09 straturi rutiere macadam

of 24 /24
CAIETE DE SARCINI GENERALE COMUNE LUCRARILOR DE DRUMURI STRATURI RUTIERE DIN MACADAM ORDINAR, MACADAM SEMIPENETRAT CU BITUM, MACADAM PENETRAT CU BITUM, MACADAM PENETRAT CU MORTAR CU SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT

Upload: zamta-adrian

Post on 11-Aug-2015

1.437 views

Category:

Documents


20 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 09 Straturi Rutiere Macadam

CAIETE DE SARCINI GENERALE COMUNE

LUCRARILOR DE DRUMURI

STRATURI RUTIERE DIN MACADAM ORDINAR,

MACADAM SEMIPENETRAT CU BITUM,

MACADAM PENETRAT CU BITUM,

MACADAM PENETRAT CU MORTAR

CU SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT

Page 2: 09 Straturi Rutiere Macadam

2

CAIET DE SARCINI GENERALE

STRATURI RUTIERE DIN MACADAM ORDINAR,

MACADAM SEMIPENETRAT CU BITUM, MACADAM PENETRAT CU BITUM,

MACADAM PENETRAT CU MORTAR CU SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT

C U P R I N S pag. CAP.I. GENERALITATI 4 ART. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 4 ART. 2. PREVEDERI GENERALE 5 CAP.II. NATURA SI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE 6 ART. 3. MATERIALE GRANULARE 6 ART. 4. APA 8 ART. 5. LIANTI BITUMINOSI 9 ART. 6. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE EXECUTIA MACADAMULUI 10 CAP.III. COMPOZITIA MACADAMURILOR 12 ART. 7. MACADAM ORDINAR 12 ART. 8. MACADAM SEMIPENETRAT 13 ART. 9. MACADAM PENETRAT 13 CAP.IV. CONDITII TEHNICE 15 ART.10. ELEMENTE GEOMETRICE 15 ART.11. ABATERILE LIMITA SI DENIVELARILE ADMISIBILE 15 CAP.V. EXECUTIA STRATURILOR DE MACADAM 16 ART.12. PREVEDERI GENERALE 16 ART.13. EXECUTIA MACADAMULUI ORDINAR 17 ART.14. EXECUTIA MACADAMULUI SEMIPENETRAT SAU PENETRAT CU BITUM SAU EMULSIE BITUMINOASA CATIONICA 17 ART.15. TRATAMENT DE INCHIDERE A MACADAMULUI BITUMINOS 18 ART.16. EXECUTAREA MACADAMULUI PENETRAT CU MORTAR DE SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT 19 ART.17. PERIOADA DE LUCRU SI DAREA IN CIRCULATIE 19 ART.18. VERIFICAREA LUCRARILOR EXECUTATE 20

Page 3: 09 Straturi Rutiere Macadam

3

pag. CAP.VI. RECEPTIA LUCRARILOR 21 ART.19. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE 21 ART.20. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR 22 ART.21. RECEPTIA FINALA 22 ANEXA - REFERINTE NORMATIVE 23

Page 4: 09 Straturi Rutiere Macadam

4

C A P I T O L U L I

G E N E R A L I T A T I

ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prezentul caiet de sarcini se refera la executia si receptia macadamului ordinar,

macadamului semipenetrat si a macadamului penetrat, folosite ca straturi de baza sau

imbracaminti la drumuri publice si strazi.

El cuprinde conditiile tehnice prevazute in SR 667 si SR 662 care trebuie sa fie indeplinite

de materialele folosite si in straturile rutiere realizate.

1.2. Prevederile prezentului caiet de sarcini se pot aplica si pe drumurile industriale,

agricole sau forestiere cu acordul beneficiarului acestor drumuri.

1.3. Macadamul ordinar se executa conform SR 179 si este alcatuit dintr-un strat de piatra

sparta monogranulara, cilindrat la uscat pana la fixare, impanat cu split sau criblura, udat si apoi

din nou cilindrat pana se asigura inclestarea pietrei, dupa care urmeaza umplerea golurilor ramase

cu savura sau nisip si cilindrarea in continuare pana la fixarea definitiva.

1.4. Macadamurile semipenetrate, respectiv penetrate, se executa in conformitate cu SR

1120:1995 si sunt straturi rutiere (straturi de baza si/sau imbracaminti bituminoase) executate

dupa principiul macadamului la care se face penetrarea cu lianti bituminosi si asternerea cu cribluri

sau split, intr-una, respectiv in doua reprize succesive, dupa care se compacteaza prin cilindrare,

in final realizandu-se o inchidere prin tratamente bituminoase conform STAS 599.

1.5. Tipurile de macadamuri - ordinare, semipenetrate si penetrate - se aplica pe drumuri

si strazi, cu straturi de baza sau imbracaminti, tinand seama de clasa tehnica si categoria

acestora, conform tabelului 1.

Page 5: 09 Straturi Rutiere Macadam

5

Tabel 1

Tipul macadamulu

i

Modul de penetrare

Tipul de liant bituminos

Rolul stratului

Clasa tehnica a drumului si categoria tehnica

a strazii

Macadam ordinar

- - imbracaminte provizorie

V pentru drumuri

strat de baza*)

III pentru drumuri III pentru strazi

Macadam semipenetrat

penetrat intr-o repriza

- bitum - emulsie bituminoasa

imbracaminte V pentru drumuri IV pentru strazi

cationica strat de baza**)

III pentru drumuri IV pentru strazi

Macadam penetrat

penetrat in doua reprize

- bitum - suspensie de bitum filerizat

imbracaminte III sau IV pentru drumuri III sau IV pentru strazi

- emulsie bituminoasa cationica

strat de baza**)

II sau III pentru drumuri I sau II pentru strazi

*) Se utilizeaza sub imbracaminti bituminoase si pavaje de piatra cioplita.

**) Se foloseste in special acolo unde se aplica principiul imbunatatirii succesive sau cand imbracamintea nu poate fi executata decat ulterior (zone cu terenuri in curs de stabilizare, ramblee inalte, etc.).

ART.2. PREVEDERI GENERALE

2.1. Macadamul ordinar folosit ca imbracaminte provizorie la drumurile publice se va

proteja prin tratamente duble bituminoase, conform STAS 599.

2.2. Macadamul folosit ca imbracaminte provizorie nu se prevede cu incadrari.

2.3. Operatia de penetrare consta in stropirea agregatului mineral cu lianti bituminosi

(bitum, emulsii bituminoase cationice) prin procedeul la cald sau la rece.

2.4. In cazul macadamurilor penetrate sau semipenetrate, in caietul de prescriptii speciale,

se va preciza pentru fiecare lucrare in parte, tipul de liant bituminos care se va utiliza pentru

penetrare.

2.5. Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologia

corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.6. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator

autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet

de sarcini.

2.7. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va

dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

Page 6: 09 Straturi Rutiere Macadam

6

C A P I T O L U L II

NATURA SI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE

ART.3. MATERIALE GRANULARE

3.1. Materialele granulare folosite la executia straturilor de macadam sunt urmatoarele:

Macadam ordinar - piatra sparta mare, sort 40-63, conform SR 667

- piatra sparta (split), sort 8-16 sau 16-25, conform SR 667

- savura, sort 0-8, conform SR 667

- nisip natural, sort 0-4, conform SR 662

Macadam penetrat - piatra sparta mare, sort 40-63, conform SR 667

sau semipenetrat - piatra sparta (split), sort 8-16 sau 16-25, conform SR 667

- criblura, sort 4-8, sort 8-16 sau 16-25, conform SR 667

- nisip natural, sort 0-4, conform SR 662.

3.2. Agregatele trebuie sa provina din roci stabile, adica nealterabile la aer, apa sau inghet,

fara urme vizibile de dezagregare fizica, chimica sau mecanica, omogen in ce priveste culoarea si

compozitia mineralogica, cu structura omogena si compacta.

3.3. Caracteristicile mecanice ale agregatelor, precum si continutul lor de impuritati trebuie

sa respecte prevederile din tabelele 2 si 3.

NISIP - conditii de admisibilitate Tabel 2

Domenii de utilizare

Macadam ordinar

Umplerea golurilor dupa impanare

Protectie

Sortul 0-4 0-4

Granulozitate - continut de fractiuni sub 0,02 mm % pentru strat de baza pentru imbracaminte

5...15 15...30

max.5 -

Continut de impuritati - corpuri straine - humus (culoarea solutiei de hidroxid de sodiu) - mica libera

nu se admit

- -

nu se admit

- -

Page 7: 09 Straturi Rutiere Macadam

7

AGREGATE CONCASATE - Conditii de admisibilitate Tabel 3

Caracteristici Conditii de admisibilitate

Savura Criblura Piatra sparta si split

1 2 3 4

Corpuri straine nu se admit nu se admit nu se admit

Fractiuni fine (parti levigabile) - max. 0,5% -

Granulozitate conf. tabel 4 conf. tabel 4 conf. tabel 4

Aspect si forma granulelor - conf. tabel 4 conf. tabel 4

Rezistenta la compresiune a rocii pe epruvete in stare uscata N/mm2 min. - pentru strat de baza - pentru imbracaminti

- -

- 140

120 140

Rezistenta la sfaramare prin compresiune pe piatra sparta in stare saturata la presiune normala, % min. - pentru strat de baza - pentru imbracaminti

- -

- 67

65 67

Uzura cu masina tip Los Angeles max. - pentru strat de baza - pentru imbracaminte

- -

- 18

22 18

Rezistenta la inghet-dezghet - coeficient de gelivitate, % max.

-

3

3

Sensibilitate la inghet, % max. - 25 25

3.5. Din punct de vedere al dimensiunilor si formelor, diverselor sorturi de agregate,

trebuiesc indeplinite prevederile tabelului 4.

Page 8: 09 Straturi Rutiere Macadam

8

GRANULOZITATEA AGREGATELOR - Conditii de admisibilitate Tabel 4

Denumire

Sortul

Dimensiuni

Cantitatea de granule ce trece prin ciur

Piatra necorespunz.

Forma

curenta mm Superior %

Inferior %

dimen. % max.

Savura 0-8 0...8 95...100 - - Poliedrica:

Split

8-16 16-25

8...16 16...25

95...100 95...100

0...10 0...10

15 15

raportul l: b:a min.1:0,5:0,25 b/a ≥ 0,50

Piatra sparta

40-63 40...63 90...100 0...10 15 c/a ≥ 0,25

Criblura

4-8 8-16 16-25

4...8 8...16 16...25

95...100 95...100 95...100

0...10 0...10 0...10

15 15 5

Poliedrica: raportul l: b:a min.1:0,66:0,33 b/a ≥ 0,66

c/a ≥ 0,33

3.5. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozite pentru a se asigura omogenitatea si

constanta calitatii acestor materiale.

Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi si pastrate in conditii

care sa le fereasca de imprastiere, impurificare sau amestecare cu alte sorturi.

3.6. Aprovizionarea agregatelor de la furnizor se va face numai dupa ce se constata ca

acestea corespund conditiilor impuse de prezentul caiet de sarcini si se vor lua toate masurile

necesare pentru a le feri de impurificare in timpul transportului.

3.7. Controlul calitatii agregatelor de catre Antreprenor se va face in conformitate cu

prevederile tabelului 7.

3.8. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de furnizor;

- intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de

laborator.

ART.4. APA

4.1. Apa utilizata la executia straturilor de macadam ordinar sau penetrat poate sa provina

din reteaua publica sau din alta sursa, dar in acest din urma caz trebuie sa indeplineasca conditiile

tehnice prevazute in SR EN 1008.

Metodele de determinare sunt reglementate prin acelasi SR EN 1008.

4.2. Verificarea se face la inceperea lucrarilor si se repeta ori de cate ori se observa ca se

schimba caracteristicile acesteia.

Page 9: 09 Straturi Rutiere Macadam

9

4.3. In timpul utilizarii pe santier se va urmari ca apa sa nu se polueze cu detergenti,

materiale organice, uleiuri, argile, etc.

ART.5. LIANTI BITUMINOSI

a. Lianti pentru penetrare

- bitum neparafinoos, pentru drumuri, tip D 80/100, conform SR 754

- emulsie bituminoasa cationica, cu rupere rapida, conform STAS 8877

- suspensie de bitum filerizat cu var hidratat (subif), conform STAS 558

b. Lianti pentru tratamente

- bitum neparafinios, pentru drumuri, tip D 80/100, conform SR 754

- emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida, conform STAS 8877.

A. BITUM

5.1. Bitumul neparafinos, pentru drumuri, tip D 80/100, care se foloseste atat pentru

penetrare cat si pentru tratamente trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice de calitate prevazute

in tabelul 5.

Tabel 5

Caracteristici Conditii de admisibilitate

Penetratie la 25oC, zecimi de mm 80...100

Punct de inmuiere, oC 44...49

Ductilitate, cm, min. - la 5oC - la 25oC

5 100

Punct de rupere Fraas, oC, max. -15

Punct de inflamabilitate M, oC, min. 250

Stabilitate prin incalzire in film subtire a bitumului, la 163oC: - pierdere de masa, %, max. - penetratie reziduala la 25oC, max. - cresterea punctului de inmuiere, oC, max. - ductilitate reziduala la 25oC, cm, max.

0,8 47 9 75

Continut de parafina, %, max. 2

Densitate la 15oC, g/cm3, min. 0,992

Adezivitate pe agregat etalon, % min. 80

5.2. Fiecare lot de livrare trebuie sa fie insotit de documentul de certificare a calitatii

intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare.

Page 10: 09 Straturi Rutiere Macadam

10

B. EMULSIE BITUMINOASA CATIONICA CU RUPERE RAPIDA

5.3. Emulsia bituminoasa cationica folosita pentru tratamente si penetrari trebuie sa fie o

emulsie cu rupere rapida, conform STAS 8877.

Caracteristicile fizico-mecanice ale acesteia trebuie sa se incadreze in prevederile din

tabbelul 6.

Tabel 6

Caracteristici Conditii de admisibilitate

Vascozitate, in EoC la 20oC 7...15

Continut de bitum rezidual, % min. 58

Omogenitate (rest pe sita 0,63mm), % max. 0,5

Stabilitate la stocare (rest pe sita 0,63 dupa 7 zile), % max. 0,5

Adezivitate pe agregat etalon, %, min. 80

5.4. Depozitarea emulsiei se face in rezervoare, de preferinta verticale, prevazute cu

pompe de reciclare si serpentine de abur.

Inainte de livrare si utilizare, emulsia va fi reciclata pentru omogenizare.

Emulsia poate fi pastrata in depozit la temperaturi mai mari de +5oC.

5.5. Fiecare transport de emulsie bituminoasa va fi insotit de un certificat de calitate

eliberat de producator.

ART.6. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE EXECUTIA

MACADAMULUI

Controlul calitatii se face de catre Antreprenor prin laboratorul sau, in conformitate cu

prevederile cuprinse in tabelul 7.

Tabel 7

Materialul

Actiunea, procedeul de verificare sau caracteristicile

Frecventa minima Metode determ.

care se verifica La aprovizionare La locul de punere in opera

conf. STAS

1 2 3 4 5

Nisip natural

Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate

La fiecare lot aprovizionat

- -

Natura mineralogica Cate o incercare pentru fiecare sort si fractiune

O incercare la 5000 mc

4606

Granulozitatea O incercare pentru fiecare fractiune si sursa

O incercare la 500 mc

4606

Page 11: 09 Straturi Rutiere Macadam

11

Materialul

Actiunea, procedeul de verificare sau caracteristicile

Frecventa minima Metode determ.

care se verifica La aprovizionare La locul de punere in opera

conf. STAS

1 2 3 4 5

Echivalent de nisip (EN) O incercare pentru fiecare fractiune si sursa

O incercare la 200 mc

730

Continut de impuritati In cazul in care se observa prezenta lor

Ori de cate ori apar factori de impurificare

4606

Agregate concasate

Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate

La fiecare lot aprovizionat

- -

Corpuri straine In cazul cand se observa

Ori de cate ori apar factori de impurificare

-

Fractiunea fina 0...0,1 mm O incercare pentru fiecare fractiune si sursa

O incercare la 500 mc

730

Granulozitatea O incercare pentru fiecare fractiune si sursa

O incercare la 500 mc

4606

Aspectul si forma granulelor O incercare pentru fiecare fractiune si sursa

O incercare la 500 mc

4606

Rezistenta la compresiune pe piatra sparta uscata

O incercare pentru fiecare fractiune si sursa

O incercare la 5000 mc

730

Uzura cu masina tip Los Angeles

O incercare pentru fiecare fractiune si sursa

O incercare la 5000 mc

730

Rezistenta la sfaramare prin compresiune pe piatra sparta in stare saturata la presiune normala

O incercare pentru fiecare fractiune si sursa

O incercare la 5000 mc

730

Natura mineralogica Cate o incercare pentru fiecare sort

O incercare la 5000 mc

4606

Adezivitatea bitumului la agregatele utilizate

O incercare pentru fiecare sursa

O incercare la 100 t agregate

10.969/1 10.969/2 10.969/3

Bitum Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate

La fiecare lot aprovizionat

- -

Penetratii la 25oC O incercare pentru fiecare sursa

La fiecare transport inainte de descarcare in batal,

SR 754

Page 12: 09 Straturi Rutiere Macadam

12

Materialul

Actiunea, procedeul de verificare sau caracteristicile

Frecventa minima Metode determ.

care se verifica La aprovizionare La locul de punere in opera

conf. STAS

1 2 3 4 5

la 10 t bitum

Punct de inmuiere O incercare pentru fiecare sursa

La fiecare transport inainte de descarcare in batal, la 10 t bitum

SR 754

Emulsie bituminoasa

Examinarea datelor inscrise in cerificatul de calitate

La fiecare lot aprovizionat

- -

cationica Vascozitate in Eo O incercare pentru fiecare sursa

O incercare la 15 t emulsie

8877

Stabilitate O incercare pentru fiecare sursa

O incercare la 15 t emulsie

8877

Continutul de reziduu bituminos

O incercare pentru fiecare sursa

O incercare la 15 t emulsie

8877 558

Suspensie de bitum filerizat

Continutul de reziduu bituminos

O incercare pentru fiecare sursa

O incercare la 15 t suspensie

8877 558

C A P I T O L U L III

COMPOZITIA MACADAMURILOR

ART.7. MACADAMUL ORDINAR

Granulozitatea sorturilor de materiale granulare si cantitatile orientative de materiale

necesare executarii macadamului odinar ca strat de baza sau ca imbracaminte sunt aratate in

tabelul 8. Tabel 8

Materiale Macadam folosit la imbracaminte

Macadam folosit ca strat de baza

Piatra sparta, kg/mp 175...180 140...145

Split, kg/mp 20...24* 16...20*

Savura sau nisip, kg/mp 35...40** 30...35**

Nisip sau savura, kg/mp 15...18 15...18

Apa, l/mp 30...35 25...30

Nota *) Cand piatra sparta provine din roci cu densitate mijlocie (calcar, gresii, etc.)

consumul de split se poate reduce la 18...22 kg si respectiv la 14...18 kg/mp micsorandu-se corespunzator piatra sparta.

Page 13: 09 Straturi Rutiere Macadam

13

**) Numai savura sau numai nisip, ori dintr-un amestec in pari egale din aceste doua materiale.

ART.8. MACADAM SEMIPENETRAT

In conformitate cu prevederile SR 1120, pct. 2.4. si tabelul 2, granulozitatea sorturilor de

materiale granulare, tipurile de lianti si limitele dozelor de lianti pentru macadamul semipenetrat in

grosime de 10 cm dupa cilindrare, sunt cele aratate in tabelul 9.

Tabel 9

Cantitatile de materiale necesare

Materialul Folosit pentru UM Macadam semipenetrat cu bitum

Macadam semipenetrat cu emulsie cationica

Piatra sparta 40-63 mm

schelet mineral kg/mp 180…200 180…200

Split impanare kg/mp 11…15 11…15

Agregate minerale

16-25 mm acoperire dupa penetrare

kg/mp 20…25 20…25

concasate Criblura 4-8 mm

tratament de inchidere kg/mp 16…20 16…20

Bitum penetrare kg/mp 3,6…4,4 -

tip D 80/100 tratament de inchidere kg/mp 1,2…1,6 -

Lianti Emulsie bituminoasa

penetrare kg/mp - 6,0…7,3

cationica tratament de inchidere kg/mp - 2,0…2,7

NOTE 1. Cantitatea de apa necesara pentru spalare este de cca. 10% din cantitatea de

agregate, respectiv cca. 20 l/mp.

2.- La drumurile europene impanarea se va realiza cu criblura si nu cu split.

3. Criblura pentru tratamentul de inchidere va fi bitumata cu 1,5% bitum, inainte de efectuarea acestuia.

ART.9. MACADAM PENETRAT

Granulozitatea sorturilor de materiale granulare, tipurile de lianti si limitele dozajelor de

lianti pentru macadamul penetrat, in grosime de 10 cm dupa cilindrare, sunt cele aratate in tabelul

10.

Page 14: 09 Straturi Rutiere Macadam

14

Tabel 10

Cantitatile de materiale necesare

Materialul Folosit pentru UM Macadam penetrat cu bitum

Macadam penetrat

cu emulsie cationica

Macadam penetrat cu mortar din suspensie de bitum filerizat

Piatra sparta 40-63 mm

schelet mineral kg/mp 180…200 180…200 180…200

impanare kg/mp 11…15 11…15 -

Agregate minerale

Split 16-25 mm

acoperire dupa penetrarea I

kg/mp 20…25 20…25 -

concasate acoperire dupa penetrarea II

kg/mp - 15…20 -

Criblura 16-25 mm

acoperire dupa penetrarea II

kg/mp 15…20 - -

Criblura 4-8 mm

tratamentul de inchidere

kg/mp 10…15 10…15 -

penetrarea I kg/mp 3…3,5 - -

Bitum penetrarea II kg/mp 2…2,5 - -

Lianti tip D 80/100 tratamentul de inchidere

kg/mp 1,0…1,2 - -

penetrarea I kg/mp - 5…6 -

Emulsie penetrarea II kg/mp - 3,4…4,2 -

bituminoasa cationica

tratamentul de inchidere

kg/mp - 1,7…2,0 -

Mortar cu suspensie de

penetrarea I kg/mp - - 30…35

bitum filerizat penetrarea II kg/mp - - 35…40

NOTE 1. Cantitatea de apa necesara pentru spalare este de circa: - 15% din cantitatea de agregate, respectiv 10 l/mp la macadamul penetrat

cu bitum; - 15% din cantitatea de agregate, respectiv 30 l/mp la macadamul penetrat

cu mortar din suspensie de bitum filerizat.

2.- La drumurile europene impanarea se va realiza cu criblura si nu cu split.

3. Criblura pentru tratamentul de inchidere va fi bitumata cu 1,5% bitum, inainte de efectuarea acestuia.

Page 15: 09 Straturi Rutiere Macadam

15

C A P I T O L U L IV

CONDITII TEHNICE

ART.10. ELEMENTE GEOMETRICE

10.1. Elemente geometrice pentru straturile de macadam ordinar, macadam semipenetrat

sau macadam penetrat, trebuie sa respecte prevederile din tabelul 11.

Tabel 11

Elementele geometrice Macadam ordinar

(conform SR 179:1995, pct. 2.1)

Macadam penetrat sau semipenetrat

(conform SR 1120:1995, pct. 2.1)

strat de baza imbrac. strat de baza imbrac.

Grosimea in cm: - inainte de cilindrare - dupa cilindrare

10 8

12 10

12 10

12 10

Latimea Conform prevederilor din proiect

Pantele transversale si forma

Conform prevederilor din proiect

Declivitatile in profil longitudinal

Conform prevederilor din proiect

10.2. Grosimile din tabelul 11 si consumurile din tabelele 8, 9 si 10 sunt orientative, la

executie se va realiza grosimea prevazuta in proiect.

ART.11. ABATERILE LIMITA SI DENIVELARILE ADMISIBILE

Abaterile limita locale admise la grosime, latime si cotele profilului in lung precum si

denivelarile admise in profil transversal si longitudinal sunt aratate in tabelul 12.

Tabel 12

Valoare limita admisa

Abaterea la: Macadam ordinar Macadam penetrat sau semipenetrat

Grosime, max. ± 10% ± 10%

Latime ± 5 cm ± 5 cm

Profil transversal, la macadamul folosit ca imbracaminte, max.

2 mm/m 6 mm

Cote in profil longitudinal ± 5 cm max. ± 2,5 cm sau ± 3,5 cm*

Denivelari in lungul drumului sub dreptar de 3 m lungime, la macadamul folosit ca imbracaminte, max.

20 mm 20 mm

Page 16: 09 Straturi Rutiere Macadam

16

Nota * Valoarea de ± 2,5 cm este limita admisibila cand macadamul penetrat este folosit ca imbracaminte si este incadrat intre borduri.

Valorile inscrise in acest tabel sunt valabile atat pentru straturile de macadam folosite ca

strat de baza, cat si pentru cele folosite ca imbracaminti.

C A P I T O L U L V

EXECUTIA STRATURILOR DE MACADAM

ART.12. PREVEDERI COMUNE

12.1. Macadamurile ordinare si cele bituminoase prevazute in prezentul caiet de sarcini se

aplica pe straturi de fundatie si de baza care trebuie pregatite si compactate conform caietelor de

sarcini respective.

In cazul macadamurilor bituminoase, straturile de fundatie sau cele de la baza vor fi lasate

in circulatie minimum o luna de zile inainte de a se trece la executia acestora.

Executia straturilor de macadam va incepe numai dupa ce a fost efectuata receptia

straturilor de fundatie sau a straturilor de baza de sub acestea.

12.2. Pentru o cat mai buna realizare a macadamurilor se vor executa, la inceperea

lucrarilor, sectoare de incercare pe care urmeaza sa se stabileasca componenta atelierului de

compactare, numarul optim de treceri si viteza rulourilor compactoare folosite la cilindrare si sa se

definitiveze cantitatile de materiale necesare, cele din tabelele 8, 9 si 10 fiind informative.

Cilindrarea trebuie astfel efectuata ca sa se evite stabilirea impanarii prin rupere a

muchiilor si rotunjirii pietrelor cauzate de un numar prea mare de treceri.

12.3. Nu este permisa schimbarea de directie a compactorului in cuprinsul sectorului care

se cilindreaza. Deplasarea utilajelor va fi liniara si fara serpuiri.

12.4. Viteza rulourilor compresoare trebuie sa fie constanta si mai redusa la cilindrarea la

uscat.

12.5. In profilele cu doua pante, cilindrarea se incepe de la acostamente si se continua

spre axul drumului, pe fasii paralele si succesive. Fiecare fasie se suprapune pe fasia anterioara pe

minimum 20 cm. Pe axul drumului, cilindrul compactor va calca ambele benzi de circulatie in mod

egal.

In profilele cu o singura panta sau in curbe suprainaltate, cilindrarea se incepe de la

piciorul pantei si se continua spre partea opusa.

Page 17: 09 Straturi Rutiere Macadam

17

ART.13. EXECUTIA MACADAMULUI ORDINAR

13.1. Pe suprafata fundatiei se asterne piatra sparta 40-63 in grosime cat mai uniforma,

folosindu-se in acest scop, ca reperi, benzi din agregate asternute la cota si apoi se trece la

cilindrarea la uscat a acesteia.

Cilindrarea pietrei sparte se va face cu compactori cu rulouri netede usoare (6...8 t) si apoi

cu compactori cu rulouri netede mijlocii (10-12 t) pana la fixare.

Asternerea si cilindrarea pietrei sparte se face prin verificarea continua la sablon.

13.2. Urmatoarea operatie, obligatorie, este impanarea macadamului prin asternerea

uniforma a splitului in mimimum doua reprize.

Dupa asternerea fiecarei reprize se trece de 2-3 ori cu compactorul cu rulouri netede, se

uda cu apa si se continua cilindrarea pana la completa inclestare a stratului de macadam.

La cilindrarea din aceasta faza se vor folosi compactori cu rulouri netede mijlocii sau grele

(peste 14 t).

13.3. Dupa inclestare se face umplerea golurilor ramase cu savura sau nisip asternut

uniform in doua reprize stropite cu apa si cilindrate concomitent pana la fixarea definitiva.

Fixarea definitiva a macadamului se considera terminata cand tamburii unui compactor

greu, cu rulouri netede nu mai lasa nici un fel de urme pe suprafata macadamului, iar mai multe

pietre de aceeasi marime si natura cu piatra concasata folosita nu mai patrund in macadam si sunt

sfaramate de rulouri (tamburi).

13.4. Dupa fixarea definitiva se asterne un strat de nisip grauntos sau savura in grosime

de 1 cm pentru protectie.

13.5. Daca macadamul este folosit ca imbracaminte, concomitent cu acesta se va executa

si acostamentul pentru ca sa se realizeze o buna compactare a macadamului la margine.

ART.14. EXECUTAREA MACADAMULUI SEMIPENETRAT SAU PENETRAT CU

BITUM SAU EMULSIE BITUMINOASA CATIONICA

14.1. Pe suprafata fundatiei sau a stratului de baza, dupa cum este cazul, se asterne piatra

sparta 40-63 mm in grosime cat mai uniforma, tinand seama de cantitatile aratate in tabelele 9 si

10 si eventual corectate in urma rezultatelor obtinute pe sectorul de incercare si se trece apoi la o

cilindrare uscata pana la fixare.

14.2. Dupa cilindrarea la uscat se executa impanarea scheletului mineral cu split 16-25 mm

sau criblura 16-25 mm prin asternere cat mai uniforma a cantitatilor de materiale indicate in

tabelele 9 si 10 si eventual corectate cu datele obtinute pe sectorul experimental.

Dupa asternerea materialului de impanare, se stropeste cu apa si se cilindreaza, la inceput

cu rulouri usoare de 6...8 tone si apoi cu rulouri compresoare mijlocii de 10...12 tone, efectuand

Page 18: 09 Straturi Rutiere Macadam

18

numarul de treceri rezultat pe sectorul experimental. Suprafata stratului trebuie sa aiba un aspect

de mozaic.

14.3. Inaintea operatiei de penetrare in mod obligatoriu macadamul se va stropi cu apa

prin trecerea de doua sau trei ori a autocisternei pentru a se indeparta praful.

In cazul cand se folosesc materiale granulare acide se va face o amorsare a agregatelor

din strat prin stropire cu apa de var sau cu suspensie de bitum filerizat.

14.4. Urmatoarea operatie este penetrarea I care insa nu se va executa decat dupa ce s-a

evaporat apa sau dupa uscarea amorsarii. Penetrarea I se realizeaza prin stropire cu bitum cald la

temperatura de 140-150oC sau cu emulsie bituminoasa cationica. Stropirea se face cu utilaje care

asigura o repartizare uniforma a cantitatilor prescrise in tabelele 9 si 10.

Se mentioneaza ca in cazul folosirii ca liant a emulsiei bituminoase cationice, operatia de

stropire se impune a fi facuta pe suprafete umede pentru a impiedica ruperea prematura a

emulsiei la contactul cu material granular.

14.5. Imediat dupa stropirea liantilor bituminosi, pentru penetrarea I-a se asterne uniform

cu autoraspanditorul criblura sau splitul pentru acoperire in cantitatile prevazute in tabelele 9 si 10

si se cilindreaza prin doua sau trei treceri pe aceeasi urma dupa care:

In cazul macadamului semipenetrat (o singura penetrare) cilindrarea se continua, pana la

fixarea definitiva a macadamului.

In cazul macadamului penetrat (doua penetrari) se va realiza penetrarea II prin stropire cu

bitum cald la temperatura de 140...150oC sau emulsie cationica in cantitatea prescrisa in tabelul

10 urmata de acoperirea cu criblura sau split in cantitatea prescrisa in acelasi tabel 10 dupa care

se face cilindrarea pana la fixarea definitiva a macadamului.

14.6. Dupa executarea ultimei penetrari (I in cazul macadamului semipenetrat si II in cazul

macadamului penetrat) si curatarea suprafetei macadamului bituminos de criblura sau split in

exces, care nu au fost inglobate, se executa tratamentul de inchidere folosind cantitatile de

materiale prescrise in tabelul 9 si 10, conform art.15.

ART.15. TRATAMENTUL DE INCHIDERE A MACADAMULUI BITUMINOS

15.1. Tratamentul de inchidere se face numai la macadamurile bituminoase realizate cu

bitum cald sau cu emulsie bituminoasa cationica si care servesc ca strat de imbracaminte.

15.2. Macadamul bituminos care serveste ca strat de baza nu necesita tratament de

inchidere decat daca nu se prevede acoperirea, inainte de venirea sezonului rece.

15.3. Inainte de executia tratamentului suprafata macadamului bituminos trebuie bine

curatita si uscata.

15.4. Suprafata macadamului va fi stropita cu bitum cald la o temperatura de 170-190o sau

cu emulsie cationica in cantitatile prevazute in tabelele 9 si 10.

Page 19: 09 Straturi Rutiere Macadam

19

Stropirea liantului trebuie sa se faca sub presiune, cu ajutorul unor utilaje corespunzatoare.

15.5. Imediat dupa stropire urmeaza raspandirea criblurii de 3-8 mm in cantitatile

prevazute in tabelele 9 si 10. Raspandirea se va face de preferinta cu ajutorul utilajelor mecanice

si trebuie sa fie cat mai uniforma.

15.6. Dupa raspandirea si eventuale completari, agregatele se vor cilindra cu cilindri

compresori de 6-10 tone, cilindrarea facandu-se de la margine spre axa drumului.

15.7. Agregatele nefixate se vor matura si se vor folosi pentru saturarea portiunilor cu

exces de liant.

ART.16. EXECUTAREA MACADAMULUI PENETRAT CU MORTAR DE SUSPENSIE

DE BITUM FILERIZAT

16.1. Stratul pregatit si finisat conform pct. 14.1. se curata temeinic de praf, iar atunci

cand suprafata este murdara se face spalarea acesteia prin stropire sub presiune cu apa.

16.2. Pe suprafata pregatita astfel, se asterne cu ajutorul periilor un strat de mortar

bituminos preparat cu suspensie de bitum filerizat, de circa 2 cm grosime. Mortarul trebuie sa

contina circa 30% apa, ca sa poata patrunde in golurile scheletului mineral si sa fie in cantitatea

suficienta (circa 30…35 kg/m2) ca sa poata acoperi capetele pietrelor din scheletul mineral.

16.3. Dupa uscarea mortarului asternut, se executa o compactare cu rulouri compresoare

mijlocii (10…12 t) pana se asigura patrunderea completa a mortarului in scheletul mineral al

macadamului.

16.4. Imediat dupa compactare se executa penetrarea a doua prin asternerea cantitatii de

mortar bituminos prescrisa in tabelul 10, dupa care stratul de mortar bituminos asternut este

compactat in conditii similare cu cele mentionate la punctul 16.3. Cilindrarea se continua pana

cand mai multe granule de piatra separata aruncate in fata tamburului nu mai patrund in

macadam si sunt sfaramate.

ART.17. PERIOADA DE LUCRU SI DAREA IN CIRCULATIE

17.1. Este interzisa executia macadamului ordinar pe o fundatie acoperita cu un strat de

zapada sau cu o pojghita de gheata precum si cu agregate inghetate.

17.2. Macadamurile bituminoase se pot executa cand temperatura aerului este de

minimum +5oC, chiar pe suprafetele umede in cazul folosirii emulsiei bituminoase, dar nu pe

ploaie.

17.3. Se recomanda ca, dupa executie, macadamul ordinar care serveste ca strat de baza

si in special ca strat de baza sub imbracaminte bituminoasa, sa fie lasat in circulatie minimum o

luna de zile inainte de asternerea imbracamintei.

Page 20: 09 Straturi Rutiere Macadam

20

17.4. Pe timpul darii in circulatie a macadamului ordinar care serveste ca strat de baza

circulatia trebuie dirijata pe intreaga latime a caii, asa fel incat sa se asigure o compactare

uniforma pe toata suprafata.

17.5. Macadamurile bituminoase, dupa terminarea lucrarilor, se dau imediat in circulatie. In

primele 10 zile viteza fiind limitata la 30 km/ora.

17.6. Circulatia se dirijeaza pe intreaga latime a macadamului bituminos in asa fel incat sa

se realizeze o inchidere completa a porilor din suprafata, inainte de efectuarea receptiei.

17.7. Antreprenorul lucrarii va lua masuri ca macadamul ordinar neprotejat, pe tot timpul

cat este supus circulatiei si pana la receptia lucrarii, sa fie intretinut prin luarea urmatoarelor

masuri:

- indepartarea imediata a noroiului, frunzelor, paielor, etc., de pe suprafata imbracamintei;

- readucerea pe partea carosabila a savurii sau nisipului de protectie, aruncate de circulatia

pe acostamente;

- repararea imediata cu split si savura a denivelarilor sau degradarilor aparute, evitandu-se

in special stagnarea apei pe suprafata imbracamintei.

Materialul de intretinere si reparatii se asterne in grosimile necesare si se va bate cu maiul

mentinandu-se in aceste conditii pana la fixare, folosindu-se de preferinta split, sortul 8-16 si 16-

25 sau amestec 8-25.

17.8. In cazul macadamului ordinar folosit ca strat de baza, dat in circulatie pe o perioada

mai mare de trei luni, se va prevede o intretinere cu split, in cantitate de cca. 50…60 t pe km/an.

17.9. Straturile bituminoase din macadam semipenetrat sau penetrat, se intretin de catre

Antreprenor, in mod special, efectuandu-se:

- indepartarea impuritatilor de pe suprafata (noroi, frunze, etc.)

- repararea imediata a denivelarilor sau degradarilor ivite (etansarea portiunilor sarace in

bitum prin completarea tratamentului de suprafata sau saturarea liantului pe portiuni cu bitum in

exces, prin raspandire de criblura).

ART.18. VERIFICAREA LUCRARILOR EXECUTATE

18.1. Inainte de asternerea macadamului se verifica conditiile de suprafatare ale fundatiei

si cele de pregatire a acesteia.

18.2. In cursul executarii lucrarilor se controleaza, la inceput si apoi la fiecare 0,5 km

executati cantitatile de materiale si dozajele prevazute in tabelele 8, 9 si 10, eventual corectate pe

baza rezultatelor obtinute pe sectorul experimental.

18.3. La asternerea si cilindrarea materialelor granulare in diferite reprize si la sfarsitul

fixarii definitive - se verifica daca se indeplinesc conditiile prevazute in tabelul 12 privind abaterile

limita si denivelarile admisibile la elementele geometrice, dupa cum urmeaza:

Page 21: 09 Straturi Rutiere Macadam

21

- In profil longitudinal se verifica denivelarile pe axul drumului si pe doua generatoare

situate de o parte si de alta, la minimum un metru de la marginea imbracamintii.

Masurarea se face folosind un dreptar de 3 m lungime si o pana de 20 cm lungime si

maximum 3 cm latime, cu inclinatie 1:10.

- Verificarea profilelor transversale se face la distanta de 25 m sau 50 m. Masurarea se

face prin constatarea denivelarilor sub sablon avand forma profilului transversal tip.

Masurarea diferentelor dintre sablon si stratul de macadam se face in axa drumului si la

distante de 1 m si 2 m de la margine. Pentru masurare serveste o pana de 30 cm lungime si

maximum 30 mm latime, cu o grosime la capete de 15 mm si respectiv 90 mm. Pana are o

inclinatie de 1:4 si fata superioara gradata corespunzator fiecarei diferente de 1 mm.

Verificarea profilelor transverssale curbe se face fata de panta medie si fata de sageata

maxima iar verificarea celor cu panta unica se face cu dreptarul, in locul sablonului de profil

transversal - tip.

- Cotele profilului longitudinal se verifica prin nivelment geometric in axa drumului sau a

strazii.

18.4. Rezultatele verificarilor lucrarilor executate ca si a materialelor folosite se inscriu in

evidentele de santier.

18.5. Beneficiarul prin delegatii sai, are obligatia de a verifica periodic datele inscrise in

evidentele aratate la punctele 18.1-18.3 participand si la verificarea principalelor date (grosimi,

cantitati, etc.).

18.6. Macadamurile ordinare sau bituminoase, care servesc ca strat de baza, vor fi

verificate de catre beneficiar inainte de asternerea imbracamintei (atunci cand aceasta asternere

se face imediat dupa terminarea executarii macadamului respectiv) si se va incheia un proces

verbal special pentru aceasta verificare.

C A P I T O L U L VI

RECEPTIA LUCRARILOR

ART.19. RECEPTIA DE FAZE DETERMINANTE

19.1. Receptia pe faza determinanta, stabilita in proiect, se efectueaza conform

Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform

Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT si

publicata in Buletinul Constructiilor volum 4/1996, atunci cand toate lucrarile prevazute in

documentatie sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu

prevederile Art. 6, 11 si 18.

Page 22: 09 Straturi Rutiere Macadam

22

19.2. Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de

executie si calitative impuse de proiecte si de caietul de sarcini,

precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control.

In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal” de receptie pe faza in registrul de lucrari

ascunse.

ART.20. RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA LUCRARILOR

20.1. Receptia preliminara a macadamului ordinar care serveste ca imbracaminte se va

face la 2 luni dupa terminarea lucrarilor si darea in circulatie in conformitate cu reglementarile

legale in vigoare.

Receptia preliminara a macadamului ordinar folosit ca strat de baza se face in conditiile

stabilite prin STAS 6400-84.

20.2. Pentru macadamurile bituminoase care servesc ca imbracaminti, receptia se face

dupa executia tratamentului de inchidere si mentinerea sub circulatie minimum 30 zile.

20.3. Receptia preliminara pentru macadamurile bituminoase care servesc ca strat de baza

se va face cu maximum 7 zile inainte de inceperea executiei imbracamintilor, iar daca sunt supuse

circulatiei in timp mai indelungat, receptia se face inainte de aplicarea imbracamintilor definitive.

20.4. Comisia de receptie va examina lucrarile fata de documentatia tehnica aprobata si

fata de evidentele de santier, care constituie documentatia de control a executiei.

20.5. La receptie se va examina daca s-au respectat:

- conditiile prevazute pentru materiale

- cantitatile de materiale folosite

- daca s-au ridicat la timp si in numar suficient probele de materiale, incat sa asigure

verificarea calitatii lor

- daca lucrarile s-au executat conform documentatiei tehnice aprobate si documentatiei de

control intocmita in timpul executiei.

20.6. La receptie se vor verifica:

- denivelarile in profil in lung

- denivelarile in profil transversal si respectarea pantei prescrise

- respectarea cotelor in profil longitudinal

- respectarea grosimilor prevazute pentru macadamuri.

20.7. Receptia se face numai pentru sectoare complet terminate.

ART.21. RECEPTIA FINALA

Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de verificare in exploatare a

comportarii lucrarilor si se va face in conditiile respectarii prevederilor legale in vigoare.

Page 23: 09 Straturi Rutiere Macadam

23

ANEXA CAIET DE SARCINI GENERALE

STRATURI RUTIERE DIN MACADAM ORDINAR, MACADAM SEMIPENETRAT CU BITUM, MACADAM PENETRAT CU BITUM, MACADAM PENETRAT CU MORTAR CU SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT

REFERINTE NORMATIVE I. ACTE NORMATIVE Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditiile de publicat in MO 397/24.08.2000 inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de

circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii. NSPM nr. 79/1998 - Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si

podurilor. Ordin MI nr. 775/1998 - Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea

cu mijloace tehnice de stingere. Ordin AND nr. 116/1999 - Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru

lucrari de intretinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor.

II. STANDARDE

STAS 42 - Bitumuri. Determinarea penetratiei. SR EN 1427 - Bitumuri. Determinarea punctului de inmuiere.

Metoda cu inel si bila. SR 174-1 - Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase

cilindrate executate la cald. Conditii tehnice generale de calitate.

SR 179 - Lucrari de drumuri. Macadam. Conditii tehnice

generale de calitate. STAS 558 - Suspensie de bitum filerizat cu var hidratat (subif). STAS 559 - Lucrari de drumuri. Tratamente bituminoase. Conditii

tehnice generale de calitate.

Page 24: 09 Straturi Rutiere Macadam

24

SR 662 - Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Conditii tehnice de calitate.

SR 667 - Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari

de drumuri. Conditii tehnice de calitate. STAS 730 - Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si

drumuri. Metode de incercare. SR 754 - Bitum neparafinos pentru drumuri. SR 1120 - Lucrari de drumuri. Straturi de baza si imbracaminti

bituminoase de macadam semipenetrat si penetrat. Conditii tehnice generale de calitate.

STAS 4606 - Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Metode de incercare.

STAS 6400 - Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie.

Conditii tehnice generale de calitate. STAS 8877 - Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida pentru

lucrari de drumuri. STAS 10969/1 - Lucrari de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru

drumuri cu agregate naturale. Metode de determinare calitativa.

STAS 10969/2 - Lucrari de drumuri. Adezivitatea emulsiilor

bituminoase fata de agregatele minerale. Metode de determinare.

STAS 10969/3 - Lucrari de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru

agregate naturale. Metode de determinare cantitativa.