5. lucrator comercial

19
S.C. OLTENIA ROBYCRIS S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL

Upload: roxanaureche

Post on 07-Jul-2016

349 views

Category:

Documents


14 download

DESCRIPTION

EVALUARE SSM LUCRATOR COMERCIAL

TRANSCRIPT

Page 2: 5. Lucrator Comercial

LUCRĂTOR COMERCIAL

MIJLOACE DE PRODUCTIEMijloacele de productie cu care este dotat magazinul sunt urmatoarele:- casă de marcat;- vitrine;- standuri de probe;- rafturi de depozitare a marfurilor;- instalatii electrice de iluminat si forta;- produse destinate comercializării;- instalatii de ventilatie; etc.

MEDIUL DE MUNCATemperatura in spatiile de munca si depozitare este asigurata de instalatii

individuale de incalzire.Iluminatul la locurile de munca este mixt; in parte natural si apoi artificial in

toate cazurile in care cel natural nu asigura vizibillitatea corespunzatoare actiunilor ce se desfasoara in spatiile de depozitare, pe caile de acces si in spatiile de vanzare.

Microclimatul nu prezinta depasiri ale umiditatii, pulberilor sau a unor substante gazoase degajate in atmosfera de munca.

SARCINA DE MUNCAConsta, in general, in executarea urmatoarelor operatiuni:- prezentarea la serviciu in stare de normalitate si la ora stabilita;- preluarea sarcinii de munca de la seful ierarhic superior pentru ziua respectiva;- preluarea echipamentului de protectie;- verificarea conditiilor de securitate de la locul de munca;- executarea operatiunilor de depozitare a marfurilor in spatiile de depozitare, rafturi;- asezarea marfurilor in stive sau rafturi, dupa caz, respectand conditiile de ssm;- respectarea greutatii maselor transportate in functie de prevederile Instructiunilor specifice de SSM;- executarea operatiunilor de prezentare a marfurilor pe tejghea, rafturi, stive si depozite pentru clienti;- întocmirea actelor de însoţire a mărfurilor o data cu vanzarea marfii ( facturi, avize, etc. );- predarea marfurilor catre cumparator;- respectarea disciplinei la locul de munca in ceea ce priveste realizarea sarcinilor de munca si relatiile cu cumparatorii.

Page 3: 5. Lucrator Comercial

- executarea operatiunilor functionar – contabile la mesele de birou;- verificarea la plecare a instalatiilor electrice de apa si gaze si scoaterea din priza a tuturor aparatelor utilizare in cursul zilei.

EXECUTANT- persoana incadrata in munca trebuie sa fie corespunzatoare din punct de vedere al sanatatii pentru functia pe care o indeplineste;- nu va fi admisa nicio persoana la lucru fara ca in prealabil sa i se aduca la cunostinta riscurile la care este expus pentru postul ce urmeaza sa-l ocupe precum si masurile ce trebuie sa le respecte;- obligativitatea purtarii echipamentului de protectie in timpul lucrului;- omisiuni in timpul indeplinirii sarcinilor de munca;- activitatea se desfasoara conform programului stabilit.

IDENTIFICAREA FACTORILOR DE RISC MIJLOACE DE PRODUCŢIEFactori de risc mecanic1. Deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de către mijloacele de transport - acces la locul de muncă cu mijloace auto ‚la aprovizionarea cu produse etc.2.Rostogolirea produselor neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate3. Rasturnarea produselor depozitate necorespunzator sau pe suport improvizat (atat in depozite cat si in magazine)4. Suprafeţe sau contururi periculoase – contact direct al epidermei cu suprafeţe tăietoare, înţepătoare, alunecoase5. Manipularea banilor purtători de microbi (dermatite de contact, conjunctivite)6. Cedarea rafturilor prin supraincarcare cu marfa (produse)7. Recipiente sub presiune: recipiente de aer comprimat (compresoare)8. Lovire la circulaţia pe scări sau de mobilierul din dotare9. Contactul accidental al epidermei cu suprafeţe supraîncălzite ale aparatelor10. Caderea de la acelasi nivel prin alunecare, impiedicare

Factori de risc electric11. Electrocutare prin atingere directă sau indirecta conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită , tablouri electrice neasigurate, legaturi improvizate etc.12. Electrocutare prin atingere accidentala a prizelor defecte

MEDIUL DE MUNCĂFactori de risc fizic13. Curenţi de aer –deschiderea usilor la aprovizionarea cu produse in depozit,14. Pozitii de lucru fixe (vanzator)15. Calamităţi naturale – seism, inundaţii, trăsnet

Factori de risc biologic

Page 4: 5. Lucrator Comercial

16. Microrganisme în suspensie în aer, în vecinătatea caselor marcat( bani ).17. Îmbolnăvire prin intrare în contact cu persoane purtătoare de boli contagioase.

SARCINA DE MUNCĂ Solicitare fizică18. Poziţii de lucru forţate, vicioase –ortostatism prelungit19. Efort dinamic mare la manipularea manuală a unor sarcini apropiate de limita maximă prevăzută de lege

Solicitare psihică20. Stres cauzat de ritm intens de muncă, decizii rapide în timp scurt(relaţii cu clienţii, comenzi de marfă, etc.)21. Operaţii repetitive de ciclu scurt

Conţinut necorespunzător22. Cai de circulatie prea inguste sau neamenajate la manipularea produselor23. Neinstruirea lucratorilor cu privire la activitatile periculoase24. Transmiterea sarcinilor de muncă prin intermediari

EXECUTANTAcţiuni greşite25. Deplasari,stationari in zone cu pericol26. Deplasari cu pericol de cadere de la acelasi nivel prin alunecare,impiedicare, dezechilibrare27. Depozitarea necorespunzatoare a produselor cu pericolde cadere, rostogolire28. Utilizarea necorespunzatoare a echipamentului de protectie29. Manevrarea gresita a a mijloacelor de transport la aprovizionarea cu produse30. Blocarea cailor de acces prin depozitarea necorespunzatoare a produselor31. Deplasari pe drumuri publice fara cunoasterea si respectarea legislatiei rutiere in vigoare32. Parasirea locului de munca pentru necesitati firesti

Omisiuni33. Omiterea efectuarii operatiilor care asigura propria securitate in procesul de munca34. Uitarea diferitelor aparate în priză utilizate in timpul zilei35. Neutilizarea EIP din dotare36. Nesemnalizarea corespunzatoare a zonelor cu pericol si a iesirilor de urgenta37. Lipsa de concentrare asupra operatiunii pe care o executa datorita unor factori exogeni de natura particulara (familiala, profesionala,etc)38. Lucrul cu videoterminale fara aviz favorabil de la medicul de medicina muncii

Page 5: 5. Lucrator Comercial
Page 6: 5. Lucrator Comercial

UNITATEA : S.C. OLTENIA ROBYCRIS S.R.L.

FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ

NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 4

SECŢIA: SPAŢII COMERCIALE DURATA EXPUNERII: 8 h

LOCUL DE MUNCĂ: LUCRĂTOR COMERCIAL

Echipa de Evaluare:Administrator – Neciu AlinaEvaluator – Ing. Nidelea IonInsp. SSM – Ureche Roxana Elena

COMPONENTA SISTEMULUI DE

MUNCĂ

FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri)

CONSECINŢA MAXIMĂ

PREVIZIBILĂ

CLASA DE GRAVI-TATE

CLASA DE PROBA-

BILITATE

NIVEL PAR-

ŢIAL DE RISC

0 1 2 3 4 5 6

MIJLOACE DE PRODUCŢIE

Factori de risc mecanic

1. Deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de către mijloacele de transport - acces la locul de muncă cu mijloace auto ‚la aprovizionarea cu produse etc.

DECES 7 2 4

2. Rostogolirea produselor neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate DECES 7 1 33. Rasturnarea produselor depozitate necorespunzator sau pe suport

improvizat (atat in depozite cat si in magazine) INV 4 4 4

4. Suprafeţe sau contururi periculoase – contact direct al epidermei cu suprafeţe tăietoare, înţepătoare, alunecoase

ITM 3-45 zile 2 5 3

5. Manipularea banilor purtători de microbi (dermatite de contact, conjunctivite) Itm 1-3 zile 2 3 2

6. Cedarea rafturilor prin supraincarcare cu marfa (produse) DECES 7 1 37. Recipiente sub presiune: recipiente de aer comprimat (compresoare) DECES 6 1 38. Lovire la circulaţia pe scări sau de mobilierul din dotare ITM < 3 ZILE 2 1 19. Contactul accidental al epidermei cu suprafeţe supraîncălzite ale

aparatelor de uz casnic;ITM 3-45

ZILE 3 3 3

10. Caderea de la acelasi nivel prin alunecare, impiedicare ITM-3-45ZILE 2 4 2

Factori de risc electric

11. Electrocutare prin atingere directă sau indirecta conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită , tablouri electrice neasigurate, legaturi improvizate etc.

DECES 7 2 4

12. Electrocutare prin atingere accidentala a prizelor de incercare a articolelor electrice la vanzare

DECES 7 1 3

MEDIULDE MUNCĂ Factori de risc fizic

13. Curenţi de aer –deschiderea usilor la aprovizionarea cu produse in depozit,

ITM<3ZILE

2 2 2

14. Pozitii de lucru fixe (vanzator) Itm 3-45 zile 3 3 3Factori de risc biologic 15. Calamităţi naturale – seism, inundaţii, trăsnet DECES 7 1 3

Page 7: 5. Lucrator Comercial

16. Microrganisme în suspensie în aer, în vecinătatea caselor marcat( bani ) Itm 1-3 zile 2 3 217. Îmbolnăvire prin intrare în contact cu persoane purtătoare de boli

contagioaseITM<3-45

ZILE3 3 3

SARCINADE MUNCĂ

Suprasolicitare fizică

18. Poziţii de lucru forţate, vicioase –ortostatism prelungit ITM 3-45 zile 2 6 3

19. Efort dinamic mare la manipularea manuală a unor sarcini apropiate de limita maximă prevăzută de lege

ITM 3 – 45 ZILE 4 4 4

Suprasolicitare psihica20. Stress cauzat de ritm intens de muncă, decizii rapide în timp

scurt(comenzi marfă, lucrul cu clienţii) ITM 1-3 ZILE 2 2 2

21. Operaţii repetitive de ciclu scurt ITM 1-3 ZILE 2 3 2

Continut necorespunzator

22. Cai de circulatie prea inguste sau neamenajate la manipularea produselor ITM 3-45 zile 5 1 3

23. neinstruirea lucratorilor cu privire la activitatile periculoase ITM 3-45 ZILE 6 1 3

24. Transmiterea sarcinilor de muncă prin intermediari;NEGLIJABIL 1 3 1

EXECUTANT

Acţiuni greşite

25. Deplasari,stationari in zone cu pericol DECES 7 1 326. Deplasari cu pericol de cadere de la acelasi nivel prin

alunecare,impiedicare, dezechilibrareITM<3ZILE 4 3 4

27. Depozitarea necorespunzatoare a produselor cu pericolde cadere, rosrogolire DECES 7 1 3

28. Utilizarea necorespunzatoare a echipam.de protectie DECES 6 1 329. Manevrarea gresita a a mijloacelor de transport la aprovizionarea cu

produseITM 3-45

ZILE 3 4 3

30. Blocarea cailor de acces prin depozitarea necorespunzatoare a produselor ITM<3ZILE 2 3 2

31. Dplasari pe drumuri publice fara cunoasterea si respectarea legislatiei rutiere in vigoare INV.gr.III 6 1 3

32. Parasirea locului de munca pentru necesitati firesti neglijabil 1 3 1

Omisiuni

33. Omiterea efectuarii operatiilor care asigura propria securitate in procesul de munca DECES 7 1 3

34. Uitarea diferitelor aparate în priză utilizate in timpul zilei DECES 6 2 4

35. Neutilizarea EIP din dotareITM3-45ZILE

3 3 3

36. Nesemnalizarea corespunzatoare a zonelor cu pericol si a iesirilor de urgenta DECES 7 1 3

37. Lipsa de concentrare asupra operatiunii pe care o executa datorita unor factori exogeni de natura particulara (familiala, profesionala,etc)

ITM<3ZILE 2 3 2

38. lucru cu videoterminale fara aviz favorabil de la medicul de medicina muncii neglijabil 2 3 2

Page 8: 5. Lucrator Comercial

Nivelul de risc global al locului de muncă este:

38

Riri

Nrg =i=1

=6(4X4)+20(3X3)+9(2X2)+3(1X1)

=315

= 3.0038 6X4+20X3+9X2+3X1 105

ri

i=1

Page 9: 5. Lucrator Comercial

S.C. OLTENIA ROBYCRIS S.R.L. FIŞA DE MĂSURI PROPUSELUCRĂTOR COMERCIAL

NR.CRT.

FACTORIDE RISC

NIVELDE RISC

NOMINALIZAREA MĂSURII COMPETENŢE/RĂSPUNDERI TERMENE

0 1 2 3 4 5

1.

F1 Deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de către mijloacele de transport - acces la locul de muncă cu mijloace auto ‚la aprovizionarea cu produse etc.

4

Instruirea personalului cuprivire la consecinţele accidentelor în trafic. Conducator loc de

munca Permanent

2.F3.Rasturnarea produselor depozitate necorespunzator sau pe suport improvizat (atat in depozite cat si in magazine)

4

Marfurile vor fi asezate in rafturi in asa fel incat acestea sa nu depaseasca marginile mobilierului.La asezarea marfurilor se va asigura stabilitate necesara in vederea prevenirii caderii si deci accidentarii salariatilor. Masuri de stabilitate a marfurilor se vor lua si la formarea stivelor in magazine si depozitePentru evitarea rasturnarii si caderii accidentale a marfurilor dispuse in stive in magazinele cu autoservire se vor lua urmatoarele masuri:

- categoriile de marfuri trebuie sa se preteze formarii de stive nepericuloase;

- stivele vor fi asezate langa perete sau pe podiumuri;- stivele vor avea o forma piramidala, iar inaltimea lor

maxima va fi de 1.64 m. Exceptie pot face stivele ornamentale a caror inaltime maxima va fi de 2 m.

Conducator loc de munca Permanent

3.F11 . Electrocutare prin atingere directă sau indirecta conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită , tablouri electrice neasigurate, legaturi improvizate etc

4

Verificarea uzuală a integrităţii prizelor şi izolaţiei cordoanelor de alimentare cu curent electric a aparaturii de birou; Pentru articolele electrice care sunt verificate in fata cumparatorilor, se vor amenaja prize de incercare. Acestea vor fi protejate impotriva atingerii lor accidentale. Se interzice folosirea oricaror instalatii improvizate.La masinile de casa, zilnic, inainte de inceperea programului de lucru, va fi verificata legatura la conductorul de nul.Cablurile electrice vor fi pozate corespunzator si protejate impotriva deteriorarilor mecanice, termice, chimice etc.Echipamentele si utilajele actionate electric vor fi protejate prin carcase, aparator etc., astfel incat elementele aflate normal sub tensiune sa nu poata fi atinse.

Personal autorizatConducator loc de

muncaPermanent

4.F19 . Efort dinamic mare la manipularea manuală a unor sarcini apropiate de limita maximă prevăzută de lege

4Greutăţile admise de a fi purtate si transportate cu braţele vor fi conform legilor în vigoare pentru manipulare, transport prin purtare si depozitarea materialelor, pe grupe si categorii de varsta.

Conducator loc de munca, Medic de medicina muncii

Periodic

Page 10: 5. Lucrator Comercial

5. F.26 Deplasari cu pericol de cadere de la acelasi nivel prin alunecare,impiedicare, dezechilibrare 4

Toate caile de acces ale spatiilor de lucru vor fi mentinute in stare de curatenie, libere de orice obstacol si vor fi marcate vizibil, pentru a se evita expunerea salariatiilor la accidente. Caile de acces vor fi nivelate, podite sau pavate si amenajate in vederea scurgerii apei. Iarna, caile de acces vor fi curatate de zapada si presarate cu materiale antiderapante (nisip, sare, rumegus).Marfurile vor fi asezate intotdeauna, pe sortimente si in acelasi loc, in functie de natura lor, in asa fel incat sa fie evitate miscarile inutile, aglomerarea cailor de acces si producerea accidentelor. Se interzice amplasarea marfurilor care ar provoca aglomeratii sau care necesita o alegere deosebita, in apropierea intrarii in magazin sau pe calea principala de circulatie a acestuia.

Conducator loc de munca Permanent

6. F34. Uitarea diferitelor aparate în priză utilizate in timpul zilei 4

Asigurarea unui climat de respect şi colaborare în şi între colectivele de lucru;Stimularea morală şi materială a lucrătorilor în funcţie de munca şi rezultatele muncii depuse. Motivarea personalului.Control periodic medical şi pshihologic al personalului.

Conducator loc de munca Permanent

Page 11: 5. Lucrator Comercial
Page 12: 5. Lucrator Comercial

Fig. NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISCLocul de muncă : Lucrător comercial

NIVEL GLOBAL DE RISC: 3.00

LEGENDA FACTORI DE RISC :

1. Deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de către mijloacele de transport - acces la locul de muncă cu mijloace auto ‚la aprovizionarea cu produse etc.

2. Rostogolirea produselor neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate3. Rasturnarea produselor depozitate necorespunzator sau pe suport improvizat (atat in depozite

cat si in magazine)4. Suprafeţe sau contururi periculoase – contact direct al epidermei cu suprafeţe tăietoare, înţepătoare,

alunecoase 5. Manipularea banilor purtători de microbi (dermatite de contact, conjunctivite) 6. Cedarea rafturilor prin supraincarcare cu marfa (produse)7. Recipiente sub presiune: recipiente de aer comprimat (compresoare) 8. Lovire la circulaţia pe scări sau de mobilierul din dotare 9. Contactul accidental al epidermei cu suprafeţe supraîncălzite ale aparatelor de uz casnic;10. Caderea de la acelasi nivel prin alunecare, impiedicare

11. Electrocutare prin atingere directă sau indirecta conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită , tablouri electrice neasigurate, legaturi improvizate etc.

12. Electrocutare prin atingere accidentala a prizelor de incercare a articolelor electrice la vanzare13. Curenţi de aer –deschiderea usilor la aprovizionarea cu produse in depozit, 14. Pozitii de lucru fixe (vanzator)

15. Calamităţi naturale – seism, inundaţii, trăsnet

16. Microrganisme în suspensie în aer, în vecinătatea caselor marcat( bani )17. Îmbolnăvire prin intrare în contact cu persoane purtătoare de boli contagioase18. Poziţii de lucru forţate, vicioase –ortostatism prelungit

19. Efort dinamic mare la manipularea manuală a unor sarcini apropiate de limita maximă prevăzută de lege

20. Stress cauzat de ritm intens de muncă, decizii rapide în timp scurt(numararea banilor,)

Page 13: 5. Lucrator Comercial

21. Operaţii repetitive de ciclu scurt 22. Cai de circulatie prea inguste sau neamenajate la manipularea produselor23. neinstruirea lucratorilor cu privire la activitatile periculoase24. Transmiterea sarcinilor de muncă prin intermediari;

25. Deplasari,stationari in zone cu pericol

26. Deplasari cu pericol de cadere de la acelasi nivel prin alunecare,impiedicare, dezechilibrare

27. Depozitarea necorespunzatoare a produselor cu pericolde cadere, rosrogolire28. Utilizarea necorespunzatoare a echipam.de protectie

29. Manevrarea gresita a a mijloacelor de transport la aprovizionarea cu produse30. Blocarea cailor de acces prin depozitarea necorespunzatoare a produselor31. Dplasari pe drumuri publice fara cunoasterea si respectarea legislatiei rutiere in vigoare32. Parasirea locului de munca pentru necesitati firesti 33. Omiterea efectuarii operatiilor care asigura propria securitate in procesul de munca34. Uitarea diferitelor aparate în priză utilizate in timpul zilei35. Neutilizarea EIP din dotare36. Nesemnalizarea corespunzatoare a zonelor cu pericol si a iesirilor de urgenta37. Lipsa de concentrare asupra operatiunii pe care o executa datorita unor factori exogeni de natura

particulara (familiala, profesionala,etc)38. lucru cu videoterminale fara aviz favorabil de la medicul de medicina muncii

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 6 factori de risc (care se situează în domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse” pentru locul de muncă.

În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc inacceptabili pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după cum urmează (vezi Fig. ):

32 %, factori proprii mijloacelor de producţie; 13 % factori proprii mediului de muncă ; 18 % , factori proprii sarcina de munca 37 %, factori proprii executantului.

Fig. PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ

Page 14: 5. Lucrator Comercial

Locul de muncă : Lucrător comercialNIVEL GLOBAL DE RISC: 3,00

unde : MP - factori de risc proprii mijloacelor de producţie

MM - factori de risc proprii mediului de muncă

SM - factori de risc proprii sarcinii de muncă

E - factori de risc proprii executantului