0 new microsoft office powerpoint presentation 2 copy

of 28 /28
7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 1/28 Războiul rece; crize și conflicte 

Upload: s-ana-maria

Post on 30-Oct-2015

58 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 1/28

Războiul rece; crize și conflicte 

Page 2: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 2/28

 Definiție 

Cortina de fier

Cronologie 1947-1949

NATO

 Tratatul de la Varșovia  Blocada Berlinului

 Războiul Coreean 

Criza Suezului

Criza rachetelor

cubaneze  Războiul din Vietnam

 Războiul de șase zile

 Războiul din Afganistan 

Page 3: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 3/28

  Războiul Rece (1947-1991)  A fost o confruntare nonmilitară (care totuși a cauzat cursa  înarmării) 

limitată, care s-a dezvoltat după al Doilea Război Mondial între două 

grupuri de state care aveau ideologii și sisteme politice diametral opuse.Într-un grup se aflau URSS și aliații ei, cărora li se mai spunea și  „Blocul oriental sau răsăritean” . Celălalt grup cuprindea SUA și aliații lor, numiți și  „Blocul occidental sau apusean” . La nivel militar-politic a fost oconfruntare între North Atlantic Treaty Organization (NATO, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord) și Pactul de la Varșovia. La nivel economic

a fost o confruntare între capitalism și socialism. La nivel ideologico-politic, a fost o confruntare între democrațiile liberale occidentale (așa-numita  „lume  liberă”,  „societatea  deschisă”)  și regimurile comunistetotalitare (așa-numita „societatea  închisă”). Înfruntarea dintre cele două blocuri a fost numită   „Războiul  Rece”, deoarece nu s-a ajuns laconfruntări directe militare dintre supraputeri (care ar fi constituit unrăzboi  „cald”  sau și  „fierbinte”). Din punctul de vedere al studiilor

strategice, nu s-a ajuns și nu se putea ajunge la un război  „cald”, la oconfruntare convențională, datorită faptului că ambele supraputeri s-audotat cu arme atomice și nucleare, ceea ce a creat o situație strategică de „deterrence”, adică de descurajare și blocare reciprocă. În caz contrar,s-ar fi ajuns la o distrugere reciprocă totală și la o catastrofă mondială.

Page 4: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 4/28

  Războiul rece;crize și conflicte 

Expresia ,,război rece’’ a fostconsacrată de către scriitorulspaniol din secolul al XIV-leaDon Juan Manuel.Descriindconflictul dintre creștinătate  și islm, el observa că  războaiele reci și cele fierbinți se disting în

principal prin modul în care sesfârșesc. ,,Războiul care esteextrem de crud și foartefierbinte se sfârșeste fie cumoarte ,fie prin pace, în timpce un război rece nu aduce nicipace și nici nu cnoferă onoareacelora care l-au inițiat.’’  

Termenul de ,,război rece”  afost popularizat de către ziaristul american WalterLippmann și a intrat în limbajuluzual în 1947.

Page 5: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 5/28

 Războiul Rece;crize și conflicte 

  W.Churchill

Cortina de fier

 Este o sintagmă desfolosită pentru a desemnalinia de demarcație înEuropa între EuropaOccidentală și EuropaRăsăriteană, din perioadaRăzboiului Rece. Termenulde "cortină de fier" fusese

folosit încă din 1919, cusensul de "barierăimpenetrabilă", iar din1920 a început să fieasociat cu limita vestică asferei de influență a UniuniiSovietice. În timpul celui

de-Al Doilea RăzboiMondial, sintagma a fostutilizată, ocazional, decătre ministrul român deexterne, Grigore Gafencude ministrul german alpropagandei, JosephGoebbels, și contele Lutz

Schwerin von Krosigk. Însă"cortina de fier" nu a intrat

 în uz curent decât în urma

celebrului discurs al luiWinston Churchill din 5martie 1946, în care aremarcat:

"De la Stettin, la MareaBaltică, până la Trieste, laMarea Adriatică, o cortinăde fier a coborât de-a

curmezișul continentului" .Alianța americano-sovieticădin timpul celui de-alDoilea Război Mondial serăcise deja considerabilcând Churchill rosteaaceste cuvinte, iar în câțiva

ani ea avea să disparăcomplet, lăsând locul uneiintense dușmănii între celedouă superputeri, (StateleUnite și Uniunea Sovietică),ce avea să defineascăRăzboiul Rece. 

Page 6: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 6/28

 Războiul rece;crize și conflicte 

1947  • 10 februarie - La Paris sesemneaza Tratatul de Pace cu

Italia, Romania, Ungaria,Bulgaria si Finlanda, negociatprintr-o Conferinta a 21 natiuni

• 10 martie-25 aprilie - Eseculconferintei Celor Patru la

Moscova precipita rupereaGermaniei in doua state • 12 martie - "Doctrina Truman"

promite asistenta americanaoricarei natiuni amenintate decomunism

• 5 iunie - Anuntarea PlanuluiMarshall pentru cooperare cuEuropa, refuzat de sovietici siapoi de toate tarile satelite. La22 septembrie va fi acceptat de16 state occidentale, reuniteintr-o Conferinta la Paris

• 27 septembrie - In locul

Cominternului (desfiintat la 22mai 1943) este creat de sovieticiCominformul, care adopta Tezelelui Jdanov, preconizand o lumeantagonica si bipolara.Cominformul va dura pana inaprilie 1956

• 11 noiembrie - In Romania,sentinta in procesul "mariitradari nationale": comunistii ilcondamna pe Iuliu Maniu siintreaga conducere a PartiduluiNational Taranesc la "temnitagrea pe viata

. 30 decembrie, regele Mihaieste obligat de comunisti saabdice. Este proclamatarepublica populara

Page 7: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 7/28

 Războiul rece;crize și conflicte 

1948 

• 21-25 februarie - Instalareaunui guvern comunist in

Cehoslovacia, urmata desinuciderea ministrului deExterne Jan Masaryk si dedemisia presedintelui Beneš 

• 14 mai - David Ben Gurionproclama statul Israel,recunoscut in zilele urmatoare

de SUA si URSS, dar atacat destatele arabe • 3 iunie - Este stabilit

statutul politic al Germaniei deVest, plasata sub control aliat

• 23 iunie - Blocarea decatresovietici a cailor de intrare inBerlinul de Vest.Aprovizionarea cu produsevitale a celor 2,5 milioane

locuitori se va face pana la 4mai 1949, de catre americani,printr-un pod aerian

• 28 iunie  - Ruptura Tito-Stalin. Iugoslavia este exclusadin Cominform

• 15 august - ProclamareaRepublicii Coreea (Coreea deSud), al carei guvern va firecunoscut de ONU ca fiind alintregii Coreei.

Page 8: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 8/28

  Războiul Rece;crize și conflicte 1949 

 29 ianuarie - Crearea laMoscova, ca replica la PlanulMarshall, a Consiliului de AjutorEconomic Reciproc (CAER),format din URSS si cinci tarisatelite

• 25 martie - Instalarea la

Pekin a guvernului comunist allui Mao Tze Dun, dupa ocupareaorasului. La 1 octombrie va fiproclamata Republica PopularaChineza, iar guvernul nationalistchinez se va instala in insula

Formoza (Taiwan) • 4 aprilie - Formarea la

Washington a OrganizatieiTratatului Atlanticului de Nord(NATO), cuprinzand 12 state

• 23 mai - Crearea RepubliciiFederale a Germaniei, rezultata

din unirea celor trei zone aliate.Prin alegerile din august devinecancelar Konrad Adenauer. RFGeste primita la 11 noiembrie inblocul occidental

• 14 iulie - Explozia primei

bombe atomice sovietice • 7 octombrie - Proclamarea

Republicii Democrate Germanein zona sovietica

• 10 octombrie - ONU decide saplaseze Ierusalimul sub statut

international, dar statul Israel isiva proclama aici capitala pestecateva saptamani

Page 9: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 9/28

Războiul Rece;crize și conflicte 

Organizația TratatuluiAtlanticului de Nord

 (abreviat NATO în engleză șiOTAN în franceză) este o alianțăpolitico-militară stabilită în 1949,prin Tratatul Atlanticului de Nord

semnat în Washington la 4 aprilie1949. Actualmente cuprinde 19state din Europa și America deNord.

Alianța s-a format din stateindependente, interesate înmentinerea pacii si apararea

propriei independențe prinsolidaritate politică și printr-oforță militară defensivăcorespunzătoare, capabilă sădescurajeze și, dacă ar fi

necesar, să raspundă tuturorformelor probabile de agresiune îndreptată împotriva ei sau astatelor membre. Inițial, acestestate au fost: Belgia, Canada,Danemarca, Franța, Islanda,Italia, Luxemburg, MareaBritanie, Norvegia, Portugalia,Olanda si SUA. La 18 februarie1952, au aderat la tratat Greciasi Turcia, iar la 6 mai 1955, RFGa devenit membra NATO.

La constituirea ei, ideea de baza

a alianței, menținută timp depeste 50 de ani, era aceea arealizării unei apărări comune,credibile și eficiente 

Page 10: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 10/28

  Războiul Rece;crize și conflicte 

Pactul de la Varșovia  sau Tratatul de la

Varșovia, numit în modoficial Tratatul deprietenie, cooperare și 

asistență mutuală a fosto alianță militară a țărilor din Europa Răsăriteană  și din Blocul Răsăritean, care voiau să se apere

 împotriva amenințării pecare o percepeau din

partea alianței NATO (carea fost fondată în 1949).Crearea Pactului de laVarșovia a fost grăbită deintegrarea Germaniei deVest "remilitarizată" în

NATO prin ratificarea decătre  țările ocidentale aÎnțelegerilor de la Paris.Tratatul de la Varșovia afost inițiat de către NikitaHrușciov în 1955 și a fostsemnat la Varșovia pe 14mai 1955. Pactul și-a

 încetat existența pe 3martie 1991 și a fost înmod oficial dizolvat la

 întâlnirea de la Praga, pe1 iulie 1991.

Page 11: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 11/28

  Războiul Rece;crize și conflicte

Zonele de ocupație dupărăzboi 

Blocada Berlinului

Blocada Berlinului (24 iunie1948– 11 mai 1949) a fost unadin primele crize majoreinternaționale ale RăzboiuluiRece, marcată de momentulcând Uniunea Sovietică a blocataccesul rutieda r și feroviarcătre Berlinul de Vest. 

Criza a luat sfârșit atunci cândUniunea Sovietică a permissosirea ajutoarelor americane,britanice și franceze, care erautrimise pe calea aerului înBerlinul de Vest, operațiunecunoscută sub numele deOperațiunea Vittles. BlocadaBerlinului a fost una dintre celemai mari blocade din istorie.

Page 12: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 12/28

  Războiul Rece;crize și conflicte 

Războiul coreean  făce parte dinRăzboiul Rece  și se referă la conflictulmilitar dintre Republica Populară Democrată Coreea  și  Coreea de Sud (25 iunie 1950 - 27 iulie 1953), care aantrenat și alte state (SUA,R.P.Chineză). După o desfășurare 

favorabilă a evenimentelor pentrusudiști, armata chineză intervine pentruCoreea de Nord, intrând în Coreea deSud, la data de 19 octombrie  1950, înclinând balanța victoriei spre Coreeade Nord. Se încheie cu un armistițiu 

 între Coreea de Nord și Coreea de Sud,acesta restabilind granițele  inițiale.Coreea de Nord s-a retras unilateral dinacest pact la 27 mai 2009.

Page 13: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 13/28

  Războiul Rece;crize și conflicte 1955

israeliene• 4 ianuarie - Egiptulinchide accesul vaselor in CanalulSuez

• 18 aprilie - La Bandung(Indonezia) 29 tari din Asia si Africapun bazele Lumii a Treia, nealiniate

• 5 mai - RF a Germaniei intra inNATO

• 14 mai - URSS si sapte tari est-europene (Albania, Bulgaria,Cehoslovacia, Polonia, Romania,RDG si Ungaria) semneaza Tratatul

de la Varsovia, de cooperare politicasi militara • 15 mai - Semnarea la Viena a

Tratatului cu Austria, prin careaceasta devine neutra, trupelesovietice urmand sa se retraga (la26 octombrie)

• 27 mai - Hrusciov in vizita la

Belgrad. Sfarsitul "schismeiiugoslave"

• 18-23 iulie - Conferinta CelorPatru Aliati de la Geneva(Eisenhower, Hrusciov+Bulganin,Eden si Faure) proclama destinderea

internationala • 9-13 septembrie - Konrad

Adenauer semneaza la Moscova unacord de restabilire a relatiilordiplomatice cu URSS, dar nurecunoaste RD Germana

• 14 decembrie - Admiterea decatre ONU a 17 noi state membre,intre care si tarile comuniste est-europene

 

Page 14: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 14/28

  Războiul Rece;crize și conflicte

Primei mari organizaţii statale din istorie,Egiptului, îi aparţine gloria realizării primuluicanal navigabil ce va intra deopotrivă în istorie şi în legendă, Canalul de Suez.

Criza Suezului

Cunoscută sub numele de RăzboiulSuezului sau Războiul din 1956, respectiv, în lumea arabă, sub unul din numelealternative Agresiunea tripartită, RăzboiulSinaiului, sau Războiul Suez -Sinai , Războiul arabo-israelian din 1956, Cel de-al doilea

război arabo-israelian, Campania Suez ,Campania Sinai , Operațiunea Kadesh sauOperațiunea Musketeer este un episodrăzboinic din timpul perioadei RăzboiuluiRece, constând în atacarea Egiptului decătre Franța și Marea Britanie - pentruredobândirea controlului asupra CanaluluiSuez - și Israel, care cerea încetareaatacurilor unităților neregulate egiptene"fadaiun"  contra coloniilor și populației civileisraeliene, precum și respectarea dreptuluila navigație a vaselor israeliene prin Canalulde Suez.

Canalul de Suez

Page 15: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 15/28

  Războiul Rece;crize și conflicte

Criza politico-militară a izbucnitca urmare directă a hotărârii luiGamal Abdul Naser din 26 iulie1956 de a naționaliza  Canalul Suez , respectiv respingereaofertei americano-britanice de a

construi barajul de la Assuan. La29 octombrie 1955, au fostparașutate  unități de elită engleze și franceze lângă orașele Port Said, Port Suez și Ismaelia,pe malul african al canalului iarZahal-ul (armata israeliană) aspulberat în 5 zile rezistența armatei egiptene și a ocupat, întotalitate, Peninsula Sinai,oprindu-se pe malul estic alcanalului.

 Deși înfrângerea Egiptului a fosttotală,  intervenția  vehementă aMoscovei și, în special, aWashingtonului i-a obligat peenglezi, francezi și israelieni să se retragă.

Page 16: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 16/28

Războiul Rece;crize și conflicte Zidul Berlinului

 (în limba germană: Berliner Mauer ), un simbol al RăzboiuluiRece, a fost construit, inițial, pe 13august 1961 și a fost demolat însăptămânile de după 9 noiembrie1989. Parte a Cortinei de Fier, Zidul

Berlinului a fost cea mai cunoscutăparte a frontierelor RDG-ului.

Concepută de administrația lideruluicomunist al Germaniei Răsăritene,Walter Ulbricht, și aprobată deliderul sovietic Nikita Hrușciov, zidul

a constituit o barieră de separare între Berlinul Occidental și RepublicaDemocrată Germană timp deaproape 28 de ani. A fost construit în perioada postbelică, (perioadă încare Germania a fost divizată), înefortul de a stopa consecințele

scurgerii de forță de muncă șipierderilor economice asociate cumigrația zilnică a unui mare numărde profesioniști și lucrători calificați între Est și Vest. Existența timp deaproape trei decenii a Zidului aprovocat scăderea semnificativă a

emigrației (evadați -"Republikflucht"   în germană): de la2,5 milioane, în perioada 1949 – 1962, la numai 5.000 - între 1962 și1989.

Page 17: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 17/28

 Războiul Rece;crize și conflicte Criza rachetelor cubanezeA fost o confruntare între Uniunea

Sovietică și Statele Unite în legăturăcu proiectilele nucleare sovietice dinCuba. Criza a început la 14 octombrie1962 și a durat 38 de zile, până la 20noiembrie 1962. Această criză a fostprivită ca fiind momentul cândRăzboiul Rece a fost foarte aproapesă devină război nuclear și să setransforme în Al Treilea RăzboiMondial.Într-un discurs televizat de oextraordinară gravitate, președinteleamerican, John F. Kennedy, a anunțat

că avioanele americane de spionaj audescoperit baze sovietice de lansare arachetelor SS-4 Sandal în Cuba.Aceste rachete, purtând focoasetermonucleare, constituiau un pericoliminent deoarece, având rază deacțiune medie (2000 km), erau

capabile să lovească un număr marede orașe americane foarte importante,

precum Washington. Dintr-o dată,rachete sovietice puteau atingeteritoriul american, amenințând sădiscrediteze doctrina nuclearăamericană a represaliilor masive. Kennedy a anunțat că va ordona o"carantină" navală a Cubei, pentru aimpiedica navele sovietice să maitransporte pe insulă armament, și aexplicat faptul că SUA nu va mai toleraexistența amplasamentelor de lansarea rachetelor.Președintele a ținut să întărească ideea

că America nu se va opri din acțiuneasa militară legată de ceea ce elnumea: "amenințare clandestină,nesăbuită și

Page 18: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 18/28

  Războiul Rece;crize și conflicte

Pe 22 octombrie, preşedintele John F.Kennedy a făcut publică descoperirea într-un discurs televizat şi a cerut sovieticilorsă-şi retragă armele, sugerând că era gatasă declanşeze un război nuclear în cazulunui refuz.

Navele SUA au institut o blocadă în jurulCubei, iar bombardierele americane B-52dotate cu arme nucleare zburau înapropierea spa’iului aerian sovietic, gata

de atac în orice moment.

Page 19: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 19/28

 Războiul Rece;crize și conflicte 

  Războiul din Vietnam  A avut loc între 1959 și 30 aprilie

1975. Războiul a fost purtat întreRepublica Democrată Vietnam(Vietnamul de Nord), sprijinită deChina și Uniunea Sovietică,  și Republica Vietnam (Vietnamul deSud), sprijinită de Statele Unite.Conflictul s-a încheiat cu

 înfrângerea Vietnamului de Sud și unificarea țării sub conducerecomunistă. Trupele americane s-auretras din Vietnam, războiul fiindconsiderat unul dintre marile

eșecuri ale politicii externeamericane. Ofensiva finală a avutloc în martie 1975, când Saigonul acăzut în mâinile comuniștilor ,devenind orașul Ho Și Min.

Page 20: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 20/28

  Războiul Rece;crize și conflicte 

Războiul de Șase Zile (înarabă , harb al-ayyām as-sitta, ebraică, Milhemet Sheshet Ha-Yamim , englezăSix-Day War sau Six Days' War ) a fost un conflict armat între Israel și alianța formatădin statele arabe Egipt,Iordania și Siria. Acest războia durat între 5 și 10 iunie1967. În urma victorieimilitare asupra coaliției

arabe, Israelul a ocupat FâșiaGaza, Peninsula Sinai, PlatoulGolan și Cisiordania. Războiulde Șase Zile a fost cel de-altreilea conflict armat arabo-israelian.

5 iunie - Forțele aeriene israeliene bombardeazăsimultan, începând de la ora 7.45, unsprezecebaze aeriene egiptene, distrugând astfel o mareparte din aviația militară a Egiptului. 

6 iunie - Trupele israeliene ocupă Fâșia Gaza.Unități israeliene de tancuri pătrund în PeninsulaSinai.

7 iunie - Israelul cucerește malul stâng alIordanului și partea de est a Ierusalimului, care

va fi anexată Israelului pe data de 27 iunie 1967.  8 iunie - Tancurile israeliene ajung până la Canalul

Suez, deși forțele egiptene erau mult superioarenumeric celor israeliene în această zonă deconflict. Egiptul capitulează. 

9 iunie - Forțele armate israeliene atacă Siria șicuceresc după lupte grele mare parte din PlatoulGolan, inclusiv orașul Quneitra (Al Qunaytirah').

Gamal Abdel Nasser, președintele Egiptului, îșideclară demisia, dar își va retrage peste o ziaceastă declarație, în urma demonstrațiilormasive în favoarea sa.

10 iunie - Încetarea ostilităților. După război,Israelul domină un teritoriu de aproape patru orimai mare decât la începutul războiului. 400.000palestinieni se refugiază în Iordania. 

Page 21: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 21/28

Războiul Rece;crize și conflicte 

R ăzboiul Afgano-Sovietic  A durat nouă ani. Forțele implicate au

fost Partidul Popular Democrat dinAfganistan, cu orientare marxistă,susținut de către forțele sovietice șirebelii islamiști Mujahedini. Rebelii aufost susținuți de mai multe țări, printrecare și Statele Unite ale Americii,Arabia Saudită, Pakistan și alte statemusulmane, în contextul RazboiuluiRece.

Desfășurarea de trupe militaresovietice a început în 25 decembrie

1979. Ultimele trupe au fost retrase între 15 mai 1988 și 15 februarie1989. Datorită costului mare și ainutilității acestui conflict, războiul dinAfganistan a fost, deseori, asemănatcu Războiul din Vietnam. 

Pe data de 25 decembrie 1979, URSS ainvadat şi a instalat un nou guverncondus de Babrak Karmal , un fost prim-ministru al Afganistanului, care a trăit înexil. Odată instalat Guvernul marionetă,Kremlinul a lansat un război total

 înpotriva întregii populaţii a ţării, încălcând o mulţime de convenţiinaţionale, ajungându-se să se foloseascăarme chimice în 1986.

În ansamblu, războiul sovietic a distrusţara, până la 5-6 milioane de afganistaniau fugit în Pakistan şi India unde au trăit

două decenii. În această perioadă s-aunăscut în afara graniţelor peste un milionde copii, care nu şi-au văzut pământulnatal.

Page 22: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 22/28

  Războiul Rece;crize și conflicte 

R ăzboiul Afgano-Sovietic  a durat nouă ani. Forțele

implicate au fost Partidul PopularDemocrat din Afganistan, cuorientare marxistă, susținut decătre forțele sovietice și rebeliiislamiști Mujahedini. Rebelii aufost susținuți de mai multe țări,printre care și Statele Unite aleAmericii, Arabia Saudită, Pakistan și alte state musulmane, încontextul Razboiului Rece.

Desfășurarea de trupe militaresovietice a  început în 25decembrie 1979. Ultimele trupeau fost retrase  între 15 mai 1988 și 15 februarie 1989. Datorităcostului mare și a inutilitățiiacestui conflict, războiul dinAfganistan a fost, deseori, asemănat cu Războiul dinVietnam.

Page 23: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 23/28

  Războiul Rece;crize și conflicte Caracteristicele poziției unice a României

 în Tratatul de la Varșovia sunturmătoarele:

România a refuzat să facă parte din structurilemilitare ale Tratatului de la Varșovia,neparticipând la manevrele militare peteritoriul ei. Din acest punct de vedere, pozițiaRomâniei este asemănătoare cu cea a Franței,care în timpul guvernării generalului Charles de

Gaulle, a ieșit din structurile militare NATO.  România a fost singurul stat membru al

Tratatului de la Varșovia care nu a fost de acordcu aprobarea unui Statut al alianței ce ar fi dato mai mare puetre conducerii sovietice.

Romînia a fost singurul stat al alianței care nu agăzduit trupe sovietice pe teritoriul național.Începând cu anul 1958 În acel an, liderulsovietic Nikita Hrușciov a fost de acord curetragerea armatei sovietice care staționa peteritoriul României încă din 1944.

România a avut o altă atitudine, comparativ cuceilalți membri ai Tratatului, față de intervențiasovietică și a celor cinci state ale alianței pentru înăbușirea încercării de reformare a sistemuluicomunist în Cehoslovacia („primăvara de la

Praga”), precum și alte inițiative de politică

externă, au condus la o creșterea a popularitățiiatât în țară, cât și în străinătate. În consecință,România a fost vizitată de lideri occidentaliprestigioși (președintele american RichardNixon), iar prestigiul internațional al României șirolul său în politica internațională au atinsapogeul.

Atitudinea României și a lui Nicolae Ceaușescu

 în legătură cu invadarea Cehoslovaciei a cauzatapariția pericolului unei invazii sovietice în țaranoastră. În consecință, România a avut odoctrină militară diferită de cea a Tratatului, evorba de doctrina „războiului întregului popor”.Deși URSS era aliata României, în cadruldoctrinei naționale a României, cele maiimportante forțe erau dispuse la granița cuURSS.

După anul 1969, România și-a creat propriaindustrie de apărare, și-a organizat forțelearmate după propriile regulamente și a refuzatprezența inspectorilor sovietici. 

 

Page 24: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 24/28

  Războiul Rece;crize și conflicte1989

15 februarie:ultimile trupe sovieticepărăsesc Afganistanul

15-19 mai : Gorbaciov vizitează Chinași anunță normalizarea relațiilor 

7 octombrie :Gorbaciov spune,adresându-se mulțimilor înBerlinul de Est că  viața îi 

 pedepsește pe cei care rămân înurmă 

9 noiembrie :Se prăbușește ZidulBerlinului

2-3 decembrie: Gorbaciov și Bush se întâlnesc la Malta; Gorbaciovdeclară că nu va fi folosită  forța 

pentru a menține la putereregimurile comuniste din Europade Est

1990

8 februarie:James Baker vizitează Moscova și propune negocieripentru discutarea unificării Germaniei

2 august: IraKul invadează Kuwait-ul.9 septembrie:Gorbaciov și Bush se

 întâlnesc pentru un summit de ozi la Helsinki și sunt de acord să coopereze pentru a pune capăt agresiuni Irakului în Kuwait.

12 septembrie: Tratatatul în formula2+4 este semnat la Moscova și pune capăt controlului celor patru

puteri asupra Germaniei.3 octombrie :Unificarea Germaniei

Page 25: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 25/28

  Războiul Rece;crize și conflicte

Page 26: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 26/28

  Războiul Rece;crize și conflicte

În decembrie 1991,lideriiRusiei, Bielorusiei și Ucrainei s-au

 întâlnit lângă Minsk, pentru a hotărî dizolvarea Uniunii Sovietice și nașterea unei confederații deschise

de state independente, ComunitateaStatelor Independente (CSI). Primalor mișcare a fost să-l informeze pepreședintele Bush asupra hotărârii,  înainte de a-i spune lui Gorbaciov.Statele Unite  învinseseră. Erausingura superputere rămasă înpicioare.

Page 27: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 27/28

  Chiar dacă  Războiul Rece s-a încheiat, omenirea

este expusă  şi în secolul al XXI-lea riscului uneideflagraţii nucleare. Principalul arhitect alpoliticilor americane în timpul Războiului Rece şi totodată unul dintre cei mai apreciaţi diplomaţi dinistoria SUA, George F. Kennan, pleda în anii '80pentru renunţarea la armele nucleare, transmiţând un mesaj liderilor ţărilor cu arsenal atomic:

"Pentru numele lui Dumnezeu, pentru dragostea pe care o purtaţi copiilor voştri şi civilizaţiei decare aparţineţi, încetaţi această nebunie! Sunteţi muritori. Sunteţi supuşi greşelilor. Nu aveţi niciun

drept să ţineţi în mâinile voastre - nu este nimeni suficient de înţelept şi de puternic să facă asta - o putere atât de distructivă încât să pună punct vieţii civilizate pe o mare porţiune din această planetă". 

Page 28: 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

7/16/2019 0 New Microsoft Office Powerpoint Presentation 2 Copy

http://slidepdf.com/reader/full/0-new-microsoft-office-powerpoint-presentation-2-copy 28/28

  Bibliografie

Martin McCauley,Rusia,America și războiulrece 1949-1991

Bogdan Murgescu,Istoria universală în texte,Editura Corint,2001

Imagini Internet