11.11.2018 ordin 636 20/10/2008

Click here to load reader

Post on 29-Oct-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0Y33MGUGAS1TD0F9NCKQPFSZXN 1/73
ORDIN nr. 636 din 20 octombrie 2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnic de marin a structurilor deintoare de nave din Ministerul Internelor i Reformei Administrative EMITENT MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 2 decembrie 2008 Având în vedere prevederile art. 3 din Ordonana Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim i pe cile navigabile interioare, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului Internelor i Reformei Administrative, aprobat cu modificri prin Legea nr. 15/2008, ministrul internelor i reformei administrative emite urmtorul ordin: Articolul 1 Se aprob Normativul privind asigurarea tehnic de marin a structurilor deintoare de nave ale Ministerului Internelor i Reformei Administrative, prevzut în anexa*) care face parte integrant din prezentul ordin. -------- Not *) Anexa se public ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 bis în afara abonamentului, care se poate achiziiona de la Centrul de vânzri i informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureti, os. Panduri nr. 1 Articolul 2 Conductorii structurilor Ministerului Internelor i Reformei Administrative deintoare de mijloace de mobilitate naval vor lua msurile necesare pentru cunoaterea i aplicarea întocmai a prevederilor prezentului ordin de ctre personalul din subordine, în prile care îl privesc. Articolul 3 Prezentul ordin se public în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul internelor i reformei administrative, Cristian David Bucureti, 20 octombrie 2008. Nr. 636. Anexa Normativ privind asigurarea tehnic de marin a structurilor deintoare de nave ale Ministerului Internelor i Reformei Administrative Capitolul I ASIGURAREA TEHNIC DE MARIN Seciunea I PRINCIPII GENERALE Articolul 1 (1) Sunt nave, în sensul prezentului normativ, navele maritime i fluviale de orice tip, aflate în dotarea Ministerului Internelor i Reformei Administrative, propulsate sau nepropulsate, care navigheaz la suprafa, destinate executrii misiunilor operative, transportului de bunuri i/sau persoane, remorcajului sau împingerii, precum i instalaiile plutitoare care în mod normal nu sunt destinate deplasrii sau efecturii de lucrri speciale cum ar fi: ateliere plutitoare, docuri plutitoare, debarcadere plutitoare, pontoane, hangare plutitoare pentru nave i altele asemenea, ambarcaiunile mici i cele destinate activitilor de pregtire i întreinere. Articolul 2 (1) Navele Ministerului Internelor i Reformei Administrative sunt nave guvernamentale folosite în scop necomercial, având statut special, pe acestea aplicându-se normele interne specifice domeniului naval. Prevederile legislaiei civile referitoare la construcia, evidena, înmatricularea i scoaterea din eviden a navelor sub pavilion românesc, pregtirea i atestarea personalului se aplic numai în baza protocoalelor încheiate cu Ministerul Transporturilor. (2) Navele Ministerului Internelor i Reformei Administrative pentru care se aplic prevederile prezentului normativ sunt nave militare, nave din dotarea Poliiei de Frontier Române i Poliiei Române i alte nave utilizate în zonele în care se desfoar în exclusivitate activiti militare, de ordine public i securitate naional. Articolul 3 Totalitatea forelor umane i materiale din inspectoratele generale i alte uniti necuprinse în structura acestora, destinate activitilor cu specific naval pe ap formeaz componenta naval a Ministerului Internelor i Reformei Administrative. Totodat, Ministerul Internelor i Reformei Administrative reprezint armatorul navelor din înzestrarea unitilor din structur, ca urmare a calitii sale de administrator i factor determinant de decizie privind construcia, armarea i exploatarea acestor mijloace tehnice. Articolul 4 (1) Navele care prin proiectare, construcie i dotare sunt destinate s îndeplineasc un anumit gen de misiuni, alctuiesc o clas de nave. (2) Navele din aceeai clas care au caracteristici tehnico-tactice identice i aceleai dotri, constituie un tip de nav. Articolul 5 Navele se organizeaz pe structuri compacte, în coresponden cu prevederile statelor de organizare. Articolul 6 În funcie de categoriile misiunilor pe care le îndeplinesc, navele se împart în dou grupe: a) operative, care particip efectiv la efectuarea misiunilor considerate operative conform reglementrilor Ministerului Internelor i Reformei Administrative; b) logistice, care particip la alte misiuni decât cele considerate operative. Articolul 7 (1) Pentru optimizarea conducerii navei, utilizrii, întreinerii i reparrii tehnicii de la bord, echipajul navei se repartizeaz pe componente de specialitate în funcie de categoria/clasa navei. (2) Componentele de specialitate sunt urmtoarele: a) componenta de specialitate navigaie - CSN; b) componenta de specialitate armament - CSA; c) componenta de specialitate comunicaii i observare - CSC; d) componenta de specialitate electromecanic - CSE; e) alte componente stabilite în funcie de particularitile constructive ale navei i misiunile specifice care pot fi îndeplinite. Articolul 8 Asigurarea tehnic de marin cuprinde ansamblul msurilor i activitilor ce se planific, organizeaz i se execut într-o concepie unitar, în scopul meninerii navelor, din punct de vedere tehnic, în stare operaional.
11.11.2018 ORDIN 636 20/10/2008
Articolul 9 Asigurarea tehnic de marin are urmtoarele componente: conducerea asigurrii tehnice, înzestrarea cu nave, exploatarea i repararea acestora, aprovizionarea cu materiale tehnice specifice de marin. a) Conducerea asigurrii tehnice de marin const în planificarea, organizarea, coordonarea i controlul activitilor specifice organelor tehnice de resort, precum i realizarea colaborrii acestora cu celelalte compartimente. b) Înzestrarea cu nave cuprinde totalitatea activitilor de întocmire a programelor de dotare, derulare a procedurilor de achiziii, contractare, recepie, repartizare, primire, introducere i scoatere din serviciu a navelor, precum i modernizare, în scopul asigurrii necesarului unitilor conform prevederilor tabelelor de înzestrare. c) Exploatarea navelor cuprinde totalitatea activitilor ce privesc planificarea i organizarea folosirii în mod legal, corect i economicos a acestora, în conformitate cu caracteristicile tehnico-operaionale, executarea la timp i în volum complet a lucrrilor de întreinere tehnic, în scopul meninerii acestora în stare de eficien tehnic i prevenirii producerii accidentelor de navigaie i evenimentelor tehnice. d) Repararea navelor cuprinde totalitatea lucrrilor ce se efectueaz pentru restabilirea parametrilor constructivi i de funcionare prescrii, în vederea meninerii calitilor nautice i a caracteristicilor tehnico-operaionale. e) Aprovizionarea cuprinde totalitatea activitilor privind întocmirea programelor de asigurare material, derularea procedurilor de achiziii, contractarea, recepia, primirea, depozitarea, evidena i distribuirea materialelor tehnice specifice de marin pentru asigurarea permanent i la timp a cantitilor necesare exploatrii navelor, executarea lucrrilor de întreinere tehnic i de reparaii ale acestora. Seciunea a II-a CONDUCEREA ASIGURRII TEHNICE DE MARIN 1. Atribuii generale Articolul 10 Conducerea asigurrii tehnice de marin revine structurilor tehnice de specialitate centrale, celor cu atribuii de înzestrare, precum i comandanilor de la toate ealoanele ce au în subordine uniti, subuniti sau compartimente dotate cu nave, astfel încât în orice situaie s poat fi îndeplinite misiunile specifice. Conducerea trebuie s fie unitar, continu, ferm, oportun i s se desfoare în perspectiv, în baza prevederilor prezentului normativ, a legilor, instruciunilor i dispoziiunilor tehnice ale ealoanelor superioare. Articolul 11 efii de la toate ealoanele rspund de organizarea i realizarea permanent a tuturor msurilor i activitilor de asigurare tehnic de marin, astfel încât, în orice situaie s poat fi îndeplinite misiunile ce revin unitilor. Articolul 12 Adjuncii conductorilor de uniti pentru logistic/similarii, în calitate de organe de specialitate, organizeaz i conduc nemijlocit asigurarea tehnic de marin i rspund de realizarea integral a acesteia. Articolul 13 efii compartimentelor de la toate ealoanele cu atribuii specifice componentelor de specialitate rspund de asigurarea, utilizarea i meninerea în stare de funcionare a bunurilor de resort din dotarea navelor. 2. Atribuiile unitilor centrale de logistic 2.1. Atribuiile structurilor tehnice de specialitate centrale Articolul 14 (1) Serviciul Autovehicule, Nave i Aeronave din cadrul Direciei Generale Management Logistic i Administrativ este structura tehnic de specialitate central care conduce, organizeaz i controleaz întreaga activitate de asigurare tehnic de marin din unitile Ministerului Internelor i Reformei Administrative. (2) Principiile care stau la baza stabilirii atribuiilor structurii tehnice de specialitate central sunt: a) necesitatea unei structuri unice de sintez pentru elaborarea i prezentarea conducerii ministerului a problematicii de profil existent în Ministerul Internelor i Reformei Administrative; b) conducerea, organizarea i coordonarea unitar a activitilor de asigurare tehnic de marin; c) necesitatea dotrii inspectoratelor generale i a altor uniti necuprinse în structura acestora, în mod echilibrat; d) elaborarea ordinelor, instruciunilor i normelor cu caracter tehnic în mod unitar pentru toate unitile Ministerului Internelor i Reformei Administrative; e) efectuarea în mod profesional i obiectiv, de pe o poziie neutr, a controlului asupra modului de desfurare a activitilor tehnice i de folosire a navelor conform caracteristicilor tehnic-operaionale. Articolul 15 Atribuiile principale ale structurii tehnice de specialitate sunt urmtoarele: a) elaboreaz i actualizeaz, în colaborare cu inspectoratele generale i alte uniti necuprinse în structura acestora, concepia unitar a asigurrii tehnice de marin a Ministerului Internelor i Reformei Administrative, pentru realizarea unui grad de înzestrare echilibrat i a compatibilitii tuturor activitilor în domeniu; b) desfoar activiti de analiz i sintez, pe baza datelor din banca proprie de date, actualizate permanent sau celor solicitate de la inspectoratele generale i alte uniti necuprinse în structura acestora, pentru informarea conducerii i Consiliului de Supraveghere a Înzestrrii ale Ministerului Internelor i Reformei Administrative, Consiliului Suprem de Aprare a rii etc.; c) elaboreaz i promoveaz spre aprobare proiectele de ordine, instruciuni, dispoziii tehnice i alte reglementri care stabilesc norme, principii i condiii tehnologice pentru desfurarea corespunztoare a proceselor de întreinere, exploatare, reparare i depozitare, specifice sectorului marin; d) analizeaz, la ordin, ofertele de bunuri i servicii specifice transmise de furnizori, i le pune la dispoziia structurilor Ministerului Internelor i Reformei Administrative i particip cu cadre tehnice de specialitate în comisiile de evaluare, la solicitarea organizatorului procedurii, pentru achiziiile descentralizate; e) organizeaz i/sau particip, la ordin, în cadrul comisiilor de evaluare i/sau recepie cantitativ i calitativ a mijloacelor de mare complexitate contractate; f) urmrete respectarea proceselor tehnologice i a parametrilor tehnici i funcionali prevzui în documentaia de atribuire i contracte economice; g) avizeaz din punct de vedere tehnic documentaiile de scoatere din funciune i casare precum i de dare la scdere a valorii pagubelor produse la nave, potrivit competenelor stabilite prin ordin al ministrului internelor i reformei administrative; h) particip la întocmirea sau avizarea proiectelor conveniilor i protocoalelor cu instituii din afara Ministerului Internelor i Reformei Administrative, referitoare la asigurarea tehnic de marin; i) verific i avizeaz normele de consum carburani-lubrifiani, de materiale de întreinere i mici reparaii i de materiale de vitalitate pentru tehnica de marin nou introdus în înzestrare sau modernizat, în vederea aprobrii. j) asigur redistribuirea în cadrul ministerului i transmiterea fr plat la alte instituii publice sau preluarea de ctre Ministerul Internelor i Reformei Administrative a mijloacelor tehnice de marin, în conformitate cu prevederile legale; k) analizeaz, avizeaz i prezint propuneri de modernizare a flotei de nave, de introducere în înzestrare a unor noi tipuri de mijloace cu performane îmbuntite, în baza proiectelor de execuie existente sau a unor teme de cercetare proprii i coordoneaz activitatea de urmrire a comportrii în exploatare a acestora; l) organizeaz i execut activiti de control i îndrumare în uniti, particip la inspeciile ordonate de conducerea ministerului i urmrete modul de îndeplinire a msurilor stabilite în urma constatrilor efectuate; m) acord i, dup caz, radiaz numerele de înregistrare pentru navele din înzestrarea Ministerului Internelor i Reformei Administrative; n) elaboreaz tematici de pregtire profesional, pe care le prezint în cadrul cursurilor i convocrilor organizate cu personalul tehnic de specialitate; o) sprijin demersurile unitilor Ministerului Internelor i Reformei Administrative în vederea desfurrii pregtirii de specialitate a personalului la autoritile de profil abilitate din afara ministerului, din ar sau strintate; p) organizeaz i coordoneaz participarea cadrelor de specialitate la expoziii, târguri, simpozioane i alte manifestri tehnico-tiinifice interne sau internaionale. 2.2. Atribuiile organelor tehnice cu competen pentru înzestrare Articolul 16 (1) În cadrul inspectoratelor generale i a unor uniti necuprinse în structura acestora, activitatea de asigurare tehnic de marin este condus de
11.11.2018 ORDIN 636 20/10/2008
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0Y33MGUGAS1TD0F9NCKQPFSZXN 3/73
organele cu atribuii de înzestrare constituite în acest sens. (2) Aciunile care depesc competenele de aprobare ale efilor unitilor menionate la alin. (1) se raporteaz de ctre organele tehnice cu atribuii de înzestrare la Direcia General Management Logistic i Administrativ, în vederea obinerii aprobrilor necesare. Articolul 17 Atribuiile principale ale organelor tehnice cu competen de înzestrare sunt urmtoarele: a) particip la elaborarea i actualizarea concepiei unitare a asigurrii tehnice de marin a unitilor Ministerului Internelor i Reformei Administrative, pentru realizarea unui grad de înzestrare echilibrat i a compatibilitii tuturor activitilor în domeniu; b) desfoar activiti de analiz i sintez, pe baza datelor actualizate permanent din banca proprie de date sau celor solicitate de la unitile subordonate, pentru informarea conducerii Ministerului Internelor i Reformei Administrative, etc.; c) particip la elaborarea proiectelor de ordine, instruciuni, dispoziii tehnice i alte reglementri care stabilesc norme, principii i condiii tehnologice pentru desfurarea corespunztoare a proceselor de întreinere, exploatare, reparare i depozitare, specifice sectorului marin; d) întocmete propuneri pentru proiectele programelor de înzestrare, din ar i din import, anuale i de perspectiv cu nave, modificrile succesive efectuate în funcie de indicatorii bugetari aprobai i urmrete realizarea acestora; e) analizeaz, avizeaz i prezint propuneri de modernizare a flotei de nave, de introducere în înzestrare a unor noi tipuri de mijloace cu performane îmbuntite, în baza proiectelor de execuie existente sau a unor teme de cercetare proprii i organizeaz activitatea de urmrire a comportrii în exploatare a acestora; f) analizeaz tehnico-economic diferite oferte transmise de furnizori, întocmete caietele de sarcini sau specificaiile tehnice pentru achiziia mijloacelor tehnice i particip cu cadre tehnice de specialitate în comisiile de evaluare; g) organizeaz i particip la execuia recepiilor cantitative i calitative a mijloacelor tehnice sau serviciilor contractate; h) verific, avizeaz i, dup caz, promoveaz documentaiile de disponibilizare, scoatere din funciune, casare, de dare la scdere a valorii pagubelor produse, potrivit competenelor stabilite prin ordin al ministrului internelor i reformei administrative; i) particip la întocmirea sau avizarea proiectelor conveniilor i protocoalelor cu instituii din afara Ministerului Internelor i Reformei Administrative, referitoare la asigurarea tehnic de marin; j) analizeaz i aprob normele medii de timp i consumurile specifice de materiale pentru executarea operaiunilor de reparaii, fabricaie sau recondiionri, pentru unitile subordonate; k) organizeaz/particip, dup caz, la determinarea normelor de consum pentru tehnica de marin nou introdus în înzestrare sau modernizat; l) asigur redistribuirea între unitile subordonate i transmiterea fr plat la alte instituii publice sau preluarea de la acestea a unor mijloace tehnice de marin, în conformitate cu prevederile legale; m) ine evidena accidentelor de navigaie produse cu navele din înzestrarea unitilor din subordine, analizeaz cauzele producerii acestora, ia sau propune msurile ce se impun; n) organizeaz i execut activiti de control i îndrumare în uniti i urmrete modul de îndeplinire a msurilor stabilite în urma constatrilor efectuate; o) organizeaz, prin dispoziii proprii, în baza propunerilor fcute de unitile din subordine, activitatea de avizare a proiectelor programelor de reparaii nave ce se efectueaz la ageni economici sau baze de reparaii proprii, i urmrete realizarea acestora; p) elaboreaz tematici de pregtire profesional, pe care le prezint în cadrul cursurilor i convocrilor organizate pentru personalul tehnic de specialitate; q) organizeaz i coordoneaz pregtirea de specialitate a personalului din unitile subordonate; r) organizeaz i coordoneaz participarea cadrelor de specialitate din subordine la expoziii, târguri, simpozioane i alte manifestri tehnico- tiinifice interne sau internaionale. 3. Atribuiile personalului cu diferite funcii pe linia asigurrii tehnice de marin: Articolul 18 eful unitii rspunde de gradul de pregtire a personalului, de existentul i starea tehnic a navelor, a armamentului de la bord, a muniiei i a tehnicii aferente i a celorlalte bunuri din dotare, de depozitarea i conservarea materialelor unitii, de organizarea evidenei acestora, de activitatea financiar i este obligat: a) s urmreasc încadrarea echipajelor cu personal pregtit corespunztor precum i folosirea legal, corect i eficient a navelor; b) s dispun verificri i s analizeze lunar, starea tehnic i de întreinere a navelor din dotare i s ia msuri pentru meninerea acestora în permanent stare de eficien; c) s analizeze periodic modul de desfurare a activitilor de planificare a aprovizionrii, contractare, primire, depozitare, distribuire i eviden a materialelor tehnice specifice de marin; d) s analizeze i s înainteze propuneri cu privire la introducerea sau scoaterea din înzestrare a bunurilor materiale specifice de marin în funcie de natura i specificul misiunilor ce revin unitii; e) s numeasc comisiile tehnice, conform art. 39, s organizeze i s urmreasc desfurarea tuturor activitilor de asigurare tehnic, s dispun msurile ce se impun ca urmare a constatrilor acestor comisii; f) s urmreasc remedierea la timp a neregulilor constatate cu ocazia inspeciilor i controalelor pe linia asigurrii tehnice de marin; g) s dispun organizarea de antrenamente pentru creterea capacitii de intervenie a navelor, cunoaterea zonei de navigaie, colaborarea cu instituiile cu atribuii de control i jurisdicie privind navigaia. Articolul 19 Adjunctul efului unitii pentru organizare misiuni i pregtire/similar este obligat: a) s urmreasc întocmirea planurilor de activiti cu respectarea prevederilor actelor normative care reglementeaz activitatea de asigurare tehnic de marin; b) s coordoneze întocmirea rolurilor echipajelor navelor; c) s ia toate msurile ce se impun pentru asigurarea prezenei întregului personal la activitile tehnice i de pregtire precum i pentru buna desfurare a acestora; d) s organizeze i s coordoneze activitatea de pregtire a grupei de vitalitate la nivelul unitii de nave, s verifice periodic prin exerciii, gradul de pregtire al grupelor de vitalitate de la nave; e) s organizeze activitatea de asigurare a vitalitii navelor în afara orelor de program precum i pentru navele fr echipaj. Articolul 20 Adjunctul comandantului pentru logistic/similar este obligat: a) s cunoasc prevederile tabelelor i normelor de înzestrare; b) s cunoasc i s aplice prevederile legislaiei care reglementeaz activitatea de asigurare tehnic de marin; c) s cunoasc în permanen existentul i starea tehnic a navelor, armamentului, muniiei, mijloacelor tehnice i materialelor de pe nave i din depozitele unitii, precum i caracteristicile tehnic-operaionale ale navelor i tehnicii din înzestrarea unitii; d) s organizeze întocmirea programelor logistice pentru aprovizionrile locale, s înainteze, la ordin, propuneri pentru programele logistice la nivel centralizat i teritorial, conform prevederilor actelor normative care reglementeaz aceast activitate; e) s verifice i s avizeze propunerile pentru planurile de andocri i de reparaii ale navelor i tehnicii din dotare, s urmreasc respectarea acestora; f) s verifice, s avizeze i s supun aprobrii efului/comandantului planificarea reviziilor lunare, de trecere la exploatarea de sezon, de reparaii curente i medii la nivel unitate, s urmreasc desfurarea acestor activiti la nivelul grupurilor/compartimentelor de nave sau la nivel nav, dup caz, conform prevederilor prezentului normativ; g) s organizeze desfurarea activitii de verificare a funcionrii tehnicii navale, s ia msurile necesare eliminrii în cel mai scurt timp a deficienelor constatate i raportrii la ealonul superior în cel mult 48 de ore de la constatare, a celor ce nu pot fi remediate cu mijloacele unitii; h) s verifice planificarea i desfurarea întreinerilor zilnice i sptmânale; i) s ia toate msurile ce se impun pentru asigurarea materialelor de vitalitate i a celor necesare desfurrii corespunztoare a activitilor de exploatare, de întreinere zilnic i sptmânal, de revizii lunare, de trecere la exploatarea de sezon, de andocare i de reparare a navelor i tehnicii de la bordul acestora precum i pentru utilizarea acestora în conformitate cu prevederile actelor normative ce reglementeaz evidena contabil a bunurilor materiale; j) s urmreasc raportarea evenimentelor tehnice i de navigaie conform prevederilor prezentului normativ i s ia msuri, pentru întocmirea la termen a documentelor de cercetare administrativ în cazul producerii unor pagube materiale; k) s organizeze i s urmreasc desfurarea activitii de inventariere a materialelor tehnice specifice de marin în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementeaz aceast activitate; l) s coordoneze i, dup caz, s participe la activitile de disponibilizare, scoatere din funciune, valorificare, transmitere fr plat i casare a bunurilor materiale din dotarea unitii; m) s verifice i s avizeze propunerile de norme de materiale de întreinere i materiale ce se distribuie pentru efectuarea de reparaii cu mijloacele bordului; n) s solicite participarea delegailor de la ealoanele superioare i s organizeze activitile de determinare a consumurilor de carburani- lubrifiani ori de câte ori este cazul;
11.11.2018 ORDIN 636 20/10/2008
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0Y33MGUGAS1TD0F9NCKQPFSZXN 4/73
o) s verifice i s asigure locurile de bazare a navelor. Articolul 21 eful structurii cu atribuii pe linia asigurrii tehnice de marin/similar are urmtoarele atribuii: a) s organizeze activitatea de achiziii de…