3. programul analitic pneumoftiziologie scopul...

Click here to load reader

Post on 05-Sep-2019

28 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 3. Programul analitic PneumoftiziologieNumărul total de ore – 40, curs – 10, ore practice – 30, lucru sinestătător – 6 ore. Forma de evaluare– colocviu diferenţiat.

  Scopul disciplinei:Studiera epidemiologiei, modificărilor morfologice, patogenezei în tuberculoza aparatului

  respirator la copii, adolescenţi şi adulţi; studierea metodelor de depistare, manifestărilor clinice,diagnosticului diferenţiat, noţiunelor de tratament, profilaxia tuberculozei, nivelurile unui programeficient de control al infecţiei TB; rolurile şi responsabilitățile în controlul și prevenirea tuberculozeiîn domeniul sănătăţii publice.

  Obiectivele de formare în cadrul disciplinei Pneumoftiziologie:La nivel de cunoaştere şi înţelegere

  să definească bazele teoretice a tuberculozei aparatului respirator la nivelcontemporan;

  să identifice particularităţile tuberculozei primare la copii, adolescenţi şiadulţi;

  să stabilească diagnosticul, evoluţia diferitor forme de tuberculoză pulmonarăşi extrarespiratorie;

  să definească principiile de depistare şi evoluţiei tuberculozei pulmonare(forme limitate şi extinse);

  să relateze despre etiopatogenia, clinica, diagnosticul, principiile de tratamentşi profilaxie a diferitor forme de tuberculoză;

  să identifice complicaţiile tuberculozei primare şi secundare ale organelorrespiratorii şi în formele generalizate.

  La nivel de aplicare să efectuieze colectarea anamnezei şi aprecierea factorilor de risc, care contribue la

  dezvolterea tuberculozei; să aplice metodele fizicale de diagnostic atît a aparatului respirator cît şi a altor

  sisteme şi organe; să colecteze datele examenului paraclinic; să însuşească metodica aplicării Pr. Mantoux 2UT şi aprecierea rezultatelor; să însuşească sindroamele radiologice a patologiei pulmonare, caracteristice pentru

  tuberculoză; să stabilească diagnosticul formei concrete de tuberculoză şi să efectuieze planul de

  tratament; să stabilească prognosticul de evoluţie a bolii; să efectuieze diagnosticul diferenţial a tuberculozei cu alte patologii a aparatului

  respirator.La nivel de integrare

  să aprecieze importanţa pneumofitiziologiei în contextul Medicinii generale şiintegrării cu disciplinele conexe medicale;

  să aprecieze semnele precoce a tuberculozei pulmonare şi extrarespiratorie laadresarea pacienţilor la medicii de familie sau terapeuţi;

 • utilizarea metodelor de investigaţii optime pentru depistare a bolnavilor detuberculoză, efectuarea profilaxiei şi tratamentului;

  să ia decizii optime în acordarea ajutorului de urgenţă în situaţiile critice; să formuleze pricipiile de etică şi deontologie în asistenţa medicală a pacienţilor cu

  tuberculoză; să elaboreze proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul pneumoftiziologiei.

  1. BAZELE TEORETICE ALE FTIZIOLOGIEI

  1.1. Epidemiologia tuberculozei- Răspîndirea tuberculozei în lume şi în ţara noastră- Epidemiologia tuberculozei rezistente, MDR şi XDR TB in lume şi Republica Moldova.- Sursele de infecţie bacilară şi căile de pătrundile a infecţiei în organizm- Lanţul epidemiologic- Indicii epidemiologici în tuberculoză- Tuberculoza – problema medico-socială

  1.2. Etiologia tuberculozei- Clasificarea- Proprietăţi- Morfologie- Aspectul microscopic- Rezistenţa naturală faţa de agenţii fizici şi chimici- Chimiorezistenţa primară- Chimiorezistenţa secundară

  1.3. Imunitatea şi alergia în tuberculoză- Imunitatea în tuberculoză- Imunitatea naturală înăscută- Imunitatea dobîndită- Imunitatea celulară şi humorală, mechanizme (fagocitoza, formarea anticorpilor etc.)- Alergia în tuberculoză- Hipersensibilitatea de tip întîrziat- Alergia postvaccinală şi postinfecţioasă- Alergia tuberculinică şi semnificaţia ei- Tuberculoza şi eriditatea

  1.4. Patogenia tuberculozei- Populaţia receptivă la tuberculoză- Rolul şi locul infecţiei tuberculoase- Rolul organizmului uman – factorii endogeni

 • - Influenţa condiţiilor de mediu extern

  2. METODE DE INVESTIGAŢIE ŞI DIAGNOSTIC ÎN TUBERCULOZA PULMONARĂ2.1. Investigaţia clinică

  - Particularităţiile examenului clinic al bolnavului cu tuberculoză pulmonară (copii, adulţi)- Anamneza- Examenul fizic- Metode de descoperire a tuberculozei altor organe- Asocierea tuberculozei cu alte maladii (diabetul zaharat, alcoolizm şi alte)- Oformarea foei de observaţie, a documentaţiei pentru externarea bolnavului

  2.2. Investigaţii microbiologice- Importanţa investigaţiilor microbiologice în diagnosticul tuberculozei- Modalităţi şi principii generale de recoltare, transportare şi păstrare a produselor patologice- Particularităţi de examinare prin microscopia sputei- Particularităţi de examinare prin metoda culturii- Particularităţi de examinare prin metoda BACTEC MGIT- Particularităţi de examinare prin metoda biologică- Metodele alternative de examinare microbilogică în tuberculoză (Reacţia de polimerizare în lanţ,

  “fingerpriting”, spoligotiparea)- Interpretarea rezultatelor- Testarea sensibilităţii M.tuberculosis- Criterii de chimiorezistenţă- Semnificaţia clinică şi epidemiologică a chimiorezistenţei

  2.3. Testul tuberculinic în diagnosticul tuberculozei- Tipurile de tuberculină- Probele tuberculinice în dependenţă de metoda de întroducere- Reacţia organismului la tuberculină- Tehnica intradermoreacţiei cu tuberculină Mantoux 2 UT- Interpretarea reacţiei la tuberculină

  2.4. Examenul radiologic- Valoarea şi locul examenului radiologic în diagnosticul tuberculozei pulmonare- Tehnici şi metode- Posibilităţi şi limite- Anatomia radiologică normală a plămînului şi regiunii hilare- Semiologia radiologică a tuberculozei pulmonare (Modificări radiologice elementare în cadrul

  tuberculozei pulmonare)- Interpretarea opacităţiilor patologice în tuberculoză pulmonară

  2.5. Investigaţia funcţiei respiratorii pulmonare

 • - Aparataj şi metode de explorare- Spirografia- Pletizmografia- Gazometria- Scintigrafia perfuzională- Radiopulmonografia- Interpretarea rezultatelor examinărilor funcţionale

  2.6. Investigaţii de laborator- Particularităţiile examenului hemogramei în tuberculoză pulmonară- Examenul funcţiei hepatice- Examenul funcţiei renale- Examenul citologic al revarsatului pleural- Examenul biochimic al liichidului arahnoidian- Interpretarea rezultatelor

  2.7. Alte metode de diagnostic- Tomografia computerizată- Rezonaţa magnetică- Ehografia- Indicaţii şi interpretarea rezultatelor acestor explorari

  2.8. Bronhoscopia în diagnosticul tuberculozei- Indicaţii pentru traheo-bronhoscopie- Metodica traheo-bronhoscopiei- Aspectul endoscopic al afecţiunilor tuberculoase- Semiotica endoscopică a endobronhitei nespecifice- Tabloul endoscopic în cancerul bronho-pulmonar- Lavajul bronho-alveolar

  2.9. Biopsia în diagnosticul tuberculozei- Indicaţii pentru biopsie- Metode de biopsie- Aspectul histologic în tuberculoză- Aspectul histologic în cancerul bronhopulmonar- Aspectul histologic al inflamaţiei nespecifice

  3. FORMELE CLINICE ALE TUBERCULOZEI APARATULUI RESPIRATOR

  3.1. Clasificarea clinică a tuberculozei- Principiile de bază a clasificării- Compartimente

 • - Formele clinice pulmonare- Tuberculoza extrapulmonară- Caracteristica procesului tuberculos- Stadiul epidemilogic- Fazele procesului tuberculos- Complicaţiile tuberculozei- Sechelele posttuberculoase- Elementele formulării diagnosticului în baza clasificării

  4. CLINICA ŞI DIAGNOSTICUL DIFERENCIAL AL TUBERCULOZEI

  4.1. Tuberculoza primară- Complex tuberculos primar- Particularităţiile generale ale tuberculozei primare- Patogenie- Primoinfecţia tuberculoasă latentă- Morfopatologia complexului primar- Complexul primar manifest- Complexul pimar complicat- Dignosticul pozitiv şi diferenţial- Tratamentul şi prognosticul

  4.2. Adenopatia traheobronşică tuberculoasă- Patogenie- Morfopatologie- Forme clinice- Simptomatologie şi evoluţie- Complicaţii- Diagnosticul pozitiv şi diferenţial- Tratament- Sechele primoinfecţiei tuberculoase- Semnificaţia epidemilogică a sechelelor posttuberculoase

  4.3. Tuberculoza pulmonară diseminată- Patogenie- Formele clinice- Anotomia patologică- Tuberculoza miliară- Tuberculoza pulmonară subacută şi cronică- Simptomatologie şi evoluţie- Semnele radiologice- Diagnosticul pozitiv şi diferenţial

 • - Tratament

  4.4. Tuberculoza pulmonară nodulară- Patogenie- Simptomatologie, evoluţie şi prognostic- Aprecierea activităţii specifice a tuberculozei nodulare- Diagnosticul pozitiv şi diferenţial- Tratament

  4.4. Tuberculoza pulmonară infiltrativă- Patogenie- Tipurile clinico-radiologice de infiltrate tuberculoase- Particularităţiile de evoluţie- Simptomatologie şi prognostic- Diagnosticul pozitiv şi diferenţial- Tratament- Pneumonie cazeoasă

  4.5. Tuberculoza pulmonară fibro-cavitară- Patogenie- Factorii favorizanţi- Caracterele clinico-radiologice- Evoluţie şi prognostic- Complicaţii- Diagnosticul diferenţial- Tratament

  4.6. Pleurizia tuberculoasă- Patogenie- Clasificare- Simptomatologie clinică şi radiologică- Indicaţiile şi metodica toracocintezei- Diagnosticul diferenţial- Evoluţie şi tratament- Empiemul tuberculos

  4.7. Tuberculoza bronhilor- Patogenie- Formele clinice şi localizarea- Corelaţia cu localizaţiile tuberculozei pulmonare- Clinica tuberculozei bronhiale- Clinica tuberculozei laringelui

 • - Dignosticul diferenţial- Evoluţie,tratament

  5.COMPLICAŢIILE TUBERCULOZEI APARATULUI RESPIRATOR ŞI URGENŢAMEDICALĂ

  5.1. Hemoptizia pulmonară- Patogenie- Clasificare- Simptomatologie- Diagnostic pozitiv şi diferenţial- Tratamentul medical terapeutic- Indicaţii pentru intervenţii chirurgicale

  5.2. Pneumotoraxul spontan- Patogenie- Tabloul clinic şi radiologic- Evoluţie- Diagnostic pozitiv şi diferenţial- Complicaţii- Tratamentul terapeutic- Tratamentul chirurgical

  6.TUBERCULOZA PULMONARĂ ASOCIATĂ CU ALTE BOLI ŞI STĂRI

  6.1. Tuberculoza pulmonară şi bolile nespecifice a aparatului respirator- Patogenie- Forme clinice- Simptomatologie clinică şi radiologică- Diagnostic pozitiv şi diferenţial- Evoluţie, tratament şi profilaxie

  6.2. Tuberculoza pulmonară şi diabetul zaharat- Patogenie- Corelaţia tuberculozei şi diabetulu- Simptomatologie, evoluţie şi prognostic- Particularităţiile tratamentului şi profilaxiei

  6.3 Tuberculoza pulmonară şi boala ulceroasă- Patogenie

 • - Particularităţiile clinice- Particularităţiile tratamentului- Evoluţie şi prognosticul- Supravegherea-dispensarizarea bolnavilor

  6.4. Tuberculoza pulmonară şi alcoolizmul- Aspecte sociale şi epidemiologice- Patogenie- Clasificare- Particularităţiile clinice şi morfologice- Metode de diagnostic- Diagnosticul diferenţial- Principiile de tratament- Evoluţie şi prognostic

  6.5. Tuberculoza şi infecţia SIDA- Aspectele epidemiologice în lume şi R.Moldova- Corelaţia dintre SIDA şi tuberculoza- Particularităţile clinice şi radiologice ale tuberculozei la pacienţi cu infecţia HIV/SIDA- Depistarea şi diagnosticul tuberculozei la bolnavul cu HIV/SIDA- Depistarea şi diagnosticul HIV/SIDA la bolnavul cu tuberculoză- Particularităţiile tratamentului antituberculos la bolnavii cu SIDA şi tuberculoza

  6.6. Tuberculoza şi sarcina- Tuberculoza şi ereditatea- Particularităţi de patogenie şi manifestări clinice- Evoluţie, tratament şi prognostic- Indicaţii medicale pentru întreruperea sarcinei- Asistenţa obstretică- Profilaxia tuberculozei la copilul nou-născut

  7. TRATAMENTUL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ PULMONARĂ

  7.1. Preparatele antituberculoase- Clasificarea preparatelor antituberculoase- Activitatea farmacologică antituberculoasă a preparatelor de linia 1 şi linia 2- Reacţiile adverse la preparatele antituberculoase. Clasificare. Modul de acţiune.

  7.2. Chimioterapia- Regimurile bolnavilor de tuberculoză- Dieta- Principii generale de tratament

 • - Tratamentul TB clasice în cadrul strategiei DOTS: principii de bază, scheme, regimuri- Categoriile de bolnavi supuse chimioterapiei conform DOTS

  7.3. Monitorizarea tratamentului şi evaluarea rezultatelor chimioterapiei

  7.4. Tratamentul tuberculozei rezistente- Tratamentul tuberculozei multidrogrezistente (TB MDR): Regim standardizat şi individual.- Tratamentul cazurilor de tuberculoză mono- şi polirezistentă.- Conduita pacientului cu TB XDR.

  8. PROFILAXIA TUBERCULOZEI

  8.1. Vacinarea şi revaccinarea BCG- Difiniţia vaccinului BCG. Maxanismul formării imunităţii- Indicaţiile şi contraindicaţiile la vaccinare şi revaccinare- Tehinica şi dozele vaccinului BCG la vaccinare şi revaccinare. Reacţiile locale.- Complicaţiile postvaccinale BCG, clasificarea lor. Cauzele dezvoltării şi metodele de prevenire alor.

  8.2. Chimioprofilaxia- Indicaţiile- Metodica

  8.3. Focarele de tuberculoză- Ancheta epidemiologică- Criteriile de formare a focarelor. Clasificarea focarelor.- Activităţi în focarele de tuberculoză. Asanarea focarelor.- Conlucrarea serviciului de ftiziopneumologie şi medicină preventivă.

  8.4. Controlul infecţios în tuberculoză- Măsuri administrative- Măsuri inginereşti- Protecţia personală.

  9. ORGANIZAREA CONTROLULUI TUBERCULOZEIÎN REPUBLICA MOLDOVA

  9.1. Programul Naţional de Control al Tuberculozei. Scopul şi obiectivele.

  9.2. Structura organizatorică şi responsabilităţile serviciilor de control al tuberculozei- Nivelul central

 • - Nivelul raional/municipal- Nivelul primar- Controlul tuberculozei la nivelul asistenţei medicale primare- Activităţile comune ale centrelor de medicină preventivă, servicilor de ftiziopneumologie şimedicină primară în controlul tuberculozei

  9.3. Depistarea tuberculozei în cadrul strategiei DOTS- metoda pasivă – identificarea persoanelor simptomatice în momentul adresării la lucrătorulmedical- metoda activă: examinarea grupilor cu risc sporit de îmbolnăvire; examinarea grupelor periclitante

  PLANUL TEMATICLA PNEUMOFTIZIOLOGIE PENTRU STUDENŢII

  ANULUI IV FACULTATEA MEDICINĂUSMF „N. TESTEMIŢANU”

  Nr Tema OreI C u r s1 Istoricul tuberculozei, epidemiologia, etiologia şi patogenia tuberculozei. 22 Depistarea tuberculozei. Metodele de examinare a bolnavului de tuberculoză.

  Tratamentul tuberculozei.Strategia DOTS. DOTS-Plus.

  2

  3 Primoinfecţia tuberculoasă latentă. Particularităţile tuberculozei primare.Tuberculoza primară: complexul tuberculos primar. Tuberculoza g/l intratoracici.Complicaţiile tuberculozei primare.

  2

  4 Tuberculoza pulmonară secundară (diseminată, nodulară, infiltrativă, fibro-cavitară). Particularităţile clinice, diagnosticul diferenţial.

  2

  5 Profilaxia tuberculozei: specifică, sanitară, socială. Controlul infecţiei. Organizareacontrolului tuberculozei în RM.

  2

  T o t a l 10Lucrări practice

  1 Însuşirea particularităţilor şi metodelor de examinare a bolnavului de tuberculoză:investigaţia clinică şi paraclinică. Depistarea tuberculozei. Clasificareatuberculozei. Curaţia bolnavilor.

  6

  2 Diagnosticul tuberculinic. Produse tuberculinice, IDR cu 2 UT: metodică,aprecierea reacţiilor, semnificaţia clinică. Investigaţia bacteriologică şi radiologică.

  6

 • Curaţia bolnavilor.3 Examinarea şi analiza rezultatelor bolnavilor cu tuberculoza primară. Diagnosticul

  şi tratamentul. Discuţia clinică a bolnavilor cu complex tuberculos primar.Examinarea şi analiza rezultatelor bolnavilor cu adenopatie traheobronşică.Diagnosticul şi tratamentul. Complicaţiile tuberculozei primare: pleurezie,meningită, atelectazie. Discuţia clinică a bolnavilor cu adenopatie traheobronşică.

  6

  4 Examinarea şi analiza rezultatelor bolnavilor cu tuberculoză pulmonară secundară(diseminată, nodulară). Diagnosticul şi tratamentul. Discuţia clinică a bolnavilor cutuberculoză pulmonară secundară.

  6

  5 Examinarea şi analiza rezultatelor bolnavilor cu tuberculoză pulmonară secundară(infiltrativă, fibro-cavitară). Diagnosticul şi tratamentul. Discuţia clinică abolnavilor cu tuberculoză pulmonară secundară. Profilaxia tuberculozei.

  6

  Colocviu diferenţiat 6T o t a l 30

  ÎNTREBĂRI LA PNEUMOFTIZIOLOGIEPETRU COLOCVIU DIFERENŢIAT

  ANUL IV, FACULTATEA MEDICINĂ

  1. Scurt istoric despre ftiziologie. Tuberculoza - boală infecţioasă şi socială.2. Agentul patogen al tuberculozei.3. Patogenia tuberculozei. Anatomia patologică a tuberculozei.4. Imunitatea şi alergia în tuberculoză.5. Epidemiologia tuberculozei. Indicii epidemiologici ai tuberculozei în lume şi în ţară.6. Sursele si căile de infectare cu tuberculoză.7. Metodele paraclinice de examinare a bolnavului de tuberculoză.8. Tuberculinodiagnostica. Tipuri de tuberculină. Scopurile de folosire a tuberculinei.9. IDR Mantoux cu 2UT: indicaţii, metodica, rezultatele.10. Diagnosticul bacterioscopic al materialelor patologice la BAAR.11. Diagnosticul bacteriologic al materialelor patologice la BAAR.12. Metodele imunologice în diagnosticul tuberculozei.13. Metodele funcţionale în diagnosticul tuberculozei.14. Sindroamele radiologice în tuberculoză.15. Tuberculoza primară. Primoinfecţia tuberculoasă latentă.16. Viraj tuberculinic: definiţia, semnificaţia clinică, tactica medicului.17. Clasificarea clinică a tuberculozei. Criterii de formulare a diagnosticului.18. Complexul tuberculos primar: patogenie, clinica, diagnostic,diagnostic diferenţial,

  tratament.

 • 19. Complicaţiile complexului tuberculos primar.20. Tuberculoza ganglionilor limfatici intratoracici: patogenie, clinica, diagnostic, tratament.21. Diagnosticul diferenţial al tuberculozei ganglionilor limfatici intratoracici.22. Complicaţiile tuberculozei ganglionilor limfatici intratoracici.23. Particularităţile generale ale tuberculozei primare la copii şi adolescenţi.24. Meningita tuberculoasă: patogenie, clinica, diagnostic, diagnostic diferenţial, tratament.25. Caracteristica lichidului cefalorahidian în meningita tuberculoasă.26. Pleurezia tuberculoasă: patogenie, clinica, diagnostic, tratament.27. Tuberculoza pulmonară diseminata: patogenie, clinica, diagnostic, tratament.28. Diagnosticul diferenţial al tuberculozei pulmonare diseminate.29. Tuberculoza miliară: patogenie, clinica, diagnostic, tratament.30. Tuberculoza pulmonară nodulară: patogenie, clinica, diagnostic, tratament.31. Tuberculoza pulmonară infiltrativă: patogenie, clinica, diagnostic, tratament.32. Formele limitate de tuberculoză pulmonară infiltrativă, particularităţile clinice.33. Formele extinse de tuberculoză pulmonară infiltrativă, particularităţile clinice.34. Diagnosticul diferenţial al tuberculozei pulmonare infiltrative.35. Tuberculoza pulmonară fibrocavitară: patogenie, clinica, diagnostic, tratament, semnificaţia

  epidemiologică.36. Complicaţiile tuberculozei pulmonare fibrocavitare.37. Hemoragia pulmonară, ajutorul de urgenţă.38. Pneumotoraxul spontan: diagnosticul, asistenţa medicală urgentă.39. Principiile de bază a tratamentului antituberculos.40. Clasificarea şi caracteristica preparatelor antituberculoase.41. Reacţiile adverse ale preparatelor antituberculoase: manifestări clinice, conduita medicului.42. Tratamentul tuberculozei clasice sensibile la preparatele antituberculoase.43. Rezistenţa BAAR faţă de preparatele antituberculoase (primară, secundară; monorezistenţa,

  polirezistenţa, MDR, XDR, XXDR).44. Tratamentul tuberculozei rezistente: MDR TB, monorezistente, polirezistente, XDR TB,

  XXDR TB.45. Strategiile DOTS şi DOTS Plus în tratamentul tuberculozei.46. Monitorizarea tratamentului antituberculos.47. Evaluarea rezultatelor tratamentului bolnavilor de tuberculoză.48. Tratamentul patogenetic, simptomatic al tuberculozei.49. Metodele chirurgicale de tratament al tuberculozei.50. Tuberculoza în situaţii speciale (diabetul zaharat, boala ulceroasă, sarcina, dependenţa de

  alcool şi droguri).51. Co-infecţia TB/HIV/SIDA.52. Particularităţile tuberculozei la adolescenţi.53. Particularităţile tuberculozei la vârstnici.54. Metodica vaccinării BCG. Indicaţiile şi contraindicaţiile.55. Revaccinarea BCG. Indicaţii, contraindicaţii.56. Reacţiile locale ale vaccinării BCG.

 • 57. Complicaţiile vaccinării BCG, cauzele dezvoltării lor.58. Principiile de diferenţiere ale alergiei post-vaccinale şi infecţioase.59. Chimioprofilaxia tuberculozei. Scopul, indicaţii, metodica.60. Profilaxia sanitară. Dezinfecţia în tuberculoză: metode, forme.61. Focarele de tuberculoză. Măsurile antiepidemice în focarele de tuberculoză.62. Controlul infecţiei tuberculoase (controlul administrativ, controlul ingineresc, controlul

  protecţiei respiratorii).63. Programul Naţional de control şi profilaxie al tuberculozei în RM: scopul, obiectivele.64. Structura serviciului de ftiziopneumologie, integrarea lui cu medicina de familie.65. Metoda pasivă de depistare a bolnavilor de tuberculoză. Examinarea clinică a

  „simptomaticilor” depistaţi la adresare.66. Grupele cu risc sporit de îmbolnăvire. Metoda activă de depistare a bolnavilor de

  tuberculoză. Locul RFM şi a testării tuberculinice în depistarea tuberculozei.67. Grupele periclitante, examinarea lor.68. Educaţia sanitară a populaţiei în domeniul tuberculozei.69. Organizarea tratamentului strict supravegheat în condiţii de ambulatoriu.70. Obligaţiunile medicului de familie în controlul tuberculozei.

  Deprinderile practiceobligatorii pentru studenţii facultăţii Medicină, specialitatea Medicină, acumulate la

  Pneumoftiziologie pe parcursul instruirii la catedra Pneumoftiziologie

  I. La finele modulului Pneumoftiziologie studentul trebuie să cunoască:1. Epidemiologia tuberculozei2. Etiologia şi patogeneza tuberculozei3. Metodele de depistare a tuberculozei (activă şi pasivă)4. Metodele de diagnostic a tuberculozei

  Diagnosticul microbiologic Testul tuberculinic Examenul radiologic

  5. Clasificarea clinică a tuberculozei6. Formele clinice a tuberculozei primare:

  Complex tuberculos primar Tuberculoza ganglionilor limfatici intratoracici

  7. Formele clinice a tuberculozei secundare: Tuberculoza pulmonară diseminată Tuberculoza pulmonară nodulară Tuberculoza pulmonară infiltrativă Tuberculoza pulmonară fibro-cavitară

  8. Tuberculoza extrapulmonară Pleurezia tuberculoasă Tuberculoza bronhiilor

 • 9. Complicaţiile tuberculozei pulmonare şi urgenţa medicală10. Tratamentul tuberculozei:

  Scopurile şi principiile tratamentului tuberculozei Preparatele antituberculoase, reacţiile adverse Regimurile şi condiţiile de administrare DOT – tratament direct observat Tratamentul tuberculozei rezistente

  11. Tuberculoza în situaţii speciale: Tuberculoza la femeia însărcinată şi la cea care alaptează Tuberculoza şi insuficienţa renală Tuberculoza şi dependenţa de alcool şi droguri Tuberculoza şi maladiile tractului gastrointestinal Tuberculoza şi diabet zaharat Tuberculoza şi cancerul pulmonar Coinfecţia TB/HIV/SIDA

  12. Profilaxia tuberculozei Vaccinarea şi revaccinarea BCG Examinarea contacţilor Tratamentul profilactic Măsurile antiepidemice în focarele de tuberculoză

  13. Controlul infecţiei tuberculoase: Controlul administrativ Controlul mediului (ingineresc) Controlul protecţiei respiratorii

  14. Organizarea controlului tuberculozei. Programul Naţional de control şi Profilaxia aTuberculozei

  II. La finele modulului Pneumoftiziologie studentul trebuie să poată practica:

  Nr.d/o

  Lista nominală a deprinderilor practice

  Însuşireadeprinderilorpractice (+ / -)

  Număruldeprinderilorpracticeaplicate

  1 Formularea diagnosticului clinic folosind clasificareaclinică de tuberculoză

  2 Interpretarea principalelor modificări radiologice întuberculoza pulmonarăfolosind clasificarea clinică

  3 Caracteristica procesului de tuberculoză conform

 • criteriilor ragiologice4 Descrierea radiografiei în ansamblu a cutiei toracice,

  cu diferite forme de tuberculoză pulmonară5 Examinarea pacientului cu tuberculoză pulmonară

  (copii si adulţi)6 Efectuarea unui diagnostic diferenţial între alergie

  infecţioasă şi vaccinală7 Determinarea riscului epidemiologic al focarului de

  infecţie tuberculoasă8 Efectuarea IDR Mantoux 2UT9 Evaluarea rezultatelor IDR Mantoux 2UT10 Selecţia copiilor pentru vaccinare şi revaccinare cu

  BCG11 Alcătuirearea grupelor de risc sporit de infectare şi

  dezvoltare a tuberculozei12 Alcătuirea planului de examinare a pacientului cu

  simptome sugestive TB13 Prescrierea tratamentului în dependenţă de caz14 Aplicarea măsurilor necesare în caz de reacţii adverse15 Informarea pacientului despre reacţiile adverse

  posibile16 Aplicarea DOT în practică17 Interpretarea rezultatelor examinărilor microbiologice

  (microscopice şi bacteruologice)18 Alcătuirea planului de acţiuni pentru controlul infecţiei

  TB19 Organizearea activităţilor de control al infecţiei TB în:

  policlinică, spital.20 Educaţia pacientului TB21 Recoltarea sputei la BAAR22 Aprecierea grupei focarului de tuberculoză23 Efectuarea lavajului bronşic

  PLANUL TEMATICPENTRU STUDENŢII ANULUI V

  FACULTATEA SĂNĂTATE PUBLICĂ

  Nr Tema OreC u r s

  1 Istoricul tuberculozei, epidemiologia, etiologia şi patogenia tuberculozei. Rolulfactorlor de risc în dezvoltarea tuberculozei (SIDA, migraţia, etc.)

  2

 • 2 Depistarea tuberculozei. Metodele de examinare a bolnavului de tuberculoză. 2

  3 Clasificarea tuberculozei. Particularităţile tuberculozei primare. Aspectulepidemiologic al formelor tuberculozei primare: Complexul tuberculos primar;Tuberculoza g/l intratoracici. Complicaţiile tuberculozei primare.

  2

  4 Tratamentul tuberculozei.Strategia DOTS. DOTS-Plus.

  2

  5 Tuberculoza pulmonară secundară (diseminată, nodulară). Aspectulepidemiologic. Particularităţile clinice, depistarea şi diagnosticul.

  2

  6 Tuberculoza pulmonară secundară (infiltrativă, fibro-cavitară): aspectulepidemilogic, particularităţile clinice.Complicaţiile şi asistenţa medicalăurgentă. Semnificaţia epidemiologică a formelor de tuberculoză bacilară.

  2

  7 Profilaxia tuberculozei: specifică, sanitară, socială. 28 Controlul al infectiei tuberculoase (administrativ, ingineresc şi personal). 29 Organizarea controlului tuberculozei în RM. Normele legislative. 2

  10 Acţiunile comune ale Centrelor de Medicină Preventivă şi serviciluiftiziopneumologic în controlul tuberculozei.

  2

  T o t a l 20Lucrări practice

  1 Semnele clinice ale tuberculozei pulmonare şi metodele de examinareabolnavului. Completarea anchetei epidemiologice.

  5

  2 Diagnosticul tuberculinic. Produse tuberculinice, IDR Mantoux cu 2 UT:metodică, aprecierea reacţiilor, semnificaţia clinică.

  5

  3 Examinarea şi diagnosticarea cazurilor de tuberculoză la copii. Clinica şidiagnosticul. Completarea anchetei epidemiologice.

  5

  4 Examinarea şi diagnosticarea cazurilor de tuberculoză pulmonară diseminată,nodulară şi infiltrativă. Clinica şi diagnosticul.

  5

  5 Examinarea şi diagnosticarea cazurilor de tuberculoză pulmonară fibro-cavitară.Clinica şi diagnosticul. Investigaţia bacteriologică. Semnificaţia epidemiologicăa formelor de tuberculoză bacilară.

  5

  6 Complicaţiile tuberculozei: pleurezia, meningita, hemoptizia. Clinica,diagnosticul, tratamentul.Completarea anchetei epidemiologice.

  5

  7 Organizarea serviciului antituberculos. Contingentele periclitante. Grupele derisc ftizic sporit, căile de depistare a tuberculozei (pasivă şi activă).

  5

  8 Profilaxia TB, atribuţia Centrelor de Medicină Preventivă. Controlul al infectieiTB in institutiile medico-sanitare publice, prevenirea raspindirii infectiei inacestea, prevenirea imbolnavirii personalului medical. Realizarea masurilorde profilaxie a maladiei in rindul grupurilor cu risc sporit de imbolnavire şi infocarele de TB.

  5

  9 Obligaţiunile Centrelor de Medicină Preventivă. Evidenţa şi raportareacazurilor de tuberculoză.

  5

 • 10 Măsurile antiepidemice în focarele de TB. Asigurarea conditiilor derespectare a controlului infecţiei (administrative, ingineresti si personale) latoate etapele de examinare şi tratament al pacienţilor TB.

  5

  Colocviu diferenţiatTotal 50

  ÎNTREBĂRI LA PNEUMOFTIZIOLOGIEPETRU COLOCVIU DIFERENŢIAT

  ANUL V, FACULTATEA SĂNĂTATE PUBLICĂ

  1. Scurt istoric despre ftiziologie. Tuberculoza ca boală infecţioasă şi socială.2. Agentul patogen al tuberculozei.3. Patogenia tuberculozei. Anatomia patologică a tuberculozei.4. Imunitatea şi alergia în tuberculoză5. Epidemiologia tuberculozei. Indicii epidemiologici ai tuberculozei în lume şi în ţară.6. Sursele si căile de infectare cu tuberculoză.7. Metodele paraclinice de examinare a bolnavului de tuberculoză.8. Tipuri de tuberculină. Utilizarea în practica medicală. Scopurile de folosire a tuberculinei.9. IDR Mantoux cu 2UT: indicaţii, metodica, rezultatele.10. Diagnosticul bacterioscopic al materialelor patologice la BAAR.11. Diagnosticul bacteriologic al materialelor patologice la BAAR.12. Sindroamele radiologice în tuberculoză.13. Tuberculoza primară. Primoinfecţia tuberculoasă latentă.14. Viraj tuberculinic: definiţia, semnificaţia clinică, tactica medicului.15. Clasificarea clinică a tuberculozei. Criterii de formulare a diagnosticului.16. Complexul tuberculos primar: patogenie, clinica, diagnostic,diagnostic diferenţial,

  tratament. Complicaţiile complexului tuberculos primar.17. Tuberculoza ganglionilor limfatici intratoracici: patogenie, clinica, diagnostic, tratament.

  Diagnosticul diferenţial şi complicaţiile al tuberculozei ganglionilor limfatici intratoracici.18. Particularităţile generale ale tuberculozei primare la copii şi adolescenţi.19. Meningita tuberculoasă: patogenie, clinica, diagnostic, diagnostic diferenţial, tratament.

  Caracteristica lichidului cefalorahidian în meningita tuberculoasă.20. Pleurezia tuberculoasă: patogenie, clinica, diagnostic, tratament.21. Tuberculoza pulmonară diseminata: patogenie, clinica, diagnostic, tratament, semnificaţia

  epidemiologică..22. Tuberculoza miliară: patogenie, clinica, diagnostic, tratament, semnificaţia epidemiologică.23. Tuberculoza pulmonară nodulară: patogenie, clinica, diagnostic, tratament, semnificaţia

  epidemiologică.24. Tuberculoza pulmonară infiltrativă: patogenie, clinica, diagnostic, tratament, semnificaţia

  epidemiologică.

 • 25. Formele limitate de tuberculoză pulmonară infiltrativă, particularităţile clinice, semnificaţiaepidemiologică..

  26. Formele extinse de tuberculoză pulmonară infiltrativă, particularităţile clinice, semnificaţiaepidemiologică..

  27. Tuberculoza pulmonară fibrocavitară: patogenie, clinica, diagnostic, tratament, semnificaţiaepidemiologică.

  28. Complicaţiile tuberculozei pulmonare fibrocavitare.29. Hemoragia pulmonară, ajutorul de urgenţă.30. Pneumotoraxul spontan: diagnosticul, asistenţa medicală urgentă.31. Principiile de bază a tratamentului antituberculos.32. Clasificarea şi caracteristica preparatelor antituberculoase.33. Tratamentul tuberculozei clasice sensibile la preparatele antituberculoase.34. Rezistenţa BAAR faţă de preparatele antituberculoase (primară, secundară; monorezistenţa,

  polirezistenţa, MDR, XDR, XXDR).35. Tratamentul tuberculozei rezistente: MDR TB, monorezistente, polirezistente, XDR TB,

  XXDR TB.36. Strategiile DOTS şi DOTS Plus în tratamentul tuberculozei.37. Monitorizarea tratamentului antituberculos.38. Evaluarea rezultatelor tratamentului bolnavilor de tuberculoză.39. Tuberculoza în situaţii speciale (diabetul zaharat, boala ulceroasă, sarcina, dependenţa de

  alcool şi droguri).40. Co-infecţia TB/HIV/SIDA.41. Particularităţile tuberculozei la adolescenţi.42. Particularităţile tuberculozei la vârstnici.43. Metodica vaccinării BCG. Indicaţiile şi contraindicaţiile.44. Revaccinarea BCG. Indicaţii, contraindicaţii.45. Reacţiile locale ale vaccinării BCG.46. Complicaţiile vaccinării BCG, cauzele dezvoltării lor.47. Principiile de diferenţiere ale alergiei post-vaccinale şi infecţioase.48. Chimioprofilaxia tuberculozei. Scopul, indicaţii, metodica.49. Profilaxia sanitară. Dezinfecţia în tuberculoză: metodele, formele.50. Profilaxia sanitară a tuberculozei. Criteriile de formare a focarelor de tuberculoză.51. Măsurile antiepidemice în focarele de tuberculoză.52. Focar de tuberculoză de grupa I, caracteristica lui. Acţiunile medicului epidemiolog în

  asanarea acestui focar.53. Focar de tuberculoză de grupa II, caracteristica lui. Acţiunile medicului epidemiolog în

  asanarea acestui focar.54. Focar de tuberculoză de grupa III, caracteristica lui. Acţiunile medicului epidemiolog în

  asanarea acestui focar.55. Dezinfecţia globală. Indicaţiile şi termenii de efectuare. Metodele.56. Dezinfecţia curentă. Indicaţiile. Metodele de efectuare.

 • 57. Controlul infecţiei tuberculoase (administrativ, ingineresc, protecţie respiratorie personală)în staţionarele de ftiziopneumologie.

  58. Controlul infecţiei tuberculoase (administrativ, ingineresc, protecţie respiratorie personală)în focarele de tuberculoză.

  59. Programul Naţional de control şi profilaxie al tuberculozei în RM: scopul, obiectivele.60. Structura serviciului de ftiziopneumologie, integrarea lui cu medicina preventivă.61. Metoda pasivă de depistare a bolnavilor de tuberculoză. Examinarea clinică a

  „simptomaticilor” depistaţi la adresare.62. Organizarea examinării sputei la BAAR prin metoda microscopică.63. Metoda activă de depistare a bolnavilor de tuberculoză. Locul RFM şi a testării tuberculinice

  în depistarea tuberculozei.64. Grupele periclitante, examinarea lor, rolul medicului epidemiolog.65. Grupele cu risc sporit de îmbolnăvire în tuberculoză (epidemiologici, medico-biologici,

  sociali), rolul medicului epidemiolog în examinarea lor.66. Educaţia sanitară a populaţiei în domeniul tuberculozei.67. Organizarea tratamentului strict supravegheat în condiţii de ambulatoriu.68. Obligaţiunile medicului epidemiolog în controlul tuberculozei.69. Evidenţa şi raportarea cazurilor noi de tuberculoză Centrelor de Medicină Preventivă.

  Ancheta epidemiologică a bolnavului de tuberculoză.70. Analiza indicilor epidemiologici în teritoriu.

  Deprinderile practiceobligatorii pentru studenţii facultăţii Medicină, specialitatea Sănătate Publică, acumulate la

  Pneumoftiziologie pe parcursul instruirii la catedra Pneumoftiziologie

  I. La finele modulului Pneumoftiziologie studentul trebuie să cunoască:1. Epidemiologia tuberculozei2. Etiologia şi patogeneza tuberculozei3. Metodele de depistare a tuberculozei (activă şi pasivă)4. Metodele de diagnostic a tuberculozei

  Diagosticul microbiologic Testul tuberculic Examenul radiologic

  5. Clasificarea clinică a tuberculozei6. Formele clinice a tuberculozei primare:

  Complex tuberculos primar Tuberculoza ganglionilor limfatici intratoracici

  7. Formele clinice a tuberculozei secundare: Tuberculoza pulmonară diseminată Tuberculoza pulmonară nodulară Tuberculoza pulmonară infiltrativă Tuberculoza pulmonară fibro-cavitară

 • 8. Tuberculoza extrapulmonară Pleurezia tuberculoasă Tuberculoza bronhiilor

  9. Complicaţiile tuberculozei pulmonare şi urgenţa medicală10. Tratamentul tuberculozei:

  Scopurile şi principiile tratamentului tuberculozei Preparatele antituberculoase, reacţiile adverse Regimurile şi condiţiile de administrare DOT – tratament direct observat Tratamentul tuberculozei rezistente

  11. Tuberculoza în situaţii speciale: Tuberculoza la femeia însărcinată şi la cea care alaptează Tuberculoza şi insuficienţa renală Tuberculoza şi dependenţa de alcool şi droguri Tuberculoza şi maladiile tractului gastrointestinal Tuberculoza şi diabet zaharat Tuberculoza şi cancerul pulmonar Coinfecţia TB/HIV/SIDA

  12. Profilaxia tuberculozei Vaccinarea şi revaccinarea BCG Examinarea contacţilor Tratamentul profilactic Focarele de tuberculoză Măsurile antiepidemice în focarele de tuberculoză

  13. Controlul infecţiei tuberculoase: Controlul administrativ Controlul mediului (ingineresc) Controlul protecţiei respiratorii

  14. Organizarea controlului tuberculozei. Programul Naţional de control şi Profilaxia aTuberculozei

  15. Regulamentul privind activităţile comune ale centrelor de sănătate publică, serviciilor deftiziopulomonologie şi asistenţa medicală primară în controlul tuberculozei

  II. La finele modulului Pneumoftiziologie studentul trebuie să poată practica:

  Nr.d/o

  Lista nominală a deprinderilor practice

  Însuşireadeprinderilorpractice (+ / -)

  Număruldeprinderilorpracticeaplicate

  1 Formularea diagnosticului clinic folosind clasificareaclinică de tuberculoză

 • 2 Caracteristica procesului de tuberculoză conformcriteriilor ragiologice

  3 Examinarea pacientului cu tuberculoză pulmonară(copii si adulţi)

  4 Aprecierea contingentelor, obiectivelor şisupravegherea efectuării examenului medicalprofilactic

  5 Examinarea epidemiologică a focarului detuberculoză

  6 Aprecierea grupei focarului de tuberculoză7 Efectuarea anchetei epidemiologice

  8 Determinarea riscului epidemiologic al focarului deinfecţie tuberculoasă

  9 Efectuarea IDR Mantoux 2UT10 Evaluarea rezultatelor IDR Mantoux 2UT11 Selecţia copiilor pentru vaccinare şi revaccinare cu

  BCG12 Alcătuirearea grupelor de risc sporit de infectare şi

  dezvoltare a tuberculozei13 Elaborarea planului de examinare a pacientului cu

  simptome sugestive TB14 Aplicarea măsurilor antiepidemice în focarele de

  tuberculoză15 Întocmirea fişei de anchetare şi supraveghere

  epidemiologică a focarului de tuberculoză16 Elaborarea planului de măsuri de asanare a focarului

  de tuberculoză17 Interpretarea rezultatelor examinărilor microbiologice

  (microscopice şi bacteriologice)18 Dezinfecţia terminală şi curentă în focarele de

  tuberculoză19 Elaborarea planului de acţiuni pentru controlul

  infecţiei TB20 Organizearea activităţilor de control al infecţiei TB

  în: policlinică, spital.21 Educaţia pacientului TB22 Organizarea şi dirijarea activităţilor de vaccinare23 Investigarea epidemiologică, evidenţa şi analiza

  complicaţiilor postvaccinale

 • BIBLIOGRAFIE

  OBLIGATORIE

  CURS Ghid Ftiziopneumologie. Chişinău, 2008 Ghid Ftiziologie. Chişinău, 2011 Tuberculoza la copil. Protocol clinic naţional. Chişinău, 2008 Tuberculoza la adult. Protocol clinic naţional. Chişinău, 2012 Pereliman М. şi al. – Tuberculoza. M., 1992 (traducere în română) Covalenco I. – Ftiziologie. Chişinău, 1993 Перельман М.И. Туберкулез. M., 1990 Nadia Ait-Khaled, Donald A. Enarson. Tuberculosis. A Manual for Medical Students. WHO,

  2003

  SUPLIMENTARĂ

  Bumbăcea D. şi al. – Tuberculoza. Curs pentru studenţi. România, 2005 Ghidul pentru diagnosticul şi tratamentul tuberculozei la copii. Bucureşti, 2005 Перельман М.И., Богадельникова И.В. Фтизиатрия. Москва, 2010 Programul Naţional de Control şi Profilaxie a tuberculozei pentru anii 2011 – 2015 Ordinul MS al RM № 180 din 08.05.2007 „Cu privire la optimizarea activităţilor de control şi

  profilaxie a tuberculozei în Republica Moldova” Materiale instructiv-metodice, norme legislative, publicaţii periodice de specialitate. Robert Gie. Diagnostic atlas of intrathoracic tuberculosis in children. International Union

  Against Turberculosis and Lung Disease (IUATLD). Paris, 2003 Jose A. Caminero Luna. A Tuberculosis Guide for Specialist Physicians. International Union

  Against Turberculosis and Lung Disease (IUATLD). Paris, 2004 Juan Carlos Palomino, Sylvia Cardoso Leão, Viviana Ritacco. Tuberculosis 2007. From basic

  science to patient care. www.TuberculosisTextbook.com Self-Study Modules on Tuberculosis. Centers for Disease Control and Prevention. Atlanta,

  Georgia, 2010 Core Curriculum on Tuberculosis: What the Clinician Should Know. CDC. Fifth Edition 2011.

  www.cdc.gov/tb. Koshechkin V. A., Ivanova Z. A. Tuberculosis. Textbook. ГЭОТАР- Медиа, 2008