43843689 scrisorile lui thales din argos

of 67 /67
8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 1/67 SCRISORILE LUI THALES DIN ARGOS CATRE EMPEDOCLE ATENIANUL A DOUA CUPA DE INITIERE Thales din Argos, cu întelepciunea Pururea Tinerei Maici Fecioare - la toti prezenti bucurie! Cu 9 mii de ani în urmã, înteleptul Heraclit Intunecatul a spus: -Thales, a venit ceasul tãu! Azi, când Ra-uminsul va apune, te vei c"rî în templul su"teran al lui Isis si vei primi acl a dua cupa de initiere din mâinile #ivinei $aici% Thales, are este tare su&letul tãu' Thales, are este curatã inima ta' Thales, are este înteleaptã ratiunea ta' #acã nu ai aceste trei calitãti, tu, muritr, nu vei putea suprta privirea (eitei $aici) - Invãtãtrule, am rãspuns eu, e tare su&letul meu, e mare iu"irea mea si mai mare e ratiunea mea su*eratã de tine% +ãrã teamã mã vi c"rî în încãperea templului su"teran si ucenicul nu va &ace de rusine pe învãtãtrul sãu% - #u-te, Thales din Ar*s, a spus Heraclit% i când um"rele nptii au acperit supra&ata mãrteatã a ilului, când vânturi de napte din pustiu au rãcrit arsita pãmântului, eu, Thales, învãluit în mantie si cu lanternã aprinsã cu &cul pãmântesc, m-am c"rât în templul su"teran al lui Isis% $ult timp am mers prin cridrul strâmt, care, câte datã se micsra pânã la crãpãtura prin care eu treceam târâs în *enunchi, nestiind dacã este iesire înainte sau dacã vi putea sã mã reîntrc%

Upload: spirit-liber

Post on 07-Aug-2018

432 views

Category:

Documents


33 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 1/67

SCRISORILE LUI THALES DIN ARGOS CATRE

EMPEDOCLE ATENIANUL

A DOUA CUPA DE INITIERE

Thales din Argos, cu întelepciunea Pururea Tinerei Maici Fecioare - la

toti prezenti bucurie!

Cu 9 mii de ani în urmã, înteleptul Heraclit Intunecatul a spus:

-Thales, a venit ceasul tãu! Azi, când Ra-uminsul va apune, te vei c"rî

în templul su"teran al lui Isis si vei primi acl a dua cupa de initiere din

mâinile #ivinei $aici%

Thales, are este tare su&letul tãu'

Thales, are este curatã inima ta'

Thales, are este înteleaptã ratiunea ta'

#acã nu ai aceste trei calitãti, tu, muritr, nu vei putea suprta privirea (eitei

$aici)

- Invãtãtrule, am rãspuns eu, e tare su&letul meu, e mare iu"irea mea si mai

mare e ratiunea mea su*eratã de tine% +ãrã teamã mã vi c"rî în încãperea

templului su"teran si ucenicul nu va &ace de rusine pe învãtãtrul sãu%

- #u-te, Thales din Ar*s, a spus Heraclit%

i când um"rele nptii au acperit supra&ata mãrteatã a ilului, când vânturi

de napte din pustiu au rãcrit arsita pãmântului, eu, Thales, învãluit în

mantie si cu lanternã aprinsã cu &cul pãmântesc, m-am c"rât în templul

su"teran al lui Isis%

$ult timp am mers prin cridrul strâmt, care, câte datã se micsra pânã la

crãpãtura prin care eu treceam târâs în *enunchi, nestiind dacã este iesire

înainte sau dacã vi putea sã mã reîntrc%

Page 2: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 2/67

Am mers pe scãrile umede, am mers prin catacm"ele imense de pe "lta

cãrra picura apã si iatã. patruzecisinuã de trepte% $-am urcat% /sa era

cãptusitã cu &ier si deasupra ei erau semnele de &c : Muritor, opreste-te. 

#ar eu, Thales, mã duceam dupã nemurire si ce-mi pãsa mie de aceste

semne de precautie'! Cu mâna puternicã am deschis usa si am intrat% $i-a

venit adiere de umezealã a unui su"teran imens% $ult timp am mers%

0uind se auzeau pasii mei de lespezile de piatrã si, dedatã, deasupra

capului meu, undeva în înãltime, a strãlucit lumina mai mare, mai lar*ã, mai

al"astrã% 1alpitând, au &u*it în tate pãrtile um"re%-au desemnat : clnade,

*rte, statui si m-am vãzut stând în centrul imensului templu% In &atã era

altarul de marmurã al"ã, simplu, pe care stãtea un ptir de aur, iar acl,

dupã altar, se înãlta statuia unei &emei cu &ata acperitã% Intr- mânã &emeia

tinea s&era, iar în cealaltã un triun*hi cu vâr&ul în 2s% Templul era *l, numai

eu, Thales, eram acl &atã în &atã cu statuia (eitei Isis% ici un sunet, niciun &reamãt. Tãcere de marte% #ar vine aici unul care cere a dua initiere,

&ãrã sã stie ce tre"uie &ãcut, &ãrã sã stie sã între"e, &ãrã sã stie cum sã cheme%

3l vine aici sin*ur, cu întelepciunea sa, cu curãtenia sa si cu tãria su&letului

sãu% i eu, Thales, &iu întelept al strãlucitei 3lade, urmasul dinastiei

dumnezeiesti, al rasului 4 cetãtii 5 1arta de Aur, cu pasi îndrãzneti m-am

aprpiat de Altar% Am ridicat mâinile si, pruncitr, am chemat pe Acela,

care întdeauna rãspunde la chemarea mea, ca stãpânul elementelr

vãzduhului% 6 usarã su&lare a trecut prin templu si am auzit :

- 3u sunt aici, Thales ! Ce vrei de la mine în acest *raznic lc si

ne"isnuit'!

- A2utr si s&at, am rãspuns eu. Cum tre"uie sã chem pe marea (eitã Isis'

- 1ãcat, Thales, nu stiu asta - a rãspuns%

- Atunci pleacã, am spus%

i eu, Thales, am rãmas sin*ur cu întelepciunea mea% Am pãtruns în trecutulmeu,si mi-am adus aminte de tt ce era în mãreata Atlantidã% Cu cura2 m-am

ridicat în planul mãretei ratiuni, cu îndrãznealã mã a*ãtam de tatã

învãtãtura tainicã% 3u stiam cã dacã nu vi chema pe (eitã,nu vi iesi din

acest templu, cum n-au iesit tti cei care s-au c"rât în templul acesta

înainte de mine, asta stiam% Atunci întelepciunea mea mi-a spus ce tre"uie

Page 3: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 3/67

sã &ac% Cu cura2 am început sã prnunt marile si tainicele ru*ãciuni, care

rãsunau în Atlantida, în templul 1ururea-Tinerei-$aici-+eciare%

- $aicã Isis, stri*am eu, ridicã vãlul +etei Tale! 3u te cunsc! $-am ru*at

Tie în mãreata Atlantidã% Ridicã valul Tãu ! 3u Te cunsteam pe Tine su"

numele 1ururea-Tânãrã-$aicã-+eciarã% 6 ! $aicã $ãreatã ! #echide &ata

Ta pretului Tãu! i încet, încet, din clturile îndepãrtate ale templului, s-au

 prelins sunete ar*intii, tremurãtare de 7istrum74 instrument de muzicã în

3*ipt5% #e undeva de sus, s-au auzit clptei luminsi, un cântec depãrtat si

templul a început sã se umple cu ceata ar*intie al"astrã si nurul acestei cete

s-a lãsat pe Altar. i prin aceastã ceatã, s-au aprins di chi% #acã vi ati &i

vãzut adâncimea prãpastie hasului, asemãnãtr mie, ati &i a2uns la mar*inile

universului, numai atunci ati putea sã vã dati seama de pr&unzimea acestr

chi%

Iatã schita capului în 7cla&at7% Cele mai &rumase trãsãturi de &rumusete

cereascã% 8i*antului trs cu linii de &rumusete neînchipuitã si iatã si crul de

în*eri. nu. aceasta este vcea (eitei% i eu aud%

- Thales, mare e întelepciunea ta) Thales mare e îndrãzneala ta! Thales mare

va &i recmpensa ta! Am venit la tine Thales% Am venit la tine, pretul meu

 "ãtrân care mi se ru*a în templele Atlantidei ) Am venit la tine lumina

hramului de The"a, acum, ca crtitarea ta, Isis% Aprpie-te &iul meu! Am

sã su&lu peste tine su&larea mea%

Tare era su&letul meu% $-am aprpiat cu cura2 de altar si am în*enunchiat si

aici am primit su&larea (eitei $aici%

- Thales, a spus 3a% In nes&ârsitul universului 3u viu su" multe chipuri si

numai înteleptii ca tine, Thales, în nes&ârsitele aparitii ale mele% Thales am

stiut cã mã vei recunaste, am stiut aceasta din cauzã cã atunci când ai primit

întelept prima initiere, ai vr"it cu 3lada, cu luminasa mea &iicã, pe care

vi numiti 1allas-Athena, si atunci am citit în *ândurile tale cã tate astea

sunt una si aceeasi% Intâi, Intelepciunea a plecat în întâmpinarea maretei

Revelatiuni% Atunci te-am pecetluit cu de*etul meu% Am stiut, ca si azi, cã

întelepciune ta va rãmâne "iruitare% Cu ce am sã te rãsplãtesc, marele meu

&iu' 3u vãd rãspunsul tãu% - Cu nimic $aicã $ãreatã ! #ar 3u te rãsplãtesc

cu cuvintele mele: Thales, stranie, neînteleasã si ne"isnuitã va &i sarta

ta%Tu &iind m, vei &i ne-m, supra-m% 1uterea ta va &i &ãrã mar*ini% #ar,

Thales, puterea aceasta va &i adusã de tine la piciarele mele% 0r trece mii

Page 4: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 4/67

de ani deasupra capului tãu si numai atunci tu, chiar tu mare în întelepciunea

ta, vei întele*e ce ti-am spus în acest Templu%

(eita a luat ptirul, l-a ridicat la sânul sãu dreptsi a apãsat sânul din care a

 prnit tâsniturã în ptir% Când ptirul s-a umplut 3a mi l-a întins mie%

- ea, &iul meu! ea laptele mamei tale% i eu am "ãut%

/n trãznet s-a dezlãntuit în pieptul meu% /n z*mt de sute de mii de

csmse, a trecut pe deasupra capului meu, parcã nemãr*inirea eu-lui cãdea

în prãpastie, parcã nemãr*inirea eu-lui se înãlta spre perdeaua de &c.

$-am desteptat si am vãzut la capul meu &ata în*ri2ratã si "lândã a

învãtãtrului meu Heraclit%

- Scoalã, fiul meu! Scoalã, noua luminã a sanctuarului Thebei.

 Dumnezeu sã ã binecunteze,

T"A#$% din A&'(%  

BALCHIS, REGINA SABBEI

 Thales cãtre $mpedocle, )iul lui Miles din Atena*

- ucurã-te de întelepciunea 1allas-Atenei% ã dãm departe ceata trecutului,

amicule 3mpedcle si sã ne ducem în s&era aceia pe vi amenii seclului

numiti pveste, iar ni &ii cnstiintei nemuritare a întelepciunii care e

 prezentã în analele universului, &apta%

3ra napte si elene, ca stâlp de diamant se re&lecta în apele tainice ale

 ilului% 3u, Thales, am stat pe turnuletul templului Isidei si am ntat pe

 pan*lica papirusului sctelile mele despre ridicarea unei stele ni - 8ra -

în cnstelatia Câinelui% i iatã, mânã dezmierdãtare s-a lãsat pe umãrul

meu si a rãsunat *lasul dulce al învãtãtrului meu, marele Heraclit%

- Thales, a spus el, stii tu istria strãlucitei re*ine a aviei, a acelei &rumase

alchis'

Page 5: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 5/67

- Invãtãtrule, am rãspuns eu, tu stii cã de mii de ani eu sunt cu&undat în

cercetarea marilr scripte ale *enezei, si am arãtat cupla&ãrã mar*ini a

cerului înstelat care se întinde deasupra nastrã% Când am avut timp sã mã

cup cu istria re*inei pãmântului ' Cu tate cã ea ar &i &st la &el de

&rumasã ca si re*ina cerului înstelat, steaua diminetii% Heraclit a clãtinat din

cap%

- Thales, a spus el, în rãspunsul tãu se aude ntã de irnie care nu pate

lipsii mintii &iului n"ilei 3lade, dar sã crezi învãtãtrul tãu, cã nu pentru

vr"a desartã am pus tie aceastã între"are% Aseazã-te, &iul meu, si ia aminte%

i eu m-am asezat lân*ã învãtãtrul meu si cuvântarea lui linã si armniasã

a curs, încât se cntpea cu rãsunetul razelr elenei care revãrsa lumina sa

asupra mea si asupra învãtãtrului si peste turnul templului Isidei si apele

tainice ale ilului si adâncimea tainicã a pustiului mut ce se întinde peste&luviu% i iatã ce mi-a pvestit învãtãtrul :

Când &cul pãmântului a în*hetat, pãmântul ne*ru din prea2ma nasterii

&ericitei Atlantida si masivele primei emurii creatã au devenit &undul

ceanului, catastr&a nu a atins templul (eitei 0ietii, resedinta veche a

re*elui ne*rilr, tainicul Araim% Insã, nu cu mult înainte de aceastã

catastr&ã a dispãrut, nu se stie unde, marele re*e, lãsând pãmântul sãu,

templul si unica sa &iicã, care a devenit prima slu2itare a (eitei 0ietii%

Incn2uratã de ; preti întelepti, ea, &iica aceasta, &rumasa alchis, a

întâmpinat "ãr"ãteste aceastã catastr&ã si tt asa de "ãr"ãteste a suprtat-%#ar, când, în s&ârsit, dupã multe luni, s-au împrãstiat nrii &umului si ai

cenusei, care acpereau "lta cerului, iar lcuitrii templului (eitei 0ietii s-

au vãzut pe insulã micã încn2uratã de apele tul"uri si spumase ale unui

cean nu, &rumasa alchis a sãvârsit primul serviciu sacru al altarului

(eitei 0ietii si a dat &ã*ãduinta &ermã, de a cnsacra viata ei a&lãrii tatãlui ei,

tainicul Araim, dearece ea stia cã pe el era pecetea vietii vesnice si el nu

 putea sã marã% i a iesit pretul cel mare, <ainan, care cu al treile chi a

vãzut marea rasã a titanilr de nrd, care a dispãrut si a zis :

- alchis, cum dai tu &ã*ãduintã, nestiind dacã marele suveran, al nstru

Araim, &iul întelepciunii, vrea sã &ie cãutat de tine ' +iindcã, iatã, când pe

 pãmânt trãiau titanii nrdului, tainicul Araim era pe pãmãnt, care nu e delc

lea*ãnul lui, din mment ce alt pãmânt si alt cer si alte adâncuri ceresti au

&st martrii nasterii lui% Cât de &rumasã si de înteleaptã ai &i tu, alchis, tu

esti ttusi numai &irul de iar"ã pe drumul lui tainic si neînteles% 0a trece

Page 6: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 6/67

termenul vietii tale si pãmântul va primi crpul tãu *âr"vit de "ãtrânete, dar

el mai mare si mai tainic va mer*e mai departe si &iecare pas al lui va &i e*al

cu mii de ani ai vietii tale%

Cu sprâncenele încruntate si nelinistitã, a ascultat &rumasa alchis

cu"intele întelepte ale pretului cu trei chi%

- <ainan, a stri*at ea, departe vede chiul tãu al treilea, dar nu el este în stare

sã vadã adâncimea inimii mele, inima &iicei lui Araim, înteleapta alchis%

Aduceti aici pe Arra, a pruncit ea "lând pretilr si a întrs &ata spre statuia

(eitei%

<ainan a clãtinat din cap cu dezapr"are%

- alchis, alchis, a spus el, *ândeste-te ce puteri vrei sã atin*i, ce le*i vrei

sã le pui în &avarea ta ! #e capacitãtile Arrei s-au &lsit pânã în prezent

numai pentru le*ãtura cu stãpânul vietii si cu zeita în persanã%

- 1leacã, "ãtrâne, a stri*at supãratã alchis, sau nu sunt eu &iica lui Araim '

 u sunt eu preteasa supremã a (eitei ' 3a s-a îndreptat si în &i*ura ei a &st

atâta &rumusete dumnezeiascã, plinã de putere nespusã, cã pretul "ãtrân a

 plecat capul si, "âl"âind ceva încet, s-a dat îndãrãt%

1retii, în mmentul acesta, au adus în templu &atã &rumasã, de staturã

micã% 3a era de altã rasã, necunscutã, dearece pielea ei era al"ã ca zãpada,în cntrast cu pielea "runã-ca&enie a emurilr, iar chii nu erau de culare

al"astrã închisã, ca la &rumasa alchis, ci ne*ri% 1ãrul nu i se aseza cu "ucle

&rumase pe umeri ci cãdea ca cascadã pânã la pale si tatã &i*ura ei

 parcã era pãtrunsã de ceva nepãmântesc% 1arcã su&lare a altei lumi a intrat

datã cu ea su" "ltile templului% 1retii "ãtrâni stiau cã în zadar ar &i sã

caute pe tatãl si mama Arrei printre emuri% A &st stiut cã "ravul marinar

+alacil a adus câteva &amilii de ast&el de ameni ciudati, &ãcând cãlãtria

spre tainicele pustietãti de *hiatã, la plul sud% Inteleptul Araim a pruncit a

 pune &emeile pe lân*ã temple si a învãtat pe prti a se &lsi de ciudata si

tainica lr aplicare% ãr"atii tri"ului necunscut de*ra"ã au murit cu ttii sinumai &emeile cntinuau a vietui pe lân*ã temple cu viata &lrilr de searã%

+ata intratã, s-a uitat speriata împre2ur%

- 0in aici, Arra, a spus pruncitr alchis, vin si sezi pe lcul s&ânt% +ata

s-a aprpiat ascultãtare de 2ert&elnic si s-a asezat pe piedestalul lui, ca pe un

Page 7: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 7/67

&tliu din "azalt, împre2muit cu pietre scumpe de di&erite culri% alchis ia

 pus pe cap un cerc de aur cu un disc pleit dinainte, dintr-un mare diamant,

si încet a miscat capul Arrei, asa ca centrul discului sã prindã re&le=ul de la

un disc *i*antic, cncav atârnat de un stâlp în mi2lcul templului% tâlpul era

miscãtr si se învârtea cu a2utrul mecanismului, asa ca razele sarelui se

adunau în mi2lcul lui% A"ia când &carele discurilr au cincis, Arra a

închis chii si s-a a&undat într-un smn tainic al vietii, al dilea semn,

 principiul cãruia e cunscut lui Thales, ca unui initiat i iatã, cea adrmitã a

început sã vr"escã :

- Ce vrei de la mine, alchis '

- 8ãseste pe tatãl meu, a spus alchis pruncitr%

- 3u îl vãd aprape imediat, a rãspuns Arra%

- Intrea"ã-l pe el cum pate &i *ãsit%

#upã tãcere lun*ã, adrmita a rãspuns :

- 3l a rãspuns cã tie nu ti se cade sãl cauti pe el, dearece piciarele lui sunt

 pe "razda #mnului, pe care tu nu pti sã te duci, alchis% u pentru cei

muritri e cãrarea asta%

alchis a încruntat supãratã din sprâncene%

- pune lui, a stri*at ea, cã el nu este drept sã renunte la &iica lui% 0reau sã

stiu pe ce cãrare au &st piciarele lui când el m-a nãscut% 3u vreau sã &iu

lân*ã el%

- 3l nu renuntã la tine , alchis, a rãspuns Arra, dearece el este tdeauna cu

tine% #ar si la cnceperea ta el e=ecuta le*ea #mnului, dar tu cu el, tu

muritare, nu pti sã &ii%

Intunecatã se uita alchis în &ata Arrei%

- ine, a spus ea aspru, întarce privirea ta de la tatãl meu, Arra ascultã-mã

 pe mine : pti tu cu duhul tãu minunat a *ãsi drumul spre marele &c al vietii

 pãmântesti '

Page 8: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 8/67

1retii au tresãrit% Cu un *est de disperare si-a acperit capul "ãtrânul

<anain%

1e &ata adrmitei s-a revãrsat paliditatea de marte si "uzele ei au sptit :

- 1t. stiu. cad.dar dacã-ti vi spune se va stin*e scânteia mea de viatã%

alchis a ridicat umerii cu nerã"dare%

- Ce-mi pasã ' Tu tre"uie sã-mi spui% 3u, pe urmã, te vi a2uta a te încarna si

a &i lân*ã mine%

- Asta nu e în puterea ta, alchis, a rãspuns adrmita% 3u nicidatã n-am sã

&iu lân*ã tine. 3u mã tem de tti care nu &ac via /nicului%

- #estul a "ãtut din picir alchis% 3u vreau sã stiu si vi sti chiar daca dincauza aceasta se va pra"usi tt pamântul . 0r"este, eu ascult%

1retii, cu *ramada, au inceput sã &u*ã din templu, urmând pe <ainan,

nedrind a auzi rãspunsul în&ricsat%

- ã nu-l auzim nici ni Thales, e destul cã am sã-ti spun cã &rumasa

alchis a primit ce a cerut, cu pretul vietii sãrmanei Arra ! 3a a a&lat drumul

spre &cul vesnic al vietii pãmântesti, a *ãsit acest &c si a primit in dar viata

de planeta% Tu esti numit Thales de îndrãzneala &ãrã de mar*ini a lui

alchis ' Cine stie, Thales, dacã ea, datã cu viata planetarã nu a primit tt

atâta su&erintã ' Azi, ea dmneste în avia, mai spre nrd de pãmântul Arr si

dmneste întelept, dearece a avut timp destul a se intelepti, dar nicidata nu

se "seste a cãuta pe tatãl ei%

- #ar ni stim prea "ine pe marele învãtãtr, am spus eu, Thales%

- 3l a "inevit sã se descpere nuã, mi-a rãspuns Heraclit, dar nicidatã nu

se va descperi &iicei lui neascultãtare% a &iecare mie de ani, ea va da

mare ser"are de intelepciune si va stran*e pe reprezentantii tuturrcnsacrarilr, pe marii intelepti ai lumii, in speranta zadarnica de a a&la ceva

despre tatal ei% i aici este viclenie, Thales, dearece multi intelepti

schim"ã &idelitatea lr, a sim"lului cnsacrãrii, cu devtamentul cãtre

&emeie &rumasã a planetei si rãmân atasati cu lanturi de trnul ei, pe veci%

- #ar asta e cãdere, invãtãtrule ' am intre"at eu%

Page 9: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 9/67

- #a, mi-a raspuns trist Heraclit, dar &rumasa alchis numai decat daruieste

celui cazut &cul vietii si prin aceasta impiedica marte lui ! #ar ttdeauna,

 puternicul Araim imediat stin*e amintirea despre el, in cei care l-a cunscut%

anctuarul de la The"a, a adau*at dupa mica tacere Heraclit a pierdut pe

lan*a trnul ei, trei &ii ai sai%

- Atunci de ce sanctuarul trimite la ser"area aceasta pe initiatii sai ' am

intre"at eu, Thales%

- #ar care sanctuar are vie a renunta la incercare ' mi-a raspuns inteleptul%

(ilele acestea se aprpie timpul ser"arii si &rumasa alchis a trimis de2a

invitatia ei%

- i tu ai htarat, invatatrule, sa ma trimiti pe mine, am adau*at linistit eu,

Thales%

- #a, &iul meu, mi-a raspuns inteleptul% umai su&letul tau, &iul 3ladei, este

e*al cu linistea stancilr de "azalt in &undul ceanului si sanctuarul nstru

este linistit in privinta ta%

- a &ie, am raspuns eu, dearece am stiut atunci sa ne supunem%

>

1e apele sacre ale ilului, am a2uns pana la muntii 3tipiei, cu luntrea,trecand cu "ine asezarea &iilr sal"atici ai pustiei si tara mrtilr, dand

drumul cu pacea mateltilr &enicieni care m-au cndus si sin*ur am intrat in

stramtarea muntilr, &rtand un sarpe intelept sa-mi arate drumul, care

repede s-a tarat inaintea mea% -a &st in "iceiul sanctuarului Te"ei a

calatri cu &ast, dearece ni stiam ca stralucirea si lu=ul pamantului sunt

 pul"ere su" piciarele #mnului si intelepciunea nastra in chii lui%

- in*uratici si cersetri au um"lat &iii intelepti ai &arului eternitatii pe &ata

 planetei si n-a &st niciunul mai "*at decat ni% -

#upa dua zile de drum, am intalnit caravana lu=asa, urmata de vre ?@

camile si @ ele&anti, urmate de un detasament intre* de calareti smliti la

 piele, &rums im"racati si cu ci&uri de aur: ? ele&anti erau de culare al"a si

 purtau pe puternicele lr spinari turle intre*i de aur, ar*int si platina, cu

 pietre scumpe, &iind drapati cu tesaturi &ine de matase a tarurilr #ravadelr%

Asa se indreptau la &estival &iind intelepti ai Triun*hiului% 3u m-am dat

Page 10: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 10/67

mdest la parte si, cu s&rtarea vintii, am stins semnul &arului 3ternitatii

care stralucea asupra capului meu, ca sa nu &iu recunscut de &iii

Triun*hiului% Caravana aceasta a &st urmata de alta, &rmata din camile

al"e, in capul caravanei, inteleptul invatat al sanctuarului umii, un Chaldeu

carunt, se a&la in tar*a de &ildes impd"ita cu randuri de ru"ine si dantele

din &ire su"tiri de aur% Tar*a era purtata de B sclavi ne*ri, din pamantul

departat al $isei, pe care candva am vizitat- si eu, cand sanctuarul din

The"a m-a trimis sa cnduc pe viteazul +enician 8ainan in lun*a lui

calatrie% a inceput, privirea inteleptului Chaldeu a alunecat indi&erent

asupra mea, dar prindu-se cu capul sarpelui care era culcat lan*a piciarele

mele, s-a aprins de &cul recunasterii si, cu un suras irnic dar "un, a miscat

 "uzele lui% 3l a &acut un semn si sclavii s-au prit%

- Inteleptule strain, s-a adresat "inevitr Chaldeul, cer scuze pentru &ratii

mei intru intelepciune din sim"lul Triun*hiului care nu te-au recunscut%#ar marea lr intelepciune nu incepe pe acest pamant pacats si, din cauza

aceasta, privirea lr ttdeauna este indreptata sus pe cer% - Insa privirea

 "atranului si saracului Chadeu, ttdeauna, luneca pe pamant cautand a

stran*e ""tele intelepciunii imprastiate de ei) si iata, am vazut capul

*hidului tau, cam ne"isnuit, inteleptule 3lin din sanctuarul mare al Te"ei%

6are nu vei &i tu asa de "un si nu vei cinsti "atranetele, cu apr"area de a

impartasi cu mine sin*uratatea mea, in lun*ul meu drum '

i am vazut ca nu e chip sa ma ascund de intelepciunea sireata a Chaldeului,

dar nici nu aveam prete=t a re&uza invitatia%

3u m-am asezat in tar*a dand drumul prietens *hidului meu%

- #e unde ai cunscut tu, venera"ilule Chaldeu, ca eu sunt 3lin '

- u numai 3lin, a zam"it viclean Chaldeul, dar urmasul re*estilr Atlanti%

6are tu nicidata nu te-ai uitat in tel pleit ' tatura ta, umerii tai si

dumnezeiasca crplenta, imediat te dau de *l ca tu esti &iul n"ilei 3lade,

dar linistea severa a &etei re*ulate si &rumusetea liniilr ei, ma transprta in

timpuri de mult trecute, cand eu Chaldeu "atran am avut placerea de a avea

cle*iul pretilr din templul 0esnic-Tinerei-+eciare-$aria lui 1seidn%

6are nu din mi2lcul vstru a iesit dumnezeiescul (rastru, pe care l-am

salutat data, cand el a avut "unavinta a vizita rasul meu matal /rr, din

Chaldeia% #ar ca am recunscut imediat in persana ta pe &iul sanctuarului

din The"a, asta *ratie *hidului tau, n"ile Thales dearece numai pamantul

Page 11: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 11/67

lui <am a pastrat le*atura cu re*nul serpils% #ar eu vad ca tu, inteleptule,

vrei sa ma intre"i de unde mi-e cunscut numele tau ' 6are nu tu ai savarsit

renumita calatrie cu 8ainan &enicianul, vizitand tri"ul Ca"ilelr, pe lan*a

stalpul lui Hercules ' #ar tri"ul acesta este su" prtectia nastra, inteleptule%

Cum sa nu te recunastem pe tine, adau*and ca la &estivalul re*inei alchis,

inteleptul Heraclit nu putea sa te trimita decat pe tine, Thales%

- 0i, Chaldeii, am raspuns su Thales, ati renuntat la cntactul cu re*atul

serpilr, dar ati insusit intelepciunea lr% -

- Asa, asa, Thales, a spus cu tristete Chaldeul, netezindu-si "ar"a lun*a, dar

dupa aceasta ni ne taram cu intelepciunea nastra pe pantece, pe &ata

$aicei Terra%

- 3u, Thales, am &rtat vinta mea si imediat m-am transprtat in s&eraschemelr si sunetelr incepatare si am a&lat tt ce am avut nevie si in

aceeasi clipa m-am intrs inapi%

- unt "ucurs, am spus ceu cinstit, ca Hermes, cel de trei ri maret, in *ri2a

&ara pre*et pentru cpii lui, mi-a dat prile2 de cnversatie plina de invatatura

cu inteleptul Ra""i Israil din /rr al Chaldeilr%

Chaldeul s-a uitat la mine cu atentie si cu respect a plecat capul%

- Ce inseamna intelepciunea unui sarpe taratr, in cmparatie cuintelepciunea unui vultur, care planeaza su" cer% imic nu se ascunde de

 privirea lui, a adau*at el *anditr%

#upa cateva re de drum petrecute in cnvr"ire cu inteleptul Chaldeu, ni

am a2uns la mar*inea *radinilr care incn2ara rasul re*inei%

- Aici am parasit pe Chaldeu, dearece i-am spus lui, nu este permis

initiatului The"eilr a veni in car strain ca aspete al re*inei%

- 1ana maine, inteleptule Thales, mi-a raspuns cu respect Chaldeul%

3u, Thales, nu m-am dus in ras, ci, incn2urandu-l, m-am dus in padure si

acl am petrecut naptea, sacri&icand rele intunericului, cnvr"irii si

evcarii celr necesare mie%

Page 12: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 12/67

#imineata, splendidele *radini ca din "asme ale re*inei alchis,

impre2muite cu *arduri de marmura rza si udate de sute de "azine

mar*aritare, s-au umplut cu aspetii p&titi%

Aici au &st &rumsii arraini, cu priviri &i=e, din #raida, parca chii lr au

&st r"iti de necntenita cntemplare a intelepciunii% 3rau urmasii #ravatei,

cu pielea aramie rsie, din tara prvenita din mare, la apus de &sta

Atlantida% 3rau urmasii ne*rilr enuri din &undul A&ricei, au &st Atlantii cu

chi &rumsi si plete mari ca la &emei) a saptea *eneratie a mn*lilr care

lcuiesc in tainica tara incn2urata cu pereti 4China5 pe taramul marei mari a

emuriei) au &st ma*ii al"i din tara *hetarilr de nrd) au &st si Chaldeii

sireti cu "ar"i lun*i%

u=ul si splendarea ssirii lr si im"racamintea lr sunt de nedescris, caci

ce nu este pe planeta, ce nu pate *asi sau &ace intelepciunea ma*iei pamantesti ! #ar mai lu=s si mai "*at au &st im"racati inteleptii re*inei

alchis, care incn2arau trnul ei de pveste, impreuna cu cativa lei, din

care unul, umilit a pus capul lui re*esc su" piciarele mici ale re*inei%

- Tre"uie sa-ti spun, 3mpedcle, despre &rumusetea lui alchis ' Cred ca

nici *amerdele din 3llada n-a visat asa &rumusete si chiar 3lena apare &ata

de ea, &emeia "isniuta% +rumusetea nespusa parca se intarea dinauntru cu

stralucirea marei intelepciuni si mandria mare incrna &ata ei cu aurela

re*easca, iar vinta puternica arunca scantei din chii ei al"astri ca cerul de

miazazi% Cu nesat a cercetat alchis pe aspetii veniti, indreptand cu di"aciecnversatia la su"iectul ce interesa, dar pana in prezent, precum se vede,

nu putuse a&la nimic interesant, dearece incretitura maniei ascunse a trecut

 pe &ata ei de marmra%

- Inteleptilr, a raspuns vcea ei incantatare, vreau ca inttdeauna sa incep

&estivalul meu cu slu2"a zeului arelui, dar lipseste inca initiatul The"ei,

caruia apartine primul lc din acest dserviciu% 1ate el a intarziat sau . si in

vcea ei s-a auzit nta de "at2cra, inteleptul Heraclit se teme sa piarda inca

un &iu din mment ce trei initiati din The"a, azi impd"esc trnul meu .

- Re*ina inteleapta, "inecuvantarea lui Adnai sa &ie peste tine, a rasunat

vcea ma*ulitare a ra"inului israelit, initiatul din The"a va ssi, eu l-am

intalnit ieri pe drum, spre cetatea ta minunata% 3 un 3llin intelept, Thales din

Ar*s%

Page 13: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 13/67

- 3llin, cu atat mai "ine, a zam"it re*ina% 1rimii trei aspeti au &st e*ipteni%

$ie imi plac n"ilii &ii ai 3lladei%

i iata, incet, s-au despartit randurile celr invitati si, su" evantaiele de pene

ale re*inei alchis, am aparul eu, Thales, urmasul &arului 3ternitatii,

urmasul dinastiei re*ale a Atlantidei% 3u n-am avut nici pda"a

 pamanteasca, dearece cu mine era intelepciunea mea%

- Inteleptul, marele Heraclit, servitrul sim"lului vesnic al vietii, iti trimite,

re*ina, salutul lui, am spus eu calm, iar eu, Thales, iti dresc "ucurie de

intelepciunea marei zeite 1alas Athena, &rumasa alchis% an*a mine,

dedata, s-a &rmat un lc lar*, pustiu, caci inca nicidata re*ina serpilr nu

aparea asa, chiar intre amenii initiati% Capul ei mic, incrnat cu crana

din piatra ciudata a lunie, s-a lasat pe umarul meu% Chiar inteleapta re*ina

alchis a in*al"enit uitandu-se in chii re*escului sarpe%

- Te salut, trimis al The"ei, a spus cu vce tremuratare alchis% ur, pe

marea amintire a tatalui meu, a stri*at ea, inca nicidata eu, re*ina aviei,

stapana &cului pamantesc, n-am vazut asemenea aparitie a unui intelept% -

am cuvinte pentru e=primarea multumirii mele, lui Heraclit ca te-a trimis la

mine, pe tine, cel mai intelept dintre muritri, dearece cand si cine a auzit

ca re*easca pruncitare a serpilr ar cnsimti sa se supuie unui m '

pune-mi, inteleptule Thales, cum ai a2uns la aceasta' au asta e un nu

secret al intelepciunii sanctuarului din The"a'

- Asta nu-i taina, re*ina, am raspuns eu linistit% 3u am a2uns la aceasta prin

ceea ce nu ai tu%

alchis s-a uitat la mirata in chii mei%

- #ar ce n-am eu, Thales '

- amanta iu"irii csmice, &rumasa si inteleapta alchis, am raspuns eu%

In multimea initiatilr s-au auzit sapte si tti parca invluntar s-au aprpiatde mine%

- Iu"irea csmica ' a intre"at re*ina, incruntand sprancenele% Ce &el de iu"ire

e aceasta - iu"ire csmica ' Iu"irea pe ca nu cunsc eu, Thales ' a spus ea

zam"ind siret% Intrea"a macar pe acesti trei - si ea mi-a aratat trei &i*uri

inalte si pssmrate, care stateau lan*a trnul ei - ei sunt &ratii tai de

Page 14: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 14/67

sanctuar, Thales, intrea"a-i pe dansii daca intele*e &rumasa alchis ce este

iu"irea '

inistit si senin am privir eu, Thales, cu chii al"astri si re*inei%

- u despre ast&el de iu"ire vr"esc eu, alchis, a &st raspunsul meu% 3uvr"esc despre iu"irea &ata de tt e=istent care respira si traieste, pe care se

revarsa lumina si caldura dumnezeiescului Ra.

- +ata de tt e=istent ' a intre"at alchis, adica tre"uie sa iu"esc si pamantul

si .pe ne*rul meu sclav ' i rasul de mar*aritar al re*inei a rasunat in sala,

urmat de suita ei%

Invitatii insa n-au ras, &iindca intelepciunea lr a simtit ceva nu in

revelatiunea mea%

- i pe sarpe, si pe sclavul tau, re*ina, am raspuns eu, caci iata sarpele este

sra ta, iar sclavul este &ratele tau%

$ania a sclipit in chii lui alchis, dar dedata s-a stins%

- Ce &el de invatatura nua prclami tu, Thales ' a intre"at ea cu calm,

muscandu-si "uzele%

- Asta nu e invatatura nua, alchis, am raspuns eu% i "aiatului, cand ii da

tatal sau prima data sulita I se pare nua, dar ea a ucis de2a multi% Azi, si aici,

am ridicat vcea si ea ca un tunet a rasunat su" "ltile salii, este vremea a

vesti menirii despre samanta iu"irii csmice% amanta, spun eu, re*ina,

dearece iu"irea va aduce cu sine, numele Aceluia care este Taina Csmica,

dar timpul venirii lui il stie numai /nicul%

Incruntand din sprancene, a cuprins alchis cu privirea de &s tata

adunarea%

- A auzit cineva dintre intelepti despre aceasta invatatura, despre samantaiu"irii, pe care prclama trimisul The"ei ' a intre"at ea tare%

- #in multime a iesit cu pasi dmli un "atran inalt, cu mustati carunte si tt

cu ast&el de cada% u" sprancenele stu&ase, erau &i=ate ciudate, dua

cercuri rtunde si stravezii, prin care, seris si calm priveau chi de

intelepciune nee=plica"ila%

Page 15: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 15/67

- 3u sunt trimisul tarii #ra*nului, de la tarmul marii emuriei% umele

meu, a-#zi si eu sunt slu2itrul /nicului #umnezeu Ta, a tt desavarsit%

Ta, in care se ascunde si se uneste tt% i trimisulintelept din The"a, si tu

re*ina &rumasa si sarpele si ne*rul sclav si eu, smeritul slu2itr al lui Ta si

tata aceasta mare taina a unirii a tate si in tate, se savarseste numai *ratir

iu"irii dumnezeiesti pe care ne- prclama inteleptul 3llin . a &ie

acperamant Ta asupra capului tau Thales, s-a adresat el mie, caci iata, eu

de vestirea ta mare, azi linistit ma vi duce in pestera mea ca sa sarut

 pamantul stramsilr mei, caci simt ca atunci cand va veni $arele din cei

$ari, 3l ma va chema si um"ra mea, mdestul pr&et al lui Ta, al celui a tt

 per&ect, a venit pentru a-I slu2i lui%

i era atata simplitate &rumasa in inima aceasta si liniste inteleapta, ca eu,

Thales, m-am aplecat in &ata lui, iar re*ina serpilr a suierat prietens,

clatinand capul ei de smarald, asupra parului meu% In sala s-a resta"ilittacerea%

- #ar cine sunt cei trei despre care ai vr"it tu, 3lline ' m-a intre"at palida

alchis%

- 1e unul din ei il cunsti, re*ina, am raspuns eu linistit% 3 Araim de patru

ri maret, pretul Aurrei, tatal si prtectrul ne*rilr%

$ainile lui alchis au strans cnvulsiv manerul trnului si "rusc s-a aplecat

inainte

- Tata ! inecandu-se a stri*at ea% Tu l-ai vazut inteleptule '

- Il cunsc si l-am vazut, alchis, am raspuns eu%

- Când si cum '

- Ieri, in padure, lân*a rasul tau, re*ina, a &st raspunsul meu% /n &c

sal"atic s-a aprins in chii &rumasei re*ine%

- Aici . aprape . a repetat ea ! si nu a pruncit sa-mi spui nimic '

- $i-a pruncit sa-ti spun re*in, ca sâr*uintele tale de a-l *asi si drinta de

a-l vedea sunt zadarnice chiar daca tu vei rapi &cul, nu de pe planeta, dar

din tate nua, tu nicidata nu-l vei vedea din mment ce ai calcat pruncile

templului zeitei 0ietii, indraznind a patrunde cu &rtele Hasului% A&ara de

Page 16: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 16/67

aceasta, tu nu ai avut mila de viata pr&etei pretiase, slu2itarea (eitei%

+rumusetea si intelepciunea date tie le-ai intre"uintat ca sa arunci in

 prapastia caderii inteleptii initiari% Iata, alchis, ultimul testament al tatalui

tau) tu il vei vedea numai atunci când &cul pamântului, care arde in tine, il

vei pre&ace in &lacara iu"irii csmice si când $aretul, care va veni in lume,

te va uni pe tine cu tatal tau%

rusc si in&ricsata s-a ridicat re*ina alchis de pe trnul ei si un &c

&une"ru avea in chii ei al"astri%

- Cu mine, intelepti ai re*elui meu, a sunat vcea sa, Re*ina si stapâna

vastra este &ensata de venitul necunscut% 3l e inselatr% u putea tatal

meu, Arrainul meu, sa-mi trimeata ast&el de cuvinte care ma in2sesc% a se

ridice stapânul &cului pamântesc si sa pre&aca in cenusa pe inamicii mei% i,

incn2urata de vânzatrii sanctuarelr tainice, cuprinsa de un nr de luminarsie, a inceput a cânta un cântec sal"ate de "lestem, iar slu2ile ei

secundau% Adunarea s-a cutremurat) am vazut cum initiatii au parasit sala

unul dupa altul si in s&ârsit in ea am ramas eu, Thales, inteleptul "atrân a-

#zi, care cu interes trist privea pe re*ina si ra"i Israil, care si-a acperit

capul cu mantaua si incet, mrmaia ceva pentru sine%

e darâmase peretele din &ata al salii si in lcul lui s-a ridicat altul, din ceata

&une"ra, care se ridica *ramezi dintr- "ezn% Am simtit aprpierea &cului

 pamântului, iar dupa mine c"ra incet re*escul sarpe si a inceput a se

invârti intr-un dans ritmic lân*a trnul lui alchis, parca tra*ând in 2urulnstru, celr trei, cercuri mari) capul sarpelui, care arde de lumina

al"astruie, ttdeauna era indreptat spre peretele intunericului, iar chii de

ru"in, erau ca niste sa*eti ce stra"ateau a"urii adâncurilr planetei%

i linistit am &st eu, Thales, dearece mare a &st puterea su&letului meu%

Am vazut, alaturi de &i*ura lui Ra"i Israil, cum s-au desenat cnturele a dua

spirite) al lunii cu carnele tiaramei pe cap si in spatele inteptului Atlant

a-#zi, misuna *ramada nea*ra a duhurilr pustiei% Iar, in intunericul cetei,

se ridica &ata *i*antica a cuiva, de culare rsie vânata, se vedeau chii

atenti si rai si se ridica crpul acperit cu lim"ile &lacarii%

Acesta a &st a&met in persana, stapânul intunericului, re*ele tartarului,

marele *nit%

/n minut sau dua, ne privi cu chii plini de rautate, iar pe urma s-a

indreptat spre alchis, care statea cu mâinil intinse spre el%

Page 17: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 17/67

- e"una alchis, a sunat vcea lui asemanatare cu z*mtul valurilr in

craterul vulcanului, pentru ce m-ai chemat ' 1t eu sa ma lupt cu mine

insumi ' Iata, re*ina serpilr s-a rasculat cntra ta, ne"una alchis ! 3u sunt

stapân al &cului pamântesc, dar iata spiritele lumii s-au inarmat cntra mea

si eu cntra 3llinului care nu iti place, când "inecuvântarea tatalui tau,

Arrain, este peste el ' 6are slu*ile pustiei nu sunt slu*ile aceluia a carui

nume este Tacere, care este unul din Treime, alchis ne"una ! Aceata este

 pedeapsa ta, dearece le*atura este intre tine, slu*a mea si tatal tau Armain,

 piciarele caruia sunt pe "razda Aceluia al carui nume eu nu-l pt prnunta%

Achita-te cum stii, dar tine minte ca nici iu"ire csmica nu te va scate din

inima si mâinile mele%

- piritele minciunii si ale ne*atiei, am stri*at eu &ara cutremur, ca raspuns la

ultimele cuvinte ale respinsului% a plece re*ina serpilr, spiritele lumii

saritele pustiei, sa ramân eu sin*ur, Thales, purtatrul &arului eternitatiisacre, cu samânta marei iu"iri csmice in inima si sa incepem lupta

*raznica intre ni, pentru su&letul &rumasei alchis, &iindca tatal ei

Arraim, de patru ri maret, mi-a pruncit sa nu pierd, cui sa indrept pe

calea "inelui%

Cu mare mirare s-a uitat spiritul *nit% i iata &ata lui parca s-a netezit si in

chi s-a stins rautatea, incepând a straluci lumina de cmpatimire%

- 0iteazule 3llin, a raspuns vcea lui "at2critare, pate ca tu crezi ca in

 planul e=istentei mele se a&la si "ataile cu di&eriti viermi menesti, care credca sunt intelepti numai din cauza ca deasupra capului lr arde un semn in

&rma crucii%

6are inteleptul Heraclit nu ti-a insu&lat tie ca lupta cu mine este lupta in timp

' Ai destul manvatar la dispzitia ta, vierme din The"a, pentru ca sa te

htarasti pentru ast&el de lupta ' #u-te pe drumul tau, vierme, si cine stie, cu

timpul, când te vei cuminti, atunci pate vm vr"i inca, &iindca din tti

viermii menesti tu prmiti sa &ii mai mult in viitr%

i dedata s-a stins &cul chilr lui, s-au spul"erat cntururile capului si

trupului lui, s-a imprastiat ceata hatica si din nu s-a pus la lc peretele

salii% 3u am privit in 2urul meu% Clatinându-se ritmic inainte si inapi, se

ru*a ra"i Israil% Cu capul descperit, *ânditr, pipaind mica sa "ar"a, statea

inteleptul a-#zi, iar mai departe, lân*a trnul lui alchis, era culcata, in

cele mai nenaturale pze, multimea *hemuita a inteleptilr ei% in*ura,

Page 18: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 18/67

alchis, palida ca martea, sedea nemiscata pe trnul ei, &i=ând chii plini

de ne"unie, in chii de ru"in ai sarpelui re*esc, care, cu suieratul lui, a

cntinuat dansul ma*ic, in &ata ei% 3u am prnuntat cn2urare si ea incet m-

a primit si din nu s-a aprpiat de mine si mi-a in&asurat trupul% Crpurile

inteleptilr lui alchis au inceput a da semne de viata si sin*ura re*ina,

repirând adânc si-a acperit &ata cu mâinile% - Tacerea a durat mult timp% In

s&ârsit, re*ina cu vcea intrerupta a prnuntat:

- Tu ai invins pe &rumasa alchis, Thales% #u-te si anunta lumii intre*i

 "iruinta ta%

- Tu intr-adevar esti ne"una alchis, am raspuns eu% 3u n-am invins pe

nimeni% A invins tatal tau Arraim, de patru ri maret si iu"irea

dumnezeiasca% #ar, daca tu recunsti invin*erea ta, eu atunci cer de la tine

sa dai li"ertatea imediat celr trei initiati ai sanctuarului din The"a, pe caretu i-ai le*at de trnul tau, de &rumusetea ta, si de intelepciunea ta .

+rumasa alchis a dat din umeri%

- Ce nevie am eu de ei, Thales, a raspuns ea% I-ai% Insa, spune-mi 3lline

intelept, de la tine

tu ai luat, apararea su&letului meu, in &ata stapânului &cului pamântesc, sau

in numele tatalui meu '

- #e la mine, re*ina, am raspuns eu, caci stiu ca iu"irea csmica trneaza in

inima lui Arraim si atunci cum va a"andna pe cpila lui sa piara 4pralein5%

Cine pate sa se puna intelepciunii si primului ma* al planetei'

- Tu intr-adevar esti intelept eline, a spus cu vce sla"a si *anditare

alchis% Iar acum plecati de la mine, inteleptilr, s-a adresat ea catre cei trei

si lasati pe "iata alchis in si*uranta ca sa pt medita despre iu"irea

csmica, a incheiat ea, cu *luma usara%

- a &ie cu tine Ta, su&let ratacit ! a raspuns incet a-#zi%

- Adnai sa &ie "inecuvântat numele tau, sa trimeata su&letului tau

z"uciumat, pacea ! a sptit ra"i Israil%

Page 19: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 19/67

- a-ti lumineze su&letul tau iu"irea dumnezeiasca, alchis, si sa te intrci in

im"ratisarile parintesti, i-am spus eu tare si am su&lat re*inei su&larea

intelepciunii mele, eu, Thales%

#edata, "ra2ii ei s-au rumenit si s-au aprins de viata si de &rta chilr ei

al"astri%

- -am sa uit urarea ta, Thales, a sti*at ea% #e trei ri am invins sanctuarul

din The"a, iar a D-a ara tu te-ai raz"unat cu prissinta, inteleptule 3llin%

#ar, mi-este martr cerul, n-am nici rautate in inima mea, &ata de tine .

i iata, ni am lasat pe &rumasa alchis .

#e data aceasta, eu, Thales, am luat de la ra"i Israil D camile asezând pe trei

din ele pe cei trei tradatri ai sanctuarului, pe care I-am eli"erat%

Cald, cu "inecuvântari reciprce, ne-am luat ramas "un ni trei neuitând a da

su&larile nastre, ca recmpensa, re*inei serpilr%

a despartire, inleleptul a-#zi mi-a spus:

- $ulte si nes&ârsite sunt ceasurile in Ta, dar cel mai &ericit va &i acela in

care eu din nu ma vi intâlni cu tine, n"ile 3llin% u&letul meu a citi in

cartea lui Ta ca eu vi &i chemat de $aretul $aretilr pentru slu2irea ui%

Ia aminte, Thales, ca si atunci eu n-am sa uit despre intâlnirea nastra si tuimi vei aminti de ea%

- i eu stiu, ca nu ultima data ma intâlnesc cu vi inteleptilr, a cn&irmat

ra"i Israil% In adevar, planeta nastra este mica pentru intelepti%

$are a &st "ucuria ta The"a, când eu, Thales, m-am intrs% Cu un &ast

nespus, am savârsit serviciul divin in templul Isidei si sin*ur Hermes, in

 persana, de trei ri maret, s-a aratat nua in nri de &c si m-a incrnrat pe

mine, Thales, cu razele initierii supreme% #upa aceea, Ier&antul

sanctuarul)ui, inteleptul Heraclit, a c"rât &cul spatiului pe capeteletradatrilr adusi de mine la sanctuar, dând su&letelr lr in prprietatea

serpilr care au slu2it &idel in calatria mea%

a &ie pacea mea asupra capului tau, 3mpedcle% - In pvestirile urmatare

tu vei intâlni inca persanele pe care le-am numit azi, in pvestirea mea%

Page 20: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 20/67

 

IN GRADINA MAGDALEI 

Thales catre $mpedocle, )iul lui Miles Atenianul, despre intelepciunea

 Marelui +natator din 'alileia. 

Asculta, amicul meu cu atentie, caci nicidata, mai ciudat, mai tainica, n-a

 patruns in urechea unui muritr, &apta zic eu, Thales, si nu le*enda%

1e când &arul din cerul eternitatii a incrnat cu razele sale palida mea

&runte, ca semn de mare initiat al sanctuarului din The"a, eu, Thales si

Claudiu $acedneanul, care s-a invrednicit de aceeasi trepta, am primit din

mâna marelui Iermat, pcalul vietii si api el m-a trimis in adapstul

misteris al &iului inteplciunii, la Heraclit, pe care *lasul pprului l-a numit

Intunecatul, pentru ca si el si invatatura lui era *reu de patruns si chiar de

inteles pentru ppr% Câti ani au trecut de când ni a"sr"eam intelepciunea

lui, de câte ri am parasit ni adapstul ca sa ducem amenilr &arâmiturile

stiintei rândiute si de câte ri ne-am aprpiat, nu e necesar a scti%

Intr-unul din acele rastimpuri, când ma *aseam su" in&atisarea unui &ilz&

stic, te-am *asit si pe tine, amice 3mpedcle, pe lân*a inteleptul crate si

am le*at mai tare &irele ce ne uneau de pe vremea azi adrmitului aras su"

valurile ceanului, ras supranumit 71rtile de aur7%

Intr- zi inteleptul invatatr ne-a chemat la sine si ne-a zis:

- #uceti-va in lume si salutati in numele meu pe marele Invatatr care vine

 pe pamânt% u va vi spune unde il veti *asi% Intepciunea vastra va va &i

*hid vua%

- #ar daca Invatatrul Acesta este atat de mare, a spus Claudiu

macedneanul, de ce inteleptule nu te duci tu sin*ur in intâmpinarea lui '

- #earece, ne-a raspuns Heraclit, eu stiu cine este 3l, si stiinta mea imispune ca nu sunt vrednic de intâlnirea cu 3l% Iar vi nu-l cunasteti, stiti

numai de la mine ca este un $are Invatatr si nimic mai mult% umai r"ii

 pt sa se uite la sare &ara &rica%

1e timpul acela, eu stiam inca sa ma supun, si tacut, impreuna cu Claudiu,

am plecat in lun*a nastra cale% A dua zi, camilele ne duceau spre nrd, la

Page 21: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 21/67

sanctuarul zeitei cu &ata nea*ra% Acl, cei din urma preti ne*ri, tacuti ca

 pietrele pustiului, ne-au indrumat la centru cel mare, spre acela al carui

nume este 7Tacere7 si calculul anilr pierduti in naptea vremurilr,

incalcula"il in calendarul planetar si al carui destin este de a astepta s&ârsitul,

 pentru a &i ultimul *rpar al pamântului% Când Claudiu si eu ne-am intins in

 pra&, in &ata lui, el mân*âindu-ne ne-a ridicat si ne-a spus:

- Cpii, -am vazut pe când 3l era prunc, m-am inchinat ui% #aca &iul meu

Heraclit v-a trimis la 3l, duceti-va% Acum, 3l seamana samanta, dar tine-ti

minte, cpii, când Il veti *asi, vi veti pierde ttul%

 imic mai mult nu ne-a spus &iul stelei de dimineata, al carui nume este

Tacere, a carui &iinta e tainica, a carui menire este de a &i nasul si *rparul

 pamântului, a carui denumire este71retul e*raiului7%

 imic nu ne-a spus el, numai cu mâna ne-a aratat spre nrd% #in nu am

ratacit in pustie, n-am vr"it nici un cuvânt, prinzând dar &irelEe ma*netice

ale intelepciunii cunscute de ni% u aveam teama ca vm piede 7tt7

&iindca stiam sa spunem%

i iata am a2uns in 1alestina, de unde ni se parea ca veneau &irele ma*netice,

amestecate *raznic cu &luidele urâte ale pprului, slu*i ale puterii umii%

 e ina"useau de intensitatea atms&erei templelr lr, unde dmne

intelepciunea &alsa, pre&acatria si cruzimea% i am vr"it cu pretii lr,

ameni sireti si "*ati, intre"ându-i daca sunt intre ei invatatri intelepti% -aintâmplat ca ni I-a aratat pe acestia, dar vai, am *asit numai ameni &alsi si

mai prsti si inca mai cruzi% 1pr simplu, ppr "at2cri si ama*it, ne

impartasea cu "ucurie le*endele sale des&i*urate si pline de superstitii si

alterari%

#ar, eu, Thales si tvarasul Claudiu, am a&lat aci, rasunetele rasei rsii,

re&lectate prin prisma stiintei sarelui Chaldeii des&i*urata de nestiinta

sal"ateca a pretilr iudei, mizera"ila mstenire a rene*atului si dementului

Hazarai&% #ar pprul acesta astepta pe invatatr, insa un invatatr in

 purpura si aur care tre"uia, dupa parerea lr, sa supuna universul su"

dminatia pretilr lr lacmi% 3i nu stiau nimic mai mult despre invatatrul

care era venit% Am auzit intr- zi, de la un iudeu n"il, care s-a nascut si a

trait aprape tata viata sa la Athena, ast&el de pveste:

- 3u, icdem, pt sa va arat &ils&ilr, un m ciudat, care traieste in

 pestera, pe malul Iirdanului% #uceti-va la el si ii puneti intre"arile ce va

Page 22: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 22/67

intereseaza pe vi% 3l e *l si sarac, ucenicii sunt sal"atici la vedere si par

mizantrpi, numele lui e Ian% 8ra"iti-va caci am auzit ca s-a dat prunca sa-

l inchida in inchisare, pentru discursurile lui imptriva pretilr si chiar a

imparatului% Ttusi, &ils&ilr, a adau*at icdem, cu zam"et, nu cred ca

veti *asi in el ce va tre"uie% #ar de ce, inteleptilr, sa u &aceti cunstinta cu

cei pe care pprul nstru ii numeste prrci '

- i ni am vazut pe acel Ian% Intr-adevar, el era *aznic: un crp plin de

 par, lipsit de im"racaminte, sla" si istvit, iar parul si "ar"a nicidata

 pieptanata, cadeau pe umerii si pe pieptul lui% 0cea lui era stridenta si

ra*usita% i l-am vazut stand pe piatra de pe malul raului, in &ata unui

cvr, in*enunchiat% 3l *esticula cu mainile, cu &urie si spuma la *ura,

 "lestema si cara% 3l chema asupra acestei nenrcite turme menesti, mania

dumnezeiasca, ameninta aceasta 2alnica, murdara, &lamanda si plina de

su&erinta si *raza, aceasta multime care, supusa ca niste r"i, il asculta cusmerenie% #ar ni, pe capul carra sta &arul eternitatii, am vazut chii lui

stralucitri, in care am recunscut &cul sacru al 7&iilr vietii7 si am vazut si

&irele &luidice in care nu era nimic asemanatr cu &luidele menesti% i eu,

Thales si Claudiu, am plecat capetele nastre, cu*etand la caile necunscute

 prin care Cel #esavarsit trimite &luidele sale lumii materiale, caci in &ata

nastra, su" in&atisarea unui invatatr dez*ustatr desi*ur statea &iul 70ietii7

iar nu m%

- e-am aprpiat de el, Thales, a spus Claudiu% 3ste are tinta cercetarilr

nastra' #ar, eu, Thales, eram mai rece si mai linistit decat Claudiu siratiunea mea mai putin calda si mai putin iute, era mai mult pamanteasca si

din cauza aceasta si mai inteleapta%

- Invatatrule, pate &i numai un m, Claudius, am raspuns eu, dar acesta

este 7+iul 0ietii7% i am asteptat pana cand cel ce se numea Ian a

scu&undat tata *lata in apa Irdanului, si ea certata, scuipata si uda pe

crp, dar plina de "ucurie in su&let a plecat cantand cantece meldiase,

inspre ras% Iar ni linistiti, ne-am aprpiat de prrcul care ramasese

sin*ur pe malul apei murdare si scazuta a raului% 3u, Thales, am ridicat manasi am acperit cea&a si spinarea lui Ina cu un curent de salutari calde din

 partea sanctuarului si am prnuntat, in lim"a misteriasa a intelepciunii

culte, &rmulare de chemare a 7&iilr vietii7% Atunci, el s-a incruntat catre

ni, iar in acest mment chii care mai inainte erau incruntati, acum

straluceau de nespusa "landete% In privirea lui nu era nici mirare, nici

surprindere%

Page 23: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 23/67

- Ce tre"uinta tu &iii intelepciunii pamantesti de la r"ul lui #umnezeu ' a

raspuns vcea lui linistita, care cu cateva minute tuna de "lesteme si in2urii%

- i cautam pe I0ATAT6R/ C3 $AR3, am raspuns eu Thales% i

mer*em sa-i aducem salutul sanctuarului, /nde il vm *asi '

land si plin de dra*ste se uita la ni 7+iul 0ietii7 cu in&atisarea meneasca

7Ian7%

- #ar stiti vi ce veti pierde, a spus el, cand il veti vedea '

- #a, am raspuns ni, dar ni suntem ucenici ascultatri ai sanctuarului si

api %%% parca %%% plan*e apa cand se evapreaza de razele sarelui ' 3a se

inalta sus, pierzand insusirile ei de apa%

Ian a zam"it cu "unatate%

- Adevarati intelepti sunteti vi, n"ili *reci, a raspuns el% Cum veti *asi pe

Invatatrul ' $er*eti in 8alileia% Cel 1rea un sa va "inecuvanteze, dandu-

va intalnire cu Iisus azarineanul si "inecuvantandu-ne a plecat%

3u, Thales, am spus lui Claudius:

- 6preste z"rul ratiunii tale, $acednene, caci daca 7&iul vietii7 primeste

in&atisarea unui prrc des*ustatr al Iudeilr, ce in&atisare tre"uie sa ai"e

Invatatrul ' u te uita la stele, priveste pamantul, in pra&ul lui tre"uie sa

apara adevarul% i, iata ni, seara tarziu, ne-am aprpiat de acest adevar% e-

am aprpiat simplu pentru ca in umea Celui 1rea Inalt ttul e simplu% 3ra

seara si luna era plina% i s-a spus:

- Iisus din azaret pe care-l cautati, a"ia acum a ssit, in casa lui azar, pe

care l-a inviat din smnul mrtii% Aici este casa aceasta%

6 *radina tu&asa incn2ura casa% Cand ni am intrat in ea, di ameni ne-au

prit drumul: unul in &larea maturitatii "ar"atesti, *rslan si intunecat,altul un adlescent "land, cu chi al"astri si cu parul lun* ce-i cadea pe

umeri%

- Ce cautati, strainilr ' cu "rutalitate ne-a intre"at unul din ei%

- #rim sa vedem pe $arele Invatatr, raspunse Claudiu%

Page 24: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 24/67

- Invatatrul n-a venit pentru vi, pa*anilr, suparat a raspuns iudeul% 0i nu

sunteti vrednici sa-l vedeti, plecati de aici !

- 3u vad ca tu esti un m s&ant si drept, am raspuns eu, Thales, dar ce-ti va

adau*a tie Invatatrul, la aceasta s&intenie si dreptate' i suntem inca

 pa*ani si sarmani si drim sa invatam cate ceva de la Invatatrul, cel putin

atat cat sa &im si ni s&inti si drepti ca tine, mare si "un "ar"at% Atunci,

adlescentul a tras repede de maneca hitnului pe iudeul pierdut, care se uita

 prsteste la ni si i-a sptit ceva la ureche, api cu zam"etul cald ne-a spus:

- u cheltuiti, mari straini, sa*etile spiritualitatii vastre pentru nimicirea

unui sarman Iudeu% uati lc pe "anca aceasta, indata am sa trimit un prieten

al nstru, caruia ii veti spune ce va tre"uie vua%

 i, "siti, ne-am lasat pe "anca, dar cu mare &lacara ardea inima luiClaudius si cu lumina divina era patrunsa ratiunea lui% i stiam ca am *asit

 pe Invatatrul, caci nu se putea ascunde de chii unui initiat, &luidul

stralucitr al eternitatii, care se intindea deasupra mdestei *radini a

maslinilr din $a*dala% i iata, s-a prezentat in &ata nastra un "ar"at in

haina curata, al"a, cu pecetea ratiunii paci&ice pe &runte, pe care ardea

misteris semnul de initiere al rasei rsii, sanctuarul caruia ascundea in sine

Asia% departata, de unde a venit de trei ri Cel $are, unde rase intre*i sunt

lcuite de intelepti si unde dmneste semnul triun*hiului% i am vazut ni ca

 pentru el nu sunt un mister semnele &arului eternitatii pe care ni il purtam%

3l s-a inclinat si ne-a spus:

- 0a ascult, &rati din The"a% 3u sunt Tma, smeritul ucenic al aceluia pe care

vi il cautati% 1vestiti-mi tinta calatriei vastre% Cine va trimis '

- i a decurs cnvr"irea nastra in lim"a sanctuarului umii% Intr- ra, ni

am a&lat de la &ratele Tma tt ce a precedat venirea Invatatrului si cum si

in ce &el a "inevit 3l sa se descpere lumii%

6 mare si "inecuvantate pricepere ne-a patruns pe ni, care eram invatati acauta 7nimic in $are7, cum puteam sa pricepem 7$arele in $ic7 '

Adevarat, stri*a Claudius, Invatatrul acesta era insusit in sine tate

 prrcirile si tata mitl*ia lumii%

- 3l le-a tran&rmat in adevar, am spus eu, Thales, sau tu ai uitat Claudius, ce

ne-a spus marele Heraclit, sau ai uitat cum pretul celui e*rait, al carui

Page 25: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 25/67

nume e Tacere, cum ne-a pvestit inchinarea Invatatrului, in templul

 asterii ui ' 1re*ateste-te, Claudius, a vedea pe insusi A#30AR/%

Tma s-a sculat si s-a inclinat in &ata mea%

- -am nimic de zis mai mult &ratilr, a spus el% Intelepciunea vastra, inadevar, va serveste ca un &ar% $a duc sa anunt pe Invatatrul%

#upa ce a plecat , eu, Thales, invcand numele misteris al e*raitului, m-

am cu&undat in viziunea viitrului si mie mi-a &st dat sa vad in viziune ceva

ce s-a pus la "aza intre*ului trecut% Cand am deschis chii, in &ata nastra

statea &emeie inca tanara, &rumasa, cu chi de *azela speriata si cu

 pecetea unei mari *ri2i pe &ata%

- trainii, va cheama Invatatrul, a spus ea incet%

 i am plecat in urma ei% Claudius cu *ra"a, neputand mdera elanul inimii

in&lacarate, iar eu, Thales, linistit, caci ratiunea mea era plina de marea

in&ri*urarea a *raznicei cunstinte date mie, in scurta privire a viitrului%

Am purtat &ri*ul intre*ii lumi in mine% Asa am a2uns ni pe terasa luminata

de luna% Intr-un clt al ei, in urma unui maslin, sedea el, Invatatrul% Iata ce

am vazut eu, Thales: 3l era de statura inalta, mai mult sla" decat r"ust% /n

hitn simplu, plin de pra& pana 2s, acperea umerii lui% 1iciarele desculte

se dihneau pe r*2ina de stu&% 1arul si "ar"a lui de culare castanie si

 pieptanat, &ata sla"a si supta de marea su&erinta a umii, iar in chii ui amvazut tata iu"irea /niversului intre* si am inteles ttul, independent de

ceea ce mi-a &st descris ca unui initiat, incn2urarea duhvniceasca a

Invatatrului% Claudius era psternat la piciarele Invatatrului si le saruta,

&acand sa rasune *radina si terasa de plansul lui% &emeia care ne-a adus, pe

 2umatate speriata si indi*nata, se uita la mine, Thales, care statea linistit in

&ata Invatatrului% 1rivirea de desmierdare cereasca a iu"irii, ca incarnata,

su&la asupra mea si vce asemanatare cu vcea $aicii lumii intre*i mi-a

spus mie:

- tai lan*a mine, inteleptule Thales, pune-mi pentru ce $-ai cautat ' 3unu intre" despre aceasta pe amicul tau, caci lacrimile lui Imi spune ttul% #ar

tu '

i eu, Thales, m-am asezat de-a dreapta lui #umnezeu, caci &ri*ul intre*ii

lumi a &st in ratiunea mea%

Page 26: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 26/67

- Am venit la tine, e*raitule, calm am raspuns eu, si Ti-am adus salutul

invatatrului meu Heraclit, precum si salutul de la sanctuar si adapst% Am

venit la tine ca sa pierd ttul si in adevar, eu am pierdut ttul chiar, caci in

mine prt 7+ri*ul marii cunasteri7%

- #ar de ce amicul tau, pierzand ttul, parta acum in sine caldura $arii

Iu"iri ' m-a intre"at el incet%

- 3l n-a vazut ce am vazut eu, e*raitule, am raspuns eu%

- i tu inteleptule, Thales, $-ai recunscut, daca $a numesti asa pe mine%

- imeni nu pate sa te cunasca, am raspuns eu% 3 psi"il a cunaste numai

ceea ce "ineviesti Tu sa ne arati, si eu nu cer nimic de la Tine, caci am

 pierdut ttul si nu cer nimic %%%

i incet, incet, ca pu&ul de stu&, mana ui s-a intins de capul meu% #ar &ri*ul

unei prevederi dmnea in inima mea si eu statea linistit%

- $aria, s-a auzit vcea ui, spune, &larea iu"irii dumnezeiesti care a

in&lrit in inima ta, cine din acesti di $a iu"este si $a cunaste pe $ine

mai mult ' 6chii &emeii s-au in&lacarat%

- Invatatrule, cu vce care a"ia se aude a spus ea, Te iu"este acela, si ea a

aratat pe Claudius, dar acesta %%% acesta, %%% mi-e &rica mai mult Invatatrule%

- Chiar iu"irea dumnezeiasca s-a speriat de su&erinta ta, atat de mare, Thales,

mi-a spus 3l% +ericit esti Tu, ca inima ta este plina de "ar"atie si esti in stare

a suprta &ri*ul 3ternei tiinte, al carui nume e su&erinta cea mare%

- Invatatrule, emtinata -a intre"at &emeia, dar acesta pe care Tu il

numesti Thales, el e mai aprpiat de Tine%

/n zam"et a trecut pe &ata azarineanului%

- #rept ai spus tu, $arie, a spus 3l, Thales e mai aprpe de $ine, caci el, azi

a simtit in inima lui ceea ce de*ra"a vi su&eri 3u% #ar el este numai m si

de aceea pe tine te sperie aceasta, ce ma va rapi pe urma in Cer %%% Asadar,

Claudius, -a adresat 3l $acedneanului, tu vei mer*e dupa $ine '

- 3u sunt al tau, Invatatrului, a raspuns Claudius plan*and%

Page 27: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 27/67

- Am sa te iau cu $ine, si mana azarineanului puternic a strans pe &runtea

lui Clausius 7+arul 3ternitatii7 ce ardea pe &runtea lui% Am stins crucea de pe

&runtea ta si am depus- pe umerii tai% Tu vei duce 2u*ul $eu si cuvantul

$eu in tarile necunscute% 6amenii nu te vr cunaste pe tine si nu-si vr

aminti de tine% Am sa schim" intelepciunea ta, prin iu"ire% a s&arsitul vietii

tale, crucea pe care 3u pun acum pe umerii tai va &i patul tau de marte,

dar tu vei "irui martea si vei veni la $ine% #e azi, 3u te despart pe tine de

 prietenul tau% #rumurile vastre sunt di&erite% dar tu, thales, -a adresat Cel

 e*rait, tu ai pierdut tt, ce sa-ti dau eu in schim" '

- 3u, Te-am vazut si am vr"it cu tine, am raspuns calm, ce ai putea sa-mi

dai inca '

Cu mare dra*ste m-a privit e*raitul si a zis:

- In adevar e sancti&icata intelepciunea meneasca in tine, Thales, si tu vei

veni dupa $ine%

- #upa Tine nu pt sa vin, am aspuns eu, dar nicidata n-am sa ma duc dupa

acei pe care ii vi duce dupa Tine%

- +ie, a spus cu tristete azarineanul, du-te Thales% 3u nu stin* &arul

eternitatii dupa &runtea ta, iti intrc termenul vietii menesc numai% u-ti iau

intelepciunea ta, caci ea este sancti&icata de su&erinta cea mare% #ar in

 "ezna, inteleptule% $er*i, acum, unde te va duce &arul tau% Intarce-te lainvatatrul tau si spunei lui ca-i pruncesc sa astepte pana cand vi veni eu

din nu%

- Tu sa nu te duci la acela al carui nume este 7Tacere7, caci eu sunt

ttdeauna cu el% 0ezi pe invatatrul tau si api intarce-te aici si asteapta

s&arsitul meu, caci numai s&arsitul meu va scate din &iinta ta *raznicul &ri*

al marii stiinte%

i eu, Thales din Ar*s, m-am sculat si lasand pe Claudius la piciarele

 azarineanului, m-am inchinat ui si incet am c"rat de pe terasa% In drum,am intalnit un *rup tacut de ucenici printre care era si acela care m-a

intampinat cu "rutalitate% 3l s-a despartit de *rup si aprpiindu-se de mine a

zis:

- tapane, daca te-am &ensat, iarta-ma% In chii lui se vedeau si in prezent

dusmania si rautatea%

Page 28: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 28/67

- -am nici 2i*nire in inima mea, Iudeule, i-am raspuns, stin*e dusmania

care arde in chii tai, cu iu"irea invatatrului tau% i ne vm mai intalni

insa amandi, atunci cand su&erinta ta va &i mai mare decat a mea% #ar pana

atunci %%% "ucura-te de intelepciunea marei zeite 1alas Athenas, "ucura-te

caci ea, mare in intelepciunea sa, mi-a destainuit ca intre spinii cranei

invatatrului va &i si spinul tau, spinul marii tradari a e*raitului%

Ca muscat de sarpe, s-a retras de la mine Iudeul% Cu &rica s-a dat la parte

din &ata mea ucenicii, eu care duceam *raznicul &ri* al marii stiinte, in

inima mea care murea% umai Tma, cu alt ucenic tanar, a venit dupa mine

 pana la iesirea din *radina% Aici, Tma s-a inchinat in &ata mea si a spus in

lim"a culta:

- $area intelepciune a sanctuarului de la Tiva, acum este sancti&icata cu

lumina e*raiutului, Thales% 3u ma inchin hranitarei mele caci prin ea nisuntem &rati%

3u statea linistit, iar tanarul ucenic s-a aprpiat cu timiditate de mine

zam"ind:

3u sunt su&erinta ta netarmurita, Thales, si mie mila de tine% Ia acest

tranda&ir din *radina $a*dalei sa-ti incalzeasza putin inima in*hetata de

durerea prevederii si iu"irea mea sa-ti dea puterea% u respin*e dra*ul meu,

Thales, caci tranda&irul acesta a &st rupt de Invatatrul nstru si amandi

suntem ucenicii ui %%%

Am luat tranda&irul, l-am sarutat si l-am ascuns la pieptul meui raspunzand:

- 1entru iu"irea ta iti dau in schim" vechea mea pace, caci nu mai am in

inima mea% 3a e pe lan*a mine, ia-% e vm revedea si am sa-ti indic lcul

adapstului, pentru ca sa pti vizita pe Invatatrul meu Heraclit, caci eu vad

ca vietile vastre se intalnesc intr-un punct al marelui 1rclamatr al

Intelepciunii, al telei de #imineata si al $arelui Apstl al ne*raitului% #ar

tu te inseli, caci eu nu stiu cine este el% i am parasit 1alestina%

sind la adapstul tainic, am *asit pe invatatrul meu tul"urat, care

vazandu-ma s-a repezit la mine, spunand lanturile duhurilr vietii, dar ce &ri*

de marte vine de la tine intelepciunea mea n-a putut patrunde peste cercul

marelui Invatatr si eu nu stiu nimic ce s-a petrecut cu tine% 1vesteste-mi

tt, Thales%

Page 29: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 29/67

3u, stand lan*a clana, incet, i-am pvestit ttul% Am vazut atunci pe

marele Heraclit psternat la piciarele mele%

- Te salut, Thales din Ar*s, intelept elev al meu, care a stat la dreapta lui

#umnezeu, a stri*at el% $ultumesc pentru crucea mare a asteptarii, pe care

tu mi-ai adus- de la 3l, e*raitul% a &ie via ui !%%%

i eu, Thales, api l-am parasit &ara re*ret pe invatatrul, caci ce mai putea &i

 pentru mine, care purtam cu in&ri*urare *raznica prevedere in su&letul meu%

Am navi*at pana la 3llada si acl, in linistea sanctuarului lui 1alin 4munte

in Thesalia5, am chemat pe zeita 1alas Athena si ea, stralucitare a venit la

mine, in linistea nptii reci, la radacina platanului s&ant%

- Am auzit chemarea ta, Inteleptule &iu al elladei, dra*ul inimii mele, a spus

zeita% ce dreste &iul intelepciunii de la maica lui '

- Atunci eu din nu am pvestit tt ce s-a petrecut cu mine% 8anditare ea

m-a ascultat si mana inteleptei $aici s-a aplecat pe &runtea mea rece%

- i tu, Thales, ai venit la $ine, ca sa-mi spui ca te desparti de mine a spus

ea% +ie, &ie, &ie%%% tu, care ai stat la dreapta lui #umnezeu nu ai lc la

 piciarele $ele% #ar, Thales, cine stie daca nu vei *asi acl si particica

mea, atunci cand se va implini *raznica prevedere ' Cine stie daca nu vr

sclipi chii $ei su" valul ce acpera chipul unei &emei 3vree !%%% Caci stie,Thales! 3 mare intelepciunea ta &iu al elladei, dar ni, lcuitrii cerului, stim

mai mult decat tine% Tu ai lasat pe Claudius la picirele e*raitului, dar de

unde stii ca n-am stat eu la aceste piciare, mai inainte inca de vremea cand

rasaritul vietii era aprins deasupra planetei vastre ' /ita-te, Thales, si

inteleapta mi-a aratat Calea actee, cate *radini ale $a*dalei sunt

imprastiate pe 1alestina Cereasca ! #e ce nu as &i putut &i altadata mdesta

$aria in ele '

- 8andeste-te ai destul timp, intelepte si iu"it &iu al meu, &iul iu"irii mele, al

elladei, care a stat de-a dreapta lui dumnezeu% Iata eu *lumesc a"dicarea ta,caci prevad a"dicare si mai mare in inima ta% In adevar, nu pti sa nu te

duci dupa 3l !

Page 30: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 30/67

i zeita, incet, a atins tranda&irul cu mana, pe care l-a primit in *radina

$a*dalei si tranda&irul a in&lrit din nu si iu"irea a invins, ca un val

&ier"inte a tasnit din inima mea, dar intalnind marele &ri* al prevederii,

iu"irea s-a tpit%

#in nu am venit in 1alestina% Aici, su" valul unui ara" n"il, am intalnit pe

acela ce purta numele de 7Tacere7, care s-a inchinat cpilului Iisus si care

*uverna alta data, intelept, in rasa nea*ra% 3l nu s-a mirat ca nu i-am dat

Celui $are inchinarea cuvenita, caci tate tainele erau descperite lui%

1rivirea lui, care linistita urmarea lantul $anvatar, cu cmpatimire era

indreptata spre mine%

- Thales din Ar*s, a spus el, eu te vad pe tine pasind pe pteca straina, tu

care ai purtat &arul 3ternitatii pe &runtea ta, te vei intalni cu mine in "ezna si

ne vm urca inca, in numele Aceluia, de-a dreapta caruia tu ai stat inmdesta *radina a $a*dalei%

- Amice 3mpedcle, tre"uie sa-ti repet ce tu stii despre marea tradare si

rasti*nire a #umnezeului de catre ameni ' u, n-am sa-ti repet acestea, am

sa-ti spun numai ca la piciarele Crucii am &st eu, Thales, impreuna cu

dmnitrul al", al rasei ne*re, si ca pe ni, cu dra*ste nespusa, s-a dihnit

 privirea muri"unda a #umnezeului rasti*nit% i privirea aceasta a tpit &ri*ul

stiintei mele si a scs lantul de *heata de pe inima mea, dar nu mi-a

schim"at htararea intelepciunii mele%

i in *radina mdesta, unde a &st in*rpat 3l si a inviat, am intalnit

&emeie evreica, mdesta de su" al carui val curat m-au privit chii zeitei

1allas Athena% numele ei era $aria% i inca un alt nume mi-a cmunicat

ucenicul tanar al Rasti*nitului, Ian, dar "uzele mele pastreaza taina acestui

nume%

i l-a vazut pe acel ucenic, acela care mi-a vr"it "rutal in *radina $a*dalei%

3l &usese plin de sudare, cu chii scsi din r"ite, de *raza si cu spume la

*ura, el ra*ea ca un animal ranit si, vazandu-ma pe mine a cazut in pra&,

stri*and:

- 6, inteleptule, stapane, a2uta-ma pe mine caci -am tradat si su&erintele

lumii intre*i s&asiie inima mea !

i eu, Thales, tacut, i-am dat &ran*hia si i-am aratat lui un cpac din

aprpiere% 3l a stri*at ca &iara si apucand &ran*hia a aler*at spre cpac% i

Page 31: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 31/67

eu priveam linistit, cum in &ata mea, prin el, primea martea intre*a menire

urata de mine%

/cenicii Rasti*nitului m-au ru*at sa raman cu ei, dar eu, Thales, i-am parasit

ducandu-ma la acela al carui nume este 7Tacere7 si i-am spus:

- Re*e si Tata, iata, eu, Thales din Ar*s, &iu al 3lladei li"ere, initiat in

*radul cel mai inalt al sanctuarului din tiva, urmas al dinastiei s&inte a

rasului 71arta de aur7, azi a"dic de la tine% Re*e si Tata, a"dic de la

menire% Intelepciunea mea mi-a descperit ca stapanul stiintei ceresti

 primeste azi duhul meu% asa-ma, Re*e si Tata!

i el m-a lasat, caci aceasta este "inecuvantarea rasti*nitului%

$ulti ani dupa aceasta, am intalnit pe calea z"rului meu, &lacara de

lumina meneasca% Aceasta era amicul meu Claudius% Cu cat entuziasm mi-a

 pvestit cum era el rasti*nit pe cruce in numele lui Iisus si cum 3l sin*ur l-a

a2utat sa se duca pe calea chinurilr%

- Te salut, claudius $acedneanul, inteleptul ucenic al ratiunii menesti si

cpil iu"irii menesti% Cum sa nu te salut eu, sarmanul duh al stihiei, pe tine

lumina menirii, menirea care a predat la rasti*nire pe #umnezeul sau%

Crezand ca la servit pe 3l, a dus la rasti*nire si chinuri pe maica sa si

surrile sale%

6menire 2alnica si cruda, chiar in drinta de a slu2i pe Rasti*nitul si

$antuitrul Tau ! 6 cpii ai pamantului, cum puteti &i vi sarmani pui de

 prum"el '

- i, &ericit de despartirea mea de aceasta menire "lestemata eu, Thales, in

&urtuna si vi&r am z"urat departe, iar sarmanul manunchi de lumina

meneasca, in urma mea, imi &acea semnul crucii%

- +a crucea, dar crezi tu ca &arul 3ternitatii, care ardea pe &runtea mea, n-a

&st mai aurat decat crucea ta ' Crucea pe care tu ai patat- cu mare tradare '3u am primit aceasta cruce nepatata de crima ta *raznica si de nimic

menesc, caci nici insasi s&intia vastra meneasca nu va pata splendide si

n"ila lumina a 3lementului%

 %a )ie cu tine pacea Domnului &astignit, dragul meu amic $mpedocle.

Thales din Argos

Page 32: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 32/67

MARIA 

atre $mpedocle, )iul lui Miles din Athena. 

- ucura-te de intelepciunea 3terne - Tinerei - +eciare - $aria!

6diniara, 3mpedcle, eu n-am *asit de cuvinta sa-ti cmunic ca n-am

 parasit 1alestina de data, dupa ce intalnirea din *radina $a*dalei a umplut

inima mea de &ri*ul enrm al unei viziuni in&ricsate%

3u, Thales, am simtit in tata &iinta mea, ca adancurile tainei unirii intre

catapeteasma de &c si mani&estarea e=istentei in csms, nu sunt inca "ine

insusite de intelepciunea mea% Ca taina apariteiei ui #umnezeu in chip de

m, nu pate &i cnceputa de mine pana cand eu n-am sa intele* izvrul

vietii, care a prdus in lume acest #umnezeiesc trup%

imteam necesitatea sa pricep aceasta, caci intele*eam cat de in&ricsatr a

&st &ri*ul marii viziuni care a in*hetat inima mea, dar a"isul intelepciunii

care s-a ivit pe drumul meu csmic, tre"uie sa &ie cercetat pe deplin% $arele

initiat nu putea sa ramana la 2umatatea drumului%

#rumurile si deserturile au &st incurcate, strazile stram"e si pline de pra& ale

 azaretului, in care eu, Thales, am pasit in templul tainicului rasarit alilenei% Casele mici, ce adapsteau ppulatia pasnica, erau incn2urate de

cpaci de maslin% 3u, Thales, nu aveam vie sa intre" pe cineva despre

drum, dearece am vazut un stalp de lumina al"a-al"astruie, care se drept

deasupra unei casute mici, lumina care se ridica drept in cer si se pierdea

acl in drumurile stelare% Aceasta a &st lumina dese"ita, prprie

izvrului unei vieti mari, lumina zeitatii &eminine, lumina care rna capul

3tern - Tinerei - +eciare - $aria din Atlantida si care incn2ura aparitiile

#umnezeiestii Isida din The"a%

Incet, dar htarat, am "atut in usa unei a din acestea si usa imediat s-adeschis, iar in pra*ul ei s-a ivit &emeie inalta, ale carei &rme se pierdeau in

cutele unei rchii al"astre, simple% +ata ei era acperita cu un val *rs de

 prductie &eniciana%

Page 33: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 33/67

- Ce dresti tu, calatrule ' a raspuns vcea 3i de un tim"ru 2s, care a

reinviat imediat in memria mea, sunetul tremuratr al cardelr de ar*int

ale sistrului, in templul #umnezeiestei Isida%

- 3u sunt un strain, $aica, am raspuns eu, caut un adapst sa ma dihnesc si

sa mananc ceva%

3ste in "iceiul cpiilr ui Adnai a primi pe calatr in re asa de tarzie '

3u sunt numai sarmana vaduva, straina, s-a auzit un raspuns% Invatatrii si

sina**a cndamna pe &emeile sin*ure, care primesc pe pri"e*i si 3u sunt

sin*ura, dearece &ii rapsatului meu st lucreaza pe camp in aprpierea

etleemului, la niste saduchei "*ati, iar /nicul $eu +iu, aici &emeia s-a

prit, a plecat la Ierusalim% #ar n-am cura2 sa te re&uz, calatrule, "sit, si

daca cana de lapte de capra si turta de rez te vr indestula, atunci %%%

- Atunci eu vi chema "inecuvantarea lui #umnezeu asupra Ta, $aica, am

raspuns eu% Cu cateva zile inainte am vazut pe +iul Tau, $aica, am spus eu%

- Tu ai vr"it cu 3l ' Ce &ace ' si 3a s-a aprpiat tul"urata de mine, dar

dedata s-a prit%

- Iarta-ma calatrule, iarta pe mama care este in*ri2rata pentru /nicul 3i

+iu% Intra, dihneste-te si mananca%

i eu, Thales, am intrat in mdesta lcuinta a $aicii #mnului%

#ua "anci, masa, un saracacis pat de stu& in clt, un &us lan*a

&ereastra, un luminatr vechi 4lampa5 pe pliciara in clt, iata tata

 pda"a 7nului templu7 in care am intrat eu, Thales%

8ra"it a pus &emeia pe masa mare cana de lut, plina de lapte si turta

nea*ra, din pricina car"unilr ce s-au lipit pe ea si inchinandu-se a spus:

- 1rimeste, calatrule, si *usta painea nastra!

- $-am inchinat si eu si stand la masa am privit cu privirea patrunzatare pe

&emeia care statea in &ata mea si i-am spus:

- inecuvantata sa &ie painea Ta $aica, dar din laptele Tau, eu am "aut de2a

Page 34: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 34/67

+emeia a ridicat capul%

- Tu ai mai &st candva la ni, straine' a intre"at 3a%

6 nua in&ricsata eni*ma a &acerii e*raitului m-a privit prin chii acestei

&emei, dar mie, Thales, marelui initiat al Tivelr, care parta sim"lul &arului3ternitatii pe &runtesi &ri*ul marii viziuni in inima, eu sa ma retra* din &ata

tainei e=istentei ' $i-am incrdat puterile si am incn2urat pe &emeie cu

caldura intelepciunii mele, care ascundea rasu&larea $aicii Isida% +emeia a

tresarit si s-a asezat pe "anca din &ata mea%

- Tu ai chemat "inecuvantarea #mnului asupra casei $ele, straine, a spus

3a, asa este caci 3u imediat am simtit linistea in inima mea% Tu ai vazut pe

+iul $eu si ai vr"it cu 3l '

- #a, eu -am vazut si am vr"it cu 3l, $aica si 3l m-a "inecuvantat% Ce

inseamna "inecuvantarea mea, a unui vierme sarman, pe lan*a

 "inecuvantarea ui #umnezeu asupra casei $aicii ui Iisus%, #ul*herul din

 azaret ' +emeia tresari din nu%

- Tu ai crezut in 3l, straine ' 3l te-a luat in mi2lcul ucenicilr ui ' incet,

dar intrerupt, a intre"at 3a%

- u, $aica, am raspuns eu, eu n-am crezut in 3l, dearece eu -am

recunscut si nu pt sa &iu disciplul ui, ci pana azi si in veci, vi &i numaiun r" umil al ui%

- Ciudate sunt vr"ele tale, straine, dupa tacere a rstit &emeia, insa pe &ata

ta 3u citesc intelepciunea si su&erinta enrma si inima $ea, inima sarmanei

si umile vaduve te cmpatimeste si ma atra*e spre tine% pune-mi,

inteleptule strain, cum sctesti tu, cine este +iul $eu '

- #ar cum sctesti Tu, $aica, caci este +iul Tau'

+emeia a &tat si a inceput a aseza cu de*etele, clturile valului 3i%

- Tu, straine, a zis 3a, parca ai adus aici su&larea +iului $eu %%% 3l parca este

aici si inima $ea este plina de incredere &ata de tine% Tata viata ma

chinuieste intre"area pe care mi-ai pus-, crezi tu, straine' Cate data

dezle*area ei $a in*rzeste% Cine este +iul Tau ' 1arca 3u stiu, straine ' 3

Page 35: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 35/67

in stare ratiunea sla"a, a unei &emei, a percepe tt ce s-a intamplat in drumul

vietii $ele mdeste '

i, cu sapte a"ia auzite si intrerupte, &emeia a inceput a pvesti despre

cpilaria 3i curata, despre simplii si neprihanitii ei parinti, despre

minunatele vci nevazute care neincetat ii sptesc cuvinte stranii si

minunate, despre visele 3i ne"isnuite, despre aratarea luminsului tanar cu

aripi, care a vestit 3i vestea "una, despre casatria 3i curata si despre

&ecirelnica nasterea a +iului cand I s-au inchinat Acestuia trei "ar"ati cu

aspect re*esc%

- 3i au semanat cu tine, a spus &emeia, nu la &ata, dar pacea cea mare care

 prneste de la ei si prin intelepciunea pe care vad si la tine, dar pe &ata lr

n-au &st cute de mare su&erinta, straine calatr necunscut% #ar ce a &st mai

departe'

i din nu au curs pvestiri despre intelepciunea timpurie a Cpilului

minunat, despre minunile ce se &aceau lan*a 3l, si de 3l persnal, de marea

iu"ire a ui &ata de tt e=istent% umai una nu intele*ea parca, &emeia

aceasta% e*raita iu"ire csmica pe care 3a pune sin*ura in cuvintele 3i,

vr"ind despre +iul 3i si, in a*itatia vr"irii, 3a a dat la parte valul de pe

&ata e3i si, sa &ie "inecuvantat numele 3tern-Tinerei-$aici-+eciare, eu,

Thales, am vazut &rumasele trasaturi ale &etii si chii, a carr adancime a

imprastiat indielile mele, dar parca aua adancit "ezna eni*mei care s-a

des&asurat inaintea mea%

- $aica, am spus eu, are nu stii, Tu ca +iul Tau este $esia, prezis de

 prrci si de $ise ' #ar, se prea pate, am adau*at eu, inca pate si mai

mare decat $esia% +emeia s-a uitat la mine speriata%

- #ar %%% #ar 3l este un 6m, straine, a sptit 3a uimita%

- #ar si Tu esti simpla &emeie, $aica, am raspuns eu si cu nimic nu te

dese"esti de surrile Tale, ri pate, $aica, nu mi-ai pvestit tt '

+emeia stin*herita a plecat capul%

- umai un lucru, a spus 3a, tul"urata inima $ea% 3u sunt evreica &arte

credinciasa, care implineste cu staruinta tt ce este prscris de le*e si de

invatatrii nstri, dar visele $ele $a nelinistesc %%%

Page 36: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 36/67

- 3u sunt talmacitr de vise, $aica, din 3*ipt, repede am spus eu% 1veste-

mi visele Tale si eu vi incerca sa talmacesc%

- Asa ' "ucurs a e=clamat &emeia, sa &ie "inecuvantata venirea ta straine%

1ate tu vei ridica *reutatea necunstintei de pe su&letul $eu% i s&is, parca

rusinata, 3a a inceput a-mi pvesti visele% #in primele 3i cuvinte, aurra

marii intele*eri s-a aprins in capul meu% In &ata privirii mele spirituale, au

trecut, in z*mtul stihiilr csmice si in suspinele lumilr ce se nasteau,

ta"lurile nedescrise si *randiase ale vietii Attputernicii marii zeite ce

hranea cu pieputl ei csmse ni, calcand cu putere, cu #umnezeiescul 3i

calcai daramiturile vechilr zei care randuiesc viata "eznelr intunecate a

hasului, (eita care asculta ru*aciunile a sute de miliane de tari, de

 ppare, de ameni, de evlutii, (eita care prunceste le*iunilr de duhuri

luminase, cu priviri stralucitare, de la care &u*e stapanul intunericului,

(eita care a auzit vcea mea, a marelui slu2itr al Templului 3tern - Tinerei -$aici - +eciare si mi-a &st dat mie lui, Thales, a asculta acste pvestiri din

 "uzele tremuratare ale unei simple, sarmane si mdeste vaduve a unui

dul*her din Iudeea%

- pune-mi $aica, am intre"at eu, ai spus Tu, candva despre visele Tale,

+iului Tau'

- Am spus, a raspuns 3a, a"ia auzit%

- i ce a spus 3l, $aica '

- traniu a &st raspunsul ui, a zis 3a, 3l mi-a spus dezmierdatr : 7/ita-le,

decamdata, minunatele tale viziuni 7%

- #ar nu este nici un pacat in ele, sunt de la #umnezeu, iar 3l a spus: 7Cand

se va termina Crucea Ta, $aica, Crucea pe care ai luat- pentreu $ine, Tu

Te vei intarce in viata viziunilr Tale7! #ar ce inseamna asta, 3u nu stiu !

- pune, $aica, am cntinuat eu, nu tii minte daca am &i*urat si eu in

viziunile Tale'

+emeia m-a privit cu atentie si *anditr a indreptat privirea 3i in cltul

intunecat al cli"ei%

Page 37: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 37/67

- Cand ai intrat aici, straine, incet 3u am simtit ca nu-$i esti strain $ie, dar,

 pana in prezent, in zadar rasclesc memria $ea %%% dar, stai %% si dedata 3a

s-a uitat la mine cu privirea 3i &ara mar*ini%

- Ce au insemnat cuvintele tale, ca tu ai "aut de2a din laptele $eu ' si 3a s-a

ridicat de la lcul 3i, &ara sa inceteze a ma privi cu acea privire in care

ardeau miliardele de lumini% $-am ridicat si eu, Thales, intele*and ca s-a

aprpiat marele si in&ricsatrul mment al "iruintei lumii asupra

intunericului, a piritului asupra $ateriei, a Cerului asupra pamantului, a

(eitei asupra &emeii%

- tai, $i-am adus aminte, &ara *ra"a a spus &emeia si incet au rasunat din

clturile cli"ei sunetele *in*ase ale sistrului 4instrument de carde5 si

clpteilr de ar*int% 0ad %%%Templul %%%% si 3u %%% si tu psternat la piciarele

$ele marele $eu slu2itr %%% alt templu %%% si iar tu mare si intelept %%% tu %%% "eai %%% laptele $eu, Thales, marele $eu r" %%%

1arca niste acrduri rasunatare au iesit din *ura 3i si, in acest mment, am

cazut la piciarele $arei (eite Isisda, care se redestepta%

$ult am stat psternat, eu, Thales, neindraznind a ridica capul, dearece m-

am sctit nedestinic a privi &ata (eitei, care se redestepta%

Iar sunetele &rumase ale meldiilr pamantesti, le auzeam crescand si

numai din cand in cand mi se parea ca ele dmina acum maret in sunet detristete si de durere, parca csmsul intre* se 2eluia ui #umezeu, din

r&elina2ul &ara plecare, nu se stie stie unde, a (eitei $ama%

- Ridica-te, Thales, ridica-te iu"itul meu slu2itr, s-a auzt deasupra mea,

vvea zeitei% Ridica-te si stai% /ita cerul, caci aici tu nu esti pentru cer, ci

 pentru pamant%

- i eu, Thales, m-am ridicat si m-am asezat% Ttul era ca si mai inainte si

cli"a si cltul intunecat si &emeia im"racata in haina aspra si inchisa in

valul de &ata%

- In adevar, minunata este sarta ta, Thales, a cntinuat Isida- $aria% Cand

te-am hranit cu laptele $eu, eu sin*ura n-am stiut ca tie iti este srtit a 2uca

un rl in viata, &aptele $ele, ca sa apari tu in mmentul cand tre"uie sa se

s&arseasca visul $eu pamantesc, dar el s-a terminat si acum stiu ca ceasul

 pentru care am venit pe pamant este aprape% Tu stii despre care ceas este

Page 38: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 38/67

vrr"esc 3u, Thales, acela este ceasul din prevederea ta, care a in*hetat

inima-ti inteleapta si plina de "ar"atie% +iu al 3lladei, se aprpie 2ert&a cea

mare si azi am inteles ce inseamna sa"ia ce tre"uie sa treaca prin inima mea,

despre care au vr"it prrcii cand 3u am pasit intaia ara pe treptele

Templului lui Adnai% In&ricsat lucru este, Thales, de a avea inima unei

mame iu"itare, aici pe pamant si inca mai in&ricsat a &i luminata cu

cnstiinta #umnezeirii% Iata dar despre ce Cruce $i-a vr"it $ie, Acela pe

care Il sctesc +iul $eu% Iata de unde este aceasta mare iu"ire, care lea*a

inima $ea cu ivirile e*raitului%

- -a asezat tacere, capul (eitei Isida era aplecat, *andurile #umnezeiesti

se invarteau in 2urul &runtii 3i acperite%

- Thales, incet a cntinuat 3a, ti-a descperit tie intelepciunea ta, de ce

tcmai 3u, azi sunt "isnuita &emeie, su" acperamantul careia nimenia&ara de cei trei si azi tu, e&itul 3*iptului, nu cunaste pe (eita - $ama '

#umnezeiescul $eu +iu tre"uia sa vina pe pamant ca m, dearece numai

un m pate salva menirea% #in aceasta cauza a tre"uit sa se nasca dintr-

mama pamanteana, si nimic nu tre"uia sa tul"ure mintea si vazul menesc la

ivirea ui #umnezeu, in chip de m% i iata, 3u, dupa via e*raitului, am

luat chip de m si inca am cnsimtit chiar a da cnstiinta $ea, schim"and-

cu cnstiinta unei &emei pamantene, pana cand nu vi avea nevie de puterea

si &rta (eitei, pentru a indeplini misiunea ce $i s-a incredintat% i azi, 3u

nu vi da putinta nimanui sa "serve desteptarea $ea, ci vi ramene

simpla $aria, pana la s&arsitul zilelr ricarui m% In viata &iecarei +eciare$aici, care naste un 1amantean u, sunt ast&el de mmente cand 3a,

Indeplinind inalta-I misiune, a"sar"e tristetea si mahnirea a tate nascute

de 3a, iar pentru acest mment este nevie de tata puterea si de tata

intelepciunea 3i, ca sa ramana in adevar $aica a tate cele e=istente, caci

numai pentru #umnezeu intele*i intre*a iu"ire a ui #umnezeu care, pana

atunci, drmiteaza pe campiile Raiului Celui 1rea Inalt, in 8radina $aicilr

#umnezeiesti%

- Cand cel in&ricsat mment va veni, sa &ii acl, Thales, lan*a $ine% 6, nuca sa-mi a2uti, dearece $ie nu-$i va a2uta nimic si nu tre"uie sa &iu a2utata,

dar pentru ca mare in intelepciune sa devii si mai mare, de la privirea a dua

 2ert&e #umnezeiesti %%%

Iar in prezent, incrdeaza, Thales, intelepciunea ta si evca in &ata $ea

ima*inea +iului $eu, dearece 3u, redesteptata din smn, am nevie de

Page 39: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 39/67

im"racamintea din privirea ui% 3u sin*ura n-am dreptul a iesi cu cineva din

drepturile unei &emei "isnuite pamantene%

i eu, Thales, m-am ridicat si pruncitr am chemat si rdnat duhurilr

viclene ale re&le=ului sa trimita ima*inile nastre in spatiu, iar impreuna cu

ele am trimis si sa*etile de &c ale *andurilr mele% Ca vi&rul au inceput a

se invarti in 2urul nstru re&le=ele drumurilr, ale campiilr, *radinilr si

satelr, %%% s-au cutremurat si s-au prit, si iata, ni am zarit un maslin

sin*uratic in mi2lcul campiilr inverzite% Cativa ameni linistiti erau

adrmiti lan*a cpac% /nul sedea aplecat pe piatra nu departe% Acesta era

3l, +iul ui #umnezeu, care cu dezmierdare lina, adevarat dumnezeiasca a

 privit pe $aica a%

- inecuvantarea Tatalui sa &ie cu Tine, $aica $ea desteptata, a zis 3l, se

indeplineste ce a &st dat din veac pamantului acesta% 0in la Ierusalim,$aica, se aprpie tinta drumului nstru, ce Cruce% i privirea ui

#umnezeiasca s-a prit la mine%

- Tu ai indeplinit tt ce tre"uia sa &aci, intelept &iu al pamnatului, a spus 3l%

Termina calea calatriei tale pamantesti, dearece asa de mari taine ce ti s-au

descperit tie, &ac pamantul neputincis a te purta mai mult Thales% 3u vad

 pe spinarea ta aripi care se deschid, &iu al 3lladei, si tu vei z"ura de la stea la

stea si semnul Crucii $ele il vei duce la mar*inile Creatiunii, prpvaduind

numele $eu si numele $aicii $ele% 3l a intins mainile ui, a "inecuvantat

si viziunea a disparut%

i din nu eu m-am psternat in &ata maicii Isisda%

- $are $aica, am spus eu, tt ce nu am eu si tt ce vi avea, tt aduc la

 piciarele Tale, $are $aica a tt e=istent, caci ttul este dat de laptele Tau%

#ar &ri*ul marii viziuni a in*hetat inima mea si cnstiinta mea, si iata, eu

vad ca sunt sarac si nu am nimic si nici nu am nevie de nimic%

$aica Isida $aria cu iu"ire s-a atins de mine:

- cala-te, Thales, clipa aceasta a marii su&erinte 3u am prevazut- in

sanctuarul din The"a inchinat $ie% Ridica-te, slu2itrul $eu, r"ul

 e*raitului, ceea ce a spus +iul $eu tre"uie sa se implineasca, dar nicidata,

nici un &el de aripi nu te vr indeparta de la iu"irea si de la su&larea $ea)

dar, acum, pleaca la drum, intelept &iu al 3lladei% i inca data ne vm

intalni la piciarele Crucii +iului $eu%

Page 40: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 40/67

i eu am plecat% i erau tacute campiile, si erau tacute drumurile si incet

ilena trimitea lumina ei sla"a si tate acestea se *lindeau in re&le=e reci, in

inima in*hetata a calatrului sin*uratic ce purta in pieptul lui in&ricsata

intelepciune a viziunii%

i numai undeva, in inaltimi, su" "lta al"astra, au rasunat cardele

sistrumului nevazut, parca in*erii Celui e*rait pazea pacea $aicii Isida,

intrupata, ina"usindu-i durerea cu aripile lr%

 Pace tie, $mpedocle!

Thales din Argos

AHASVER 

Thales din Argos catre $mpedocle )iul lui Miles din Athena*  ucura-te

de binecuantarea Domnului &astignit! 

Am sa-ti pvestesc 3mpedcle mare &apta despre acela care a prnit la

drum in ziua &atala a Rasti*nirii #mnului si care calatreste pana in prezent

si va calatri pana se va indepluini tt ce a pruncit Rasti*nitul despre

ultimele zile ale planetei%

ar*a era calea pe care se urca 2ert&a #umnezeiasca la 8l*ta, caci

ttdeauna e lar*a calea care duce la su&erinta si in*usta cararea ce duce la

&ericire%

6 caldura chinuitare a crapat pamantul cleis, plin de "razde adanci si de

 "ul*ari uscati de pe urma carutelr% In tacerea mrmanatala a caldurii de

amiaza, s-a prit stihia aerului, care nu indraznea inca sa creada ceea ce se

savarsea pe pamant%

1e drum mer*ea, cu racnete si urlete, uriasa *lata de ameni% Inante, cuun pas re*ulat de stas, &ara patima, mer*ea un centurin varstin% Il urmau

di sldati% 6 *ramada de "aieti z*mtsi incn2urau pe acei care mer*eau

dupa ei, un *rup de trei ameni insan*erati, "atuti, care duceau &iecare, in

spate cate cruce mare%

Page 41: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 41/67

3u, Thales, n-am sa descriu pe Acela care metr*ea putin mai inainte si spre

care au &st indrumate tate "at2crile si stri*atele turmei menesti, care-

incn2ura% -am sa &ac aceasta, din cauza ca in lim"a ta 3mpedcle, nu sunt

nici cuvinte nici culri pentru redarea stralucirii iu"irii #umnezeiesti,

amestecata cu su&erinta meneasca, ce lumina &ata "landa, cu inteleapta si

ttdeauna suprameneasca a 8alileianului% /rmele de san*e numai adanceau

taina cea mare si in&ricsata care lumina aceasta &ata cu aripile ei%

#upa 3l mer*ea un urias Iudeu, care usr si cu mandrie, purta pe umerii lui

*reutatea unei cruci *i*antice% 6chii lui mari si in&ricsatri cu mare dispret

 priveau *lata, chi in care se re&lectau privirile a zeci de victime, ce au

cazut de mana lui, a celui mai mare talhar, pe drumul TFrului% Tacut, cu

siraie de sudare amestecate cu san*e, mer*ea si numai din cand in cand,

vazand ca multimea in*hesuia prea mult pe Cel ce mer*ea inainte, el

sl"zea un racnet, ca un leu sal"atic, im"atat de san*e, iar multimea searunca la parte, iar sldatii rmani, care mer*eau pe de laturi tresareau si

sttran*eau mai tare armele in mainile lr%

Cmplet aplecat la pamant, su" *reutatea crucii, a"ia se tara al treilea% an*e

si sudare se amestecau pe &ata lui cu lacrimi, care nu erau )acrimi de

disperare, ci de dez*ustatare &rica% i el racnea ca hiena urmarita,

 plan*andu-se tare tt timpul de nedreptatea 2udecatrului, care l-a

cndamnat la marte si inca marte in&ricsatare, pentru vina de nimic%

#ar pe &ata lui cu chii tul"uri si plini de puri, erau scrise tate viciile si

decaderile lumii intre*i, amestecate cu cea mai 2snica si 2alnica &rica pentruviata sa nedemna%

$ultimea care ii incn2ura era, ca ricare multime, puturasa si prasta%

 emernici care a"ia s-au trezit dupa "etia de napte, adresandu-I *lume

urate, multimea de cersetri si &anatici, care ne"uneste prtestau cntra

hulelr Aceluia care mer*ea inainte% 3rau si din cei indi&erenti ca animalele,

care se "ucurau de privelistea ce va &i, &emei des&rante in im"racaminte,

stri*atare si &ardate, iar intre ele *rupuri de ameni "ine im"racati, care

discutau mandru si seris despre tre"uinta uciderii azarineanului indraznet,care a cutezat a critica clasa dminanta, atri"uindu-i vicii si sapand ast&el

rice respect &ata de ea% Acestia erau saducheii% umai ici clea, in

in*hesuiala, se vedeau &ete palide cu priviri *anditare, &i*uri im"racate

ne*li2ent ale carturarilr si invatatrilr, pe &etele carra se vedea e&rtul de

a *hici eni*ma ramasa &ara dezle*are pentru ei% #e ce aseara, in sedinta de

napte a sinedriului, a &st asa de trist marele intelept Caia&a' #e ce el a

Page 42: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 42/67

 pruncit sa se distru*a tate scriptele despre Invatatrul din azaret, care se

duce acum la rasti*nire ' 3l care stia asa de "ine scriptura si prrcii,

Invatatrul care era respectat de inteleptii icdem si 8amaliel% i, in

s&arsit, cel mai principal lucru despre care a vr"it el, Caia&a, in sapta, un

timp asa de indelun*at, intr-un clt al curtii, cu tanarul ucenic al

Rasti*nitului, Ian' i ce insemnau ultimele cuvinte ale lui Caia&a: 7timati

&rati si alesi ai lui Israel, saducheii cer martea lui Iisus azarineanul, numit

de ppr Hrists% #aca ni nu ne asciem la cererea lr, ei ne vr acuza in

&ata cnducatrului Iudeii de aderenta cu 3l, care nea*a privile*iile, "*atia,

n"ilimea si meritele, prpvaduind saracia si e*alitatea% Rmanii ne vr

 "anui de drinta de a ridica la rascala, vr dizlva sinedriul si vr pune si

mai mari "iruri, iar la s&arsit, Il vr rasti*ni pe azarinea% Atunci, &ratilr,

nu-i mai "ine sa mara un m pentru un ppr '7 Asa au *andit carturarii,

dar sa se distru*a atunci scriptele despre &aptele mari ale azarineanului '

#ar ce ar &i spus ei daca luau ei parte la sedinta tainica la marele sinederiu,

cmpus din disprezece chaldei, care au pierdut si scteala anilr, luminati

de semnul marii intelepciuni a umii Adnai misteris, care dmnea in

a"iln su" numele #umnezeului aal%

(apacit, &ara autritate "isnuita, rasuna vcea aceluiasi Caia&a, care spunea:

- Inteleptii #mnului, ai lui Avraam, Isac si Iac", Cpiii lui Adnai, sa &ie

 "inecuvantat numele ui, a ssit ceasul *raznic, pe care ni nu l-am

asteptat% Intelepciunea nastra e neputinciasa,sarele tace, stihiile la &el, pamantul a amutit, in &anta &intelr Templului eu nu pt capata raspuns de

la marele sanctuar al umii% +ratilr, ni am ramas sin*uri cu intelepciunea

nastra in &ata marii eni*me a simplului lemnar din azaret% +ratilr, din

tate cturile pamantului v-am adunat aici pentru cns&atuire mare, caci a

venit mmentul cel mare in viata pprului care este in paza nastra%

Aceasta stim ni% Ce sa &acem, &ratilr ' Cum e de salvat pprul si ce

 pzitie e de luat &ata de marea eni*ma a lemnarului din azaret '

$ult timp adunarea tacu, netezindu-si "ar"ile lun*i% In s&arsit, s-a ridicat

marele chaldeu #aniil, &st prim pret al a"ilnului si incredintatul re*ilr

lui puternici, si a spus:

- +ratilr, nici eu nu pt sa va spun nimic% 1revedera mea tace, nu am

descperirea de la duhurile luminase ale lui Adnai, nu *asesc rezlvarea

nici in scrisurile tainice ale Ca"alei, cine este acest iisus% Acel pe care Il

Page 43: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 43/67

asteapGta lumea, ri stranie creatura a adacurilr altui csms, necunscuta

nua' Cum sa a&lam '$isteriase si mari sunt &aptele ui, dar stranie si

neasteptata este invatatura ui, care descpera in&ricsatele taine ale

intelepciunii vechi, aducandu-le la cunstinta si 2udecata multimii, iar ni

suntem chemati a pastra tainele intelepciunii% i ast&el, 3l e cel mai mare

criminal al csmsului sau, ini e teama a prnunta, #umnezeu ' i cine vm

&i ni slu2indu- sau punandu@ne ui 'In&ricsata ra, &ratilr, pentru ni,

lasati in ra aceasta de Adnai, sa &ie "inecuvantat numele ui% a &ie tate

&rtele intelepciunii vastre incrdate, &ratilr, caci este neclar ca nu

zadarnic ni suntem lasdati sin*uri% 3 clar ca aceasta chestiune tre"uie sa &ie

rezlvata numai cu intelepciunea pamanteana%

Aici s-a sculat "atranul Ra"i Israel din inive si a spus:

- +ratilr, intelept este reprezentantul vstru in sinedriul lui Caia&a, dar vadacl, dupa perdea, pe trei reprezentanti ai altr sanctuare ale intelepciunii

vechi% 3l i-a p&tit aici, iar eu apr" actiunea lui si macar cu statutul nstru,

al sanctuarului umii, interzic &lsirea intelepciunii straine, ceasul este prea

in&ricsat si mare, ca sa nu cedam literii le*ii% 3u vad semnele celr di si

numai semnul celui de al treilea este intunecat pentru mine% +ratilr, sa-i

ru*am sa-si e=prime parerea lr in acest *raznic mment, sa lasam

intelepciunea straina sa intareasca pe a nastra%

Cu tacuta inclinare a capetelr, adunarea a e=primat apr"area cuvintelr

inteleptului ra"i Israel, precum si htararea inteleptului Caia&a%

#upa perdea au iesit trei insi, care erau: eu, Thales, din Ar*s, marele initiat

al sanctuarului Tivei, purtatrul &arului 3ternitatii, inteleptul Tma initiatul

Triun*hiului si disciplul azarineanului si al treilea, care nu purta nici un

semn, insa tata &i*ura lui stralucea de lumina al"a al"astruie si &ata lui era

acperita de privirea strainilr cu un val al"%

1rimul a vr"it Tma, care cu vcea inceata si dmala a spus:

+iilr intelepciunii unii, eu nu pt sa le spun nimic, caci triun*hiul meueste depus de mine la piciarele Aceluia, care dupa zi va &i ridicat pe

cruce% +ratilr, dupa intelepciunea meneasca eu sunt disciplul

 azarineanului si nu eu tre"uie sa va spun despre el%

Page 44: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 44/67

Tacuti, au plecat capetele mem"rii sinedriului auzind cuvintele simple ale lui

Tma% $dest si &ara z*mt, a plecat el la parte% cul lui l-am cupat

eu, Thales%

- 0i aici prezenti, intelepciunea $arelui Tata al Intelepciunii, Heraclit,

 "ucurati-va% Asa am inceput eu% +arul 3ternitatii care arde deasupra &runtii

mele, &arul aprins de Hermes, de trei ri maret, mi-a luminat mie adancurile

csmsului, si, eu, Thales, marele initiat al sanctuarului Tivelr, am patruns

eni*ma cea mare din azaret% #e data, s-au ridicat tti disprzece chaldei

si Tma cu ei si cel a carui &ata era acperita cu valul al" si s-au inchinat

mie: 7a &ie salutata marea intelepciune a sanctuarului Tivei !7 a rasunat sala

dedata% Insa, am cntinuat eu pruncitr, descperirea care mi s-a &acut mie

e taina, dar nu taina pamantului, ci taina csmsului si a hasului% 0i stiti

ca ast&el de adevaruri nu pt &i redate, ci tre"uie sa &ie d"andite si din cauza

aceasta eu tre"uie sa tac% 1t sa va spun numai, ca &ri*ul marii aratari m-ain*hetat si in&ricsata eni*ma a csmsului si a hasului a daramat chiar

iu"irea mea pentru &arul cel mare al 3ternitatii, care arde deasupra &runtii

mele %%% 3u am spus tt %%%

/imiti si tul"urati, s-au sculat de la lcurile lr chaldeii% -a auzit din nu

vcea stridenta a inteleptului #aniil:

- +ratilr, cuvinte mari am auzit ni acum si ele au in*hetat inima mea% Ce

&el de taina in&ricsata este aceasta, care a cuprins cu &ri* iu"irea puternica a

marelui initiat ' Ce &el de taina in&ricsata, care a putut sa &ran*a iu"ireacsmica a marelui initiat, de sim"lul initierii sale ' $ariti precautiunea

vastra, inteleptilr Chaldei%

1e lcul meu statea de2a al treilea, cel necunscut% 1anza al"a era ridicata de

 pe &ata lui% 6chii ne*ri, adanci ca "ezna si &ata de "rnz linistita ca cerul

3lladei, priveau adunarea%

- Araim cel mare ! a sptit #aniil si a cazut la piciarele re*elui si

dmnitrului rasei ne*re% 3=emplul lui a &st urmat si de altii, chiar Tma s-

a aplecat pe un *enunchi, numai eu, Thales, mare initiat al Tivelr, urmas al

dinastiei re*ale a rasului 71arta de aur7, am ramas nemiscat, caci ce era

 pentru mine, purtatrul marelui &ri* al stiintei, marimea pamantului '

- Chaldei, s-a auzit vcea metalica, linistita si puternica precum stihia a lui

Araim, ascultati-ma pe mine% 0i, parasiti astazi pe crtitrul vstru si

ramasi &ata in &ata cu intelepciunea vastra, sin*uri tre"uie sa *asiti iesirea

Page 45: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 45/67

din situatia in care va *asiti% $arele initiat al sanctuarului din Tive, Thales

din Ar*s, care a a&lat adevarul, nu pate sa vi- dea vua, caci adevarul se

a&la nu se da% Tre"uie sa luati calea mi2lcie, calea vintei e*raitului% u

a2utati nimanui si nu va puneti la nimic% a se &aca via /nicului% 1e Iisus

 azarineanul, daca nu I-ati patruns taina, sctiti- ca pe un m% #istru*eti

tate scriptele in privinta invataturii ui, a vietii si a &aptelr ui, caci tate

acestea vin de la e*rait, atunci 3l, /nicul va avea *ri2a ca pera ui sa nu

se piarda, iar daca acestea nu sunt de la 3l, atunci ttul se va stin*e caci stiti

cu ttii, ca numai samanta "una da rade "une%

1ate ca acl, in adancimea veacurilr, veti *asi dezle*area eni*mei

lemnarului din azaret%

6 liniste a cuprins adunarea% $ult timp au *andit chaldeii, netezindu-si

lun*ile lr "ar"i%

- a &ie asa, a prnuntat #aniil si tti ca unul s-au sculat si s-au inchinat inca

data in &ata lui Araim si au parasit unul dupa altul lcul adunarii%

Acum, 3mpedcle, sa ne intarcem la inceputul pvestirii mele%

arele ardea, parca via sa arda pamantul plin de pacate% 8lata parca s-a

&acut mai lenesa si staruia sa mear*a pe mar*inea drumului, unde din cand in

cand um"re de cpaci% In aprpierea 8l*tei, multimea a dat peste un rand

de case mari, inecate in verdeata splendidelr *radini% Avcestea erau caselesaducheilr "*ati% 1e lan*a una din ele, statea un *rup de &emei care,

 pr"a"il asteptau trecerea cnviului% Intre ele se *asea si tanarul ucenic al

 azarineanului, Ian% 3i tti incn2urau &emeie inalta, cu &ata acperita si

care su&erea *rzav%

1rin valul lasat, am recunscut chii $ariei - $aica Celui $aret, cu care am

vr"it eu, Thales% #espre aceasta intrevedere am sa-ti pvestesc alta data,

3mpedcle, mai tarziu, atunci cand va &i via e*raitului si tu vei &i mai

intelept, caci taine mai am sa-ti pvestesc, dra*ul meu amic, iar ratiunea ta

nu este inca in stare sa le intelea*a%

Cand cdrul cel mare a acperit cren*ile lui spitaliere, tt alaiul si-a aruncat

 pe &ata Cmandantului #ivin um"ra lui si in mmentul cand 3l a &st

luminat de chii #ivinei ui $aici su&erind, 3l s-a clatinat si a cazut in

*enunchi% -a auzit atunci un hht dez*ustatr si *lumele multimii, precum

si racnetele dez*ustatare ale celui de al treilea cndamnat si numai talharul

Page 46: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 46/67

*i*ant s-a aplecat induisat asupra lui Iisus si mana sa a ridicat putin crucea

care apasa cu *reutate pe azarinean%

- $are Thales, a rasunat lan*a mine vcea inceata a lui Araim, vezi tu intaia

rasarire a samantei #umnezeiesti in chii cruzi ai talharului'

6"servand prirea multimii, centurinul care mer*ea in capul clanei s-a

prit si a aruncat privire crunta de sldat aspru multimii:

- 1rci ai Ierusalimului, a stri*at el tare, 3l este dat vua spre "at2cra, a-

rasti*ni, vi aveti dreptul, dar in drumul spre marte eu nu va dau vie sa-

 "at2criti% 3l e sleit de puteri si Crucea ui e mai mare ca a celrlalti% 1ate

cineva il va a2uta%

$ultimea a incremenit% Cum ' a ia crucea unui cndamnat ' inseamna prin

aceasta a lua parte din deznarea ui asupra ta% Cine iudeii cei drepti se va

htara a &ace aceasta '

- ur pe 6siris, ai dreptate stasule, s-a auzit vce tunatare a cuiva si, prin

multime, pruncitr, s-a strecurat un m de statura *i*antica, cu "ar"a deasa,

ar*intie%

- Are dreptate stasul, numai cei spurcati pt *lumi pe scteala su&erintelr

unui m care, cum am auzit a &st cndamnat numai pentru placerea

 "*atilr% Apleaca-te amicul meu, eu am sa duc crucea Ta, sa &ie ea si de plum", pe 6siris si pe Isida, sa nu &iu eu &ierarul imn din Cirena%

i *i*antul a apucat crucea $antuitrului si cu un *est a ridicat- pe umerii

sai% In acelasi mment, chii lui au e=primat mirare:

- Chiar adevarat ca este *rea, parca e de plum", a mrmait el% Cum a putut sa

duca 3l pana acum '

- $are Thales, am auzit iar lan*a mine vcea lui Araim, urmarind cu atentie

talharul din +enicia, stasul din Rma si &ierarul urias din 3*ipt, ce veispune tu de semanatura mdestului lemnar din 8alileia '

#edata, *rupul de &emei du despartit de mana al"a puternica% #e lan*a

u&erindul #ivin s-a aratat un iudeu in varsta, inalt si mare, im"racat in

haina "*ata de saducheu% 6chii lui straluceau de rautate sal"atica% 3l apuca

&uris pe 8alileian de umar, si impin*andu-l stri*a:

Page 47: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 47/67

- #u-te, du-Te numai aceasta a putut prnunta, su&candu-se de ura si &urie%

land -a uitat la el $antuitrul:

- Te salut, Ahasver 4iudeu ratacitr5, incet de tt au sptit "uzele lui

insan*erate si 3l -a ridicat incet din pra& si a urmat pe imin, care duceacrucea ui)

Cu tipete si urlete a prnit multimea dupa 3l, precum si *rupul de &emei ce-

asteptau% a prtile casei ale a ramas sin*ur Ahasver, cntinuand a arunca

in urma cndamnatului "lesteme% 6 clipa, Araim s-a prit in &ata ui% u l-a

recunscut, el nu mai era un pelerin mdest sau un invatatr care indruma pe

Chaldeii invatati la marea stiinta% Acum era pretul mare al lui uci&er, slu*a

lui de &c, care adunat in sine tata puterea ma*netica a planetei% Cu &rta

de neinvins straluceau chii lui si spaima de nedescris, rare *raznicaa cuprins trupul lui Ahasver% Incet, incet s-a ridicat mana lui araim:

7Ahasver7, ca de tel a raspuns vcea lui, iti repet cuvintele tale: 7#u-te, du-

te pana cand se va intarce 3l% #u-te de la est la vest, acesta este drumul

tau ! #u-te si in &iecare deceniu iti dau un lc pentru dihna% #u-te, ratiunea

ta sa lucreze &ara incetare% #u-te si cauta sa inveti si sa te pcaiesti, du-te%

1rimeste "lestemul meu, al lui araim, re*ele si dmnitrul ne*rilr, du-te% In

numele Aceluia al carui nume este Tacere si care este primul pret al

 e*raitului, iti spun tie, du-te%

i, Ahasver, parca in vis, a tresarit, s-a clatinat si %%%% s-a dus %%%%

3l mer*e si in prezent, 3mpedcle% -am vazut in tara i"eriei si pe strazile

1arisului si pe culmile Anzilr si in nisipurile aharei si pe *heturile de la

1lul rd, *he"s, cu "ar"a lun*a, pra&uit, cu chii arzatri, el mer*e

sctit de la un pl la altul, de la est la vest, mer*e patruns de mare

intelepciune si cu cainta tt asa de mare%

In prezent el nu um"la sin*ur, caci chii unui initiat pt vedea pe lan*a el

&i*ura al"a, incn2urata de stralucire al"astra, cu chii "lanzi, &i*ura pe

care "atranul Ahasver duce su" "rat si incet, incet ii spteste cu duisie laureche% i chii "atranului evreu vesnic calatr se invaluiesc atunci in

lacrimi arzatare si "uzele-i uscate sptesc:

- #mnul si $antuitrul meu !

Page 48: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 48/67

6 &apta minunata ti-am pvestit 3mpedcle% Candva, daca lumina vietii va

licari in tine si in inima ta, 3mpedcle, stihia va &i in stare sa-ti aduca

aminte, &ara cutremur, de trecut, atunci am sa-ti pvestesc despre ultimele

mmente ale #mnului in trupul menesc%

 Pacea sa )ie cu tine, amicul meu $mpedocle !

Thales din Argos

LA PICIOARELE CRUCII

Thales din Argos catre $mpedocle, )iul lui Miles Athenianul*  ucura-te

de iubirea in)inita a Dumnezeului &astignit! 

#ra*ul meu etern, &ara s&arsit, intre cararile stelare universale si csmice, nu-

mi atin*e visul: 1ralaia - lantul $anvatar - &ume*a in &ata mea cu ceata lui,

dar nu e=ista nici "ezna a hasului, nu e=ista vesnicie unde eu, Thales,

am sa uit macar clipa cele petrecute de mine la piciarele crucii, pe

8l*ta% 0i incerca a-ti reda, 3mpedcle, cu *raiul nedesavarsit menesc,

 pvestea plina de durere nemeneasca si desavarsita%

Cand eu, Thales, ti-am pvestit pvestea lui Ahasver am a2uns la mmentul

cand cei cndamnati la cruci&icare, incn2urati de in&ecta turma a amenilr,s-au aprpiat de 8l*ta% 1e culmea clinei statea un mic *rup de saduchei

si de preti &anatici, care pr"a"il rdnau ttul% #upa indicatiile lr, imn,

&ierarul, a c"rat cu *reu crucea 8alileianului in *rapa din mi2lc% 3l si-a

sters sudarea ce-i cur*ea pe &ata si a zis:

- ur pe 6siris, ca nici data in viata mea n-am purtat asa *reutate% a nu &iu

eu, imn &ierarul, daca nu as &i cnsimtit sa prt aceasta cruce pana la

s&arsitul vietii mele, numai sa pt scapa de chinuri pe acest "land m%

- a &ii "inecuvantat tu, imn, pentru serviciul adus $ie, s-a auzit *lasuldulce al 8alileianului, cine macar clipa a purtat crucea $ea, va purta

&ericirea eterna in *radinile Tatalui $eu %%%

- 3u nu intele* ce spui tu, cu sinceritate a raspuns imn, dar simt ca nu a

&st si nu va &i clipa mai "una in viata mea% #ar ce am &acut, cine esti Tu,

Page 49: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 49/67

mule "land, caci cuvantul Tau este parca apa rece pentru "uzele uscate de

arsita '!

- #estula vr"a, racni un pret mic de statura, rau la su&let, cu "ar"a ciu&ulita

si chi de "ruta, care se invartea in 2ur, dand lumea la parte% /ltimele lui

cuvinte au &st adresate sldatilr rmani, care stateau in semicerc lan*a

 psmratul lr centurin%

- u dai prunca acl unde cmanzi, intelept a raspuns centurinul, sldatii

mei isi &ac datria &ata de cei di, si arata spre talhar si zara&, dearece ei

sunt sanditi de prcnsul) iar in ce priveste pe nenrcitul de azarinean,

3l va este dat vua si vi &aceti cu 3l ce driti, mana sldatului rman nu se

va atin*e de 3l% 3u vi &ace ceea ce tre"uie sa &ac%

Cu aceste cuvinte, centurinul s-a intrs si a &acut semn sldatilr carestateau in spatele lui% Acela i-a intins ta"lita de lemn vpsita viu, pe care

era scris latineste: 7Iisus azarineanul Re*ele Iudeilr7% Centurinul a "atut

ta"lita cu lvitura de cican la capatul de sus al crucii azarineanului%

#in *ura saducheilr si pretilr, care s-au adunat in 2urul lui, au iz"ucnit

racnete de &urie si de prtest:

#a aceasta 2s, sldatule, da 2s imediat, tipau ei, iar pretul cel mic a &acut

chiar incercare de a rupe ta"lita, dar puternicul centurin l-a aruncat la

 parte:

- #upa rdinul lctiitrului lui Cezar, 1ilat din 1nt, a spus el pruncitr si a

ridicat mana in sus, dac vua nu va place inscriptia, duceti-va la Cnsul si

cereti des&iintarea, dar pana atunci, 2ur pe 2upiter, nu s&atuiesc pe nimeni a

imp-iedica pe sldatul rman de a indeplini prunca primita% Apucati-va de

trea"a, a cmandat el sldatilr lui% Acestia, tacuti, s-au aprpiat de talhar si

de zara&% 1rimul, sin*ur si-a aruncat hainele si s-a culcat pe crucea lui,

neluand nici clipa privirea de la "landul si sleitul de puteri 8alileian, a

carui &ata era luminata de lumina launtrica si care statea cu mainile

impreunate lan*a crucea sa%

cene dez*ustatare s-au inceput cu zara&ul care tipa, racnea, musca mainile

sldatilr, care incepusera sa-l dez"race% 1retul cel mic, re&acandu-se de

lvitura centurinului, se s&atuia in sapta cu un *rup de iudei si in s&arsit,

aprpiindu-se de 3l, a inceput sa-i vr"easca ceva repede, dand din maini si

aratand "a pe talharu) care era de2a culcat pe crucea sa, "a pe zara&ul care

Page 50: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 50/67

tipa% 6 e=presie de dez*ust de nee=sprimat si de dispret a trecut pe &ata

 "ar"ateasca a sldatului%

- ur pe upiter, a sptit el printre dinti, ca multa 2snicie se ascunde in inima

ta, pretule% Carui #umnezeu slu2esti tu ' an*e, dupa le*ea ta, a varsa este

prit) dar a minti, a insela si a preda ast&el la marte se pate ' Tu ai

dreptate, acesti di netre"nici sunt tt iudei si in privinta lr eu n-am rdin,

tu esti indicat ca r*anizatr al e=ecutiei% +a ce vrei, eu nu ma vi imptrivi%

1retul a aler*at la sldati si i-a prit% Talharul, mirat s-a ridicat de pe cruce

si se uita nedumerit la pret si la saducheii ce s-au aprpiat de el% Tt aici,

alaturi, au pus si pe zara&ul aprape *l si tremuratr, care se uita ca un caine

speriat in 2urul lui%

- Ascultati, tipand si cu mmeala a spus pretul, ni vm interveni imediatla cnsul pentru a &i iertati, cu cnditia ca vi sa-l e=ecutati pe Acest Hulitr,

a spus el, aratand pe 8alileian% i nu avem drept a varsa san*e si deci n-am

calaii nstri, iar rmanii nu vr sa- e=ecute, dearece nu -au 2udecat ei%

3i, cnsimti'

- uati-ma, luati-ma, eu ricand vi slu2i vua ! %%%

1retul a dat din cap in semn de cnsimtire si a zam"it cu dispret%

- #ar, tu, s-a adresat la talhar, tu vrei sa- pirnesti pe cruce ' a zis elaratand spre 8alileian% #a ! nera"datr a spus pretul%

In chii talharului a &ul*erat mania% 3l a respirat adanc si cu &urie a scuipat

drept in chii pretului, pe urma s-a intrs si dand la parte multimea, s-a

aprpiat de crucea sa si din nu tacut, s-a culcat pe ea% In spatele lui, s-a

auzit tunetul apr"atr al vcii centurinului:

- 1e upiter, el ar &i un sldat "un, a spus el%

1retul si-a revenit din &ensa neasteptata si si spume de tur"are au acperit "uzele lui%

- 1irniti-l, pirniti-l, tipa el aprpiindu-se de talharul culcat pe cruce si

lvindu-l in cap cu picirul incaltat in sandala%

Page 51: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 51/67

Aici, sldatii, dupa semnul centurinului, l-au intins si tacut au inceput &apta

lr in&ricsatare% -au trecut nici trei minute si enrma cruce cu trupul

*i*antic, san*erand, al talharul)ui, s-a ridicat asupra multimii si *reu s-a

in&undat in *rapa% ici un *eamat n-a iesit din "uzele inclestate ale celui

e=ecutat% 1e &ata lui stram"ata de durere, au stralucit lumins chii lui, care

 priveau &ara incetare la 8alileian, care ridicand mana si "inecuvantand pe

talhar, a sptit ceva incet%

i chii mei, chii unui initiat de *rad superir, au vazut cum niste aripi &ine,

a"ia "servate chiar si de chii mei, au luminat chii talharului ridicat pe

cruce si au tremurat asupra lui%

/racisul zara& se stenea *ra"it lan*a 8alileianul nemiscat, rupand hainele

dupa 3l% +apta lui dia"lica era intvarasita de vr"e 2snice si de cara si

*lume, uitandu-se chiras in 2urul lui, cautand parca, cu purtarea lui, acasti*a apr"area multimii%

+etele saducheilr si pretilr ardeau de raz"unare si de rautate, iar &etele

sldatilr erau intunecate, psmrate% $ultimea se in*hesuia in 2urul ui,

&iind retinuta de semicercul sldatilr%

- Thales, mi-a zis mie Araim, care statea lan*a mine, se aprpie clipa 2ert&ei

celei mari% imti tu, cum tata natura s-a cnstrans de in&ricsare ' i, in

adevar, viata clctea parca numai si numai pe 8l*ta, in 2ur parca ttul

amutise si incetat% u era nici adiere de vant, nici pasarile nu z"urau, nici miscare a insectelr% arele se &acuse rsu, iar puterea razelr lui era mai

calda, mai ina"usitare %%% #e la riznt, venea ne*ura deasa si

in&ricsatare%

- /ita-te, Thales, din nu a rasunat vcea lui Araim% i pe campul intunecat

al cerului al"astru - ne*ru eu, Thales, am vazut niste chi plini de tristete, de

durere meneasca ne*raita si su&letul in*hetat de &ri*ul cel mare s-a

cutremurat de ne*raitul si tainicul mister al tristetii #umnezeiesti si eu,

Thales, al carui spirit avusese linistea asemanatare stancilr de "azalt din

&undurile ceanului, am simtit cum lacrimile &ier"inti ale chilr meu au

tpit *heata inimii mele%

Acestia au &st chii lui #umnezeu, ridicat pe Cruce de ameni%

Page 52: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 52/67

i ca disnanta "lestemata a patruns aici tipatul urlatr al zara&ului inselat

de pret si acum, in&uriat, s&asiat de sldatii rmani% Inca un minut si trei

cruci au impd"it culmea 8l*tei%

- 3ste scris: 7si cu cei &ara de le*e va &i 2udecata7 am auzit cuvintele

 prnuntate lan*a mine si intrcandu-ma am vazut pe tanarul Ian, care cu

chii plini de lacrimi, privea pe Invatatrul si #umnezeul sau%

Inundat de minumata minune a iu"irii, su&letul meu n-a putu rezista si eu l-

am luat de mana% 3l a tresarit si s-a uitat la mine%

- Inteleptule elin, iata unde ne-am intalnit ni, a zis el% Tu ai prezis asta% 3u

stiu ca tu-l iu"esti pe Invatatrul, pti tu sa r*i pe rmani ca sa dea vie

$aicii #umnezeului meu sa se aprpie de cruce '

Imediat am &st *ata sa indeplinesc cererea lui Ian% In aceeasi clipa am

vazut pe centurin care se aprpia cu Araim de ni%

- Acest distins etipian, a zis el aratand pe cel din urma, a venit de la 1ilat

din 1nt cu rdinul de a indeplini drinta $aicii Rasti*nitului, Re*e al

Iudeilr% 3l mi-a spus ca 3a este aici cu Tine, disciplul Celui Rasti*nit%

/nde este 3a si ce vrea ' ur pe upiter, ca am sa &ac tt ce pt si chiar mai

mult, caci nicidata su&letul meu n-a su&erit mai mult ca acum, cand asist la

e=ecutarea aceasta murdara a unui evinvat% /itati-va, si el a aratat un *rup

de sadFchei si de preti, ce dez*ustatr huleau, cu "ucurie satanica, la piciarele crucii% /itati-va, am vazut multe in viata mea, sa nu ucida

traznetul, dar nicidata n-am vazut san*e mai curat decat Cel Care se varsa

astazi, si ameni mai hidsi decat cmpatritii tai, discipl al Celui

Rasti*nit% i intrcandu-se, a scuipat cu dez*ust%

-i am vrut sa te ru*am, Rmane, sa dai dai vie lan*a Cruce, $aicii

Invatatrului meu, dml a spus Ian%

- Ca sa auda 3a tate "at2crile si hulile care cad pe capul +iului 3i

su&erind, din partea acestr cpii ai Tartarului ' a zis rmanul, dar in ricecaz am sa &ac aceasta% Cheama aici pe +emeie, si vin aici, dupa mine% i

centurinul s-a aprpiat de Cruce:

- #estul ! a sti*at el rasunatr, tre"a vastra s-a e=ecutat, re*ele vstru a &st

spanzurat pe Cruce, duceti-va de aici, dati lcul lacrimilr sacre $aicii ui%

Page 53: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 53/67

In&uriati, privind pe centurin, si murmurand nemultumiti, s-au dus de la

cruce saducheii si pretii%

Cu mersul incet, rezemata de mana lui Ian, -a aprpiat de cruce, invelita

in na&rama, +emeia, si, cu plansul mut, a cazut la piciarele insan*erate ale

Rasti*nitului% Cu #umnezeiasca "landete au privit in 2s chii ui

#umnezeu, care su&erea ca m:

- Iane, -a auzit vcea lina, iti dau tie pe $aica $ea, da- lr ! $aica $ea,

c"ara-Te de pe inaltimile Tale si urmeaza-i lui %%%

i din nu s-au ridicat chii $antuitrului si s-au prit pe *rupul pe care il

&rmam eu, Thales, Araim si centurinul% Invluntar am privit pe Araim,

care, atintind chii lui asupra $antuitrului, cel mai puternic ma* de pe

 pamant era avantul si indreptarea% 3u am inteles ca numai un sin*ur semn de pe Cruce si ttul in 2urul Crucii, ar &i &st tpit de &cul in*rzitr al

spatiului% i incet, incet, s-a auzit de pe Cruce:

- Tata, iarte-le lr, ca nu stiu ce &ac!

Capul lui Araim s-a aplecat in 2s su" pvara acestei mustrari a $arelui

Intelept al planetei%

- ur pe upiter, mirat a sptit centurinul lan*a mine, ascultati, 3l le iarta

lr% Adevarat ca este +iul ui #umnezeu !

3u, Thales, cu nesatiu am "servat ttul, dearece inima mea era plina, in

lc de &ri*ul cunstintei, acum, de trentul iu"irii #umnezeiesti% i am vazut

cum chii ui #umnezeu, s-au indreptat spre talharul care, de pe cruce, in

cele mai cumplite su&erinte, nu inceta a privi pe #mnul% 1arca un *eamat,

un racnet, a &st raspunsul la privirea ui #umnezeu:

- /nde este imparatia Ta, Re*e Rasti*nit, s-a auzit un stri*at iesit din pietul

talharului s&asiat de su&erinta) ri de vei &i Tu, landule, ia-ma si pe mine cu

Tine!

- Chiar azi, vei &i cu $ine in imparatia $ea, s-a auzit raspunsul "land, de pe

cruce%

i din nu am vazut cum aripile nevazute au &al&ait tremuratr deasupra

capului primului ales al ui #umnezeu, talharul de la drumul mare, si

Page 54: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 54/67

um"ra s-a asezat pe &ata lui% 3l a rasu&lat adanc si capul i s-a aplecat pe

 piept%

- ur pe upiter, a sptit, &ara a intele*e, centurinul, care statea lan*a mine,

ce lucruri minunate se petrec astazi ! 1arca el a si murit%

- /ita-te, Thales, mi-a zis mie Araim, si mana lui s-a asezat pe umarul meu,

ne*ura care demult sta la riznt parca s-a acperit si s-a &acut mai

intunecata%

i eu, Thales, am vazut cum din ea au crescut dua aripi ne*re, *i*antice,

asemanatare aripilr de liliac, cum s-au deschis di chi mari de culatre

rsie ca san*ele si cum s-a priectat &ata mandra ca rasu&larea hasului, cu

triun*hiul rasturnat asupra lui, si iata, tate aceste &apte, acest 7ceva7 nespus

de peni"il, s-a revarsat asupra 8l*tei% i din intuneric a rasunat un trasnet,la care pamantul a raspuns cu un cutremur% -a auzit mu*etul multimii

menesti, care cuprinsa de *raza, a inceput sa &u*a prin intuneric, apucand

&iecare in ce parte nimerea, cazand in *rpi si ieru*i, rasturnandu-se si

calcandu-se unii pe altii% Iar ma*ura nea*ra s-a &acut ca un *hem si un crp

*i*antic, rtund ca un crp de sarpe, incet, s-a tarat spre 8l*ta si minune

din minunile csmsului s-au in&aptuit%

Capul cu chii rsii ca san*ele s-a aplecat la piciarele insan*erate ale

Rasti*nitului si urechile mele, urechile marelui initiat, au auzit armnie

ri*inala a hasului, care parca ridica din necunscut cu indepartate "u"uituri de tunet, creatiuni din necunscute prapastii% Aceasta a &st vcea

a insusi Intunericului in persana, vcea marelui stapan al $aicii care nu s-a

ivit in duh, 3l a zis:

- uminate+rate, Tu ai luat la Tine pe slu*a mea, ia la Tine si pe stapanul lui%

- Asadar, vin, su&erindule, se auzi vcea de pe Cruce%

- i samanta &emeii, a raspuns capul sarpelui, am auzit sapta metalica a lui

Araim% -a &acut marea taina a impacarii, uita-te, Thales ! i in &ata chilrmei s-au des&asurat atat de &rumase ta"luri, pe care eu n-am sa le mai vad

nicidata, chiar daca "ilianele marilr cicluri de creatiuni vr trece prin &ata

mea% -a aprins marea lumina si snpul ei lar* ca rizntul s-a ridicat spre

cer si in snpul acesta de lumina am vazut capul Rasti*nitului de

#umnezeiasca &rumusete, luminat cu e=presia unei #umnezeiesti iu"iri, de

Page 55: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 55/67

nedescris, intrecand chiar meldiile crului de arhan*heli% #ar aceasta nu se

 pate reda in vr"e%

i iata, alaturi de capul lui #umnezeu care parasise trupul, s-a aprpiat alt

cap, de desavarsita &rumusete meneasca% 1e el inca nu s-au sters semnele

marii su&erinte, nu s-au dus inca semnele luptei csmice, dar chii n-au mai

&st rsii ca san*ele, ci au lucit ca adancurile cerurilr de miazazi, ardeau cu

iu"irea necunscuta amenilr, indreptata spre &i*ura lui Hrists

Invin*atrul%

- Clipa nasterii ului Arhan*hel, a sptit Araim%

i tt aici, intre aceste dua &i*uri *i*antice, palpita un snp de lumina al"a,

care cu "ucurie aluneca lan*a pieptul ui #umnezeu% Acesta era su&letul

talharului eli"erat, al talharului de pe drumul mare al TFrului %%% i parcacadele unei har&e *i*antice s-au rupt din ceruri si un sunet 2s a trecut

asupra pamantului%

- -a s&arsit!

i s-a tarat de pe clina cprul sarpelui decapitat imprestiindu-se in spatiu,

care s-a &acut mai venins%

Tul"urat de cele intamplate, m-am aprpiat de Cruce, impreuna cu Araim si

ridicand chii spre Cel Rasti*nit, am vazut chii ui inca vii, dar #umnezeunu mai era in 3l% Aceasta era numai &iinta meneasca, su&erinda,

nemar*init de "una, nemar*init de iu"itare, dar vai, numai umana, #uhul a

 parasit- lasand- la ultima incercare a chinuitarei sin*uratati% i &iinta a

*emut:

- #umnezeul $eu de ce $-ai parasit'

- ur pe upiterul $eu, numai pt suprta a tipat ra*usit centurinul, care

statea lan*a mine si, smul*and din mana unui sldat palid ca martea

sulita, cu &rta a in&ipt- in casta Rasti*nitului% +ie, sa calc 2uramantul pentru a-I micsra chinurile, a zis centurinul, atintind asupra mea privirea

aprape ne"una, dar la ce am &st martr azi, n-ar &i putut su&eri nici Cezarul

in persana% Ce ne*ura a &st asta, ce vci imi sptesc mie, inteleptule

3tipian ' cu vcea tremuratare s-a adresat el lui Araim%

Page 56: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 56/67

- Tu sin*ur, de mult ai spus, militarule, ca acesta a &st +iul ui #umnezeu,

i-a raspuns lui Araim% i nedumerit, tinand mainile semiridicate, rmanul,

 "rutal, cu e=presia unei intre"ari chinuitare se uita la &ata 8alileianului, &ata

care era invaluita de um"ra mrtii% i incet, s-a miscat si s-a uitat in 2ur%

 umai di sldati palizi si speriati de marte erau in piciare, restul stateau

culcati cu &etele la pamant% $ultimea era plecata% u departe, era rst*lit

cadavrul micului pret, cu &ata acperita de spume si de san*e% an*a

Crucea #mnului era Aceeasi +emeie, lipita de piciarele Rasti*nitului si

Ian, adancit in ru*aciune si &arte trist%

#ar luminata &i*ura, puternica, a sldatului rman, era inaintea Crucii cu cei

di &ii ai intelepciunii: eu si Araim, iata antura2ul ultimelr mmente din

viata ui #umnezeu pe pamant%

i numai in crpul ne&ericitului zara& era inca viata% Centurinul revenit,stapan pe sine, a dat sldatilr rdin sa-i zdr"easca &luierele piciarelr si

sin*ur si *anditr, s-a dus de parte%

In acest mment, din tu&ele din aprpiere, s-au ivit &etele palide ale unei

&emei si ale disciplilr 8alileianului% Am recunscut pe $aria din $a*dala

si pe 1etru% 0azandu-ma pe mine, $aria a aler*at la mine si plan*and m-a

intre"at:

- 3lline intelept, are 3l a putut muri'

- 3l a inviat, $arie, am raspuns eu, vazand chinurile ei, am incn2urat- cu

caldura intelepciunii mele% 3a a tresarit si s-a indreptat:

- 3u stiu aceasta, multumesc, inteleptule, a sptit ea si aprpiindu-se de

cruce s-a lipit de piciarele Celui Rasti*nit%

Centurinul, disperat, privea aceasta scena:

- ur pe upiter, eu nu stiu ce sa &ac, "m"anea el%

- u te tul"ura, viteazule sldat, i-a zis Araim luandu-l de mana, eu cunsc

tate *andurile stimatului 1ilat din 1nt, care este prietenul meu, si crede-

ma, ca indul*enta sa &ata de &emei si de ucenicii Celui Rasti*nit, nu va &i

cndamnata de el% 3u stiu ca el ar da si trupul ui, veneratrilr ui%

Page 57: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 57/67

- Iti multumesc, 3tipiene, i-a raspuns lui, centurinul ster*and sudarea ce-i

cur*ea pe &ata, dar nu pti sa-mi spui de la cine pt sa a&lu mai amanuntit

cine a &st Rasti*nitul si ce inseamna cuvintele 7+iul ui #umnezeu7, pe

care, &ara via mea, le-a prnuntat lim"a mea ' i ce &el de minuni sunt

acestea, al carr martr am &st eu azi'

Araim l-a privit *anditr:

- a nu pierzi din vedere pe acela, si-l arata pe Ian, el este disciplul ui si-

ti va pvesti tt si vei a&la cine este Rasti*nitul% i vei &i primul crestin

rasti*nit pe cruce, a adau*at el in sapta, adresandu-se mie% a plecam de

aici, Thales, a zis el tare, ca sa nu &ie chi de priss care sa priveasca

tristetea $aicii%

 i incet am inceput a c"ra dupa culme% Ici si cl, stateau inca culcatiameni care nu-si revenisera din spaima% $ai multe case s-au pre&acut in

ruine din cauza cutremurului, cerul parca s-a curatit si naptea si-a asternut

invelisul asupra pamantului care, din cand in cand, inca se mai cutremura%

In departare, am vazut un *rup de ameni care se *ra"eau% Intre ei am

recunscut "ar"a mare si al"a a Inteleptului Isi& din Arimateia%

1enultimul acrd al marelui mister csmic, s-a terminat si incepe ultimul, cel

mai maret%

 Pacea sa )ie cu tine, $mpedocle!

Thales din Argos

Page 58: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 58/67

INVIEREA LUI HRISTOS 

Thales din Argos catre $mpedocle, )iul lui Miles din Athena. De

atotpururea emarginitei +ubiri &astignite, bucura-te! 

e inclina spre seara, a treia zi dupa 2ert&irea e*raitului% Amur*ul serii n-aimprastiat inca pe ceruri luminile sale clrate si eu, Thales, ma ru*am in

*radina 8hetsimani, lan*a piatra care mi se parea mie ca nu s-a uscat inca de

lacrimile lui #umnezeu%

$-am ru*at /nicului Ra si, pentru prima data pe planeta pamantului, marele

initiat a adau*at la ru*aciunea lui si numele ui #umenezeu Rasti*nit% i

imediat ce acest nume a z"urat de pe "uzele mele care au prnuntat

ru*aciune tainica in lim"a sacra a stramsilr nstri din inaltimile

csmsului, ca un raspuns indepartat, mi-au raspuns mie, lui Thales, crurileevlutiei s&inte si aripile lr, in im"ucuratare mirare, s-au le*anat in 2urul

meu%

- +ericit esti tu, "ar"at intelept, primul care ai aruncat numele lui #umnezeu

in "eznele csmsului, au sptit *urile lr imateriale, slava lui Thales, slava

lui, care a chemat numele nu al /nicului%

i eu, Thales, am auzit un suspin incet de "ucurie, al $aicii pamantului:

- 1rimeste si "inecuvantarea mea, &iul $eu, mare si intelept &iu al $eu! - asptit pamantul deaarece numele nu al /nicului #umnezeu a &st

 prnuntat de tine ca m, ca tarina $ea, ca inima $ea% $aica pamantului iti

aduce multumiri, inteleptul $eu, Thales%

i din nu am auzit a=l*ia ui #umnezeu, Attstiutrul ui Iisus Hrists

Cel Rasti*nit,% i iata, tata natura, de 2s si de su, pamant si "lta cereasca,

cu sapta a"ia auzita au repetat cuvintele mele si pieptul meu s-a umplut de

imensa putere, parand ca in el s-au adunat tate puterile csmsului divin%

- In adevar, esti indraznet si intelept, Thales, am auzit eu in spatele meuvcea lui Araim, de patru ri maret, din mment ce tu ai indraznit mai

inainte de Taina Celui e*rait, a prnunta numele ui, numele nu al

/nicului #umnezeu%

Page 59: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 59/67

- 6 nu, nu este prea devreme, de patru ri marite, am raspuns eu, dearece

taina aceasta s-a si savarsit in inima mea si in credinta mea) iata 2ert&elnic

mare pe care va rezista universul intre* %%%

Araim m-a privit tinta:

- Adevarat, "inecuvantata este 3llada pentru tine, inteleptule din cele patru

evlutii menesti, pe care le-am vazut eu, Asraim, pe drumul pri"e*iilr

mele pe htarele attsupremului, n-a &st nici unul mai cura2s si mai

intelept ca tine% #ar pune mana ta pe umarul meu si cred ca e timpul ,

Thales, sa ne ducem acl, unde se dihneste trupul #umnezeiesc%

3u, Thales, asteptam aceasta invitatie si, &acand in tacere semn cu capul, &ara

*ra"a, l-am urmat pe Araim% 3l, iesind din *radina, a intrat in ras si acl,

intrand pentru un mment intr- casa mica, s-a intrs tinand in mana peucenicul cel tanar al Rasti*nitului, "landul Ian%

0azandu-ma pe mine, a cazut Ian pe umarul meu si a plans chinuitr, in

hhte%

- 6are tu nu crezi, Iane ' seris l-am intre"at eu, Thales, si respiratia mea si

 puterea mea au cazut pe capul tanarului%

- 6, nu, inteleptule strain, a raspuns Ian, credinta mea e neclintita, dar eu

sunt un m "isnuit si are este in stare inima meneasca sa suprte tristeteazilelr trecute '

- Tu, nu esti tcmai un m "isnuit, Iane, am spus eu, si cu privire tainica

m-am uitat drept in chii lui% Adu-ti aminte, Iane, iti pruncesc, adu-ti

aminte de marea emuriei si de tara adrmitului #ra*n% Adu-ti aminte,

Iane, de cuvantarea ta despre Ta #umnezeiesc si /nic% Adu-ti aminte,

Iane, despre intalnirea nastra la trnul re*inei alchis, adu-ti aminte, de

numele tau, &iu al Atlantidei% i lar*, lar*, s-au deschis chii tanarului si s-au

aprins de &cul cunasterii csmice dedata:

- 3u sunt a-#zi, &iul tarii #ra*nului adrmit, a sptit el %%% si eu, stiam %%%

ca 3l, #umnezeul meu si $antuitrul meu, ma va chema la 3l %%%

Iar din urma se aprpia cineva de ni "land, tacut si "inevitr ! Aceasta era

3a, $aica Attprezentului 3tern, Tanara - +eciara - $aria, Isida, cea de

Page 60: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 60/67

mai inainte de veci, Re*ina Cerului, +eciara - $aria inecuvantata% Tti

trei, eu, Thales, Araim de patru ri maret si Ian am cazut in pra& inaintea 3i%

- Ridicati-va inteleptii $ei slu2itri, tu Araim si tu, Thales, a rasunat asupra

capetelr nastre vcea 3i% cala-te si tu, &iul $eu Ian, scala-te ca sa

duci pe $aica ta acl, unde rasuna ultimul acrd al vintei Celui 1rea Inalt%

a ne ducem cu ttii impreuna, inteleptilr, &iindca iata, intelepciunea

vastra de mult a incetat sa &ie intelepciunea meneasca si chilr vstri s-a

descperit ceea ce nu pt vedea chii &iilr pamantului%

Iar tu, Thales, mi s-a adresat 3a mie, tu care ai impletit &irul tau cu &irele

#umnezeiesti, caci cine daca nu tu, mi-a transmis $ie, si cine, daca nu tu, a

desteptat amintirea +iului $eu Ian si ai descperit in &ata lui adancurile

csmice% Tu, Thales, spun 3u, sa &ii al dilea &iu al $eu, iar tu, vesnic

credincisul $eu slu2itr si re*ele cpiilr $ei cei ne*ri, inteleptul Araim,tu vei &i $ie &iul de al treilea% Asadar, sculati-va: I/IR3A,

IT331CI/3A, I 1/T3R3A, cpiii $ei si sa ne ducem sa intalnim pe

Invin*atrul, pe +iul $eu dupa trup si Tatal meu dupa spirit%

i cand amur*ul de seara acperea "lta cerului, atunci ni cei patru,

intram in *radina cea mare a lui Isi& din Arimateria si ne-am ascuns su"

um"ra unui *rup de cedri ce acperea stanca% In cealalta parte a ptecii, se

*asea mrmantul, pazit de zece sldati rmani%

- Inchideti chii vstri, inteleptilr, a spus autritar $aica #mnului Celuirasti*nit, dearece nu vi se cuvine sa vedeti taina interirului Cetatii +iului

$eu% Iar tu, Araim incrdeaza vinta ta si cheama aici pe cele trei $arii, trei

inimi pline de iu"ire, ca sa *aseasca aici rasplata iu"irii si &idelitatii lr%

i iata, cu putere au in&ipt in aer cuvintele ma*ice si a iesit puterea din chii

intunecati ai celui de patru ri maret, intelept% A iesit si s-a risipit ca un smc

de &ul*ere% -a trecut nici 2umatate de ra, cand, pe drum, in departare, s-au

aratat trei &i*uri de &emei% 1rima era $aria din $a*dala, a dua acea &ata de

evrei mititica, de su" al carei val m-au privit pe mine chii #umnezeiesti ai

Athenei 1allas si a treia, mama &iilr lui (e"edei &emeie "landa, mama

iu"itare, supusa si linistita, mare si in iu"irea ei si in supunerea ei, aspectul

mamelr care nu au crutat a da pe &ii lr dupa &ire, in slu2"a si 2ert&a

#umnezeiasca% 3le au aler*at repede la $aica #mnului si au cazut in

*enunchi:

Page 61: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 61/67

- 6, $aica ! a spus una din ele plan*and, nu stiu ce s-a intamplat cu ni, dar

am auzit *lasul tau si sin*ure nu stiu cum am a2uns aici%

- Asa si tre"uia, a raspuns $aica - +eciara, sa &iti aici, cu $ine, in

ru*aciune pana la miezul nptii %%% si, inclinandu-si "inevitr capul catre

mine si Araim, 3a s-a indepartat cu &emeile si cu Ian in desisul cpacilr,

 pentru ru*aciune%

- a ne ducem, Thales, si sa insemnam pe sulul memriei nastre taina ce

vine, mi-a spus mie Araim% Iata, ceasul se aprpie %%% 6, tapanul meu ! pe

neasteptate a prnuntat Araim si s-a prsternat in pra&, cu &ata in 2s%

i eu, Thales, am vazut pe campul cerului inrsit, un ta"lu minunat si

nemiscat% Am vazut di chi *i*antici &iecare cu aripi, care cupau &iecare

cate un s&ert de "lta cereasca, chi minunati, inaripati, cu putere denedescirs a unei asteptari nelinistite si a unei asteptari pasinate, priveau

stanca ce cuprindea mrmantul celui Rasti*nit%

#easupra chilr se ridica &runtea impd"ita de un par de aur, care parca

era din &irele instelate ale intre*ului csms, ale intre*ului univers, cazand

din adancurile creatiei, iar *ura era ca sistrumul cu sapte carde, ce intna

vesnica lauda /nicului Creatr% Ce am vazut eu, Thales, ca nu e=ista nici un

"stacl pentru privirea acelr chi *i*antici si ca ei priveau tcmai in

adancul stancii, "servand acl, ceva minunat si in&ricsat, ce merita sa &ie

asteptat miliarde de veacuri, care au trecut spre apus, si era un mister cuprinsin stanca, inca ceva ce drea cu tata &iinta 1sesrul celr minunati chi

inaripati, im"racat in lumina /niversului% i am inteles eu, Thales, ca sarta

mea, stranie mi-a trimis un mment su"lim al privirii lui Insusi #emiuri, al

ucea&arului Cel #ulce al #iminetii, 1rim*enitura a Ipstazei Celei din

0echi in Trei +ete%

- 6, umina 1rim ascuta, (ana #esteptata, Cpil 1rim ascut al Creatiei,

Tata al tihiei de +c, primeste inchinaciunea mea, am stri*at eu, Thales, din

 plinatatea inimii mele, neputand a rupe privirea mea de la chii minunati, in

adancul carra am vazut patria su&letelr menesti si in acelasi timp si

lea*anul meu% i in dsul capului puternic al Aurrei, s-a aprins lumina

mare si in ea se miscau chrte nenumarate ale evlutiilr supramenesti, a

carr lumina se ducea sclipitare in adancurile in&initului, care nici data n-

a &st "iectul *andirii, chiar cale mintilr celr mai mari initiati% 1an*lica

aceasta nu avea s&arsit% Curcu"eul Creatiei, ce stralucea cu tate culrile

Page 62: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 62/67

re*nului slar si am stiut eu, Thales, ca s&arsitul acestui curcu"eu este numai

acl, la Trnul e*raitului% i am vazut pe lan*a Araim, psternat in pra*,

dua &iinte minunate, de &rumusete cereasca si aveau aripi pe spate, aripi

ne*re cu dun*i al"astre% 3le s-au aplecat asupra lui Araim si-i spteau ceva

ma*ulitr, iar pentru mine era impsi"il sa nu pricep ca &iintele acestea erau

&iii rasei lui Araim, &ratii lea*anului lui Csmic%

i Araim a luat seama la saptele lr, si s-a ridicat si prima privire a lui a

&st aruncata spre mine, privire de mirare:

- Cum, a stri*at el, tu, un m, ai vazut ucea&arul purtatr de lumina si ttusi

 prti raza vietii in crpul tau ' i eu m-am ridicat drept, eu mul, Thales,

&iul pamantului, si am raspuns cu mandrie lui araim:

- Ce pate sa-mi &aca mie, unui m, &iul pamantului, Aurra purtatare delumina, daca eu, mul in deplina minte &iind, am stat de-a dreapta ui

#umnezeu insusi, in *radina $a*dalei ' i cel de patru ri maret mi s-a

inchinat mie%

- Adevarat, a stri*at el, pamantul in persana ta, Thales, a "iruit Csmsul

cu puterea /nicului #umnezeu% i acum, nu eu ,Thales, am sa te duc, a

urmat el, ci te r* tu du-ma mai departe, unde ni tre"uie sa vedem pe Cel

desteptat% i eu, Thales, m-am dus cura2s inainte, iar in 2ur, macar ca

naptea se lasase, nu adrmise nimic, ci ttul parca se pitea in asteptarea

indeplinirii unei taine: 1rima invin*ere a piritului asupra materiei in sanulei%

In &ata pesterii pecetluite, au adrmit sldatii rmani, &ara sa "serve ca

lumina cu razele su"tiri patrundeau prin crapaturile pietrei aplecate%% In 2ur,

era tacere nespusa, iar pe "lta cereasca ardeau ca si inainte chii inaripati,

si tt ca inainte, pe calea curcu"eului, se duceau in sus, multime de evlutii

superiare si duhurile tihiilr, care s-au adunat in 2ur, cantand cu vci

neauzite, imnurile armniilr &ara de s&arsit%

i iata, s-a auzit incet, un sin*ur sunet inalt, curat, dml, care a rasunat clipa si a incetat% A rasunat din nu, tt mai des si mai incet, si dedata, ca

un val, au prnit sunete, dar nu de trium& cum crezi tu, 3mpedcle, ci care

incet si &rums plan*eau "ucuria% Acesta n-a &st imnul sar"atririi

trium&ului, ci intarcerea plina de iu"ire a #umnezeului Rasti*nit, in Trupul

lui menesc rasti*nit% u rasuna trium&ul, ci iertarea deplina, caci trium&

 pate &i la #umnezeu Attputernic ' i incet, incet, intrcandu-se piatra, a

Page 63: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 63/67

tasnit lumina ca un snp din pestera si pe pra*ul ei -a aratat &i*ura

minunata a ui Iisus Hrists%

uminata si plina de "unatate era &i*ura ui #umnezeiasca, chii ui "lanzi

era luminati de iu"ire in&inita si prima privire a ui a &st aruncata acl

unde pe cer ardeau chii inaripati, chii aurrei, care s-a aprins de data de

 "ucurie #umnezeiasca% i s-a deschis *ura minunata a ucea&arului purtatr

de lumina si un imn de maretie ne*raita a prnit din ea, purtand in "ezna

hasului cmpunerea nilr s&ere, cu un inceput nu al victriei asupra

mrtii%

Ridicand dreapta a intins- Hrists in directia ucea&arului, iar deasupra

&runtii 1urtatare de lumina s-a aprins sim"lul unirii luminii Celei de la

inceput, cu lumina iu"irii dumnezeiesti) Crucea, Crucea impd"ita cu

&lrile rtii, ca san*ele 2ert&ei divine%

i imnul Aurrei a &st prins de semn, cu evlutii supramenesti si ale

tihiilr si a cantat /niversul, tt Csmsul si chiar sunetele cele de 2s, de

 "as, desteptandu-se au raspuns din "ezna hasului%

i din nu a ridicat, "inecuvantand, dreapta #mnul desteptat si, incet, 3l a

zis:

- #estul, cpii, intrceti-va la lcuintele vastre, lasati-$a decamdata pe

$ine sin*ur cu cpii cei sarmani ai pamantului, care azi, din nu, s-aure*asit pentru imparatia $ea%

i crurile au tacut si imnurile s-au risipit, iar chii inaripati s-au stins si s-

au &acut palide chrtele de evlutii supramenesti ale tihiilr% i in &ata

 pamantului si a menirii statea din nu 7Tamplarul7, land Iisus, Care cu

 puterea a #umnezeiasca a "iruit martea%

i pamantul a raspuns% 1rimul sunet a &st sunetul in&ricsarii prnuntat de

*rupul desteptat si r"it de lumina, al sldatilr rmani% i am vazut cum

&i*ura sin*uratica a unei &emei s-a repezit dintr- data spre mrmantuldeschis, iar api repede a aler*at inaintea ui Hrists, care mer*ea incet pe

 pteca% 3u am recunscut-, era $aria din $a*dala%

- #amne, a inceput ea, dar api privind &i=, cu stri*at de spaima si plina

 "ucurie s-a aruncat la piciarele Celui #esteptat%

Page 64: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 64/67

- u $a atin*e, $ari, incet a spus 3l, dearece eu sunt inca plin de *lria

cereasca si ea te va arde% Ridica-te si mer*i, &acand cunscut ucenicilr mei

sa $a astepte in 8alileia, su" cdrii nstri% Ridica-te, iu"ire umana, azi

 pre&acuta in iu"irea divina, ridica-te "landa $aria, mama tuturr $ariilr ce

vin in carne si ase%

i "inecuvantand pe $aria, care plan*ea incet, s-a dus mai departe, unde

iarasi -a asteptat $aica ui cu inca dua &emei% Insa pe drumul ui, am

&st si ni, Araim cel de patru ri maret si cpilul pamantului, eu Thales,

land si dezmierdatre ne-a privit 7Tamplarul desteptat7 si #umnezeu

neadrmit%

- Thales, a rasunat vcea ui "landa, dezle* le*aturile tale cu menirea si te

 "inecuvantez pentru nua ta misiune, dar termina intai misiunea ta pe

 pamant% 3u iti incredintez, &iu al pamantului parte din parte din puterea$ea, si 3l s-a atins de &runtea mea cu mana ui, du- departe in pestera din

3thipia si da viata nua celei prim create, re*ina aviei, a pamantului, care

se taraste in pul"ere% #u- acl si pe &iica $ea iu"ita, sa ramana acl, cu

&iica lui Araim, r"ul $eu, pana cand ii vi prunci sa se ridice pentru a-$i

slu2i $ie %%%

i am vazut eu, Thales, cum $aica #mnului $eu a adus la 3l pe &ata aceea

mdesta, Israelita, su" valul careia, nu de mult, m-au privit chii Athenei

1allas%

- Iata &iica $ea, $i-a spus mie #mnul meu, ea se va arata veacurilr ce vr

sa vina, su" numele de &ia, adica intelepciunea divina% Ti- incredintez tie,

Thales, si ea va duce lui alchis ce su&era, tt ce ai prezis candva tu, 3lline,

intelept, ce erau cndus de #uhul $eu% 1rimeste "inecuvantarea $ea, cu

$aria cea de a treia si slu*a $ea Araim% 1leaca 3lline, in lun*a-ti cale, si

 "inecuvantata sa &ie minunata-ti viata%

Iar eu, Thales, prsternandu-$a la piciarele #mnului meu, am luat de

mana pe &eciara tacuta, si &ara sa ma intrc, din mment ce am &st pe calea

#mnului, am iesit din *radina lui Isi& din Arimateia% A"ia am iesit si am

vazut un m cu "ar"a al"a, lun*a, care se indrepta spre ni si aducea dua

camile al"e pentru drum% In mmentul intalnirii nastre, el a plecat capul

inaintea mea si a zis:

- 0a permite n"ilul si intelesul Thales, unui vechi cunscut a-l slu2i din

nu, &erindu-i camile pentru lun*a lui calatrie cu s&intita lui institare '

Page 65: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 65/67

- 1iciarele tale sunt tt pe urmele #mnului, intelepte Ra"i Israel din /r al

Chaldeii, am raspuns eu% In numele meu si al institarei, iti multumesc,

inteleptule% 3u n-am stat mult de vr"a cu Ra"i Israel, dearece n-a &st

nimic in materie ce ar &i putut sa se ascunda de privirea "atranului Chaldeu%

(ile si npti, ne"site a aler*au camilele minunate ale "atranului Ra"i, zile

si npti a tacut institarea mea invaluita pana cand in departare s-au aratat

cunscutele siluete ale multimilr 3thipiei% In &undul unui templu al zeitei

$ame, in munti, eu am *asit adapstul tainic al re*inei alchis, care de mult

lepadase trnul si schim"ase pda"ele de re*ina cu valul unei vestale

 "atrane, intr-un sanctuar retras, pentru &emei%

asand pe institarea mea in curtea e=teriara a templului, eu sin*ur am

intrat in chilia lui alchis% 3a statea aplecata asupra hristavelr vechi, de

 per*ament, insa era ca si in trecut, nespus de &rumasa &emeie, numai ca "razdele adanci ale su&erintei si ale adancilr cu*etari pusesera pecetea pe

&rumusetea ei inalta% a prima privire ce a aruncat asupra mea, un stri*at

ra*usit a iz"ucnit din &rumasele ei "uze:

- Inteleptule 3lline!

i iata eu, Thales, am vazut pe mandra re*ina a aviei, marea si &rumasa

&iica a lui Araim, de patru ri maret, psternata la piciarele mele% 3u n-am

ridicat-, caci in *ura mea n-au &st cuvintele mele, ci vr"e trimise prin

minte de #umnezeiescul $artir% #upa ce am redat ttul, am dat vie luialchis sa se ridice si, atunci a privit &ata ei renascuta de lacrimile dulci si

inviratare ale iu"irii #umnezeiesti%

- eputinciasa alchis, nu *aseste cuvinte pentru a-ti e=prima multumirea,

#umnezeiescului sl, a zis ea, si are ai tu nevie de multumire ' #ar unde

este institarea ta tainica, pe care tre"uie sa in*ri2esc dupa prunca

$arelui dintre Cei $ari '

i cand am intrat in chilia lui alchis cu &ia cea s&intita, re*ina a inceput a

aler*a zapacita, vazand &ata deschisa a &iei si cu nespusa in&ricsare aintins mainile sale%

- Arra, Arra ! a prnuntat ea ra*usita, si din nu a cazut in pra&, inaintea

celr ssiti% i prima data eu, Thales, am auzit vcea #umnezeiestii &ia, si

a &st vcea aceasta ca unirea a dua "iliane de vci, care s-au ridicat din

Page 66: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 66/67

adancul csmselr si era asemanatare cu plan*erea tuturr sistrumelr

templelr zeitei $ame si mai rasunatare decat crurile in*eresti%

- 3u nu sunt Arra, sra mea, &rumasa alchis, ci $aica Arrelr intre*ului

univers, dearece tate Arrele s-au nascut inainte de veacuri in inima mea

cea necreata, a spus ea, si mainile ei s-au adapstit cu iu"ire pe czile ne*re

ale lui alchis% Ridica-te sra mea, inteleapta alchis, ridica-te si primeste-

ma pe mine pana cand vcea tapanului si Tatalui meu ma va chema in

lume% Iar tu, elline, de trei ri "inecuvantat, s-a adresat #umnezeiasca &ia,

 primeste-mi "inecuvantarea mea si pentru calatria ta si pentru s&arsitul

drumului menesc%

i eu, Thales, prsternat la piciarele unei ni eni*me a csmsului, am iesit

din templu si am cntinuat drumul meu catre prima creatie 7Re*ina Tanara7%

i sase zile am mers eu, Thales, prin *an*uri su"terane si al"ii de rauri insanul pamantului trecand prapastii intunecate si cridare in*uste ale

stancilr de veci create% #rumul meu este luminat de &arul 3ternitatii

deasupra &runtii mele, pe care l-am aprins, iar ca *hid am avut marea

intelepciune a sanctuarului Tivelr% In s&arsit, am a2uns pana la stratul

zacamintelr de ru"in si acl, intr-un adapst sapat intr-un smarald imens,

am *asit pe minunata re*ina a serpilr, care asa de credinciasa m-a servit

intelepciunea mea, in ziua primei mele vizite la re*ina alchis% i s-a

indreptat minunatul sarpe pana la var&ul cadei mele si-a aprpiat chii ei

verzi ca smaraldul de &iinta mea% $iliarde de ani, cu asteptarile chinuitare,

straluceau in privirea ei, si cu "ar"atie am ridicat eu, Thales, mana mea si cu putere am prnuntat numele ului #umnezeu /nic, pruncind eu, particica

 puterii ui, data mie, a se ridica din prapastia nestiintei naturii, 1rimului

Creat, Re*ele 1amantului, #atatrul de 0iata al 6menirii% Creatrul minunat

al intelepciunii cnstructive si ascultatr chemarii puternice &acute de mine,

s-a ridicat 3l, Adamul, 1rimul Creat, in deplina ui &rumusete nedescrisa, s-

a ridicat plin de "landete si de iu"ire, s-a ridicat in deplina ui e=istenta de

rai, necunscuta nimanui% i m-am atins eu, Thales, de &runtea sarpelui si am

zis:

- Cu via #mnului nstru Iisus Hrists, care a venit in trup spre slava

&iintelr pacatase ale intre*ului /nivers de la ziua +acerii, iti pruncesc

intelepta ilita, sa te lasi de &rma taratarei intelepte si sa primesti din nu

&rma ta si sa te unesti cu stul tau%

Page 67: 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

8/21/2019 43843689 Scrisorile Lui Thales Din Argos

http://slidepdf.com/reader/full/43843689-scrisorile-lui-thales-din-argos 67/67

1arca mii de tunete s-au imprastiat prin pestera de ru"ine si cada sarpelui a

cazut in &ata mea s-a aratat in deplina putere si &rumusete de nedescris , ilit,

 prima creata, luminasa si "ucuriasa, dearece ea a primit ce n-a avut de la

crearea sa, particica a iu"irii #umnezeiesti%

i a intins si adam, cel intai creat, im"ratisarile sale, si s-au cntpit si in

*i*anticele valuri astrale au disparut, in adancurile lumii de scheme si

 priecte csmice%

i am ridicat eu, Thales, atunci ru*aciune de multumire #mnului Iisus

Hrists, si cu puterea intelepciunii mele am transprtat si trupul meu, din

sanul pamantului, in pustiul Ara"iei, unde se incepea nul meu drum%

 inecuantarea landului Tamplar din 'alileia sa )ie cu tine, prietenul

meu $mpedocle! Amin!

Thales din Argos