru liniile electrice c.f. aeriene 260

  umpluturilor n stratur i succesive de 20-30 cm grosime 243 mM Compactarea terenuri lo r naturale cu excavator sauTs006 Compactarea cu p laca vibratoare a umpluturilor n macara pe e nile, cu mai greu de 5 t i de 10 t 261straturi de 20-30 cm grosime 244-Ts007 Compactarea mecanic a umpluturi lor cu rulou CAPITOLUL TsEcompresor sta ti c autopropulsat de 10-12 t 245Ts008 Compactarea mecanic a umplur ilor cu compactor pe NIVEL RI, FINIS RI I PREG TIREA PLATFORMEI8pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t 247 Generalit i 262Compactarea cu t v lug p ic ior de oaie de 2,5-5 t, cu i I = O I Nivelarea manual a terenurilor i platformelor 263tractor pe enile de 65-80 CP, a umpluturilor n straturi n 1 0 1 ' 1 I 1 o l Finisarea (politura) manual a platformelor 263straturi succesive de 20-30 cm gros ime 248 1810a Finisarea (politura) manual a taluzuril'or 264Ts010 Compactarea cu t v lug picior deoaiede 15t ,a umplu turilor f li U J 4 Nivelarea terenului natura l i a p lat formelor de 265din pmnt coeziv din corpul barajelor i digurilor 249 terasamente cu buldozer pe tractor pe enileTs011 Compactarea mecanic a umplutur il or cu rulou ] 1 m I Nivelarea cu autogreder de pn la 175 CP a suprafeei 265compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu p icior de terenului natural i a platformelor de terasamenteoa ie, n st ra turi succesive de 40 cm 25 I Il Preg tirea pla tformei de p mnt n vederea a ternerii 266Ts012 Compactarea umpluturi/or n straturi de pn /a 1,20 m unui strat izolator sau de reparaie din nisip sau ba/ast,grosime dup compactarea, cu p lac b t toare prin n ivelare manual i compactare cu rulou compresorac ionat cu excavator pe enile, cu echipament de static autopropulsat de 10-12 tmacara de sub 10 t 251Ts013 Udarea manual a straturilor de pmnt cu stropitoarea,pentru completarea umidit ii necesare compact rii,precum i a suprafeelor tns m ntate sau br zduite 25216 17

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  11/135

  M A T P I O D T LOG

  PR E T u R I L A M AT E RIA L E D E C ON ST R U C TII tu liz te trimestri lA V A N T A J E

  CUNOA TERE:M ATE R IA LE E XIS TE N T E I N OU A P R U TEfU R N IZ OR I PR OD U C T OR l P EN TR U F IE C AR E M AT ER IA LM AT ER IA LE O FE R lT E N J UD ETP R ET U R I D E S O RT IM E N TE UTIl ZAREE V A LU A R E A C O ST U L UI C O N ST R U CT II LO RN TO C MIR E A D EV IZ U LU I D E C O NS TR U C I E- C ON TA C TA R EA F U RN IZ OR IL OR PE NT R UA C H IZ IT IO N AR E A M A TE R IA L EL O R

  A G RE M EN TE T EH N IC E N C ON S TR U C TII-M ON TA JA V A N T A J E

  CUNOA TERE:M AT E RIA L E I P R OD U SE D IN IM PO R T S AU D INP RO DU C TIE IN TE R N , A V N D A GR EM EN T TE HN ICF IR ME A V N D A GR EM EN TE T EH N IC E PE N TR UPR OD US ElE PU SE N V NZ AR EV A L A B I L l T A TE A A G R E M E N TU L U IU N IT I C A RE A U A G RE ME N TA T M AT ER IA LE L E IP R O D U S E L E UTIl ZAREA SIG U R AR E A A C HIZ IT IO N R II M AT ER IA LE L OR IP RO DU S EL OR D E C AL IT AT ER E S P E C T A R E A C E R I N E L O R PR E V Z U TE D E H .G . 7 66 /1 99 7 IL E GE A 1 0/ 1 9 95 P RIV IN D C A LIT AT EA N C ON S TR U C I I,io + IN F O R M A TI IL E D IN C A T AL O G

  S U NT P R E L UA TE D IR EC T D E L A f UR NIZ OR I-P R O D U C TO R I D EM A T E R I A L E D E C ON STR U C I IP EN TR U A GR EM EN TE TE HN IC E, IN FO R MA IIL E S UN T PR EL UA TE D E L AC OM IS IA D E A G RE ME N T TE HN IC N C ON ST R UC II D IN H .L .P.T.l.C ATA LO CU L S E E DITE AZ P ER IO DIC T RIM ES TR IA L)

  INSTRUCTIUNIprivindI.OSIREA INDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ COMASATEPENTRU LUCR RI DE TERASAMENTE

  Coninutul indicatorului1.1. Indicatorul Ts conine normele de deviz pentru lucr r i de

  nm on te necesare execut r ii lucr r ilor de construc i i-montaj, exclusivm r se execut n subteran tunele, galer ii e tc. .1.2. Acest indicator cupri nde, de asemenea, norme de deviz pentru o

  do lucr r i de terasamente cu caracter special:lucr ri de mbun t ire a terenur ilo r s labe de funda ii;t ranee pent ru cablur i ngropate sau gropi de funda ii pen tru l ini ielectrice;lucr ri de excavare a ecranelor de etan a re tip El se i tip Kell y;inc rc r i de materia le executate cu ncrc toare;lucr r i de preg t irea terenului pentru construcie, constnd dincur irea terenului de iarb . de tufi uri i r d c inile lor, t i e ri dearbor i i scoaterea r d c in ilor etc.;lucr ri. de amenajarea peluzelor, plant r i i transport r i, alei,terenuri de joc pentru copii i st n c rie ornamental ;lucr ri de transport pe benzi transportoare a materialelorgranulare;lucr r i de consolid r i de terasamente.2Condiii generale deexecuie a lucr rilor.1. Normele de dev iz sunt elabora te n condi tii medi i de lucru privind

  Iilliilinurile specifice de materiale, fore de munc i ore utilaj..2. La stabilirea consumuril or specifice de fore de munc i de orelII u l M a inu t seama de c lasificarea roci l or din tabelele 1, 2 i 3 anexate laln Instruciuni ..3. Consurnurile specifice cupr inse n normele de deviz sunt s tabi li te

  III I\ IId seama de urm toarele cond ii i de lucru generale: .lucr rile se execut la lumina zilei sau lumin artificialcorespunz toare; lucr r ile se execut la temperatur i peste +5C;- materialele, uneltele i utilajele se consider aduse pe antier, nzonele de lucru respective;19

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  12/135

  Jonsumuri le de ore uti la j cupr inse n prezente le norme de evizIIIIflllIlmai timpii de funcionare efectiv a utilajelor pentru executarea11II,1I \1o lucrare.IIIIIpl1 auxiliari inereni, pentru alimentare, pornire, oprire, schimb r i de1 , 1 1 \1 1 , 1 reparaii executate pe loc i de ntreruperi normale cauzate de11111111xecut r ii lucr r il or e tc., nu sunt cupr in i n normele de dev iz, fiind11I1'lllculul preului de deviz pe ora de func ionare.Illlliumurile de ore utilaj generate de condiiile speciale ale unor111111,\ LJ fost cuprinse n indicator sub forma unor coeficieni tehnico-

  I _ U d eur o se apli c mul tip lica tiv la norma de baz .11 : 1 Utllajele nominalizate n normele de eviz sunt grupate pe gamePfIIlltl\l, la nive lul parcu lui inventar al organiza iil or de cons truc ii -

  1 1 1 1 1 1 1 dn ta elabor rii indicatorului.Id\ Pentrudefinirea puterii sau caracteristicilor principalelor utilaje sauIIth,lor a-au folos it un it il e trad i iona le CP i kg f.I n normele de deviz unde nu s-au prev zut u til aje, consumurile deIIIIIlul(1 IJIJ fost s tab ili te n ipoteza c , a t t executarea lucr r ilo r propriu-l transportul materialelor ver tical i orizontal la nivelul de lucru, se111/\tl/musl sau cu unelte i d ispozi tive de mic mecanizare .

  - pentru lucr r i de terasamente care se execut n alte condidect cele de la punctul 2.3 aliniatele precedente, urmeaz s saplice prevederile dispoziiilor n vigoare privind modul dntocmire a devizelor.3. Materiale3.1. Consumur ile spec if ice de mater iale d in normele de eviz cuprinatt cantit ile de materia le necesare execut r ii unei unit i de lucrare ctp ierder ile tehnologice i netehno logice care se produc odat cu executareconstructiei.3 2 Pent ru mater ia le le refolosibi le consumur ile speci fice d in normsunt stabilite innd seama de num r ul mediu de refolosiri, normeicuprinznd numai cota parte de consum aferent unei folosiri (montandemontare). Fora de munc4.1. Normele de deviz cuprind ntregul consum de fore de rnuncnecesare efectu rii operaiunilor care intervin n procesul tehnologic

  execuie a lucr r ilor, pentru:4 .1.1. Executarea lucr r ilo r propriu-zi se n concordan cu procesu ltehnologic de execuie corespunz tor normativelor n vigoare precum preciz rilor date n general it i le i normele respective.4.1.2. Cur irea i nt re inerea mij loace lor de munc la locul de lucru.4.1.3. Degajarea locului de lucru de materialele i mijloacele dexecutie dup executarea lucr r ilor.4 2 ncadrarea luc r r il or pe meserii , ca tegor ii tari fare de cal if icare t repte de ret ribui re, s -a f cut conform preveder ilo r indica toarelor tar ifa re dcalificare n vigoare, adoptndu-se denumi ril e prescurtate din Nomenclatorucod ifi ca t a l for e lor de munc folosi te la lucr r ile de const rucii-montaj.4.3. Consumurile de manoper din normele de deviz sunt exprimatn: - ore i fraciuni centezimale, defalcate pe meserii, care se folosesla stabilirea valorii de deviz a manoperei i n operaiunile dorgan izare, conducere i u rm rire operat iv a produciei;- ore i frac iuni totale, care reprezint consumul total de manoperindiferent de meser ii i de categorii tarifare de calificare care sfolosesc pentru supraveghere, planificare sau alte scopuorganizatorice.4.4. n consumul de manoper nu s-au cuprins orele de lucru almecanic ilor care deservesc uti lajele de construc ii, acestea f ii nd incluse npreul de deviz pe ora de func ionare a uti lajelor respective.

  20

  UtilaJele de construcii-montaj

  cripii tehnicelucr rile sunt considerate c se execut n conformitate cutandardelor n vigoare:rAS 1243/88 - Terenuri de fundare, c lasi ficarea i identif icarea

  Ilt'lmnturilorrAS 3197/2-90 - Lucr r i de cale ferat . Infrastructura c i i.Profituri transversale tip - STAS 7582-91 - Lucr ri de cale ferat .I'orasamente. Prescripii de proiectareI S 2914/4-89 - Terasamente. Determinarea modului dedoformaie linear pentru terasamente, c i de comunicaie inornplexe rutiererAS 2916-87 - Lucr r i de drumuri i c i ferate. ProtejareaIluzurilor i anurilor de scurgere a apelorlAS 2914-84 - Lucr ri de drumuri. Terasamente. Condiiio ne ra leI'AS 9860-89 - Lucr ri de mbun t tiri funciare. Verificareacompact ru terasamentelor 'r 1913/13-83 - Terenuri de fundare. DeterminareaIracteristici lor de compactarerS 1913/14-74 - Terenuri de fundare. Determinareamcterlstici lor de compactare. ncercarea prin rulare n laborator

  21

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  13/135

  f

  : 1

  I- STAS 1913/15-75 - Terenur i de fundare. Determinarea greut iivolumetrice pe terenSTAS - 1913/3-76 - Terenuri de fundare. Determinarea durit iip mnturiiorSTAS 1931/4-86 - Terenuri de fundare. Determinarea limitelor deplasticitateSTAS 1913/1-82 - Terenur i de fundare. Determinarea urnidit ii

  STAS 10473 /1-87.- Lucr ri de drumuri. Straturi rutiere dinp mnturi stabilizate cu ciment. Condiii tehnice generaleSTAS 8840-83 - Lucr ri de drumur i. Straturi rutiere din p mnturistabilizate mecanic.S-a considerat c lucr rile din cadrul indicatorului Ts se execut nconformi tate cu respectarea normelor tehnice de securitatea muncii nvigoare, prev zute n normele republ icane i normativele departamentale detehnica securit ii muncii, precum i de instruciunile de folosirea utilajelorprev z ute in c r ile tehnice a fiec rui u ti la j n pa rte.

  l i . . . . .

  , . . . .... 1:: J... 1Wal1-

  :.2ro . ro::J e.. . , r oro IIIc ro'r o -e.e:: J ro O t : :iro Eg o CJDlCl)l S OC I I -

  O :: J. _ OCJ oe E. . . .-o/h: : : CI )ro .= :ro . _ C I I/ho CJo .::: o.. . -::J C I ) .-- .-. . . .' ro , roE G l ee Q ro eee..'[:: :: J: 0(3

  ,.... L{)1 - .. - - .. - - .. --I L

  It).-

  :: : l'u- . ; 1 ' 1 . 2: = - -E . . .o'N (0 < b1\ 1 : J .9- Cl) ,r o> OI,C O C

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  14/135

  2 3 4 5 6 8 98 Zqur obisnuit afnat ne oeziv idem I I I 1600-1700 5-79 P mnt vegetl compac- slab coeziv idem I I I 1600-1700 14-28tat cu sau f r r d cini10 Argil nisipoas u oar coeziune tare I I 1600-1800 26-32cu un coninut de pietri mijlociepn la 10 din volum11 Nisip miilociu necoeziv usor I II I 1600-1850 8-1712 Nisip mare idem idem I 1650-1850 8-1713 Nisip nr fos slab coeziv mijlociu I 1500-1700 8-1714 Nisip fin f inos) idem idem I II 1400-1700 8-1715 Nisip arailos idem idem I I 1500-1700 8-1716 Praf arcilos loess) slab coeziv miilociu 1600-1700 8-1717 Nisip cu pietri ba last idem idem II 1700-1900 14-28nisipos) cu dimensiunide pn la 70 mm18 Pietri de ru cu nisip idem tare

  1750-2000 14-28

  balast) pn la 150 mm19 Turb cu r d cini de idem idem II 1100-1300 5-10peste 30 mm qrosirns20 P mnt vegetl cu idem idem L I 1400-1600 14-16r d cini cu grosime depeste 30 mm21 Argil pr foas l ut) coeziune idem II II 1800-2000 24-30miilocie22 Argil pr foas nisipoa- idem idem I I I 1800-1900 24-30s lut)

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  15/135

  2 3 4 5 6 7 8 954 Pmnt ngheat alc tuit foarte 1600-1800 14-28din argil i argil tarenisi oas scarificare55 Roci tari i foarte tari coeziune idem 2000-2200 30-45derocate rnlllocie56 Roci stncoase derocate idem idem 2000-2300 45-5057 Umpluturi compactate foarte idem III III III 1900-2100 24-30din roci de la poziii le: coeziv25;26;27;28;29;38;

  39; 41.58 Depozite vechi necom- idem tare II II II 1800-1900 14-28pactate din roci de laJ\ poziiile: 25; 26; 27; 28; 29; 38; 39; 41.59 Umpluturi compactate coeziune tare II II II 1800-2000 24-30din rocile de la poziiile: mijlocie5;21;2260 Depozit vechi necorn- idem mijlocie II II II 1700-1800 14-28pactat din rocile de laozitiile: 5; 21; 22

  Pmnturi de coeziune idem idem II II 1800-2050 24-30

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  16/135

  OT1. P mnturie i celelalte roci dezagregate din tabelul 1, se pot recunoa te pe antier, innd seama de criteriile dintabelul 2, ca aspect exterior i de analizele geotehnice din studiile efectuate.n funcie de aceste caracteristici, se face ncadrarea n categoriile de teren, astfel:_pentru s p turile manuale teren uor, teren mijlociu, teren tare i teren foarte tare;_pentru s pturile mecanice - teren categoria I-V - n categoria V intrnd p mnturile ngheate avnd coninut de argilsau argil nisipoas .n funcie de utilajul de s pat, acela i teren apare n tabelul 1 la categorii diferite, determinate de efortul mecanic iconsumul de energie convenional consumat , pentru efectuarea unit ii de lucru respective.1.1. S-a considerat c s p turile manuale n terenuri de diverse categorii s-au s pat cu urm toarele scule:- teren u or: se sap cu lopata, se sap uo r cu cazmaua;_teren mijlociu: se sap cu cazmaua i parial cu trn copul;- teren tare: se sap cu trn copul i cazmaua;w - teren foarte tare: se sap cu trn copul, ranga, piul i barosul etc., ns f r explozivi.

  1.2. S p turi le mecanice_teren de categoria 1 II, III, IV i V sunt diferite pentru acela i utilaj i, n plus, acela i teren poate avea ncadr ridiferite, n funcie de utilaj sau grupa de utilaje.2. Notaiile W i Wp au urm toarele semnificaii:- W este umiditatea p mntului n s tu_Wp este umiditatea la care p mnturile argiloase trec n stare de consisten plastic .3. ncadrarea categoriilor de teren n conformitate cu tabelul 1 se va putea corecta la execuie prin luare de probesuplimentare penetr ri dinamice, umiditate etc.).

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  17/135

  argilos cnd apare rapidnisipPraf vizibile mat mat 2,3, aspr mic redus rapidn parte 4Loess vizibile mat 2,3 aspr mic foarte mijlocien parte redusArgil invizibile neregulat puin 1,2, puin mic redus mijlociem rnoas mat lucios 3, unsuroas678Marn invizibile neregulat mat 1,2, foarte puin mare foarte mijlocieargiloas mat 3, unsuroas redus6 7Marn invizibile neregulat mat 2,3, foarte pu in mare foarte lent4 unsuroas redus5,6,8Umplutur vizibile 1...9 aspr foarte rapidredus

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  18/135

  3 418 Gnais 2590-3000 foarte dur19 Mica ist 2390-2870 idem20 Calcar metamorfic 2630-2870 idem21 Cuartit 2610-2680 idem22 Idem racile de la 18-21 alterate dure23 Filite 2600-2800 dure24 istu ri rafitoase 2700-2800 dure25 istu ri cloritoase dure26 isturi sericitoase dure27 Rocile de la 23-26 alterate semidure

  oci sediment te 28 Conglomerat cu elemente din roci cea. 2490 dur sedimentare, cimentat cu siliciu,

  idem brecie29 Conglomerat cu elemente din roci cca.2490 foarte durmetamorfice i eruptive cimentat cusi lic iu idem re cie

  30 Conglomerat cu ciment calcaros, cea. 2490 semidurconglomerat slab cimentat, idembrecie

  31 Gresie cu ciment silicios 2300 2720 foarte dur32 Gresie cu ciment calcaros sau 2300-2720 durar ilos

  Gresie cu ciment ar ilos alte-rat 2300-2720 semidur

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  19/135

  OlAplicaia in formatic COR ES, realizat de CO CC, ar e ca scop urm rire a m i c riidocumente lorn in terio ruluneiinstitu ii .Un documen tes te un ac t (cerere , or din , procesverba l, fal i e tc.) ca re a re u n em itent di ninterioruls a u d in afara institu iei i c are es t e trim is spre rez o lvareunu ia sa u m ai mul tor serv ici i(persoane).Aces te serv ic ii sau pers oan e l pot transmite , la rndul lo r, p e c ale ierarhic ,subordonailor,mpun nd u-Iesarcin i, te rm en e i rezo lu ii. n momentuln ca re un subord onatrez o l v s a rc ina , e l notific m od ul d e rezo lva re i da ta r ezol v ri i, of erin d a c es te in for ma isu periorilo rs i. C nd to y subordona ii i-au ndeplin itsar cini le ,do cum entu lse poatecons ide rafinal iza t i poatefi, eventual,r im issp reexter ior u lin st itu e i.n oric emomen t,unsuperio rpoate tiund e se g s e t eu n d o cum en t i n ce f az a r ezo lv riisal e s e a fl .Avanta jeleutiliz r i iacesteiap lica iisu nt: urm rire aprec is a circula ie iun u idocumentn interior ulinsti tut iei po sib il itat ea controlulu i f a ctor ilor de de c iz ie as upra nd eplinir ii sarc in ilo r pre v zut e ndocumentulespec tiv c re te reaviteze iderezo lvarea sa rcini lor m ic orar eabirocraie i egated e c irc ul a iado cumen tul u i obinereaderap oartedeta lia tereferitoa rela un documen t accesu lla undocumen tnumaia l pe r soane lo rautoriza teCORESes te realiza t ca o apl ica emodern d e baze de d at e, n m ediu de programareACCESS97.E a e st e e xp lo ata t n reea de tip W IND OWS T n re g im mult i-utilizator.U tiliza to rii oacceseazd e la s ta iile de l u cru,av ndasociated repturispecificeasuprabaze ide date .Funcyonareaaplica ie iest e urm r it d e un a dm in ist rator,ca re e fectu e az i n tre inerea 'col ec ie id e d ate af erente.

  T XSISTEM INFORMATIC CU AJUTORUL CRUIA RESPONSABILUL TEHNIC CUEXECUTIA ARE POSIBILITATEA:

  < al S T IN EVIDENTA DOCUMENTATIILOR TEHNICE PE CARE LEVERIF iC NCADRUL ACTIVITTI I PE CARE DESFOAR LA EXECUTAREA UNUIOBIECT DE CONSTRUCII

  lGi S I NTOCMEASC N MOD AUTOMAT REGISTRUL DE EVIDENT ALUCRRILOR LACARE ESTE DESEMNAT PRIN CONTRACT S URMREASCCALITATEA LUCRRILOR DE CONSTRUCII

  P I T OL UL TsSPTUR I M NU LE

  neralit i

  Coninutul capitolului ,1 . Tn acest cap ito l sunt cuprinse norm ele de deviz pentru s p tur iHlhlte manu al n spa ii desch ise i n chesoane, n p m nturi i a lte r oc iIm oate, ne cesar e la lu cr r il e d e c on st ru ci i-montaj. Condiii tehnice speciale avute n vedere la elaborarea lor din acest capitol Consumu ril e s pe cif ic e di n normele de dev iz sunt s tab ilite ndll condi iile speci fice de lucru p en tr u fie care norm ., , Nor me le de deviz d in ace st c ap ito l sunt s ta bil ite n u rm t oarele,, 1 1 1 tnhnt ce sp ec ia le d e lu cr u: .,1 . S-a inu t seam a d e m od ul d e c om po rta re la s p a t a t er en ur ilo r,1 1 \ 1, i l e l Tn : ter en u or , t er en m i jl oc iu , te re n tare , te ren foarte tar e , a r ta te

  . 1 1 1 1 nr , 1 anexat l a in stru ctiunile ac es tu i i ndi cator.,2 . Te ren ur ile sun t considera te cu umi dit ti na turale1 liilIIa toareunui grad de sat ur a ie mai m ic de 1 (S

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  20/135

  - s p turi n chesoane nchise.2.2.6. Normele de deviz sunt stab il ite n cond i ii le ampr ize i s p tur i lorcur at de iarb i buruieni, de arbori i tufi u ri cu r d cinile lor, precum in condi i ile ablonri i prealabile a lucr rilor de s ptur .2.2.7. La stabi li rea normelor de deviz Ts A 16, Ts A 17 i Ts A 18, s-a inut seama de prevederi le Normativului PE-104- pentru construcia linii lorelectrice aeriene de energie electric peste 1000 V.2.2.8. Pentru protecia munc ii s-au prev zut:a. Ia s parea cu perei vert ica li nespri ji ni i, u rm toarele lim ite deadncime:- argile, terenuri tari i foarte tari care se lucreaz cu trn copul -2,00m.- argile nisipoase, pr foase, terenuri mijlocii i tari care se lucreazcu cazmaua - 1,25 m;- terenuri u oare de coeziune redus - 0,75 m.La s p area cu perei vert ica li s p tur i nespri ji ni te se vor executa cuperei ncl ina i (n taluz).P mntul unde se execut s parea f r spr ijinirea pereilo r nu t rebu ies fie supus vibrai ilor.Pentru adncimi mai mari, taluzurile verticale vor fi spr ijinite pe toatsuprafaa lor.b, Evacuarea p m ntului rezultat din s p tur se va face astfel cantre marginea s p turii i marginea depozitului de p mnt de pe mal sexiste zon liber (banchet ) a c rei l ime trebuie s fie:- n cazul s p tur i l or nesprijinite, l imea banchete i ce l pu in ega lcu adncimea sp turii;- n cazul s p t urilor sprijinite, l imea banchetei de cel puin 0,50. m, materialullemnos va fi a e zat la cel puin 2,00 m de banchet .c. S p t urile manuale pentru care se dau norme n acest capitol secons ider executate la forma i la cotele brute indicate n schiele i reperelede execuie, f r a fi profil ate defini tiv la cote le proiectului.3 Coninutul normelor

  Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice demateriale, manoper i ore utilaj, stabilite pentru fiecare norm , n funcie deoperaiile de lucru i condiiile specifice de execuie ar tate n coninutulfiec rui articol.3 Consumurile specifice de materialeConsumurile specifice de materiale cuprind materialul lemnos imaterialele de prindere (cuie, scoabe) necesare execut r ii platformelor deevacuare a p mntului rezultat din s p turi n spaii limitate.

  I Consumurile specifice de manopert.oneurnunle specifice de manoper sunt stabilite innd seama deIII tehnologic corespunz tor condi iil or specifice de lucru, ar tate n1IIIHticol.Consumurile specifice de ore utilaj

  I /lntru evacuarea mecanic a p mntului rezultat din s p turi s-auV A I I II: macara Pionier la ar t. Ts A 06, Ts A 08, Ts A 11, Ts A 15 i Ts a ;macara de fereastr la art. Ts A 13.litru montarea i demontarea instalaiei de filtre aciculare (IaIII mi mecanic a .apei din sp turi n teren nisipos) s-a prev z ut11IIH lIlElde ap de 13-22 kw (17-30 CP) la art. Ts A 26.1llIltru lucrul n chesoane nchise, la art. Ts A 27 s-a prev z ut1lil\11Ido aer comprimat sub presiune,IA, Pe lng operaiunile principale de lucru ar t ate la fiecare articol,11 1 ol\rora s-au stabilit consumur ile spec if ice de la punc te le 3.1, 3.2, 3.3,11111111110de deviz se cuprind i consumurile datorit urm toarelorIJIIIlIiII de lucru:preg tirea locului de lucru, manipularea i pur tatul uneltelor, amicului utilaj i a materialului ajut tor ( abloane, rigle, i pci,panouri de protecie e tc. ) odat cu avansarea lucrului;ur area i ntreinerea uneltelor;ndep rtarea obstacolelor mici;ur area pereil or i fundul s p turilor.\ 1 1 In normele de deviz pentru s p t uri manuale, nu se cuprindIIliiliiiIIrilo specif ice pentru urmtoarele operaiuni de lucru:\ I t 1 , Epuizarea apei din per imetrul s p tur ilo r desch ise executate nIIIti I nnblbate cu ap , pentru care se aplic normele de deviz de laItltluhl 8 A 23, Ts A 24 i Ts A 25.\ 1 1 , 1 ' . Tnl turarea obstacolelor care se ivesc n perimetrul s p turiihl nom l de beton, trunchiuri de arbori etc.) , care se vor pl ti separat.ndlii de m surare a lucr rilor

  I Volumele lucr r ilor de s p t ur manual se m soar la metru cubhutl pentru f iecare norm n parte.Volumele de s p t ur n spaii ntinse (Ts A 01) se vor calcula peIlplllfoelor de s p tur din profi lele transversale ridicate n puncteleIIIt II , \ I ( O ale terenului din prof ilu l l ongitudinal i a distanelor dintreIIll1hlllltnOvOrsale.I 1 1 cazul s p turilor n gropi de mprumut la care nu se poatelilI Vll lilmui lor, volumul s p turii se va putea stabili pe baza volumului1 1 1 1 1 1 1 ,u m p lu t u r compactat prin relaia:9

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  21/135

  YduVs= Vu x Yd s n c ar e:Vs - es te vo lumu l s p tu rii n g ro ap a d e m p ru mu t;Vu - es te vo lum ul ump lu tu rii, rea liza t cu p m ntu lm pru mut;Yd u - e ste g re uta tea vo lum etr ic m ed ie n s ta re u sca t a mat erialuluine tu rbur a t d in um plu tu ra c om p ac ta t ;Y ds - es te g reu ta tea vo lumetric m ed ie n st ar e u sc at a material u luine turbura t d in s p t u r .4 .4. Vo lume le s p tur i lo r n spa ii lim it at e (T s A 02 - Ts A 18) se vorcalcu la pe b az de sec iu n i p lane ori zon tale sau para le le cu fa a te renu lu i (Iad renur i i tra n e e e xe cu ta te n te renur i n pan t ) i pe baza adnc imi lore fe ctiv e a le s p t u ri l or.C an tit i le lucr ril o r de s p tu r se vor sta b ili pe tr e pte d e a d nc impentru ncadra rea s p tu rilo r n n orm e.Adnc im ea trep te lo r de s p tu r se cons ider n raport c u n iv el uls up er io r a l m a lu lu i s p tu rii s au c u n ive lu l la c are s prijin ire a m alu lu i impuneri dic are a p mntulu i s p a t , la un n ive l m ai rid ic at d ec t n iv elu l m alu lu i.4 .5 . V o lum ul s p tu rilo r n cheson desch is (Ts A 21) i cheson nch is(Ts A 22 s e d et erm in n func ie de supr a fa a seci un ii o ri zon ta le a

  c he so nu lu i i adnc im ea s p turii. Precizri

  5.1 . Zo na m in im de depoz ita re , corespunz t oare p m ntulu i s p a t- As pa i i l im itate pe adnc im ea une i trep te de 1 ,5 - 2 m se cons ider neocupa t ,na in te de dep oz it ar ea p m n tu lu i d in s p tu ra fie c re i tr ep te .5 .2 . O p er a iile pen tru e libe ra rea zone i m in im e de depoz ita re nu sun tc up rin se n norme le de dev iz pen tru s p tu ri m anua le de p m nt n spa iil imitate .

  TsA01apatura manuala de pamant in spatii intinse Ja debleela canale deschise la gropi de imprumut laIndepartarea stratului vegetal de 1030 cm grosime etc.

  III IIft iT1 Antu umid i ta tena tu ra l a runcareain d ep oz i t s au veh i c ula c re ip l atf o rm e s te s bIl IIull 0 ,6 0 m pe st e n i ve lu l s p t u ri i te r en u o r .1I IIIIIilI 0 niimb ibat cu ap a runcarea in depoz it s au veh ic u la c re ip la t fo rm e s te s u b s a u c e lI II n il 111este n i v elu l s p t u ri i.II It II lv o lul ape i a run ca rea n depoz it s a u v e h ic u l a c r e i p la t fo rm e s te su b sa u ce lmu l t 0 ,60

  1I IIII vo iu isap turii.11 I1 ImOnlu um iditate na tu ra l a run ca rea in depoz it s au veh ic u l l a H< 0 ,6 m tere n mi j loc iu .1 1 \ I ,O nl1m biba tc u a p a r un c ar e ai n d e po z it sau veh icu l la H< 0 ,6 m te ren m ijlociu.u it 1 1 l vo lulp e i a runcarea ndepoz i t s au veh i c u l l a H< 0 ,6 m te ren mi j loc iu.1 \_p II\ \l lnt lnse in p m n t c u um i d it at e n atu ra l a r un ca rean d e po z it s a u v eh icu l la H< 0 .6 m U lIn IIIIIII M I Im bi ba t c uap a runca rea in depoz it s au veh ic u l l a H< 0 .6 m te ren ta re.u i t I II\' o lu lape i ar un ca rea in depoz it s au veh ic u l l a H< 0 .6 m te ren ta re .11 1A I110 ntu um idi tat e na tu ra laaruncarea n depoz it s a u v e hic u l la H

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  22/135

  CAN TI TA IliR E R ES URSA U .MA 1 / l A 3 / B1 / B2 / 83 1 C 1

  anopera l i f icat 1 ore 10 .52 J 0 ,78 11.31 0 .77 11 .16 11 .9311.45

  [ O N U MM

  93 10060019 900 1 Munc i to r neTO TA L o re 0.52 0 ,78 1 .3 0,77 1.16 1.93 1 .45

  CANT IT A ICO D DENU M IR ER ESURSA U .MC 2 / 3 1 D 1 1 D 2 / D 3 1 E 1 1 E 2

  Manoper9310060019900 1 M un c it o r n eca li f icat 1 o re 12 .181 3.6312 .31 3 .4515 .751 0.77 11 .16

  TO TA L ore 2 .18 3.63 2. 3 3.45 5.75 0.77 1.16

  DE NUM IRERESURSA CAN T l TA IC O D U. ME 3 / F1 I F2 / F3 I G 1 I G 2 I G3

  . Manoper9310060 0199 001 M uncitor neca lif icat Ia re 11 .93 11 .02 11 .53 12 .55 11 .83 12.7514 .5 8

  TOTA L o re 1 .93 1 .02 1 .53 2. 55 1.83 2 .75 4 .58

  DEN UM IRE RESURSA CA N T IT A IU .MH1 I H2 / H3_

  ManoperI r n e c a lifi c at 1 or e 12 .72 14.0 816 .8

  o o93 10060019900 1 M un c

  TOTA L o re 2 .72 4 .08 6.8

  4

  5

  Sapatura manuaJa de pamant in spatii limitate avandsub 1 00 m sau peste 1 00 m latime executata fara

  sprijiniri cu taluz vertical la fundatii cnale subsoluridrenuri trepte de infratire etc

  A In p mln t .necoezv sa u s la b co eziv ad n ci me

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  23/135

  TsA03Sapaturamanuala depamant in spatii limitate, avand

  sub 1m latime, executata fara sprijinir i, cutaluzinclinat, la fundatii, canale etc.

  A 1 - te ren neco ez iv sau s la b c oez iv consis tent, p n la 0,75 m adnc im e te ren u o r.B1 - te re n n ec oez iv sau s la b c oez i v c on si sten t, pn la 0 ,75 m adnc im e t er en m ij lo ciu .C 1 - te re n n ecoez iv sa u sl ab c oe ziv c on sis ten t, p n l a 0 ,7 5 m a d nc im e te re n tar e .01 - te ren ne co ez iv sa u s lab coe z iv c on si sten t, pn la 0 ,75 m adnc im e te re n foa rt e ta re .E1 - teren d e coez iu ne m ijlo c ie sa u fo arte co ez iv , p n la 1 ,50 m a dnc ime tere n m ijlociu .F1 - te ren de co ez iune m ij lo cie sa u foar te coezi v , p n la 1 ,50 m a d nc im e t er en t ar e.G1 - te re n d e c oe zi une m ij lo c ie sau foar te co eziv , p n la 1,50 m adnci m e teren foa rt e ta re .Cu p rinde :- s apa rea p m n t u l u i i a ru nca rea lu i pe ma l;- depoz i ta r ea pamn tu lui ev ac uat, a s igu r nd u -se o zona libe ra de la m arginea sapat u rii e ga la cuadncime a ei ;- indre ptarea fundu lu i i pe re ilo r sa pat u ri i la c o tel e br ute.S e m a so ara la m e tru cub n sapatura.

  CANT ITA IlE N UM IR E R ESURSA U .M A1 I B1 I C1 J01Manoper

  / o re /0.85/1 .3 5/2 .39 / 3if ica t or e 0.27 0 .29 0 .3 0 .32

  C O O I O93120400196001 S p to r9310060019 00 M un c itor necal

  TO TA L or e 1 .12 1.64 2 .69 3 .32_ o _DENUMIRE RE SU RSA U .M CAN T lT A I E1 I F1 I G 1

  Manoper

  c - - 1 93 .12 0400 1960 0 / sa9310060019 90 0 M /2 .

  39 10.6TO TAL ore 1 .92 2 .99 3. 64

  Sapatura manuala de pamant in spati i limitate, avandsub1 m latime si maximum 50 m adancime, executatacu sprijiniri, u evacuare manuala, la fundatii, canale,

  fumuri etc.1 1 1 -ln p m n t cu um idi tate natu ra la a d n c im e a s p t u r i i 0 -1 ,5 m te ren u o r.1 1 2 -ln p m n t im bi ba t cu ap a adnc im ea sap atu ri i 0 -1 ,5 te ren u or .1 1 1 jn p m n t cu um id it at e n atu ra l a d nc im ea s p fu rii 0 -1 ,S m te ren mi jloc iu.1 1 2 1n p a m O nt im biba t cu a pa ad n cim e a s ap atu rii 0 -1 .5 m te re n m ijloc iu. 1- n p m n t cu um idi ta te n atu ra la a dnc im ea sapa tu rii 0-1 ,S m teren tar e.2 ln p m n t im b i bat cu a p a d nc im e a s ap atur ii 0 -1 ,5 m te ren tar e .

  1 in p m n t cu u m id ita te nat u ra la a d n cim ea s p tur ii 0 -1 ,5 m te ren foa rte ta re . > 1n p m n t im b iba t c u a pa a d nc ime a sa p tu ri i 0 -1 ,S m te re n f oa rt e tare .

  1 ln p m n t cu um id ita te na tu ra l a d nc im ea s p n m i 1,5-3 m te ren mi jlo c iu . _1 : 2 in p m n t im bi ba t cu apa ad nc im e a s p ta r i i 1 ,S -3 m te re n fT ijlociu . .H-In p m n t cu um id ita te n atu ra la a dnc im ea saP a tu rii 1 ,5 -3 m te ren tar e. ln p m n t im biba t cu a pa a d n c lm ea sap tur ii 1 ,5 -3 m te ren tare .

  1 in p m n t cu u m id it at e n a tu ra l a d nc im ea s pa tu rii 1 ,S -3 m ter en foa rte ta re .2 in p m n t im b i bat c u a pa a d nc im ea s p tu rli 1 , S- 3 m te ren foa rte ta re .11 1 -1 n p m n t cu um id ita te natu ra la a dnc ime a s p teri i 3,0 1-4,S m te ren m ijloc iu.\ - 2 - in p m n t im bib at cu a pa a d nc im ea s p ta rii 3 ,01 -4,5 m te ren m ij loc iu . in p m n t cu um idi tat e natura l ad nc im e a s ap a tu rii 3 ;01 -4 ,5 m ter en tare . ln p m nt m bib a t cu a pa a d nc im ea s p tur ii 3 ,01 -4, 5 m t er en t are .J 1 n p m n t cu um idita te na tural ad n cim ea sap at ur ii 3 ,01 -4 ,5 m teren foa rte tar e .J 2 -In p m nt im b iba t cu a pa ad n cim ea sapatu rii 3 ,01-4, 5 m te ren foar te tare.upr inde :

  sap ar ea p m ntu lu i i a ru nc are a lu i p e m al sa u evacua rea aces tu ia p rin rele e d e l op ata:dep o zi ta re a p a m n tu lu i e vacua t, as ig ur n du -s e o b an ch eta libe ra de O ,SO m de la ma rgipa turii;xe cutarea , m on tarea i demo n ta r ea p la tf or me lo r pen tru evacuare a p m ntulu i s pa t;-Indr ep ta rea fund ului i p er e ilo r sa P turii la c ot el e b ru le .

  N u cup rin de s pr ijini rea malur i l o r .:O m a s o a r a la m e tru cub n S p tur a .

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  24/135

  CANT ITA IC OD DENUM IRE RESURSA U. MA1 A 2 81 82 C 1 C 2

  Manopera9310060019900 1 Munc i t o r neca l i fi c a t

  ..1 or e 10.94 11 .4 111.49 12.24 12 .6413.96

  TO TA L ore 0 .94 1.41 1 .49 2 .24 2 .6 4 3 .9 6

  EMIRE RESURsCAN T I TA I

  U .M D 1 D 2 E 1 ' E2 F1 F2f . _ ...Materiale

  2010102900888 \ L e mn r ot c o ns r u r = 1m d sub .m in 18 cm 843421201010291422918c ind.fa g n ea b

  cI .A .g r= 4 0mm L= 1,8 -4m1=6088689

  /2 0 10 1 02 9 17 6 8 5/ D u l ap f ag t iv c i Cg r= 5 0mm L = 2,50 m 88689/287414588695 4/ C u ie c u c a p c on ic t ip a 3x8082111

  2875276 31 1 52 8 1 8 c o a b e d in o e lManopera

  9310060019900 1 Munc it or n eca lifica t 1 or e \3 .32 14.981 2 .81 / ,4 22 / 4 .42TO TA L o re 3.32 4 .98 - 2 .81 42l / 442

  Im 3 1 - 1 - 10.0001 10 .009110 .000110.00011;

  1 m 3 1 - 1 - 10 .001210.00 .12 10 .001310.00131

  1 kg 1 - 1 - 10 .014910.014910.0139 10 .013911 kg 1 - 1 - 1 0 .00 4 1 b.00 4 1 0.004 1 0.004

  CO D CA N T ITA ID EN U M IR E R E S U RS A l U .MI . ..L . ._ ._ .1_----L----------_.L----J

  Materiale20101029008881 l em n r ot c o n s r u r / m 3 10 .0007 1 0.0007 1 000061 0.00061 0.0007 1 0 .0007c oj f a g L = 1m d

  sub .m in 18 cm 84342

  6

  DEN UM I RE R E SU R SACA NT ITA I

  D U. M --G1 G2 H1 H2 11314 229 S cin d .fa g n e ab m 3 0 .0001 0.0001 0 .00 01 0 .0001 0 .0001

  1110102 c lAgr= 40 m m L =1 ,8 -4m 1 =6 0 S 8 6 89

  I U Hl10 29176851 D ul ap f ag t iv c i Cgr= 5 0 mm L = 2 ,5 0 m88689

  1)11 /41458869541C u i e c u c a p c o n ictip a 3 x 80 S 2111

  8 2 7 6 3 5 2 8 S c o ab e d in o e lManoper

  11 00 60019 9001M un cito r n e ca lific at 1 o re \ 5 .44 1 8.16 1 4 .25 1 6 .38 1 5.95 1TO T AL o re 5 .44 8,16 4 .25 6 .38 5.95c 1 DENUMIREESURs E T

  1 m 3 10 .001310 .001310 .001210.0012 \ 0 .00131 (

  1 kg 10. 0139 10 .013910.014910 .01 4910.01391 n1 kg 1 0 .00 4 \ 0 .00 4 1 0.00 4\ 0 .00 4 \. 0 .004 \ (

  Materiale () 101029008881L e mn r ot c o n s r u r c o j f ag l =1 m d s ub t.m in 18cm S

  434 2010102 91422 9 Sc ind .fa g n ea b c lA gr =4 0m m L =1 ,8 -4 m 1 = 6 0 S 8 6 89010102 917685 D u la p f a g t iv e l C g r= 5 0mm L= 2,5 0 m 8 86 8911 141 45 886 954 C u ie c u c ap co nic tip a 3 x 8 0 S 2 111"11 7627 63 115 28 S c o ab e d in o e l

  m 3 0.0001 O m 3 0 .0013 0 .(kg 0 .0139 nrkg 0.00 4 O6 .636 .63

  1 ore 1 7 .31 11GTO TA L o re 7 .31 1()

  1 m 3 \ 0 .00071 0 .-

  Manoper10 060 0199001 Munc i lo r nec a li fic a t

  7

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  25/135

  Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avandpeste 1 m latime, executata cu taluz inclinat, farasprijiniri, pana la 6 m adancime, cu evacuare manuala,la fundatii, subsoluri, canale etc.A 1 - in p m nt cu um id ita te na tu ral adnc im ea sap fu rii 0 -2 m t eren u or .A2 - i n p m n t imb ib a t cu apa adncim ea S p tu rii 0 -2 m te re n u or81 - in pam n t c u u m id ita te n atu ra l adnc im ea sa p turi i 0 -2 m t er en m ij lo ci u.82 - n p mnt imbiba t cu ap a adnc imea sa p tu rii 0 -2 m te re n m ijloc iu .C 1 - n p m n t cu um idi ta te na tur al a a d nc im e a s p i u r i i 0-2 m te re n ta re .C2 - i n p m n t lm biba t cu a p ad n cim ea s ap atu rii 0-2 m te re n t ar e.01 - n p mn t cu um idi ta te na tura l a d nc im ea sap tu rii 0 -2 m te re n f oa rte tar e.02 - n p m n t m bi ba t cu ap ad n cim ea s p turii 0 -2 m te re n fo ar te ta re .E 1 - n p m n t c u u m id ita te na tu ra la a dnc ime a s p t o n i 2,01 -4 m te re n m ijlo ciu .E2 - n p m n t m b iba t cu a p a d ncim ea sap tur ii 2 ,01 -4 m te r e n m i jl o ci u.F1 - n p m n t cu um id ita te n at ur al ad nc im e a s p a tu rii 2, 01 -4 m t e ren tar e .F 2 - n p m nt im bib at cu a p a d nc im ea s p fu rii 2 ,01 -4 m t er en t ar e.G 1 - n p mn t cu umid ita te na tu ra l a d nc im ea s p tu rii 2 ,0 1-4 m teren fo ar te tar e .G 2 - n p m n t m b iba t cu ap adncime a s p lu rii 2 ,01 -4 m te ren foa rte ta re .H 1 - i n p m n t c u um i di ta te n atu ra l adnc im ea s p tu rii 4 ,01 -6 m te ren m ijloc iu .H2 - in p am n t im bib at c u a pa ad n cim ea s ap t urii 4 ,01 -6 m ter en mi j lociu .11 - n p m n t cu um id ita te n atu ra l a d nc im ea s p fu rii 4 ,0 1-6 m te ren tar e .12 - n p m n t l rnb ibat c u a pa a d nc im ea s p tu rii 4 ,01- 6 m teren tar e .J1 - n p m n t cu um id ita te n atu ra l a d nc im ea s p tur ii 4, 01-6 m te re n f oa rte tar e.J2 - in p m nt im bib at cu a p a d nc im ea s p u r 4 ,0 1-6 m te re n fo art e tar e.Cupr inde :- sa pa re a i a runc area p mntu lui s a pa t d ir ec t p e m al s au p rin a ru nc ri su cc esive pe b an ch ete ,c u d e p o zi ta r ea lu i pe ma l l a d is ta n de 0 ,50 m d e m argin ea sa patu rii ;- nd re pta re a fundu lui i p er eilo r s p tu rii la co te le b ru te .S e m soar la m e tru c ub n sap t u ra .

  D E N UM IR E R E S U R SA CA NTI T ICO D U A1 1 A2 1 81 82 C 1 - Manoper93 100600199001 Munci to r nec a lif icat 1 ore 110 811 .62 11 .63 12 .45 12.14 13 .22

  TsA05 . CA NT ITA ID ENUM IRE R E SU R SA U .M -- - 82TO TA L o re 2 .45

  C AN TI TA IU. M I 02 [ E1 E2DEN UM IRE RESURS AOD

  Manoper11 :\ 10 060 0 1 9 90 0 1 Mu n cito r ne ca lif ic at 1 or e 13 .1 214.691 3 .19 14 .79

  TOTA L o re 3 .12 4 .69 3 .19 4 .79

  COD C AN T ITA I M IRE RESURSAManoper

  U:1100600 19900 1 Munc ito r ne ca lif icat

  1 or e 15 .1417.71 14. 2916.44 1TOTAL o re 5 .14 7 .71 4 .29 6.44

  c DENUMI R E R ES UR sA Manoper100600199001 Munc ito r necal i f icat 1 o re 1

  TO TA L o re

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  26/135

  TsASapatura manuala de pamant de la 2 m la 6 m

  adancime in spatii limitate peste 1m latime executatacu taluz inclinat fara sprijiniri pamantul fiind evacuatcu macara Pionier la fundatii subsoluri canale etc.

  A 1 - n p m n t cu um id ita te n atu ra la te ren mi j loci u.A2 - n p m n t mb iba t cu ap a te r en m i jl oc iu .B 1 - n p m n t cu um id ita te na tu ra la te ren ta re .B2 - in p m nt m b ib at cu a p a te re n ta re .C1 - n p m n t cu um id ita te n a tu ra la te re n fo arte tar e .C 2 - i n p l m n t im b iba t cu a p te ren fo a rte ta re .

  1',

  Cup rind e :- s a pa rea p m n tu lu i i evacua re a lu i p e m al cu m ac ara P ion ie r, in cl us iv tran sp o rt ul p mn tu lu is p at la p un ctu l de nc rca re in g lea ta (0 ,25t - 0 ,5001) ;- d e p o z i ta rea pam nt ul u i ev acu a t, as igu rnd u- se o ban ch eta libe ra de 0 ,50 m de la ma rg ineasa p t u r ii .S e m soa r la m etru cub in ' s p a tur .

  DE NUM IR E R ES URSA C ANTI TATICO D U. MA1 I A2 I B1 I B2 I C11

  Manopera93 100600199 001 M unc it o r ne cal ifi c a t 1 o re 1 1 .78 12 .6 71 2. 31 1 3 .47 13 .35 1 5 .03

  TOTAL ore 1 .7 8 2 .6 7 2 .3 1Utilaje

  29221400067 27 1 a ra p ion ir 0 ,5 -0 ,75 tf I I v.4 I v.V IV ''' '' ' I u. ,

  50

  TsAC

  Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avandpeste 1 m latime si maximum 6 m adancime executata

  cu sprijiniri cu evacuare manuala in fundatiisubsoluri canale drenuri etc.

  fi I f ii p m n t cu um id ita te na tu ra la a d n c imea s p tu r ii 0 -2 m tere n u or .I p m n t m b iba t cu ap a adn c im ea s pa tu ri i 0 -2 m te ren u o r.III p m n t c u u mid i.ta te na tu ral ad n c imea s p t u ri i 0 -2 m ter e n m ijl oc iu .n pem n t m b ib a t c u ap ad n c im ea s p tu rii 0 -2 m t er en m ijlo ciu .

  1 : I 1 11 parn nt cu um i d ita te n atu ra l adncim ea sap tu ri i 0 -2 m ter en ta re . pemn t m b iba cu a pa adn c imea s p t u r i i 0-2 m teren ta re .III Inp m nt cu um idita te n atu ra l ad n c im ea s p tur ii 0 -2 m te ren foa rte ta re .II I n p m n t m b ib a t cu ap a adn c im ea sap t u ri i 0 -2 m te re n foar te ta re.I I pe m nt cu um idita te nat u ra l a d nc im ea sap ta rii 2 ,0 1-4 m t e ren m ijl q c iu .I J I n p m n t im b iba t cu ap a dn c im ea s p t urii 2 ,0 1-4 m te ren m i jl oc iu .t I p m n t cu um id ita te na tu ra l ad nci m ea s p tu rii 2, 01 -4 m te ren ta re. I n p m n t m b iba t cu ap a d n c imea s p f u r i i 2 ,01 -4 m te ren tar e .II I n p m nt cu um id i ta te na tu ral ad nc im ea S p t u rii 2 ,01- 4 m te re n fo art e ta re .I IJ In p m n t m b ib a t cu ap a d nc im ea s p t o r n 2 ,0 1- 4 m te re n fo arte tare .III Inp m n t cu um id ita te na tu ra l a d n c imea s p t u r s 4 ,0 1- 6 m te re n m ijlo ciu .II J I n p a m n t m b ib at cu a p a d nc im ea s p tu rii 4 ,01 -6 m te r en m i jl o ci u .II In p m n t cu um idi ta te n at u ra l a d nc im ea s p turi i 4 ,0 1 -6 m te re n ta re .I I n pam nt m b ib a t cu a p a dn c im ea s p tu rii 4 ,01 -6 m te re n ta re .II Inpa rr nt cu um i d ita te n a tu ra la a dnc im ea s p tu ri i 4 ,01 -6 m te re n fo arte ta re . I n pa rn n t mb i b at cu a p a dn c im ea sapa tu r ii 4 ,01 -6 m te re n foar te ta re .1 II 1 r ln d e :

  pa re a p amn tul ui i a ru ncare a lu i p e m a l s au e va cuar ea acestu ia p rin re le e d e lo pa ta ;du p oz ltar ea pamn tu lu i e va cua t, as igu rndu -se o ban ch eta libe ra de 0 ,50 m de la m argi ne aIIn luri i;Ko cuta re a , m on ta rea i d em onta re a p lat fo rm elo r pe n tru ev ac uar ea p mntu lu i sapa t la co tele

  1 1 i1 I 1 n N il oupr in de s prijini rea m alu rilo r.

  U m s o a r l a m e tr u cub n s p tu r .

  51

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  27/135

  C A N T IT IC O D D E N U M IR E R E S U R S A U .M

  A1 I A2 I 81 I 82 I C1 / C2M a n o p e r

  93 1 0 0 6 0 0 1 9 9 0 0 j M u n c it o r n e c a li fi ca t 1 o re j1 .0 2 1 1 .5 3 1 1 .6 8 1 2 .5 3 1 2 . 2 9 j 3 .44T O T A L o re 1 .0 2 1 .53 1 .6 8 2 .5 3 2 .29 3 .44

  D E N UM I RE R E S U RS A CA N T I T IU MI01 I D2 I E1 I E2 I F1 I F2

  CO D

  I I I I I / /kg - 0 .0 0 2 0 .0 0 2 0 .0 0 2 0 .0 0 2k g - 0 .0 0 6 9 0 .0 0 6 9 0 .00 79 0 . 0 0 7 9j m 3 j /0 .0 0 01 /0 .0 0 0 1 1 0 .00 0 1 /0 . 0 0 0 1 /

  M a te r i a l e2 8 7 5 2 7 6 3 1 1 5 2 8 / S co ab e d in o e l2 8 7 4 1 4 5 8 8 6 9 5 4 C u ie c u c a p c o n ic tip a 3 x

  8 0 S 2 1 1 11 2 0 1 0 1 0 2 9 14 22 9 j Sc ind .fag n ea b

  cl .A .gr = 4 0 m m L = 1 8 -4 m1 =6 0 S 8 68 9

  1 20 10 10 29 17 68 51 D ul ap fa g t iv c i Cg r= 50 mm L = 2 5 0 m S8 6 8 9

  12 0 1 0 1 0 2 9 0 0 8 8 8 j Le m n ro t c o ns r u r c oj fa gL = 1 m d su b t.mi n 1 8c m S4 3 4 2

  j m 3 1 - 1 I 0 .0 00 7j 0 .0 00 7j 0 .0 0 08 1 0 .0 0 08 j

  1 m 3 j - j - 1 0 .00 0 3 j 0 .0 0 0 3 1 0 .0 0 0 3 / 0 . 0 0 0 3 /

  M a n o p e r9 31 00 60 01 99 00 / M u nc it or n e c a l i f i c a t Ia re 1 3 .5 1 5 . 2 6 / 3 . 5 2

  T O T A L o re 3 .5 5 .26 3 .525 .29 I 4 .6 7 I 7 .015 .29 4 .67 7 .01

  C A N T I T A Il E N U M IR E R ES UR SA U .MG 1 I G 2 1 H1 1 H 2 1 1 1 1 2 M a t e r i a l e

  s c o a b e d in o e l 1 kg 1 0 .00 2 1 0 .00 2 1 0 .00 2 1 0. 00 2 1 0 .00 2 1 0 . 0 0 2;u ie c u c a p c o nic k g 0 .0 0 7 9 0 .0 0 7 9 0 .0 0 6 9 0 .0 0 6 9 0 .0 0 7 9 0 .0 0 7 9

  c ]2 8 7 5 2 7 6 3 1 1 5 2 8 12 8 7 4 1 4 5 8 8 6 9 5 4

  tip a x 8 0 S 2 11 11 2 0 1 0 1 0 2 9 1 4 22 9 1 Sc in d .fa g n e ab I m3 1 0 .00 0 1 1 0 .0 0 0 1 1 0 . 0 0 0 1 j 0 .0 0 0 1 I 0 .00 0 1 1 0 .0 0 0 1 1

  cI .A .g r= 4 0 m m L = 1 8 -4 m 1 = 6 0 S 8 6 8 9

  52

  C A N T I T A ICO D D E N U MI RE R E S U RS A U .MG1 G k l H1 H 2 1 1 1 20 0 0 0 8 - 0 . 0 0 0 7 02 9 1 7 6 8 5 D u la p fa g tiv c i C m 3 0 .0 0 0 8 0 .0 0 0 7 0 .0 0 0 8 0 .0 0 0 8J ll

  g r= 50 mm L =2 50 mS 8 68 9

  1J 0 1 0 2 90 0 8 8 8 1 L em n r o t c o n s ru r 1 m 3 1 0 .0 0 0 3 1 0 .0 0 0 3 1 0 .0 0 0 3 1 0 .0 0 0 3 1 0 .0 0 0 3 1 0 .0 0 0 3 1c o j fa g L = 1 m dsu b t.mi n 18 c m S4 3 4 2

  9 . 9 89 .98

  M an o p er U :l 1 0 0 60 01 9 9 0 01 M u n ci to r n e ca li fi ca t Iar e I 5 .9 I 8 .86 1 4 .9 1 7 .36 1 6 .65

  T O T A L o re 5 .9 8 .86 4 .9 7 .36 6 .65:C A N TU .M

  J 1 J2

  kg 0 .0 0 2 0 .0 0 2k g 0 .0 0 7 9 0 .0 0 7 9

  m 3 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 1m 3 0 .0 00 8 0 .0 00 8m 3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 3

  C O D D E N U M IR E R E S UR s A ]

  M a t e r i a l e11 82 7 63 1 1 5 2 811 /41 4 5 8 86 9 54

  J II 02 9 1 42 29I I 1 I l 1 0 2 9 1 7 6 8 5I l 1 1 02 9 0 0 8 8 8

  S co ab e d in o e lC u i e c u c a p c o n ic tip a 3 x 8 0 S 2 1 1 1S c i n d.fa g n e a b c lAg r= 4 0 m m L = 1 8 - 4 m 1 = 6 0 S 8 6 8 9D ula p fa g tiv c i C g r= 50 mm L =2 5 0 m S 8 6 8 9L em n ro t c on s ru r c o j fa g L = 1 m d s u bt .m in 1 8 c m S4 3 4 2

  M a n o p er Hl O 6 0 0 19 9 00 I M u n ci to r n e ca lifi ca t Iar e 1 7 .71 1 11 .57

  T O T A L o re 7 .71 1 1 .57

  53

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  28/135

  TsA08Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avandpeste 1 m latime si maximum 10m adancime executatacu sprijiniri cu evacuarea pamantului cu macaraPionier la fundati i subsoluri canale drenuri etc

  Al - n p m n t c u u m id it at e n at ur al a a d nc im e a s p t ur ii 2 -6 m te ren m ijloc iu .A2 - n p m n t mb ib at c u a pa a d nc im e a S p t ur ii 2 -6 m te re n m ij lo ciu .8 1 - n p m n t c u u mid ita te n atu ra l a d nc im ea s ap tu r ii 2 -6 m te re n ta re .8 2 - n p m nt lrn bib at cu a p a d nc im ea s p tu rii 2 -6 m te re n ta re .C l - n p m nt c u um i d it ate n atu ra l a d nc im ea s ap tu rii 2 -6 m te re n fo arte ta re .C 2 - n pam n t im bib at cu a pa a d nc im ea s p tu rii 2 -6 m te re n foa rt e t ar e.D 1 - n p m n t c u u mid ita te n atu ra l a d nc im ea s p tu rii 6 ,01 -1 0 m te re n m ijlo ciu .D 2 - n p m nt m bib at c u a p a d nc im ea s ap tu rii 6 ,0 1-1 0 m te re n m ijloc iu .E l - n p m nt c u u mid ita te n atu ra l a d nc im ea s p t ur ii 6 ,0 1-1 0 m te re n ta re .E 2 - n p m n t lm bib at c u a p a d nc im ea s p t ur ii 6 ,0 1-1 0 m te re n ta re .Fl - in p am n t c u u mid ita te n atu ra l a d nc im ea s ap atu rii 6 ,0 1-1 0 m te re n fo arte ta re .F 2 - in p im n t im bib at cu a p a d nc im ea S p t urii 6 ,0 1-1 0 m te re n fo arte Ia re .Cup r i nde:- s pa re a p m n tu lu i i e va cu are a lu i p e m al c u m a ca ra P io nie r, i n cl u si v J r an s p o rt u l p m n t u l ui lap un ctu l d e in c r ca re in g ale at (0 ,2 50 t) ;- d ep oz ita re a p am nt ulu i e va cu at, a sigu r nd u-se o b an ch eta lib e ra de 0 ,50 m de la m argineas p h J ri i.N u c u pr in d e s p ri ji ni re a m a lu r ilor .S e m as oa ra la m etr u c ub in s p t ura .

  C O D D E N UM IR E R E S UR S A C A N T I T A T IU .MA li A 2 I Bl I 82 I C l I C2 I D1

  Manoper9310060019900 I Munc i to r necal i f icat nrp ? Il 1 117 ')1: 110 1 t:t: I 1 I YTO TA L o re 2 .58 3 .87 3 .26 4 .89 4 .55 6 .83 2 .67I Utilaje

  g 006727 1 M ac ar a p io nie r 0 ,5- 0 ,75 It

  54

  D E N U MIR E R E S UR S A C A N T I T A T IU .M I =r;:::i.=:L L1 J J_ _lEJ

  ManoperI 1 0 0 000199 00 I Mun c it o r n e c a li fi c at 1 or e 14 .01 13.35 15.03 14 .6516 . 9.

  TO TA L o re 4 .01 3 .35 5 .03 4 .65 6 .9 :I Utilajeu 4 0 1 Maca ra p io nie r 0 ,5 -0 ,75 It 07 9J 1 0 .84 1 .21

  TsAC

  Sapatura manuala de pamant in drenuri cu lat ime demaximum 1 m cu evacuare manuala in terenuri cuimpingeri mari si sprijiniri puternice'" In p m n t c u u mid ita te n atu ra la a d nc im ea s pa tu rii 0 -1 ,5 m te ren u or.M In p m n t im bib at c u a pa a d nc im ea s ap atu rii 0 -1 ,5 m te ren u or.11 1 In p m nt c u u m id ita te n atu ra la a d nc im e a s ap tu rii 0 -1 ,5 m t er en m ij lo ci u. W , In p mn t im biba t cu ap ad nc im ea s p a fu ri l 0 - 1,5 m te re n m ijlo ciu .f l1 .ln p m n t c u u mid ita te n atu ra la a d nc im ea s p tu rii 0 -1 ,5 m te re n ta re . In p m n t m b iba t cu a pa a d nc im ea s p fu rii 0 -1 ,5 m te re n ta re .

  In p m n t cu um id ita te n atu ra l a dnc im ea s p tu r 0 -1 ,5 m te re n fo arte ta re .Il In p m n t m bib a c u a p a d nc im ea s p t u r ii 0 -1 ,5 m te re n fo ar te I ar e.I 1 In p m n t cu u mid ita te n atu ra la a d nc im ea s ap iu rii 1 ,5 -3 m te ren m ijloc iu .1 2 In p m n t m bib at cu ap adnc im ea s p tud i 1 ,5 -3 m t er en m ij lo ci u. ln p m n t cu um id ita te n atu ra l a d nc im ea s p fu rii 1 ,5 -3 m te re n ta re .1 :2 ln p m n t im bib at cu a p a d nc im ea s p fur il 1 ,5 -3 m te re n t ar e.1 ln p m nt c u u m id ita te n at ur al a d nc im ea s pa tu rii 1 ,5 -3 m te re n fo arte ta re . ln p m n t m bib at c u a p a d nc im ea S p t urii 1 ,5 -3 m te re n fo arte ta re .

  111 ln p m nt c u u mid ita te n atu ra l a d nc im ea s p tur ii 3 ,01 -4 ,5 m te re n m ijlo ciu .112 ln p m n t im b ib at c u a pa a d nc im e a s p tm i 3 ,01 -4 ,5 te r e n m i jl o ci u .11 ln p m n t c u u mid ita te n atu ra l a d nc im ea S p tu rii 3 ,01 -4 ,5 m te ren ta re .12 -ln p m n t im bib at cu a p a d nc im ea s p fu rii 3 ,01 -4 ,5 m te re n ta re .J1 .ln p m n t c u u mid ita te n atu ra l a d nc im ea s p tur ii 3 ,01 -4, 5 m te re n fo arte ta re .J2 n p m n t im bib at cu a pa a d nc im ea s p at ur ii 3 ,01 -4 ,5 m te re n fo arte ta re .upr inde :

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  29/135

  - s p a rea p m nt ul ui i a ru nc ar ea l ui p e m a l s au e va cu ar ea a ce stu ia p ri n r el ee d e l op at ;- d ep oz it ar ea pam nt ul ui e v acuat , asigurndu -s e o ba nc he ta libe r de 0 ,5 0 m d e la m arg in eas p a l urii;- executarea , m o nt ar ea i d em o nta rea p latfo rm e lo r p e nt ru e v ac u ar ea p m n f u l u i sapa t.N u c up ri nd e s prij in i re a ma l u ri la r.S e m s oa r la m etru cub n sapatu ra .

  CANT IT A ICO D DENUM IR E R E SURSA U .MA 1 1 A2 1 81 1 82 1 e1 1 C2

  n oper93100600199001 Mun c it o r n e c al if ic at 1 o r e 11.2211. 8311.94 12.91 13.44 15.16

  TO TAL o re 1 .22 1 .83 1.94 2 .91 3 .44 5 .16 CA NT lTA IDE NUM IRE RESURSAOD U M f r F2__------------ -----------------------j----

  t erile28752763115281 S co ab e d in o te l2874145886954 C uie c u c ap co nte lip a 3 x

  80 S 2111120101029176851 D ula p fa g liv e l C

  g r= 50 mm L=2 ,50 m S8689

  12 01 01 02 90 08 88 1 L em n r ol c on s r ur c oj fa gL=1 m d sub t.m in 18cm S4342

  120101029142291 Scind .fa g n ea bc/ .A .g r= 40m m L= 1 ,8-4m1 =6 0 S 8 68 9

  kg 0 .00 4 0 .00 4 0 .00 4 0.004kg - 0.0149 0.0149 0.0139 0 .0139

  1 m3 1 - 1 - 10 .001210 .001210.001310 .00131

  1 m 3 1 - 1 -10 .000610.000610 .000610.0006 1

  1 m3 1 - 1 - 10 .00 01 10.0001 10.0001 10.0001 1

  noper93100600199001 Munc ilo rnecalifica t 1 o re 14.33 16.5 1 3 .66

  TOTAL ore 4 .33 6 .5 3.665.49 1 5.77 1 8. 6.65 .49 5.77 8 .66

  CANTIT ATI

  kg 1 0. 00 4 0 .00 4 0.004 \ 0.004 \ 0 .00 41 0 .00 4kg 0 .0139 0.0139 0 .014 9 0.014 9 0. 01 39 0 .0139

  COD DENUM IRE R E SU R SA U. M 1----, I12terile

  11//02 763 115 281 S co abe d in oel 4 45 8 8 6 9 5 4 C uie c u c ap c on ic

  tip a 3 x 80 S 2111IJ0101 029176851 Dulap fag livcl Cgr=50mm L=2 ,50 m

  S8689I ()10 1029008881 Le mn rol co ns rur 1 m3 10.000610 .000610.000 610.00 0610 .000610 .0006co j f ag L =1m dsub t.m in 18cm S

  4342I 01 01029142291 Sc ind.fag nea b 1 m3 10.0001 10 .0001 10.000110 .0001 10.0001 10.0001cl Ag r=40m m L= 1 ,8 -

  4m 1=60 S 8689

  1 m 3 10.00 1310 .00 1310 .001 210.001210.001310 .00 131

  noper10 06 00199001 Munc ilo r necal i f ical 1 ore 1 7 .1 11 0 .65 1 5 .55 1 8 .33 1 7.77 111 .66

  TOTAL ore 7 .1 10.65 5 .55 . 8.33 7.77 11.66: - ' : . _ = . = = : : : : ; = = = = = = = = E J 2 I OD DENUM I RE R E SUR SA

  teri le287 5276311 52 8 S co abe di n o el287 414588695 4 Cui e cu ca p c on ic tip a 3 x 80 S 2 111201010291768 5 D ul ap f ag tiv e l C g r=50m m L=2,50 m S 86892010 102 900888 Lemn ro l cons ru r c oj fa g L=1 m d s ub t.m in 18cm S

  4342201 01029142291 S ci nd .fa g ne ab c lA gr= 40 mm L= 1 ,8 -4 m 1 =6 0 S 8 68 9

  noper

  kg 0 .004 0 .00 4kg 0 .013 9 0 .013 :m3 0.00 13 0 .001 ::m3 0 .0006 O O O O

  1 m3 I 0 .0001 10.000-9310 060019900 I Mu nc ito r necali fica t 1 or e 1 9 .55 114 .33

  TOT AL ore 9.55 14.3

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  30/135

  Sapatura manuala de pamant in drenuri cu latimea depeste m cuevacuare manuala in terenuri cu

  impingeri mari si sprijiniri puternice

  A 1 - i n p m nt cu um id it at e n atu ra l a d nc im ea s p lu rii 0 -2 m , te ren u o r.A 2 - n p m nt mb iba t cu a pa a d n c im ea sep a tu rii 0 -2 m , t eren u or .81 - n p m n t c u u mid ita te n atu ra l ad nc im ea s p tu r ii 0 -2 m , te re n m ijloc iu .82 - n p m n t im b iba t cu a p a dn c imea s p tu ri i 0 -2 m te re n m ijloc iu .C 1 - in p m nt cu um idi ta te na tu ra l a d nc im e a s p t urii 0 -2 m , t er en t ar e.C 2 - in p m n t imb iba t c u a p a d nc im e a s p t uri i 0 -2 m , te ren ta re .D1 - in p m nt cu um i d ita te na tu ra l ad nc im ea s p t uri i 0 -2 m , te re n f oa rt e t ar e.D 2 - i n p m nt m b iba t c u a p a d nc im ea sap tu r ii 0 -2 m , t er en f oart e ta re .E1 - in p m n t cu um idi ta te n at ur al a dn cim ea sa pa tu r ii 2 ,01 -4 m , te re n m ijlo c iu .E 2 - n p m n timb iba t c u a p a d nc im ea s p tu rii 2 ,0 1 -4 m , te r e n m i jl o ci u.F 1 - i n p m n t c u u mid it ate n a t ur a la a d nc i m e a s p tu r ii 2 ,01 -4 m , t ere n tar e .F2 - n p m nt m bib at cu a p a d n c im e a s p t un i 2 ,01 -4 m , te re n t ar e.G 1 - n p m nt c u u m id ita te n at ural a d n c im e a s a pa iu ri i 2 ,0 1 -4 m , te re n f oa rt e ta re .G 2 - in p m nt mb i b a t cu ap a d n c im ea s pa ton i 2, 01 -4 m , te re n f oar t e t ar e.H 1 - n p m nt c u um i di ta t e na tu ra l a d n c im ea s p turi i 4 ,01 -6 m , te ren m ij loc iu .H2 - in p m n t m b iba t c u ap a ad nc im ea s p t ur ii 4 ,0 1 -6 rn , te re n m ijloci u .1 1 - i n p m n t cu um id ita te na tu ra la a d nc im ea sapa tu rii 4 ,0 1 -6 m , te re n ta re .1 2 - n p m nt m bib at c u a pa a dn cim ea s p t urii 4 ,01 -6 m , t er en t ar e.J1 - in p m n t cu um id i ta te n a tu ra l a d nc im ea S p tu ri i 4 ,0 1 -6 m , t er en f oarte ta re .J 2 - n p m nt m b ib a t cu a pa a d nc im e a s ap t uri i 4 ,01 -6 m , t er en f oa rt e t ar e.K 1 - in p m n t cu um idi ta te n at u ra l a dn cim ea s p tu r ii 6 ,0 1 -8 m , te re n m ijlociu .K2 - in p m n t im bi b a t cu ap a d n ci me a s p t u rii 6 ,0 1- 8 m , t er en m ijl oc iu.L 1 - i n p m n t cu um id ita te n atu ra la a d nc im ea sap tu ri i 6 ,01 -8 m , te re n t ar e.L2 - in p m nt m b lba t c u a pa a d nc im ea sap t u r ii 6 ,01 -8 m , t er en t are .M 1 - n p m n t c u u mid ita te n atu ra l a d n c im ea s pa tur ii 6 ,0 1 -8 m , te ren fo a rt e t ar e.M 2 - in pm n t lm i t cu a pi a d nc im ea s p tu ril 6 ,01 -8 m , t ere n fo art e tar e .N 1 - in p m n t c u u mid it at e n at ur al a d nc im ea sap tur i i 8, 0 1 -10 m , t ere n mi j loc iu .N 2 - n p m n t m b iba t c u a p a d nc im ea s ap ato rii 8 ,01 -10 m , l e re n m i jl o ciu .01 - n p m n t cu um id ita te na tu ra l ad nc im ea s p tu rii 8 ,01 -10 m , te ren ta re .02 - n p m n t im bib at c u a pa a d nc im ea s ap atu rii 8 ,01 -1 0 rn , t ere n ta re .P 1 - n p m n t cu um id ita te na tu ra l ad nc im e a s pa tu r i i 8 ,01 -10 m , te re n f oa rte ta re .P2 - n p m n t m b iba t cu a p a d nci m ea s p tu r ii 8 ,0 1-1 0 m , te re n foar te ta re .C up rind e :

  58

  I IlU llB pa mn tu lu i i a run ca rea lu i pe m al s a u e v ac u are a ac es tu ia p r in rel ee de lo p a t ;lo l. lla rea p am n tu lu i e va cu at asigu rn du-se o ba n che t libe r de 0 ,3 0 m d e la m arg inea,11 1 I11 ;IiIIla rea , m on ta re a i d em o nt ar ea p la tf or me lo r p en tr u e va cu are a p m n tu lu i S pa t.

  IIl .ll pr lnde sp rij in irea m alu rilo r.I IUIK oa r la m et ru cu b n sa pat ura .

  E N U M I R E R E S U R S

  Manoper\1 1 1 \1 )06 0019900 \ M un c ito r n ec a lifica t \ or e \ 1 .08 1 1 .62 \ 1 .85 12 .78 12 .58TO TA L o re 1 .08 1 .62 1 .85 2 .78 2 .58===;:::========= A N T lT A IC O D D E N UM IRE RE S URS U .M T;C2 D 1 D 2 1 L

  Materiale\ m 31\ kg 1

  1

  - 1

  1

  1

  10 .0 0 071 0 .0 0 0710 .0 0 691 0 .00 69 1

  - \ 0 .0 0 0 1 10 .00 01 11 0 .00 031 0 .0 003 \

  - 1 0 .0 02 1 0 .00 2

  - 1

  - 1

  - 1

  111010 291 768 5 i Du lap fa g tiv c i C g r= 50 mm L ;:2 ,50m S 8689

  1) /11 4145 8869541 C u ie cu cap con ic tip a 3 x 80 S2111 J0 10102 9142291 Scind .fag ne ab cI .A .g r= 40m m L=1 ,8 - 1 m 3 14m 1=60 S 8689

  1 J I)101 02 900 888 1 Lemn r o t co n s r u r co j f a g L=1md 1 m 31sub t.m in 18 cm S 434 2

  11 76 2763 11528 1 S co ab e d in ote l 1 kg 1Manoper

  1 o re 1 3 .87 14. 02 16 .03 1 3. 6 1 \TO TA L ore 3 .87 4 .02 6 .0 3 3 .61

  . _ . . . 0_ - - - - C A N T IT A I

  C O D I D E N UM IRERESURSA . U .M - - F 2 J - - - - - I - - - : - IF1 F 2 G H1._ - _ . _ ..Materiale11 0060019900 1 M u n c ito r n e ca li fi ca t 5 .425 .42

  10 10 29176 851 D u la p fa g tiv c i C g r= 5 0mm 1 m 31 0 .00 07 1 0 .00 07 1 0_000 71 0 .00 07 1 0 .0 0 07L=2,50 m S 8 68 9

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  31/135

  CANTIT A IJ .MF1 F2 G1 G 2 H1

  kg 0 .0069 0 .0069 0.0069 0 .0069 0.0069

  _._DENUM IR ERESURS I

  8 7 4 4 5 8 a 6 J C ui ;; c a p c o n l e lip a 3 x -80 S 211 1

  120101 0291422 91Sc in d.fa g nea b 1 m 3 10 .0001 10.000110 .00 01 10 .0 0 01 10.0001 1cI .A .gr=4 0 mm L =l , 8- 4m1= 60 S 868 9

  120101029008881 Le mn ro t c o n s r ur coj fag 1 m 3 10.00031 0 .00 031 0.0003 1 0.00 031 0 .00031,L= lm d sub t.m in 18 cm S43 42

  28752763 1 1 52 8 1 Scoa be d in o el 1 kg 10.00 210 .00 210 .00 21 0 .00 2 1 0 .00 2

  CO D I D EN UM IR ER ES UR SA1

  CANTI TA IU .M - 1 ._I IM 1

  Materiale2010102 917 68 51D u la p f a g t iv c i C g r= 5 0mm

  L =2 ,5 0 m S 8 68 9128741458 86 9 5 41Cu i e c u c a p c oni c tip a 3 x

  80 S 2111120101 029142291Sc indJag neab

  c iAg r=40mm L=1 ,8-4m1 =6 0 S 8 68 9

  12010 1029008881L emn ro l con s rur c o j f a gL=lm d subt.m in 1 8c m S4342

  287 5276311 528 1Sco a b e d in oe l

  Manoper

  Manoper310 0600199001Munc i t or necali fica t

  93100600199001 Munc ito r necal ificat Iar e 1 4.9 4 I 7 .41 I 6.39 I 9.59 I 5 .25TOTAL o re 4.94 7.41 6 .39 9 .59 5 .25_

  DEN UMIR ERESURSA U. M CA NT IT A I_ I H2 1 11 I 12 1 Jl I J2

  MateriaJg ::L CA NT IT A ICO D DENUMIRERES : _ .L: _ M2 N2 l 02 -__ L__ _

  C O I

  1 m3 10.00071 0 . 00 0 7 1 0 .0007 1 0 .00071 0.00071 k g 1 0.0 0691 0 .006910.00 6910.006910 .006911 rn3 10 .0001 10 .0001 10 .0001 10 . 0 00 1 1 0.0001 1

  1 m 3 10 .00031 0 .00031 0 .00 031 0 .00 031 0 .000 31

  1 kg 1 0 .00 2 1 0.002 1 0.002 1 0 .00 2 1 0 .00 2

  6.9 110 .35 1 9.79 114 .69 1 10 .46 .9 10 .35 9.79 14 .69 10 .4

  Iar e 1TOTAL o re

  20 10102 9176851 Ou lL= 2 ,50 m S 8689

  12874145886954 1 Cu ie cu c ap c on ic ti p a 3 x80 S 2 111

  12010102914 2291 Scin dJag ne abcl Ag r= 40 mm L =l ,8 -4 m1=60 S 8689

  120101029008881Lemn ro c on s r u r coj fagl=l m d sub t.m in 18cm S4342

  28752763115281 S c oa b e d in o elManoper

  9310060019 90 0 I M uncitor necalifi cat

  I1 kg 10.00691 0 .00 6910 .00 691 0 .00 69 1 0 .006911 m 3 10 . 00 0 1 1 0 . 00 0 1 10 .0001 10 .0001 1 0. 00 01 1 201 010 29176851 D u la p f a g t iv c i C g r= 5 0mmL =2 ,5 0 m S 8 68 9

  1287 41458 869 541C uie c u c sp c on ic tip a 3 x80 S 211 1

  1201 010 29142291Sc ind.fa g n e abcI .A .gr =4 0m r n L =1, 8-4m1=60 S 8689

  120101 029008881Lemn rol cons ru r c o j f a gL= lm d s u bl.m in 18 cm S43422875276311 528 1 Scoabe d in o e l

  Manoper03 10060019 900 1 Munc itor neca li f icat

  Materiale

  1 m3 10. 0003 0 . 00 0 3 1 0.00031 0.0003 1 0 . 00 031 .

  1 kg 1 0 .00 2 / 0 .00 2 I 0.002 1 0 .002 / 0 .0021 ore 1 7.88

  TOTAL ore 7 .887 .31 /10 .97 1 8 .557 .31 10 .97 8. 55

  12 .8312 .83

  1 m3 10 .000710.0007 1 0 .00071 0. 00 071 0 .00071 kg 10.0069 1 0.0069 1 0 .00691 0.0069 1 0. 006911 m3 10 .0001 10 .0001 10 .0001 10 .00 01 10.0 00 1 1

  1 m3 10 .0 0 03 1 0 .00031 0.0 00 3 /0 .000 31 0 .00031

  I kg / 0 .00 2 1 0.00 2 1 0 .002 1 0 .00 2 1 0.00 2Ia re 1 15 .6 1 9 .45 114 .18 113 .21 119 .82

  61

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  32/135

  [ I D CA NTIT ICOD DENUM IRE RESURS U .M M2 N1 N2 01 02__ __ i ______ _ __TOTAL ore 1 5 .6 9 .45 14 .1 8 13 .21 19 .8 2

  CANTCOD DENUM IRE RESURS U .M P 1 P 2 __

  Mate r ia le20101029 17 6 8 5 Du lap fag tiv c i C g r=5 0mm L= 2 ,5 0 m S 8 68 9 m 3 0.0 00 7 0 .000728 74 1 4 5 8 8 6 9 54 C uie c u ca p c on ic t ip a 3 x 8 0 S 21 11 kg 0 .0 0 6 9 0 .00692 01 0 1 0 2 9 1 4 2 2 9 Sc ind .fa g n ea b c I.A .g r=4 0m m L= 1 ,8 -4m 1=6 0 S 868 9 m3 0.00 01 0 .00012 0 1 0 1 0 2 9 0088 8 lem n ro t c on s ru r co j f ag L = 1m d s ub t.m in 18 cm S m3 0.0 0 0 3 0.0 0 03

  4 3 4 22 8 7 5 2 7 6 31 1528 / S co ab e d in o e l / kg 0 .00 2 0. 002

  Manopera9 3 1 0 0 6 0 0 1 9 9 0 0/ Mun c it o r n e c al if ic a t o re /13 .4 2 /20 .13

  TO TAL o re 1 3 .42 20 .13

  1

  TsA

  Sapatura manual a de pamant in drenuri cu latimea depeste m cu evacuarea pamantului cu macara Pionier

  in terenuri cu impingeri mari si spr ij in ir i pu terniceA i n p m n t c u u m id it at e n a tu ra l a d n c im ea sa p nm i 2 -6 m , te re n m ij loc iu .A2 - n p m n t l r nb ib at c u a pa a d nc im e a s p tu r ii 2 -6 m , te r en m i jl o ci u.11 1- n p rn n t c u u mid ita te n atu ra l a d nc im e a sap tu ri i 2 -6 m , ter en ta re .11 2- n p m n t im b iba t c u a pl ad nc im ea s p t u rii 2 -6 m , te ren ta re .C n p m n t cu um i di ta te n a tu ra la a d nc im ea s pa tu rii 2 -6 m , t er en f oa rt e t ar e.C 2 in p m n t i m b o b at c u a pa a d nc i me a s ap at urii 2 -6 m , te re n fo arte ta re .D1 - in p m n t cu umid i ta te na tu ra l a d nc im ea sa pa iu rii 6 ,01 -10 m , t ere n m ij lociu .D2 - n p m n t im biba t c u a p a d nc im ea 5 pa tu rii 6 ,01 -10 rn , te re n m ij loc iu .1 - in p m n t c u u mid ita te nat ur a l ad nc im ea s p lu rii 6 -1 0 m , ter en ta re .2 - n p m n tim bib a t c u ap ad n c im ea s ap afu rii 6 -1 0 m , te ren tar e . 1 - n p m n t c u u m id it at e n at ural a ad nc im ea sapa fu r ii 6 -10 m , t er en f oa rt e t ar e.2 - in p m n t imb iba t c u ap ad n cim ea s ap fu ri i 6 -1 0 m , te re n f oa rte ta re .

  8 1 - in p m n t cu um id it at e n at ur ala a d nc im ea s ap atu rii1 0 ,0 1-1 4 m , t er en m ij lo c iu .G 2 - in p am n t im bib at cu ap ad nc im ea s p t ru i i 1 0 ,01 -14 m , t e re n m i jl o ciu .H 1 - in p m n t cu um id it at e n at ur al a d n c im e a s a p l ur ii 10 ,01 -14 m , t er en t ar e.H 2 - n p rn n t lm blba t cu a pa a d nc im ea s p tu r 10 ,0 1 -1 4 m , t er en t ar e.1 1 - in p m n t cu um idi ta te n at ur ala a d nc im e a sa p a tu r ii 10 ,01 -1 4 m , t er en f oa rte tar e .1 2 - in p m n t imb iba t cu ap a ad nc im ea s ap atu rii 1 0, 01 -14 m , te ren foa rte tare .J 1 - in p m n t c u u m id it at e n a tu ra la ad n c im ea s p at ur ii 1 4,01- 18 m , t er en m i jloc iu .J 2 - in p a m n ti m bib a t cu ap a ad n c im ea s ap atu rii 1 4 ,01 -18 m , te re n m ij loc iu .K 1 - i n p m n t c u u m id it at e n at ur al a d nc im e a s ap at uri i 14 ,01 -1 8 m , te re n t ar e.K2 - in p m n t im biba t c u ap a. a d n cim ea sa p tu rii 14 ,01 -18 m , te ren tar e .L 1 - in p m nt c u u m id ita te n atu ra la a d nc im ea s p tu ri i 14 ,0 1 -1 8 m , t er en f oa rte tar e .L2 - in p m n t m bib at c u a pa a d nci m e a s p at or il 1 4,0 1-1 8 m , t e re n f o ar t e tar e .Cupr inde :- sapa r ea p m nt ulu i i ev acu are a lu i p e m al cu m aca ra P ion ier , i nc lu s iv t ra n sp o rt ul p m n tu lu is ap at la p un ct u l d e i nc arc are in ga le ata 0 , 25 0 1 );- d e p ozi ta re a p am nt ul ui e va cu a t, a s ig u r n du -s e o b a nc h et a liber de 0 ,50 m de la m arg ine as p tu ri i.Nu cup rin de s pr ij in ire a m a l uri i a r.Se m asoa ra la me tr u cu b in sa pat ur a.

 • 7/22/2019 65421241 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

  33/135

  CO D= I DENUM IRE RESURsA '" L M anoper

  9310060019900 1 M unc i tor ne cali fica t

  U .M I A 1

  1 ore 1 2 .86 1 4 .3 1 3 .55 15 .33 15 .01 17.52 12 .95TO TA L ore 2 .86 4 .3 3 .55 5 .33 5 .01 7 .52 2 .95

  U til a je292214000672? lM acarapionierO ,5- 0 ,75t f I ore lu.o:Jlu:10lu.0:1II.Uqlu.IJI 1.1 IU.I ]

  ---1C O D D EN U M I RE R E S U R SA U .M C A N T IT A I G 2I ._ .... _

  M anoper,9310060019900 1 M unc ito r n e ca l if ic a t 1 ore 1 4 .43 13 .64 15 .46 15 .11 1 7 .6713 .08 1 H3

  TOTA L ore 4 .43 3 .64 5 .46 5 .11 7 .67 3 .08 4 .63U ti laje

  , 0006727 a 'p ionier 0 ,5- 0 ,75 It 1 .11 1 .31._-- -- __ .\ . . , ,

  CANT I T A IC O D D E N UM I R E R E S U R S A U .M H1 K1M anope r

  931006001990 0 I Munc ito r n e c al if ic a t 1 ore 13 .78 15 .67 15 .26 17 .8913 .25 14 .88 13 .96I

  129221

  TO TA L ore 3 .78 5 .67 5 .26 7 .89 3 .25 4. 88 3 .96I I J M acara pionier 0 ,5 -0 ,75 tf I 0.98 11 .47 11 .0

  I .__.

  lE R ES U R S A U .M C A N T IT IK2 1 L 1 T lManope r 1 ore 15 .94 15 .441 8 .16

  C O D

  9310060019900 I MuncTOTA L ore 5 .94 5 .44 8 .16I U tila je

  21400067E J M aca ra p io nier 0 ,5 -0 ,7 5 I t

  6

  TsA12

  Sapatura manuala de pamant de pana la 600 madanc ime in gropi cu sectiune poligonala sau

  circulara avand lat imea sau diametrul cer cului de panala 1 50 mexecutata c u sprijiniri cu evacuare manuala

  in fundatii puturi etc.fiI 111 emant cu um id itate natu ral adnc ime a sa p turi i 0 -1 ,5 m , te ren u or ,f J In pam n t im bib at c u apa adnc im ea s p