u o u v v ` v z } u v ] w ] µ v ] } o } v µ Ì À } o µ v ] o } … nzeb...3uhj wluhd slh hl...

of 16 /16
Implementarea nZEB în România: acțiuni de colaborare pentru dezvoltarea sustenabilă a sectorului construcțiilor CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DESPRE CONSTRUCȚII SUSTENABILE ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ – BUCUREȘTI, 23 MAI 2017 Dr. ing. Horia Petran

Upload: others

Post on 22-Feb-2020

38 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: u o u v v ` v Z } u v ] W ] µ v ] } o } v µ Ì À } o µ v ] o } … nZEB...3UHJ WLUHD SLH HL SHQWUX GH]YROWDUHD úL LPSOHPHQWDUHD FRQFHSWHORU WHKQRORJLFH úL D SURLHFWHORU VSHFLILFH

Implementarea nZEB în România: acțiuni de colaborare pentru dezvoltarea sustenabilă a sectorului construcțiilor

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DESPRE CONSTRUCȚII SUSTENABILEȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ – BUCUREȘTI, 23 MAI 2017

Dr. ing. Horia Petran

Page 2: u o u v v ` v Z } u v ] W ] µ v ] } o } v µ Ì À } o µ v ] o } … nZEB...3UHJ WLUHD SLH HL SHQWUX GH]YROWDUHD úL LPSOHPHQWDUHD FRQFHSWHORU WHKQRORJLFH úL D SURLHFWHORU VSHFLILFH

This project has received funding from the EuropeanUnion’s Horizon 2020 research and innovationprogramme under grant agreement No 649810 www.train-to-nzeb.com

EEDDirectiva

2012/27/UE

Audituri energetice

Contorizare si facturare

3% renovare autorități

centrale

Foi de parcurs –

termen lung

Rol exemplar organisme

publice

Consum de energie

aproape egal cu zero

Clădiri noi

Clădiri existenteRenovare

majoră

ComponenteAnvelopă si

instalații

Elaborare, eliberare,

controlul calității

Afișarea înclădiri publice

Certificarea performanțelor energetice ale clădirilor (CPE)

Cerințe minime de

performanță energetică

(cost-optim)

Planuri naționale

EPBD-recastDirectiva

2010/31/UE

Clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB):

o După 31.12.2018 – clădirile noi din proprietatea/administrarea autorităţilor administraţiei publicetrebuie să fie nZEB,

o După 31.12.2020 – toate clădirile noi trebuie să fienZEB (!)

Elaborarea planurilor naționale pentru creșterea numărului de nZEB

Conferința EURO ConstrucțiiBucurești, 23 mai 2017

Eficiența energetică în clădiri – Instrumente legislative

Page 3: u o u v v ` v Z } u v ] W ] µ v ] } o } v µ Ì À } o µ v ] o } … nZEB...3UHJ WLUHD SLH HL SHQWUX GH]YROWDUHD úL LPSOHPHQWDUHD FRQFHSWHORU WHKQRORJLFH úL D SURLHFWHORU VSHFLILFH

This project has received funding from the EuropeanUnion’s Horizon 2020 research and innovationprogramme under grant agreement No 649810 www.train-to-nzeb.com

nZEB = nearly Zero Energy Building

Energie primară< x kWh/m²/an

Contribuție SRE> y % EP

Emisii CO2< z kg/m²/an

Dir

ecti

ve

20

10/

31/E

U (

EP

BD

)

clădire cu o performanţă energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut şi este acoperit, în cea mai mare măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere

clădire cu o performanţă energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut

clădire cu o performanţă energetică foarte ridicatăclădire

Conferința EURO ConstrucțiiBucurești, 23 mai 2017

Page 4: u o u v v ` v Z } u v ] W ] µ v ] } o } v µ Ì À } o µ v ] o } … nZEB...3UHJ WLUHD SLH HL SHQWUX GH]YROWDUHD úL LPSOHPHQWDUHD FRQFHSWHORU WHKQRORJLFH úL D SURLHFWHORU VSHFLILFH

This project has received funding from the EuropeanUnion’s Horizon 2020 research and innovationprogramme under grant agreement No 649810 www.train-to-nzeb.com

Niveluri de performanță - nZEB

Zona I : eo = –12 °CZona II : eo = –15 °CZona III : eo = –18 °CZona IV : eo = –21 °CZona V : eo = –24 °C

SR 1907-1:2014 Figura A.1 –

Zonarea climatică– iarnă de calcul

Conferința EURO ConstrucțiiBucurești, 23 mai 2017

Energie primară< x kWh/m²/an

Contribuție SRE> 10 % EP

Emisii CO2< z kg/m²/an

Page 5: u o u v v ` v Z } u v ] W ] µ v ] } o } v µ Ì À } o µ v ] o } … nZEB...3UHJ WLUHD SLH HL SHQWUX GH]YROWDUHD úL LPSOHPHQWDUHD FRQFHSWHORU WHKQRORJLFH úL D SURLHFWHORU VSHFLILFH

This project has received funding from the EuropeanUnion’s Horizon 2020 research and innovationprogramme under grant agreement No 649810 www.train-to-nzeb.com

Niveluri de performanță - nZEB

Energie primară< x kWh/m²/an

Contribuție SRE> 10 % EP

Emisii CO2< z kg/m²/an

Conferința EURO ConstrucțiiBucurești, 23 mai 2017

Page 6: u o u v v ` v Z } u v ] W ] µ v ] } o } v µ Ì À } o µ v ] o } … nZEB...3UHJ WLUHD SLH HL SHQWUX GH]YROWDUHD úL LPSOHPHQWDUHD FRQFHSWHORU WHKQRORJLFH úL D SURLHFWHORU VSHFLILFH

This project has received funding from the EuropeanUnion’s Horizon 2020 research and innovationprogramme under grant agreement No 649810 www.train-to-nzeb.com

Niveluri de performanță - nZEB

Energie primară< x kWh/m²/an

Contribuție SRE> 10 % EP

Emisii CO2< z kg/m²/an

Conferința EURO ConstrucțiiBucurești, 23 mai 2017

Page 7: u o u v v ` v Z } u v ] W ] µ v ] } o } v µ Ì À } o µ v ] o } … nZEB...3UHJ WLUHD SLH HL SHQWUX GH]YROWDUHD úL LPSOHPHQWDUHD FRQFHSWHORU WHKQRORJLFH úL D SURLHFWHORU VSHFLILFH

Optimizarea costurilor definire nZEB pentru renovare

Performanța Energetică (PE) = consumul total de energie primară al clădirii raportat la aria utilă condiționată. Costul total (CT) = valoarea netă actualizată a tuturor costurilor (ref. La anul de început), este în funcție de durata perioadei de calcul (de regulă 30 ani) și cuprinde:– Costurile de investiție

(renovare); – Costurile de înlocuire; – Costurile anuale de exploatare.

Diferența de costuri totale (CT) costurile suplimentare în raport cu o clădire de referință

Conferința EURO ConstrucțiiBucurești, 23 mai 2017

Cerințe minime Perf. Energ.

Clădire existentă (convențională) Domeniu COST

OPTIMIZAT

Eficiență energetică ridicată

Eficiență energetică scăzută

Performanța Energetică [kWh/m²an]

Dife

renț

a co

stur

i tot

ale

[€/m

²]

€ ?Domeniu nZEB

Page 8: u o u v v ` v Z } u v ] W ] µ v ] } o } v µ Ì À } o µ v ] o } … nZEB...3UHJ WLUHD SLH HL SHQWUX GH]YROWDUHD úL LPSOHPHQWDUHD FRQFHSWHORU WHKQRORJLFH úL D SURLHFWHORU VSHFLILFH

This project has received funding from the EuropeanUnion’s Horizon 2020 research and innovationprogramme under grant agreement No 649810 www.train-to-nzeb.comConferința EURO Construcții

București, 23 mai 2017

‘Casa pasivă’ bază pentru nZEB ?

Detaliile contează!Izolație termică

foarte bună

Tratare punți termice

(minimizare)

Anvelopă etanșă

Ferestre triple Low-e

Cei 5 Piloni ai ‘Casei pasive’

Sistem de ventilare cu recuperarea

căldurii

Ilustrație © PHI

Nec. încălzire < 15 kWh/(m²an)sau sarcina termică < 10 W/m²

Consum EP < 120 kWh/(m²an)

Supraîncălzire < 10 %

< 0,6 h-1 @ 50 Pa

Page 9: u o u v v ` v Z } u v ] W ] µ v ] } o } v µ Ì À } o µ v ] o } … nZEB...3UHJ WLUHD SLH HL SHQWUX GH]YROWDUHD úL LPSOHPHQWDUHD FRQFHSWHORU WHKQRORJLFH úL D SURLHFWHORU VSHFLILFH

www.train-to-nzeb.comThis project has received funding from the EuropeanUnion’s Horizon 2020 research and innovationprogramme under grant agreement No 649810

Concept Building Knowledge Hub (BKH)Centre (‘noduri’) / rețea de centre pentru furnizarea de cursuri practice, demonstrații și servicii de consultanță complexă pentru implementare nZEB

Furnizori formare profesională

Producători/furnizori de tehnologii/sisteme/materiale

Companii construcții / instalații

Universități / centre R&D

Dezvoltare afaceri

Autorități publice

CPEC

Parteneri

Hala CPEC

Clasa, HalaCPEC, FPIP

Cluster Pro-nZEB

SGG, SGCPFabryo, ATREA, Knauf, HausEnergy …ARACO, PSCEvoHouseCase Pasive pentru viitor

UAUIM, UTCN, UniTV

...

Romstal, PHA

Termeni de referință

Conferința EURO ConstrucțiiBucurești, 23 mai 2017

Demonstrare tehnologii

Formare teoretică&practică

Consultanță dezvoltare și implementare tehnologii

Integrare tehnologii - nZEBServicii

www.train-to-nzeb.com

Page 10: u o u v v ` v Z } u v ] W ] µ v ] } o } v µ Ì À } o µ v ] o } … nZEB...3UHJ WLUHD SLH HL SHQWUX GH]YROWDUHD úL LPSOHPHQWDUHD FRQFHSWHORU WHKQRORJLFH úL D SURLHFWHORU VSHFLILFH

www.train-to-nzeb.comThis project has received funding from the EuropeanUnion’s Horizon 2020 research and innovationprogramme under grant agreement No 649810

BKH Romania: Cadrul general

Rețea de organizații cu nucleu la Centrul de Performanță Energetică a Clădirilor din cadrul INCD URBAN-INCERC

Sprijin oferit de partnerii BDG, FPIP (centru regional Brașov) și alte părți interesate / parteneri din industrie

Experți & formatori: in-house și colaboratoriOferta de cursuri: in-house și în partneriat

Conferința EURO ConstrucțiiBucurești, 23 mai 2017

Personal execuție

Specialiști, proiectanți,

experți

Factori decizie

Demonstrare tehnologii

Formare teoretică & practică

Consultanță dezvoltare și implementare tehnologii

Integrare tehnologii - nZEB

Page 11: u o u v v ` v Z } u v ] W ] µ v ] } o } v µ Ì À } o µ v ] o } … nZEB...3UHJ WLUHD SLH HL SHQWUX GH]YROWDUHD úL LPSOHPHQWDUHD FRQFHSWHORU WHKQRORJLFH úL D SURLHFWHORU VSHFLILFH

www.train-to-nzeb.comThis project has received funding from the EuropeanUnion’s Horizon 2020 research and innovationprogramme under grant agreement No 649810

Conference “Way to nearly zero energy buildings”2 March 2017, Prague

Cameră etanșă

Exerciții etanșeitate

Machete:Izolare,

Etanșeitate, Punți termice

Diverse structuri &

ETICSVentilare Mecanică cuRecuperarea Căldurii

BKH RO – București

Ferestre PH

Page 12: u o u v v ` v Z } u v ] W ] µ v ] } o } v µ Ì À } o µ v ] o } … nZEB...3UHJ WLUHD SLH HL SHQWUX GH]YROWDUHD úL LPSOHPHQWDUHD FRQFHSWHORU WHKQRORJLFH úL D SURLHFWHORU VSHFLILFH

ScopPregătirea pieţei pentru dezvoltarea şi implementarea conceptelor tehnologice şi a proiectelor specifice pentru promovarea clădirilor nZEB în România

Obiective principalePiața construcțiilor – C&D&I (– Administrația Publică):

inițierea și derularea de activități în colaborare pentru definirea și implementarea de proiecte de cercetare-dezvoltare pentru clădiri nZEB

crearea condițiilor de piață pentru a asigura îndeplinirea angajamentelor asumate de România pentru dezvoltare durabilă și implementare a strategiilor de eficientizare energetică a fondului construit

ianuarie 2016 … www.pro-nzeb.roConferința EURO ConstrucțiiBucurești, 23 mai 2017

Membri

Page 13: u o u v v ` v Z } u v ] W ] µ v ] } o } v µ Ì À } o µ v ] o } … nZEB...3UHJ WLUHD SLH HL SHQWUX GH]YROWDUHD úL LPSOHPHQWDUHD FRQFHSWHORU WHKQRORJLFH úL D SURLHFWHORU VSHFLILFH

Scheme inovative de instruire pentru renovarea clădirilor la nivel nZEB

Introducere în Fit-to-nZEB

Durata 24 luni (15 iunie 2017 – 15 iunie 2019).

Focus: 8 țări (AT, BG, CZ, HR, GR, IE, IT, RO) – 11 organizații

Un proiect HORIZON 2020: Construction Skills (EE-04-2016)

Conferința EURO ConstrucțiiBucurești, 23 mai 2017

Elaborare set de competențe in domeniul tehnic, cerut de soluțiile de EE și de utilizare a SRE la renovarea clădirilor,

Dezvoltare de noi programe de instruire în învățământul profesional și în dezvoltarea continuă a angajaților,

Revizuire planuri naționale de educație în profesiile relevante din domeniu și introducere schimbări necesare,

Stabilire nivelul de pregătire profesională al formatorilor existenți și pregătire și certificare de formatori (tehnic),

Susținere și monitorizare a primelor cursuri din noile programe, la fiecare nivel de studiu.

This project has received funding from the EuropeanUnion’s Horizon 2020 research and innovationprogramme under grant agreement No 754059

Page 14: u o u v v ` v Z } u v ] W ] µ v ] } o } v µ Ì À } o µ v ] o } … nZEB...3UHJ WLUHD SLH HL SHQWUX GH]YROWDUHD úL LPSOHPHQWDUHD FRQFHSWHORU WHKQRORJLFH úL D SURLHFWHORU VSHFLILFH

Curs “Profesioniști certificați pentru Casa Pasivă”… pentru realizarea clădirilor nZEB

15-17 mai 2017, BKH RO – București

Page 15: u o u v v ` v Z } u v ] W ] µ v ] } o } v µ Ì À } o µ v ] o } … nZEB...3UHJ WLUHD SLH HL SHQWUX GH]YROWDUHD úL LPSOHPHQWDUHD FRQFHSWHORU WHKQRORJLFH úL D SURLHFWHORU VSHFLILFH

www.train-to-nzeb.comThis project has received funding from the EuropeanUnion’s Horizon 2020 research and innovationprogramme under grant agreement No 649810

BKH RO – BrașovCurs «Instalator pentru Sisteme

Fotovoltaice Solare» ...

Page 16: u o u v v ` v Z } u v ] W ] µ v ] } o } v µ Ì À } o µ v ] o } … nZEB...3UHJ WLUHD SLH HL SHQWUX GH]YROWDUHD úL LPSOHPHQWDUHD FRQFHSWHORU WHKQRORJLFH úL D SURLHFWHORU VSHFLILFH

This project has received funding from the EuropeanUnion’s Horizon 2020 research and innovationprogramme under grant agreement No 649810 www.train-to-nzeb.com

Horia Petran

INCD URBAN-INCERCCentrul de Performanță Energetică a Clădir i lorBucurești , Șos. Pantel imon [email protected]

The Building KnowledgeHUB Romania

BKH NZEB RO

Asociatia Cluster Pro-nZEB

www.train-to-nzeb.com

www.pro-nzeb.ro

Conferința EURO ConstrucțiiBucurești, 23 mai 2017

Pregătiți-văpentru nZEB !