136191602 spp tehnician nutritionist

Upload: adina75economic

Post on 06-Feb-2018

252 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  1/75

  Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4760/26.07.2006

  MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII

  CENTRUL NAIONAL PENTRU DEZVOLTAREANVMNTULUI PROFESIONAL I TEHNIC

  STANDARD DE PREGTIRE PROFESIONAL

  CALIFICARE: TEHNICIAN NUTRIIONIST

  NIVELUL 3 avansa

  !UCURETI

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  2/75

  "##$

  Tehnician nutriionist 2

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  3/75

  AUTORI

  1. ANDREI CRISTINA % pro. !radul deiniti"# $rup %colar Econo&ic Ad&inistrati" 'O.

  Onicescu' (oto)ani2. !UCURA DANA ALICE &pro. !radul *# Cole!iul Econo&ic +*. $hica' T,r!o"i)te

  -. !URUIAN GIANINA &pro. !radul **# $rup %colar Econo&ic )i Ad&inistrati" iatra ea&

  4. COSTACHE RODICA pro. !radul *# $rupul %colar oie"odul $elu 3alu

  5. DUMITRASCU & NICU DUMITRA % 'ro. !radul *# Cole!iul Econo&ic +iilor' (ucure)ti

  6. ISMAIL NELIDA pro. !radul **# Cole!iul Econo&ic Man!alia

  7. DINC FLORIN CRISTIAN &pro. !radul **# Cole!iul Econo&ic ionisie op Marian' Al8a

  *ulia

  CONSULTAN:

  CIO!ANU GA!RIELA LILIANA *nspector de specialitate Centrul aional de e9"oltare a

  :n"&,ntului roesional )i Tehnic

  Tehnician nutriionist -

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  4/75

  UNITI DE COMPETENE

  UNITI DE COMPETENE CHEIE: CREDITE: ()#

  1. Co&unicarea proesional ;n li&8a &odern 2#02. Tehnolo!ia inor&aiei )i co&unicaiei aplicat < T*C= 1#0

  -. Co&unicare proesional 1#0

  4. Mana!e&entul proiectelor 2#0

  5. Mana!e&entul calitii 1#0

  UNITI DE COMPETENE TEHNICE SPECIALIZATE: *)#

  6. rincipiile ali&entare )i "aloarea nutriti" 1#5

  7. Metode de !astrotehnie 0#5

  >. Ali&entaia copiilor )i adolescenilor 1#0

  ?. Ali&entaia sporti"ilor 0#5

  10. Ali&entaia e&eii !ra"ide 0#5

  11. Ali&entaia 8tr,nilor 0#5

  12. Ali&entaia raional ;n colecti"iti 1#0

  1-. Ali&entaia ;n dierite 8oli 1#5

  14. :ntoc&irea &eniurilor 1#0

  Tehnician nutriionist 4

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  5/75

  T+,-, -n+./++: 01 C2-n+4a56 '5276s+2na,. 8n ,+9a 265n.

  N+v6,: 3 avansa

  Va,2a56 456+: "1#

  C2'66n/6:

  01 O8ine inor&aii prin receptarea de &esa@e orale# le!ate de;ndeplinirea de sarcini de ser"iciu# ;n contexte proesionalese&niicati"e

  "1 O8ine inor&aii prin receptarea de &esa@e scrise speciali9ate# le!atede ;ndeplinirea de sarcini de ser"iciu# ;n contexte proesionalese&niicati"e

  31 Expri& &esa@e orale ;n li&8a@ co&plex# ;n contexte proesionale

  se&niicati"e# ;n scopul ;ndeplinirii de sarcini de ser"iciu

  ;1 Ela8orea9 &esa@e scrise speciali9ate# ;n contexte proesionalese&niicati"e# ;n scopul ;ndeplinirii de sarcini de ser"iciu

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  6/75

  T+,-, -n+./++: 01 C2-n+4a56 '5276s+2na,. 8n ,+9a 265n.

  C2'66n/a 0: O8ine inor&aii prin receptarea de &esa@e orale# le!ate de ;ndeplinireade sarcini de ser"iciu# ;n contexte proesionale se&niicati"e

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> *dentiicarea inor&aiilor necesare )i suiciente pentru decodarea sensului !lo8al ;n &esa@e oralecare olosesc un li&8a@ co&plex )i conin "oca8ular speciali9at

  =9> Extra!erea inor&aiilor/detaliilor speciice necesare )i rele"ante pentru sarcinile de ser"iciu# din&esa@e orale di"erse

  =4> *dentiicarea de opinii )i atitudini# )i distin!erea lor de inor&aii actuale sau de alt natur *dentiicarea# cu a@utorul coninutului# intonaiei )i al sensului i&plicit# a inor&aiilor pri"indprioriti )i ur!ene

  =6> *dentiicarea )i utili9area de indicii "er8ale# non"er8ale )i/sau de asocieri/conexiuni pentruclariicarea sensului unor ele&ente de "oca8ular sau de accent nea&iliare

  =7> :nele!erea de instruciuni# solicitri )i ;ntre8ri orale# care olosesc un li&8a@ co&plex )i conin"oca8ular speciali9at# )i reali9area de aciuni adec"ate pe 8a9a inor&aiilor o8inute pecale oral

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  ContexteB acti"iti de ser"iciu# contexte sociale rele"ante pentru acti"itateaproesional

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  7/75

  Moduri de aciuneB ;ntre8ri# intonaie# li&8a@ corporal/non"er8al# "eriicarea sensului prinalte surseD co&unicarea inor&aiilor/detaliilor ctre alte persoaneDaciuni proprii

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  8/75

  T+,-, -n+./++: 01 C2-n+4a56 '5276s+2na,. 8n ,+9a 265n.

  C2'66n/a ": O8ine inor&aii prin receptarea de &esa@e scrise speciali9ate# le!ate de;ndeplinirea de sarcini de ser"iciu# ;n contexte proesionale se&niicati"e

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> *dentiicarea )i locali9area pro&pt )i corect de inor&aii )i opinii rele"ante pentru sarcini deser"iciu# ;n texte de specialitate

  =9> *dentiicarea sensului unor ele&ente de text nea&iliare prin utili9area de &ateriale de reerin)i/sau de asocieri/conexiuni# atunci c,nd este necesar

  =4> Corelarea ;n &od coerent a &ai &ultor inor&aii din di"erse pri ale unui text/din texte dierite#;n scopul ;ndeplinirii unei sarcini de ser"iciu.

  => :nele!erea de re!le&entri# instruciuni# )i reco&andri speciice din texte care conin li&8a@co&plex )i speciali9at )i reali9area de aciuni adec"ate pe 8a9a inor&aiilor din astel detexte de specialitate

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  ContexteB acti"iti proesionale# contexte proesionale or&ale# contexteproesionale inor&ale# contexte sociale rele"ante pentru acti"itateaproesional

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  9/75

  P5296 6 6va,-a56

  P5296 25a,6 sa- s45+s6prin care candidatul de&onstrea9 c este capa8il s identiice )i s locali9e9einor&aii# detalii )i opinii# a)a cu& se preci9ea9 ;n criteriul de peror&an

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  10/75

  T+,-, -n+./++: 01 C2-n+4a56 '5276s+2na,. 8n ,+9a 265n.

  C2'66n/a 3: Expri& &esa@e orale ;n li&8a@ co&plex# ;n contexte proesionalese&niicati"e# ;n scopul ;ndeplinirii sarcinilor de ser"iciu

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> Oerirea )i solicitarea# ;n discuii# de inor&aii )i de instruciuni pentru ;ndeplinirea unei sarcinide ser"iciu# olosind expresii )i structuri "ariate

  =9> Geali9area de pre9entri orale de apte# idei )i opinii proesionale# pre!tite ;n preala8il# olosindun li&8a@ speciali9at corect )i &ateriale suport adec"ate

  =4> For&ularea clar# precis )i structurat lo!ic a ideilor# aptelor )i opiniilor )i susinerea lor cuar!u&ente

  => Oerirea de clariicri )i explicaii atunci c,nd inor&aia/instruciunea nu este corect ;neleas deceilali

  =6> Expri&area luent# cu intonaie corect )i ;ntrun re!istru adec"at contextului

  =7> Htili9area adec"at )i suicient de corect a unei "arieti de ter&eni de specialitateco&uni/a&iliari )i de structuri lin!"istice astel ;nc,t s se asi!ure co&unicarea deplin asensului# chiar dac exist ;n text unele deicienele de pronunie )i/sau intonaie# de!ra&atic# )i/sau de re!istru

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  Tipuri de inor&aiiB con"ersaii )i pre9entri de lun!i&i "ariate# care coninB informaiifactuale (inclusiv numerice), idei, opinii; instruciuni, e#plicaii, detalii

  de operare, sfaturi; descrieri i specificaii de oiecte, procese, operaii.

  Tipuri de discursB discuii proesionale or&ale )i inor&aleD pre9entriD scurte rapoarteproesionale.

  ContexteB contexte proesionale# situaii speciice ;n or!ani9aie# la locului de

  &uncD contexte sociale care au le!tur cu proesia

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  11/75

  Moduri de aciuneB co&unicarea/trans&iterea de inor&aii/instruciuni ctre interlocutor/iDsusinerea unei pre9entri .

  P5296 6 6va,-a56:

  P5296 25a,6 sa- '5a4+46prin care candidatul de&onstrea9 c este capa8il s oere )i s solicite

  inor&aii )i instruciuni# a)a cu& se preci9ea9 ;n criteriul de peror&an

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  12/75

  T+,-, -n+./++: 01 C2-n+4a56 '5276s+2na,. 8n ,+9a 265n.

  C2'66n/a ;: Ela8orea9 &esa@e scrise speciali9ate# ;n contexte proesionalese&niicati"e# ;n scopul ;ndepliniriisarcinilor de ser"iciu

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> Co&pletarea de docu&ente )i or&ulare proesionale speciice sarcinilor de ser"iciu ale locului de&unc

  =9> Gedactarea unor texte uncionale &ai co&plexe# speciice sarcinilor de ser"iciu# cu olosirea deexpresii )i structuri adec"ate "ariate

  =4> Trans&iterea ;n scris# ;n li&8a@ speciic clar )i precis# de inor&aii corecte pe te&e din do&eniulde speciali9are

  => Htili9area de &ateriale de reerin speciice adec"ate pentru a "eriica corectitudinea inor&aiei)i li&8ii olosite

  =6> Ela8orarea de texte astel ;nc,t deicienele de !ra&atic# orto!raie )i/sau de re!istru nu ;&piedic;nele!erea deplin a lor

  =7> Adec"area or&atului )i li&8a@ului la context# la tipul de text )i la su8iect

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  Tipuri )i or&ate de docu&ente)i texte uncionaleB or&ulare )i alte docu&ente speciice speciali9rii

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  13/75

  Materiale de reerinB dicionare# !losare de ter&eni speciali9ai/sinta!&e speciiceD standardetehnice )i proesionale speciice# re"iste de specialitate# 8a9e de date#&odele de docu&ente )i or&ulare.

  P5296 6 6va,-a56

  P5296 s45+s6 sa- '5a4+46prin care candidatul de&onstrea9 c este capa8il co&plete9e or&ulare )idocu&ente )i s redacte9e texte uncionale &ai co&plexe# speciice sarcinilor de ser"iciu# a)a cu& sepreci9ea9 ;n criteriile de peror&an

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  14/75

  T+,-, -n+./++: 01 C2-n+4a56 '5276s+2na,. 8n ,+9a 265n.

  C2'66n/a

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  15/75

  superioriD ;n aara or!ani9aieiB cu clieni# cu parteneri# cu potenialiclieni/parteneri

  Tipuri )i &oduride interaciuneB ;n discuii proesionale# schi&8uri de opiniiB a ;n a# ;n perechi sau

  ;n !rupuri &iciD la teleonB apeluri date# apeluri pri&ite#preluare/trans&itere de &esa@e teleoniceD ;n scrisB scrisori# note

  circulare# oerte# axuri# &esa@e

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  16/75

  T+,-, -n+./++: "1T6n2,2B+a +n725a/+6+ ?+ 42-n+4a/++,25 a',+4a.

  N+v6,: 3 avansa

  Va,2a56 456+: 0

  C2'66n/6:

  0. Co&par repre9entri !raice ;n aplicaiile Iord )i Excel

  "1 Ad&inistrea9 o 8a9 de date

  3. Co&unic prin *nternet

  ;1 tructurea9 )i pre9int inor&aii din surse "ariate

  Tehnician nutriionist 16

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  17/75

  T+,-, -n+./++: "1T6n2,2B+a +n725a/+6+ ?+ 42-n+4a/++,25 a',+4a.

  C2'66n/a 0: Co&par repre9entri !raice ;n aplicaiile Iord )i Excel

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> Operarea asupra structurii unui ta8el )i a oilor de calcul

  =9> For&atare docu&ente )i oi de calcul

  =4> relucrarea inor&aiilor dintrun ta8el

  => Trasarea dia!ra&elor

  =6> *nserarea o8iectelor

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  OperaiiB inserare/)ter!ere# copiere/lipire# redenu&ire# !rupare linii )i coloane#exploatare oi de calcul# consultarea docu&entaiei auxiliare

  For&atareB setare pa!in# stil# ont# &ri&e ont# tip caracter# aliniere# chenare#selectare culori# !rosi&ea liniei# antet# su8sol

  relucrriB sortare# iltrare# su8totaluri# reerine a8solute )i relati"e# uncii si&ple

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  18/75

  T+,-, -n+./++: "1T6n2,2B+a +n725a/+6+ ?+ 42-n+4a/++,25 a',+4a.

  C2'66n/a ": Ad&inistrea9 o 8a9 de date

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> *dentiicarea tipurilor de date )i unciilor olosite pentru date

  =9> Anali9area structurii unei 8a9e de date

  =4> Ad&inistrarea datelor dintrun ta8el al 8a9ei de date

  => :ncrcarea unei 8a9e de date

  =6> Exploatarea unei 8a9e de date

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  Tipuri de dateB nu&erice# alanu&erice# lo!ice# date calendaristice# )ir de caractere#&e&o

  Funcii pentru date de tipB nu&eric# )ir de caractere# date calendaristice# con"ersii# de u9 !eneral

  tructura 8a9ei de dateB ta8ele

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  19/75

  T+,-, -n+./++: "1T6n2,2B+a +n725a/+6+ ?+ 42-n+4a/++,25 a',+4a.

  C2'66n/a 3: Co&unic prin *nternet

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> Htili9area tehnicilor de cutare adec"ate surselor de inor&aii

  =9> Extra!erea inor&aiilor rele"ante ;n *nternet# olosind &otoare de cutare

  =4> Trans&iterea inor&aiei su8 or&a de e&ail# crearea unui cont )i olosirea de pro!ra&especiali9ate pentru e&ail

  => Folosirea &etodelor de schi&8 al inor&aiilor

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  urse de inor&aiiB *nternet# i)iere de pe dischete# CGOMuri

  Tehnici de cutareB &otoare cutare *nternet# cu"intecheie# !rupuri de cu"inte

  Operaii pentrutrans&itere inor&aiiB crearea unui cont# accesare cont# expediere &esa@e

  Metode de schi&8B e&ail# dialo!# de98atere online# oru liste de discuie a inor&aiilor

  P5296 6 6va,-a56:

  ro8e practice prin care ele"ul de&onstrea9 c este capa8il s utili9e9e tehnici de cutare adec"atesurselor de inor&aii )i s extra! inor&aii rele"ante in *nternet# olosind &otoare de cutare# a)acu& se preci9ea9 ;n criteriile de peror&an

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  20/75

  T+,-, -n+./++: "1T6n2,2B+a +n725a/+6+ ?+ 42-n+4a/++,25 a',+4a.

  C2'66n/a ;: tructurea9 )i pre9int inor&aii din surse "ariate

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> Cule!erea inor&aiilor din &ai &ulte surse

  =9> :&8inarea inor&aiilor ;ntrun &od coerent

  =4> re9entarea &aterialului reali9at

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  urse de inor&aiiB 8a9e de date# &ateriale scanate# *nternet# i)iere de pe loppJ )i CGOM# dicionare# cataloa!e# nor&ati"e

  Mod coerentB coninut unitar# de la si&plu la co&plex# li&8a@

  re9entareB operaii co&plexe de calcul ta8elar# dia!ra&e# !raice# 8a9e de datecorespun9toare do&eniului de acti"itate

  P5296 6 6va,-a56:

  ro8e practice prin care ele"ul de&onstrea9 c este capa8il s culea! )i s ;&8ine inor&aii din &ai&ulte surse# a)a cu& se preci9ea9 ;n criteriile de peror&an

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  21/75

  T+,-, -n+./++: 31 C2-n+4a56 '5276s+2na,.

  N+v6,: 3 avansa

  Va,2a56 456+: 01#

  C2'66n/6:

  01 Ela8orea9 strate!ii indi"iduale pentru o co&unicare eicient

  "1 Aplic tehnici de co&unicare oral

  31 Geali9ea9 un raport or&al

  Tehnician nutriionist 21

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  22/75

  T+,-, -n+./++: 31 C2-n+4a56 '5276s+2na,.

  C2'66n/a 0: Ela8orea9 strate!ii indi"iduale pentru o co&unicare eicient

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> ta8ilirea scopului co&unicrii

  =9> *dentiicarea surselor de inor&aii

  =4> electarea &etodelor de co&unicare adec"ate

  => *dentiicarea &etodelor de "eriicare a eicienei co&unicrii

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  copul co&unicriiB pri&irea )i trans&iterea inor&aiilor# ;ntreinerea unor discuii#pre9entarea unor inor&aii

  urse de inor&aiiB inor&aii interne )i externe# 8uletine inor&ati"e# &anuale# se&inare#rapoarte# procese "er8ale# pu8licaii de specialitate# internet# discuii#statistici# docu&entaie# &ass &ediaD

  Metode de co&unicareB scrise# "er8ale# audio# inor&ati9ate

  Metode de"eriicare a eicieneiB o8inerea eed8acK ului# docu&entaie ;ntoc&it corect

  P5296 6 6va,-a56:

  ro8e orale/scrise/practice prin care ele"ul de&onstrea9 c este capa8il s ela8ore9e cel puin ostrate!ie dierit de co&unicare ;n 2 contexte cu !rade de co&plexitate dierite# conor& criteriilor de

  peror&an )i condiiilor de aplica8ilitate date.

  Tehnician nutriionist 22

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  23/75

  T+,-, -n+./++: 31 C2-n+4a56 '5276s+2na,.

  C2'66n/a " Aplic tehnici de co&unicare oral

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> *dentiicarea strate!iilor de ascultare necesare o8inerii inor&aiilor

  =9> usinerea oral a ideilor )i a inor&aiilor ;n aa unui auditoriu

  =4> Ar!u&entarea unui punct de "edere

  => Facilitarea unei co&unicri eiciente

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  trate!ii de ascultareB ;n uncie deB situaie# oca9ie# su8iectul ;n cau9# "or8itori# &etode deascultare

  8acK unei persoane pentru &unca reali9at=# conor& criteriilor de peror&an )i condiiilor deaplica8ilitate date.

  Tehnician nutriionist 2-

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  24/75

  T+,-, -n+./++: 31 C2-n+4a56 '5276s+2na,.

  C2'66n/a 3: Geali9ea9 un raport or&al

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> electarea inor&aiilor necesare te&ei propuse

  =9> Or!ani9area coninutului )i structurii raportului

  =4> Ela8orarea unui raport or&al

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  electareB ;n uncie de co&plexitatea te&ei# pu8licul int# rele"an#

  Or!ani9areB tipul inor&aiei# succesiune lo!ic# suportul

  Gaport or&alB docu&ent coerent# 8ine structurat# adec"at scopului propus

  P5296 6 6va,-a56:

  ro8e scrise/practice prin care ele"ul de&onstrea9 c este capa8il s reali9e9e un raport or&al

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  25/75

  T+,-, -n+./++: ;1 ManaB66n-, '52+646,25

  N+v6,: 3 avansa

  Va,2a56 456+: "1#

  C2'66n/6:

  01 articip la identiicarea &ediului de proiect.

  "1 articip la planiicarea proiectului ;n li&ita responsa8ilitilor de lalocul de &unc.

  31 *&ple&entea9 proiectul.

  ;1 Monitori9ea9 proiectul ;n li&ita sarcinilorpri&ite ;n cadrulproiectului.

  Tehnician nutriionist 25

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  26/75

  T+,-, -n+./++: ;1ManaB66n-, '52+646,25

  C2'66n/a 0: articip la identiicarea &ediului de proiect.

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> Particip la ela8orarea a9elor )i proceselor proiectului.

  =9> articip la esti&area re9ultatelor proiectului.

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  Fa9ele de proiectB initiati"a de proiect# studiul preli&inar# studiul principal# studiul de

  detaliu# ela8orarea conceptului# i&ple&entarea

  rocesele proiectuluiB initiali9are# planiicare# executie# &onitori9are# incheiere

  Esti&area re9ultatelor: indicatori# standarde de calitate1

  P5296 6 6va,-a56:

  ro8e orale/scrise )i practice prin care ele"ul de&onstrea9 c este capa8il s ela8ore9e a9eleproiectului# conor& criteriului de peror&an

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  27/75

  T+,-, -n+./++: ;1 ManaB66n-, '52+646,25

  C2'66n/a ": articip la planiicarea proiectului ;n li&ita responsa8ilitilor de lalocul de &unc.

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> ta8ilirea pachetelor de acti"iti din cadrul proiectului

  =9> Ela8orarea proiectului )i o8inerea docu&entelor speciice ;n conor&itate cu standardele/&etodolo!iile ;n "i!oare.

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  achete de acti"itiB studii de pia# anali9e de ne"oi

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  28/75

  T+,-, -n+./++: ;1ManaB66n-, '52+646,25

  C2'66n/a 3: *&ple&entea9 proiectul

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> ansarea proiectului ;n 8a9a !raicului de derulare.

  =9> Asi!urarea ;ncadrrii ;n ter&enele sta8ilite ;n planul de proiect .

  =4> :ntoc&irea docu&entaiei de proiect# conor& sarcinilor pri&ite ;n cadrul proiectului.

  => i"rarea ser"iciului conor& cerinelor speciicate ;n docu&entaia de proiect.

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:rodusser"iciuB re9ultatul/ re9ultatele o8inute ;n ur&a inali9rii proiectului

  ocu&entaie de proiectB raport de s,r)it de etap# raport de pro!res# re!istru de pro8le&e#reco&andri de aciune.

  P5296 6 6va,-a56:

  ro8e orale/scrise )i practice prin care ele"ul de&onstrea9# prin ;ntoc&irea unui !raic de derulare# c

  este capa8il s lanse9e proiectul# conor& criteriului

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  29/75

  T+,-, -n+./++: ;1ManaB66n-, '52+646,25

  C2'66n/a ;: Monitori9ea9 proiectul ;n li&ita sarcinilor pri&ite ;n cadrulproiectului.

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> Anali9area riscurilor ;n uncie de sursele de risc )i conse&narea ;n docu&ente speciice.

  =9> $estionarea schi&8rilor )i crearea docu&entelor speciice.

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  GiscuriB de e"eni&ent# de proiectD de acti"itate.

  urse de riscB asociate cu costurile# pro!ra&area calendaristic )i execuia ;n toate

  a9ele proiectului conor& sarcinilor pri&ite ;n proiect.

  ocu&ente speciiceB re!istru de schi&8ri# cerere de schi&8are# re!istru de riscuri#

  plan de &ana!e&entul riscurilor# raportul de proiect .

  P5296 6 6va,-a56:

  ro8e orale/scrise )i practice prin care ele"ul de&onstrea9 prin eectuarea unei anali9e de risc#c estecapa8il s anali9e9e riscurile proiectului# conor& criteriului

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  30/75

  T+,-, -n+./++:

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  31/75

  T+,-, -n+./++: *dentiicarea cerinelor pentru i&ple&entarea unui siste& de &ana!e&ent al calitii

  =9> E"aluarea actorilor care aectea9 costurile calitii

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  CerineB proceduri# &anualul calitii# satisacerea clienilor# costuri# standarde de

  ir le!islaie# eed8acK# !raice de docu&entare

  E"aluareB &surare# anali9 )i ;&8untire

  Factori care aectea9

  costurile calitiiB re8uturi# recondiionri# reparaii# produse neconor&e# recla&aii

  clieni# produse returnate# penali9ri pentru ;nt,r9iere# desp!u8iri pentru

  daune

  P5296 6 6va,-a56

  P5296 25a,6@ s45+s6 prin care ele"ul de&onstrea9 c este capa8il s identiice cerinele pentrui&ple&entarea unui siste& de asi!urarea calitii conor& criteriului de peror&an

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  32/75

  T+,-, -n+./++: Htili9area $hidului pentru ;&8untire a calitii

  =9> ropunerea de strate!ii de ;&8untire a calitii la locul de &unc=4> Aplicarea instru&entelor de ;&8untire a calitii

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6 :

  trate!ii de;&8untire a calitiiB strate!ia ai9en# Ciclul EA

  P5296 6 6va,-a56

  P5296 25a,6@'5a4+46prin care ele"ul de&onstrea9 c este capa8il s utili9e9e $hidul pentru;&8untirea calitii# conor& criteriului de peror&an

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  33/75

  T+,-, -n+./++: $1 P5+n4+'++,6 a,+6na56 ?+ va,2a56a n-5++v.

  N+v6,: 3 avansa

  Va,2a56 456+: 0) *dentiicarea principiilor ali&entare cu rol structural )i ener!etic

  =9> escrierea caracteristicilor proteinelor

  =4> re9entarea caracteristicilor lipidelor

  => escrierea caracteristicilor !lucidelor

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  rincipii ali&entareB rol structural proteine# lipideD rol ener!etic !lucide# proteine# lipide.

  Caracteristicile proteinelorB unciile proteinelor

  Tehnician nutriionist -4

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  35/75

  T+,-, -n+./++: $1 P5+n4+'++,6 a,+6na56 ?+ va,2a56a n-5++v.

  C2'66n/a ": Caracteri9ea9 principiile ali&entare cu rol 8iocatalitic )i al apei dinali&ente

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> *dentiicarea principiilor ali&entare cu rol 8iocatalitic

  =9> escrierea caracteristicilor ele&entelor &inerale

  =4> re9entarea caracteristicilor "ita&inelor

  => reci9ea9 rolul apei ;n or!anis&

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  rincipii ali&entare cu rol 8iocataliticB su8stane &inerale# "ita&ine# en9i&e# hor&oni.

  Caracteristicile ele&entelor &ineraleB rolul ;n or!anis&D i&portana &acroele&entelor

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  36/75

  T+,-, -n+./++: $1 P5+n4+'++,6 a,+6na56 ?+ va,2a56a n-5++v.

  C2'66n/a 3: re9int ele&entele speciice "alorii ali&entare

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> *dentiicarea co&ponentelor "alorii ali&entare

  =9> reci9area eectului ener!etic al unitii de &as a su8stanelor ener!etice

  =4> re9entarea or&ulei de calcul a "alorii ener!etice

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  Co&ponentele "alorii ali&entareB "aloare nutriti"D "aloare ener!eticD inocuitate

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  37/75

  T+,-, -n+./++: $1 P5+n4+'++,6 a,+6na56 ?+ va,2a56a n-5++v.

  C2'66n/a ;: escrie i9iolo!ia ali&entaiei

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> re9entarea ele&entelor caracteristice di!estiei

  =9> escrierea particularitilor a8sor8iei

  =4> *dentiicarea co&ponentelor &eta8olis&ului

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  Ele&ente caracteristice di!estieiB locali9are ;n tu8ul di!esti"D or&area 8olului ali&entarD en9i&especiice di!estiei

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  38/75

  T+,-, -n+./++: $1 P5+n4+'++,6 a,+6na56 ?+ va,2a56a n-5++v.

  C2'66n/a

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  39/75

  T+,-, -n+./++: (1 M626 6 Bas526n+6

  N+v6,: 3 avansa

  Va,2a56 456+: #) :ndeprtarea prilor neco&esti8ile din structura &ateriilor pri&e

  =9> Geali9area operaiilor de splare

  =4> Aplicarea &etodelor de &runire a &ateriilor pri&e

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  ri neco&esti8ileB la le!u&e )i ructe

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  42/75

  T+,-, -n+./++: (1 M626 6 Bas526n+6

  C2'66n/a 3: Aplic trata&ente ter&ice de prelucrare a ali&entelor

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> re9entarea trata&entelor ter&ice aplicate ;n !astrotehnie

  =9> Aplicarea &etodelor !astrotehnice eiciente care reduc pierderile de su8stane utile

  =4> *dentiicarea transor&rilor care au loc ;n ali&ente ti&pul trata&entelor ter&ice

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  Trata&ente ter&iceB oprireD ier8ere ;n apD ;n8u)ireD po)areD 8re9areD coacereD pr@ireDri!ere.

  Metode !astrotehniceeicienteB ier8erea le!u&elor ;n "apori su8 presiune

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  43/75

  T+,-, -n+./++: *1 A,+6na/+a 42'++,25 ?+ a2,6s46n/+,25

  N+v6,: 3 avansa

  Va,2a56 456+: 0)#

  C2'66n/6:

  01 Caracteri9ea9 ali&entaia su!arilor

  "1 re9int particularitile ali&entaiei pre)colarilor

  31 Caracteri9ea9 ali&entaia copiilor de ",rst )colar

  ;1 reci9ea9 aspecte speciice ali&entaiei adolescenilor

  Tehnician nutriionist 4-

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  44/75

  T+,-, -n+./++: *1 A,+6na/+a 42'++,25 ?+ a2,6s46n/+,25

  C2'66n/a 0: Caracteri9ea9 ali&entaia su!arilor

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> reci9area ne"oilor ener!etice )i nutriti"e ale su!arului ;n pri&ul an de "ia

  =9> Caracteri9area ali&entaiei la s,n

  =4> *dentiicarea ali&entelor opti&e pentru ali&entaia su!arilor

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  e"oi ener!etice )i nutriti"e;n pri&ul an de "iaB necesarul ener!etic Kcal/K!c/9i# ;n pri&ul# al **lea# al ***lea )i al *

  lea tri&estru de "iaD necesar de proteine# lipide# !lucide pentrucopilul ali&entat natural )i pentru copilul ali&entat artiicialD ne"oiade lichide.

  Ali&entaia la s,nB calitatea laptelui &aternD &ecanis&ul secretrii laptelui &aternDinter"alul dintre alptriD necesarul de lapte &atern.

  Ali&ente opti&e pentru su!arB lapte de "acD 8a8eurre

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  45/75

  T+,-, -n+./++: *1 A,+6na/+a 42'++,25 ?+ a2,6s46n/+,25

  C2'66n/a ": re9int particularitile ali&entaiei pre)colarilor

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> reci9area ne"oilor ener!etice )i nutriti"e ale copiilor pre)colari

  =9> re9entarea ali&entelor )i "ariantelor de &eniuri pentru copiii pre)colari

  =4> *dentiicarea interdiciilor pentru ali&entaia pre)colarilor

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  e"oi ener!etice )i nutriti"eale copiilor pre)colariB necesarul ener!etic Kcal/K!c/9i# pentru copiii ;ntre 1 )i - ani )i

  pentru copiii ;ntre 4 )i 7 aniD necesar de proteine# lipide# !lucideDne"oia de lichide.

  Ali&ente pentru pre)colariB lapte )i produse lactateD ouD p,ine )i produse de paniicaieD supe de"it )i pasre cu le!u&eD salate de le!u&eD paste inoaseD ripturidin carne sla8 cu !arnituri din le!u&eD deserturi din le!u&e )i pe

  8a9 de lapte )i ouD 8uturi rcoritoare naturale )i ap.

  ariante de &eniuri pentruB &ic de@unD de@unD cinD !ustarea de di&ineaD !ustarea de dup

  a&ia9.*nterdicii pentru ali&entaia

  pre)colarilorB ali&ente condi&entate# !rase )i pr@iteD &e9eluri )i conser"e dincarne )i pe)teD &urturi ;n oetD caeaD alcool

  P5296 6 6va,-a56:

  ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea9 c este capa8il s preci9e9e ne"oile ener!etice )inutriti"e ale copiilor pre)colari# conor& criteriului de peror&an

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  46/75

  T+,-, -n+./++: *1 A,+6na/+a 42'++,25 ?+ a2,6s46n/+,25

  C2'66n/a 3: Caracteri9ea9 ali&entaia copiilor de ",rst )colar

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> reci9area ne"oilor ener!etice )i nutriti"e ale copiilor )colari re9entarea "ariantelor de &eniuri pentru copiii )colari

  =4> *dentiicarea nor&elor le!ate de ser"irea &esei de ctre )colari

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  e"oi ener!etice )i nutriti"eale copiilor )colariB necesarul ener!etic Kcal/K!c/9i# pentru copiii )colariD necesar de

  proteine# lipide# !lucideD ne"oia de ali&ente din dierite !rupe.

  ariante de &eniuri pentruB &ic de@unD de@unD cinD !ustarea de di&ineaD !ustarea de dupa&ia9.

  or&e le!ate de ser"irea &eseide ctre )colariB nor&e de i!ien indi"idualD re!uli de &estecare repetat a

  &,ncriiD condiiile de ser"ire a &esei )i re!uli de co&porta&entDe"itarea o8ser"aiilor ;n ti&pul &eselorD respectarea tuturor &eselor

  9ilnice.

  P5296 6 6va,-a56:

  ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea9 c este capa8il s preci9e9e ne"oile ener!etice )inutriti"e ale copiilor )colari# conor& criteriului de peror&an

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  47/75

  T+,-, -n+./++: *1 A,+6na/+a 42'++,25 ?+ a2,6s46n/+,25

  C2'66n/a ;: reci9ea9 aspecte speciice ali&entaiei adolescenilor

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> reci9area ne"oilor ener!etice )i nutriti"e ale adolescenilor *dentiicarea pro8le&elor din ali&entaia adolescenilor

  =4> re9entarea scopurilor )i re!ulilor ali&entaiei adolescenilor

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  e"oi ener!etice )i nutriti"eale adolescenilorB necesarul ener!etic Kcal/9i# pentru adolesceniD necesar de

  proteine# lipide# !lucideD ali&ente din dierite !rupe.

  ro8le&e din ali&entaiaadolescenilorB tendine de a &,nca preparate de astood# sand"i)uri#

  conser"eD e"itarea le!u&elor# ructelor# p,inii )i pastelorinoase din ali&entaieD consu& excesi" de caea )i alcoolDapelarea la cure de sl8ire nesupra"e!heateD etc.

  copurile ali&entaiei adolescenilorB urni9area raiei de ;ntreinereD urni9area raiei necesare

  pentru eort i9ic )i intelectualD urni9area raiei necesarecre)terii )i de9"oltrii.

  Ge!ulile ali&entaiei adolescenilorB respectarea necesarului caloricD e"itarea exceselor de inoase#!rsi&i# &e9eluri# conser"eD inter9icerea caelei# tutunului )ialcooluluiD respectarea celor 45 &ese de peste 9iD i&portana&icului de@unD &ese de cin u)oareD respectarea nor&elor dei!ienD etc.

  P5296 6 6va,-a56:

  ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea9 c este capa8il s preci9e9e ne"oile ener!etice )inutriti"e ale adolescenilor# conor& criteriului de peror&an

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  48/75

  T+,-, -n+./++: 1 A,+6na/+a s'25+v+,25

  N+v6,: 3 avansa

  Va,2a56 456+: #) E"idenierea cerinelor ;n ali&entaia sporti"ilor

  =9> reci9area ne"oilor ener!etice )i nutriti"e ale sporti"ilor

  =4> *dentiicarea particularitilor raiei 9ilnice a sporti"ilor

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  Cerine ;n ali&entaia sporti"ilorB asi!urarea necesarului ener!etic )i de su8stane structuraleDcre)terea re9istenei i9iceD accelerarea perioadei de rea8ilitarei9icD cre)terea posi8ilitilor de adaptare la condiii specialeDetc.

  e"oi ener!etice )i nutriti"eale sporti"ilorB aport caloric ;ntre 40004500 Kcal/9i pentru eorturi &edii )i

  50006000Kcal/9i pentru eorturi &ariD raport opti& ;ntresu8stanele nutriti"eD respectarea raiei de proteine# !lucide#lipide# "ita&ine# &inerale )i ap.

  Gaia 9ilnic a sporti"ilorB ali&entaie corect cu respectarea raiei de proteine# !lucide#lipide# "ita&ine# &inerale )i ap.

  P5296 6 6va,-a56:

  ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea9 c este capa8il s e"idenie9e cerinele ;nali&entaia sporti"ilor# conor& criteriului de peror&an

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  50/75

  T+,-, -n+./++: 1 A,+6na/+a s'25+v+,25

  C2'66n/a ": Geparti9ea9 consu&ul 9ilnic de ali&ente pentru sporti"i

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> Caracteri9area &eselor 9ilnice ale sporti"ilor

  =9> re9entarea situaiilor speciale ;n ali&entaia sporti"ilor

  =4> reci9area &odalitilor de rehidratare a sporti"ilor

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  Mese 9ilniceB &ic de@un su8stanial dar nu a8undentD de@un cu preparate u)ordi!era8ile )i "olu& &icD cina este principala &as de reacere dupeortul i9icD ser"irea cinei.

  ituaii specialeB ali&entaia pe parcursul derulrii acti"itii sporti"e

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  51/75

  T+,-, -n+./++: 1 A,+6na/+a s'25+v+,25

  C2'66n/a 3: Anali9ea9 pro8le&ele care pot aprea ;n ali&entaia sporti"ilor

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> re9entarea co&petiiilor des)urate ;n condiii speciale

  =9> E"idenierea condiiilor pri"ind e"oluia !reutii corporale

  =4> *dentiicarea i&portanei aportului de "ita&ine

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  Co&petiii cu cerine specialeB la te&peraturi ridicate

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  52/75

  T+,-, -n+./++: 0#1 A,+6na/+a 766++ B5av+6

  N+v6,: 3 avansa

  Va,2a56 456+: #) Geco&andarea ali&entelor opti&e ;n ali&entaia e&eii !ra"ide )i a celei care alptea9

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  Modiicri produse de sarcinB transor&ri structuraleD transor&ri i9iolo!iceD transor&ri ale!landelor endocrineD transor&ri psihice.

  e"oi ener!etice )i nutriti"eB plus de 400 Kcal pentru pri&a @u&tate a sarciniiD plus de 700 Kcalpe perioada alptriiD aport supli&entar de proteine

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  54/75

  T+,-, -n+./++: 0#1 A,+6na/+a 766++ B5av+6

  C2'66n/a ": Ar!u&entea9 restriciile ali&entare pentru e&eile !ra"ide )i lu9e

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> reci9area restriciilor deter&inate de perioada de sarcin

  =9> re9entarea restriciilor ;n perioada de alptare

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  Gestricii ;n perioada sarciniiB cantiti &ici de le!u&inoase# produse !rase# dulciuriD se "ore"ita &,ncruri preparate prin pr@ire# cu sosuri !rase#&,ncruri condi&entate# au&turile# ali&entele prea srate#conser"ele din carne )i pe)te# alcoolul# caeaua

  Gestricii ;n perioada de alptareB se "or e"ita ali&ente care dau !ust neplcut lapteluiB ceap#usturoi# produse oarte aro&ateD ali&ente excitanteB caea#alcool# cacao# ciocolatD

  P5296 6 6va,-a56:

  ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea9 c este capa8il s preci9e9e restriciile deter&inate

  de perioada de sarcin# conor& criteriului de peror&an

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  55/75

  T+,-, -n+./++: 0#1 A,+6na/+a 766++ B5av+6

  C2'66n/a 3: For&ulea9 "ariante de &eniuri pentru e&eile !ra"ide )i care alptea9

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> Geali9area "ariantelor de &eniuri pentru &esele reco&andate e&eii ;nsrcinate

  =9> :ntoc&irea unor "ariante de &eniuri pentru e&eia care alptea9

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  ariante de &eniuripentru e&eia ;nsrcinatB &ic de@un

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  56/75

  T+,-, -n+./++: 001 A,+6na/+a 9.5n+,25

  N+v6,: 3 avansa

  Va,2a56 456+: #) Or!ani9area sectoarelor cantinei

  =9> re9entarea tipurilor de utila@e )i dotri necesare pentru uncionarea cantinei

  =4> reci9area particularitilor de ;ntreinere a spaiilor )i utila@elor

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  ectoarele cantineiB sectorul de consu&

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  63/75

  T+,-, -n+./++: 0"1 A,+6na/+a 5a/+2na,. 8n 42,64+v+./+

  C2'66n/a 3: For&ulea9 "ariante raionale de &eniuri

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> *dentiicarea ne"oilor de ali&entaie ale colecti"itii

  =9> Alctuirea "ariantelor de &eniuri pentru o perioad dat

  =4> Monitori9area calitii ali&entaiei pentru perioada de reerin

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  e"oi de ali&entaie uncie deB ",rstD eort i9icD tipul de &as 9ilnic ser"itD pre9ena persoanelorcare necesit re!i&uri/diete ali&entareD etc.

  ariante de &eniuriB respectarea criteriilor corecte de ;ntoc&ire a &eniurilor

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  64/75

  T+,-, -n+./++: 0"1 A,+6na/+a 5a/+2na,. 8n 42,64+v+./+

  C2'66n/a ;: Or!ani9ea9 producia )i ser"irea ;n cantin

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> Or!ani9area produciei de preparate ;n cantin

  =9> Asi!urarea deser"irii corecte ;n cantin

  =4> Geali9area &oti"rii personalului din cantin

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  roducia de preparateB respectarea reetei de preparareD aplicarea trata&entelor ter&ice corecteDrespectarea nor&elor de protecia &uncii de i!ien )i protecia &ediuluiD&anipularea corect a &ateriilor pri&e# a se&ia8ricatelor )i a

  preparatelorD

  eser"irea corectB a&ena@area slii de &ese

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  65/75

  T+,-, -n+./++: 031 A,+6na/+a 8n +765+6 92,+

  N+v6,: 3 avansa

  Va,2a56 456+: 0) O8inerea preparatelor pentru diete ;n 8olile aparatului di!esti"# prin trata&ente ter&ice adec"ate

  =4> E"aluarea calitii dietei ;n 8olile aparatului di!esti"

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  (olile aparatului di!esti"B ulcer !astric# !astrit hiperacid )i hipoacid# enterocolit acut# colitde er&entaie.

  Caracteristicile dietelorB diete nor&ocaloric# nor&olipidic# nor&ohiper!lucidic# hipolipidic#hiperprotidic# hipo!lucidic.

  Trata&ente ter&iceadec"ateB ier8ere# ;n8u)ire# coacere# ri!ere.

  Calitatea dieteiB calitatea nutriti"

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  67/75

  T+,-, -n+./++: 031 A,+6na/+a 8n +765+6 92,+

  C2'66n/a ": Caracteri9ea9 dietele ;n 8olile cardio"asculare.

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> re9entarea caracteristicilor dietelor pentru aeciuni cardio"asculare.

  =9> O8inerea preparatelor pentru diete ;n 8olile cardio"asculare prin trata&ente ter&iceadec"ate

  =4> E"aluarea calitii dietei ;n 8olile cardio"asculare

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  (olile cardio"asculareB insuicien cardiac# hipertensiune arterial# aterosclero9.

  Caracteristicile dietelorB diete nor&ohipocaloric# hipolipidic# hiposodat.

  Trata&ente ter&iceadec"ateB ier8ere# ;n8u)ire# coacere# ri!ere.

  Calitatea dieteiB calitatea nutriti"

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  68/75

  T+,-, -n+./++: 031 A,+6na/+a 8n +765+6 92,+

  C2'66n/a 3: E"idenia9 particularitile dietelor ;n 8olile hepato8iliare

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> reci9area caracteristicilor dietelor pentru aeciuni hepato8iliare.

  =9> Geali9area preparatelor pentru diete ;n 8olile hepato8iliare prin trata&ente ter&iceadec"ate

  =4> Aprecierea calitii dietei ;n 8olile hepato8iliare

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  (olile hepato8iliareB hepatite )i colecistit cronic.

  Caracteristicile dietelorB diete nor&ohipocaloric# nor&ohipolipidic# nor&ohiperprotidic#hiposodat.

  Trata&ente ter&iceadec"ateB ier8ere# ;n8u)ire# coacere# ri!ere.

  Calitatea dieteiB calitatea nutriti"

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  69/75

  T+,-, -n+./++: 031 A,+6na/+a 8n +765+6 92,+

  C2'66n/a ;: E"idenia9 particularitile dietelor ;n 8olile

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> reci9area caracteristicilor dietelor pentru aeciuni renale.

  =9> Geali9area preparatelor pentru diete ;n 8olile renale prin trata&ente ter&ice adec"ate

  =4> E"aluarea calitii dietei ;n 8olile renale

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  (olile renaleB !lo&erulonerite# insuiciene renale# litia9e renale.

  Caracteristicile dietelorB diete nor&ocaloric# nor&olipidic# nor&o!lucidic# hiposodat#alcalini9ant# alternati" acidiiant.

  Trata&ente ter&iceadec"ateB ier8ere# ;n8u)ire# coacere# ri!ere.

  Calitatea dieteiB calitatea nutriti"

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  70/75

  T+,-, -n+./++: 031 A,+6na/+a 8n +765+6 92,+

  C2'66n/a

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  71/75

  T+,-, -n+./++: 0;1 n24+56a 6n+-5+,25

  N+v6,: 3 avansa

  Va,2a56 456+: 0)#

  C2'66n/6:

  01 Caracteri9ea9 necesarul i9iolo!ic de calorii )i su8stane nutriti"e

  "1 Asocia9 ali&entele )i preparatele ;n structura &eniului

  31 ta8ile)te "ariante de &eniuri pentru &esele 9ilnice

  ;1 Anali9ea9 calitatea nutriti" a &eniurilor

  Tehnician nutriionist 71

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  72/75

  T+,-, -n+./++: 0;1 n24+56a 6n+-5+,25

  C2'66n/a 0: Caracteri9ea9 necesarul i9iolo!ic de calorii )i su8stane nutriti"e

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> reci9area principiilor pentru ;ntoc&irea &eniurilor.

  =9> E"idenierea structurii nutriti"e a &eniului

  =4> Caracteri9area calitii sanitare )i estetice a &eniurilor

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  rincipii pentru ;ntoc&irea&eniurilorB asi!urarea necesarului i9iolo!icD asocierea corect a ali&entelor )i

  preparatelorD ordonarea raional a preparatelor )i asocierea cu 8uturiDasi!urarea "arietii# se9onalitii )i puterea de saietate.

  tructura nutriti"B proteine "e!etale )i ani&ale

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  73/75

  T+,-, -n+./++: 0;1 n24+56a 6n+-5+,25

  C2'66n/a ": Asocia9 ali&entele )i preparatele ;n structura &eniului

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> re9entarea necesarului de ali&ente din iecare !rup.

  =9> reci9area reco&andrilor pentru asi!urarea aportului actorilor nutriti"i

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  ecesar de ali&ente diniecare !rupB carne )i produse de carne 4>P# lapte )i deri"atele lui 10P# oua -4P#

  !rsi&i 1217P# cereale )i deri"ate ale lor 2545P# le!u&e )i ructe 171>P# 9ahr )i produse 9aharoase 7>P# 8uturi nealcoolice 2-P

  Geco&andriB asocierea de produse ani&ale cu produse "e!etaleD asociereapreparatelor proaspete cu preparate culinare prelucrate ter&icD asi!urarea"arietii preparatelor ;n &eniuD raportarea consu&urilor 9ilnice la raiaspt&,nal.

  P5296 6 6va,-a56:

  ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea9 c este capa8il s pre9inte necesarul de ali&entedin iecare !rup# conor& criteriul de peror&an

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  74/75

  T+,-, -n+./++: 0;1 n24+56a 6n+-5+,25

  C2'66n/a 3: ta8ile)te "ariante de &eniuri pentru &esele 9ilnice

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> :ntoc&irea &eniurilor pentru &ic de@un.

  =9> ta8ilirea "ariantelor de &eniu pentru de@un

  =4> :ntoc&irea &eniurilor pentru cin

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  Meniuri pentru &ic de@unB &eniuri si&ple P5296 6 6va,-a56:

  ro8e scrise/orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea9 c este capa8il s ;ntoc&easc &eniuripentru &ic de@un# conor& criteriul de peror&an

 • 7/21/2019 136191602 SPP Tehnician Nutritionist

  75/75

  T+,-, -n+./++: 0;1 n24+56a 6n+-5+,25

  C2'66n/a ;: Anali9ea9 calitatea nutriti" a &eniurilor

  C5+65++ 6 '65725an/.:

  =a> Geali9area calculelor pentru sta8ilirea ni"elului caloric al &eniului.

  =9> Eectuarea anali9ei re9ultatelor/a8ateri

  =4> reci9area repartiiei ni"elului caloric pentru &esele 9ilnice

  C2n+/++ 6 a',+4a9+,+a6:

  Calcule de ni"el caloricB reeteD ta8ele de co&po9iie a produselor ali&entareD or&ula de calcul a"alorii ener!etice