4. contributii sociale obligatorii

Download 4. Contributii Sociale Obligatorii

Post on 03-Jun-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/12/2019 4. Contributii Sociale Obligatorii

  1/38

  CONTRIBUIILESOCIALEOBLIGATORII

  Motto: People who complain abouttaxes can be divided into twoclasses: men and women.

  Autor necunoscut

 • 8/12/2019 4. Contributii Sociale Obligatorii

  2/38

  Contribuiile sociale obligatorii

  1. contribuia individual de asigurri sociale i contribuia datorat de angajator labugetul asigurrilorsociale de stat;

  2. contribuia individual de asigurri sociale de sntate i contribuia datorat deangajator la bugetul Fondului naionalunic de asigurrisociale de sntate;

  3. contribuia individual la bugetul asigurrilor pentru omaj i contribuia datorat deangajator la bugetul asigurrilorpentru omaj;

  4. contribuiapentru concedii iindemnizaiide asigurrisociale de sntatedatoratdeangajator la bugetul Fondului naionalunic de asigurrisociale de sntate;

  5. contribuia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale datorat deangajator la bugetul asigurrilorsociale de stat;

  6. contribuia la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale, datorat depersoanele fizice ijuridice care au calitatea de angajator

  Lect. dr. Nicoleta Vintil

  ASE Bucureti, Departamentul Finane

 • 8/12/2019 4. Contributii Sociale Obligatorii

  3/38

  Contribuabilii sistemelor de asigurri sociale 1)pentru veniturile din salarii i asimilate, pensii saupersoane aflate sub protecia/custodia statului)

  a) Persoane fizice rezidente sau nerezidente, pentru venituri realizate n baza unuicontract de munc, raport de serviciu, statut special (venituri din salarii sau asimilateacestora, venituri din activitidependente)

  b) Pensionarii cu venituri din pensii care depesc740 lei

  c) Persoane fizice ijuridice care au calitatea de angajatori ientitiasimilate

  d) Instituii publice care suport contribuii sociale obligatorii n numele asigurailor(AgeniaNaionalde Ocupare a Foreide Munc,Casa Naionalde Pensii Publicesau alte entiti pltitoare de venituri din pensii, Ministerul Justiiei, Ministerul

  AdministraieiiInternelor, autoritilepublice locale .a.)

  e) Orice pltitorde venituri de natursalarialsau asimilate salariilor

  Lect. dr. Nicoleta Vintil

  ASE Bucureti, Departamentul Finane

 • 8/12/2019 4. Contributii Sociale Obligatorii

  4/38

  Contribuabilii sistemelor de asigurri sociale 2)pentru veniturile din activiti independente,activiti agricole, asocieri fr personalitate juridic)Au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii ila cel al asigurrilorsocialede sntate urmtoarele categorii de persoane (numai dac veniturile realizate suntsupuse impozitului pe venit):

  a) Persoane care realizeaz venituri din activiti independente de natur comercial,

  indiferent de forma de organizare (PFA, I, F)

  b) Persoane care realizeazvenituri din profesii libere

  c) Persoane care realizeazvenituri din drepturi de proprietate intelectual,impozitate nsistem real

  d) Persoane care realizeazvenituri cu regim de reinerela surs(din contracte/conveniicivile, din activitate de expertiz)sau din asocieri frpersonalitatejuridic

  e) Persoane care realizeazvenituri din activitiagricole, silvicultur,piscicultur

  Lect. dr. Nicoleta Vintil

  ASE Bucureti, Departamentul Finane

 • 8/12/2019 4. Contributii Sociale Obligatorii

  5/38

  Contribuabilii sistemelor de asigurri sociale 3)pentru persoanele care realizeaz alte categoriide venituri sau nu realizeaz venituri)

  Au calitatea de contribuabil la sistemul asigurrilor sociale de sntate persoanelecare realizeazvenituri din:

  a) Cedarea folosineibunurilor

  b) Investiii

  c) Premii ictiguridin jocuri de noroc

  d) Alte venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal

  Lect. dr. Nicoleta Vintil

  ASE Bucureti, Departamentul Finane

 • 8/12/2019 4. Contributii Sociale Obligatorii

  6/38

  Contribuia la asigurrile socialeBaza legal:Legea 263/2010 privind sistemul unitarde pensii publice, cu modificrile icompletrile ulterioareLegea 571/2003 privind Codul Fiscal, cumodificrile i completrile ulterioare

  Lect. dr. Nicoleta Vintil

  ASE Bucureti, Departamentul Finane

 • 8/12/2019 4. Contributii Sociale Obligatorii

  7/38

  Persoanele asigurate 1)

  n sistemul public de pensii sunt asiguraiobligatoriu:

  persoanele angajate cu contract de munc

  persoanele asimilate (alese n funciielective, numite n cadrul autoritilor legislative,executive,judectoreti,funcionaripublici, cadre militare etc.)

  persoane care realizeazvenituri de naturprofesional, altele dect cele salariale, dindrepturi de autor, precum i din contracte/convenii ncheiate potrivit Codului civil

  omerii(CAS se suportdin BugetulAsigurrilorde omaj)

  administratorii/managerii, membrii ntreprinderilor individuale sau familiale, persoaneleautorizate sdesfoareactivitieconomice etc.(n baza declaraieide asiguraredepuse la CNPP teritorial).

  Lect. dr. Nicoleta Vintil

  ASE Bucureti, Departamentul Finane

 • 8/12/2019 4. Contributii Sociale Obligatorii

  8/38

  Persoanele asigurate 2)

  Persoanele care trebuie sdepundeclaraiede asigurare au aceastobligaiedac: au minim 18 ani realizeaz, n mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel

  puin de 4 ori ctigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea BASS (2.223lei/lunpentru anul 2013)

  Aceste persoane sunt exceptate de la depunerea declaraieide asigurare dac: obino pensie din sistemul public

  se afl ntr-una dintre situaiile enunate la primele patru puncte (vezi slide-ulanterior), fiind astfel deja asigurate obligatoriu.

  n perioadele n care nu se desfoaractivitate, declaraiapoate fi suspendatinu sedatoreazcontribuiede asigurrisociale.

  Persoanele nencadrate n sistemul public (ex: avocai, clerici) sau persoanele caredoresc sicompleteze venitul asigurat pot opta sse asigure, n baza unui contractde asigurarencheiat cu CNPP.

  Lect. dr. Nicoleta Vintil

  ASE Bucureti, Departamentul Finane

 • 8/12/2019 4. Contributii Sociale Obligatorii

  9/38

  Baza de calcul pentru contribuia individual deasigurri sociale pentru venituri din salarii) 1)Ctigulbrut, realizat din activitidependente, att n arct i n strintate,care

  include:

  Veniturile din salarii (venituri n bani i/sau n natur,obinute n baza unui contractindividual de muncsau statut special, inclusiv indemnizaiade asigurrisociale desntatesau pentru incapacitate temporarde munc)

  Indemnizaii pentru funcii de demnitate public sau n cadrul societilor fr scop

  patrimonial Solda lunariveniturile similare ale personalului militar

  Indemnizaia lunar a asociatului unic, a administratorilor (inclusiv suma din profitulnet cuvenitacestora)

  Remuneraiaobinutde directori sau preedinteleasociaieide proprietari (n baza

  unui contract de mandat), sumele cuvenite reprezentanilor n AGA, CA, comisia decenzori etc, n organisme tripartite

  Venituri salariale stabilite n baza unor hotrrijudectoreti definitive, indemnizaiilunare pltite de angajatori pe perioada de neconcuren, n baza contractului demuncetc.

  Lect. dr. Nicoleta Vintil

  ASE Bucureti, Departamentul Finane

 • 8/12/2019 4. Contributii Sociale Obligatorii

  10/38

  Suma care depete 2,5 indemnizaia de deplasare pentru instituiile publice,acordatde entitile frscop patrimonial sau care nu sunt pltitoride impozit pe

  profit

  Orice alte sume denatur

  salarial

  sau avantaje asimilate salariilor n vedereaimpunerii (sunt incluse i veniturile realizate ca urmare a activitii de creare de

  programe de calculator sau obinutede persoane cu handicap grav sau accentuat)

  Baza de calcul pentru contribuiaindividual,stabilitprin cumularea tuturor acestor

  venituri, nu poate depide 5 ori salariul mediu brut lunar, utilizat la fundamentareaBASS (maxim 11.115 lei lunar).

  Baza de calcul pentru contribuia individual deasigurri sociale pentru veniturile din salarii) 2)

  Lect. dr. Nicoleta Vintil

  ASE Bucureti, Departamentul Finane

 • 8/12/2019 4. Contributii Sociale Obligatorii

  11/38

  Sume primite de membrii fondatori ai SC constituite prin subscripiepublic

  Cheltuieli sociale efectuate n favoarea angajailor, aa cum sunt reglementate laimpozitul pe profit (ajutoare, cadouri pentru angajaisau copiii acestora, n limita a 150lei pentru fiecare persoan i ocazie, contravaloarea transportului la/de la locul demunc,costul prestaiilorde odihnitratament etc.)

  Contravaloarea folosinei locuinei de serviciu, compensarea diferenei de chirie,suportatde persoana fizic,conform legilor speciale

  Contravaloarea echipamentelor tehnice, de protecie,de lucru, uniforme, alimentaiede protecie, medicamente, materiale igienico-sanitare, alte drepturi de proteciamuncii

  Cheltuieli de deplasare la locul de munc, la nivelul unui abonament lunar, dacdomiciliul angajatului este n alt localitate, dac nu se asigur locuin sau nu se

  suportcontravaloarea chiriei Sumele primite pentru decontarea cheltuielilor de transport i cazare n cazul

  delegrii/detarii,precum iindemnizaiade deplasare,n limita a 2,5 indemnizaiadin instituiilepublice

  Acoperirea cheltuielilor de mutare n interesul serviciului, indemnizaia de instalareacordato singurdatla momentul angajrii

  Excepii generale venituri din salarii care nu se includn baza de impozitare pentru contribuiile obligatorii) 1)

 • 8/12/2019 4. Contributii Sociale Obligatorii

  12/38

  Sume/avantaje primite de persoane fizice din activiti dependente desfurate nstrintate

  Cheltuielile efectuate de angajator pentru pregtirea/perfecionareaangajatului

  Costul abonamentelor/convorbirilor telef

View more