100 exercitii de culturism

Upload: rufus1831

Post on 16-Jul-2015

3.322 views

Category:

Documents


140 download

DESCRIPTION

supliment al revistei CULTURISM

TRANSCRIPT

. ..- :.'_:.._.\-100 EXERCifll Aa cums-a. spusdenenumarate ori,trepuie sa recundatemcilomul,corpulpmului,este ..construit penl:r\1micare.. . Din pacare, in ultima suta deani,Hortul fizical. omuluiafost inlocuit totmaimult deIriaini.Astazi smt dinceincemaiputfui oamenicare inprocesul muncii facefortfizic.I)incauzai:lezvoltariifapidea telmologiilordev!rf,arobotiJ.oricomputerelor,unii specialiti . spuncaomul.viitoruluivafioaratare scheletica cu un. capan.ormaldemult dezvoltat - asta ca urmareafaptuluica preponderenta va fiacti:vitat:ea intelectulala inu cea fiZica. .. De fapt,In ziua de azi,Inviata chtidiana, practi_c numaiavemcumsafacemmica,re.Mergindnune deplasampentru .casintemvenicgrabiti' i.de ai':eea nefolosimde . mijloaceledetransport.Laserviciu aproapetotulestemecanizatiautomatizat, lndt singurul"efort"pe care-! faceniun()itoiuleel dea apasa butoane ide a miCa inanete, Ceputemfacenoipentrucastranepotiinotrii sa fieatlytici frunlOi?Ni:mic mai simplu!Practicind spm1urile!larunuldinsporturilecelemaiindicate pentru pastrarr;:afortei,armonieiifrurriusetiitrupului esteCULTURISMUL.De .ceculfurisp1ul?Pentruca estesportuleelni.aisimpludepx:acticat/putindu"se practica insa!iSpeciale,dar ialdomiciliti,pentru .ca poatefipractical deoricine chiar daca este barb atsau femeie,tinar sau batrin, slab sau puternic. Ceicare .practica culturismul, ' inafarasamltatii bunepecareomentin auiavantajul .obtineriiunei fru:nuseti COfP,Oralede exceptie.', Pentruuncopilsauuhtinar- retinetiparinti!-practicareaunuisport estedemareimportantfl.Copii nu trebuiefortatinuri1aisa invete,asta. ajutindu-i- in viziuneaunorparinti- sa reueasca inviatA.Inviatft reueti, in primul rind daca ai o sanatate buna. Nu cred ca exista cineva care sustine ca un trup atletlci. suplunuestefnurtas.Dacasli}.L asemenea persoane,aq:stea sustinacestlucrupur i din invidie,pentJ;u' cadsliitprealenei ifaravointa pentru a practica sportuL. ., c;. Singurullucru-careneaj;arfinecuadevarat fn viatii esteproprtul' trup:Deaceeaepacatsa nu-l ingrijim antrenindu-L.. CtJLTURISMUL,nu degea:ba numit i "sportul viitorului"esteceamaiounaformadeantrenament pentru corpul umap. Cristian Dulgheru Concentrare- Atitudinementala' esenM!apehtru eficienta antrenamentelor de, -scadedacasintefectuatemecariic,invirtutea inertiei. Sportivurtrebuie sa se concentreze Ia maxim in timpullucrului, saincerce vizual[zeze dezvoltareamuchiului. sup us travaliului. Partner de antrenament - Antrenamentele efectuate in colaborare cu un partener prezinta 0se.rie de avantaje:se potIueraexercitiimaicomplex e. "sepotutiliza .lncarcaturi maigrele, . risculaccidentariloresteredus,sepotefectua repetan fortate,micarinegative etc. Cooperarease va dovedi !cuctuoasa,fiinddenatura sM stimulezepeambiiparteneri,'""' . numaidacaacetiaposedaostructuraiofortafizica' -isemanatoare,segasescIaaproximativacelaistadiude muscularaiurmarescIa uriscop comun., Prizatipmixta- Apucareabareicuominaprin pronatie,iar cucealalta prin supinatie.. Priza tip pronatie- Apucarea bareide sus in jos Priza tip supinatle - Apucarea barei. de jos in sus Repetare- Executarea lara pauza a.uneimicaricom-plete,caraeteristicaunuianumitexercitiu.Lucrulinseriii . repetanreprezintametodade. bazaa intregului .. sistemde antrenament in culturism. Repetari fortate - Metodaoe 'baza a antrenamentului deculturismcare' presupune uneicre'teri constantea solicitariimusculare.Alegereaincarcaturiise faceastfelincitultimele2-3repetarielefiecareiseriisa reclame.dinparteaexecutantului.maximumdeefort. 'Aceste,. ' aanumiterepetarifortateIaexecut_area;..9ar6racultLJristui poatefiajutatdeun - sihtconsiderate eficiente,intrucit .contribuie decisivIaingroareaftbre!or musculare. Serie(repriza}- sumarepetarilorconsecutive di.