# 17 model fizic şi model conceptual entităţi si instanţe ... · model fizic şi model...

72
Proiectarea bazelor de date # 17 Adrian Runceanu www.runceanu.ro/adrian 2018 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II)

Upload: haquynh

Post on 12-Jan-2019

270 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Proiectarea bazelor de date

# 17

Adrian Runceanuwww.runceanu.ro/adrian

2018

Model fizic şi model conceptualEntităţi si instanţe (partea II)

Page 2: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Model fizic şi model conceptual

Entităţi si instanţe (partea II)

30.12.2018 2

Curs 17

Page 3: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Model fizic şi model conceptualEntităţi si instanţe (partea II)

1. Rezolvarea relaţiilor Many to Many

2. Analiza CRUD

3. UID

4. Normalizare

5. Arce

6. Ierarhii

30.12.2018 3

Page 4: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

REZOLVAREA RELAŢIILOR MANY TO MANY

În vederea implementării fizice a modeluluiconceptual, este important ca relaţiile Many to Many să fie rezolvate.

Într-o relaţie M:M există cel puţin un atributcare descrie relaţia.

Se creeaza a treia entitate, numită entitate de intersecţie, gasind astfel un loc pentru acelatribut.

30.12.2018 4

Page 5: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Paşi

1. Se creează entitatea de legatură2. Se creează noile relaţii3. Se dau nume acestor relaţii4. Daca e cazul, se adaugă atribute în entitatea

de legătură5. Se crează un UID pentru entitatea de

intersecţie

30.12.2018 5

Page 6: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

30.12.2018 6

Page 7: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

30.12.2018 7

Page 8: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

30.12.2018 8

Page 9: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

30.12.2018 9

Page 10: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Exercitiu

Desenati ERD-ul

30.12.2018 10

Page 11: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

rezolvare

30.12.2018 11

Page 12: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

30.12.2018 12

Page 13: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

SOLUTIE

30.12.2018 13

Page 14: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Model fizic şi model conceptualEntităţi si instanţe (partea II)

1. Rezolvarea relaţiilor Many to Many

2. Analiza CRUD

3. UID

4. Normalizare

5. Arce

6. Ierarhii

30.12.2018 14

Page 15: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

ANALIZA C.R.U.D.(Create, Retrieve, Update, Delete)

Prin analiza CRUD identificăm cerinţele decreare, regăsire, actualizare şi ştergere a datelor.

Analiza CRUD ne ajută să observăm dacă:am omis ceva din modelam inclus în model ceva ce nu trebuie

30.12.2018 15

Page 16: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Cum se realizează analiza CRUD ?

Urmărim în interviurile cu clientul sau în descrierile activităţilor, cuvintele care exprimă cele 4 operaţii: 1. creare2. regăsire3. actualizare4. ştergere

Dacă există cerinţe pentru care nu există date, s-ar putea ca modelul să fie incomplet.

Dacă există date asupra cărora nu se efectuează nici una dintre operaţiile CRUD, atunci acestea nu sunt necesare pentru afacere.

30.12.2018 16

Page 17: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Model fizic şi model conceptualEntităţi si instanţe (partea II)

1. Rezolvarea relaţiilor Many to Many

2. Analiza CRUD

3. UID

4. Normalizare

5. Arce

6. Ierarhii

30.12.2018 17

Page 18: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

IDENTIFICATOR UNIC

Identificatorul unic (UID) poate fi format din:1. o valoare, sau2. o combinaţie de valorişi permite utilizatorului să identifice în mod unic o anumită

instanţă. Atunci când un UID este alcătuit dintr-un singur atribut,

se numeşte simplu. Dacă un UID este alcătuit dintr-o combinaţie de

atribute, se numeşte compus. Un UID creat special pentru a numerota unic fiecare

instanţă se numeşte artificial.

30.12.2018 18

Page 19: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Exemple de UID

30.12.2018 19

Page 20: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

30.12.2018 20

Page 21: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

UID rezultat dintr-o relaţie barată

Uneori UID este o combinaţie dintre un atribut şi o relaţie.

Care este UID-ul entităţii ACCOUNT?

În transferurile bancare se transmit întotdeauna atât contul clientului cât şi cel al băncii.

Atunci când un UID este o combinaţie între un atribut şi o relaţie barată putem considera că UID-ul este alcătuit dintr-un atribut şi UID-ul celeilalte entităţi din relaţie.

30.12.2018 21

Page 22: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

În cazul unei entităţi de intersecţie UID poate fi o combinaţie a UID ale entităţilor care se aflau iniţial în relaţia M:M.

Aceasta se reprezintă în diagramă prin bararea relaţiilor.

30.12.2018 22

Page 23: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Pot exista mai mulţi UID. unul este ales ca UID primar

(ex. student ID); ceilalţi UID sunt numiţi

secundari.

În exemplul alăturat prima entitate are un UID secundar,

a doua entitate are doi: badge number, identificator unic secundar simplu si first name, last name, identificator unic secundar compus.

30.12.2018 23

Page 24: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Model fizic şi model conceptualEntităţi si instanţe (partea II)

1. Rezolvarea relaţiilor Many to Many

2. Analiza CRUD

3. UID

4. Normalizare

5. Arce

6. Ierarhii

30.12.2018 24

Page 25: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

NORMALIZARE

Normalizarea se referă la procesul de creare a unei structuri relaţionale eficiente, flexibile care aşează fiecare dată într-un singur loc, care este şi cel mai potrivit loc, astfel încât operaţiile de adăugare, modificare, ştergere să se facă într-un singur tabel.

30.12.2018 25

Page 26: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Un astfel de model va respecta:

FLEXIBILITATEA DATELORDatele vor fi pastrate în locul cel mai bun şi vor putea fi vizualizate în diverse feluri.

INTEGRITATEA DATELORNormalizarea asigură integritatea datelor în operaţii de ştergere, adăugare, actualizare.

EFICIENŢANu vor exista date redundante. Se va face economie de spaţiu.

30.12.2018 26

Page 27: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

PRIMA FORMA DE NORMALIZARE

30.12.2018 27

UN ATRIBUT NU POATE AVEA VALORI CARE SE REPETĂ

Page 28: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

30.12.2018 28

Page 29: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Exerciţiu

Analizaţi entităţile de mai jos şi decideţi dacă respectă prima formă de normalizare.

30.12.2018 29

Page 30: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Exercitiu

Examinati urmatoarele entitati.

Identificati atributele cu valori

multiple.

30.12.2018 30

Page 31: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

FORMA A II-a DE NORMALIZARE

Se aplică în mod special entităţilor care au un UID compus din mai multe atribute sau dintr-un atribut şi o relaţie.

30.12.2018 31

ORICE ATRIBUT CE NU E UID SĂ DEPINDĂ DE ÎNTREGUL UID

Page 32: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

FORMA A II-a DE NORMALIZARE

Acest exemplu respecta forma 2 de normalizare.

În acest ERD, bank_location depinde numai de bancă, nu şi de contul persoanei şi astfel încalcă Forma de Normalizare 2

30.12.2018 32

Page 33: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Exemplu

Durata depinde numai de SONG.

Event_date depinde numai de eveniment.

30.12.2018 33

Page 34: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

FORMA A II-a DE NORMALIZARE

EXERCITIU

1. The identifier of a library book includes its shelf location.

Does this ERD follow the rules of Second Normal Form?

If you spot a violation, correct it.

30.12.2018 34

Page 35: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

FORMA A II-a DE NORMALIZARE

SOLUTIE:

30.12.2018 35

Page 36: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

FORMA A II-a DE NORMALIZARE

EXERCITIU

2. A store can be located in several shopping malls, and a shopping mall may house several stores.

To locate a particular store in a specific neighborhood, you will need to know the name and address of the nearby shopping mall, plus the name of the store.

Does the ERD follow the rules of Second Normal Form? If you spot a violation, correct it.

30.12.2018 36

Page 37: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

FORMA A II-a DE NORMALIZARE

30.12.2018 37

Page 38: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

FORMA A II-a DE NORMALIZARE

SOLUTIE:

30.12.2018 38

Page 39: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

FORMA A III-a DE NORMALIZARE

30.12.2018 39

UN ATRIBUT CE NU E UID NU TREBUIE SĂ DEPINDĂ DE ALT ATRIBUT NON-UID.

Page 40: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Exemplu

În acest exemplu, store adress depinde de store name.

Soluţia acestei probleme este să creăm o nouă entitate, STORE, care va conţine cele două atribute.

30.12.2018 40

Page 41: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

state flower depinde de state şi nu de oraş.

Soluţia este să creăm o nouă entitate STATE

30.12.2018 41

Exemplu

Page 42: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

FORMA A III-a DE NORMALIZARE

EXERCITIU

1. Identify the transitive dependency in the model below.

State which attributes violate Third Normal Form

30.12.2018 42

Page 43: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

FORMA A III-a DE NORMALIZARE

EXERCITIU

2. A color scheme for a car includes specifications for paint color for the body and the interior colors and materials.

For example: The “Desert” color scheme includes silver paint and gray leather interior; the “Sunburst” color scheme includes gold paint and cream leather interior.

Does the model below follow the rules of Third Normal Form? If you spot a violation, correct it.

30.12.2018 43

Page 44: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

FORMA A III-a DE NORMALIZARE

SOLUTIE

30.12.2018 44

Page 45: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Model fizic şi model conceptualEntităţi si instanţe (partea II)

1. Rezolvarea relaţiilor Many to Many

2. Analiza CRUD

3. UID

4. Normalizare

5. Arce

6. Ierarhii

30.12.2018 45

Page 46: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

ARCE

Orice afacere are restricţii ce pot fi aplicate valorilor unor atribute sau asupra relaţiilor dintre entităţi.

Acestea se numesc CONSTRÂNGERI.

ARCele sunt un mod de a reprezenta relaţiile mutual exclusive: pentru fiecare instanţă numai una dintre relaţii este validă.

30.12.2018 46

Page 47: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Exemplu

Fiecare eveniment se poate desfăşura fie într-un mediu privat fie într-un mediu public.

30.12.2018 47

Page 48: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Explicati ERD-ul

30.12.2018 48

Page 49: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Rezolvare

Pe un panou publicitar pot aparea la un moment dat ori un film, ori o reclama, ori un anunţ public.

30.12.2018 49

Page 50: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Arcele pot fi modelate şi cu Subtipuri şi Supertipuri.

Când se doreşte să se reprezinte o clasificare se folosesc subtipurile.

Folsim arce atunci când dorim

să reprezentăm relaţiile mutual

exclusive dintre entităţi.

30.12.2018 50

ARCE

Page 51: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

ARCE

EXERCITIU

1. A show ticket is purchased from an agent, the box office, or the Internet.

A ticket has a description, an event, a date and a price. An agent has a name and a phone number. The box office has an address and a phone number. The Internet has a URL address. Draw the entities and represent the exclusive relationship.

30.12.2018 51

Page 52: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

ARCE

SOLUTIE

30.12.2018 52

Page 53: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Model fizic şi model conceptualEntităţi si instanţe (partea II)

1. Rezolvarea relaţiilor Many to Many

2. Analiza CRUD

3. UID

4. Normalizare

5. Arce

6. Ierarhii

30.12.2018 53

Page 54: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

IERARHII, RELATII

În viaţa de zi cu zi întâlnim adesea modele organizate în ierarhii cum ar fi:

1. scheme organizaţionale

2. reprezentarea unor structuri fizice

3. arbori genealogici

30.12.2018 54

Page 55: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

MODELE IERARHICE

30.12.2018 55

Page 56: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Model organizaţional

30.12.2018 56

Page 57: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Exercitiuexplicati ERD-ul aratand care este UID-ul

fiecarei entitati

30.12.2018 57

Page 58: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Exercitiu

Fie o baza de date despre hotelurile unei statiuni. Fiecare camera (ROOM) trebuie sa fie identificata

printr-un numar sau cod. Camera este situată în apartament (SUITE) care se află la un anumit etaj (FLOOR) care se află în clădire (BUILDING).

Desenati ERD-ul. UID-ul unui sir de entităţi ierarhice se poate propaga

prin relaţii multiple !

30.12.2018 58

Page 59: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Rezolvare

30.12.2018 59

Page 60: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

RELAŢII RECURSIVE

O relaţie recursivă este o relaţie între o entitate şi ea însăşi.Exemplu:

Fiecare angajat (EMPLOYEE) poate fi condus de unul şi numai unul dintre angajaţi (EMPLOYEE).

Fiecare angajat (EMPLOYEE) poate fi şeful (managerul) unuia sau mai mulţi angajaţi (EMPLOYEE).

30.12.2018 60

Page 61: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

30.12.2018 61

Page 62: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Relaţie recursivă Many to Many

Pentru o fabrică de automobile putem considera: părti elementare, componente şi produse.

O astfel de situaţie poate fi modelată astfel:

Fiecare componentă poate fi o parte a uneia sau mai multor componente.

Fiecare componentă poate fi făcută din una sau mai multe componente.

Exercitiu. Cum rezolvati M_M?30.12.2018 62

Page 63: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

30.12.2018 63

Page 64: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

30.12.2018 64

Page 65: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

30.12.2018 65

Our company sells products throughout the United States. So we’ve divided the U.S. into four major sales regions: the Northern,

Eastern, Southern, and Western regions. Each sales region has a unique region code. Each sales region is then divided into sales districts. For example, the Western region is divided into the Rocky Mountain,

Northwest, Pacific Coast, and Pacific districts. Each district has a unique district code. Each district is made up of sales territories. The Rocky Mountain district is composed of three territories: Wyoming-

Montana, Colorado, and Utah-New Mexico. The Northwest district is made up of two territories: the Washington and

Oregon-Idaho territories. The Pacific Coast district is composed of two territories: the California

and Nevada territories.

Exercitiu:

Develop two ER diagrams to represent the following situation. Develop one using a hierarchical structure and one using a recursive structure

Page 66: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

30.12.2018 66

The Pacific District includes the Hawaii territory and the Alaska territory. Each territory has a unique territory code. Then each sales territory is broken down into sales areas. For example, Colorado is made up of two sales areas: the Front Range and the

Western Slope sales areas. Each sales area has a unique sales-area code. Each salesperson is responsible for one or more sales areas and has a specific sales

quota. We also have sales managers who are responsible for one or more sales districts,

and sales directors who are responsible for one or more sales regions. Each sales manager is responsible for the territories with his/her districts. We don’t overlap our employees’ responsibilities. Each sales area is always the responsibility of a single salesperson, and our

managers' and directors' responsibilities don’t overlap. Sometimes our salespersons, managers, and directors will have special assignments

and will not be responsible for sales. We identify all our sales personnel by their employee IDs.”

Exercitiu:

Develop two ER diagrams to represent the following situation. Develop one using a hierarchical structure and one using a recursive structure

Page 67: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

SOLUTIE

30.12.2018 67

Page 68: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

SOLUTIE

30.12.2018 68

Page 69: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Subtypes Hide Relationships in Arc

Every A is either a B or a C

Every B is an A

Every C is an A30.12.2018 69

A

C

B

C

BA

is

is

is

is

Every A mustbe a B or be a C

Every B must be an A

Every C must be an A

Page 70: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Arc and Subtypes

30.12.2018 70

A

QP

2

A

QP

R

1

A

P

CB

Q

3

A CB

QP

R

4 5

A CB

QP

R

Page 71: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Materialul utilizat in acest curs face parte din curriculum Oracle Academy

30.12.2018 71

Page 72: # 17 Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe ... · Model fizic şi model conceptual Entităţi si instanţe (partea II) 30.12.2018 2 Curs 17

Întrebări?

30.12.2018 72