0 6 evaluare_mate

6
Numele și prenumele Data................ ................................... Test de evaluare sumativă 1.Calculează: 25 + 9 = 96- 8 = = 76 – 8 62 – 37 = 90 – 70 = = 59 + 6 44 – 28= 28 + 8 = = 43 + 28 100- 20= 30 + 70 = =76 – 39 2.Află a) suma următoarelor perechi de numere: 36 și 8 ,49 și 25 ,19 și 32, 55 și 7. ............................................... ................................................... ..... ............................................... ................................................... ..... b) diferența următoarelor perechi de numere: 96 și 18, 72 și 36 ,84 și 9, 63 și 37. ................................................. ................................................... ................................................. ...................................................

Upload: lucian-cristodulo

Post on 25-Jul-2015

109 views

Category:

Environment


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 0 6 evaluare_mate

Numele și prenumele Data...................................................

Test de evaluare sumativă

1.Calculează:25 + 9 = 96- 8 = = 76 – 862 – 37 = 90 – 70 = = 59 + 644 – 28= 28 + 8 = = 43 + 28100- 20= 30 + 70 = =76 – 39

2.Aflăa) suma următoarelor perechi de numere: 36 și 8 ,49 și 25 ,19 și 32, 55 și 7................................................ ....................................................................................................... ........................................................

b) diferența următoarelor perechi de numere: 96 și 18, 72 și 36 ,84 și 9, 63 și 37.................................................. .................................................................................................... ...................................................

c)cu cât este mai mare suma numerelor 48 și 9 decât diferența lor............................................... ..................................................... ............................................

3.Compară:85 □ 67 + 17 19 + 8 □ 75 – 59..... ...... ...... .......17 □ 56 – 38 80 – 15 □59 + 6..... ...... ....... ......

4.Află numărul necunoscut.a – 8 = b + 56 = 81 73 – c =49........................ ........................ .................................................. ......................... .................................................. ......................... ...........................

Page 2: 0 6 evaluare_mate

5.Rezolvă următoarele probleme.a)Într- un autobuz erau 48 de călători.La prima stație au coborât 9 și au urcat 17,iar la a doua stație au coborât 28.Câți călători au rămas în autobuz?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

b)Cartea pe care o citește Ion are 80 de pagini.În prima săptămână el citește 28 de pagini, iar în a doua săptămână cu 9 pagini mai mult. Câte pagini mai are de citit?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Dacă ai terminat !* Într- un coș sunt 61 de mere. Dacă luăm din coș 15 mere și le punem în alt coș , cele două coșuri vor avea un număr egal de mere.Câte mere sunt în total în cele două coșuri ?

Page 3: 0 6 evaluare_mate

Aria curriculară:Matematică și ȘtiințeUnitatea de învățare:Mă prezintData:

Test de evaluare sumativă

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:OO1-să efectueze operațiile de adunare și scădere cu trece peste ordinOO2- să calculeze respectând terminologia matematicăOO3- să compare rezultatele perechilor de numere dateOO4- să calculeze valoarea numerelor necunoscuteOO5- să rezolve corect problemele respectând etapele acestora

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ:Foarte Bine Bine Suficient

I.1 Efectuează corect 11-12 operații

Efectuează corect 8- 10 operații

Efectuează corect 6-7 operații

I.2 Calculează respectând teminologia matematică 4 sume,4 diferențe și punctul c)

Calculează respectând teminologia matematică 3 sume,3 diferențe și punctul c)doar suma și diferența

Calculează respectând teminologia matematică 2 sume,2 diferențe și punctul c)fie suma / diferența

I.3 Calculează și pune corect semnele de relație în toate cazurile

Calculează și pune corect semnele de relație în 3 cazuri

Calculează și pune corect semnele de relație în 2 cazuri

I.4 Află corect valoarea termenilor necunoscuți

Află corect valoarea a 2 termeni necunoscuți

Află corect valoarea 1termen necunoscut

I.5 Rezolvă corect cele două probleme

Rezolvă corect problemele cu câte o eroare de calcul

Formulează corect judecățile problemelor dar greșește la calcule

http://www.writsdc.com/make-cannabis-oil/