109759_deciziade respingere acord pm ada design

Upload: raluca-elena

Post on 28-Feb-2018

226 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 109759_Deciziade Respingere Acord PM ADA DESIGN

  1/26

  Ministerul Mediului i Schimbrilor ClimaticeAgenia Naional pentru Protecia Mediului

  Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu

  Nr.12155 !".!#.2!1"

  $eci%ia de respingere a solicitrii acordului de mediu

  Nr. "& din !".!#.2!1"

  Ca urmare a solicitrii depuse de SC PM A$A $'S()N S*+din ora MiercureaSibiului, sat Dobrca, str. Principal nr. 341, judeul Sibiu, pentru proiectul Construireatelier producie mobilier din PA+,propus a !i amplasat "n comuna C"ra, e#tra$ilan, C%1&&44', nr.cad.1&&44', top 11&()1)1)1)*, judeul Sibiu, "nre+istrat la nr. 11** din*.&'.&1- "n urma analirii documentaiei depuse, a localirii amplasamentului "n planul de urbanismi "n raport cu poiia !a de arii protejate, one-tampon, monumente ale naturii sauar/eolo+ice, one cu restricii de construit, ona costier0 +enia pentru Protecia Mediului Sibiu decide2

  *espingerea solicitrii acordului de mediu pentru proiectul ,Construire atelierproducie mobilier din PA+ , propus a !i amplasat "n "n comuna C"ra, e#tra$ilan, C%1&&44', nr.cad.1&&44', top 11&()1)1)1)*, , judeul SibiuMoti$ele care au stat la baa deciiei sunt urmtoarele2erespectarea termenelor stabilite de autoritatea competent pentru protecia mediuluicon!orm art. 1* alin. 5 i 35 din 678 nr. 1'*)&&* pri$ind protecia mediului, aprobat prin9e+ea nr. *:)&&:, cu modi!icrile i completrile ulterioare2 prin adresa noastr nr. 11**din ;.&.&13 $ solicitam depunerea 2a5 memoriului de preentare, completat con!orm coninutului cadru pre$ut "n ne#a nr. *, a

  6rdinului 13*)&1& < pri$ind aprobarea Metodolo+iei de aplicare a e$alurii impactuluiasupra mediului pentru proiectele publice si pri$ateb5 do$ada ac/itrii tari!ului a!erent etapei de "ncadrare < suma de 4&& leic5 do$ada mediatirii solicitrii de obinere a acordului de mediu,d5 =otrrea Consiliului 9ocal Cra de adoptare P7> solicitat prin certi!icatul de urbanismnr.44)???- -3 din 4.&'.&1, pn la data de !1.!#.2!1".Pentru proiect a !ost emis Deciia etapei de e$aluare iniial nr. (' din :.&'.&1.Preenta deciie poate !i contestat "n con!ormitate cu pre$ederile =.8. nr. 44*)&&' pri$inde$aluarea impactului anumitor proiecte publice i pri$ate asupra mediului i ale 9e+iicontenciosului administrati$ nr. **4)&&4, cu modi!icrile i completrile ulterioare.

  $(*'C-* '/'C0-( 3'4 S'*(C(0 A(' AC*$0*( A0-*(A6((?n+. @o+dan 8/eor+/e-*(4 in+. 9uciaPP(C(

  7ntocmitDr. Au#andra 8A3')AN

  A)'N6(A P'N-*0 P*-'C6(A M'$(0+0( S(9(0dresa2 str. =ipodromului nr. 0 Bel 2 &:'.3;&:, &:'.4:*30 %a# 2 &:'.44414*,

  &:'.44:(*; e-mail 2 o!!iceapmsb.anpm.ro0 /ttp2))apmsb.anpm.ro

  mailto:[email protected]://arpmsb.anpm.ro/mailto:[email protected]://arpmsb.anpm.ro/
 • 7/25/2019 109759_Deciziade Respingere Acord PM ADA DESIGN

  2/26

  r. (1)3&.&1.&13

  Ctre2 SC :0*CA 4*'S- S*+ 8ura Aului, str. Principal nr. (*4

  Aspuns solicitrii D$s. "nre+istrat la +enia pentru Protecia Mediului Sibiu cu nr. (1 din&(.&1.&13 pentru obinerea autoriaiei de mediu pentru acti$itatea de tiere i rindeluirelemn, des!urat de D$s. la punctul de lucru din 8ura Aului, str. Principal nr. (*4. 7rmare$eri!icrii "n teren e!ectuat de repreentanii +eniei pentru Protecia Mediului Sibiu "n datade '.&1.&13, $i se solicit completarea documentaiei cu 2

  - Certi!icat constatator pentru punctul de lucru, emis de 6AC Sibiu0

  A)'N6(A P'N-*0 P*-'C6(A M'$(0+0( S(9(0dresa2 str. =ipodromului nr. 0 Bel 2 &:' 3;&:, &:'.4:*30 %a# 2 &:' 44414*,

  &:'.44:.(*; e-mail 2 o!!iceapmsb.anpm.ro 0 /ttp2))apmsb.anpm.ro

  2

  mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/
 • 7/25/2019 109759_Deciziade Respingere Acord PM ADA DESIGN

  3/26

  - sc/ia spaiului cu !i+urarea /alelor de lucru, a depoitului de rume+u, a plat!ormeibetonate pentru depoitarea deeurilor lemnoase0

  - copie dup cel mai recent contract "nc/eiat de D$s. cu o !irm autoriat pentru$alori!icarea deeurilor lemnoase0

  - completarea %iei de preentare i declaraie cu2a5 dotrile speci!ice2 cldiri cu supra!aa spaiilor ocupate5, utilaje, instalaii, maini, aparate,

  mijloace de transport utiliate "n acti$itate etc.

  b5 bilanul de materiale- cantitile de materii prime, au#iliare i combustibili, intrate)intrai "n proces- pierderile pe !ae de !abricaie sau de acti$itate i emisiile "n mediu inclusi$ deeuri5- cantitile de produse i subproduse reultate.c5 utilitimodul de asi+urare cu utiliti ap, canal, ener+ie etc.52 surse, cantiti, $olume.d5 surse de poluani i protecia !actorilor de mediu2

  Bermen de depunere a completrilor solicitate2 !1.!".2!1". Dac din moti$e obiecti$e,acest termen nu poate !i respectat, $ei noti!ica +enia pentru Protecia Mediului Sibiu "n$ederea solicitrii unei prelun+iri a termenului acordat. n ca contrar, "n con!ormitate cupre$ederile 678 1'*)&&* pri$ind protecia mediului, aprobat cu modi!icri prin 9e+ea nr.:*)&&:, cu modi!icrile i completrile ulterioare, solicitarea se $a respin+e.

  $(*'C-* '/'C0-( S'4 S'*(C(0 A(' AC*$0*( A0-*(A-((, ?n+. @o+dan 8/eor+/e -*(4 ?n+. 9ucia PP(C(

  Aed. dr. Au#andra 8AS')AN

  A)'N6(A P'N-*0 P*-'C6(A M'$(0+0( S(9(0dresa2 str. =ipodromului nr. 0 Bel 2 &:' 3;&:, &:'.4:*30 %a# 2 &:' 44414*,

  &:'.44:.(*; e-mail 2 o!!iceapmsb.anpm.ro 0 /ttp2))apmsb.anpm.ro

  3

  mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/
 • 7/25/2019 109759_Deciziade Respingere Acord PM ADA DESIGN

  4/26

  -in con!ormitate cu Codul Penal art. 4(4- Edeclaratia necorespunatoare ade$arului ,!acutaunei autoritati sau institutii publice ,in $ederea producerii unei consecinte juridice, pentru sinesau pentru altul, atunci cand,potri$it le+ii ori imprejurarilor, declaratia !acuta ser$este pentruproducerea acelei consecinte, se pedepseste cu inc/isoare stricta de la un an la 3 ani sau cuile-amenda.F

  A)'N6(A P'N-*0 P*-'C6(A M'$(0+0( S(9(0dresa2 str. =ipodromului nr. 0 Bel 2 &:' 3;&:, &:'.4:*30 %a# 2 &:' 44414*,

  &:'.44:.(*; e-mail 2 o!!iceapmsb.anpm.ro 0 /ttp2))apmsb.anpm.ro

  4

  mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/
 • 7/25/2019 109759_Deciziade Respingere Acord PM ADA DESIGN

  5/26

  -in con!ormitate cu Codul Penal art. 4(4- Edeclaratia necorespunatoare ade$arului ,!acutaunei autoritati sau institutii publice ,in $ederea producerii unei consecinte juridice, pentru sinesau pentru altul, atunci cand,potri$it le+ii ori imprejurarilor, declaratia !acuta ser$este pentruproducerea acelei consecinte, se pedepseste cu inc/isoare stricta de la un an la 3 ani sau cuile-amenda.F

  $(*'C-* '/'C0-( 3'4 S'*(C(0 *')+'M'N-;*((ng. $aniela Maria S-(CA (ng. +ucia Maria PP(C(

  A)'N6(A P'N-*0 P*-'C6(A M'$(0+0( S(9(0dresa2 str. =ipodromului nr. 0 Bel 2 &:' 3;&:, &:'.4:*30 %a# 2 &:' 44414*,

  &:'.44:.(*; e-mail 2 o!!iceapmsb.anpm.ro 0 /ttp2))apmsb.anpm.ro

  5

  mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/
 • 7/25/2019 109759_Deciziade Respingere Acord PM ADA DESIGN

  6/26

  7ntocmit 8.*.

  A)'N6(A P'N-*0 P*-'C6(A M'$(0+0( S(9(0dresa2 str. =ipodromului nr. 0 Bel 2 &:' 3;&:, &:'.4:*30 %a# 2 &:' 44414*,

  &:'.44:.(*; e-mail 2 o!!iceapmsb.anpm.ro 0 /ttp2))apmsb.anpm.ro

  6

  mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/
 • 7/25/2019 109759_Deciziade Respingere Acord PM ADA DESIGN

  7/26

  A)'N6(A P'N-*0 P*-'C6(A M'$(0+0( S(9(0dresa2 str. =ipodromului nr. 0 Bel 2 &:' 3;&:, &:'.4:*30 %a# 2 &:' 44414*,

  &:'.44:.(*; e-mail 2 o!!iceapmsb.anpm.ro 0 /ttp2))apmsb.anpm.ro

  7

  mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/
 • 7/25/2019 109759_Deciziade Respingere Acord PM ADA DESIGN

  8/26

  r.

  AG%GABpri$ind emiterea Deciiei etapei de "ncadrare

  1. Denumire proiect2 Proiect ( de reabilitare drum +ot ' contract < *15 Proiectare ie=ecuie $N1> Sibiu Media Sighioara ? oti!icare a modi!icrilor sur$eniteanterior)ulterior obinerii aprobrii de de$oltare.Date de identi!icare titular2 Bitular i bene!iciar Compania aional de utostri iDrumuri aionale din Aomnia cu sediul "n @ucureti, @d. Dinicu 8olescu nr. 3;, etaj ;,sector 1 @ucureti, cod ((1133. ?denti!icarea amplasamentului2 Proiectul este amplasat "n ona central a trii, pe teritoriuladministrati$ al judeelor Sibiu i Mure, iar obiectul proiectului este traseul D 14 Sibiu -Media - Si+/ioara, sectorul D 14 Sibiu - Media, Hm 3 I *&& < Hm *1 I &&& i D 14Media - Si+/ioara Hm *( I *&& - Hm ;' I 4&&. Braseul D 14 strbate judeul Sibiu petronsonul Hm 33 I *&& < ;1 I 43& i judeul Mure "ntre Hm ;1I43& - ;' I 4&&. n sectorulSaroul pe Brna$a - Hm (1 I :' i Si+/ioara, drumul se a!l "n $ecintatea, la limita ic/iar "n cadrul Siturilor atura &&&2 *SC( !22&Si+/ioara B"rna$a Mare i A6SP &&''Podiul =rtibaciului.- coordonate SBGAG6 (& < "n !ormat electronic4.Gtape procedurale parcurse- SC SBA@8 SA9 in calitate de antreprenor noti!ica modi!icarile < documentaie"nre+istrat la APM Sibiu cu. nr. 13(** din 1(.11.&11 i completri nr. 14&:' din'.11.&110- adresa APM Sibiu nr. 13(**)14&:')3&.11.&11 solicitare completri raportul de$eri!icare)punctul de $edere al autoritii competente pentru emiterea aprobrii de de$oltare0a$i +ospodrire a apelor0 mediatiare solicitare, do$ada ac/itrii tari!ului a!erent parcur+eriietapei de "ncadrare50- APM Sibiu reiterea solicitarea din data de 3&.11.&11 "n data de &'.&*.&10- cu adresa "nre+istrat la APM Sibiu cu nr.(;44 din &1.&:.&1 SC SBA@8 SA9 depunecompletrile solicitate < do$ada mediatirii proiectului Aomnia 9iber &1.&:.&1 i lasediile primriilor ri$erane0- APM Sibiu mediatiea depunerea solicitrii pe pa+ina Jeb "n data de 14.&:.&1- urmare analiei documentelor depuse se solicit prin adresa nr. (;44 din 14.&:.&1

 • 7/25/2019 109759_Deciziade Respingere Acord PM ADA DESIGN

  9/26

  - dat !iind !aptul c $iul %a$orabil al dministraiei Brna$a Mare =rtibaci SocietateaPro+resul Sil$ic pentru componenta SC? Si+/ioara Brna$a Mare a !ost emis abia in&.11.&1 i urmare corespondenei purtate cu +enia aional pentru Protecia Mediului,mediatiarea deciiei a !ost e!ectuat in &3.1.&1 de ctre .P.M. Sibiu pe pa+ina Jebproprie i de titular in Aomnia 9iber din 1&.1.&1.

  *.Probleme "ntmpinate "n timpul procedurii2 nu au @ost nregistrate obserBaii din partea

  publicului sau contestaii ? pe toat perioada de derulare a procedurii.Proiectul a !ost re+lementat iniial < "n cursul anului &&; pe tronsoane separate - a!erentjudeelor Sibiu i Mure, prin emitere de %ie Be/nice cu tampila @. 9a data de 1(.11.&11SC SBA@8 8, "n calitate de antreprenor cu care CDA a semnat contractul deproiectare i e#ecuie, a noti!icat APM Sibiu modi!icrile sur$enite la proiect, pe de o partedatorit unor erori de te/noredactare a %iei Be/nice ct i urmare e#pertielor te/nice"ntocmite "n luna martie &&; asupra podurilor de pe traseu. Procedura s-a derulat cu oarecaredi!icultate pe de o parte datorita !aptului ca au e#istat neclaritati cu pri$ire la modi!icarilesur$enite la proiect < ceea ce a determinat APM Sibiu sa solicite clari!icari repetate, iar pe dealta parte datorita !aptului ca dministratia - Barna$a Mare =artibaci Societatea KPro+resulSil$icF Sibiu a emis doua a$ie !a$orabile separate si la inter$al mare de timp unul de celalalt$i !a$orabil nr. *1 din 4.&*.&1 pentru A6SP &&'' Podisul =artibaciului si $i!a$orabil nr. 1& din &.11.&1 pentru A6SC? 1&( Si+/ioara Brna$a Mare5.:.Punctul de $edere al Ser$iciului Calitatea %actorilor de Mediu2 atam copie a otei deSer$iciu nr.11: din 1;.&'.&1 emis de @iroul rii Protejate din cadrul .A.P.M. Sibiu.

  $nd "n $edere !inaliarea procedurii i a "ndeplinirii de ctre titular a tuturor condiiilorsolicitate de autoritatea de mediu, ne asumm rspunderea pentru parcur+erea etapelor dere+lementare i propunem emiterea actului de re+lementare corespuntor2 Deciia etapei de"ncadrare

  tam preentului re!erat2?. Copii stampilateKcon!orm cu or+inalulF ale urmatoarelor documente- Proces $erbal $eri!icare amplasament nr. (;44 din 14.&:.&10-procese $erbale edine CB din 1'.&'.&10 3&.1&.&1 < PM Mure0 31.1&.&1 APMSibiu.- deciia etapei de incadrare- anunul publicat de titular pri$ind deciia etapei de incadrare

  ??. Dra!tul actului de re+lementare propus a !i emis.

  Semnturi

  D?AGCB6A GLGC7B?,?n+. @o+dan 8/eor+/e BA?%

  A)'N6(A P'N-*0 P*-'C6(A M'$(0+0( S(9(0dresa2 str. =ipodromului nr. 0 Bel 2 &:' 3;&:, &:'.4:*30 %a# 2 &:' 44414*,

  &:'.44:.(*; e-mail 2 o!!iceapmsb.anpm.ro 0 /ttp2))apmsb.anpm.ro

  9

  mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/
 • 7/25/2019 109759_Deciziade Respingere Acord PM ADA DESIGN

  10/26

  Se! Ser$iciu ..,?n+. 9ucia P6P6?C?

  Aesponsabil procedura

  Dr. Au#andra =SG8

  -in con!ormitate cu Codul Penal art. 4(4- Edeclaratia necorespunatoare ade$arului ,!acutaunei autoritati sau institutii publice ,in $ederea producerii unei consecinte juridice, pentru sinesau pentru altul, atunci cand,potri$it le+ii ori imprejurarilor, declaratia !acuta ser$este pentruproducerea acelei consecinte, se pedepseste cu inc/isoare stricta de la un an la 3 ani sau cuile-amenda.F

  A)'N6(A P'N-*0 P*-'C6(A M'$(0+0( S(9(0dresa2 str. =ipodromului nr. 0 Bel 2 &:' 3;&:, &:'.4:*30 %a# 2 &:' 44414*,

  &:'.44:.(*; e-mail 2 o!!iceapmsb.anpm.ro 0 /ttp2))apmsb.anpm.ro

  10

  mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/
 • 7/25/2019 109759_Deciziade Respingere Acord PM ADA DESIGN

  11/26

  A)'N6(A P'N-*0 P*-'C6(A M'$(0+0( S(9(0dresa2 str. =ipodromului nr. 0 Bel 2 &:' 3;&:, &:'.4:*30 %a# 2 &:' 44414*,

  &:'.44:.(*; e-mail 2 o!!iceapmsb.anpm.ro 0 /ttp2))apmsb.anpm.ro

  11

  mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/
 • 7/25/2019 109759_Deciziade Respingere Acord PM ADA DESIGN

  12/26

  $(*'C-* '/'C0-( 3'4 S'*(C(0 *')+'M'N-;*((ng. @o+dan 8/eor+/e-*(4 ?n+. 9uciaPP(C(

  7ntocmit

  A)'N6(A P'N-*0 P*-'C6(A M'$(0+0( S(9(0dresa2 str. =ipodromului nr. 0 Bel 2 &:' 3;&:, &:'.4:*30 %a# 2 &:' 44414*,

  &:'.44:.(*; e-mail 2 o!!iceapmsb.anpm.ro 0 /ttp2))apmsb.anpm.ro

  12

  mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/
 • 7/25/2019 109759_Deciziade Respingere Acord PM ADA DESIGN

  13/26

  A)'N6(A P'N-*0 P*-'C6(A M'$(0+0( S(9(0dresa2 str. =ipodromului nr. 0 Bel 2 &:' 3;&:, &:'.4:*30 %a# 2 &:' 44414*,

  &:'.44:.(*; e-mail 2 o!!iceapmsb.anpm.ro 0 /ttp2))apmsb.anpm.ro

  13

  mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/
 • 7/25/2019 109759_Deciziade Respingere Acord PM ADA DESIGN

  14/26

  A)'N6(A P'N-*0 P*-'C6(A M'$(0+0( S(9(0dresa2 str. =ipodromului nr. 0 Bel 2 &:' 3;&:, &:'.4:*30 %a# 2 &:' 44414*,

  &:'.44:.(*; e-mail 2 o!!iceapmsb.anpm.ro 0 /ttp2))apmsb.anpm.ro

  14

  mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/
 • 7/25/2019 109759_Deciziade Respingere Acord PM ADA DESIGN

  15/26

  A)'N6(A P'N-*0 P*-'C6(A M'$(0+0( S(9(0dresa2 str. =ipodromului nr. 0 Bel 2 &:' 3;&:, &:'.4:*30 %a# 2 &:' 44414*,

  &:'.44:.(*; e-mail 2 o!!iceapmsb.anpm.ro 0 /ttp2))apmsb.anpm.ro

  15

  mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/
 • 7/25/2019 109759_Deciziade Respingere Acord PM ADA DESIGN

  16/26

  -in con!ormitate cu Codul Penal art. 4(4- Edeclaratia necorespunatoare ade$arului ,!acutaunei autoritati sau institutii publice ,in $ederea producerii unei consecinte juridice, pentru sinesau pentru altul, atunci cand,potri$it le+ii ori imprejurarilor, declaratia !acuta ser$este pentruproducerea acelei consecinte, se pedepseste cu inc/isoare stricta de la un an la 3 ani sau cuile-amenda.F

  A)'N6(A P'N-*0 P*-'C6(A M'$(0+0( S(9(0dresa2 str. =ipodromului nr. 0 Bel 2 &:' 3;&:, &:'.4:*30 %a# 2 &:' 44414*,

  &:'.44:.(*; e-mail 2 o!!iceapmsb.anpm.ro 0 /ttp2))apmsb.anpm.ro

  16

  mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/
 • 7/25/2019 109759_Deciziade Respingere Acord PM ADA DESIGN

  17/26

  $(*'C-* '/'C0-( 3'4 S'*(C(0 *')+'M'N-;*((ng. $aniela Maria S-(CA (ng. +ucia Maria PP(C(

  7ntocmit 8.*.

  7ntocmit8.*.

  A)'N6(A P'N-*0 P*-'C6(A M'$(0+0( S(9(0dresa2 str. =ipodromului nr. 0 Bel 2 &:' 3;&:, &:'.4:*30 %a# 2 &:' 44414*,

  &:'.44:.(*; e-mail 2 o!!iceapmsb.anpm.ro 0 /ttp2))apmsb.anpm.ro

  17

  mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/
 • 7/25/2019 109759_Deciziade Respingere Acord PM ADA DESIGN

  18/26

  A)'N6(A P'N-*0 P*-'C6(A M'$(0+0( S(9(0dresa2 str. =ipodromului nr. 0 Bel 2 &:' 3;&:, &:'.4:*30 %a# 2 &:' 44414*,

  &:'.44:.(*; e-mail 2 o!!iceapmsb.anpm.ro 0 /ttp2))apmsb.anpm.ro

  18

  mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/
 • 7/25/2019 109759_Deciziade Respingere Acord PM ADA DESIGN

  19/26

  A)'N6(A P'N-*0 P*-'C6(A M'$(0+0( S(9(0dresa2 str. =ipodromului nr. 0 Bel 2 &:' 3;&:, &:'.4:*30 %a# 2 &:' 44414*,

  &:'.44:.(*; e-mail 2 o!!iceapmsb.anpm.ro 0 /ttp2))apmsb.anpm.ro

  19

  mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/
 • 7/25/2019 109759_Deciziade Respingere Acord PM ADA DESIGN

  20/26

  -in con!ormitate cu Codul Penal art. 4(4- Edeclaratia necorespunatoare ade$arului ,!acutaunei autoritati sau institutii publice ,in $ederea producerii unei consecinte juridice, pentru sinesau pentru altul, atunci cand,potri$it le+ii ori imprejurarilor, declaratia !acuta ser$este pentruproducerea acelei consecinte, se pedepseste cu inc/isoare stricta de la un an la 3 ani sau cuile-amenda.F

  A)'N6(A P'N-*0 P*-'C6(A M'$(0+0( S(9(0dresa2 str. =ipodromului nr. 0 Bel 2 &:' 3;&:, &:'.4:*30 %a# 2 &:' 44414*,

  &:'.44:.(*; e-mail 2 o!!iceapmsb.anpm.ro 0 /ttp2))apmsb.anpm.ro

  20

  mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/
 • 7/25/2019 109759_Deciziade Respingere Acord PM ADA DESIGN

  21/26

  -

  A)'N6(A P'N-*0 P*-'C6(A M'$(0+0( S(9(0dresa2 str. =ipodromului nr. 0 Bel 2 &:' 3;&:, &:'.4:*30 %a# 2 &:' 44414*,

  &:'.44:.(*; e-mail 2 o!!iceapmsb.anpm.ro 0 /ttp2))apmsb.anpm.ro

  21

  mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/
 • 7/25/2019 109759_Deciziade Respingere Acord PM ADA DESIGN

  22/26

  -in con!ormitate cu Codul Penal art. 4(4- Edeclaratia necorespunatoare ade$arului ,!acutaunei autoritati sau institutii publice ,in $ederea producerii unei consecinte juridice, pentru sinesau pentru altul, atunci cand,potri$it le+ii ori imprejurarilor, declaratia !acuta ser$este pentruproducerea acelei consecinte, se pedepseste cu inc/isoare stricta de la un an la 3 ani sau cuile-amenda.F

  A)'N6(A P'N-*0 P*-'C6(A M'$(0+0( S(9(0dresa2 str. =ipodromului nr. 0 Bel 2 &:' 3;&:, &:'.4:*30 %a# 2 &:' 44414*,

  &:'.44:.(*; e-mail 2 o!!iceapmsb.anpm.ro 0 /ttp2))apmsb.anpm.ro

  22

  mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/
 • 7/25/2019 109759_Deciziade Respingere Acord PM ADA DESIGN

  23/26

  -in con!ormitate cu Codul Penal art. 4(4- Edeclaratia necorespunatoare ade$arului ,!acutaunei autoritati sau institutii publice ,in $ederea producerii unei consecinte juridice, pentru sinesau pentru altul, atunci cand,potri$it le+ii ori imprejurarilor, declaratia !acuta ser$este pentruproducerea acelei consecinte, se pedepseste cu inc/isoare stricta de la un an la 3 ani sau cuile-amenda.F

  7ntocmit8.*.

  A)'N6(A P'N-*0 P*-'C6(A M'$(0+0( S(9(0dresa2 str. =ipodromului nr. 0 Bel 2 &:' 3;&:, &:'.4:*30 %a# 2 &:' 44414*,

  &:'.44:.(*; e-mail 2 o!!iceapmsb.anpm.ro 0 /ttp2))apmsb.anpm.ro

  23

  mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/
 • 7/25/2019 109759_Deciziade Respingere Acord PM ADA DESIGN

  24/26

  A)'N6(A P'N-*0 P*-'C6(A M'$(0+0( S(9(0dresa2 str. =ipodromului nr. 0 Bel 2 &:' 3;&:, &:'.4:*30 %a# 2 &:' 44414*,

  &:'.44:.(*; e-mail 2 o!!iceapmsb.anpm.ro 0 /ttp2))apmsb.anpm.ro

  24

  mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/
 • 7/25/2019 109759_Deciziade Respingere Acord PM ADA DESIGN

  25/26

  7ntocmit 8.*.

  A)'N6(A P'N-*0 P*-'C6(A M'$(0+0( S(9(0dresa2 str. =ipodromului nr. 0 Bel 2 &:' 3;&:, &:'.4:*30 %a# 2 &:' 44414*,

  &:'.44:.(*; e-mail 2 o!!iceapmsb.anpm.ro 0 /ttp2))apmsb.anpm.ro

  25

  mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/mailto:[email protected]://apmsb.anpm.ro/
 • 7/25/2019 109759_Deciziade Respingere Acord PM ADA DESIGN

  26/26

  -

  A)'N6(A P'N-*0 P*-'C6(A M'$(0+0( S(9(0dresa2 str =ipodromului nr 0 Bel 2 &:' 3;&: &:' 4:*30 %a# 2 &:' 44414*

  26