07.01.2016. orar id-sem i

27
ORAR Semestrul I 2015-2016 SEAA- ID ( vacanță 19.12.2015-3.01.2016) Data Ora MN Anul 1 ECTS Anul 1 MK Anul 1 AI Anul 1 CIG Anul 1 MN Anu l 2 ECTS Anul 2 MK Anul 2 AI Anul 2 CIG Anul 2 AI Anul 3 CIG Anul 3 MN Anu l 3 FB Anul 3 ECTS Anul 3 MK Anul 3 10.10.20145SÂMBĂTĂ 8 – 9,4 0 9,4 5- 11, 25 Protect ia consuma torrulu i- Neacsu A.-BP2 11, 30- 13, 10 Merce ologi e neali m. Neacs u A. BP2 Market ing- Balase scu S- BP8 13, 15- 14, 55 Merce ologi e neali m. Neacs u A. BP2

Upload: matache-gabriela

Post on 10-Apr-2016

14 views

Category:

Documents


7 download

DESCRIPTION

orar seea

TRANSCRIPT

Page 1: 07.01.2016. Orar ID-SEM I

ORAR Semestrul I 2015-2016 SEAA- ID ( vacanță 19.12.2015-3.01.2016)D

ata

Ora

MNAnul

1

ECTS

Anul1

MKAnul

1

AIAnul

1

CIGAnul

1

MNAnul

2

ECTSAnul

2

MKAnul

2

AIAnul

2

CIGAnul

2

AI Anul

3

CIGAnul

3

MNAnul

3

FBAnul

3

ECTSAnul

3

MKAnul

3

10

.10.

2014

5SÂ

MB

ĂT

Ă

8 – 9,40

9,45-11,25

Protectia consumato

rrului-Neacsu A.-

BP2

11,30-13,10

Merceologie nealim.Neacsu A.

BP2

Marketing-

Balasescu S-BP8

13,15-14,55

Merceologie nealim.Neacsu A.

BP2

11.1

0.20

15 D

UM

INIC

Ă

8 – 9,40

Matema-ticăPopescu O., CP2

Fundam. Stiintei mf.Neacsu A.DP6

9,45-11,25

Matema-ticăPopescu O., CP2

Fundam. Stiintei mf.Neacsu A.DP6

Page 2: 07.01.2016. Orar ID-SEM I

11,30-13,10

Fundam. Stiintei mf.Neacsu A.DP6

13,15-14,55

Fundam. Stiintei mf.Neacsu A.DP6

17.1

0.20

15 S

ÂM

8 – 9,40

Microeconomie –Tache I-BP6

Microeconomie-Duguleana C-CP6

Statistica pentru afaceri Constantin S. DII1

Economia turismuluiIspas A-BP8

Economia serviciilor-Untaru E-BP5

Cercetari de marketing, Constantin C. DII2

Contabilitate de gestiune, Trifan A., CP2

9,45-11,25

Manag. general Popescu MariaL III 1

Microeconomie –Tache I-BP6

Microeconomie-Duguleana C-CP6

Economie

mondială

Tescasiu BP3

Statistica pentru afaceri Constantin S. DII1

Economia turismuluiIspas A-BP8

Economia

serviciilor-Untaru E-BP5

Finantele firmei, Dinca M., BP1

Conjunctură economică internațională, Todor R., BP4

Analiza și proiectarea sistemelor inf Lixăndroiu R, DP4

Contabilitate de gestiune, Trifan A., CP2

Cercetari de marketing-Constantin C-DII2

11,30-13,10

Manag. general Popescu Maria L III 1

Istoria construcţ

iei europeneTache I.

BP6

Economia

serviciilor-

Untaru E-BP5

Finantele firmei, Dinca M., BP1

Analiza și proiectarea sistemelor inf Lixăndroiu R, DP4

Marketing

turistic-Ispas A.

CP2

Page 3: 07.01.2016. Orar ID-SEM I

13,15-14,55

Marketingul

serviciilor-Untaru E.-

BP5

18.1

0.20

15 D

UM

INIC

Ă

8 – 9,40

Matema-ticăPopescu O. CP6

Programarea calculatoarelor Maican C, DP4

Manag.resurselor umane Nicolau Cristina Cp5

9,45-11,25

Matema-ticăPopescu O. CP6

Programarea calculatoarelor Maican C, DP4

Proiecte economice Foris TiberiuCP5

11,30-13,10

Proiecte economice Foris TiberiuCP5

13,15-14,55

24.1

0.20

15 8 –

9,40

Microeconomie-Duguleana C-CP2

Contabilitate de gestiune-Anton C-BP8

Econometrie Duguleana L, DII1

Tehnici prom Chitu I-BP1

Contabilitate de gestiune, Trifan A., CP3

Protectia consumatorrului-Neacsu A.-DP6

Page 4: 07.01.2016. Orar ID-SEM I

SÂM

9,45-11,25

Informatica ec; Lixandroiu R.DP4

Economie europeana-Tescasiu B-BP3

Economia intreprinderii-Guga L.-BP5

Microeconomie-Duguleana C-CP2

Management

general- Albu R. C-BP6

Merceologie nealim.Neacsu A.DP6

Contabilitate de gestiune-Anton C-BP8

Econometrie Duguleana L, DII1

Marketing internațional, Boșcor D., BP2

Contabilitate de gestiune, Trifan A., CP3

Analiza ec.,

Dinca M, BP7

Tehnici prom

Chitu I-BP1

11,30-13,10

Informatica ec; Lixandroiu R.DP4

Economia intreprinderii-Guga L.-BP5

Economie europeana-Tescasiu B-BP3

Management

general- Albu R. C-BP6

Contabilitate de gestiune-Anton C-BP8

Marketing-Neacsu A.-DP6

Preturi sin concurenta-Suciu Titus-BP5

Analiza ec., Dinca M, BP7

Tehnici prom Chitu I-BP1

13,15-14,55

Econom.intreprinderii Guga LBP8

25.

10.

2015

DU

MIN

ICĂ

8 – 9,40

Bazele informaticii economice Lupsa F, DP1

9,45-11,25

Bazele informaticii economice Lupsa F, DP1

Marketing general Balasescu S-AIV2

Bazele comertului-Balasescu M-BP6

Marketing –Balasescu S-AIV2

11,30-13,10

Marketing generalBalasescu S., AIV2

Marketing –Balasescu S-AIV2

Tehnici de vanzare-

Balasescu S-BP6

Page 5: 07.01.2016. Orar ID-SEM I

13,15-14,55

Tehnici de vanzare-

Balasescu S-BP6

3 1.

10.2

015

SÂM

8 – 9,40

Microeconomie-Duguleana C-CP6

Limba engleza/Limba franceza-Harsan R/ Cernea N.. BP4/BP6

Tehnologia

informaţiei,

Maican C., DP7

Contabilitate publica, Dinca G., CP2

Management strategic Guga L., Cp5

Gestiunea

financiara a

instituțiilor

publice, Dinca

G, CP2

9,45-11,25

Managgeneral Popescu Maria Cp4

Microeconomie-Duguleana C-CP6

Limba engleza/Limba franceza-Harsan R/ Cernea N.. BP4/BP6

Tehnologia

informaţiei,

Maican C., DP7

Finantele firmei, Dinca M., BP5

Contabilitate publica, Dinca G., CP2

Management strategic Guga L., Cp5

Gestiunea

financiara a

instituțiilor

publice, Dinca

G, CP2

Comunicare si relatii publice in afaceri-

Epuran G-BP7

11,30-13,10

Managgeneral Popescu Maria Cp4

Limba franceza 1, Cernea N., BP6

Finanțe Dinca G., CP2

Limba engleza 3,Harsan R, BP4

Finantele firmei, Dinca M., BP5

Managementul IMM-urilor Guga L

Cp5

Comunicare si relatii publice in afaceri-

Epuran G-BP7

13,15-14,55

Limba engleza 3,Harsan R, BP4

Page 6: 07.01.2016. Orar ID-SEM I

1.11

.201

5 D

UM

INIC

Ă

8 – 9,40

Matema-ticăPopescu O. CP6

Limba engleza/Limba franceza-Harsan R/ Cernea N..BP5/BP6

Economia comertului-Balasescu M., CE2

9,45-11,25

Limba engleza/Limba franceza-Harsan R/ Cernea N..BP8/BP7

Matema-ticăPopescu O. CP6

Managementul

resurselor umane-Nicolau-

CE1

Economia comertului-Balasescu M., CE2

11,30-13,10

Limba engleza/Limba franceza-Harsan R/ Cernea N..BP8/BP7

Managemcalităţii Popescu M.LIII1

Economia

comertului-

Balasescu M-CE2

13,15-14,55

Economia

comertului-

Balasescu M-CE2

7.11

.201

5

8 – 9,40

Contabilitate de

gestiune-Anton C-

BP8

Marketing-Neacsu A.-DP6

Plăţi şi finanţări internaţionale, Bărbulescu O., BP4

Contabilitate de gestiune, Trifan A., CP2

Page 7: 07.01.2016. Orar ID-SEM I

SÂM

9,45-11,25

Management, Guga L., CP3

Contabilitate de gestiune-Anton C-BP8

Merceologie nealim.Neacsu A.DP6

Drept comercial internaţional, Barbulescu O,CP6

Contabilitate financiara, Baba M., BP7

Contabilitate de gestiune, Trifan A., CP2

11,30-13,10

Management,

Guga L., CP3

Merceologie nealim.Neacsu A.DP6

Contabilitate de gestiune-Anton C-BP8

Contabilitate financiara, Baba M., BP7

Institutii europeneTache I., BP1

13,15-14,55

Istoria construcţ

iei europeneTache I.

BP1

Merceologie nealim.Neacsu A.DP6

8.11

.201

5 D

UM

INIC

A

8 – 9,40

Fundam. Stiintei mf.Neacsu A.DP6

Matema-tică

Popescu O. BP6

Contabilitate de gestiune, Trifan A., CP2

9,45-11,25

Limba engleza/Limba franceza-Harsan R/ Cernea N..BP8/

BP7

Fundam. Stiintei mf.Neacsu A.

DP6

Matema-tică

Popescu O. BP6

Bazele informaticii economice Lixăndroiu R, DP4

Bazele comertului-Balasescu M-CE1

Investiţii internaţionale, Marinescu N., CE2

Contabilitate de gestiune, Trifan A., CP2

Page 8: 07.01.2016. Orar ID-SEM I

11,30-13,10

Fundam. Stiintei mf.Neacsu A.DP6

Limba engleza/Limba franceza-Harsan R/ Cernea N..BP8/BP7

Bazele informaticii economice Lixăndroiu R, DP4

Investiţii internaţionale, Marinescu N., CE2

Tehnici de vanzare-

Balasescu M-CE1

13,15-14,55

Fundam. Stiintei mf.Neacsu A.DP6

Limba engleza/Limba franceza-Harsan R/ Cernea N..BP8/BP7

Tehnici de vanzare-

Balasescu M-CE1

14.1

1.20

15 S

ÂM

8 – 9,40

Bazele informaticii economice Lupsa F, DP1

Comportamentul consTecau AlinaAIV2

Tehnici prom Chitu I-BP1

Burse internaţionale de mărfuri, Suciu T., CP3

Contabilitate publica, Dinca G., CP2

Gestiunea

financiara a

instituțiilor

publice, Dinca

G, CP2

9,45-11,25

Bazele informaticii economice Lupsa F, DP1

Etica in afaceriPotincu CBP4

Economia serviciilor-Untaru E-BP5

Tehnici prom Chitu I-BP1

Marketing internațional, Boșcor D., CP3

Contabilitate publica, Dinca G., CP2

Gestiunea

financiara a

instituțiilor

publice, Dinca

G, CP2

Cercetari de

marketing-

Constantin C-DII2

Cercetari de

marketing-Tecau A-

AIV2

11,30-13,10

Finanțe, Dinca G., CP2

Economia serviciilor-Untaru E-BP5

Cercetari de marketing, Constantin C. DII2

Tehnici prom

Chitu I-BP1

Cercetari de

marketing-Tecau A-

AIV2

Page 9: 07.01.2016. Orar ID-SEM I

13,15-14,55

15.

11.2

015

DU

MIN

ICĂ

8 – 9,40

Bazele informaticii economice-Mazgaciu c-DP7

Management, Guga L., CP3

Programarea calculatoarelor Maican C, DP4

Preturi sin concurenta-Suciu Titus-BP8

Manag.resurselor umane Nicolau Cristina CP5

9,45-11,25

Bazele informaticii economice-Mazgaciu c-DP7

Management,

Guga L., CP3

Marketing-Balasescu S-BP8

Programarea calculatoarelor Maican C, DP4

Plăţi şi finanţări internaţionale, Bărbulescu O., AIV2

Audit financiar-Laptes R-BP1

Manag.resurselor umane Nicolau Cristina CP5

Institutii europeneTache I., BP1

Tehnici de

vanzare-Balasesc

u M-CE2

11,30-13,10

Bazele informaticii economice-Mazgaciu c-DP7

Marketing general,Balasescu S., BP7

Plăţi şi finanţări internaţionale, Bărbulescu O., AIV2

Analiza ec., Drumea C, BP7

Modelarea proceselor economice Lixandroiu Dorin, CE1

Control financiar, Laptes R, BP1

Economia comertului-Balasescu

M-CE2

Page 10: 07.01.2016. Orar ID-SEM I

13,15-14,55

Bazele informaticii economice-Mazgaciu c-DP7

Marketing general,Balasescu S., BP7

Analiza ec., Drumea C, BP7

Modelarea proceselor economice Lixandroiu Dorin, CE1

Economia comertului-Balasescu

M-CE2

21.1

1.20

15 S

ÂM

8 – 9,40

Microeconomie-Duguleana C., CP2

Econometrie Duguleana L, DII1

Finante internationale, Szeles

M., BP1

Marketingul

serviciilor-Untaru

BP5

9,45-11,25

Microeconomie-Duguleana C., CP2

Economia

serviciilor-

Untaru E-BP5

Econometrie Duguleana L, DII1

Finante internationale, Szeles

M., BP1

Tehnica operatiumilor de turism-

Baltescu C-CP3

11,30-13,10

Management general-Albu C-BP6

Economia

serviciilor-Untaru E-BP5

Tehnica operatiumilor de turism-

Baltescu C-CP3

13,15-14,55

Management general-Albu C-BP6

Economia

serviciilor-Untaru E-BP5

22.1

1.20

15 8 –

9,40

Economie mondială Tescasiu B., BP8

Microeconomie-Duguleana C-CP6

Marketing internațional, Boșcor D., CE1

Page 11: 07.01.2016. Orar ID-SEM I

DU

MIN

ICA

9,45-11,25

Informatica ec; Lixandroiu R.DP4

Economie

europeana-

Tescasiu B-CE2

Economia intreprinderii-Guga L.-BP8

Microeconomie-Duguleana C-CP6

Matema-tică

Popescu O.BP4

Tehnici de

vanzare-Balasesc

u M-AV2

11,30-13,10

Informatica ec; Lixandroiu R.DP4

Economia

intreprinderii-Guga

L.-BP8

Economie europeana-Tescasiu B-CP2

Matema-tică

Popescu O. BP4

Economia

comertului –

Balasescu M-AIV2

13,15-14,55

Econom.intreprinderii Guga LBP8

Economia

comertului –

Balasescu M- AIV2

28. 1

1.20

15 S

ÂM

8 – 9,40

9,45-11,25

Analiza ec.,

Dinca M, BP7

11,30-13,10

Analiza ec., Dinca M, BP7

13,15-14,55

29.1

1.20

15 8 –

9,40

9,45-11,25

Page 12: 07.01.2016. Orar ID-SEM I

DU

MIN

ICĂ 11,30

-13,10

13,15-14,55

5.1

2.20

15 S

ÂM

8 – 9,40

Matema-ticăPopescu O. CP3

Dreptul afacerilor Barbulescu O, CP6

Contabilitate de gestiune-Anton C-BP8

Contabilitate financiara, Baba M., BP2

Corespondenţă intern. limba engleză, Harsan R, BP7

Managementul investitiilor Constantin S LII1

Finante internationale, Szeles

M., BP1

9,45-11,25

Matema-ticăPopescu O. CP3

Limba engleza 1,Harsan R, BP7

Contabilitate de gestiune-Anton C-BP8

Drept comercial internaţional, Barbulescu O,CP6

Contabilitate financiara, Baba M., BP2

Cercetari de marketing, Constantin C. DII2

Analiza și proiectarea sistemelor inf Lixăndroiu R, DP4

Managementul investitiilor Constantin S

LII1

Finante internationale, Szeles

M., BP1

11,30-13,10

Contabilitate de gestiune-Anton C-BP8

Dreptul afacerilor-Barbulescu O., CP6

Limba franceza 3, Cernea N., BP5

Corespondenţă intern. limba engleză, Harsan R, BP7

Analiza și proiectarea sistemelor inf Lixăndroiu R, DP4

Cercetari de marketing, Constantin C. DII2

13,15-14,55

Contabilitate de gestiune-Anton C-BP8

Limba engleza/Limba franceza-Harsan R/ Cernea N.. BP5/BP7

Managementul resurselor umane, Nicolau C., CP3

Page 13: 07.01.2016. Orar ID-SEM I

6.12

.201

5 D

UM

INIC

Ă

8 – 9,40

Matema-tică

Popescu O. BP8

9,45-11,25

Matema-tică

Popescu O. BP8

Analiza ec., Drumea C, BP7

11,30-13,10

Analiza ec., Drumea C, BP7

13,15-14,55

12.1

2.20

15 S

ÂM

BÎT

Ă

8 – 9,40

Microeconomie-Duguleana C-CP2

Economia

turismului-Ispas A-CP3

Tehnici prom Chitu I-BP1

Econometrie Duguleana L, DII1

Corespondenţă internaţ. în limba franceza, Cernea N., BP7

9,45-11,25

Microeconomie-Duguleana C-CP2

Etica in afaceriPotincu C

BP6

Economia

turismului-Ispas A-CP3

Limba franceza 3, Cernea N., BP7

Econometrie Duguleana L, DII1

Marketing internațional, Boșcor D., BP8

Audit financiar-Laptes- BP4

Tehnici promotion. Chitu I-BP1

Page 14: 07.01.2016. Orar ID-SEM I

11,30-13,10

Drept Comercial Potincu L

BP5

Control financiar, Laptes R, BP8

Marketing turistic-Ispas A-CP2

Tehnici prom

Chitu I-BP1

13,15-14,55

Tehnici prom

Chitu I-BP1

13.1

2.20

15 D

UM

INIC

A

8 – 9,40

Matema-ticăPopescu O. BP8

Bazele informaticii economice-Mazgaciu c-DP1

Limba engleza/Limba franceza-Harsan R/ Cernea N. BP6/BP7

Investiţii internaţionale, Marinescu N., CE2

9,45-11,25

Managgeneral Popescu Maria Cp3

Matema-ticăPopescu O. BP8

Bazele informaticii economice-Mazgaciu c-DP1

Bazele informaticii economice Lixăndroiu R, DP4

Managementul prodGuga L CP4

Tehnologia

informaţiei,

Maican C., DP7

Limba engleza/Limba franceza-Harsan R/ Cernea N. BP6/BP7

Investiţii internaţionale, Marinescu N., CE2

Managementul investitiilor Constantin S CP2

11,30-13,10

Managgeneral Popescu Maria Cp3

Bazele informaticii economice-Mazgaciu c-DP1

Bazele informaticii economice Lixăndroiu R, DP4

Managementul prodGuga L CP4

Tehnologia

informaţiei,

Maican C., DP7

Limba engleza/

Limba franceza-Harsan R/ Cernea N.. BP6/

BP7

Conjunctură ec. internațională, Todor R., CE1

Managementul investitiilor Constantin S

CP2

Page 15: 07.01.2016. Orar ID-SEM I

13,15-14,55

Bazele informaticii economice-Mazgaciu c-DP1

Limba engleză/FrancezăHârsan R./Cernea N., BP5/BP6

Managemcalităţii Popescu M.CP2

9.01

.201

6 SÂ

MB

ĂT

Ă

8 – 9,40

Microeconomie-Duguleana C-CP2

Matema-ticăPopescu O. BP8

Limba engleza 1,Harsan R, BP7

Comportamentul consTecau AlinaAIV2

Dreptul afacerilor-Barbulescu O, CP6

Burse internaţionale de mărfuri, Suciu T., CP3

Proiecte economice Foris TiberiuCP5

Tehnica operatiumilor de turism-

Baltescu C-BP1

9,45-11,25

Drept Comercial Potincu LBP5

Matema-ticăPopescu O. BP8

Limba francezaCernea

N.BP7

Microeconomie-Duguleana C-CP2

Statistica pentru afaceri Constantin S. DII1

Drept comercial internaţional, Barbulescu O,CP6

Investiţii internaţionale, Marinescu N., CP6

Proiecte economice Foris TiberiuCP5

Tehnica operatiumilor de turism-

Baltescu C-BP1

Cercetari de

marketing-AIV2

11,30-13,10

Dreptul afacerilor Barbulescu O, CP6

Statistica pentru afaceri Constantin S. DII1

Corespondenţă internaţ. în limba franceza, Cernea N., BP7

Manag.resurselor

umane Nicola

u Cristi

na Cp5

Cercetari de

marketing in CTS Constant

in C-DII2

Cercetari de

marketing-AIV2

Page 16: 07.01.2016. Orar ID-SEM I

13,15-14,55

Cercetari de marketing, Constantin C. DII2

10 0

1.20

16 D

UM

INIC

A

8 – 9,40

Matema-tică

Popescu O. BP8

Limba engleză/FrancezăHârsan R./Cernea N., BP5/BP6

Management strategic Guga L., CP5

9,45-11,25

Limba engleză/FrancezăHârsan R./Cernea N., BP5/BP6

Matema-tică

Popescu O. BP8

Moneda si credit Botis S BP4

Plăţi şi finanţări internaţionale, Bărbulescu O., CE2

Modelarea proceselor economice Lixandroiu Dorin, CE1

11,30-13,10

Limba engleză/FrancezăHârsan R./Cernea N., BP5/BP6

Moneda si credit Botis S BP4

Drept comercial internaţional, Barbulescu O,CE2

Modelarea proceselor economice Lixandroiu Dorin, CE1

13,15-14,55

Page 17: 07.01.2016. Orar ID-SEM I

16 0

1.20

16 S

AM

BA

TA

8 – 9,40

9,45-11,25

11,30-13,10

13,15-14,55

17 0

1.20

16 D

UM

INIC

A

8 – 9,40

9,45-11,25

11,30-13,10

13,15-14,55